Postupak : 2018/0435(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0071/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0071/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0165

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 165kWORD 53k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Klaus Buchner

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0891),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0513/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0071/2019),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Ref.: D(2019)4005

Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

Predmet:  mišljenje o izvješću o općoj izvoznoj dozvoli Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Poštovani predsjedniče,

u okviru navedenog predmeta, Odbor za vanjske poslove bio je zadužen za podnošenje mišljenja Vašem odboru. Odbor je 24. siječnja 2019. to mišljenje odlučio podnijeti u obliku pisma.

Odbor za vanjske poslove odlučio je pozvati Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

“A. budući da je u kontekstu istupanja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a Komisija donijela pet zakonodavnih prijedloga u slučaju Brexita bez postignutog dogovora; predložene mjere su specifične, ograničene i usmjerene na ublažavanje negativnog učinka nereguliranog istupanja ili na omogućivanje potrebne prilagodbe zakonodavstva; kao što je ranije ovog mjeseca navedeno na Konferenciji predsjednika odbora, Europski parlament trebao bi omogućiti usvajanje relevantnog zakonodavstva što je prije moguće;

B. budući da je odbor AFET zadužen za davanje mišljenja Odboru za međunarodnu trgovinu (INTA) o predloženoj uredbi kojom se Ujedinjena Kraljevina dodaje na popis zemalja za koje vrijedi opće odobrenje za izvoz robe s dvojnom namjenom u čitavom EU-u u skladu s člankom 50. stavkom 3. i člankom 53. Poslovnika Europskog parlamenta;

C. budući da je jedina svrha predložene uredbe izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske pomoću dvije izmjene Priloga II.a, dijela 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009;

1. Odbor AFET preporučuje da se ne izmijeni predložena Uredba [2018/0435 (COD)] (tj. da se pristane na prijedlog Komisije).

S poštovanjem,

David McAllister


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

Referentni dokumenti

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

14.1.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

14.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

23.1.2019

Razmatranje u odboru

4.2.2019

 

 

 

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Datum podnošenja

8.2.2019

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.Pravna napomena