Eljárás : 2018/0093(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0053/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0053/2019

Viták :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0088

AJÁNLÁS     ***
PDF 173kWORD 57k
30.1.2019
PE 627.711v03-00 A8-0053/2019

az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: David Martin

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07971/2018),

–  tekintettel az Európai Unió (EU) és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás tervezetére (07972/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikke, 100. cikkének (2) bekezdése, 207. cikkének (4) bekezdése, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontja, továbbá 218. cikkének (7) bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0446/2018),

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának 2017. május 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló ...-i (2) nem jogalkotási állásfoglalására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0053/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Szingapúri Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

A Bíróság 2017. május 16-i véleménye, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


INDOKOLÁS

Az Unió és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások 2009 decemberében kezdődtek. Erre az EU és az ASEAN-térség közötti szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások holtpontra jutását követően került sor, ami miatt a Tanács engedélyezte az ASEAN-tagállamokkal, és elsőként a Szingapúrral folytatott kétoldalú tárgyalásokat. Ezért úgy kell tekinteni, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás a két régió közötti szabadkereskedelmi megállapodás mint végső cél egyik alkotóeleme lesz.

A tárgyalások 2012-ben zárultak le, a szöveget 2013-ban parafálták. Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a közvetlen külföldi befektetések és a beruházásvédelem terén a Lisszaboni Szerződés kizárólagos hatáskört ruház az EU-ra, a felek megállapodásra jutottak és 2014-ben beruházásvédelmi rendelkezéseket vettek fel a megállapodásba. 2015-ben a Bizottság úgy határozott, hogy kikéri az Európai Unió Bíróságának véleményét arról, hogy az EU-nak jogában áll-e önállóan ilyen megállapodást kötni, vagy szükség van-e a tagállamok részvételére. A véleményt 2017 májusában adták ki, és ennek alapján az uniós intézmények között az uniós szabadkereskedelmi megállapodások új szerkezetéről folytatott megbeszéléseket követően a megállapodást szétválasztották egy csak az EU-t érintő szabadkereskedelmi megállapodásra és egy vegyes beruházásvédelmi megállapodásra. A fentiek fényében sajnálatos módon a megállapodást jelentős késéssel terjesztették a Parlament elé.

Szingapúr a régió egyik csomópontja, és ez a megállapodás fokozni fogja az EU kereskedelmi forgalmát az ASEAN többi tagjával. A megállapodás alapvető fontosságú annak elkerülése érdekében is, hogy az uniós exportőrök versenyhátrányba kerüljenek azon országok vállalkozásaihoz képest, amelyekkel Szingapúr már kötött kereskedelmi megállapodásokat, például az átfogó és a progresszív csendes-óceáni partnerség országainak vállalkozásaihoz képest.

Szingapúr messze a legnagyobb partner az EU számára a régióban: Szingapúrral zajlik a EU–ASEAN áru- és szolgáltatáskereskedelem majdnem egyharmada, és a két térség között eszközölt beruházások mintegy kétharmada. Több mint 10 000 európai vállalatnak van regionális irodája Szingapúrban.

Szingapúrnak és az EU-nak közösek az alapvető értékeik, például a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a fenntartható fejlődés és a multilaterális kereskedelmi rendszer melletti szilárd elkötelezettség.

Tekintettel arra, hogy Szingapúr már szinte teljes egészében felszámolta az uniós termékekre vonatkozó összes vámtarifáját, és a megállapodás teljes mértékben megszünteti majd a még létező vámokat, a szabadkereskedelmi megállapodás legfontosabb elemei a következők:

Nem tarifális akadályok: Számos nem tarifális akadályra vonatkozóan már találtak megoldást. Szingapúr például elismeri a gépjárművekre és az autóalkatrészekre, valamint bizonyos elektronikai eszközökre vonatkozó uniós biztonsági teszteket. Szingapúr elismeri továbbá a ruházati termékekre és textilárukra vonatkozó uniós címkéket és jelöléseket.

Földrajzi jelzések: Szingapúr mintegy 190 uniós földrajzi jelzést fog védeni az uniós élelmiszer- és italgyártók javára. Szingapúr az EU élelmiszereinek és italainak ötödik legnagyobb ázsiai exportpiaca, az éves export mintegy 2 milliárd eurót tesz ki.

Közbeszerzés: Az EU a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz (GPA) képest fokozott hozzáférést kap a szingapúri kormány áru- és szolgáltatásbeszerzéseihez. E piac értéke évi 20 milliárd euró.

