Postopek : 2018/0435(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0071/2019

Predložena besedila :

A8-0071/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0165

POROČILO     ***I
PDF 163kWORD 53k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Klaus Buchner

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0891),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0513/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0071/2019),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


MNENJE ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

Ref.: D(2019)4005

Bernd Lange

Predsednik

Odbor za mednarodno trgovino

Zadeva:  Mnenje o poročilu o izdaji splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Dear Chair,

Odbor za zunanje zadeve je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 24. januarja 2019 je naš odbor odločil, da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

Odbor za zunanje zadeve se je odločil, da Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor pozove, da v predlog resolucije, ki ga bo sprejel, vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

„A. ker je Komisija v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU sprejela pet zakonodajnih predlogov za scenarij brez dogovora. Predlagani ukrepi so konkretni, omejeni in usmerjeni v odpravljanje negativnih učinkov neurejenega izstopa ali v omogočanje potrebne prilagoditve zakonodaje. Kot je bilo januarja ugotovljeno na konferenci predsednikov odborov, bi moral Parlament zagotoviti, da se ta pomembna zakonodaja čim prej sprejme;

B. ker je odbor AFET v skladu s členom 50(3) in členom 53 Poslovnika Evropskega parlamenta zadolžen za pripravo mnenja o poročilu Odbora za mednarodno trgovino (INTA) o predlogu uredbe, s katero bi bilo Združeno kraljestvo dodano na seznam držav, za katere splošno dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo velja po vsej EU;

C. ker je edini namen predloga uredbe sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, in sicer s spremembama dela 2 Priloge IIa k tej uredbi;

1. odbor AFET priporoča, da se predlog uredbe [2018/0435 (COD)] ne spremeni (tj. da se sprejme predlog Komisije).

S spoštovanjem!

David McAllister  


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Referenčni dokumenti

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Datum predložitve EP

20.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

14.1.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

23.1.2019

Obravnava v odboru

4.2.2019

 

 

 

Datum sprejetja

4.2.2019

 

 

 

Datum predložitve

8.2.2019

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo