Eljárás : 2018/0435(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0071/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0071/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0165

JELENTÉS     ***I
PDF 168kWORD 54k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Klaus Buchner

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0891),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0513/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0071/2019),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

Ref.: D(2019)4005

Bernd Lange

Elnök

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Tárgy:  Vélemény az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedélyről szóló jelentésről (2018/0435(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Külügyi Bizottság azt a feladatot kapta, hogy nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. 2019. január 24-i ülésén a bizottság úgy határozott, hogy e levél formájában nyilvánít véleményt.

A Külügyi Bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az általa elfogadandó állásfoglalási indítványba foglalja bele az alábbi javaslatokat.

„A. mivel az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben a Bizottság öt jogalkotási javaslatot fogadott el egy megállapodás nélküli forgatókönyv esetén. A javasolt intézkedések konkrétak, korlátozottak és céljuk az, hogy orvosolják a rendezetlen kilépés negatív hatásait, illetve lehetővé tegyék a jogszabályok szükséges kiigazítását. Mint azt a Bizottsági Elnökök Értekezlete e hónapban korábban megjegyezte, a Parlamentnek gondoskodnia kell a megfelelő jogszabályok lehető leggyorsabb elfogadásáról;

B. mivel az AFET bizottságnak az Európai Parlament eljárási szabályzata 50. cikkének (3) bekezdése és 53. cikke értelmében véleményeznie kell a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) jelentését azzal a javasolt rendelettel kapcsolatban, amely felvenné az Egyesült Királyságot azon országok listájára, amelyek tekintetében a kettős felhasználású termékekre vonatkozó, az egész EU-ra kiterjedő általános exportengedély van érvényben;

C. mivel a javasolt rendelet egyedüli célja, hogy módosítsa a 428/2009/EK tanácsi rendeletet az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadásával, a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. melléklete 2. részének két helyen történő módosítása révén;

1. Az AFET bizottság azt ajánlja, hogy ne módosítsák a javasolt rendeletet [2018/0435 (COD)] (azaz a bizottsági javaslattal való egyetértést javasolja).”

Kérem, Elnök Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

David McAllister


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély

Hivatkozások

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

14.1.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

14.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

23.1.2019

Vizsgálat a bizottságban

4.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

8.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. február 27.Jogi nyilatkozat