A szolgáltatások kereskedelme: A megállapodás garantálja az uniós tagállamok hatóságainak azon jogát, hogy minden szinten meghatározzák, biztosítsák és szabályozzák a közszolgáltatásokat. A megállapodás nem akadályozza meg a kormányokat abban, hogy bármilyen privatizált szolgáltatást visszahozzanak a közszférába. A pozitív listán alapuló megközelítésre épített liberalizáció kiterjed különösen a pénzügyi szolgáltatásokra, a postai és futárszolgálatra, a távközlésre, a közlekedésre és az információs technológiára. A megállapodás keretet biztosít a képesítések kölcsönös elismerésére, például az építészek, a jogászok és a mérnökök esetében.

Fenntartható fejlődésA kereskedelmi forgalom és a gazdasági növekedésének együtt kell járnia a munkavállalói jogok és a környezetvédelem erősödésével. A megállapodás kötelezi a feleket arra, hogy hatékonyan hajtsák végre az általuk ratifikált alapvető ILO-egyezményeket, és tegyenek erőfeszítéseket a függőben lévő egyezmények ratifikálására. Szingapúr nem ratifikálta a hátrányos megkülönböztetésről és a szervezkedési jogról szóló ILO-egyezményeket, és ezt követően felmondta a kényszermunkáról szóló egyezményt. A megállapodás kötelezettségeket is tartalmaz a felek által aláírt többoldalú környezetvédelmi megállapodások végrehajtására vonatkozóan, ideértve az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodást is. A felek elkötelezték magukat a fenntartható erdőgazdálkodás és halászat mellett is. Az EU és Szingapúr megállapodott többek között a vállalatok társadalmi felelősségvállalására, az ökocímkézésre és a tisztességes kereskedelemre összpontosító kezdeményezések előmozdításában is. Mindezen okok miatt a megállapodás progresszív jellegűnek tekinthető.

Az e rendelkezéseknek való megfelelés hiánya esetén a megállapodás olyan vitarendezési mechanizmust irányoz elő, amely bevonja a kormányokat, egy független szakértői testületet és civil társadalmi csoportokat is. A civil társadalom fontos szerepet játszik a kereskedelmi és fenntartható fejlődési rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésében. A megállapodás különösen olyan, szakszervezetekből, környezetvédelmi szervezetekből és gazdasági szervezetekből álló belföldi tanácsadó csoportok létrehozását irányozza elő, amelyek ajánlásokat nyújthatnak be a feleknek e rendelkezések végrehajtásáról. Az előadója reméli, hogy ezeket a csoportokat a megállapodás hatálybalépését követően gyorsan létre fogják hozni.

BiztosítékokA megállapodás nem csupán garantálja az EU jogát arra, hogy saját szabványait alkalmazza az Európában értékesített valamennyi árura és szolgáltatásra, hanem megőrzi a szabályozáshoz való jogot is, azaz a magasabb szintű munkaügyi és környezetvédelmi normák alkalmazásához való jogot, továbbá fenntartja az elővigyázatosság uniós elvét.

Következtetés

A megállapodás alapvető geostratégiai jelentőséggel bír Ez az első kétoldalú kereskedelmi megállapodás, amelyet az EU egy ASEAN-taggal köt, és fontos mérföldkő a két régió közötti szabadkereskedelmi megállapodás felé vezető úton. Emellett referenciapontként szolgál azon szabadkereskedelmi megállapodások számára, amelyekről az EU jelenleg tárgyal a többi fő ASEAN-gazdasággal. Abban az időszakban, amikor már nem támaszkodhatunk az Egyesült Államokra mint kereskedelmi partnerre, a Délkelet-Ázsiával ápolt kapcsolataink megerősítése még fontosabb. Végül pedig az is nagyon fontos szempont, hogy ez egy progresszív kereskedelmi megállapodás. A Szingapúrral lebonyolított megnövekedett kereskedelmi forgalomnak együtt kell járnia a fokozott munkaügyi védelemmel és környezetvédelemmel, elő kell mozdítania az uniós értékeket, és tiszteletben kell tartania az uniós normákat. Mindezt a szabadkereskedelmi megállapodás biztosítani tudja.

Az előadó ezért javasolja az egyetértés megadását a megállapodáshoz.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről

Hivatkozások

07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)01962018/0093(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

19.10.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

22.10.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

David Martin

16.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.12.2017

10.7.2018

5.11.2018

3.12.2018

Az elfogadás dátuma

24.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

11

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu, Anna Záborská

Benyújtás dátuma

30.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská

S&D

Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat