Postupak : 2018/2110(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0057/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0057/2019

Rasprave :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0132

IZVJEŠĆE     
PDF 310kWORD 98k
31.1.2019
PE 630.436v02-00 A8-0057/2019

o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

(2018/2110(INI))

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestitelj: Jørn Dohrmann

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Karin Kadenbach, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Keith Taylor, Odbor za promet i turizam

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PREDSTAVKE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

(2018/2110(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka(1),

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u kojem se navodi da u oblikovanju i provedbi politika EU-a Europska unija i njezine države članice, budući da su životinje čuvstvena bića, punu pažnju posvećuju zahtjevima za dobrobit životinja,

–  uzimajući u obzir procjenu provedbe Uredbe (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i njezinih priloga provedenu na europskoj razini koju je u listopadu 2018. objavila Služba Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS)(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2012. o zaštiti životinja tijekom prijevoza(3),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o dobrobiti životinja tijekom prijevoza, objavljeno 12. siječnja 2011.(4),

–  uzimajući u obzir Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 10. studenog 2011. o učinku Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza (COM(2011)0700),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru od 15. veljače 2012. o strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2012. − 2015. (COM(2012)0006),

–  uzimajući u obzir svoju Izjavu br. 49/2011 od 30. studenog 2011. o uvođenju osmosatnog ograničenja za prijevoz životinja za klanje u Europskoj uniji(5),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 23. travnja 2015.(6),

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskog suda br. 31/2018 o dobrobiti životinja u EU-u(7),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam i Odbora za predstavke (A8-0057/2019),

A.  budući da, kako se navodi u članku 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europska unija životinje ne smatra samo robom, proizvodima ili imovinom, već čuvstvenim bićima, što znači da životinje mogu osjećati ugodu i bol; budući da se taj pojam u zakonodavstvu EU-a odražava u mjerama kojima bi se trebalo osigurati da se životinje drže i prevoze u uvjetima u kojima nisu izložene lošem postupanju, zlostavljanju, boli ili patnji; budući da se u EU-u dobrobit životinja poštuje i štiti u najvećoj mogućoj mjeri i da je EU primjer ostatku svijeta;

B.  budući da se svake godine milijuni životinja prevezu preko velikih udaljenosti između i unutar država članica te u treće zemlje radi rasploda, uzgoja, daljnjeg tova i klanja; budući da se životinje također prevoze u rekreativne svrhe, radi izložbi ili kao suputnici; budući da su građani EU-a sve zabrinutiji kad je riječ o poštovanju standarda dobrobiti životinja, osobito pri prijevozu živih životinja;

C.  budući da prema definiciji Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) iz 2008. dobrobit životinja znači da je životinja zdrava, ima dovoljno prostora, da se dobro hrani, da se osjeća sigurnom, da može pokazati svoje prirodno ponašanje i da ne pati zbog osjećaja poput straha, boli i nevolje; budući da to nije osigurano u većini slučajeva prijevoza živih životinja, osobito na velike udaljenosti;

D.  budući da se Uredba (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza primjenjuje na prijevoz svih živih kralježnjaka koji se obavlja unutar Unije;

E.  budući da su države članice odgovorne za osiguravanje ispravne primjene i provedbe Uredbe na nacionalnoj razini, uključujući službene inspekcije, dok je Komisija odgovorna za to da države članice ispravno provode zakonodavstvo EU-a;

F.  budući da države članice ne primjenjuju Uredbu br. 1/2005 dovoljno strogo ili striktno unutar EU-a te uopće ne nastoje primjenjivati je izvan EU-a;

G.  budući da je zbog velikog broja kršenja koja je 2017. godine DG SANTE (Komisija) utvrdio u mnogim državama članicama potrebno pokretanje odgovarajućih postupaka zbog kršenja Ugovora;

H.  budući da je prijevoz stresan za životinje jer su one tada izložene nizu izazova koji štete njihovoj dobrobiti; budući da u slučaju trgovine s određenim trećim zemljama životinje dodatno pate zbog vrlo dugih putovanja koja uključuju duga čekanja na granicama radi provjere dokumenata, vozila i sposobnosti životinja za prijevoz;

I.  budući da kvaliteta i učestalost inspekcija država članica izravno utječu na razinu poštovanja zahtjeva; budući da analiza izvješća o inspekcijskim pregledima koja sastavljaju države članice pokazuje da među državama članicama postoje velike razlike u pogledu broja provedenih inspekcijskih pregleda, koji se kreće od nijednog do nekoliko milijuna pregleda godišnje, kao i u pogledu učestalosti prekršaja, koja se kreće između 0 i 16,6 %, što upućuje na to da države članice imaju različite pristupe inspekcijama, tj. nasumične strategije u odnosu na strategije utemeljene na riziku; budući da je i zbog takvih razlika u pristupu nemoguće usporediti podatke među državama članicama;

J.  budući da bi se obukom i osposobljavanjem vozača radi promicanja pažljivog načina vožnje ovisno o vrstama životinja koje se prevoze povećala dobrobit životinja tijekom prijevoza(8);

K.  budući da se odgovarajućim postupanjem sa životinjama može skratiti vrijeme njihova utovara i istovara, smanjiti gubitak težine, broj ozljeda i rana te dobiti bolja kvaliteta mesa;

L.  budući da postoje opsežne studije koje potvrđuju da dobrobit životinja utječe na kvalitetu mesa;

M.  budući da bi kvalitetno postupanje sa životinjama pri utovaru i istovaru, kao i briga o njima tijekom provoza, trebali ostati u prvom planu kako bi se zaštitila dobrobit životinja tijekom prijevoza;

N.  budući da je sposobnost za prijevoz jedan od glavnih faktora za osiguranje dobrobiti životinja tijekom prijevoza jer je upravo tijekom prijevoza rizik za dobrobit životinja veći za ozlijeđene, oslabljene, gravidne i bolesne životinje ili one koje još nisu odbijene od sise; budući da se može pojaviti nesigurnost u pogledu sposobnosti životinja za prijevoz i faze gestacije;

O.  budući da je najveći broj prekršaja povezan s pitanjima sposobnosti za prijevoz, nakon čega slijede pitanja povezana s dokumentima;

P.  budući da je odgovornima često nejasno što se mora poduzeti ako se životinje proglase nesposobnim za prijevoz;

Q.  budući da odgovorni često nisu sigurni u kojem se stupnju graviditeta životinja nalazi;

R.  budući da je osobito problematično prevoziti telad i janjad neodbijenu od sise;

S.  budući da su uzgajivači najzainteresiranija strana za to da njihove životinje budu sposobne za prijevoz i da oni mogu najviše izgubiti ako se prijevoz ne provodi u skladu s postojećim pravilima;

T.  budući da se pri zaustavljanju na provjerenoj kontrolnoj točki često javljaju propusti kad je riječ o opskrbi životinja dovoljnom količinom hrane i vode te o poštovanju razdoblja odmora od 24 sata;

U.  budući da su vozila za prijevoz životinja često prenapučena; budući da visoke temperature u vozilu i neprimjereno prozračivanje vozila predstavljaju velik problem;

V.  budući da su nedavno u različitim državama članicama izbile zarazne bolesti životinja kao što su afrička svinjska kuga, ptičja gripa i životinjske bolesti malih preživača i goveda; budući da se tijekom prijevoza živih životinja može povećati rizik od širenja tih bolesti;

W.  budući da je prijevoz mesa i drugih proizvoda dobivenih od životinja, kao i sjemena i zametaka, tehnički i administrativno lakši i ekonomski isplativiji za poljoprivrednike od prijevoza živih životinja radi klanja ili uzgoja; budući da Savez veterinara Europe (FVE) i OIE naglašavaju da bi životinje trebalo uzgajati što bliže prostorima u kojima su rođene i zaklati ih što bliže mjestu proizvodnje; budući da dostupnost objekata za klanje, među ostalim pokretnih klaonica, na mjestu uzgoja ili blizu mjesta uzgoja može pomoći u stvaranju sredstava za život u ruralnim područjima;

X.  budući da je klanje životinja što bliže mjestu njihova uzgoja najprikladniji način za osiguranje njihove dobrobiti;

Y.  budući da su klaonice u državama članicama neujednačeno raspoređene;

Z.  budući da je za neke države članice i opskrbne lance u Uniji prijevoz živih životinja radi daljnje proizvodnje ili klanja važan da bi se osiguralo tržišno natjecanje;

Preporuke

Provedba i primjena

1.  napominje da se svake godine unutar EU-a i iz EU-a u treće zemlje prevoze milijuni živih životinja radi klanja ili uzgoja; smatra da Uredba (EZ) br. 1/2005, ako se pravilno provodi i primjenjuje, ima pozitivan utjecaj na dobrobit životinja tijekom prijevoza; pozdravlja smjernice Komisije o toj temi, ali žali zbog toga što je u skladu s tematskim izvješćem Europskog revizorskog suda br. 31/2018 provedba tih smjernica i nekih mjera koje je Komisija planirala kasnila i do pet godina; napominje da i dalje postoje ozbiljni problemi u pogledu prijevoza i da je provedba Uredbe od primarne važnosti za one koji su u tu provedbu uključeni;

2.  naglašava činjenicu da Odbor za predstavke prima vrlo velik broj predstavki o dobrobiti životinja tijekom prijevoza, u kojima se često skreće pozornost na sustavno, trajno i ozbiljno kršenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od strane država članica i prijevoznika;

3.  žali zbog činjenice da ukupna stopa napretka u provedbi Uredbe (EZ) br. 1/2005 u državama članicama nije bila dovoljna da bi se postigao njezin glavni cilj, a to je poboljšanje dobrobiti životinja tijekom prijevoza, osobito u vezi s provjerom plana puta i primjenom kazni; poziva države članice da znatno poboljšaju poštovanje te Uredbe; poziva Komisiju da osigura učinkovitu i ujednačenu primjenu postojećeg zakonodavstva EU-a o prijevozu životinja u svim državama članicama; potiče Komisiju da pokrene sudski postupak protiv država članica koje ne primjenjuju Uredbu na ispravan način i da im izrekne sankcije;

4.  naglašava da djelomična provedba nije dovoljna za postizanje sveobuhvatne svrhe Uredbe, tj. izbjegavanja ozljede i nepotrebne patnje životinja ili njihova uginuća tijekom prijevoza te da je stoga potrebno uložiti veće napore kako bi se spriječili ozbiljni incidenti koji znatno utječu na dobrobit životinja i kazneno gonili oni koji su za njih odgovorni;

5.  žali zbog toga što brojna pitanja povezana s Uredbom (EZ) br. 1/2005 još nisu riješena, uključujući: prenapučenost, nedovoljnu slobodnu visinu, nedovoljan broj zaustavljanja kako bi se životinje odmorile te nahranile i napojile, neprikladne uređaje za prozračivanje i napajanje, prijevoz tijekom ekstremne vrućine, prijevoz životinja koje nisu sposobne za putovanje, prijevoz teladi koja nisu odbijena od sise, potrebu za utvrđivanjem stanja graviditeta živih životinja, mjeru u kojoj se provjeravaju planovi puta, odnos između povrede, provedbe i kažnjavanja, „mješoviti“ učinak osposobljavanja, obrazovanja i certificiranja i nedostatnu stelju, kako je Europski revizorski sud utvrdio u svojem tematskom izvješću br. 31/2018 te nevladine organizacije u pritužbama podnesenim Komisiji; poziva na poboljšanje u navedenim područjima;

6.  poziva sve države članice da osiguraju da se putovanja planiraju i izvršavaju, od odlaska do odredišta, u skladu sa zahtjevima u pogledu dobrobiti životinja u EU-u, uzimajući u obzir različita prijevozna sredstva i različite geografske uvjete u EU-u i trećim zemljama;

7.  ističe da to što neke države članice u određenim područjima sustavno krše Uredbu dovodi do nepoštenog tržišnog natjecanja, a posljedično i do nejednakih uvjeta za subjekte u različitim državama članicama, što zatim može dovesti do takozvane „utrke do dna” u smislu standarda dobrobiti životinja tijekom prijevoza; poziva Komisiju, s obzirom na to na razine sankcija mogu biti deset puta više u nekim državama članicama u odnosu na druge, da izradi usklađen sustav sankcija na razini EU-a kako bi se zajamčilo da su one djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće, vodeći računa o opetovanim kršenjima; poziva Komisiju da razvije plan djelovanja za usklađivanje sankcija u državama članicama;

8.  žali zbog toga što je Komisija ignorirala rezoluciju Parlamenta od 12. prosinca 2012. te ističe da je jaka i usklađena provedba s učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznama u skladu s člankom 25. Uredbe ključna za poboljšanje dobrobiti životinja tijekom prijevoza i da se države članice ne smiju ograničavati samo na izdavanje preporuka i uputa; poziva Komisiju da ipak posluša poziv iz te Rezolucije i da provjeri postoje li u Uredbi neusklađenosti s pravnim zahtjevima u pojedinačnim državama članicama;

9.  smatra da bi opetovana kršenja, ako se događaju u okolnostima u kojima je prijevoznik imao kontrolu, trebala rezultirati kaznenim progonom; poziva države članice da kazneno progone kršenja Uredbe, osobito ako je riječ o opetovanim kršenjima; smatra da bi učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne trebale uključivati zapljenu vozila i obvezno ponovno osposobljavane osoba odgovornih za dobrobit i prijevoz životinja te da bi to trebalo biti usklađeno u cijeloj Uniji; smatra da bi kazne trebale odražavati nanesenu štetu, opseg, trajanje i učestalost kršenja;

10.  poziva države članice da učinkovitije koriste snažne izvršne ovlasti koje su im dodijeljene na temelju Uredbe, uključujući obvezu da od prijevoznika traže uspostavu sustava za sprečavanje ponavljanja kršenja i da prijevozniku privremeno oduzmu odobrenje za obavljanje prijevozničke djelatnosti ili da to odobrenje povuku; posebno poziva države članice da poduzmu dostatne korektivne mjere i uvedu sankcije kako bi se izbjegla patnja životinja i subjekti odvratili od daljnje neusklađenosti; poziva države članice i Komisiju da im cilj bude potpuna usklađenost pri provedbi i primjeni Uredbe;

11.  poziva Komisiju da, nakon savjetovanja s nacionalnim kontaktnim točkama, na temelju izvješća o inspekciji i provedbi sastavi popis subjekata koji su opetovano i ozbiljno kršili Uredbu; poziva Komisiju da objavljuje redovita ažuriranja tog popisa te da promiče primjere najbolje prakse u prijevozu i upravljanju;

12.  naglašava da neusklađenost država članica s Uredbom ugrožava njezinu svrhu koja se sastoji u sprečavanju nastanka i širenja zaraznih bolesti životinja jer je prijevoz jedan od uzroka brzog širenja takvih bolesti, među ostalim onih koje se mogu prenijeti na ljude; napominje da vozila često ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 12. izmijenjene Direktive 64/432/EEZ; posebno smatra da neadekvatno skladišten otpad predstavlja rizik za širenje antimikrobne otpornosti i bolesti; poziva Komisiju da izradi usklađene postupke da izdavanje odobrenja plovilima i kamionima te da poduzme mjere kako bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti životinja tijekom prijevoza u EU-u i prijevoza iz trećih zemalja promicanjem biosigurnosnih mjera i veće dobrobiti životinja;

13.  poziva na pojačanu suradnju između nadležnih tijela kako bi se ojačala provedba, upotrebom tehnologije za ostvarivanje kontinuirane razmjene povratnih informacija u stvarnom vremenu između države članice iz koje prijevoz kreće, države članice odredišta i svih zemalja provoza; poziva Komisiju da razvije sustave za geolokaciju kako bi se omogućilo praćenje lokacije životinja i trajanja prijevoza u vozilima za prijevoz, kao i svako nepoštovanje rasporeda prijevoza; mišljenja je da bi trebalo provesti detaljnu istragu ako životinje koje su na početku prijevoza bile u dobrom fizičkom stanju na odredište stignu u lošem stanju te da se u slučaju ponavljanja te situacije sve odgovorne strane u prijevoznom lancu odmah moraju kazniti u skladu sa zakonom, a poljoprivrednik koji je vlasnik životinje mora na temelju nacionalnog prava imati pravo na naknadu za gubitak prihoda do kojeg može doći zbog te situacije; nadalje smatra da bi nadležna tijela trebala strogo kazniti organizatora i službenika koji je ovjerio plan puta izdan u državi članici polaska ako je plan puta netočno popunjen ili popunjen zavaravajućim podacima;

14.  smatra da je provedba izrazito teška kad se putovanje odvija kroz nekoliko država članica i kad se različite provedbene zadaće (odobravanje plana puta, ovlaštenje prijevoznika, izdavanje potvrde o osposobljenosti i certifikata o odobrenju vozila itd.) obavljaju u nekoliko država članica; poziva države članice koje otkriju kršenja da obavijeste sve druge uključene države članice, u skladu sa zahtjevima iz članka 26. Uredbe, kako bi se spriječilo ponavljanje kršenja i omogućila optimizirana procjena rizika;

15.  traži od Komisije da Europskom parlamentu podnosi redovita izvješća o provedbi i primjeni Uredbe, uključujući raščlambu kršenja po državama članicama, prema vrsti životinja i vrsti kršenja, u odnosu na opseg prijevoza živih životinja po državi članici;

16.  pozdravlja slučajeve u kojima vlade, znanstvenici, poduzeća, predstavnici industrije i nacionalna nadležna tijela zajedno rade na utvrđivanju najboljih praksi kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima zakonodavstva, među ostalim, kao u slučaju mrežne stranice Animal Transport Guides; poziva Komisiju da u državama članicama širi i promiče najbolje prakse za prijevoz stoke te da podupire platformu EU-a za dobrobit životinja promicanjem poboljšanog dijaloga i razmjene dobrih praksi među svim sudionicima; poziva Komisiju da izradi novu strategiju za dobrobit životinja za razdoblje 2020. – 2024. te da podupire inovacije u području prijevoza životinja;

17.  poziva Komisiju da nastavi surađivati sa OIE-om, EFSA-om i državama članicama radi potpore provedbi i pravilnoj primjeni Uredbe 1/2005 u svrhu promicanja pojačanog dijaloga o pitanjima koja se odnose na dobrobit životinja tijekom prijevoza s posebnim naglaskom na:

  boljoj primjeni propisa EU-a o dobrobiti životinja tijekom prijevoza s pomoću razmjene informacija i najboljih praksi te izravnog sudjelovanja dionika,

  potpori aktivnostima osposobljavanja za vozače i prijevoznike,

  boljem širenju smjernica i informativnih članaka o prijevozu životinja, prevedenih na sve jezike EU-a,

  razvoju i primjeni dobrovoljnih obveza od strane poduzeća za daljnje poboljšanje dobrobiti životinja tijekom prijevoza;

  povećanoj razmjeni informacija i većem korištenju najboljih praksi među nacionalnim tijelima radi smanjenja broja kršenja koje prouzročuju prijevoznici i vozači;

18.  poziva Komisiju da ocijeni usklađenost Uredbe s Uredbom (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet(9), u pogledu vremena vožnje i razdoblja odmora vozača;

19.  podsjeća da je Komisija kao čuvarica Ugovora odgovorna za praćenje primjenjuje li se pravilno zakonodavstvo EU-a; poziva Europskog ombudsmana da istraži nije li Komisija stalno neuspješna u osiguranju usklađenosti s postojećom Uredbom i bi li stoga mogla biti odgovorna za nepravilnosti u postupanju;

Prikupljanje podataka, inspekcijski pregledi i praćenje

20.  izražava žaljenje zbog poteškoća u provedbi dosljedne analize provedbe Uredbe koje se javljaju zbog različitih pristupa prikupljanju podataka u državama članicama; poziva Komisiju da uspostavi zajedničke minimalne standarde za sustave praćenja svih putovanja kako bi se omogućilo usklađenije prikupljanje podataka i ocjena praćenih parametara; poziva države članice da ulože dodatne napore kako bi Komisiji dostavile usklađene, sveobuhvatne i potpune podatke o inspekcijskim pregledima prijevoza i razinama kršenja; poziva države članice da provode više nenajavljenih kontrola te da izrade i primjenjuju strategiju koja se temelji na procjeni rizika kako bi svoje inspekcijske preglede usredotočile na prijevoze s visokim stupnjem rizika radi maksimalnog povećanja učinkovitosti ograničenih resursa za inspekcije;

21.  napominje da je Komisija, prema tematskom izvješću Revizorskog suda iz 2018. o dobrobiti životinja u EU-u, prepoznala da su podaci koje dostavljaju države članice nepotpuni, nedosljedni, nepouzdani i nedovoljno detaljni da bi se mogli izvući zaključci o usklađenosti na razini EU-a;

22.  naglašava da se u cijeloj Uniji inspekcije moraju provoditi ujednačeno i na odgovarajućem udjelu životinja koje se prevoze svake godine unutar svake države članice kako bi se zajamčilo i očuvalo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja unutar EU-a; osim toga, poziva Komisiju da poveća broj nenajavljenih inspekcija na licu mjesta koje provodi Ured za hranu i veterinarstvo (FVO), usredotočenih na dobrobit i prijevoz životinja; smatra da je zbog različitih metoda prikupljanja podataka i kontrolnih mehanizama teško dobiti točnu sliku o usklađenosti u pojedinačnim državama članicama; stoga poziva Komisiju da usvoji usklađeniju strukturu izvješćivanja te da provede daljnju analizu podataka dobivenih iz inspekcijskih izvješća FVO-a i povratnih informacija država članica koje se odnose na njihove višegodišnje nacionalne planove kontrole; potvrđuje da su revizije koje provodi DG SANTE važan izvor informacija za Komisiju pri ocjenjivanju provedbe postojeće Uredbe; poziva Komisiju da svake godine obavi najmanje sedam nenajavljenih posjeta u skladu s preporukom Europskog revizorskog suda;

23.  poziva Komisiju da državama članicama pruži smjernice o tome kako se računalni veterinarski sustav (TRACES) može upotrebljavati kao potpora za pripremu analiza rizika za inspekcije prijevoza živih životinja, kako je preporučio Revizorski sud u svojem tematskom izvješću iz 2018., u kojem se navodi da su tijela država članica nadležna za inspekcijske preglede rijetko koristila informacije iz sustava TRACES za ciljane inspekcije; poziva na djelotvorniji i transparentniji sustav praćenja, uključujući javni pristup informacijama koje se prikupljaju s pomoću TRACES-a; poziva i na povećanje broja godišnjih inspekcijskih pregleda od strane FVO-a;

24.  poziva države članice da povećaju kontrole u cijelom proizvodnom lancu, a posebno da provedu učinkovite i sustavne inspekcije pošiljaka životinja prije utovara, kako bi se zaustavile prakse kojima se krše odredbe Uredbe i pogoršavaju uvjeti za prijevoz životinja kopnom ili morem, kao što je dopuštanje prenapučenih prijevoznih sredstava ili nastavak putovanja životinja koje nisu sposobne za duga putovanja, ili dopuštanje da se kontinuirano koriste kontrolne točke s neodgovarajućim objektima za odmor, hranjenje i napajanje životinja koje se prevoze;

25.  zabrinut je zbog niske razine inspekcija u nekim državama članicama te zbog toga što je broj prijavljenih kršenja malen ili jednak nuli; dovodi u pitanje točnost sustava za inspekciju i izvješćivanje; poziva države članice koje trenutno provode vrlo malo inspekcijskih pregleda ili ih uopće ne provode da provedu dovoljan broj inspekcija te da Komisiji dostave sveobuhvatna izvješća o tim inspekcijskim pregledima;

26.  poziva države članice da provode i inspekcije prijevoza unutar Europe pri utovaru životinja u vozilo kako bi se provjerilo poštuju li se zahtjevi Uredbe br. 1/2005;

27.  slaže se s Komisijom da je dobra praksa nadležnih tijela da pri utovaru pregledaju sve pošiljke namijenjene zemljama koje nisu članice EU-a(10); smatra da bi i pri utovaru trebalo pregledati i udio pošiljki u EU-u razmjerno broju kršenja koja prijavljuju nevladine organizacije i inspekcije FVO-a; napominje da bi nadležna tijela pri utovaru trebala provjeriti poštuju li se zahtjevi iz Uredbe u pogledu podne površine i slobodne visine, funkcioniraju li dobro sustavi za prozračivanje i opskrbu vodom, funkcioniraju li dobro uređaji za pojenje i jesu li prilagođeni vrsti koja se prevozi, da nisu utovarene životinje koje nisu sposobne za putovanje i da je osigurano dovoljno hrane i stelja;

28.  poziva države članice da se pobrinu za dovoljan broj pristupačnih, čistih i ispravnih uređaja za pojenje prilagođenih rasi, te da spremnik za vodu bude napunjen i da ima dovoljno svježe stelje;

29.  potiče države članice da osiguraju da nadležna tijela provjeravaju sadrže li planovi puta realistične podatke te da su u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe;

30.  poziva države članice da osiguraju da su vozila za prijevoz u skladu s minimalnim zahtjevima u pogledu prostora iz poglavlja VII. Priloga I. Uredbi te da se pri visokim temperaturama životinjama ostavi više prostora;

31.  poziva države članice da se pobrinu da je unutarnja visina vozila u skladu s minimalnim standardima te da nema razmaka između poda ili bočnih stranica vozila i pregradnih zidova;

32.  prepoznaje da je došlo do određenog napretka u prijevozu životinja unutar EU-a, no zabrinut je zbog brojnih izvješća o korištenju neprimjerenih vozila za prijevoz živih životinja kopnom i morem te poziva na to da se takve prakse bolje prate i kažnjavaju; uviđa da se često ne poštuju zahtjevi iz članaka 20. i 21. Uredbe u pogledu prijevoza na plovilima za stoku; poziva države članice da ne odobravaju uporabu vozila i plovila za prijevoz stoke koja nisu u skladu s odredbama Uredbe i da u slučaju neusklađenosti povuku već izdana odobrenja; poziva države članice da budu strože u postupcima certifikacije i izdavanja odobrenja za vozila te izdavanja certifikata o osposobljenosti vozačima;

33.  stoga poziva na usklađene i obvezujuće standarde za odobrenje vozila i plovila kao sredstava za prijevoz životinja koje bi trebalo izdati središnje tijelo EU-a; budući da bi to tijelo trebalo biti odgovorno za utvrđivanje prikladnosti sredstava za prijevoz životinja u smislu stanja vozila i vrste njihove opreme (npr. odgovarajući satelitski navigacijski sustavi u vozilu odnosno na plovilu);

34.  poziva subjekte da omoguće temeljito osposobljavanje vozača i pomoćnog osoblja u skladu s Prilogom IV. Uredbi kako bi se osiguralo pravilno postupanje sa životinjama;

35.  priznaje da u nekim državama članicama postoje brodovi i luke koji ispunjavaju potrebne standarde, no ističe da tijekom prijevoza morem ipak prevladavaju loši uvjeti, osobito u vezi s utovarom i istovarom; poziva države članice da budu strože u postupcima certifikacije i odobravanja za plovila, da poboljšaju svoje provjere plovila za prijevoz stoke i sposobnosti životinja za prijevoz prije ukrcaja te da propisno provode inspekcije postupka utovara u skladu s Uredbom; poziva države članice da Komisiji dostave detaljne planove svojih objekata za inspekcijske preglede; poziva Komisiju da sastavi, ažurira i dijeli popis luka s odgovarajućim objektima za inspekcijski pregled životinja; nadalje, poziva nadležna tijela da ne odobravaju planove puta u kojima se planira upotreba luka bez takvih objekata; poziva države članice da prilagode svoje luke i vode računa o održavanju svojih plovila kako bi se poboljšali uvjeti za dobrobit životinja u pomorskom prijevozu životinja;

36.  poziva Komisiju da odobri inovativne alternative za provjere izvoza u skladu s člankom 133. stavkom 2. Uredbe 2016/429(11), kao što su provjere na platformi, koje predstavljaju poboljšanje za dobrobit životinja jer je na njima niža gustoća stoke i nije potreban istovar životinja, što smanjuje vrijeme čekanja;

37.  napominje da se zahtjevom za posjedovanje certifikata o zdravlju životinja za prijevoz kroz države članice stvara negativan poticaj za odabir domaćih odredišta umjesto najbližeg mogućeg odredišta; poziva Komisiju da iskoristi svoje ovlasti na temelju članka 144. stavka 1. Uredbe 2016/429 za donošenje delegiranog akta kojim bi se omogućilo odstupanje za kretanja koja predstavljaju nizak rizik za širenje bolesti;

Trajanje putovanja

38.  ustraje u tome da bi putovanje za sve životinje koje se prevoze trebalo trajati samo koliko je potrebno, uzimajući u obzir geografske razlike na razini država članica i u skladu s uvodnom izjavom 5. Uredbe (EZ) u kojoj se navodi da „zbog dobrobiti životinja prijevoz životinja na dugim putovanjima ... mora biti ograničen što je više moguće” i uvodnom izjavom 18. u kojoj je navedeno da „duga putovanja, za razliku od kratkih, mogu imati štetnije djelovanje na životinje”;

39.  insistira na tome da se pri vremenu prijevoza životinja, uključujući vrijeme utovara i istovara, u obzir mora uzeti veterinarski savjet za pojedine vrste, neovisno o tome odvija li se prijevoz kopnom, morem ili zrakom;

40.  žali zbog kršenja Uredbe koja se odnose na neprimjenu ili nepravilnu primjenu posebnih pravila o životinjama koje nisu odbijene od sise, kao što su telad, janjad, jarad, ždrebad i prasad koji su još na mlijeku te poziva na uvođenje detaljnijih mjera kako bi se zajamčila popuna zaštita dobrobiti tih životinja tijekom prijevoza;

41.  poziva države članice da zajamče da se životinje koje nisu odbijene od sise istovaruju barem jedan sat kako bi im se dali elektroliti ili nadomjestak za mlijeko te da njihov prijevoz ukupno ne traje dulje od osam sati;

42.  skreće pozornost na to da su u dokumentima o planiranju prijevoza često navedeni samo nazivi mjesta bez točnih adresa točaka za kontrolu, opskrbu i sakupljanje, zbog čega je kontrola znatno otežana;

43.  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2012. poziva na što kraće trajanje putovanja životinja, a osobito na izbjegavanje dugih i vrlo dugih putovanja te putovanja izvan granica EU-a, upotrebom alternativnih strategija, kao što su osiguranje gospodarski održivih i dobro raspoređenih lokalnih ili pokretnih objekata za klanje u blizini stočnih farmi, promicanje kratkih lanaca opskrbe i izravne prodaje, korištenje sjemena ili zametaka umjesto prijevoza rasplodnih životinja te prijevoz trupova i proizvoda od mesa, kao i regulatornim ili neregulatornim inicijativama u državama članicama radi olakšavanja klanja na poljoprivrednim gospodarstvima; poziva Komisiju da po potrebi jasno utvrdi konkretna kraća vremena putovanja za prijevoz svih različitih vrsta živih životinja te za prijevoz životinja koje nisu odbijene od sise;

44.  napominje da su zbog različitih zahtjeva te uvjeta na tržištu koji se mijenjaju i političkih odluka male klaonice postale gospodarski neodržive što je dovelo do općeg smanjenja njihova broja; apelira na Komisiju i lokalna tijela u državama članicama da podupiru i po potrebi promiču klanje na poljoprivrednim gospodarstvima, gospodarsko održive lokalne ili pokretne klaonice te objekte za preradu mesa u državama članicama kako bi se životinje klale što bliže mjestu uzgoja, što je i u interesu očuvanja radnih mjesta u ruralnim područjima; poziva Vijeće i Komisiju da izrade strategiju za približavanje modelu stočarske proizvodnje s većom regionalnom usmjerenošću prema kojem bi se životinje rađale, tovile i klale u istoj regiji, kad god je to moguće, uzimajući u obzir geografske razlike, umjesto da se prevoze na izrazito velikim udaljenostima;

45.  apelira na Komisiju da istraži kako bi se poljoprivrednici, klaonice i industrija prerade mesa mogli potaknuti na klanje životinja u najbližem objektu radi izbjegavanja dugotrajnog prijevoza životinja i smanjenja emisija; poziva Komisiju da u tom pogledu olakša inovativna rješenja, kao što su pokretne klaonice, te istodobno osigura visoke standarde dobrobiti životinja;

46.  smatra da u određenim slučajevima bilo kakvo smanjenje dopuštenog trajanja prijevoza, kako je trenutačno utvrđeno u Poglavlju V. Priloga 1. Uredbi, ne bi bilo održivo i stoga bi trebalo pronaći rješenja za slučajeve u kojima je zbog geografskih okolnosti i ruralne izoliranosti potreban prijevoz živih životinja kopnom i/ili morem radi daljnje proizvodnje ili klanja;

47.  poziva države članice da, u slučaju kad se utvrdi da životinja nije sposobna za prijevoz i ako se mjere prve pomoći pokažu neučinkovitim, po potrebi dopuste prisilno klanje izravno na gospodarstvima za uzgoj i tovljenje životinja kako bi se izbjegla nepotrebna patnja životinja;

48.  napominje da društvena i gospodarska vrijednost životinje može utjecati na standarde njezina prijevoza; ističe da su standardi za prijevoz rasplodnih životinja u industriji kopitara visokokvalitetni;

49.  poziva Komisiju da izradi strategiju kako bi se osigurao zaokret s prijevoza živih životinja na sustav trgovine pretežno mesom i trupovima životinja te zametnim proizvodima s obzirom na učinke koje prijevoz živih životinja ima na okoliš te dobrobit i zdravlje životinja; smatra da se u svakoj takvoj strategiji potrebno uhvatiti u koštac s gospodarskim faktorima koji utječu na odluku da se prevoze žive životinje; poziva Komisiju da tom strategijom obuhvati prijevoz u treće zemlje;

50.  poziva države članice da u klaonicama omoguće programe za religijsko klanje životinja, s obzirom na to da je velik udio izvoza živih životinja namijenjen tržištima Bliskog istoka;

51.  priznaje trenutačne poremećaje na tržištu prouzročene različitim carinama koje se primjenjuju na žive životinje i meso, čime se snažno potiče trgovina živim životinjama; apelira na Komisiju da zajedno sa svojim trgovinskim partnerima preispita te poremećaje kako bi se smanjila trgovina živim životinjama i po potrebi zamijenila trgovinom mesom;

52.  podsjeća na to da je, na temelju sadašnje Uredbe, već obvezno zaustavljanje radi odmora na odobrenoj kontrolnoj točki nakon maksimalnog vremena trajanja prijevoza domaćih kopitara i domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta kad prijevoz traje dulje od osam sati;

Dobrobit životinja

53.  poziva nadležna tijela država članica da osiguraju da se na točkama izlaska iz Unije nalaze službeni veterinari koji su zaduženi za provjeru da su životinje sposobne za nastavak putovanja i da vozila i/ili plovila ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe; osobito napominje da se u članku 21. Uredbe navodi da su veterinari dužni provjeriti vozila prije nego što ona napuste EU kako bi se zajamčilo da vozila nisu prenapučena, da je osigurana dostatna slobodna visina i stelja, da su opremljena s dovoljno hrane i vode i da uređaji za prozračivanje i pojenje ispravno funkcioniraju;

54.  potiče korištenje planova za nepredvidive situacije za sva putovanja kao što su zamjenski kamioni i centri za nepredviđene situacije kako bi prijevoznik mogao učinkovito reagirati na hitne slučajeve i smanjiti utjecaj kašnjenja ili nesreće na životinje koje se prevoze radi rasploda ili klanja, kao što se na temelju Uredbe već zahtjeva od prijevoznika pri dugim putovanjima;

55.  ustraje u tome da bi se zakonodavstvo o dobrobiti životinja trebalo temeljiti na znanosti i najnovijim tehnologijama; žali zbog činjenice da, unatoč jasnim preporukama EFSA-e i zahtjevu Parlamenta iz njegove rezolucije iz 2012., Komisija nije ažurirala propise o prijevozu životinja u skladu s najnovijim znanstvenim dokazima; stoga poziva Komisiju da ažurira propise, pri čemu bi se u koštac trebala uhvatiti s konkretnim potrebama na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja i tehnologije, naročito u pogledu faktora kao što su dostatno prozračivanje te kontrola temperature i vlage klimatizacijskim sustavima u svim vozilima, primjereni sustavi za pojenje i tekuća hrana, osobito za životinje koje još nisu odbijene od sise, smanjena gustoća stoke i utvrđena dostatna minimalna slobodna visina, te da vozila prilagodi potrebama svake vrste; ističe zaključak u mišljenju EFSA-e da osim trajanja prijevoza na dobrobit životinja utječu i drugi aspekti, kao što je pravilan utovar i istovar te dizajn vozila;

56.  izražava zabrinutost u pogledu putovanja tijekom kojih se životinje napajaju zagađenom vodom neprikladnom za konzumaciju ili nemaju pristup vodi zbog neispravnih ili loše postavljenih uređaja za napajanje; naglašava da je potrebno osigurati da u vozilima za prijevoz živih životinja tijekom putovanja ima dovoljno vode i da bi u svakom slučaju opskrba trebala biti primjerena posebnim zahtjevima vrste životinja koje se prevoze i odgovarati njihovu broju;

57.  pozdravlja snažan angažman Komisije za razvoj pokazatelja koji će se temeljiti na dobrobiti životinja kojima bi se trebala promicati bolja ostvarenja u pogledu dobrobiti životinja tijekom prijevoza; smatra da bi Komisija trebala bez odgode razviti te pokazatelje kako bi se mogli koristiti kao dopuna postojećim zakonodavnim zahtjevima;

58.  poziva Komisiju da osigura da se sve buduće revizije zakonodavstva o dobrobiti životinja tijekom prijevoza zasnivaju na objektivnim i znanstveno utemeljenim pokazateljima kako bi se izbjegle proizvoljne odluke koje imaju neopravdan gospodarski utjecaj na sektore stočarstva;

59.  insistira na tome da na temelju prava EU-a poljoprivrednici budu pravno odgovorni za to da životinje koje se prijevoze neće zadobiti ozljede, pretrpjeti štetu ili nepotrebno patiti;

60.  ističe da su kršenja često prouzročena neodgovarajućim sustavima za prozračivanje vozila za cestovni prijevoz živih životinja na duge udaljenosti. U tim situacijama životinje su prisiljene biti u malim prostorima na ekstremnim temperaturama, znatno izvan raspona temperature i dopuštenih odstupanja utvrđenih u Uredbi;

61.  poziva Komisiju da osigura da se u svim državama članicama bez iznimke životinje prije vjerskog obrednog klanja omame;

62.  žali što se u odjeljcima za životinje ne pruža uvijek dovoljno prostora za odgovarajuće prozračivanje unutar vozila te što je prirodno kretanje životinja onemogućeno, pa su životinje često prisiljene zauzimati neprirodne položaje na duža razdoblja, što predstavlja jasno kršenje tehničkih propisa utvrđenih u članku 6. i Prilogu I. poglavlju II. točki 1.2. Uredbe;

63.  smatra da prisutnost veterinara na plovilima za prijevoz živih životinja treba biti obvezna, da je potrebno prijavljivati i registrirati broj životinja koje uginu tijekom putovanja te da je potrebno pripremiti krizne planove za rješavanje situacija na moru koje mogu negativno utjecati na dobrobit životinja koje se prevoze;

64.  napominje da poljoprivrednici, prijevoznici i nadležna tijela u različitim državama članicama različito tumače i provode Uredbu (EZ) br. 1/2005, osobito u pogledu sposobnosti životinja za prijevoz; poziva Komisiju da revidira Uredbu kako bi po potrebi detaljnije utvrdila zahtjeve za prijevoz; apelira na Komisiju i države članice da u kontekstu jednakih uvjeta osiguraju da se Uredba ubuduće primjenjuje i provodi na usklađen i ujednačen način u cijeloj Uniji, osobito kad je riječ o sposobnosti životinja za prijevoz;

65.  poziva Komisiju da razvije punu radnu definiciju pojma „sposobnost životinje za prijevoz” i izradi praktične smjernice za takvu procjenu; poziva države članice da predvide aktivnosti za podizanje razine osviještenosti i informiranje, uključujući pouzdane, redovite i obvezne tečajeve osposobljavanja, obrazovanje i certificiranje za vozače, prijevoznike, trgovce, sabirne centre, klaonice, veterinare, granične službenike i sve subjekte koji sudjeluju u prijevozu životinja kako bi se smanjile visoke razine kršenja propisa o sposobnosti za prijevoz; poziva subjekte da osiguraju temeljito osposobljavanje vozača i pomoćnog osoblja u skladu s Prilogom IV. Uredbi;

66.  poziva na strogi nadzor kako bi se spriječio prijevoz bolesnih i slabih životinja, životinja s malom težinom, životinja u laktaciji, gravidnih ženki i ženki za koje još nije prošlo vrijeme potrebno za odbijanje mladunčadi od sise;

67.  naglašava da je, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005, za životinje koje se prevoze na velike udaljenosti već obvezno osigurati vodu, hranu i odmor u odgovarajućim razmacima i u skladu s njihovom vrstom i starosti; potiče Komisiju da povodi učinkovitije praćenje kako bi se osiguralo da sve države članice potpuno i usklađeno ispunjavaju te pravne zahtjeve;

68.  naglašava da države članice trebaju osigurati da je prijevoz životinja pravilno organiziran, uzimajući u obzir vremenske uvjete i vrstu prijevoza; poziva države članice da osiguraju da se planovi puta i planovi prijevoza odobravaju samo ako se u vremenskoj prognozi predviđa da tijekom cijelog razdoblja prijevoza temperature neće biti više od 30 °C;

69.  naglašava da, ako se životinje moraju istovariti u trećim zemljama radi razdoblja odmora od 24 sata, organizator mora utvrditi mjesto za odmor s objektima koji su jednakovrijedni onima na kontrolnim točkama EU-a; poziva nadležna tijela da redovito provode inspekcijske preglede tih objekata i da ne odobravaju planove puta ako nije potvrđeno da predloženo mjesto za odmor ima objekte jednakovrijedne onima u EU-u;

70.  poziva države članice da osiguraju da planiranje prijevoza obuhvaća dokaze o rezervaciji na kontrolnoj točki, uključujući hranu, vodu i svježu stelju; poziva Komisiju da definira zahtjeve za lokaciju mjesta za odmor i objekte na njima;

71.  prepoznaje da niža gustoća stoke i prekidanje prijevoza kako bi se životinjama omogućio odmor imaju nepovoljan gospodarski učinak na prijevoznike što može utjecati na primjereno postupanje sa životinjama koje se prevoze; poziva Komisiju da promiče poticaje za primjereno postupanje sa životinjama;

72.  poziva države članice da se pobrinu za to da se na gospodarstvima poboljša vođenje evidencije o razdobljima gestacije;

73.  poziva Komisiju da na temelju znanstvenih saznanja oblikuje smjernice o pristupu vodi za životinje koje se prevoze u kavezima i uvjetima za prijevoz pilića kojima se promiče visoka razina dobrobiti;

74.  podsjeća da države članice moraju za životinje čiji se životni i uzgojni ciklus bliži kraju pronaći rješenja kojima se poštuje njihova dobrobit;

Ekonomska pomoć

75.  poziva na raširenije korištenje mjere ruralnog razvoja pod nazivom „plaćanja povezana s dobrobiti životinja”, u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013(12), kojom se pruža potpora visokim standardima dobrobiti životinja koji nadilaze važeće obvezne standarde;

76.  poziva na to da se u predstojećoj reformi ZPP-a zadrži i ojača veza između plaćanja u okviru ZPP-a i poboljšanih uvjeta u vezi s dobrobiti životinja kojima se u potpunosti poštuju ili čak i nadilaze standardi utvrđeni u Uredbi 1/2005;

77.  apelira na to da se podupiru mjere kojima bi se zajamčila uravnotežena raspoređenost klaonica u državama članicama koja osigurava da je u obzir uzet broj stoke u određenoj regiji;

Treće zemlje

78.  zabrinut je zbog stalnih izvješća o problemima povezanima s prijevozom i dobrobiti životinja u određenim trećim zemljama; napominje da klanje u određenim trećim zemljama u koje EU šalje životinje podrazumijeva ekstremnu i produljenu patnju i da se njime redovito krše međunarodni standardi o dobrobiti pri klanju koje je utvrdilo OIE; primajući na znanje potražnju za živim životinjama u trećim zemljama poziva Komisiju i države članice da promiču zaokret s prijevoza živih životinja na prijevoz mesa ili trupova životinja u treće zemlje te prijevoz sjemena ili zametaka umjesto rasplodnih životinja;

79.  traži od Komisije da u svojim bilateralnim trgovinskim pregovorima s trećim zemljama traži da se poštuju pravila EU-a o dobrobiti životinja i da u okviru Svjetske trgovinske organizacije brani internacionalizaciju odredbi Unije o toj temi;

80.  žali zbog činjenice da u određenim trećim zemljama standardi nisu jednako visoki kao i oni u EU-u; poziva Komisiju da ojača postojeće zahtjeve prema trgovinskim partnerima Unije, osobito u pogledu trgovine životinjama i prijevoza životinja, kako bi oni bili barem jednako strogi kao standardi EU-a; poziva države članice koje izvoze u treće zemlje da surađuju s lokalnim vlastima kako bi se poboljšali standardi dobrobiti životinja;

81.  poziva na dosljedno i potpuno poštovanje presude Suda Europske unije iz 2015. u predmetu C-424/13 u kojoj je Sud presudio da u slučaju prijevoza životinja koji uključuje dugo putovanje koje počinje na teritoriju EU-a i nastavlja se izvan EU-a prijevoznik mora dostaviti realističan plan puta u smislu usklađenosti, pri čemu se posebna pozornost posvećuje prognozi temperature, kako bi dobio odobrenje za polazak; poziva nadležna tijela da ne odobravaju planove puta u kojima je u skladu s presudom Suda potrebno životinje istovariti radi odmora od 24 sata u zemlji koja nije članica EU-a, osim ako je organizator odredio mjesto za odmor na kojem se nalaze objekti istovjetni onima na kontrolnoj točki; u tom pogledu podsjeća da je jedini popis smještaja koji postoji onaj iz 2009. za smještaj životinja na rutama u trećim zemljama, u kojem često nisu navedene detaljne adrese, što znatno otežava potreban inspekcijski pregled u skladu s pravom Unije; poziva službene veterinare na izlaznim točkama da u skladu s Uredbom 1/2005 provjere da se poštuju odredbe Uredbe prije nego što vozila napuste EU-u;

82.  u tom kontekstu podsjeća na Prijedlog direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava unije (zviždači) koji je izradila Komisija (COM(2018)0218), posebno u pogledu veterinarskih kontrola;

83.  izražava žaljenje zbog često dugih kašnjenja na granicama i u lukama te skreće pozornost na povećani bol i nelagodu koji se tako prouzročuju životinjama; poziva države članice koje graniče s trećim zemljama da osiguraju odmorišta na kojima se životinje mogu istovariti te nahraniti, napojiti i odmoriti te na kojima im se može pružiti veterinarska skrb kako bi se planovi puta mogli propisno ispuniti te da na carini za životinje koje se prevoze otvore namjenske brze trake na kojima će raditi dovoljno osoblja kako bi se smanjila razdoblja čekanja, bez ugrožavanja kvalitete sanitarnih i carinskih kontrola na granicama; nadalje, poziva države članice na bolju suradnju pri planiranju prijevoza stoke da bi se izbjegao prevelik broj vozila koja istodobno dolaze na graničnu kontrolu;

84.  poziva Komisiju da ojača suradnju i komunikaciju, uključujući daljnju uzajamnu pomoć i ubrzanu razmjenu informacija, među nadležnim tijelima u svim državama članicama i u trećim zemljama kako bi se smanjili problemi u pogledu dobrobiti i bolesti životinja povezani s lošom administracijom tako da se osigura da izvoznici u potpunosti ispunjavaju administrativne zahtjeve; traži od Komisije da promiče dobrobit životinja na međunarodnoj razini i da poduzme inicijative za podizanje razine osviještenosti u zemljama izvan EU-a;

85.  poziva Komisiju da izvrši pritisak na zemlje provoza koje postavljaju birokratske i sigurnosne prepreke kojima se nepotrebno odgađa prijevoz živih životinja;

86.  poziva države članice i Komisiju da posebnu pozornost posvete kršenjima zakonodavstva o dobrobiti životinja tijekom putovanja plovnim putovima i pomorskih putovanja u treće zemlje te da procjene moguća kršenja zakonodavstva kao što je zabranjeno izbacivanje mrtvih životinja s plovila u Sredozemno more (često s odrezanim oznakama na uhu) do kojih dolazi jer često ne postoje mogućnosti za njihovo odlaganje u odredišnoj luci;

87.  skreće pozornost na Odluku Vijeća 2004/544/EZ o potpisivanju Europske konvencije o zaštiti životinja tijekom međunarodnog prijevoza(13), u kojoj „prijevoz” može značiti jedno od sljedećeg: između dvije države članice, uz prijelaz preko državnog područja treće zemlje, između države članice i treće zemlje ili izravno između dvije države članice;

88.  naglašava da bi prijevoz živih životinja u treće zemlje trebao biti predmet bilateralnih sporazuma radi ublažavanja razlika te u slučaju da se to ne može postići, trebalo bi biti zabranjen ako standardi u pogledu prijevoza u tim trećim zemljama nisu usklađeni sa standardima EU-a i ako njihova provedba nije dostatna da se zajamči potpuna usklađenost s Uredbom;

89.  podsjeća države članice da bi u skladu s ustaljenom sudskom praksom(14) mogle uvesti strože nacionalne propise u području zaštite životinja tijekom prijevoza, pod uvjetom da su usklađeni s glavnim ciljem Uredbe 1/2005;

90.  poziva Europsku komisiju da promiče razmjenu najboljih praksi i jednakovrijedne regulatorne mjere s trećim zemljama u pogledu prijevoza živih životinja;

91.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskoj agenciji za sigurnost hrane te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 3, 5.1.2005., str. 1.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

(3)

SL C 434, 23.12.2015., str. 59.

(4)

Službeni list EFSA-e 2011:9(1):1966.

(5)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0096.

(6)

Presuda Suda (peto vijeće) od 23. travnja 2015., Zuchtvieh-Export / Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 31/2018 od 14. studenog 2018. naslovljeno „Dobrobit životinja u EU-u: premošćivanje jaza između ambicioznih ciljeva i praktične primjene”.

(8)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966

(9)

SL L 102, 11.4.2006., str. 1.

(10)

„Konačno izvješće o reviziji provedenoj u Nizozemskoj od 20. veljače 2017. do 24. veljače 2017. radi procjene dobrobiti životinja tijekom prijevoza u zemlje koje nisu članice EU-a”, Europska komisija, Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane, 2017.

(11)

Uredba 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”).

(12)

SL L 347, 20.12.2013., str. 347.

(13)

SL L 241, 13.7.2004., str. 21.

(14)

Presuda Suda (prvo vijeće) od 14. listopada 2004. – predmet C-113/02, Komisija Europskih zajednica protiv Kraljevine Nizozemske i Presuda Suda (treće vijeće) od 8. svibnja 2008. – predmet C-491/06, Danske Svineproducenter.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Ovo izvješće pruža informacije o stanju provedbe Uredbe (EZ) br. 1/2005 kojom se uređuje zaštita i dobrobit životinja tijekom prijevoza. Navedeno je nekoliko preporuka namijenjenih za poboljšanje njezine provedbe, koja još uvijek nije na dostatnoj razini i u velikoj se mjeri razlikuje među državama članicama.

Glavni zaključci(1)

1.  Nedostatna provedba

1.1.  Nepotpuni, nedosljedni i nepouzdani podaci za analizu provedbe

Pristupi prikupljanju podataka toliko se razlikuju među državama članicama da je teško provesti dosljednu analizu provedbe Uredbe. Nadalje, u tematskom izvješću Revizorskog suda iz 2018. o dobrobiti životinja u EU-u navodi se da je Komisija prepoznala da su podaci koje dostavljaju države članice nepotpuni, nedosljedni, nepouzdani i nedovoljno detaljni da bi se mogli izvući zaključci o usklađenosti na razini EU-a(2).

Sustav TRACES (internetska platforma EU-a koja se koristi za praćenje prekograničnog prijevoza životinja unutar EU-a na velike udaljenosti) sadrži alate za informiranje i izvješćivanje koje bi nadležna tijela mogla koristiti za provedbu ciljanih inspekcijskih pregleda prijevoza životinja. Kao što je navedeno u tematskom izvješću, Revizorski sud utvrdio je da su tijela država članica nadležna za inspekcijske preglede prijevoza rijetko koristila informacije iz TRACES-a za ciljane inspekcije.

Osim toga, bilježenje usklađenosti sa smjernicama u pogledu sposobnosti za prijevoz diljem država članica tek je nedavno počelo davati rezultate u smislu podataka koji se mogu analizirati (objavljeni su samo podaci za 2014. i 2015. godinu, a nedavno i za 2016.); stoga nema dovoljno javnih podataka i dobrih pokazatelja o razvoju dobrobiti životinja tijekom prijevoza živih životinja. Naime, iznenađujuće je da, prema analizi izvješća o inspekcijskim pregledima u državama članicama, postoje goleme razlike među državama članicama u pogledu broja provedenih inspekcijskih pregleda, koji se kreće od nijednog (!) do nekoliko milijuna (!) godišnje, i u pogledu učestalosti kršenja propisa koja se kreće od 0 do 16,6 %. To upućuje na činjenicu da države članice imaju različite pristupe inspekcijama, tj. nasumične strategije u odnosu na strategije utemeljene na riziku.

Postoji očita potreba za zajedničkim minimalnim standardima kako bi se omogućilo usklađenije prikupljanje podataka i ocjena praćenih parametara.

1.2.  Porast broja dugih i vrlo dugih putovanja

Svake godine milijuni životinja prevoze se na velikim udaljenostima između država članica i u treće zemlje radi rasploda ili klanja. Prijevoz je stresan za životinje jer su one tada satima izložene nizu izazova, koji mogu uključivati smanjenu veličinu prostora, promjene temperature, ograničenja u pogledu hrane i vode te kretanje vozila. Opasnosti tijekom prijevoza uključuju niz pitanja, kao što su kvaliteta vožnje, prisutnost odgovarajuće opreme i neočekivane promjene cestovnih ili vremenskih uvjeta, te je stoga moguće da se životinje koje su bile procijenjene kao sposobne za prijevoz na mjestu polaska razbole ili ozlijede tijekom prijevoza. Međutim, utvrđeno je da su pregledi životinja prije i nakon putovanja daleko češći nego pregledi tijekom prijevoza. Pregledi se najčešće obavljaju u klaonicama i uglavnom se odnose na prijevoz na kratkim udaljenostima.

Izvjestitelj je zabrinut zbog zapanjujućeg broja prijava neprimjerenih vozila koja se koriste za prijevoz živih životinja kopnom i morem. Konkretno, u slučaju trgovine s trećim zemljama životinje dodatno pate zbog vrlo dugih putovanja koja uključuju dugačke pauze na granici radi provjere dokumenata, vozila i životinja. Loši uvjeti tijekom pomorskog prijevoza dodatan su razlog za zabrinutost. Države članice trebale bi biti strože u postupcima certifikacije i odobrenja za plovila i unaprijediti provjere fizičkog stanja životinja prije utovara. Izvjestitelj smatra i da bi Komisija trebala izraditi popis luka s odgovarajućim objektima za pregled životinja.

Osim toga, potrebno je napraviti planove za nepredvidive situacije za sva putovanja kako bi prijevoznik mogao učinkovito odgovoriti na hitne slučajeve i smanjiti utjecaj kašnjenja ili nesreće na životinje.

2.  Potreba za jačom i usklađenom provedbom

2.1.  Učinkovite i odvraćajuće kazne

Jača i usklađena provedba s učinkovitim i odvraćajućim kaznama ključna je za poboljšanje dobrobiti životinja tijekom prijevoza. Nažalost, kad je riječ o sustavu kazni, čini se da je Komisija ignorirala rezoluciju Parlamenta od 12. prosinca 2012. Komisija se i oglušila na poziv da izvrši provjeru Uredbe radi otkrivanja eventualnih neusklađenosti s pravnim zahtjevima u pojedinačnim državama članicama.

Da bi se provedba Uredbe poboljšala, ponovljeni prekršaji trebali bi voditi do kaznenog progona i kazni, uključujući i zapljenu vozila, te obveznog ponovnog osposobljavanja osoba odgovornih za dobrobit i prijevoz životinja.

Podsjeća se na to da su na temelju Uredbe državama članicama dodijeljene snažne izvršne ovlasti, uključujući ovlast da od prijevoznika traže uspostavu sustava za sprečavanje ponavljanja prekršaja i da obustave ili povuku ovlaštenje izdano prijevozniku za obavljanje prijevozničke djelatnosti.

2.2.  Upotreba najnovije tehnologije za provjeru planova puta

Nadležna tijela trebala bi surađivati radi jačanja provedbe korištenjem tehnologije. Naime, tehnologija bi im mogla pomoći u stvaranju kontinuirane razmjene povratnih informacija i dokumentacije u stvarnom vremenu između države članice iz koje prijevoz kreće i države članice odredišta. Izvozničko poduzeće mora se odmah kazniti ako životinje koje su na početku prijevoza bile u dobrom fizičkom stanju na odredište stignu u lošem stanju.

3.  Ažuriranje regulative u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama i tehnologijom

Zakonodavstvo o dobrobiti životinja trebalo bi se temeljiti na znanosti i najnovijim tehnologijama. Nažalost, unatoč jasnim preporukama EFSA-e i zahtjevu Parlamenta iz njegove rezolucije usvojene 2012., Komisija nije ažurirala propise o prijevozu životinja u skladu s najnovijim znanstvenim dokazima. Komisija bi trebala što prije ažurirati te propise, naročito u pogledu dostatnog prozračivanja i hlađenja u svim vozilima, primjerenih sustava za pojenje, osobito za životinje koje još nisu odbijene od sise, i određene minimalne slobodne visine.

3.1.  Definicija sposobnosti za prijevoz

Primjena sposobnosti za prijevoz pri utovaru kao kriterija za odabir jedan je od glavnih faktora za osiguranje dobrobiti životinja tijekom prijevoza jer upravo tijekom prijevoza postoji veći rizik da dobrobit ozlijeđenih ili bolesnih životinja bude ugrožena. Ključno je da se životinje pregledaju prije utovara radi utvrđivanja sposobnosti za prijevoz i da se životinjama koje nisu sposobne za prijevoz pomoć pruži na mjestu polaska. Revizije koje je Komisija provela u razdoblju 2007. – 2017. u nekoliko država članica gotovo su se uvijek odnosile na nepoštovanje pravila o sposobnosti za prijevoz. Najveći broj slučajeva kršenja propisa odnosi se na pitanje sposobnosti za prijevoz (drugi najveći odnosi se na dokumentaciju). Osim toga, kao što je već spomenuto, bilježenje usklađenosti sa smjernicama u pogledu sposobnosti za prijevoz diljem država članica tek je nedavno počelo davati rezultate u smislu podataka koji se mogu analizirati, stoga nema dovoljno javnih podataka i dobrih pokazatelja.

Komisija bi trebala razviti punu radnu definiciju pojma „sposobnost za prijevoz” i osigurati pouzdane tečajeve osposobljavanja za poljoprivrednike, vozače i veterinare kako bi se smanjile visoke stope kršenja propisa o sposobnosti za prijevoz u državama članicama.

4.  Ekonomska pomoć

ZPP povezuje plaćanja za poljoprivredna gospodarstva s minimalnim razinama dobrobiti životinja, dok se politikom ruralnog razvoja poljoprivrednici potiču da teže višim standardima; naime, u članku 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013 predviđena je mjera ruralnog razvoja „plaćanja povezana s dobrobiti životinja” kojom se pruža potpora visokim standardima dobrobiti životinja koji nisu obuhvaćeni važećim obveznim standardima. Međutim, Revizorski sud je u svojem tematskom izvješću iz 2018. istaknuo da se ta mjera nije u dovoljnoj mjeri koristila u različitim državama članicama. Deset država članica zapravo je uopće nije koristilo.

U predstojećoj reformi ZPP-a trebala bi se zadržati i ojačati veza između plaćanja u okviru ZPP-a i poboljšanih uvjeta u vezi s dobrobiti životinja kojima se u potpunosti poštuju ili čak i nadilaze standardi utvrđeni u Uredbi 1/2005.

5.  Skraćivanje trajanja putovanja životinja

Podsjeća se da je u uvodnoj izjavi 5. Uredbe (EZ) br. 1/2005 navedeno da „zbog dobrobiti životinja prijevoz životinja na dugim putovanjima ... mora biti ograničen što je više moguće”.

5.1.  Alternativne strategije za prijevoz živih životinja

Kao opći pristup, trebalo bi što više skratiti trajanje putovanja životinja, posebno na dugim i vrlo drugim putovanjima. To se može najbolje postići upotrebom alternativnih strategija, kao što su ekonomski održivi lokalni objekti za klanje, korištenje sjemena ili zametaka umjesto prijevoza rasplodnih životinja i prijevoz trupova i mesnih proizvoda, kao i provođenjem zakonodavnih inicijativa u državama članicama u cilju olakšavanja klanja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Valja imati na umu činjenicu da je prijevoz mesa i drugih životinjskih proizvoda tehnički lakši i etički racionalniji od prijevoza živih životinja isključivo radi klanja. U tom kontekstu, Komisija bi trebala po potrebi podržati izgradnju ekonomski održivih objekata za klanje u državama članicama kako bi se životinje klale što bliže mjestu uzgoja. Trebalo bi razviti strategiju za prijelaz s prijevoza živih životinja na sustav trgovine isključivo mesom i trupovima životinja s obzirom na učinak koji prijevoz živih životinja ima na okoliš, dobrobit životinja i sigurnost hrane.

5.2.  Usklađivanje standarda trećih zemalja u pogledu prijevoza životinja sa standardima EU-a

S obzirom na to da standardi koje primjenjuju treće zemlje nisu jednako visoki kao oni unutar EU-a Komisija bi trebala ojačati postojeće zahtjeve prema trgovinskim partnerima Unije, osobito u pogledu trgovine životinjama. Potrebna je i jača suradnja i komunikacija među nadležnim tijelima u svim državama članicama i u trećim zemljama kako bi se smanjili problemi u pogledu dobrobiti životinja povezani s lošom administracijom.

Zapanjujuća su izvješća o izrazito dugim i stresnim razdobljima čekanja kojima su životinje izložene na granicama. Da bi se ta situacija poboljšala, predlaže se da države članice koje graniče s trećim zemljama na carini otvore namjenske brze trake za prijevoz životinja kako bi se smanjila razdoblja čekanja. Nadalje, države članice i Komisija trebale bi posvetiti posebnu pozornost kršenjima propisa o dobrobiti životinja tijekom pomorskog prijevoza u treće zemlje.

Trebala bi se osigurati dosljedna i potpuna usklađenost s presudom Suda Europske unije u predmetu C-424/13. Sud je presudio da u slučaju prijevoza životinja koji uključuje dugo putovanje koje počinje na teritoriju EU-a i nastavlja se izvan EU-a prijevoznik mora podnijeti istinit i točan plan puta u svrhu provjere usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 1/2005 kako bi dobio odobrenje za polazak.

Izvjestitelj smatra da bi prijevoz živih životinja u treće zemlje trebao biti zabranjen ako standardi u pogledu prijevoza životinja u tim trećim zemljama nisu usklađeni sa standardima EU-a.

Zaključci i preporuke

Izvjestitelj smatra da bi se trebale primijeniti sljedeće ključne preporuke o politikama:

•  trebalo bi što više skratiti trajanje putovanja životinja, osobito na dugim i vrlo drugim putovanjima; to se može najbolje postići primjenom niza alternativnih strategija, kao što su ekonomski održivi lokalni objekti za klanje, korištenje sjemena ili zametaka umjesto prijevoza rasplodnih životinja te prijevoz trupova i mesa;

•  preporučuje se da Komisija ažurira propise na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja i tehnologija;

•  Komisija bi trebala razviti punu radnu definiciju pojma „sposobnost za prijevoz” i osigurati tečajeve osposobljavanja za poljoprivrednike, vozače i veterinare kako bi se smanjile visoke stope kršenja propisa o sposobnosti za prijevoz;

•  u predstojećoj reformi ZPP-a trebala bi se zadržati i ojačati veza između plaćanja u okviru ZPP-a i poboljšanih uvjeta u vezi s dobrobiti životinja kojima se u potpunosti poštuju ili čak i nadilaze standardi utvrđeni u Uredbi 1/2005;

•  preporučuje se zabrana prijevoza živih životinja u treće zemlje ako standardi u pogledu prijevoza životinja u tim trećim zemljama nisu usklađeni sa standardima EU-a.

(1)

Zaključci se osobito temelje na dvjema studijama koje je naručila Služba Europskog parlamenta za istraživanja. Naslovi studija su sljedeći: „Provedba Uredbe (EZ) br. 1/2005 (2009. – 2015.), s naglaskom na bilježenju podataka” i „Usklađenost s tehničkim propisima o sposobnosti za prijevoz utvrđenima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza”.

(2)

  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive Vijeća 98/58/EZ o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (COM(2016) 558 final od 8. rujna 2016.) i zapisnici sa sastanaka nacionalnih kontaktnih točaka za dobrobit životinja tijekom prijevoza.


MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (13.12.2018)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

(2018/2110(INI))

Izvjestiteljica (*): Karin Kadenbach

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1.  napominje da se svake godine unutar EU-a i iz EU-a u treće zemlje prevoze milijuni živih životinja radi klanja ili uzgoja; smatra da Uredba (EZ) br. 1/2005(1), ako se pravilno primjenjuje i provodi, ima pozitivan utjecaj na dobrobit životinja tijekom prijevoza; pozdravlja smjernice Komisije o tom predmetu, ali žali zbog toga što je njihova provedba i provedba nekih mjera koje je Komisija planirala kasnila i do pet godina(2); napominje da i dalje postoje ozbiljni problemi u pogledu prijevoza i da je provedba Uredbe od primarne važnosti za one koji su uključeni u taj postupak;

2.  žali zbog toga što brojna pitanja povezana s Uredbom (EZ) br. 1/2005 tek trebaju biti riješena, uključujući prenapučenost, nedovoljnu slobodnu visinu, izostanak zaustavljanja radi odmora i pružanja hrane i vode, neprikladno prozračivanje i uređaje za vodu, prijevoz za vrijeme ekstremne vrućine, prijevoz životinja koje nisu sposobne za putovanje i teladi koja nije odbijena od sise, potrebu za utvrđivanjem stanja bređosti živih životinja, do koje mjere se provjeravaju planovi putovanja, odnos između povrede, provedbe i kažnjavanja, „mješoviti” učinak osposobljavanja, obrazovanja i certificiranja te nedostatne stelje, što je utvrđeno i u tematskom izvješću Europskog revizorskog suda br. 31/2018(3) te u pritužbama koje su nevladine organizacije podnijele Komisiji; poziva na poboljšanje u spomenutim područjima;

3.  poziva države članice i prijevoznike da znatno poboljšaju usklađenost s Uredbom (EZ) br. 1/2005 i njezinu provedbu te potiče Komisiju da pokrene postupke zbog povrede protiv država članica koje nisu usklađene u provedbi kako bi se zaštitila dobrobit životinja i osiguralo pošteno tržišno natjecanje;

4.  slaže se s Komisijom da je dobra praksa nadležnih tijela da prilikom utovara pregledaju sve pošiljke namijenjene zemljama koje nisu članice EU-a(4); smatra da bi prilikom utovara trebalo pregledati i neke pošiljke unutar EU-a; napominje da bi nadležna tijela prilikom utovara trebala provjeriti poštuju li se zahtjevi iz Uredbe u pogledu podne površine i slobodne visine, funkcioniraju li dobro sustavi za prozračivanje i opskrbu vodom, funkcioniraju li dobro uređaji za pojenje i jesu li prilagođeni vrsti koja se prevozi, da nisu utovarene životinje koje nisu sposobne za putovanje i da je osigurano dovoljno hrane i stelja;

5.  zabrinut je zbog toga što se utovar životinja na plovila za stoku često provodi grubo; poziva nadležna tijela da provedu detaljan pregled životinja prije utovara kako bi osigurala da su životinje sposobne za nastavak putovanja te da se postupak utovara provodi u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 1/2005, bez grubog postupanja i redovite uporabe štapova i električnih goniča; poziva nadležna tijela da ne odobravaju planove putovanja u lukama u kojima se ne upotrebljavaju objekti koji omogućavaju propisne preglede životinja prije utovara;

6.  naglašava da zbog patnje životinja tijekom prijevoza vladaju velika zabrinutost i zgroženost u društvu; napominje da je Komisija 21. rujna 2017. zaprimila više od 1 milijun potpisa za pružanje potpore kampanji # StopTheTrucks (zaustavite kamione) kojom europski građani pozivaju na ukidanje prijevoza na velike udaljenosti;

7.  smatra da su nedostaci u provedbi Uredbe (EZ) br. 1/2005 jasan primjer potrebe da se napravi više kako bi se spriječili ozbiljni štetni događaji koji znatno utječu na dobrobit životinja te kazneno progonili oni koji krše zakon;

8.  poziva Komisiju da revidira Uredbu (EZ) br. 1/2005 u skladu s njezinom uvodnom izjavom 11., a kako bi se uskladila s trenutačnim znanstvenim spoznajama;

9.  podsjeća na brojna parlamentarna pitanja, pisma i pritužbe koje su zastupnici u Europskom parlamentu uputili Komisiji, ističući sustavna kršenja Uredbe i osuđujući neprihvatljive uvjete stresa, boli, tjeskobe i patnje koje su žive životinje pretrpjele tijekom prijevoza unutar Unije te tijekom prijevoza u treće zemlje;

10.  izražava žaljenje zbog kršenja Uredbe u pogledu neispravne primjene pravila o životinjama koje nisu odbijene od majke, kao što su telad, janjad, jarad, prasad i ždrebad koja je još na mlijeku te poziva na uvođenje detaljnijih mjera kojima će se zajamčiti puna zaštita dobrobiti tih životinja tijekom prijevoza;

11.  ustraje u tome da se trajanje prijevoza životinja ograniči na osam sati, uključujući vrijeme utovara i uzimajući u obzir veterinarski savjet za pojedine vrste, bez obzira na to odvija li se prijevoz na kopnu, na moru ili zrakom; smatra da se životinje koje nisu odbijene od majke ne bi trebale prevoziti dulje od četiri sata;

12.  žali zbog činjenice da, unatoč jasnim preporukama Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), neki dijelovi Uredbe nisu u skladu s trenutačnim znanstvenim spoznajama u vezi s dobrobiti životinja, kako je propisano samom Uredbom; poziva, stoga, na ažuriranje i poboljšanje pravila o:

–  prozračivanju i hlađenju u svim vozilima i plovilima,

–  odgovarajućim sustavima za pojenje, osobito za životinje koje nisu odbijene od majke,

–  prijevozu životinja koje nisu sposobne za putovanje,

–  povećanju minimalne slobodne visine,

–  smanjenju gustoće naseljenosti;

13.  naglašava da se, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005, životinjama koje se prevoze na velike udaljenosti moraju ponuditi voda, hrana i odmor u odgovarajućim razmacima i u skladu s njihovom vrstom i starosti; potiče Komisiju da djelotvornije nadzire da sve države članice potpuno i usklađeno poštuju te pravne zahtjeve;

14.  ne odobrava česta i dugotrajna kašnjenja na granicama kada manjak odmora, vode i objekata za veterinarsku skrb mogu dovesti do povećanih problema za zdravlje i dobrobit životinja, uključujući patnju i smrtne slučajeve; poziva države članice da osiguraju da organizatori bolje planiraju svoja putovanja i ističe potrebu za poboljšanjem komunikacije među nacionalnim tijelima različitih država članica kako bi se na granicama spriječio prevelik broj kamiona koji prevoze životinje;

15.  napominje da je provedba izrazito teška kada se putovanje odvija kroz nekoliko država članica i kad su različite države članice odgovorne za odobrenje plana puta, izdavanje ovlaštenja prijevozniku i izdavanje potvrde o osposobljenosti vozaču; poziva sve države članice koje otkriju povredu da što je ranije moguće obavijeste druge uključene države članice; napominje da se na temelju članka 26. Uredbe (EZ) br. 1/2005 državama članicama dodjeljuju velike izvršne ovlasti, uključujući ovlast da obustave ili povuku ovlaštenje prijevoznika u slučaju ozbiljnih povreda, te da od prijevoznika o kojemu je riječ mogu zatražiti da uspostavi sustave za sprečavanje ponavljanja povrede i podvrgnuti prijevoznika dodatnim provjerama, kao što je primjerice prisutnost veterinara pri utovaru životinja; zabrinut je zbog toga što se u mnogim državama članicama te ovlasti ne koriste pravilno i što se njihova uporaba ne nadzire; poziva države članice koje su obaviještene o povredama da pravodobno poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo njihovo ponavljanje;

16.  žali zbog toga što se smanjio ukupan broj provjera koje nadležna nacionalna tijela obavljaju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005, unatoč povećanom broju pošiljaka živih životinja u EU-u(5); poziva države članice da značajno povećaju minimalni broj kontrola za prijevoz živih životinja kako bi se osigurala dobrobit životinja;

17.  zabrinut je zbog uvjeta prijevoza u trećim zemljama; poziva države članice i prijevoznike da se strogo pridržavaju presude Suda Europske unije u kojoj je zaključeno da se Uredba (EZ) br. 1/2005 primjenjuje i prilikom izvoza u zemlje koje nisu članice EU-a(6), sve do dolaska na konačno odredište; poziva države članice da provode dodatne kontrole na izlaznim točkama EU-a kako bi provjerile je li svaka životinja sposobna za nastavak putovanja izvan granica EU-a;

18.  poziva Komisiju da osigura da države članice povećaju i pooštre službene provjere prijevoza živih životinja i da podnesu detaljno i transparentno izvješće o rezultatima; potiče Komisiju da u tu svrhu učini sustav TRACES javno dostupnim;

19.  naglašava važnost osposobljavanja, obrazovanja i certifikacije vještina vozača kako bi se poboljšala dobrobit životinja tijekom prijevoza; poziva države članice da uz pomoć Komisije osiguraju postojanje prikladnog i usklađenog osposobljavanja za uključene subjekte;

20.  poziva nadležna tijela država članica da osiguraju nazočnost službenih veterinara na izlaznim točkama Unije sa zadaćom da provjere da u vozilima za prijevoz životinja postoje odjeljci s dovoljno prostora kojima će se izbjeći prenapučenost, da ima stelje, hrane i vode u količinama primjerenima za vrstu i broj životinja koje se prevoze te da sustavi prozračivanja i sustavi svježe vode prikladno rade;

21.  potiče Komisiju da istraži kako bi se poljoprivrednici, klaonice i industrija prerade mesa mogli potaknuti na klanje životinja u najbližoj klaonici kako bi se izbjegao dugotrajan prijevoz životinja i smanjile emisije; poziva Komisiju da u tom pogledu omogući inovativna rješenja, kao što su pokretne klaonice, uz istodobno osiguravanje visokih standarda dobrobiti životinja;

22.  smatra da bi se prijevozom mesa umjesto živih životinja mogla znatno poboljšati dobrobit životinja i smanjiti količina povezanog prijevoza, što bi također imalo pozitivan utjecaj na okoliš; poziva države članice i prijevoznike da razviju strategije za zamjenu prijevoza živih životinja prijevozom mesnih proizvoda i trupova;

23.  poziva Komisiju da definira zahtjeve za smještaj i objekte mjesta za odmor;

24.  izražava žaljenje što postoje vozila i plovila za stoku koja nisu trebala biti odobrena kao primjerena za njihov prijevoz; uviđa da se zahtjevi iz članaka 20. i 21. Uredbe (EZ) br. 1/2005 u pogledu prijevoza na plovilima za stoku često ne poštuju; poziva države članice da ne odobravaju i obnavljaju korištenje vozila i/ii plovila za stoku koja ne ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 1/2005 te da prije utovara provode temeljite potrebne preglede plovila za stoku;

25.  napominje da poljoprivrednici, prijevoznici i nadležna tijela u različitim državama članicama mogu različito tumačiti Uredbu (EZ) br. 1/2005, osobito u pogledu sposobnosti životinja za prijevoz; poziva Komisiju da revidira Uredbu kako bi pojasnila zahtjeve u pogledu prijevoza gdje je to potrebno;

26.  ističe potrebu za obveznom prisutnošću veterinara na plovilima za prijevoz stoke morem, za prijavljivanjem i registriranjem broja životinja koje uginu tijekom putovanja morem te za pripremom kriznih planova za rješavanje onih situacija na moru koje mogu negativno utjecati na dobrobit životinja koje se prevoze;

27.  žali zbog činjenice što, prema Komisiji, podaci koje dostavljaju države članice nisu uvijek potpuni, dosljedni, pouzdani ili dovoljno detaljni kako bi se mogli donijeti zaključci o usklađenosti na razini EU-a; poziva Komisiju i države članice da razviju pouzdane pokazatelje i javne podatke za mjerenje dobrobiti životinja tijekom prijevoza živih životinja;

28.  potiče Komisiju da zajedno s državama članicama bolje uskladi razine sankcija u slučaju povreda jer su sankcije u nekim državama članicama i više od deset puta veće nego u drugima; podsjeća da bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće; poziva Komisiju da razvije plan djelovanja kako bi uskladila sankcije u državama članicama;

29.  preporučuje veću stopu ulaganja EU-a u razvoj malog uzgoja životinja na lokalnoj razini i promicanje zdrave prehrane utemeljene na biljkama kako bi se zamijenila sadašnja velika potrošnja životinjskih proizvoda;

30.  poziva Komisiju da na temelju izvješća o inspekciji i provedbi sastavi crnu listu subjekata koji su opetovano i ozbiljno kršili Uredbu; poziva Komisiju da te crne liste redovito ažurira i objavljuje te da potiče razmjenu primjera najboljih praksi među državama članicama u području prijevoza i upravljanja;

31.  napominje da se telad može prevoziti od 14 dana starosti; smatra nemogućim ispuniti potrebe jako mladih životinja tijekom prijevoza, uključujući prirodnu potrebu teladi da sišu majku, pa stoga poziva Komisiju da obustavi tu praksu;

32.  poziva Komisiju da osigura da se sve buduće revizije zakonodavstva o dobrobiti životinja tijekom prijevoza temelje na objektivnim i znanstveno opravdanim pokazateljima kako bi se izbjegle proizvoljne odluke koje imaju neopravdan gospodarski utjecaj na sektore stočarstva;

33.  poziva Komisiju da procijeni moguća kršenja Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova (MARPOL 73/78);

34.  poziva Komisiju da procijeni moguća kršenja Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS), odredbi Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke(7) i članka 19. Uredbe (EZ) br. 1/2005;

35.  žali zbog toga što se tijela država članica odgovorna za prometnu inspekciju rijetko služe informacijama iz sustava TRACES kako bi usmjerila svoje inspekcije u svrhu praćenja kretanja životinja preko granica i na duge udaljenosti unutar EU-a, djelomično zbog određenih ograničenja u pravima pristupa(8); poziva Komisiju i države članice da promiču i pojednostave uporabu interaktivnog alata za pretraživanje;

36.  poziva na uporabu GPS sustava za praćenje, neovisno o trajanju prijevoza;

37.  napominje da tijela država članica odgovornost za provedbu analize rizika za inspekcije prijevoza obično delegiraju lokalnim tijelima(9); potiče države članice da uspostave sustave za provjeru postojanja, kvalitete i provedbe analize rizika na lokalnoj razini;

38.  poziva Komisiju da podnosi godišnje izvješće Parlamentu o svojem djelovanju u pogledu zaštite životinja tijekom prijevoza;

39.  potiče Komisiju da procijeni moguća kršenja zakonodavstva tijekom prijevoza životinja iz EU-a u treće zemlje morskim putem, kao što je zabranjeno izbacivanje mrtvih životinja s plovila u Sredozemno more (često s odrezanim oznakama na uhu) jer često ne postoje mogućnosti za njihovo odlaganje u odredišnoj luci.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

6.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

4

-

PPE

Albert Deß, Elisabetta Gardini, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik

3

0

ALDE

Jan Huitema

ECR

James Nicholson

EFDD

Julia Reid

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1.).

(2)

Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 31/2018 od 14. studenoga 2018. naslovljeno „Dobrobit životinja u EU-u: premošćivanje jaza između ambicioznih ciljeva i praktične primjene”.

(3)

Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 31/2018 od 14. studenoga 2018. naslovljeno „Dobrobit životinja u EU-u: premošćivanje jaza između ambicioznih ciljeva i praktične primjene”.

(4)

„Konačno izvješće o reviziji provedenoj u Nizozemskoj od 20. veljače 2017. do 24. veljače 2017. radi procjene dobrobiti životinja tijekom prijevoza u zemlje koje nisu članice EU-a”, Europska komisija, Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane, 2017.

(5)

Studija – „Uredba (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka – procjena provedbe na europskoj razini”, Služba Europskog parlamenta za usluge parlamentarnih istraživanja (EPRS), 2018., str. 31.

(6)

Presuda Suda od 23. travnja 2015., Zuchtvieh-Export GmbH protiv Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(7)

SL L 131, 28.5.2009., str. 57.

(8)

Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 31/2018 od 14. studenoga 2018. naslovljeno „Dobrobit životinja u EU-u: premošćivanje jaza između ambicioznih ciljeva i praktične primjene”.

(9)

Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 31/2018 od 14. studenoga 2018. naslovljeno „Dobrobit životinja u EU-u: premošćivanje jaza između ambicioznih ciljeva i praktične primjene”.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM (4.12.2018)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o izvješću o provedbi Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

(2018/2110(INI))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Keith Taylor

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  žali zbog loše provedbe Uredbe 1/2005, koja je dovela do trajnih ozbiljnih problema povezanih s dobrobiti životinja tijekom prijevoza; smatra da zahtjevi iz Uredbe nisu u dovoljnoj mjeri ispunjeni; traži od Komisije da redovito podnosi izvješća Parlamentu o provedbi i izvršenju postojeće Uredbe i da pritom koristi konkretne podatke;

2.  ponavlja da je prijevoz jedan od najosjetljivijih trenutaka u životu životinje i da je čak i najbolje planirani prijevoz za životinje uzrok stresa; stoga smatra da životinje koje se prevoze moraju podlijegati najvišoj i najstrožoj pravnoj zaštiti;

3.  poziva da se zabrani svaki prijevoz dulji od osam sati, bez obzira na vrstu prijevoza, te da se trajanje prijevoza životinja namijenjenih za klanje ograniči na četiri sata; smatra da prijevoz životinja koje nisu odbijene od majčina mlijeka ne bi trebao trajati dulje od četiri sata;

4.  zagovara učinkovitiji, ekonomičniji i etičniji sustav prijevoza kojim bi se prednost dala prijevozu mesa pred prijevozom životinja na klanje;

5.  zalaže se za to da se klanje životinja i prerada mesa obavljaju što bliže mjestu uzgoja i stoga poziva Komisiju da promiče razvoj regionalnih i/ili mobilnih klaonica;

6.  ističe da oko 70 – 80 % prijevoza uključuje životinje za klanje i da gospodarski gubici zbog loše provedenog ili pretjerano dugog prijevoza mogu biti vrlo visoki, a da se dobrobit životinja pritom može znatno smanjiti;

7.  uviđa da se mnogi problemi mogu otkriti i ukloniti prije početka putovanja i stoga potiče države članice da pregledaju sve pošiljke namijenjene za prijevoz u zemlje izvan EU-a i barem minimalni broj vozila tijekom utovara, razmjerno broju prijava o kršenju propisa koje su otkrile nevladine organizacije i inspektori Ureda za hranu i veterinarstvo; traži primjerene objekte za utovar i istovar životinja kad je riječ o vozilima/plovilima te odgovarajuće osposobljeno osoblje;

8.  priznaje trenutačne poremećaje na tržištu uzrokovane različitim carinama koje se primjenjuju na žive životinje i na meso, čime se snažno potiče trgovina živim životinjama; potiče Komisiju da zajedno sa svojim trgovinskim partnerima preispita te poremećaje kako bi se smanjila trgovina živim životinjama i, gdje je to potrebno, zamijenila trgovinom mesom;

9.  izražava žaljenje zbog uvjeta na graničnim kontrolama na granicama trećih zemalja gdje se zbog ozbiljnog nedostatka objekata stvaraju veliki redovi i dolazi do pregrijavanja, što prouzročuje užasnu patnju i ugibanje mnogih životinja;

10.  ističe presudu Suda Europske unije u predmetu C-424/13 kojom je potvrđeno da trgovci iz EU-a moraju poštovati Uredbu sve do konačnog odredišta, čak i nakon što pošiljka napusti Uniju; smatra da prijevoz živih životinja ne bi trebao biti dopušten sve dok se ne zajamči poštovanje Uredbe; traži od Komisije da promiče dobrobit životinja na međunarodnoj razini i da poduzme inicijative za podizanje razine osviještenosti u zemljama izvan EU-a;

11.  naglašava da je potrebno da se države članice pobrinu za pravilnu organizaciju prijevoza životinja, uzimajući u obzir vremenske uvjete i vrstu prijevoza;

12.  naglašava da, ako se životinje moraju istovariti radi razdoblja odmora od 24 sata u trećim zemljama, organizator mora utvrditi mjesto za odmor s objektima koji su ekvivalentni onima na kontrolnim točkama EU-a; poziva nadležna tijela da redovito pregledavaju te objekte i da ne odobravaju planove puta ako nije potvrđeno da predloženo mjesto za odmor ima jednake objekte kao kontrolne točke u EU-u;

13.  poziva službene veterinare na izlaznim točkama EU-a da provjeravaju jesu li životinje sposobne za nastavak putovanja i ispunjavaju li vozila i/ili plovila zahtjeve iz Uredbe;

14.  ističe da je potrebno poboljšati uvjete tijekom pomorskog prijevoza utvrđene postojećom Uredbom i poziva:

  države članice i nadležna tijela da budu stroži u postupcima certifikacije i odobrenja za plovila te da unaprijede provjere fizičke sposobnosti životinja za prijevoz prije svakog utovara;

  države članice da Komisiji dostave detaljne planove svojih inspekcijskih objekata prije korištenja neke luke kao izlazne točke za životinje i traži od Komisije da izradi popis luka s odgovarajućim objektima za pregled životinja, na temelju informacija zaprimljenih iz država članica;

  također poziva na to da tijekom svakog pomorskog prijevoza bude prisutan veterinar (ili barem veterinarski tehničar);

15.  nadalje, ističe loše uvjete tijekom cestovnog prijevoza i poziva:

–  države članice da budu strože u postupcima certifikacije i odobrenja za vozila, kao i u postupcima izdavanja certifikata o osposobljenosti vozačima;

–  nadležna tijela da se pobrinu za to da nema razmaka između dna pregrade i poda vozila ni između vanjskog ruba pregrade i stjenke vozila te da ima dovoljno čiste stelje tijekom cijelog putovanja;

–  prijevoznike da zajamče temeljito osposobljavanje vozača koje je ključno za osiguravanje pravilnog postupanja sa životinjama, u skladu s Prilogom IV.;

16.  napominje da, unatoč jasnim preporukama Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), neki dijelovi Uredbe nisu u skladu s trenutačnim znanstvenim spoznajama; ponovno poziva na ažuriranje pravila s obzirom na trenutačnu neusklađenost između zakonodavstva i najnovijih znanstvenih spoznaja koje je utvrdila EFSA; naglašava, osobito, sljedeće:

  dostatnu ventilaciju i odgovarajuću kontrolu temperature u svim vozilima;

  odgovarajuće sustave za pojenje životinja, osobito za životinje koje nisu odbijene od majčina mlijeka;

  dovoljnu i specifičnu minimalnu slobodnu visinu;

  smanjenje gustoće stoke;

17.  poziva države članice da bitno poboljšaju pridržavanje odredbi Uredbe 1/2005; ustraje u tome da države članice koje otkriju povrede pravilne provedbe te uredbe koriste svoje snažne izvršne ovlasti iz njezina članka 26. kako bi spriječile ponavljanje takvih povreda; posebno poziva države članice da poduzmu korektivne mjere i primjene sankcije kako bi se izbjegla patnja životinja i nepošteno tržišno natjecanje, uključujući obustavu ili povlačenje certifikata o ovlaštenju prijevoznika, te da o tome obavijeste Komisiju;

18.  poziva Komisiju da kao čuvarica Ugovora poduzme mjere protiv država članica koje sustavno bilježe propuste u provedbi i izvršavanju predmetne uredbe i da izradi popis sustava sankcija, kako bi se zajamčilo da su kazne djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće;

19.  poziva Komisiju da, nakon savjetovanja s nacionalnim kontaktnim točkama, na temelju izvješća o inspekciji i provedbi sastavi popis subjekata koji su opetovano i ozbiljno kršili Uredbu; poziva Komisiju da taj popis objavi i da ga redovito ažurira te da promiče primjere najbolje prakse, kako u prijevozu tako i u upravljanju;

20.  poziva Komisiju da nastavi surađivati sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE), EFSA-om i državama članicama radi potpore provedbi i pravilnom izvršenju Uredbe 1/2005, a u svrhu promicanja pojačanog dijaloga o dobrobiti životinja tijekom prijevoza s posebnim naglaskom na:

  boljoj primjeni propisa EU-a o dobrobiti životinja tijekom prijevoza putem razmjene informacija i najboljih praksi te izravnog sudjelovanja dionika,

  potpori aktivnostima osposobljavanja za vozače i prijevoznike,

  boljem širenju smjernica i informativnih članaka o prijevozu životinja, prevedenih na sve jezike EU-a,

  razvoju i primjeni dobrovoljnih obveza poduzeća radi daljnjeg poboljšanja dobrobiti životinja tijekom prijevoza

  te povećanoj razmjeni informacija i najboljih praksi među nacionalnim tijelima radi smanjenja broja povreda propisa koje prouzročuju prijevoznici i vozači;

21.  žali zbog niskog i nedovoljnog broja pregleda i službenih revizija te smatra da bi trebalo povećati broj godišnjih inspekcijskih pregleda koje provodi Ured za hranu i veterinarstvo; zahtijeva djelotvorniji i transparentniji sustav praćenja, uključujući javni pristup informacijama koje se prikupljaju putem Stručnog sustava za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima (TRACES); odlučno poziva Komisiju da podrži izradu studija o tehničkoj izvedivosti i financijskoj održivosti sustava za geolokaciju životinja kako bi se omogućilo praćenje njihove lokacije i trajanja putovanja u prijevoznim sredstvima, kao i svako nepoštovanje rasporeda prijevoza;

22.  potiče Komisiju da odobri i podnese prijedlog revizije Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka radi uspostave poboljšanih mehanizama kojima bi se zajamčilo da se države članice pridržavaju pravila za zaštitu živih životinja tijekom prijevoza.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

5

-

PPE

Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier

1

0

PPE

Massimiliano Salini

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA PREDSTAVKE (23.10.2018)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o izvješću o provedbi Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

(2018/2110(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje: Ángela Vallina

PRIJEDLOZI

Odbor za predstavke poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  naglašava činjenicu da Odbor za predstavke prima velik broj predstavki o dobrobiti životinja tijekom prijevoza, kojima se često ukazuje na sustavno, trajno i ozbiljno kršenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005(1) od strane država članica i prijevoznika;

2.  izražava žaljenje zbog činjenice da Komisija nije bila stroga u rješavanju ozbiljnih i sustavnih kršenja Uredbe (EZ) br. 1/2005 o kojima je izravno obaviještena u gotovo 200 posebnih i detaljnih izvješća nevladinih organizacija koja su joj proslijeđena od 2007.;

3.  skreće pozornost na mnoštvo parlamentarnih pitanja i pisama s pritužbama zastupnika u Europskom parlamentu, a koja su upućena Komisiji i u kojima se ističu sustavne povrede Uredbe (EZ) br. 1/2005 koje rezultiraju ozbiljnom patnjom i poteškoćama za životinje tijekom prijevoza; oštro kritizira statističke podatke Komisije o usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 1/2005 u pogledu prijevoza živih životinja u treće zemlje, koji su sastavljeni bez sustavnih provjera vozila za prijevoz životinja;

4.  osuđuje to stanje i smatra neprihvatljivim da se trinaest godina nakon stupanja na snagu Uredbe i dalje pojavljuju brojna svjedočanstva o tome da se životinje i dalje prevoze u slabim uvjetima u neodgovarajućim i prenapučenim prijevoznim sredstvima, čime se krše odredbe Uredbe br. 1/2005, uzrokuje nepotrebna patnja životinja i stvara ozbiljan rizik za zdravlje i životinja i ljudi;

5.  ističe da se najčešće povrede Uredbe (EZ) br. 1/2005 odnose na prenapučenost i nedovoljan prostor za životinje u prijevoznim sredstvima, zbog čega ih se prisiljava da stoje u neprirodnim položajima tijekom duljih razdoblja, nepoštovanje intervala napoja i hranjenja, vremena putovanja i razdoblja odmora za životinje, neprikladnost ventilacijskih sustava i uređaja za napoj, prijevoz u ekstremnim temperaturama, prijevoz neodgovarajućih životinja i nedostatnost stelje i hrane za životinje;

6.  s velikom zabrinutošću primjećuje da se tijekom duljih putovanja životinje napajaju kontaminiranom vodom koja je neprikladna za konzumaciju i često nemaju pristup vodi zbog neispravnog ili loše postavljenog uređaja za vodu ili zbog količine vode koja je nedostatna u odnosu na vrstu i veličinu životinja koje se prevoze;

7.  napominje da prijavljene povrede Uredbe (EZ) br. 1/2005 koje se odnose na neodgovarajuće ventilacijske sustave u vozilima za prijevoz životinja na dugim putovanjima potvrđuju prisutnost ekstremnih temperatura unutar vozila koja su daleko veća od zakonskih ograničenja, što uzrokuje strašne patnje životinja; ističe da je u nekim slučajevima utvrđeno da su senzori za praćenje temperatura unutar vozila za prijevoz životinja bili izmijenjeni;

8.  napominje da je Komisija, iako je svjesna činjenice da neke države članice ne prijavljuju slučajeve u kojima unutarnje temperature vozila namijenjenih za prijevoz životinja prelaze 35 C, službeno izjavila da ne provodi sustavne provjere unutarnjih temperatura vozila, čime onemogućuje stvaranje točne slike uvjeta prijevoza životinja;

9.  poziva sve države članice da osiguraju da se putovanja planiraju i izvrše, od odlaska do odredišta, u skladu sa zahtjevima u pogledu dobrobiti životinja u EU-u, uzimajući u obzir različita prijevozna sredstva i raspon geografskih uvjeta u EU-u i trećim zemljama;

10.  poziva sve države članice da zabrane sav prijevoz životinja na duge udaljenosti tijekom ekstremnih vremenskih uvjeta, posebno kada se predviđa da će temperature na mjestima polaska ili odredišta ili duž rute biti više od 30℃; ističe da, osim trajanja putovanja, drugi aspekti utječu na dobrobit životinja, kao što su pravilni utovar i istovar, odgovarajuća prehrana, dizajn i oprema vozila te broj životinja ukrcanih u jedinice spremnika;

11.  naglašava da bi u vrijeme utovara nadležna tijela, uključujući službene veterinare na izlaznim točkama EU-a, trebala provjeriti jesu li ispunjeni zahtjevi iz Uredbe (EZ) br. 1/2005 koji se odnose na zdravstvene uvjete životinja te prostor i visinu prostora u kojem se prevoze, da ventilacijski i vodni sustavi rade pravilno i da su primjereni veličini i vrsti životinja koje se prevoze te da se prevozi dovoljno hrane i stelje; smatra da bi u slučajevima u kojima je Uredbom (EZ) br. 1/2005 propisano da se životinje istovaruju na kontrolnoj točki ili na razdoblje odmora od 24 sata u trećoj zemlji, nadležna tijela trebaju odobriti evidenciju putovanja tek nakon što provjere i dobiju potvrdu da je organizator napravio rezervaciju na kontrolnoj točki ili pronašao mjesto za odmor koje sadrži objekte jednakovrijedne onima na kontrolnoj točki i da je u svakom slučaju u stanju u potpunosti poštovati dobrobit životinja;

12.  duboko žali zbog toga što se često vrlo okrutno postupa prema životinjama pri njihovu utovaru na brodove, primjerice, koriste se električni štapovi i šila, a prostori za utovar ne pružaju potpuna jamstva u vezi s dobrobiti životinja;

13.  izražava zabrinutost zbog neusklađenosti s Uredbom (EZ) br. 1/2005 u pogledu prijevoza neodbijenih životinja; smatra da je potrebno donijeti detaljnije i oštrije mjere kako bi se osiguralo da su zadovoljene sve posebne potrebe u vezi s tom vrstom prijevoza;

14.  izražava zabrinutost zbog brojnih prijava neprimjerenih vozila koja se koriste za prijevoz živih životinja na kopnu i na moru te poziva na jačanje praćenja takvih praksi; poziva Komisiju da provede istraživanje o tome kako se u vozilima za prijevoz životinja može primjenjivati nova i postojeća tehnologija kako bi se regulirale, nadzirale i registrirale temperatura i vlažnost, što su ključni elementi za nadzor i zaštitu dobrobiti određenih kategorija životinja tijekom prijevoza, u skladu s preporukama Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA);

15.  žali zbog činjenice da, unatoč jasnim preporukama EFSA-e, neki dijelovi Uredbe nisu u skladu s trenutačnim znanstvenim spoznajama te poziva na ažuriranje propisa o: dostatnoj ventilaciji i hlađenju u svim vozilima; odgovarajućim sustavima za napajanje koja su prikladna za različite vrste i dobi, posebno za neodbijene životinje; specifičnoj minimalnoj slobodnoj visini;

16.  poziva na to da se manje životinja prevozi na velike udaljenosti te da se trajanje i učestalost prijevoza životinja svedu na najmanju moguću mjeru; smatra da bi se mnogi ozbiljni problemi povezani s dugotrajnim prijevozom živih životinja, posebno iz EU-a u treće zemlje, riješili prelaskom na prijevoz mesa ili trupala, umjesto prijevoza živih životinja;

17.  poziva da se zabrani svaki prijevoz dulji od osam sati;

18.  poziva na mobilizaciju sredstava za lokalnu preradu, kada je to moguće, i stvaranje kraćih lanaca opskrbe;

19.  snažno žali zbog neravnomjerne i loše provedbe propisa u mnogim državama članicama, koje ne mogu učinkovito i jednako pratiti i sankcionirati konstantne povrede prava EU-a, čime se nekim prijevoznicima omogućuje nezakonito djelovanje; izražava veliku zabrinutost zbog toga što mnoge države članice nisu na odgovarajući način i učinkovito iskoristile ovlasti koje su im dodijeljene u skladu s člankom 26. Uredbe (EZ) br. 1/2005, uključujući ovlast da predmetnog prijevoznika pozovu na uvođenje mjera kako bi se izbjeglo ponavljanje otkrivenih nepravilnosti, provele dodatne inspekcije i, posebno, zatražila prisutnost veterinara kada se životinje utovaruju te da suspendiraju ili opozovu dozvole prijevoznika ili potvrde o homologaciji za upotrijebljeni oblik prijevoza; poziva Komisiju da, s obzirom na nedostatak usklađenosti kontrola i sankcija među državama članicama, razmotri preispitivanje postojećih odredbi, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005, s posebno njezinom Uvodnom izjavom 11 i člankom 30. stavkom 1., kako bi se osiguralo ujednačeno uvođenje i provedba učinkovitih i odvraćajućih mehanizama sankcioniranja diljem EU-a;

20.  poziva države članice da povećaju kontrole u cijelom proizvodnom lancu, a posebno da provedu učinkovite i sustavne inspekcije pošiljaka životinja prije utovara, kako bi se zaustavile prakse kojima se krše odredbe Uredbe (EZ) br. 1/2005 i pogoršavaju uvjeti za prijevoz životinja kopnom ili morem, kao što je dozvoljavanje prenapućenih prijevoznih sredstava ili nastavak putovanja životinja koje nisu sposobne za duga putovanja, ili dopuštanje da se kontinuirano koriste kontrolne točke s neodgovarajućim objektima za odmor, hranjenje i napajanje životinja koje se prevoze;

21.  poziva države članice da poboljšaju provedbu postojećih pravila tako da osiguraju učinkovitu uporabu navigacijskih sustava koji se koriste kada se životinje moraju prevoziti više od osam sati, čime se nadležnim tijelima omogućuje da točnije kontroliraju vrijeme putovanja i odmora takvog prijevoza;

22.  poziva države članice da, kada otkriju kršenja odredbi Uredbe (EZ) br. 1/2005, na detaljan i sustavan način dostave obavijesti utvrđene u članku 26.; poziva države članice koje primaju takve obavijesti da djeluju učinkovito i na dosljedan i pravovremen način kako bi se spriječilo ponavljanje takvih kršenja; smatra da bi, kada je to izvedivo, nadležna tijela država članica trebala uz obavijesti priložiti fotografije povezane s dotičnim kršenjem;

23.  naglašava da je neučinkovita koordinacija između nadležnih tijela na graničnim inspekcijskim postajama, zajedno s neprimjerenosti operativnih struktura i postupaka dovela do neopravdanog vremena čekanja za vozila za prijevoz životinja, što je, s obzirom na ekstremne unutarnje temperature i nedostatak ventilacije, imala razoran učinak na dobrobit životinja, čime su jasno prekršene odredbe Uredbe (EZ) br. 1/2005;

24.  smatra da je od ključne važnosti da se nacionalna tijela dosljedno i u cijelosti pridržavaju članka 19. Uredbe (EZ) br. 1/2005 o izdavanju potvrde o odobrenju plovila za prijevoz životinja i da odbiju odobriti planove puta ako ukazuju na korištenje luka koje nemaju potrebne objekte za sustavni pregled životinja;

25.  smatra da prisutnost kvalificiranih i neovisnih veterinara treba biti obvezna tijekom prijevoza životinja brodom, da se trebaju prijavljivati i registrirati svi slučajevi smrti životinja tijekom putovanja te da je potrebno izraditi posebne i detaljne akcijske planove za rješavanje svih hitnih slučajeva koji negativno utječu na dobrobit životinja;

26.  poziva Komisiju da poduzme mjere za jačanje suradnje i komunikacije među nadležnim tijelima u svim državama članicama kako bi se poboljšala osviještenost i razmjenjivale najbolje prakse u vezi s aspektima dobrobiti životinja među različitim dionicima uključenima u prijevoz živih životinja;

27.  žali zbog činjenice da je usklađenost s Uredbom u slučaju prijevoza izvan EU-a i dalje u potpunosti nepostojeća u velikoj većini slučajeva, unatoč odlukama Suda kojima se od prijevoznika zahtijeva da poštuju njezine odredbe za trajanje čitavog putovanja s odredištima u trećim zemljama; poziva na usklađivanje registara populacija životinja u svrhu prijevoza u treće zemlje;

28.  poziva na dosljednu i potpunu usklađenost sa sudskom praksom koju je utvrdio Sud EU-a, uključujući predmet C-424/13 od 23. travnja 2015.(2), u kojem je Sud presudio da se od prijevoznika treba zahtijevati da podnese istiniti i točni plan puta u svrhu provjere usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 1/2005 na području EU-a i dotičnih trećih zemalja, za prijevoz životinja koji uključuje dugo putovanje koje započinje na teritoriju EU-a i nastavlja se izvan EU-a, a koje je potrebno odobriti na mjestu polaska; napominje da, ako to nije slučaj, nadležna tijela trebaju biti ovlaštena da zahtijevaju izmjene načina prijevoza kako bi se osiguralo poštovanje odredbi Uredbe tijekom trajanja putovanja;

29.  poziva na bolju provedbu u državama članicama, kao i na bolju provedbu prijevoznika koji prevoze životinje izvan teritorija EU-a, gdje je situacija u pogledu dobrobiti životinja često mnogo gora nego unutar EU-a;

30.  žali zbog činjenice da norme koje su postigli vanjski partneri EU-a nisu jednako visoke kao i norme unutar Unije; poziva Komisiju da ojača zahtjeve prema trgovinskim partnerima Unije, odnosno međunarodnim gospodarskim partnerima, posebno u pogledu uvoza životinja iz trećih zemalja; smatra da bi trebao postojati gospodarski učinak kada vanjski partneri s nižim normama izvoze na tržište EU-a;

31.  ističe Odluku Vijeća 2004/544/EZ(3) da Unija postane potpisnica Europske konvencije o zaštiti životinja tijekom međunarodnog prijevoza, u kojoj „prijevoz” može značiti jedno od sljedećeg: između dvije države članice, uz prijelaz preko državnog područja treće zemlje; između države članice i treće zemlje; ili izravno između dvije države članice;

32.  žali zbog odluke Konferencije predsjednika, koju je donijela bez glasovanja na plenarnoj sjednici u Parlamentu, o tome da se neće osnovati parlamentarni istražni odbor o dobrobiti životinja tijekom prijevoza unutar i izvan EU-a, unatoč podršci velikog broja zastupnika iz različitih klubova zastupnika; stoga preporučuje da Parlament od početka sljedećeg parlamentarnog saziva osnuje istražni odbor o prijevozu životinja unutar i izvan EU-a kako bi se primjereno istražila i nadzirala okrutnost u prijevozu životinja;

33.  poziva Komisiju da s obzirom na te sustavne provedbene probleme uspostavi učinkovito praćenje usklađenosti s Uredbom na svim razinama u svim državama članicama, da odmah pokrene potrebne istrage u pogledu mogućih kršenja odredbi Uredbe te da pokrene postupke zbog povrede prava protiv odgovornih država članica.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

8.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Urszula Krupa, Sven Schulze, László Tőkés, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Javier Couso Permuy, Rosa D’Amato, Anja Hazekamp, Barbara Kudrycka

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea

Urszula Krupa, Notis Marias

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Javier Couso Permuy, Anja Hazekamp, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Barbara Kudrycka, Svetoslav Hristov Malinov, Sven Schulze, László Tőkés, Rainer Wieland

Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Virginie Rozière

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 3, 5.1.2005., str. 1.

(2)

Presuda Suda (peto vijeće) od 23. travnja 2015., Zuchtvieh-Export protiv Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

(3)

SL L 241, 13.7.2004., str. 21.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

12

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Krzysztof Hetman, Stanisław Ożóg


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ALDE

Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

12

-

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

4

0

ECR

Anthea McIntyre, James Nicholson, Stanisław Ożóg

PPE

Herbert Dorfmann

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna napomena