Eljárás : 2018/0330A(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0076/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0076/2019

Viták :

PV 17/04/2019 - 13
CRE 17/04/2019 - 13

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0415

JELENTÉS     ***I
PDF 817kWORD 342k
12.2.2019
PE 630.451v02-00 A8-0076/2019

az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Roberta Metsola

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council

(COM(2018)0631 – C8‑0406/2018 – 2018/0330(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0631),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 77. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjára és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0406/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...(1)-i véleményére ,

–  tekintettel a Régiók Bizottsága …(2)-i véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0076/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről – Az Európai Bizottság hozzájárulása a vezetők 2018. szeptember 19-20-án Salzburgban megrendezésre kerülő üléséhez

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel17 jött létre. Tevékenységének 2005. május 1-jei megkezdése óta sikeresen segítette a tagállamokat a külső határok igazgatásával összefüggő operatív vonatkozások végrehajtásában közös műveletek és gyorsreagálású határvédelmi intervenciók révén, valamint segítséget nyújtott a kockázatelemzés, az információcsere, a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok és a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldése terén.

(2)  Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel17 jött létre. Tevékenységének 2005. május 1-jei megkezdése óta sikeresen segítette a tagállamokat a külső határok igazgatásával összefüggő operatív vonatkozások végrehajtásában közös műveletek és gyorsreagálású határvédelmi műveletek révén, valamint segítséget nyújtott a kockázatelemzés, az információcsere, a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok és a tagállamok által kiadott visszaküldési határozat hatálya alá tartozó, harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének koordinálása terén.

__________________

__________________

17 A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

17 A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség új neve Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség lett (az „Ügynökség”), a feladatai pedig a tevékenységeinek és eljárásainak teljes folytonossága mellett kibővültek. Az Ügynökség kulcsfontosságú feladatai közé kell tartozzon a többéves stratégiai szakpolitikai ciklus keretében az európai integrált határigazgatás uniós szintű végrehajtására vonatkozó technikai és műveleti stratégia létrehozása; a határellenőrzés eredményes működésének felügyelete a külső határoknál; kockázatértékelések és sebezhetőségi értékelések elvégzése; fokozott technikai és műveleti segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak közös műveletek és gyorsreagálású határvédelmi intervenciók révén; az intézkedések gyakorlati végrehajtásának biztosítása a külső határoknál jelentkező, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekben; technikai és műveleti segítségnyújtás a tengeren bajba jutott személyeket segítő kutatási és mentési műveletekkel összefüggésben; visszaküldési műveletek és visszaküldési intervenciók szervezése, koordinálása és lefolytatása; valamint technikai és operatív segítségnyújtás harmadik országok visszaküldési tevékenységeihez.

(3)  Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség új neve Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség lett (az „Ügynökség”), a feladatai pedig a tevékenységeinek és eljárásainak teljes folytonossága mellett kibővültek. Az Ügynökség kulcsfontosságú feladatai közé kell tartozzon a többéves stratégiai szakpolitikai ciklus keretében kidolgozott, az európai integrált határigazgatás végrehajtására vonatkozó technikai és műveleti stratégia létrehozása; a határellenőrzés eredményes működésének felügyelete a külső határoknál; kockázatértékelések és sebezhetőségi értékelések elvégzése; fokozott technikai és műveleti segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak közös műveletek és gyorsreagálású határvédelmi műveletek révén; az intézkedések gyakorlati végrehajtásának biztosítása a külső határoknál jelentkező, sürgős beavatkozást igénylő helyzetekben; technikai és műveleti segítségnyújtás a tengeren bajba jutott személyeket segítő kutatási és mentési műveletekkel összefüggésben; valamint visszaküldési műveletek és visszaküldési intervenciók szervezése, koordinálása és lefolytatása.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A migrációs válság 2015-ös kezdete óta a Bizottság fontos kezdeményezéseket vállalt fel az Unió határvédelmének megerősítésére. Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felhatalmazásának jelentős erősítésére vonatkozó javaslatát 2015 decemberében terjesztette elő, amelynek tárgyalása 2016-ban rekordidő alatt megtörtént. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 2016. október 6-án lépett hatályba.

(4)  A migrációs válság 2015-ös kezdete óta a Bizottság fontos kezdeményezéseket vállalt fel, és egy sor intézkedést javasolt az Unió határvédelmének megerősítése és a schengeni térség rendes működésének helyreállítása érdekében. Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felhatalmazásának jelentős erősítésére vonatkozó javaslatát 2015 decemberében terjesztette elő, amelynek tárgyalása 2016-ban gyorsan megtörtént. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségről szóló rendelet 2016. október 6-án lépett hatályba.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A külső határok ellenőrzése, a visszaküldések és a menedékügy területén azonban még javítani kell az Unió kereteit. Ennek érdekében, valamint a jelenlegi és a jövőben tervezett operatív erőfeszítések támogatása céljából az Európai Határ- és Parti Őrséget át kell alakítani úgy, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek nagyobb felhatalmazást kell adni, különösen az Európai Határ- és Parti Őrségen belül 10 000 fős operatív személyzetből álló, végrehajtási jogkörökkel is felruházott készenléti alakulat formájában biztosítani kell számára a szükséges képességeket, hogy a külső határok védelme, a másodlagos mozgások elleni küzdelem, illetve az irreguláris migránsok tényleges visszaküldésének fokozása érdekében kifejtett munkájukban hatékonyan tudja támogatni a helyszínen a tagállamokat.

(5)  A külső határok ellenőrzése, a visszaküldések és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem területén azonban még javítani kell az Unió kereteit. Ennek érdekében, valamint a jelenlegi és a jövőben tervezett operatív erőfeszítések támogatása céljából az Európai Határ- és Parti Őrséget át kell alakítani úgy, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek nagyobb felhatalmazást kell adni, különösen az Európai Határ- és Parti Őrségen belül egy végrehajtási jogkörökkel is felruházott készenléti alakulat formájában biztosítani kell számára a szükséges képességeket, hogy a külső határok védelme, a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem, illetve az irreguláris migránsok tényleges és fenntartható visszaküldésének jelentős fokozása érdekében kifejtett munkájukban hatékonyan tudja támogatni a helyszínen a tagállamokat.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Hatékonyan ellenőrizni kell a külső határok átlépését, kezelni kell a külső határokon jelentkező migrációs kihívásokat és lehetséges jövőbeli fenyegetéseket, garantálni kell az Unión belüli magas szintű belső biztonságot, meg kell őrizni a schengeni térség működését és tiszteletben kell tartani a szolidaritás átfogó elvét. Ehhez kell párosulnia a migráció proaktív kezelésének, ideértve a harmadik országokban szükséges intézkedéseket is. A már megkezdett munkára tekintettel az Európai Határ- és Parti Őrség megerősítése, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felhatalmazásának további szélesítése szükséges. Az ügynökségnek alapvetően az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának 10 000 fős operatív személyzetéből kell állnia.

(7)  Hatékonyan ellenőrizni kell a külső határok átlépését, kezelni kell a külső határokon jelentkező migrációs kihívásokat és lehetséges jövőbeli fenyegetéseket, garantálni kell az Unión belüli magas szintű belső biztonságot, meg kell őrizni a schengeni térség működését és tiszteletben kell tartani a szolidaritás átfogó elvét. A már megkezdett munkára tekintettel az Európai Határ- és Parti Őrség megerősítése, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felhatalmazásának további szélesítése szükséges. Az ügynökségnek alapvetően az Európai Határ- és Parti Őrség gyorsreagálású állománnyal rendelkező készenléti alakulatából kell állnia.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Felhatalmazásának különösen egy saját operatív szárny biztosításával történő további minőségbeli erősítésének kifejezése érdekében az Európai Határ- és Parti Őrség 10 000 fős operatív személyzetből álló készenléti alakulatát, a korábban Frontex néven ismert ügynökséget mostantól kizárólag „az Európai Határ- és Partvédelmi (EBCG) Ügynökség” néven lehet említeni és működtetni. Ezt a változást minden vonatkozó esetben tükrözni kell, ideértve a külső kommunikációs anyagokban történő megjelenéseket.

(8)  Felhatalmazásának különösen egy saját operatív szárny biztosításával történő további minőségbeli erősítésének kifejezése érdekében az Európai Határ- és Parti Őrség gyorsreagálású állománnyal rendelkező készenléti alakulatát, a korábban Frontex néven ismert ügynökséget mostantól kizárólag „az Európai Határ- és Partvédelmi (EBCG) Ügynökség” néven lehet említeni és működtetni. Ezt a változást minden vonatkozó esetben tükrözni kell, ideértve a külső kommunikációs anyagokban történő megjelenéseket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az európai integrált határigazgatás végrehajtása során biztosítani kell az egyéb szakpolitikai célkitűzésekkel való összhangot, beleértve a határokon átnyúló közlekedés megfelelő működését.

(9)  Az európai integrált határigazgatás végrehajtása során biztosítani kell az egyéb szakpolitikai célkitűzésekkel való összhangot, beleértve a személyek szabad mozgását, a menedékjogot és a határokon átnyúló közlekedés megfelelő működését.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az európai integrált határigazgatás az Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok, közöttük – tengeri határellenőrzési műveleteiknek és egyéb határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben – a parti őrségek, valamint a visszaküldésekért felelős egyéb szervek megosztott felelőssége. Míg a tagállami külső határok – a tagállamok saját érdekében és valamennyi tagállam érdekében történő – igazgatása továbbra is elsődlegesen a tagállamok felelőssége marad, és a kiutasítási határozatok meghozataláért is felelősek, addig az Ügynökség feladata a külső határok igazgatására és a visszaküldésekre vonatkozó uniós intézkedések alkalmazásának támogatása, az említett intézkedéseket végrehajtó tagállamok intézkedéseinek megerősítése, értékelése és koordinálása révén.

(10)  Az európai integrált határigazgatás az Ügynökség és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságok, közöttük – tengeri határőrizeti műveleteiknek, kutatási és mentési műveleteiknek és egyéb határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben – a parti őrségek, valamint a visszaküldésekért felelős egyéb szervek megosztott felelőssége. Míg a tagállami külső határok – a tagállamok saját érdekében és valamennyi tagállam érdekében történő – igazgatása továbbra is elsődlegesen a tagállamok felelőssége marad, és a visszaküldési határozatok meghozataláért is ők felelősek, addig az Ügynökség feladata a külső határok igazgatására és a visszaküldésekre vonatkozó uniós intézkedések alkalmazásának támogatása az említett intézkedéseket végrehajtó tagállamok intézkedéseinek megerősítése és koordinálása révén. Az Ügynökség és a tagállamok között nem állhat fenn szükségtelen működési átfedés.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az európai integrált határigazgatás eredményes végrehajtása, valamint a közös visszaküldési politika hatékonyságának növelése érdekében létre kell hozni az Európai Határ- és Parti Őrséget. Az Őrséget el kell látni a szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokkal, valamint eszközökkel. Az Európai Határ- és Parti Őrségnek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségből és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokból – ideértve a parti őrségeket is, amennyiben határellenőrzési feladatokat látnak el –, illetve a visszaküldésekért felelős hatóságokból kell állnia. Az Őrség nemzeti szinten az információk, a kapacitások és rendszerek közös használatára, uniós szinten pedig az Ügynökség válaszára támaszkodik.

(11)  Az európai integrált határigazgatás eredményes végrehajtása érdekében létre kell hozni egy Európai Határ- és Parti Őrséget. Az Őrséget el kell látni a szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokkal, valamint eszközökkel. Az Európai Határ- és Parti Őrségnek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségből és a határigazgatásért felelős nemzeti hatóságokból – ideértve a parti őrségeket is, amennyiben határellenőrzési feladatokat látnak el –, illetve a visszaküldésekért felelős hatóságokból kell állnia. Az Őrség nemzeti szinten az információk, a kapacitások és a rendszerek közös használatára, uniós szinten pedig az Ügynökség válaszintézkedéseire támaszkodik.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Határ- és Parti Őrség az európai integrált határigazgatás hatékony megvalósítását az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikai ciklusa révén biztosítja. A többéves ciklusnak meg kell határoznia egy integrált, egységes és állandó folyamatot annak érdekében, hogy az Unió, valamint a tagállamok szintjén a határigazgatás és a visszaküldések területén érintett minden szereplő stratégiai iránymutatásokat kapjon annak érdekében, hogy egységes módon valósíthassák meg az európai integrált határigazgatást. Ki kell terjednie továbbá az Európai Határ- és Parti Őrség minden kapcsolódó interakciójára a Bizottsággal, más intézményekkel és testületekkel, illetve az együttműködésére más illetékes partnerekkel, ideértve a harmadik országokat és adott esetben a harmadik feleket.

(14)  Az Európai Határ- és Parti Őrség az európai integrált határigazgatás hatékony megvalósítását az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikai ciklusa révén biztosítja. A többéves ciklusnak meg kell határoznia egy integrált, egységes és állandó folyamatot annak érdekében, hogy az Unió, valamint a tagállamok szintjén a határigazgatás és a visszaküldések területén érintett minden szereplő stratégiai iránymutatásokat kapjon annak érdekében, hogy egységes módon és az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartásával valósíthassák meg az európai integrált határigazgatást. A többéves szakpolitikai ciklusnak különösen lehetővé kell tennie, hogy az Ügynökség kidolgozza saját technikai és operatív stratégiáját. Ki kell terjednie továbbá az Európai Határ- és Parti Őrség minden kapcsolódó interakciójára a Bizottsággal, más intézményekkel és testületekkel, illetve az együttműködésére más érintett partnerekkel, ideértve a harmadik országokat és adott esetben a harmadik feleket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az európai integrált határigazgatáshoz a határokat és a visszaküldéseket érintő műveleteknél a tagállamok és az Ügynökség között integrált tervezésre, a készenléti tervezésnél a külső határokon jelentkező magasabb hatásszintű eseményekre való felkészülésre, valamint a képességek hosszú távú tervezésére van szükség úgy a felvétel, mint a képzés, de az eszközök beszerzése és fejlesztése esetében is.

(15)  Az európai integrált határigazgatáshoz a tagállamok és az Ügynökség közötti integrált tervezésre van szükség a határokat és a visszaküldéseket érintő műveleteknél, a külső határokon jelentkező kihívások kezelésénél, a vészhelyzeti tervezésnél, valamint a képességek hosszú távú fejlesztésének összehangolásánál mind a felvétel és a képzés, mind pedig az eszközök beszerzése és fejlesztése esetében.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  E rendelet végrehajtása nem érinti az Unió és a tagállamok közti hatáskörmegosztást, és a tagállamok azon kötelezettségeit, amelyek az ENSZ Tengerjogi Egyezményén, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezményen, a tengeri felkutatásról és mentésről szóló nemzetközi egyezményen, az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményén és annak a migránsok szárazföldön, légi úton és tengeren történő csempészete elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvén, a menekültek jogállásáról szóló egyezményen, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményen és más vonatkozó nemzetközi jogi eszközökön alapulnak.

(16)  E rendelet végrehajtása nem érinti az Unió és a tagállamok közti hatáskörmegosztást és a tagállamok azon kötelezettségeit, amelyek az ENSZ Tengerjogi Egyezményén, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezményen, a tengeri felkutatásról és mentésről szóló nemzetközi egyezményen, az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményén és annak a migránsok szárazföldön, légi úton és tengeren történő csempészete elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvén, a menekültek jogállásáról szóló egyezményen, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményen, az ENSZ hontalan személyek jogállásáról szóló egyezményén és más vonatkozó nemzetközi jogi eszközökön alapulnak.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17 a)  Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal intézkedési hatásköre kibővült, az Ügynökséggel folytatott együttműködésüket pedig megerősítették; az Európai Bizottságnak ezért arra irányuló javaslatot kell benyújtania, hogy ezeket az ügynökségeket és más érintett szereplőket, például a tagállamokat bevonják az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. május 15-i 656/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási körébe;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Ügynökségnek a közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök sérelme nélkül kell ellátnia feladatait.

(18)  Az Ügynökségnek a közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami felelősségi körök, hatáskörök és a szubszidiaritás elvének maradéktalan tiszteletben tartásával kell ellátnia feladatait.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Ügynökségnek a védelemmel kapcsolatos tagállami hatáskörök sérelme nélkül kell ellátnia feladatait.

(19)  Az Ügynökségnek a védelemmel kapcsolatos tagállami felelősségi körök és hatáskörök maradéktalan tiszteletben tartásával kell ellátnia feladatait.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az Ügynökség kibővített feladatkörét és hatáskörét az alapvető jogok biztosítékainak megerősítésével és a fokozottabb elszámoltathatósággal kell ellensúlyozni.

(20)  Az Ügynökség kibővített feladatkörét és hatáskörét az alapvető jogok biztosítékainak megerősítésével, valamint fokozottabb elszámoltathatósággal és felelősséggel kell ellensúlyozni, különösen a személyzet végrehajtási jogköreinek gyakorlása tekintetében.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A tagállamok kötelesek ezenfelül a saját és a többi tagállam érdekében megfelelő, az Ügynökség által végzett tevékenységekhez szükséges adatokat szolgáltatni, így például helyzetismeret, kockázatelemzés, sebezhetőségi értékelés és integrált tervezés céljából. Mindemellett a tagállamoknak biztosítaniuk kell az adatok pontosságát, naprakész jellegét, továbbá ezen adatok beszerzésének és bevitelének jogszerűségét.

(22)  A tagállamok kötelesek ezenfelül a saját és a többi tagállam érdekében megfelelő, az Ügynökség által végzett tevékenységekhez szükséges adatokat szolgáltatni, így például helyzetismeret, kockázatelemzés, sebezhetőségi értékelés és integrált tervezés céljából. Mindemellett a tagállamoknak biztosítaniuk kell az adatok pontosságát, naprakész jellegét, továbbá ezen adatok beszerzésének és bevitelének jogszerűségét. Amennyiben az adatok személyes adatokat is tartalmaznak, az uniós adatvédelemi jogot teljeskörűen alkalmazni kell.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22 a)  Az ebben a rendeletben előírt kommunikációs hálózat az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a keretében már kialakításra került, és alkalmas az EU-minősített adatok tagállamok és az Ügynökség közötti cseréjére. Ezt a már létező kommunikációs hálózatot kell használni az Európai Határ- és Parti Őrség különböző egységei közötti minden információcseréhez, és az információbiztonság javítása érdekében annak minősítési szintjét növelni kell.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1052/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 11. o.).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) azért szükséges az Európai Határ- és Parti Őrség működéséhez, hogy megszabja a tagállamok nemzeti hatóságai, illetve az Ügynökség között folyó információcsere és operatív együttműködés kereteit. Az EUROSUR biztosítja e hatóságok és az Ügynökség számára azon infrastruktúrát és eszközöket, amelyekre szükségük van a helyzetismeretük és reagálási képességük javításához a külső határokon az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés felderítése, megelőzése és az ellene való küzdelem, valamint a migránsok megmentése és életének védelme biztosításához való hozzájárulás érdekében.

(23)  Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) azért szükséges az Európai Határ- és Parti Őrség működéséhez, hogy megszabja a tagállami nemzeti hatóságok közötti, illetve az Ügynökséggel folytatott információcsere és operatív együttműködés kereteit. Az EUROSUR biztosítja e hatóságok és az Ügynökség számára azon infrastruktúrát és eszközöket, amelyekre szükségük van helyzetismeretük javításához és reagálási képességük növeléséhez a külső határokon az irreguláris migráció és a határokon átnyúló bűnözés felderítése, megelőzése és az ellene való küzdelem, valamint a migránsok megmentéséhez és életének védelméhez való hozzájárulás érdekében.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  E rendelet nem akadályozhatja a tagállamokat abban, hogy az általuk létrehozott nemzeti koordinációs központok feladatkörébe utalják az információcsere koordinálását és az együttműködést az integrált határigazgatás egyéb elemeivel, például a visszaküldésekkel kapcsolatban.

(25)  E rendelet nem akadályozhatja a tagállamokat abban, hogy az általuk létrehozott nemzeti koordinációs központok feladatkörébe utalják az információcsere koordinálását és az együttműködést az integrált határigazgatás egyéb elemeivel kapcsolatban.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az integrált határigazgatás megfelelő működésének előfeltétele a tagállamok és az Ügynökség között kicserélt információk megfelelő minősége. Az EUROSUR sikerére építve, ezt a minőséget a hálózatokon és rendszereken folyó információcsere szabványosításával, automatizálásával, információvédelemmel, valamint a továbbított adatok és információk minőség-ellenőrzésével kell biztosítani.

(26)  Az integrált határigazgatás megfelelő működésének előfeltétele a tagállamok és az Ügynökség között kicserélt információk minősége és az, hogy az ilyen információcserére kellő időben kerüljön sor. Az EUROSUR sikerére építve ezt a minőséget a hálózatokon és rendszereken folyó információcsere szabványosításával, automatizálásával, információvédelemmel, valamint a továbbított adatok és információk minőség-ellenőrzésével kell biztosítani.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az Ügynökségnek biztosítania kell az EUROSUR fejlesztéséhez és működéséhez szükséges segítséget – beleértve a rendszerek interoperabilitásának elősegítését is –, különösen az EUROSUR keretének létrehozása, fenntartása és koordinálása révén.

(27)  Az Ügynökségnek biztosítania kell az EUROSUR fejlesztéséhez és működéséhez szükséges segítséget – beleértve a rendszerek interoperabilitását is a közös információmegosztási környezet keretében –, különösen az EUROSUR keretének létrehozása, fenntartása és koordinálása révén.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az EUROSUR-nak tiszta helyzetképet kell biztosítania a külső határokról, de ugyanígy a schengeni térségről és a határok előtti területekről. Ki kell terjednie a szárazföldi, tengeri és légi határőrizetre, de ugyanígy a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzésekre is.

(28)  Az EUROSUR-nak tiszta helyzetképet kell biztosítania a külső határokról, de ugyanígy a schengeni térségről és a határok előtti területekről. Ki kell terjednie a szárazföldi, tengeri és légi határőrizetre, de ugyanígy a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzésekre is. Az Unión belüli helyzetismeret biztosítása semmilyen módon nem jogosítja fel az Ügynökséget a tagállamok belső határain való fellépésre.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A tengeri hajózásra alkalmatlan, kisméretű hajók használata drámaian megnövelte a déli tengeri külső határokon életüket vesztő migránsok számát. Az EUROSUR-nak jelentős mértékben javítania kell az Ügynökség és a tagállamok operatív és technikai képességét az ilyen kisméretű hajók felfedésére, és javítania kell a tagállamok reagálási képességét, ezáltal hozzájárulva a migránsok körében bekövetkezett halálesetek számának csökkentéséhez.

(31)  A tengeri hajózásra alkalmatlan, kisméretű hajók használata drámaian megnövelte a déli tengeri külső határokon életüket vesztő migránsok számát. Az EUROSUR-nak jelentős mértékben javítania kell az Ügynökség és a tagállamok operatív és technikai képességét az ilyen kisméretű hajók észlelése terén, és javítania kell a tagállamok kutatási és mentési műveletek végzésével kapcsolatos reagálási képességét, ezáltal hozzájárulva a migránsok körében bekövetkezett halálesetek számának csökkentéséhez.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az Ügynökségnek közös kockázatelemzési modellen alapuló, általános és specifikus kockázatelemzéseket kell készítenie, amelyeket maga az Ügynökség és a tagállamok is alkalmaznak. Az Ügynökségnek egyebek mellett a tagállamoktól kapott információk alapján megfelelő információt kell nyújtania az európai integrált határigazgatás szempontjából lényeges valamennyi szempontra kiterjedően, különös tekintettel a határellenőrzésre, a visszaküldésre, a harmadik országbeli állampolgárok Unión belüli szabálytalan másodlagos mozgásaira, a határokon átnyúló bűncselekmények – többek között a jogellenes határátlépések, az emberkereskedelem, a terrorizmus és a hibrid jellegű fenyegetések – megelőzésére, valamint az érintett harmadik országokban fennálló helyzet kérdésére, hogy lehetővé tegye a megfelelő intézkedések meghozatalát, illetve az azonosított fenyegetések vagy kockázatok kezelését a külső határok integrált igazgatásának javítása céljából.

(33)  Az Ügynökségnek közös integrált kockázatelemzési modellen alapuló, általános és specifikus kockázatelemzéseket kell készítenie, amelyeket maga az Ügynökség és a tagállamok is alkalmaznak. Az Ügynökségnek egyebek mellett a tagállamoktól kapott információk alapján megfelelő információt kell nyújtania az európai integrált határigazgatás szempontjából lényeges valamennyi szempontra kiterjedően, különös tekintettel a határellenőrzésre, a visszaküldésre, a harmadik országbeli állampolgárok Unión belüli szabálytalan továbbutazásainak jelenségére a tendenciák, útvonalak és volumen tekintetében – amennyiben a tagállamok rendelkezésre bocsátották ezeket az információkat –, a határokon átnyúló bűnözés – többek között a jogellenes határátlépések, az emberkereskedelem, a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a hibrid jellegű fenyegetések – megelőzésére, valamint az érintett harmadik országokban fennálló helyzet kérdésére, hogy lehetővé tegye a megfelelő intézkedések meghozatalát, illetve az azonosított fenyegetések vagy kockázatok kezelését a külső határok integrált igazgatásának javítása céljából.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Tekintettel a külső határokon folytatott tevékenységére, az Ügynökségnek hozzá kell járulnia a határokon átnyúló dimenziójú súlyos bűncselekmények – mint pl. a migránsok csempészése, az emberkereskedelem és a terrorizmus – megelőzéséhez és felderítéséhez, amennyiben megalapozott az ez irányú fellépés, és tevékenysége során releváns információra tett szert. Tevékenységét egyeztetnie kell az Europollal, amely a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények megelőzése és az azok ellen folytatott küzdelem terén a tagállami fellépések támogatásáért és erősítéséért, valamint a tagállamok közötti együttműködésért felelős ügynökség. A határokon átnyúló bűncselekmények szükségszerűen határokon átnyúló dimenzióval bírnak. A határokon átnyúló dimenziót a külső határok jogellenes átlépésével közvetlenül összefüggő bűncselekmények – többek között az emberkereskedelem és a migránsok csempészése – jellemzik. Mindemellett a 2002/90/EK tanácsi irányelv19 1. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ne vessenek ki szankciókat azokban az esetekben, amelyekben a magatartás célja a migránsok humanitárius segítése.

(34)  Tekintettel a külső határokon folytatott tevékenységére, az Ügynökségnek hozzá kell járulnia a határokon átnyúló dimenziójú súlyos bűncselekmények – mint pl. a migránsok csempészése, az emberkereskedelem, a szervezett bűnözés és a terrorizmus – megelőzéséhez és felderítéséhez, amennyiben megalapozott az ez irányú fellépés, és tevékenysége során releváns információra tett szert. Tevékenységét egyeztetnie kell az Europollal, amely a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények megelőzése és az azok ellen folytatott küzdelem terén a tagállami fellépések és együttműködés támogatásáért és erősítéséért felelős ügynökség. A határokon átnyúló bűncselekmények szükségszerűen határokon átnyúló dimenzióval bírnak. A határokon átnyúló dimenziót a külső határok jogellenes átlépésével közvetlenül összefüggő bűncselekmények – többek között az emberkereskedelem és a migránsok csempészése – jellemzik. A 2002/90/EK tanácsi irányelv19 1. cikkének (2) bekezdésével összhangban – amely kimondja, hogy egy tagállam határozhat úgy, hogy nem vet ki szankciókat, amennyiben e magatartás célja az érintett személy számára történő humanitárius segítségnyújtás – az Ügynökségnek fel kell hívnia a tagállamok figyelmét a lehetséges alapjogi vonatkozásokra, amikor ilyen szankciók kivetését mérlegelik.

__________________

__________________

19 A Tanács 2002/90/EK irányelve (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról (HL L 328., 2002.12.5., 17. o.).

19 A Tanács 2002/90/EK irányelve (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról (HL L 328., 2002.12.5., 17. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A megosztott felelősségvállalás szellemében a külső határok igazgatásának rendszeres nyomon követése az Ügynökség szerepkörébe kell, hogy tartozzon. Az ügynökségnek biztosítania kell a megfelelő és eredményes nyomon követést, nem csupán helyzetismeret és kockázatelemzés révén, hanem a saját személyzetéhez tartozó szakértők tagállamokban való jelenlétével is. Az Ügynökségnek ezért képesnek kell lennie arra, hogy a tagállamokba egy adott időszakra összekötő tisztviselőket küldjön, akik ez alatt az időszak alatt jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak. Az összekötő tisztviselők jelentésének a sebezhetőségi értékelés részét kell képeznie.

(35)  A megosztott felelősségvállalás, valamint az európai integrált határigazgatás normáinak javítása szellemében a külső határok igazgatásának rendszeres nyomon követése az Ügynökség szerepkörébe kell hogy tartozzon, ideértve az alapvető jogoknak a határigazgatási és visszaküldési tevékenységek során történő tiszteletben tartását is. Az Ügynökségnek biztosítania kell a megfelelő és eredményes nyomon követést, nem csupán helyzetismeret és kockázatelemzés révén, hanem a saját személyzetéhez tartozó szakértők tagállamokban való jelenlétével is. Az Ügynökségnek ezért képesnek kell lennie arra, hogy a tagállamokba egy adott időszakra összekötő tisztviselőket küldjön, akik ez alatt az időszak alatt jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak és az alapjogi tisztviselőnek. Az összekötő tisztviselők jelentésének a sebezhetőségi értékelés részét kell képeznie.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az Ügynökségnek objektív kritériumokon alapuló sebezhetőségi értékelést kell végrehajtania, értékelve, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek és készek szembenézni a külső határaiknál jelentkező kihívásokkal, hozzájárulva továbbá az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának műszaki és eszközparkjához. A sebezhetőségi elemzés keretében fel kell mérni, hogy a tagállamok milyen eszközökkel, infrastruktúrával, személyzettel, pénzügyi forrásokkal és vészhelyzeti tervekkel rendelkeznek a külső határoknál fellépő esetleges válságok kezelésére. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az említett értékelés során feltárt esetleges hiányosságok orvoslására. Az ügyvezető igazgatónak azonosítania kell a szükséges intézkedéseket, és azokat ajánlania kell az érintett tagállam részére. Az ügyvezető igazgatónak határidőt is kell szabnia az ezen intézkedések meghozatalára, és szoros figyelemmel kell kísérnie határidőre történő végrehajtásukat. Amennyiben a tagállam a megadott határidőn belül nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, az ügyet az igazgatótanács elé kell terjeszteni további határozathozatal céljából.

(36)  Az Ügynökségnek objektív kritériumokon alapuló sebezhetőségi értékelést kell végrehajtania, értékelve, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek és készek szembenézni a külső határaiknál jelentkező kihívásokkal és hozzájárulni az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához és műszakieszköz-állományához. A sebezhetőségi értékelés keretében fel kell mérni, hogy a tagállamok milyen eszközökkel, infrastruktúrával, személyzettel, pénzügyi forrásokkal és vészhelyzeti tervekkel rendelkeznek a külső határoknál fellépő esetleges válságoknak az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett történő kezelésére. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az említett értékelés során feltárt esetleges hiányosságok orvoslására. Az ügyvezető igazgatónak azonosítania kell a szükséges intézkedéseket, és azokat ajánlania kell az érintett tagállam részére. Az ügyvezető igazgatónak határidőt is kell szabnia ezen intézkedések meghozatalára, és szorosan figyelemmel kell kísérnie határidőre történő végrehajtásukat. Amennyiben a tagállam a megadott határidőn belül nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, az ügyet az igazgatótanács elé kell terjeszteni további határozathozatal céljából.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A sebezhetőségi értékelések, illetve az1053/2013/EU tanácsi rendelettel20 létrehozott schengeni értékelési mechanizmus két egymást kiegészítő mechanizmus, amelyek garantálják a schengeni térség megfelelő működésének európai minőség-ellenőrzését, és uniós, illetve nemzeti szinten biztosítják az állandó felkészültséget a válaszadásra, ha a külső határokon bármilyen feszültség keletkezik. A schengeni térség működéséről kapott jobb helyzetkép, a tagállamok részéről az erőfeszítések megkettőzésének lehetőségekhez mért elkerülése, valamint a külső határok igazgatását támogató megfelelő uniós pénzügyi eszközök összehangoltabb felhasználásának biztosítása céljából fokozni kell a szinergiát a mechanizmusok között. E célból meg kell teremteni az Ügynökség és a Bizottság között a két mechanizmus eredményeiről folyó rendszeres információcsere lehetőségét.

(38)  A sebezhetőségi értékelések, illetve az 1053/2013/EU tanácsi rendelettel20 létrehozott schengeni értékelési mechanizmus két egymást kiegészítő mechanizmus, amelyek garantálják a schengeni térség megfelelő működésének európai minőség-ellenőrzését, és uniós, illetve nemzeti szinten biztosítják az állandó felkészültséget a válaszadásra, ha a külső határokon bármilyen feszültség keletkezik. Míg a schengeni értékelési mechanizmus jelenti az elsődleges módszert az uniós jogszabályok tagállamok általi végrehajtásának és betartásának értékelésére, a két mechanizmus között a lehető legtöbb szinergiát kell teremteni a schengeni térség működéséről kapott jobb helyzetkép, a tagállamok munkájával való átfedések lehetőség szerinti elkerülése, valamint a külső határok igazgatását támogató megfelelő uniós pénzügyi eszközök összehangoltabb felhasználásának biztosítása céljából. E célból meg kell teremteni az Ügynökség és a Bizottság között a két mechanizmus eredményeiről folyó rendszeres információcsere lehetőségét.

__________________

__________________

20 A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

20 A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Mivel a tagállamok határszakaszokat állapítanak meg, amelyeket az Ügynökség hatásszintekkel minősít, a tagállamok és az Ügynökség reakcióképességét pedig össze kell kapcsolni ezekkel a hatásszintekkel, ezért egy negyedik hatásszintet is meg kell állapítani, amely egy olyan helyzetnek felel meg, amely a schengeni térséget veszélyezteti, ezért az Ügynökségnek be kell avatkoznia.

törölve

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az Ügynökségnek meg kell szerveznie a megfelelő technikai és műveleti segítségnyújtást a tagállamok részére a külső határok ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeik végrehajtására szolgáló kapacitásaik megerősítése érdekében, valamint azért, hogy jobban szembe tudjanak nézni az illegális bevándorlás vagy a határokon átnyúló bűncselekmények okozta, külső határoknál jelentkező kihívásokkal. E segítségnyújtás nem sértheti az érintett nemzeti hatóságoknak a bűnügyi nyomozások kezdeményezésére vonatkozó hatáskörét. E tekintetben az Ügynökségnek – egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére – közös műveleteket kell szerveznie és koordinálnia egy vagy több tagállam vonatkozásában, valamint be kell vetnie az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának csapatait, illetve biztosítania kell a szükséges műszaki eszközöket.

(40)  Az Ügynökségnek meg kell szerveznie a megfelelő technikai és műveleti segítségnyújtást a tagállamok részére a külső határok ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeik végrehajtására szolgáló kapacitásaik megerősítése érdekében, valamint azért, hogy jobban szembe tudjanak nézni az irreguláris migráció vagy a határokon átnyúló bűnözés okozta, külső határoknál jelentkező kihívásokkal. E segítségnyújtás nem sértheti az érintett nemzeti hatóságoknak a bűnügyi nyomozások kezdeményezésére vonatkozó hatáskörét. E tekintetben az Ügynökségnek – egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére – az érintett tagállam beleegyezésével közös műveleteket kell szerveznie és koordinálnia egy vagy több tagállam vonatkozásában, valamint be kell vetnie az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának csapatait, illetve biztosítania kell a szükséges műszaki eszközöket.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A külső határoknál jelentkező sajátos és aránytalan kihívás esetén az Ügynökségnek egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére gyorsreagálású határvédelmi intervenciókat kell szerveznie és koordinálnia, valamint be kell vetnie mind a gyorsreagálású állomány tagjaiból álló európai határ- és partvédelem készenléti alakulatának csapatait és a műszaki eszközöket, ideértve a gyorsreagálású eszközállományba tartozókat is. A gyorsreagálású határvédelmi intervencióknak meghatározott ideig megerősítést kell biztosítaniuk az azonnali reakciót igénylő olyan helyzetekben, amikor az ilyen intervenciók eredményes választ jelentenének. Az említett intervenciók eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának operatív személyzetét kell rendelkezésre bocsátaniuk a megfelelő csapatok összeállításához, valamint gondoskodniuk kell a szükséges műszaki eszközökről. Az Ügynökségnek és az érintett tagállamnak közösen műveleti tervet kell elfogadniuk.

(41)  A külső határoknál jelentkező sajátos és aránytalan kihívás esetén az Ügynökségnek egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére az érintett tagállam beleegyezésével gyorsreagálású határvédelmi műveleteket kell szerveznie és koordinálnia, valamint be kell vetnie mind az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának csapatait, mind pedig műszaki eszközöket, ideértve a gyorsreagálású eszközállományba tartozókat is. A gyorsreagálású határvédelmi műveleteknek meghatározott ideig erősítést kell biztosítaniuk az azonnali reakciót igénylő olyan helyzetekben, amikor az ilyen intervenciók eredményes választ jelentenének. Az említett intervenciók eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának operatív személyzetét kell rendelkezésre bocsátaniuk a megfelelő csapatok összeállításához, valamint gondoskodniuk kell a szükséges műszaki eszközökről. Amennyiben egy adott tagállam műszaki eszközeivel együtt bevetésre került személyzet ugyanabból a tagállamból származik, úgy ez a személyzet a tagállam készenléti alakulathoz való hozzájárulásának minősül. Az Ügynökségnek és az érintett tagállamnak közösen műveleti tervet kell elfogadniuk.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Amennyiben egy tagállam a külső határainak bizonyos területein nagymértékű vegyes migrációs beáramlások által jellemzett, sajátos és aránytalan migrációs kihívással szembesül, a tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy technikai és műveleti megerősítésre támaszkodhasson. Ezt a megerősítést a migrációs csomópontokon a migrációkezelést támogató csapatok nyújtják. Ezeknek a csapatoknak az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatából bevetett operatív személyzetből, valamint az EASO, az Europol vagy más illetékes uniós ügynökség által bevetett tagállami szakértőkből kell állniuk. Az Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot a különböző ügynökségek tevékenységének helyszíni koordinációjában.

(42)  Amennyiben egy tagállam a külső határainak bizonyos területein nagymértékű vegyes migrációs beáramlások által jellemzett, sajátos és aránytalan migrációs kihívással szembesül, a tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy technikai és műveleti erősítésre támaszkodhasson. Ezt az erősítést a migrációs csomópontokon a migrációkezelést támogató csapatok nyújtják. Ezeknek a csapatoknak az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatából bevetett operatív személyzetből, valamint [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége,] az Europol vagy más érintett uniós ügynökség által bevetett tagállami szakértőkből kell állniuk. Az Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot a különböző ügynökségek tevékenységének helyszíni koordinációjában. A Bizottságnak a fogadó tagállammal és az érintett uniós ügynökségekkel együttműködve meg kell határoznia a migrációs csomópontokon folytatandó együttműködés módozatait, és felelős a migrációkezelést támogató csapatok tevékenységeinek koordinálásáért is.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az olyan hatóságok, amelyekhez valószínűsíthetően nemzetközi védelem iránti kérelmekkel fordulnak – mint például a rendőrség, a határőrség, a bevándorlási hatóságok és az idegenrendészeti fogdák személyzete – a megfelelő információk birtokában legyenek. A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy e hatóságok személyzete a feladat- és hatásköre ellátásához szükséges szintű képzésben részesüljön, valamint utasítást kapjon arra, hogy tájékoztassa a kérelmezőket arról, hogy hová és hogyan lehet benyújtani a nemzetközi védelem iránti kérelmet.

(43)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az olyan hatóságok, amelyekhez valószínűsíthetően nemzetközi védelem iránti kérelmekkel fordulnak – mint például a rendőrség, a határőrség, a bevándorlási hatóságok és az idegenrendészeti fogdák személyzete – a megfelelő információk birtokában legyenek. A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy e hatóságok személyzete a feladat- és hatásköre ellátásához szükséges szintű képzésben részesüljön, utasítást kapjon arra, hogy tájékoztassa a kérelmezőket arról, hogy hová és hogyan lehet benyújtani a nemzetközi védelem iránti kérelmet, valamint utasítást kapjon arra is, hogy hogyan irányítsa a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket és a kísérő nélküli gyermekeket a megfelelő továbbirányítási mechanizmusokhoz. A gyakorlati végrehajtás biztosítása érdekében nyomonkövetési mechanizmusokat és független értékelést kell bevezetni.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43a)  Az Ügynökségnek képesnek kell lennie saját személyzete és a tagállami hatóságok számára az európai integrált határigazgatással kapcsolatos speciális képzést nyújtani és garantálni. A készenléti alakulat képzésére a tagállamokkal szoros együttműködésben kell sort keríteni, biztosítva, hogy a képzési programok harmonizáltak legyenek és előmozdítsák a kölcsönös megértést, valamint a Szerződésekben rögzített értékeken alapuló közös európai kultúrát. Az Ügynökség képzési stratégiájának – az igazgatótanács jóváhagyásával történő – kidolgozása előkészítheti az utat az Ügynökség képzési központjának létrehozásához, amely még inkább elősegíti a közös európai kultúrának a nyújtott képzésbe való beépítését.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  2018 júniusában az Európai Tanács megerősítette, hogy a migrációval kapcsolatban fontos egy átfogó megközelítésre támaszkodni, továbbá azon a véleményen volt, hogy a migráció nemcsak a tagállamok, hanem Európa egésze számára is kihívást jelent. Ezzel kapcsolatban rámutatott annak fontosságára, hogy a migrációs áramlások megfelelő kezelésének biztosítása érdekében az Uniónak teljes körű támogatást kell nyújtania. A támogatás történhet ellenőrzött központok létrehozásával, ahol az Unióban partra szálló, harmadik országbeli állampolgárok ügyét gyorsan el lehet bírálni annak érdekében, hogy védelmet kaphassanak azok, akik rászorulnak, és gyorsan vissza lehessen küldeni azokat, akik nem. Noha az ellenőrzött központokat önkéntes alapon kell létrehozni, lehetővé kell tenni, hogy az uniós ügynökségeken, például az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen keresztül az Unió minden pénzügyi és operatív támogatást megadjon a szóban forgó tagállamoknak.

(44)  2018 júniusában az Európai Tanács megerősítette, hogy a migrációval kapcsolatban fontos egy átfogó megközelítésre támaszkodni, továbbá azon a véleményen volt, hogy a migráció nemcsak a tagállamok, hanem Európa egésze számára is kihívást jelent. Ezzel kapcsolatban rámutatott annak fontosságára, hogy a migrációs áramlások megfelelő kezelésének biztosítása érdekében az Uniónak teljes körű támogatást kell nyújtania.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek és az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének] szorosan együtt kell működnie annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék a migrációs kihívásokat, különösen a külső határokon, ahol jellemző a nagymértékű vegyes migrációs beáramlás. A két ügynökségnek különösen a tevékenységeik összehangolásával és a tagállamok támogatásával meg kell könnyítenie a nemzetközi védelmi eljárást és a visszaküldési eljárást, figyelemmel azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akiknek a nemzetközi védelem iránti kérelmét elutasították. Az Ügynökségnek és az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének] más közös operatív tevékenységekben is együtt kell működnie, ilyen például a megosztott kockázatelemzés, a statisztikai adatok gyűjtése, a képzés és a tagállamok támogatása a készenléti tervezés során.

(45)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek és az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének] szorosan együtt kell működnie annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék a migrációs kihívásokat, különösen a külső határokon, ahol jellemző a nagymértékű vegyes migrációs beáramlás. A két ügynökségnek össze kell hangolnia tevékenységét és támogatnia kell a tagállamokat a nemzetközi védelemre vonatkozó eljárás megkönnyítése érdekében. Az Ügynökségnek és az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének] más közös operatív tevékenységekben is együtt kell működnie, ilyen például a megosztott kockázatelemzés, a statisztikai adatok gyűjtése, a képzés és a tagállamok támogatása a vészhelyzeti tervezés során.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(45a)  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek szorosan együtt kell működnie az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével annak biztosítása érdekében, hogy a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi terület végrehajtása során garantálják az alapvető jogokat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A tagállamok számára biztosítani kell, hogy igénybe vehessék a migrációkezelést támogató csapatok nyújtotta operatív és technikai erősítést, különösen a migrációs csomópontokon vagy az ellenőrzött központokban. A migrációkezelést támogató csapatoknak az Ügynökség állományához tartozó szakértőkből és a tagállamoktól kirendelt szakértőkből, valamint az [Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az Europol vagy egyéb illetékes uniós ügynökségek saját állományának vagy a tagállamok általuk telepített szakértőiből kell állniuk. A Bizottságnak biztosítania kell a szükséges koordinációt az igényfelmérésnél és a helyszíni műveleteknél, tekintettel arra, hogy különböző uniós ügynökségek is érintettek.

(46)  A tagállamok számára biztosítani kell, hogy igénybe vehessék a migrációkezelést támogató csapatok nyújtotta fokozott operatív és technikai erősítést a migrációs csomópontokon. A migrációkezelést támogató csapatoknak az Ügynökség állományához tartozó szakértőkből és a tagállamoktól kirendelt szakértőkből, valamint az [Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az Europol, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége vagy egyéb érintett uniós ügynökségek saját állományának vagy a tagállamok általuk telepített szakértőiből kell állniuk. A Bizottságnak biztosítania kell az érintett ügynökségek szükséges együttműködését, és meg kell határoznia a helyszíni műveletek keretében történő együttműködés feltételeit, tekintettel arra, hogy különböző uniós ügynökségek is érintettek.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A migrációs csomópontokon a tagállamoknak együtt kell működniük az illetékes uniós ügynökségekkel, amelyeknek a saját felhatalmazásukon és jogköreiken belül, és a Bizottság koordinációja alatt kell eljárniuk. A Bizottságnak az érintett ügynökségekkel együttműködve biztosítania kell, hogy a migrációs csomópontokon folyó tevékenységek megfeleljenek a vonatkozó uniós jognak.

(47)  A migrációs csomópontokon a tagállamoknak együtt kell működniük az érintett uniós ügynökségekkel, amelyeknek a saját felhatalmazásukon és jogköreiken belül és a Bizottság koordinációja alatt kell eljárniuk. A Bizottságnak az érintett ügynökségekkel együttműködve biztosítania kell, hogy a migrációs csomópontokon folyó tevékenységek tiszteletben tartsák a vonatkozó uniós jogot és az alapvető jogokat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  Az ellenőrzött központokban az uniós ügynökségeknek az e központokat befogadó tagállamok kérésére, továbbá a Bizottság koordinálása alatt a tagállamok támogatása érdekében fellépve a nemzetközi védelemre és/vagy a visszaküldésre vonatkozó gyorsított eljárásokat kell alkalmazniuk. Ezekben a központokban gyorsan meg kell tudni különböztetni a nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országbeli állampolgárokat azoktól, akik nem szorulnak ilyen védelemre, el kell végezni a biztonsági ellenőrzéseket, illetve teljes egészében vagy részben le kell folytatni a nemzetközi védelemre és/vagy visszaküldésre vonatkozó eljárásokat.

törölve

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  Ha a sebezhetőségi értékelés, a kockázatelemzés eredményei indokolják, vagy amikor egy vagy több határszakaszt kritikus hatásúnak minősítenek, az Ügynökség ügyvezető igazgatójának az érintett tagállamok számára közös műveletek vagy gyorsreagálású határvédelmi intervenciók kezdeményezésére és végrehajtására vonatkozó javaslatot kell tennie.

(49)  Ha a sebezhetőségi értékelés vagy a kockázatelemzés eredményei indokolják, az Ügynökség ügyvezető igazgatója az érintett tagállam számára közös műveletek vagy gyorsreagálású határvédelmi műveletek kezdeményezését és végrehajtását javasolhatja.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50)  Amennyiben a külső határok ellenőrzése olyan mértékben veszíti el hatékonyságát, hogy az veszélyezteti a schengeni térség működését abból adódóan, hogy egy tagállam nem hozza meg a szükséges intézkedéseket a sebezhetőségi értékelésnek megfelelően, vagy annak következtében, hogy a külső határokon sajátos és aránytalan kihívásokkal szembenéző valamely tagállam nem kér elegendő támogatást az Ügynökségtől, vagy veszi igénybe e támogatást, egységes, gyors és eredményes választ kell adni uniós szinten. E kockázatok mérséklése céljából és a jobb uniós szintű koordináció biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell jelölnie az Ügynökség által végrehajtandó intézkedéseket, és fel kell szólítania az érintett tagállamot, hogy működjön együtt az Ügynökséggel ezen intézkedések végrehajtása terén. Az Ügynökségnek meg kell ezután határoznia, hogy milyen lépéseket kell tenni a bizottsági határozatban megállapított intézkedések gyakorlati végrehajtása érdekében. Az Ügynökségnek az érintett tagállammal együtt műveleti tervet kell készítenie. Az érintett tagállamnak egyebek mellett a 44., 83. és 84. cikkben foglalt kötelezettségek teljesítésével elő kell mozdítania a bizottsági határozat és a műveleti terv végrehajtását. Amennyiben valamely tagállam 30 napon belül nem hajtja végre az említett bizottsági határozatban foglaltakat és nem működik együtt az Ügynökséggel a határozatban foglalt intézkedések végrehajtásában, a Bizottság elindíthatja az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet21 29. cikke szerinti különös eljárást a belső határellenőrzés nélküli térség működését általánosan veszélyeztető kivételes körülményekkel való szembesülés céljából.

(50)  Amennyiben a külső határok ellenőrzése olyan mértékben veszíti el hatékonyságát, hogy az veszélyezteti a schengeni térség működését abból adódóan, hogy egy tagállam nem hozza meg a szükséges intézkedéseket a sebezhetőségi értékelésnek megfelelően, vagy annak következtében, hogy a külső határokon sajátos és aránytalan kihívásokkal szembenéző valamely tagállam nem kér elegendő támogatást az Ügynökségtől, vagy veszi igénybe e támogatást, egységes, gyors és eredményes választ kell adni uniós szinten. E kockázatok mérséklése céljából és a jobb uniós szintű koordináció biztosítása érdekében a Bizottságnak határozati javaslatot kell a Tanács elé terjesztenie, amelyben meghatározza az Ügynökség által végrehajtandó intézkedéseket, ugyanakkor felszólítja az érintett tagállamot, hogy működjön együtt az Ügynökséggel ezen intézkedések végrehajtása terén. Az ilyen határozat elfogadására vonatkozó végrehajtási hatáskört a Tanácsra kell ruházni, mert az intézkedések politikailag érzékeny jellegűek lehetnek, és valószínűsíthetően nemzeti végrehajtási és bűnüldözési hatásköröket érintenek. Az Ügynökségnek meg kell ezután határoznia, hogy milyen lépéseket kell tenni a tanácsi határozatban megállapított intézkedések gyakorlati végrehajtása érdekében. Az Ügynökségnek az érintett tagállammal együtt műveleti tervet kell készítenie. Az érintett tagállamnak egyebek mellett a 44., 83. és 84. cikkben foglalt kötelezettségeinek teljesítésével elő kell mozdítania a tanácsi határozat és a műveleti terv végrehajtását. Amennyiben valamely tagállam 30 napon belül nem hajtja végre az említett tanácsi határozatban foglaltakat és nem működik együtt az Ügynökséggel a határozatban foglalt intézkedések végrehajtásában, a Bizottság elindíthatja az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet21 29. cikke szerinti különös eljárást a belső határellenőrzés nélküli térség működését általánosan veszélyeztető kivételes körülmények kezelése céljából.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának 10 000 fős operatív személyzetből álló készenléti alakulatnak kell lennie, amelynek határőrök, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek, visszaküldési szakértők és egyéb illetékes dolgozók a tagjai. A készenléti alakulatnak az operatív személyzet három kategóriájából, nevezetesen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által alkalmazott hivatásos állományból, a tagállamok által hosszú távra az Ügynökséghez kirendelt állományból, illetve a tagállamok által rövid távú bevetésekhez biztosított állományból kell állnia. Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatát határigazgatási csapatok, migrációkezelést támogató csapatok vagy visszaküldési csapatok keretében kell bevetni.

(51)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatát határőröknek, visszaküldést végrehajtó hatósági kísérőknek, visszaküldési szakértőknek, a visszaküldés és az alapjogok felügyeletét ellátó személyeknek és egyéb illetékes személyzetnek kell alkotnia. A készenléti alakulatnak az operatív személyzet négy kategóriájából, nevezetesen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a személyzeti szabályzat hatálya alatt alkalmazott személyzetből, a tagállamok által hosszú távra az Ügynökséghez kirendelt állományból, a tagállamok által rövid távú bevetésekhez biztosított állományból, valamint a gyorsreagálási határvédelmi intervenciót ellátó gyorsreagálású állományt alkotó személyzetből kell állnia. Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatát határigazgatási csapatok, migrációkezelést támogató csapatok vagy visszaküldési csapatok keretében kell bevetni.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Az Európai Határ- és Parti Őrség csapattagokként telepített készenléti alakulatának rendelkeznie kell a határellenőrzési és a visszaküldési feladatok ellátásához a vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott – vagy az Ügynökség esetében az V. mellékletnek megfelelően – szükséges felhatalmazással, ideértve a végrehajtási jogköröket igénylő feladatokat is.

(52)  Az Európai Határ- és Parti Őrség csapattagokként telepített készenléti alakulatához tartozó operatív személyzetnek rendelkeznie kell valamennyi szükséges – a fogadó tagállam vagy harmadik ország által biztosított – jogkörrel a határellenőrzési, az alapjogok felügyeletével kapcsolatos és visszaküldési feladatok ellátásához, beleértve a vonatkozó nemzeti jogszabályokban vagy – az Ügynökség személyzete esetében – az V. mellékletnek megfelelően meghatározott, végrehajtási jogköröket igénylő feladatokat is. Amennyiben az Ügynökség személyzete végrehajtási jogköröket gyakorol, bármilyen okozott kárért az Ügynökség terheli a felelősség.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(54)  Az Európai Határ- és Parti Őrséghez tartozó készenléti alakulat működésének és összetételének a Bizottság által elvégzett félidős felülvizsgálat tárgyát kell képeznie.

(54)  Az Európai Határ- és Parti Őrséghez tartozó készenléti alakulat működésének és összetételének a Bizottság és a tagállamok által közösen elvégzett felülvizsgálat tárgyát kell képeznie.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához a tagállamok hozzájárulását biztosító emberi erőforrások hosszú távú fejlesztését pénzügyi támogatási rendszerrel kell elősegíteni. E célból célszerű engedélyezni az Ügynökségnek, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 125. cikke (1) bekezdésnek a) pontja szerint „költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás” keretében a tagállamoknak pályázati felhívás nélkül odaítélt vissza nem térítendő támogatást felhasználja. A pénzügyi támogatásnak lehetővé kell tennie a tagállamok számára további munkatársak felvételét és kiképzését, ami kellő mozgásteret biztosít számukra ahhoz, hogy teljesíteni tudják az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához való kötelező hozzájárulásukat. A célzott pénzügyi rendszernek meg kell találnia a helyes egyensúlyt a szabálytalanságok és csalások kockázata, illetve a kontroll költségei között. A rendelet meghatározza a pénzügyi támogatás elindításának alapvető feltételeit, nevezetesen az Ügynökséghez hosszú távra kirendelt vagy az Ügynökség operatív tevékenységei során legalább 4 hónapra ténylegesen bevetett tisztek számának megfelelő, kellő számú határőr vagy egyéb szakértő felvételét és kiképzését. Mivel tagállami szinten nem állnak rendelkezésre megfelelő és összehasonlítható adatok, a költségalapú finanszírozási rendszer kialakítása túl bonyolult lenne, és nem elégítené ki egy egyszerű, gyors, hatékony és eredményes pénzügyi rendszerrel szemben támasztott követelményeket. E célból célszerű engedélyezni az Ügynökségnek, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 125. cikke (1) bekezdésnek a) pontja szerint a feltételek teljesülésének függvényében „költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás” keretében pályázati felhívás nélkül vissza nem térítendő támogatásokat nyújtson a tagállamoknak. Ennél fogva a különböző tagállamoknak e célból nyújtandó finanszírozási összeg megállapításánál célszerű az uniós intézményeknél III. besorolási csoport 8. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába tartozó szerződéses alkalmazottak éves illetményének összegét alapul venni, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével és az egyenlő bánásmód szellemében tagállamonként korrekciós együtthatóval módosítva. A pénzügyi támogatás lebonyolításánál az Ügynökség és a tagállamok biztosítják a társfinanszírozás elvének és a kettős finanszírozás tilalma elvének érvényesülését.

(55)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához a tagállamok hozzájárulását biztosító emberi erőforrások hosszú távú fejlesztését pénzügyi támogatási rendszerrel kell elősegíteni. E célból célszerű engedélyezni az Ügynökségnek, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 125. cikke (1) bekezdésnek a) pontja szerint „költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás” keretében a tagállamoknak pályázati felhívás nélkül odaítélt vissza nem térítendő támogatást felhasználja. A pénzügyi támogatásnak lehetővé kell tennie a tagállamok számára további munkatársak felvételét és kiképzését, ami kellő mozgásteret biztosít számukra ahhoz, hogy teljesíteni tudják az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához való kötelező hozzájárulásukat. Lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi támogatás az éves kifizetést megelőző előleg formájában történjen. A célzott pénzügyi rendszernek meg kell találnia a helyes egyensúlyt a szabálytalanságok és csalások kockázata, illetve a kontroll költségei között. A rendelet meghatározza a pénzügyi támogatás elindításának alapvető feltételeit, nevezetesen megfelelő számú határőr vagy egyéb szakértő felvételét és kiképzését, amely szám az Ügynökséghez hosszú távra kirendelt vagy az Ügynökség operatív tevékenységei során legalább 4 hónap folytonos vagy nem folytonos időszakra vagy – időarányosan számítva – kevesebb mint 4 hónap folytonos vagy nem folytonos időszakra ténylegesen bevetett tisztek számának felel meg. Mivel a tagállamokban ténylegesen felmerült költségekről nem állnak rendelkezésre megfelelő és összehasonlítható adatok, a költségalapú finanszírozási rendszer kialakítása túl bonyolult lenne, és nem elégítené ki egy egyszerű, gyors, hatékony és eredményes pénzügyi rendszerrel szemben támasztott követelményeket. E célból célszerű engedélyezni az Ügynökségnek, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 125. cikke (1) bekezdésnek a) pontja szerint a feltételek teljesülésének függvényében „költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás” keretében pályázati felhívás nélkül vissza nem térítendő támogatásokat nyújtson a tagállamoknak. Ennélfogva a különböző tagállamoknak e célból nyújtandó finanszírozási összeg megállapításánál célszerű az uniós intézményeknél a III. besorolási csoport 8. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába tartozó szerződéses alkalmazottak éves illetményének összegét alapul venni, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően és az egyenlő bánásmód szellemében tagállamonként korrekciós együtthatóval módosítva. A pénzügyi támogatás lebonyolításánál az Ügynökségnek és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a társfinanszírozás elvének és a kettős finanszírozás tilalma elvének érvényesülését.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának harmadik országok területén történő bevetése céljából az Ügynökségnek ki kell alakítania saját képességeit parancsnoklási és ellenőrzési struktúráihoz.

(56)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának harmadik országok területén történő bevetése céljából az Ügynökségnek ki kell alakítania saját képességeit parancsnoklási és ellenőrzési struktúráihoz, továbbá egy, a készenléti alakulat polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonását biztosító megfelelő eljárást.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57)  Annak érdekében, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata 2020. január 1-jétől hatékony bevetéseket tudjon végrehajtani, bizonyos határozatokat és végrehajtási intézkedéseket mielőbb meg kell hozni, illetve be kell vezetni. Először is, a rendeletben meghatározott rendes határidőtől eltérve, a rendelet hatálybalépését követő 6 héten belül az igazgatótanácsnak meg kell hoznia az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának profiljaira vonatkozóan az 55. cikk (4) bekezdése szerinti döntést. A döntést követően a rendelet hatálybalépését követő 12 héten belül a tagállamoknak gondoskodniuk kell a kinevezésekről az 56. cikk (4) bekezdésében és az 57. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(57)  Annak érdekében, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata az I. mellékletben meghatározott határidőkkel összhangban hatékony bevetéseket tudjon végrehajtani, bizonyos határozatokat és végrehajtási intézkedéseket mielőbb meg kell hozni, illetve be kell vezetni. Először is, a rendeletben meghatározott rendes határidőtől eltérve, a rendelet hatálybalépését követő 6 héten belül az igazgatótanácsnak meg kell hoznia az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának profiljaira vonatkozóan az 55. cikk (4) bekezdése szerinti döntést. A döntést követően a rendelet hatálybalépését követő 12 héten belül a tagállamoknak gondoskodniuk kell a kinevezésekről az 56. cikk (4) bekezdésében és az 57. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58)  Ugyancsak a rendeletben meghatározott rendes határidőtől eltérve, a rendelet hatálybalépését követő 6 héten belül az igazgatótanácsnak döntenie kell az Ügynökség igényeit 2020-ig kielégítő műszaki eszközök minimális darabszámáról a 64. cikk (4) bekezdése szerint.

(58)  Ugyancsak a rendeletben meghatározott rendes határidőtől eltérve, a készenléti alakulat összetételére vonatkozóan az I. mellékletben meghatározott egyes határidőknek megfelelően, a rendelet hatálybalépését követő 6 héten belül az igazgatótanácsnak döntenie kell az Ügynökség igényeit kielégítő műszaki eszközök minimális darabszámáról a 64. cikk (4) bekezdése szerint.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(59)  Annak érdekében ugyanakkor, hogy biztosított legyen az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységek támogatásának folyamatossága, 2019. december 31-ig az (EU) 2016/1624 rendelet 20., 30. és 31. cikkének, valamint a 2018-as évenkénti kétoldalú tárgyalásoknak megfelelően minden bevetést meg kell tervezni és végre kell hajtani, ideértve a gyorsreagálású állomány által végrehajtottakat is. Ennek érdekében ezeket a rendelkezéseket csak 2020. január 1-jétől lehet hatályon kívül helyezni.

(59)  Annak érdekében ugyanakkor, hogy biztosított legyen az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységek támogatásának folytonossága, 2019. december 31-ig minden bevetést – ideértve a gyorsreagálású állomány által végrehajtottakat is – az (EU) 2016/1624 rendelet 20., 30. és 31. cikkének, valamint a 2018-as éves kétoldalú tárgyalásoknak megfelelően kell megtervezni és végrehajtani. Ennek érdekében ezeket a rendelkezéseket csak a készenléti alakulat működőképessé válását követően, a hatálybalépést követő két év elteltével lehet hatályon kívül helyezni.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(60)  Az Ügynökség állománya az Ügynökségre bízott feladatokat akár a székhelyen, akár az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának keretében ellátó személyzet tagjaiból áll. Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata állhat az ügynökségi személyzetből, illetve a nemzeti hatóságok által hosszú távra kirendelt vagy rövid távra biztosított személyzetből. Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatába tartozó személyzeti tagokat elsősorban csapattagokként fogják bevetni; ennek az állománynak csak egy szűk és világosan meghatározott részét lehet kívülről felvenni a készenléti alakulat létrehozásának támogatási feladataihoz, mégpedig a székhelyre.

(60)  Az Ügynökség állománya az Ügynökségre bízott feladatokat akár a székhelyen, akár az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának keretében ellátó személyzet tagjaiból áll. Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata állhat az ügynökségi személyzetből, illetve a nemzeti hatóságok által hosszú távra kirendelt vagy rövid távra biztosított személyzetből és a gyorsreagálású állományból. Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatába tartozó személyzeti tagokat elsősorban csapattagokként fogják bevetni; ennek az állománynak csak egy szűk és világosan meghatározott részét lehet kívülről felvenni a készenléti alakulat létrehozásának támogatási feladataihoz, mégpedig a székhelyre.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(61)  A tagállamok technikai eszközeinek önkéntes alapú összevonásában, különösen a nagyméretű eszközök tekintetében tapasztalható tartós hiányosságok kiküszöbölése érdekében az Ügynökségnek rendelkeznie kell a számára szükséges saját eszközökkel, amelyeket közös műveletek,gyorsreagálású határvédelmi intervenciók vagy bármilyen egyéb operatív tevékenységek során bevethet. Bár az Ügynökség már 2011 óta törvényesen szerezhet be vagy bérelhet magának technikai eszközöket, a költségvetési erőforrások hiánya nagyban akadályozta ennek a lehetőségnek a kihasználását.

(61)  A tagállamok műszaki eszközeinek önkéntes alapú összevonásában, különösen a nagyméretű eszközök tekintetében tapasztalható tartós hiányosságok kiküszöbölése érdekében az Ügynökségnek rendelkeznie kell a számára szükséges saját eszközökkel, amelyeket közös műveletek, gyorsreagálású határvédelmi műveletek vagy bármilyen egyéb operatív tevékenységek során bevethet. Ezeket az eszközöket a tagállamoknak a kormányzat részére történő szolgálatteljesítéshez alkalmazott eszközökként kell engedélyezniük. Bár az Ügynökség már 2011 óta törvényesen szerezhet be vagy bérelhet magának műszaki eszközöket, a költségvetési erőforrások hiánya nagyban akadályozta ennek a lehetőségnek a kihasználását.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(62)  E fejlemények természetes következményeként, illetve az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata létrehozásának alapjául szolgáló ambíciószintnek megfelelően a 2021–2027-re vonatkozó többéves pénzügyi keretből a Bizottság jelentős összeget különített el azért, hogy műveleti igényeinek megfelelően az Ügynökség beszerezhesse, fenntarthassa és működtethesse a szükséges légi, tengeri és szárazföldi eszközöket. Bár a szükséges eszközök, különösen a terjedelmes eszközök beszerzése hosszadalmas folyamat lehet, az operatív bevetések gerincét végül is az Ügynökség saját eszközeinek kell képezniük, amihez rendkívüli körülmények között a tagállamok további hozzájárulásait is igénybe kell venni. Az Ügynökség eszközeit alapvetően az Ügynökség műszaki személyzetének kell működtetnie, amely az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának részét képezi. A javasolt pénzügyi erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a folyamat alapját egy többéves stratégia jelenti, amelyet az igazgatótanácsnak egy cselekvési terv keretében mielőbb el kell fogadnia.

(62)  Ezért, illetve az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata létrehozásának hátterében álló törekvések megvalósítása érdekében a Bizottság jelentős összeget különített el a 2021–2027-re vonatkozó többéves pénzügyi keretből azért, hogy műveleti igényeinek megfelelően az Ügynökség beszerezhesse, fenntarthassa és működtethesse a szükséges légi, tengeri és szárazföldi eszközöket. Bár a szükséges eszközök, különösen a nagyméretű eszközök beszerzése hosszadalmas folyamat lehet, az operatív bevetések gerincét végső soron az Ügynökség saját eszközeinek kell képezniük, amihez rendkívüli körülmények között a tagállamok további hozzájárulásait is igénybe kell venni. Egy tagállam műszaki eszközeivel bevetésre került személyzet – még rendkívüli körülmények esetén is – az adott tagállam készenléti alakulathoz nyújtott hozzájárulásának minősül. Az Ügynökség eszközeit alapvetően az Ügynökség műszaki személyzetének kell működtetnie, amely az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának részét képezi. A javasolt pénzügyi erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a folyamatot egy többéves stratégiára kell alapozni, amelyről az igazgatótanácsnak mielőbb határoznia kell. Az Ügynökség fenntartható működését a jövőbeni többéves pénzügyi keretek révén szükséges garantálni, és folyamatosan biztosítani kell az átfogó európai integrált határigazgatást.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(64)  Az Európai Határ- és Parti Őrség új képességeinek hosszú távú fejlesztését össze kell hangolni a tagállamok és az Ügynökség között a többéves stratégiai szakpolitikai ciklussal összhangban, figyelembe véve, hogy bizonyos folyamatok hosszadalmasak. Idetartozik a határőrök felvétele és képzése (akik pályafutásuk során a tagállamokban, valamint a készenléti alakulat keretében is szolgálhatnak), az eszközök beszerzése, karbantartása és selejtezése (ahol az interoperabilitási és méretgazdaságossági lehetőségek kihasználására kell törekedni), de ugyanígy az új eszközök és a kapcsolódó technológiák kifejlesztése, ideértve a kutatást is.

(64)  Az Európai Határ- és Parti Őrség új képességeinek hosszú távú fejlesztését össze kell hangolni a tagállamok és az Ügynökség között a többéves stratégiai szakpolitikai ciklussal összhangban, figyelembe véve, hogy bizonyos folyamatok hosszadalmasak. Idetartozik az új határőrök felvétele és – többek között az alapvető jogokkal, valamint a panaszkezelési mechanizmus és az alapjogi stratégia végrehajtásával kapcsolatos – képzése (ők pályafutásuk során a tagállamokban, valamint a készenléti alakulat keretében is szolgálhatnak), az eszközök beszerzése, karbantartása és selejtezése (ahol az interoperabilitási és méretgazdaságossági lehetőségek kihasználására kell törekedni), de ugyanígy az új eszközök és a kapcsolódó technológiák kifejlesztése, ideértve a kutatást is.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(67)  Az irreguláris bevándorlás leküzdésére irányuló, átfogó erőfeszítések alapvető elemét képezi és fontos közérdekű ügynek minősül azon harmadik országbeli állampolgárok visszatérése, akik valamely tagállamban érvényes beutazási, tartózkodási vagy letelepedési feltételeknek nem, vagy már nem felel meg a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv22 szerint.

(67)  Az irreguláris migráció leküzdésére irányuló, átfogó erőfeszítések alapvető elemét képezi és fontos közérdekű ügynek minősül azon harmadik országbeli állampolgárok visszatérése, akik valamely tagállamban érvényes beutazási, tartózkodási vagy letelepedési feltételeknek nem, vagy már nem felelnek meg a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv22 szerint.

__________________

__________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(68)  Az Ügynökségnek nagyobb fokú segítséget kell nyújtania a tagállamoknak a harmadik országbeli állampolgárok – az Unió visszaküldési politikájának és a 2008/115/EK irányelvnek megfelelően történő – visszaküldéséhez. Feladatai közé tartozik többek között az egy vagy több tagállamból kiinduló visszaküldési műveletek koordinálása és megszervezése, valamint a visszaküldési intervenciók megszervezése és levezénylése azon tagállamok visszaküldési rendszerének megerősítése érdekében, amelyeknek fokozott technikai és műveleti segítségnyújtásra van szükségük, amikor az említett irányelvvel összhangban eleget tesznek a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére irányuló kötelezettségüknek.

(68)  Az Ügynökségnek nagyobb fokú segítséget kell nyújtania a tagállamoknak a harmadik országbeli állampolgárok – az Unió visszaküldési politikájának és a 2008/115/EK irányelvnek megfelelően történő – visszaküldéséhez. Feladatai közé tartozik többek között az egy vagy több tagállamból kiinduló visszaküldési műveletek koordinálása és megszervezése, valamint – egy tagállam kérésére – a visszaküldési intervenciók megszervezése és levezénylése azon tagállamok visszaküldési rendszerének megerősítése érdekében, amelyeknek fokozott technikai és műveleti segítségnyújtásra van szükségük, amikor az említett irányelvvel összhangban eleget tesznek a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére irányuló kötelezettségüknek.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(69)  Az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartásával és anélkül, hogy sértené a tagállamoknak a kiutasítási határozatok meghozatalával kapcsolatos felelősségét, az Ügynökségnek technikai és műveleti segítségnyújtást kell biztosítania a tagállamoknak a visszaküldési folyamatban, ideértve a kiutasítási határozatok előkészítését, a harmadik országbeli állampolgárok azonosítását, illetve a tagállamok egyéb, a visszaküldéssel kapcsolatos tevékenységeit. Ezen túlmenően az Ügynökségnek az érintett harmadik országok hatóságaival együttműködve támogatnia kell a tagállamokat a visszaküldéshez szükséges úti okmányok beszerzése terén.

(69)  Az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartásával és anélkül, hogy sértené a tagállamoknak a visszaküldési határozatok meghozatalával kapcsolatos felelősségét, az Ügynökségnek technikai és műveleti segítségnyújtást kell biztosítania a tagállamoknak a visszaküldési folyamatban, ideértve a harmadik országbeli állampolgárok azonosítását és a tagállamok egyéb, visszaküldés előtti és visszaküldéssel kapcsolatos tevékenységeit. Ezen túlmenően az Ügynökségnek az érintett harmadik országok hatóságaival együttműködve támogatnia kell a tagállamokat a visszaküldéshez szükséges úti okmányok beszerzése terén, amennyiben ez nem sérti a visszaküldés tilalmának elvét.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(70)  A visszaküldést végrehajtó tagállamoknak nyújtott segítségnek magában kell foglalnia a nem uniós visszaküldési célországokra vonatkozó, az e rendelet végrehajtása szempontjából releváns gyakorlati információkat, úgymint az elérhetőségeket, illetve a visszaküldési művelet zökkenőmentes lebonyolításához szükséges egyéb logisztikai információkat. A segítségnyújtásnak tartalmaznia kell egy központi rendszer létrehozását, működtetését és karbantartását az összes olyan, a tagállamok nemzeti visszaküldés-kezelési rendszerei által automatikusan szolgáltatott információ és adat feldolgozása céljából, ami ahhoz szükséges, hogy az Ügynökség a rendelet szerint technikai és műveleti segítségnyújtást tudjon biztosítani.

(70)  A visszaküldést végrehajtó tagállamoknak nyújtott segítségnek magában kell foglalnia a nem uniós visszaküldési célországokra vonatkozó, az e rendelet végrehajtása szempontjából releváns gyakorlati információk, úgymint az elérhetőségek, illetve a visszaküldési művelet zökkenőmentes és méltósággal történő lebonyolításához szükséges egyéb logisztikai információk biztosítását. A segítségnyújtásnak tartalmaznia kell a meglévő integrált visszatérés-kezelési alkalmazás (IRMA) működtetését és karbantartását is, amelyet az Ügynökség már most is platformként használ az összes olyan, a tagállamok nemzeti visszaküldés-kezelési rendszerei által automatikusan szolgáltatott információ és adat feldolgozására, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ügynökség a rendelet szerint technikai és műveleti segítségnyújtást tudjon biztosítani.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71)  Az Ügynökségnek harmadik országok visszaküldési tevékenységeihez is technikai és műveleti segítségnyújtást kell biztosítania, különösen akkor, ha az Unió irreguláris migrációs politikájának prioritásai indokolják ezt.

törölve

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(72)  Egy tagállam és egy harmadik ország között esetlegesen fennálló megállapodás nem mentesíti az Ügynökséget vagy a tagállamokat az uniós vagy a nemzetközi jog szerinti – különösen a visszaküldés tilalma (non-refoulement) elvének tiszteletben tartására vonatkozó – kötelezettségeik alól.

(72)  Egy tagállam és egy harmadik ország között esetlegesen fennálló megállapodás nem mentesíti az Ügynökséget vagy a tagállamokat az uniós vagy a nemzetközi jog szerinti – különösen a visszaküldés tilalmának elve, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma, valamint a nemzetközi és európai jogban rögzített alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó – kötelezettségeik vagy felelősségük alól.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(73)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a külső határoknál, műveleti szinten a továbbiakban is együttműködjenek más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal – ideértve a bűnüldözési célú katonai műveleteket is –, amennyiben ez az együttműködés összeegyeztethető az Ügynökség tevékenységével.

(73)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a külső határoknál, műveleti szinten együttműködjenek más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal – ideértve a bűnüldözési célú katonai műveleteket is –, amennyiben ez az együttműködés összeegyeztethető a harmadik országokkal való bármilyen együttműködés előtt elvégzendő alapjogi értékeléssel és az Ügynökség tevékenységével.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(74)  Az európai szinten már rendelkezésre álló adatok, képességek és rendszerek – például az európai Föld-megfigyelési program, a Kopernikusz – maximális kihasználása érdekében az Ügynökségnek javítania kell az egyéb uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, így az EUROPOL-lal, az EASO-val, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel és az Európai Unió Műholdközpontjával, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel vagy az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat hálózatirányítójával folytatott információcserét és együttműködést.

(74)  Az európai szinten már rendelkezésre álló adatok, képességek és rendszerek – például az európai Föld-megfigyelési program, a Kopernikusz – maximális kihasználása érdekében az Ügynökségnek javítania kell az egyéb uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, így az EUROPOL-lal, az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével], az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel és az Európai Unió Műholdközpontjával, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel vagy az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat hálózatirányítójával folytatott információcserét és együttműködést.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(75)  Az európai integrált határigazgatás egyik eleme a harmadik országokkal való együttműködés, amelynek az európai határigazgatási és visszaküldési normák érvényesülését, az információk és kockázatelemzések cseréjét, hatékonyságuk javítása érdekében a visszaküldések végrehajtásának előmozdítását, illetve a határigazgatás és migráció területén harmadik országok támogatását kell szolgálnia, ideértve az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának bevetését, amikor a külső határok védelméhez támogatásra van szükség, valamint az Unió migrációs politikájának hatékony felügyeletét.

(75)  Az európai integrált határigazgatás fontos eleme a harmadik országokkal az Unió és az érintett harmadik ország közötti, jogállásról szóló megállapodás megkötését követően megvalósuló együttműködés, amelynek az európai határigazgatási és visszaküldési normák érvényesülését, az információk és kockázatelemzések cseréjét, hatékonyságuk javítása érdekében a visszaküldések végrehajtásának előmozdítását, illetve harmadik országok határigazgatással és migrációval kapcsolatos támogatását kell szolgálnia, ideértve az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának bevetését, amikor a külső határok védelméhez támogatásra van szükség, valamint az Unió migrációs politikájának hatékony felügyeletét.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(76)  A harmadik országokkal megvalósuló együttműködésnek az Unió külső tevékenységének keretében, továbbá az Európai Unióról szóló Szerződés 21. cikkének alapelveivel és célkitűzéseivel összhangban kell történnie. A Bizottság biztosítja az európai integrált határigazgatás és az Unió külső tevékenységének területére érvényes egyéb uniós szakpolitikák, különösen a közös biztonság- és védelempolitika közötti összhangot. A Bizottság munkáját az Unió főképviselőjének és az ő szolgálatainak kell támogatniuk. Ennek az együttműködésnek kell érvényesülnie különösen az Ügynökség harmadik országok területén vagy harmadik országbeli tisztviselők bevonásával folyó tevékenységeinél olyan területeken, mint a kockázatelemzés, a műveletek megtervezése és lebonyolítása, a képzés, az információcsere és az együttműködés.

(76)  A harmadik országokkal megvalósuló együttműködésnek az Unió külső tevékenységének keretében, továbbá az Európai Unióról szóló Szerződés 21. cikkének alapelveivel és célkitűzéseivel összhangban kell történnie, és annak megkezdése előtt alapjogi értékelést kell végezni. A Bizottság biztosítja az európai integrált határigazgatás és az Unió külső tevékenységének területére érvényes egyéb uniós szakpolitikák, különösen a közös biztonság- és védelempolitika közötti összhangot. A Bizottság munkáját az Unió főképviselőjének és az ő szolgálatainak kell támogatniuk. Ennek az együttműködésnek kell érvényesülnie különösen az Ügynökség harmadik országok területén vagy harmadik országbeli tisztviselők bevonásával folytatott tevékenységeinél olyan területeken, mint a kockázatelemzés, a műveletek megtervezése és lebonyolítása, a képzés, az információcsere és az együttműködés.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(83)  Az átmeneti időszak alatt biztosítani kell a FADO-rendszer teljes működőképességét, amíg az átállást sikeresen végre nem hajtják, és a meglévő adatokat az új rendszerbe át nem töltik. A meglévő adatok tulajdonjogát ezt követően át kell adni az Ügynökségnek.

(83)  Az átmeneti időszak alatt biztosítani kell a FADO-rendszer teljes működőképességét, amíg az átállást sikeresen végre nem hajtják, és a meglévő adatokat az új rendszerbe át nem töltik. A meglévő adatok feletti ellenőrzés gyakorlását ezt követően át kell adni az Ügynökségnek.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(86)  Annak érdekében, hogy a visszaküldések területén meglévő feladatait megfelelően elláthassa – ideértve azt is, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a visszaküldési eljárások megfelelő lebonyolításában és a kiutasítási határozatok sikeres végrehajtásában –, illetve a visszaküldési műveletek felgyorsítása érdekében arra is szükség lehet, hogy az Ügynökség harmadik országoknak továbbítsa a visszatérésre kötelezett személyek személyes adatait. A nem uniós visszaküldési célországok sokszor nem tartoznak a Bizottság által – az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikke, vagy az (EU) 2016/680 irányelv 36. cikke alapján – elfogadott megfelelőségi határozatok hatálya alá, továbbá gyakran előfordul, hogy nem kötöttek visszafogadási megállapodást az Unióval vagy nem áll szándékukban ilyen megállapodást kötni vagy más módon – a [(45/2001/EU rendelet] 49. cikke, vagy az (EU) 2016/680 irányelv 37. cikkét átültető nemzeti rendelkezések szerinti – megfelelő biztosítékokat nyújtani. Azonban a visszatérési kötelezettség hatálya alá tartozó, jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok fő származási országaival folytatott együttműködés során tett széles körű uniós erőfeszítések ellenére nem minden esetben szavatolható, hogy e harmadik országok rendszeresen teljesítik a nemzetközi jogban meghatározott, saját állampolgáraik visszafogadására vonatkozó kötelezettséget. Az Unió vagy a tagállamok által megkötött vagy tárgyalási szakaszban lévő és a személyes adatok vonatkozásában megfelelő biztosítékot nyújtó visszafogadási megállapodások e harmadik országoknak csak egy szűk körét érintik. Ha nem léteznek még ilyen megállapodások, az Unió visszatérési műveleteinek felgyorsítása céljából az Ügynökségnek továbbítania kell a személyes adatokat, amennyiben teljesülnek a [45/2001/EU rendelet] 49. cikke (1) bekezdésének d) pontjában megállapított feltételek.

(86)  Annak érdekében, hogy a visszaküldések területén meglévő feladatait megfelelően elláthassa – ideértve azt is, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a visszaküldési eljárások megfelelő lebonyolításában és a visszaküldési határozatok sikeres végrehajtásában –, illetve a visszaküldési műveletek felgyorsítása érdekében arra is szükség lehet, hogy az Ügynökség harmadik országoknak továbbítsa a visszatérésre kötelezett személyek személyes adatait. A nem uniós visszaküldési célországok sokszor nem tartoznak a Bizottság által – az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikke vagy az (EU) 2016/680 irányelv 36. cikke alapján – elfogadott megfelelőségi határozatok hatálya alá, továbbá gyakran előfordul, hogy nem kötöttek visszafogadási megállapodást az Unióval vagy nem áll szándékukban ilyen megállapodást kötni vagy más módon – az (EU) 2018/1725 rendelet 69. cikke vagy az (EU) 2016/680 irányelv 37. cikkét átültető nemzeti rendelkezések szerinti – megfelelő biztosítékokat nyújtani. Azonban a visszatérési kötelezettség hatálya alá tartozó, szabálytalanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok fő származási országaival folytatott együttműködés során tett széles körű uniós erőfeszítések ellenére nem minden esetben szavatolható, hogy e harmadik országok rendszeresen teljesítik a nemzetközi jogban meghatározott, saját állampolgáraik visszafogadására vonatkozó kötelezettséget. Az Unió vagy a tagállamok által megkötött vagy tárgyalási szakaszban lévő és a személyes adatok vonatkozásában megfelelő biztosítékot nyújtó visszafogadási megállapodások e harmadik országoknak csak egy szűk körét érintik. Ha nem léteznek még ilyen megállapodások, az Unió visszaküldési műveleteinek felgyorsítása céljából az Ügynökségnek továbbítania kell a személyes adatokat.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(88)  Ez a rendelet az alapjogi tisztviselővel együttműködve létrehozza az Ügynökség panaszkezelési mechanizmusát, amelynek célja az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása az Ügynökség valamennyi tevékenysége során. Ennek egy olyan adminisztratív jellegű mechanizmusnak kell lennie, amelyben az Ügynökséghez beérkező panaszok kezeléséért a megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében az alapjogi tisztviselő felel. Az alapjogi tisztviselőnek meg kell vizsgálnia a panasz befogadhatóságát, nyilvántartásba kell vennie a befogadható panaszokat, minden nyilvántartásba vett panaszt továbbítania kell az ügyvezető igazgatónak, a csapatok tagjaival kapcsolatos panaszokat továbbítania kell a küldő tagállamnak, és nyilvántartásba kell vennie az Ügynökség vagy az adott tagállam által a panasz nyomán hozott intézkedésekre vonatkozó információkat. A mechanizmusnak hatékonynak kell lennie, biztosítva, hogy a panaszokat megfelelően kivizsgálják. A panaszkezelési mechanizmus független a közigazgatási és igazságügyi jogorvoslati lehetőségektől, és nem feltétele az ilyen jogorvoslat igénybevételének. A bűnügyi nyomozásokat a tagállamoknak kell lefolytatniuk. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelése érdekében az Ügynökség éves jelentése keretében tájékoztatást nyújt a panaszkezelési mechanizmusról. Az Ügynökségnek különösen ki kell térnie a beérkezett panaszok számára, az alapvető jogok megsértésének típusaira, az érintett műveletekre és – ahol lehetséges – az Ügynökség és a tagállamok által a panaszok nyomán hozott intézkedésekre. Az alapjogi tisztviselő az Ügynökség minden tevékenysége tekintetében hozzáféréssel rendelkezik az alapvető jogok tiszteletben tartását érintő valamennyi információhoz.

(88)  Ez a rendelet az alapjogi tisztviselővel együttműködve létrehozza az Ügynökség panaszkezelési mechanizmusát, amelynek célja az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása az Ügynökség valamennyi tevékenysége során. Ennek egy olyan adminisztratív jellegű mechanizmusnak kell lennie, amelyben az Ügynökséghez beérkező panaszok kezeléséért a megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében az alapjogi tisztviselő felel. Az alapjogi tisztviselőnek meg kell vizsgálnia a panasz befogadhatóságát, nyilvántartásba kell vennie a befogadható panaszokat, minden nyilvántartásba vett panaszt továbbítania kell az ügyvezető igazgatónak, a csapatok tagjaival kapcsolatos panaszokat továbbítania kell a küldő tagállamnak, és nyilvántartásba kell vennie az Ügynökség vagy az adott tagállam által a panasz nyomán hozott intézkedésekre vonatkozó információkat. A mechanizmusnak hatékonynak kell lennie, biztosítva, hogy a panaszokat megfelelően kivizsgálják. A panaszkezelési mechanizmus független a közigazgatási és igazságügyi jogorvoslati lehetőségektől, és nem feltétele az ilyen jogorvoslat igénybevételének. A bűnügyi nyomozásokat a tagállamoknak kell lefolytatniuk. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelése érdekében az Ügynökség éves jelentése keretében tájékoztatást nyújt a panaszkezelési mechanizmusról. Az Ügynökségnek különösen ki kell térnie a beérkezett panaszok számára, az alapvető jogok megsértésének típusaira, az érintett műveletekre és – ahol lehetséges – az Ügynökség és a tagállamok által a panaszok nyomán hozott intézkedésekre. Az alapjogi tisztviselő az Ügynökség minden tevékenysége tekintetében hozzáféréssel rendelkezik az alapvető jogok tiszteletben tartását érintő valamennyi információhoz. Az alapjogi tisztviselő számára biztosítani kell az ahhoz szükséges erőforrásokat és személyzetet, hogy hatékonyan elláthassa valamennyi feladatát e rendelettel összhangban. Az alapjogi tisztviselő számára biztosított személyzetnek az Ügynökség kibővített tevékenységi körének és hatáskörének megfelelő készségekkel és szolgálati idővel kell rendelkeznie. Az Ügynökség minden rendes vagy rendkívüli létszámbővítése esetén személyzetet kell rendelni az alapjogi tisztviselő támogatásához.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(90)  A Bizottságnak és a tagállamoknak képviseltetniük kell magukat az Ügynökség felett felügyeletet gyakorló igazgatótanácsban. Az igazgatótanácsnak lehetőség szerint a határőrizet irányításáért felelős nemzeti szolgálatok operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből kell állnia. Az igazgatótanácsban képviselt feleknek az igazgatótanács munkája folytonosságának biztosítása érdekében törekedniük kell arra, hogy korlátozzák képviselőik fluktuációját. Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a szükséges jogkörökkel, hogy megállapítsa az Ügynökség költségvetését, ellenőrizze annak végrehajtását, megfelelő pénzügyi szabályokat fogadjon el, megállapítsa az Ügynökség döntéshozatalára vonatkozó átlátható munkarendet, illetve kinevezze az ügyvezető igazgatót és a három ügyvezetőigazgató-helyettest, akiket külön-külön meg lehet bízni az Ügynökség hatáskörébe tartozó bizonyos feladatokkal, így például az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának irányításával, az Ügynökség visszaküldésekkel kapcsolatos feladatainak felügyeletével vagy a nagy kiterjedésű informatikai rendszerekbe való bekapcsolódással. Az Ügynökséget a decentralizált uniós ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítés elveit figyelembe véve kell irányítani és működtetni.

(90)  Az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és a tagállamoknak képviseltetniük kell magukat az Ügynökség felett felügyeletet gyakorló igazgatótanácsban. Az igazgatótanácsnak lehetőség szerint a határőrizet irányításáért felelős nemzeti szolgálatok operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből kell állnia. Az igazgatótanácsban képviselt feleknek az igazgatótanács munkája folytonosságának biztosítása érdekében törekedniük kell arra, hogy korlátozzák képviselőik fluktuációját. A tagállamok által kijelölt képviselőknek ismerniük kell saját országuknak az európai integrált határigazgatással kapcsolatos politikai álláspontját. Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a szükséges jogkörökkel, hogy megállapítsa az Ügynökség költségvetését, ellenőrizze annak végrehajtását, megfelelő pénzügyi szabályokat fogadjon el, megállapítsa az Ügynökség döntéshozatalára vonatkozó átlátható munkarendet, illetve kinevezze az ügyvezető igazgatót és a három ügyvezetőigazgató-helyettest, akiket külön-külön meg lehet bízni az Ügynökség hatáskörébe tartozó bizonyos feladatokkal, így például az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának irányításával, az Ügynökség visszaküldésekkel kapcsolatos feladatainak felügyeletével vagy a nagy kiterjedésű informatikai rendszerekben való részvétel irányításával. Az Ügynökséget a decentralizált uniós ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítés elveit figyelembe véve kell irányítani és működtetni.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(91)  Az Ügynökség függetlenségének biztosítása érdekében részére önálló költségvetést kell megállapítani, amelynek bevételei nagyrészt az Uniótól származó hozzájárulásból erednek. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott minden más támogatás tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(91)  Az Ügynökség függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani részére, amelynek bevételeit nagyrészt az Uniótól származó hozzájárulás alkotja. Az Ügynökség költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvével összhangban kell kidolgozni, figyelembe véve az Ügynökség célkitűzéseit és feladatainak elvárt eredményeit. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott minden más támogatás tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie. Kivételes helyzetekben, amikor a rendelkezésre álló költségvetés elégtelennek bizonyul, és a költségvetési eljárás nem teszi lehetővé a gyorsan kialakuló helyzetekre való megfelelő reagálást, az Ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy az uniós alapokból támogatást kapjon feladatai teljesítéséhez.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

92 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(92 a)  Megosztott felelősségvállalás esetén az Ügynökségnek elő kell írnia, hogy alkalmazott személyzete, különösen a készenléti alakulat, ezen belül az operatív tevékenységek során bevetett személyzet a tagállamok által kirendelt vagy alkalmazott személyzettel megegyező szintű képzettséggel, szaktudással és szakmai felkészültséggel rendelkezzen. Ezért az Ügynökségnek felülvizsgálat és értékelés révén meg kell bizonyosodnia arról, hogy személyzete megfelelően jár el a határellenőrzési és visszaküldési operatív tevékenységek során.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(93)  Egyfelől az Ügynökség felhatalmazására és az állományába tartozó tagok mobilitásának fontosságára tekintettel, másfelől pedig az Ügynökség állományán belül az eltérő bánásmód megelőzése érdekében, mivel a személyzet munkahelyeként elvileg Varsó van megjelölve, az Ügynökség igazgatótanácsa számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy az e rendelet hatálybalépésétől számított öt évig „differenciált” havi fizetést állapítson meg az Ügynökség állományába tartozó tagok számára, figyelembe véve az állomány egyes tagjai által kapott teljes illetményt, ideértve a kiküldetési költségtérítéseket is. Az ilyen fizetések nyújtásának módját a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia, aminek biztosítania kell azt, hogy a fizetések arányban legyenek a kitűzött célok jelentőségével, és ne okozzanak egyenlőtlen elbánást az uniós intézmények, ügynökségek és egyéb szervek dolgozói között. Ezeket a módokat 2024-ig felül kell vizsgálni annak felmérése érdekében, hogy a fizetések hozzájárulnak-e a kitűzött célokhoz.

(93)  Egyfelől az Ügynökség felhatalmazására és az állományába tartozó tagok mobilitásának fontosságára tekintettel, másfelől pedig az Ügynökség állományán belül az eltérő bánásmód megelőzése érdekében, mivel a személyzet munkahelyeként elvileg Varsó van megjelölve, az Ügynökség igazgatótanácsa számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy az e rendelet hatálybalépésétől számított öt évig „differenciált” havi fizetést állapítson meg az Ügynökség állományába tartozó tagok számára, amennyiben az Ügynökség e rendeletben meghatározott küldetésének és feladatainak teljesítése során nehézségekbe ütköznek. Az ilyen kifizetések nyújtásának módját a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia, aminek biztosítania kell azt, hogy a kifizetések arányban legyenek a kitűzött célok jelentőségével, és ne vezessenek egyenlőtlen bánásmódhoz az uniós intézmények, ügynökségek és egyéb szervek dolgozói között. Ezeket a módokat 2024-ig felül kell vizsgálni annak felmérése érdekében, hogy a kifizetések mennyiben járulnak hozzá a kitűzött célokhoz.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

98 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(98)  E rendelet keretében az Ügynökség köteles minden személyes adatot a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően kezelni.

(98)  E rendelet keretében az Ügynökség köteles minden személyes adatot az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelően kezelni.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

113 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(113a)    Bulgária és Románia tekintetében ez a rendelet a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus, és azt a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel1a összefüggésben kell értelmezni.

 

__________________

 

1a A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

113 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(113b)    Horvátország tekintetében ez a rendelet a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus, és azt a 2007/2004/EK tanácsi rendelettel1a összefüggésben kell értelmezni.

 

__________________

 

1a A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o. és HL L 153M., 2006.6.7., 136. o.).

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az Európai Határ- és Parti Őrséget a külső határokon az európai integrált határigazgatás biztosítása érdekében, hogy a fenntartható migrációkezelés kulcselemeként hatékonyan történjen e külső határok átlépésének kezelése, valamint növekedjen a közös visszaküldési politika hatékonysága.

Ez a rendelet létrehozza az Európai Határ- és Parti Őrséget az Unió külső határain az európai integrált határigazgatás biztosítása érdekében, azzal a céllal, hogy erősítse a tagállamok képességeit e határok hatékony igazgatása terén, biztosítva a bajba jutott személyek életének megmentését és az alapvető jogok tiszteletben tartását és növelve a közös visszaküldési politika hatékonyságát.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet az e határokon jelentkező migrációs kihívások – ideértve a visszaküldést – és potenciális jövőbeli fenyegetések kezelésére irányul, ezáltal hozzájárulva a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező, súlyos bűncselekmények elleni fellépéshez, és az Unión belüli magas szintű belső biztonság biztosításához, az alapvető jogok teljes tiszteletben tartása mellett, ugyanakkor megőrizve az Unión belül a személyek szabad mozgását.

Ez a rendelet a külső határokon és a határok előtti területeken jelentkező migrációs és biztonsági kihívások és potenciális jövőbeli kihívások és fenyegetések kezelésére irányul, ezáltal hozzájárulva a határokon átnyúló dimenzióval rendelkező, súlyos bűncselekmények elleni fellépéshez, biztosítva mind az Unión belüli magas szintű belső biztonságot – az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett –, mind pedig a személyek szabad mozgását az Unión belül.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  külső határok: az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott külső határok, amelyekre az említett rendelet II. címének rendelkezései alkalmazandók;

1.  „külső határok”: az Unió (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott külső határai, amelyekre az említett rendelet II. címének rendelkezései alkalmazandók;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „helyzetkép”: különböző hatóságok, érzékelő eszközök, platformok és egyéb források által biztosított olyan, földrajzi vonatkozású közel valós idejű adatok és információk összesítése, amelyeket biztonságos kommunikációs és információs csatornákon keresztül továbbítanak, és amelyek feldolgozhatóak, szelektíven megmutathatóak és más releváns hatóságokkal megoszthatóak a külső határokon és a határok előtti területeken, azok mentén vagy azok közelében helyzetismeret kialakítása és a reagálási képesség támogatása érdekében;

10.  „helyzetkép”: különböző hatóságok, érzékelő eszközök, platformok és egyéb források által biztosított olyan, földrajzi vonatkozású közel valós idejű adatok és információk összesítése, amelyeket biztonságos kommunikációs és információs csatornákon keresztül továbbítanak, és amelyek feldolgozhatóak, szelektíven megmutathatóak és más illetékes unióbeli hatóságokkal megoszthatóak a külső határokon és a határok előtti területeken, azok mentén vagy azok közelében helyzetismeret kialakítása és a reagálási képesség támogatása érdekében;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „határok előtti területek” a külső határokon túl elhelyezkedő földrajzi terület;

13.  „határok előtti területek”: a külső határokon túl elhelyezkedő olyan földrajzi terület, amely jelentőséggel bír a kockázatelemzés, a határőrizet és a külső határátkelőhelyeken végzett ellenőrzések szempontjából;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a.  „szomszédos ország”: olyan ország, amely közös szárazföldi határral rendelkezik egy vagy több tagállammal, és amely megerősítette és teljes mértékben végrehajtotta az emberi jogok európai egyezményét, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményt és az ahhoz csatolt 1967. évi jegyzőkönyvet;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  „rendkívüli esemény”: a külső határokon, azok mentén vagy azok közelében kialakult, az illegális bevándorláshoz, a határokon átnyúló bűnözéshez vagy a migránsok életét fenyegető veszélyhez kapcsolódó helyzet;

14.  „rendkívüli esemény”: a külső határokon, azok mentén vagy azok közelében kialakult, irreguláris migrációhoz, határokon átnyúló bűnözéshez, például kábítószer- vagy fegyvercsempészethez vagy migránsok életét fenyegető veszélyhez kapcsolódó helyzet;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  „operatív személyzet”: az „Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatát” alkotó határőrök, visszaküldést végrehajtó hatósági kísérők, visszaküldési szakértők és egyéb releváns személyzet. Az 55. cikk (1) bekezdésében meghatározott három kategóriával összhangban az operatív személyzetet vagy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség alkalmazza (1. kategória), vagy a tagállamok rendelik ki az Ügynökséghez (2. kategória), vagy a tagállamok biztosítják rövid távú bevetéshez (3. kategória). A műveleti személyzet a határigazgatási csapatok, migrációkezelést támogató csapatok vagy végrehajtási hatáskörökkel rendelkező visszaküldési csapatok tagjaként jár el. Az operatív személyzet magában foglalja az ETIAS Központi Egység működtetéséért felelős személyzetet is;

16.  „operatív személyzet”: az „Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatát” alkotó határőrök, visszaküldést végrehajtó hatósági kísérők, visszaküldési szakértők, a visszaküldés felügyeletét ellátó személyek, az ETIAS központi egységének működéséért felelős személyzet és egyéb illetékes személyzet, az 55. cikk (1) bekezdésében meghatározott négy kategóriával összhangban; az operatív személyzetet vagy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség alkalmazza a személyzeti szabályzat hatálya alatt (1. kategória), vagy a tagállamok rendelik ki az Ügynökséghez (2. kategória), vagy a tagállamok biztosítják rövid távú bevetéshez (3. kategória), vagy gyorsreagálású állomány formájában vetik be a gyorsreagálási határvédelmi intervenciók esetében (4. kategória);

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19.  „migrációkezelést támogató csapat”: szakértői csapat, amely technikai és műveleti erősítést nyújt a tagállamoknak többek között a migrációs csomópontoknál és az ellenőrzött központokban, és amely az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség készenléti alakulatába tartozó operatív személyzetből, az [Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] által telepített szakértőkből, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az Europol vagy más érintett uniós ügynökségek és a tagállamok szakértőiből áll;

19.  „migrációkezelést támogató csapat”: szakértői csapat, amely technikai és műveleti erősítést nyújt a tagállamoknak többek között a migrációs csomópontoknál, és amely az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatába tartozó operatív személyzetből, az [Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] által telepített szakértőkből, valamint az Europol, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége vagy más érintett uniós ügynökségek és a tagállamok szakértőiből áll;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23.  „migrációs csomópont”: olyan terület, amelyen a fogadó tagállam, a Bizottság, az érintett uniós ügynökségek és a részt vevő tagállamok együttműködnek a külső határokhoz érkező migránsok számának jelentős megnövekedésével járó, aránytalanul nagy – meglévő vagy potenciális – migrációs kihívás kezelése érdekében;

23.  „migrációs csomópont”: a fogadó tagállam kérésére létrehozott olyan terület, amelyen a fogadó tagállam, a Bizottság, az érintett uniós ügynökségek és a részt vevő tagállamok együttműködnek a külső határokhoz érkező migránsok számának jelentős megnövekedésével járó, aránytalanul nagy – meglévő vagy potenciális – migrációs kihívás kezelése érdekében;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24.  „ellenőrzött központ”: a tagállam kérésére létrehozott központ, ahol az érintett uniós ügynökségek a fogadó tagállamot és a részt vevő tagállamokat támogatják, különbséget tesznek a nemzetközi védelemre szoruló és az ilyen védelemre nem szoruló harmadik országbeli állampolgárok között, valamint biztonsági ellenőrzéseket végeznek, és gyors nemzetközi védelmi és/vagy visszaküldési eljárásokat foganatosítanak;

törölve

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26.  „visszaküldési határozat”: a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 4. pontjában meghatározott kiutasítási határozat;

26.  „visszaküldési határozat”: a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 4. pontjában meghatározott olyan közigazgatási vagy bírósági határozat vagy intézkedés, amely valamely harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának szabálytalan jellegét állapítja meg vagy mondja ki, és visszatérési kötelezettséget állapít meg vagy mond ki, a 2008/115/EK irányelvvel összhangban;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  „visszatérésre kötelezett személy”: az a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, akivel szemben visszaküldési határozatot vagy azzal egyenértékű más határozatot hoztak valamely harmadik országban;

27.  „visszatérésre kötelezett személy”: az a szabálytalanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgár, akivel szemben visszaküldési határozatot hoztak, amely nem képezi fellebbezés tárgyát;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28.  „visszaküldési művelet” az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által szervezett vagy koordinált művelet, amely egy vagy több tagállam vagy valamely harmadik ország számára nyújtott technikai és műveleti megerősítést foglal magában, és amelynek keretében visszatérésre kötelezett személyeket toloncolnak ki vagy ilyen személyek távoznak önkéntesen egy vagy több tagállamból vagy valamely harmadik országból, tekintet nélkül a szállítóeszközre;

28.  „visszaküldési művelet”: az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által szervezett vagy koordinált művelet, amely egy vagy több tagállam számára nyújtott technikai és műveleti erősítést foglal magában, és amelynek keretében visszatérésre kötelezett személyeket toloncolnak ki vagy ilyen személyek távoznak önkéntesen egy vagy több tagállamból, tekintet nélkül a szállítóeszközre;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29.  „visszaküldési intervenció”: az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség azon tevékenysége, amelynek keretében a visszaküldési csapatok tagállamokban történő bevetése és visszaküldési műveletek megszervezése révén fokozott technikai és műveleti segítséget nyújt a tagállamoknak vagy harmadik országoknak;

29.  „visszaküldési intervenció”: az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség azon tevékenysége, amelynek keretében visszaküldési csapatok bevetése és visszaküldési műveletek megszervezése révén fokozott technikai és műveleti segítséget nyújt a tagállamoknak;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

30.  „visszaküldési csapatok”: a visszaküldési műveletek során bevetendő, az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatából létrehozott csapatok, amelyeket visszaküldési műveletetek, a tagállamokban és harmadik országokban végrehajtott visszaküldési intervenciók, vagy a visszaküldéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához kapcsolódó egyéb operatív tevékenységek során telepítenek;

30.  „visszaküldési csapatok”: az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatából létrehozott csapatok, amelyeket visszaküldési műveletek, a tagállamokban végrehajtott visszaküldési intervenciók vagy a visszaküldéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához kapcsolódó egyéb operatív tevékenységek során vetnek be;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai integrált határigazgatás a következő elemeket foglalja magában:

Az európai integrált határigazgatás ágazati és horizontális elemeket foglal magában. Az ágazati elemek a következők:

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  határellenőrzés, beleértve a jogszerű határátlépések elősegítésével és adott esetben a határokon átnyúló bűncselekmények, például a migránsok csempészése, az emberkereskedelem és a terrorizmus megelőzésével és felderítésével kapcsolatos intézkedéseket, valamint a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó személyek továbbirányításával kapcsolatos intézkedéseket;

a)  határellenőrzés, beleértve a jogszerű határátlépések elősegítésével és adott esetben a határokon átnyúló bűncselekmények megelőzésével és felderítésével kapcsolatos intézkedéseket, valamint a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó személyek továbbirányításával kapcsolatos intézkedéseket, az emberi méltóság maradéktalan tiszteletben tartásával;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  egyértelmű mechanizmusok és eljárások kialakítása és fenntartása az érintett hatóságokkal együttműködve potenciálisan nemzetközi védelemre szoruló személyek beazonosítása, tájékoztatása és továbbirányítása, illetve kiszolgáltatott személyek és kísérő nélküli kiskorúak megfelelő mechanizmusok és hatóságok felé történő továbbirányítása érdekében;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tengeren bajba jutott emberek felkutatására és mentésére irányuló, a 656/2014/EU rendelettel és a nemzetközi joggal összhangban indított és végrehajtott műveletek, a tengeri határőrizeti műveletek során előforduló helyzetekben;

b)  a tengeren bajba jutott emberek felkutatására és mentésére irányuló, a nemzetközi joggal – többek között a 656/2014/EU rendelettel – összhangban végrehajtott műveletek;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  ügynökségközi együttműködés az egyes tagállamokban a határellenőrzésért vagy a határoknál végzett egyéb feladatokért felelős nemzeti hatóságok, valamint az egyes tagállamokban a visszaküldésért felelős nemzeti hatóságok között, ideértve a rendszeres információcserét a meglévő információcsere-eszközökön keresztül;

e)  ügynökségközi együttműködés az egyes tagállamokban a határellenőrzésért vagy a határoknál végzett egyéb feladatokért felelős nemzeti hatóságok, többek között az alapvető jogok védelméért felelős nemzeti és nemzetközi szervek között, valamint az egyes tagállamokban a visszaküldésért felelős nemzeti hatóságok között, ideértve a rendszeres információcserét a meglévő információcsere-eszközökön keresztül;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az e rendelet hatálya alá tartozó területeken az érintett uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek közötti együttműködés, többek között rendszeres információcsere révén;

f)  az e rendelet hatálya alá tartozó területeken, többek között a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatban az érintett uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek közötti együttműködés, többek között rendszeres információcsere révén;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  együttműködés harmadik országokkal az e rendelet hatálya alá tartozó területeken;

g)  együttműködés harmadik országokkal az e rendelet hatálya alá tartozó területeken – különös figyelmet fordítva a szomszédos országokra és a kockázatelemzés útján az illegális bevándorlás származási és/vagy tranzitországaiként azonosított harmadik országokra –, továbbá visszaküldési műveletek végrehajtása és helyszíni látogatások során;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a schengeni térségben a határőrizethez kapcsolódó technikai és műveleti intézkedések, amelyek célja az illegális bevándorlás kezelése és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni küzdelem hatékonyságának javítása;

h)  az Európai Unióban a határellenőrzéshez kapcsolódó technikai és műveleti intézkedések, amelyek célja az irreguláris migráció kezelése és a határokon átnyúló bűnözéssel szembeni küzdelem hatékonyságának javítása;

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  kapacitás és felkészültség – a sebezhetőségi értékelés révén – a tagállamok arra való képességének felmérése céljából, hogy kezeljék a külső határokon jelentkező jelenlegi és jövőbeni kihívásokat és fenyegetéseket, többek között az aránytalan migrációs nyomást;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az alapvető jogok, az oktatás és a képzés, valamint a kutatás és az innováció olyan horizontális elemek, amelyeknek jelen kell lenniük az első albekezdésben felsorolt minden egyes ágazati elem megvalósítása során.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség magában foglalja az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának 10 000 főnyi operatív személyzetét az 55. cikkben említettek szerint.

(2)  Az Ügynökség magában foglalja az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatát az 55. cikkben említettek szerint.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség hozzájárul az uniós jog – ideértve az alapvető jogok területén született uniós vívmányokat is – folyamatos és egységes alkalmazásához valamennyi külső határon. Hozzájárulása kiterjed a bevált gyakorlatok megosztására is.

(4)  Az Ügynökség hozzájárul az uniós jog – ideértve az alapvető jogok területén született uniós vívmányokat is – folyamatos és egységes alkalmazásához, valamint biztosítja az Európai Unió Alapjogi Chartájának („a Charta”) betartását valamennyi külső határon végzett tevékenysége során. Hozzájárulása kiterjed a bevált gyakorlatok megosztására is.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség technikai és operatív segítséget nyújt a visszaküldési határozatok végrehajtásához kapcsolódó intézkedések végrehajtásához. A 2008/115/EK irányelvvel összhangban a tagállamok továbbra is felelősek a visszaküldési határozatok kibocsátásáért és a visszatérésre kötelezett személyek fogva tartására vonatkozó intézkedésekért.

(2)  Az Ügynökség az érintett tagállamokkal egyeztetve technikai és operatív segítséget nyújt a visszaküldési határozatok végrehajtásához kapcsolódó intézkedések alkalmazása során. A 2008/115/EK irányelvvel összhangban a tagállamok továbbra is felelősek a visszaküldési határozatok kibocsátásáért és a visszatérésre kötelezett személyek fogva tartására vonatkozó intézkedésekért.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a külső határaik igazgatását és a visszaküldési határozatok végrehajtását – saját érdekükben és valamennyi tagállam közös érdekében – az uniós jognak teljes mértékben megfelelve és a 8. cikkben említett, az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikai ciklussal összhangban, az Ügynökséggel szorosan együttműködve biztosítják.

(3)  A tagállamok a külső határaik igazgatását és a visszaküldési határozatok végrehajtását – saját érdekükben és valamennyi tagállam közös érdekében – az uniós jognak teljes mértékben megfelelve és ennek részeként az alapvető jogok tiszteletben tartásával, a 8. cikkben említett, az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikai ciklussal és a 8. cikk (5) bekezdésében említett technikai és műveleti stratégiával összhangban, az Ügynökséggel szorosan együttműködve biztosítják.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség a külső határok igazgatásához és a visszaküldési határozatok végrehajtásához kapcsolódó uniós intézkedések alkalmazását a visszaküldéssel kapcsolatos tagállami fellépések megerősítésével, értékelésével és koordinációjával, valamit közvetlen technikai és működési segítségnyújtással támogatja ezen intézkedések végrehajtása során és visszaküldési ügyekben.

(4)  Az Ügynökség a külső határok igazgatásához és a visszaküldési határozatok végrehajtásához kapcsolódó uniós intézkedések alkalmazását a visszaküldéssel kapcsolatos tagállami fellépések megerősítésével, értékelésével és koordinációjával, valamint közvetlen technikai és működési segítségnyújtással támogatja ezen intézkedések végrehajtása során és visszaküldési ügyekben. Az Ügynökség nem támogat semmiféle, a belső határok ellenőrzésével kapcsolatos intézkedést és nem vesz részt ilyen tevékenységekben. Az Ügynökség teljes mértékben felelős és elszámoltatható valamennyi, e rendeleten alapuló tevékenysége és határozata tekintetében.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben az együttműködés összeegyeztethető az Ügynökség feladataival, a tagállamok folytathatják a más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal fennálló operatív szintű együttműködést. A tagállamoknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az Ügynökség működését vagy céljainak megvalósítását. A tagállamok jelentést tesznek az Ügynökségnek a más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal a külső határoknál és a visszaküldés területén folytatott operatív együttműködésről. Az ügyvezető igazgató rendszeresen, és évente legalább egyszer tájékoztatja az igazgatótanácsot ezekről a kérdésekről.

(5)  Amennyiben az együttműködés összeegyeztethető a harmadik országgal való bármilyen együttműködés előtt elvégzendő alapjogi értékeléssel és az Ügynökség feladataival, a tagállamok folytathatják a más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal fennálló operatív szintű együttműködést. A tagállamoknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az Ügynökség működését vagy céljainak megvalósítását. A tagállamok jelentést tesznek az Ügynökségnek és az Európai Parlamentnek a más tagállamokkal és/vagy harmadik országokkal a külső határoknál és a visszaküldés területén folytatott ilyen operatív együttműködésről. Az ügyvezető igazgató rendszeresen, évente legalább egyszer tájékoztatja az igazgatótanácsot és az alapjogi tisztviselőt ezekről a kérdésekről.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság és az Európai Határ- és Parti Őrség az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikai ciklus révén biztosítja az európai integrált határigazgatás hatásosságát.

(1)  Az európai integrált határigazgatás hatékonyságát egy többéves stratégiai szakpolitikai ciklus révén kell biztosítani, amelyet a (4) bekezdésben rögzített eljárással összhangban kell elfogadni. E többéves stratégiai szakpolitikai ciklus hatékony végrehajtása az (5) bekezdés értelmében az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a (6) bekezdés értelmében pedig a tagállamok feladata.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikai ciklus meghatározza a határigazgatás és a visszaküldés terén felmerülő kihívások koherens, integrált és szisztematikus kezelési módját.

(2)  Az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitika meghatározza az európai integrált határigazgatáshoz kapcsolódó kihívások koherens, integrált és szisztematikus kezelésének módját, összhangban az uniós joggal, az ENSZ Tengerjogi Egyezményével, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezménnyel, a tengeri felkutatásról és mentésről szóló nemzetközi egyezménnyel, az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményével és annak a migránsok szárazföldön, légi úton és tengeren történő csempészete elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvével, a menekültek jogállásáról szóló egyezménnyel, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezménnyel, az ENSZ hontalan személyek jogállásáról szóló egyezményével és más vonatkozó nemzetközi jogi eszközökkel. Meghatározza a szakpolitikai prioritásokat, és a 3. cikkben meghatározott ágazati és horizontális elemekkel kapcsolatban négy évre szóló stratégiai iránymutatásokat állapít meg.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az európai integrált határigazgatás a 30. cikk (2) bekezdésében említett stratégiai kockázatelemzése alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 118. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikájának kidolgozása érdekében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza a szakpolitikai prioritásokat, és a 3. cikkben meghatározott összetevőkkel kapcsolatban a következő négy évre vonatkozó stratégiai iránymutatásokat.

(4)  [e rendelet hatálybalépésétől számított két hónap]-ig a Bizottság többéves stratégiai szakpolitikai tervezetet nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az első többéves stratégiai szakpolitikai ciklusra vonatkozóan, figyelembe véve az európai integrált határigazgatással kapcsolatos, a 30. cikk (2) bekezdésében említett stratégiai kockázatelemzést, a 33. cikkben említett sebezhetőségi értékelések eredményeit és adott esetben az ügynökségektől kért, a 69. cikk (1) bekezdésében említett kockázatelemzést. A Bizottság előterjesztésétől számított két hónapon belül ülést hívnak össze az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság részvételével, hogy megvitassák a többéves stratégiai szakpolitikai tervezetet. E megbeszélést követően a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 118. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikájának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A (4) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus végrehajtása érdekében a tagállamok az integrált határigazgatásra vonatkozó nemzeti stratégiáikat a határok és a visszaküldések igazgatásáért felelős valamennyi nemzeti hatóság közötti szoros együttműködés révén alakítják ki. E nemzeti stratégiáknak összhangban kell lenniük a 3. cikkel, a (4) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, valamint az (5) bekezdésben említett technikai és működési stratégiával.

(6)  A (4) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus végrehajtása érdekében a tagállamok kialakítják az integrált határigazgatásra vonatkozó nemzeti stratégiáikat a határok és a visszaküldések igazgatásáért felelős valamennyi nemzeti hatóság közötti szoros együttműködés révén. E nemzeti stratégiáknak összhangban kell lenniük a 3. cikkel, a (4) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, valamint az (5) bekezdésben említett technikai és működési stratégiával. A tagállamok közzéteszik nemzeti stratégiáikat, és tájékoztatják azokról az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az Ügynökséget.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Negyvenkét hónappal a (4) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság az Ügynökség támogatásával részletesen értékeli annak végrehajtását. Az értékelés eredményeit figyelembe kell venni a következő ciklus előkészítése során

(7)  Negyvenkét hónappal a (4) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság részletesen értékeli annak végrehajtását. Az értékelés eredményeit figyelembe kell venni a következő ciklus előkészítése során. A Bizottság az értékelés eredményeiről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A tagállamok és az Ügynökség kellő időben a Bizottság rendelkezésére bocsátják az átfogó értékelésének elkészítéséhez szükséges információkat.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Amennyiben a külső határokon vagy a visszaküldés területén fennálló helyzet szükségessé teszi a szakpolitikai prioritások megváltoztatását, a Bizottság a (4) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban módosítja az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikáját. Az (5) és (6) bekezdésben említett stratégiákat továbbá szükség esetén ki kell igazítani.

(8)  Amennyiben a (4) bekezdésben említett többéves stratégiai szakpolitika érvényességi ideje alatt a külső határokon vagy a visszaküldés területén fennálló kihívások olyan méreteket öltenek, hogy szükségessé válik a többéves stratégiai szakpolitika kiigazítása, akkor a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 118. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a többéves stratégiai szakpolitika módosítása érdekében. Ezt követően az Ügynökség technikai és operatív stratégiáját és a tagállamok nemzeti stratégiáit szükség esetén ki kell igazítani.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 8. cikkben említett, az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikai ciklus alapján az Európai Határ- és Parti Őrség integrált tervet dolgoz ki a határigazgatás és a visszaküldések tekintetében.

(1)  A 8. cikkben említett, az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikai ciklus alapján az Európai Határ- és Parti Őrség integrált tervet dolgoz ki az európai integrált határigazgatás tekintetében.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az integrált tervezés minden tervének tartalmaznia kell azon eset forgatókönyvét, amely ellen a tervet kidolgozták. A forgatókönyveknek kockázatelemzésen kell alapulniuk, és tükrözniük kell a külső határokon és az illegális migráció területén kialakult helyzet lehetséges alakulását, valamint az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikai ciklusában azonosított kihívásokat.

(3)  Az integrált tervezésen belül minden tervnek tartalmaznia kell azon eset forgatókönyvét, amely ellen a tervet kidolgozták. A forgatókönyveknek kockázatelemzésen kell alapulniuk, és tükrözniük kell a külső határokon fennálló helyzet lehetséges alakulását, az európai integrált határigazgatás 3. cikkben meghatározott elemeinek alakulását, valamint az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikai ciklusában azonosított kihívásokat.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség feladatai

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség feladatai

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatékony, magas és egységes színvonalú határellenőrzés és visszaküldés elősegítése érdekében az Ügynökség a következő feladatokat látja el:

(1)  Az Ügynökség – elkerülve a tagállamok operatív fellépéseivel való szükségtelen átfedéseket – támogatja az európai integrált határigazgatás megvalósítását, és a hatékony, magas és egységes színvonalú határellenőrzéshez való hozzájárulás, a jóhiszemű utazók mozgásának megkönnyítése, valamint a belső biztonság, a migrációkezelés és a visszaküldés kapcsán a határokon átnyúló bűnözés felderítése és megakadályozása érdekében a következő feladatokat látja el:

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  az alapvető jogok tiszteletben tartásának nyomon követése a külső határoknál és a visszaküldési műveletek során az alapjogi tisztviselő és a visszaküldés felügyeletét ellátó független személyek útján, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével együttműködésben;

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  a külső határokon fokozottabb technikai és műveleti segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok segítése e sajátos és aránytalan kihívásokkal szembenéző tagállamok külső határainál gyorsreagálású határvédelmi intervenciók indításával, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és tengerből való mentést is magukban foglalhatnak, az uniós és a nemzetközi joggal összhangban;

(7)  a külső határokon fokozottabb technikai és műveleti segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok segítése – saját kérésükre – e sajátos és aránytalan kihívásokkal szembenéző tagállamok külső határainál gyorsreagálású határvédelmi műveletek indításával, figyelembe véve, hogy egyes helyzetek humanitárius vészhelyzeteket és tengerből való mentést is magukban foglalhatnak, az uniós és a nemzetközi joggal összhangban;

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  technikai és műveleti segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak a tengeri határőrizeti műveletek során előforduló helyzetekben a tengeren bajba jutott személyek felkutatására és mentésére irányuló műveletek támogatásaként a 656/2014/EU rendelettel és a nemzetközi joggal összhangban;

8.  technikai és műveleti segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak a tengeren bajba jutott személyek felkutatására és mentésére irányuló műveletek támogatásaként a nemzetközi joggal összhangban, beleértve a 656/2014/EU rendelet alapján végrehajtott műveleteket;

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának bevetése határigazgatási csapatok, migrációkezelést támogató csapat és visszaküldési csapatok keretében közös műveletek, gyorsreagálási határvédelmi műveletek, visszaküldési műveletek és visszaküldési intervenciók során;

9.  az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának létrehozása – beleértve a gyorsreagálású állomány e rendelet szerinti erősítését – és bevetése határigazgatási csapatok, migrációkezelést támogató csapatok és visszaküldési csapatok keretében közös műveletek, gyorsreagálási határvédelmi műveletek, visszaküldési műveletek és visszaküldési intervenciók során;

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.  belső minőségellenőrzési mechanizmus létrehozása az Ügynökség személyzete, különösen a határellenőrzésben és visszaküldésben részt vevő személyzet képzettségi szintjéről, szaktudásáról és szakmai felkészültségéről való megbizonyosodás érdekében;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  a migrációkezelést támogató csapatok keretében a migrációs csomópontoknál vagy az ellenőrzött központokban;

12.  a migrációkezelést támogató csapatok keretében a migrációs csomópontoknál operatív személyzet és műszaki eszközök telepítése azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak az előszűrés, előzetes meghallgatás, azonosítás és ujjnyomatvétel során;

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  személyzet és műszaki eszközök telepítése azzal a céllal, hogy az előszűrési, előzetes meghallgatási, azonosítási és ujjnyomatvételi tevékenységekhez segítséget nyújtsanak;

törölve

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével] és a nemzeti hatóságokkal együttműködve a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó személyek továbbküldésére és kezdeti tájékoztatására szolgáló eljárás kidolgozása;

14.  az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével] és az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve a nemzetközi védelemre szoruló vagy azt kérelmezni szándékozó személyek továbbirányítására és kezdeti tájékoztatására szolgáló eljárás, többek között egy kiszolgáltatott helyzetű csoportok azonosítására szolgáló eljárás kidolgozása;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  segítségnyújtás a visszaküldési folyamat valamennyi szakaszában, valamint visszaküldési műveletek koordinálásához és megszervezéséhez, valamint visszaküldési intervenciókhoz;

15.  segítségnyújtás és az alapvető jogok tiszteletben tartásának nyomon követése a visszaküldési folyamat valamennyi szakaszában – a visszaküldési határozatok érdemi vizsgálata nélkül, amely továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik –, segítségnyújtás a visszaküldési műveletek koordinálásában és megszervezésében, továbbá technikai és operatív támogatás nyújtása a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez, valamint a visszaküldési műveletekhez és intervenciókhoz;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  segítségnyújtás a tagállamoknak fokozott technikai és műveleti segítséget igénylő helyzetekben az irreguláris migránsok visszaküldésére irányuló kötelezettség végrehajtásához, többek között visszaküldési műveletek koordinálása és szervezése révén;

törölve

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állomány létrehozása;

17.  a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állomány létrehozása az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével együttműködésben, továbbá kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőkből és visszaküldési szakértőkből álló állományok létrehozása;

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19.  az érintett ügynökségek megbízatásainak keretein belül együttműködés az Europollal és az Eurojusttal, valamint támogatás nyújtása a határokon átnyúló szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben a külső határokon fokozottabb technikai és műveleti segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok számára;

19.  az érintett ügynökségek megbízatásainak keretein belül együttműködés az Europollal és az Eurojusttal, valamint támogatás nyújtása a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben a külső határokon fokozottabb technikai és műveleti segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok számára;

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  együttműködés az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével különösen azon intézkedések megkönnyítése érdekében, amelyek esetében olyan nemzetközi védelmet kérelmező harmadik országbeli állampolgárokat küldenek vissza, akiknek a kérelmét jogerős határozattal elutasították;

20.  együttműködés [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével]:

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a.  együttműködés az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével valamennyi tevékenysége során az alapvető jogok területén született uniós vívmányok folyamatos és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében;

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel a saját megbízatásuk keretein belül együttműködve szolgáltatások, információ, eszközök és képzés biztosítása, valamint többcélú műveletek koordinálása a nemzeti hatóságok parti őrségi feladatainak a 70. cikk szerinti támogatása érdekében;

21.  az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel a saját megbízatásuk keretein belül együttműködve szolgáltatások, információ, eszközök és képzés biztosítása, valamint többcélú műveletek koordinálása a nemzeti hatóságok parti őrségi feladatainak – beleértve a migránsok és menekültek életének megmentését is – 70. cikk szerinti támogatása érdekében;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.  együttműködés harmadik országokkal a rendelet hatálya alá tartozó területeken, többek között határigazgatási csapatok és visszaküldési csapatok harmadik országokban történő lehetséges operatív telepítése révén;

22.  együttműködés harmadik országokkal a rendelet hatálya alá tartozó területeken, többek között határigazgatási csapatok harmadik országokban történő lehetséges operatív telepítése révén;

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23.  harmadik országok támogatása más harmadik országokba irányuló visszaküldési tevékenységek koordinálása vagy megszervezése során, beleértve személyes adatok megosztását visszaküldés céljából;

törölve

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25.  a nemzeti határőrök, más releváns szakemberek és a visszaküldési szakértők képzésével kapcsolatos segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak, ideértve a közös képzési szabványok megállapítását;

25.  a nemzeti határőrök, más érintett munkatársak és visszaküldési szakértők képzésével kapcsolatos segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak, többek között az alapvető jogokat is tartalmazó közös képzési szabványok és programok kialakítása révén;

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26.  részvétel a külső határok ellenőrzése és őrizete szempontjából releváns kutatási és innovációs tevékenységek fejlesztésében és igazgatásában, ideértve a fejlett megfigyelési technológiák alkalmazását és az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos kísérleti projektek fejlesztését;

26.  részvétel a külső határok igazgatása szempontjából releváns kutatási és innovációs tevékenységek fejlesztésében és irányításában, ideértve a fejlett megfigyelési technológiák alkalmazását és kísérleti projektek fejlesztését, amennyiben az szükséges az e rendeletben előírt tartozó tevékenységek végrehajtásához;

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  a határellenőrzés és a visszaküldés területére vonatkozó műszaki szabványok kidolgozásának támogatása, beleértve a rendszerek és hálózatok összekapcsolását;

27.  a határigazgatás és a visszaküldés területén alkalmazott eszközök műszaki szabványainak kidolgozásához nyújtott támogatás, beleértve a rendszerek és hálózatok összekapcsolását;

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29.  a Bizottsággal, az Unió szerveivel, hivatalaival és ügynökségeivel, valamint a 2008/381/EK határozattal létrehozott Európai Migrációs Hálózattal szorosan együttműködve, a [45/2001/EK rendeletnek] megfelelően olyan információs rendszerek fejlesztése és működtetése, amelyek lehetővé teszik a gyors és megbízható információcserét a külső határok igazgatása területén jelentkező kockázatokkal, az illegális bevándorlással és a visszaküldéssel kapcsolatban;

29.  a Bizottsággal, az Unió szerveivel, hivatalaival és ügynökségeivel, valamint a 2008/381/EK határozattal létrehozott Európai Migrációs Hálózattal szorosan együttműködve, az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően olyan információs rendszerek fejlesztése és működtetése, amelyek lehetővé teszik a gyors és megbízható információcserét a külső határok igazgatása, az irreguláris migráció és a visszaküldések területén jelentkező kockázatokkal kapcsolatban;

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

30.  egy, a rendszerek interoperabilitását is lehetővé tevő közös információ-megosztási környezet kifejlesztéséhez szükséges támogatás biztosítása;

30.  egy, a rendszerek interoperabilitását is lehetővé tevő közös információmegosztási környezet kifejlesztéséhez szükséges támogatás biztosítása az integrált tengerfelügyelet keretében;

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

30a.  a határigazgatási gyakorlatokra vonatkozó legszigorúbb előírások elfogadása és előmozdítása, lehetővé téve az átláthatóságot és a nyilvános ellenőrzést, valamint biztosítva az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását, védelmét és előmozdítását;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 32 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

32.  az Ügynökségre bízott, [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendeletben] említett feladatok és kötelezettségek ellátása, és az ETIAS Központi Egység [az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelet] 7. cikkével összhangban történő létrehozása és működtetése.

32.  az Ügynökségre bízott, az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a említett feladatok és kötelezettségek ellátása, valamint az ETIAS Központi Egységnek az említett rendelet 7. cikkével összhangban történő létrehozása és működtetése;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 32 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

32a.  a tagállamok segítése a határokon átnyúló bűnözés, például a migránsok csempészése, az emberkereskedelem és a terrorizmus megelőzésében és észlelésében a külső határokon és a határok előtti területeken;

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 32 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

32b.  a tagállamok segítése a külső határok jóhiszemű (jogszerű) utazók általi átlépésének megkönnyítésében.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség saját kezdeményezésére kommunikál a megbízatása körébe tartozó területeken. Tevékenységéről pontos és átfogó tájékoztatást nyújt a nyilvánosság számára.

Az Ügynökség kommunikál a megbízatása körébe tartozó területeken. Tevékenységéről és elemzéseiről pontos, részletes, időszerű és átfogó tájékoztatást nyújt a nyilvánosság számára.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelettel rájuk ruházott feladatok ellátása érdekében, különös tekintettel az Ügynökség esetében az Unió felé irányuló és azon belüli migrációs áramlatok nyomon követésére, a kockázatelemzés és a sebezhetőségi értékelés elvégzésére, valamint a visszaküldés területén szükséges technikai és műveleti segítségnyújtásra, az Ügynökség és a határigazgatásért és visszaküldésért felelős nemzeti hatóságok – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – az e rendelettel és az információcserére vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban kellő időben és pontosan megosztanak minden szükséges információt.

(1)  Az e rendelettel rájuk ruházott feladatok ellátása, a kockázatelemzés és a sebezhetőségi értékelés elvégzése, valamint a visszaküldés területén szükséges technikai és műveleti segítségnyújtás érdekében az Ügynökség és a határigazgatásért és visszaküldésért felelős nemzeti hatóságok – határellenőrzési feladataiknak megfelelő mértékben ideértve a parti őrségeket is – e rendelettel és az információcserére vonatkozó egyéb idevágó uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban kellő időben és pontosan megosztanak minden szükséges információt.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információk cseréjét a Bizottsággal és a tagállamokkal, és adott esetben az érintett uniós ügynökségekkel.

(2)  Az Ügynökség megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a releváns adatvédelmi jogszabályokkal összhangban megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információknak a Bizottsággal és a tagállamokkal, valamint adott esetben az érintett uniós ügynökségekkel való cseréjét.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség és az [Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] kockázatelemzés, statisztikai adatok gyűjtése, a harmadik országokban fennálló helyzet értékelése, képzés és a tagállamok vészhelyzeti tervezéssel kapcsolatos támogatása céljából adatokat cserél egymással. E célok érdekében az Ügynökségek között létrehozzák a szükséges eszközöket és struktúrákat.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett információcsere céljából az Ügynökségek között létrehozzák a szükséges eszközöket és struktúrákat.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok nemzeti kapcsolattartó pontot jelölnek ki, amelynek az a feladata, hogy kommunikációt folytasson az Ügynökséggel a tevékenységével összefüggő valamennyi kérdésben. A nemzeti kapcsolattartó pontnak mindenkor elérhetőnek kell lennie, és biztosítania kell az Ügynökségtől származó valamennyi információ időben történő továbbítását az érintett tagállam valamennyi illetékes hatóságához, különösen az igazgatótanács és a nemzeti koordinációs központ tagjai számára.

A tagállamok nemzeti kapcsolattartó pontot jelölnek ki, amely kommunikációt folytat az Ügynökséggel az annak tevékenységével összefüggő valamennyi kérdésben. A nemzeti kapcsolattartó pontot igazgatási célokra jelölik ki, hogy megkönnyítse az Ügynökség és a tagállamok közötti rutinjellegű kommunikációt. A sürgős és az operatív jellegű információk továbbításának biztosítása érdekében a nemzeti koordinációs központok kapcsolattartó pontként működnek.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség kommunikációs hálózatot létesít és tart fenn a kommunikációs és elemző eszközök biztosítása érdekében, valamint azért, hogy lehetővé tegye a nem minősített érzékeny adatok és a minősített adatok nemzeti koordinációs központokkal való, illetve ilyen központok közötti biztonságos, közel valós idejű cseréjét. A hálózat a hét minden napján, napi huszonnégy órán át működik, és az alábbiakat teszi lehetővé:

(1)  Az Ügynökség kommunikációs hálózatot létesít és tart fenn a kommunikációs és elemző eszközök biztosítása érdekében, valamint azért, hogy lehetővé tegye a nem minősített érzékeny adatok és a minősített adatok nemzeti koordinációs központokkal való, illetve ilyen központok közötti biztonságos, közel valós idejű cseréjét. A hálózatnak teljes életciklusa során meg kell felelnie valamennyi uniós adatvédelmi jogszabálynak. A hálózat a hét minden napján, napi huszonnégy órán át működik, és az alábbiakat teszi lehetővé:

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség minden szükséges intézkedést megtehet annak érdekében, hogy megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információk cseréjét a Bizottsággal és a tagállamokkal, és adott esetben a 69. és 71. cikkben említett harmadik felekkel és harmadik országokkal.

(1)  Az Ügynökség minden szükséges intézkedést megtehet annak érdekében, hogy megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információknak az Európai Parlamenttel, a Bizottsággal és a tagállamokkal, valamint adott esetben a 69. cikkben említett nemzetközi szervezetekkel, uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel és a 72. cikkben említett harmadik országokkal való cseréjét.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség olyan információs rendszert fejleszt ki, hoz létre és működtet, amely lehetővé teszi a minősített és nem minősített érzékeny adatok az előbbiekben felsorolt szereplőkkel történő cseréjét, valamint a 80. és 87–91. cikkekben említett személyes adatok cseréjét a Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozatával és 2015/443 határozatával, valamint a [45/2001/EK rendelettel] összhangban.

(2)  Az Ügynökség olyan információs rendszert fejleszt ki, vezet be és működtet, amely lehetővé teszi a minősített és a nem minősített érzékeny adatoknak az előbbiekben felsorolt szereplőkkel történő cseréjét, valamint a 80. és 87–91. cikkekben említett személyes adatok cseréjét a Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozatával39 és 2015/443 határozatával40, valamint az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban.

__________________

__________________

39 A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

39 A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

40 A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

40 A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A visszaküldés tekintetében az Ügynökség egy központi visszaküldés-kezelési rendszert hoz létre és működtet minden olyan adat, többek között a visszaküldésre vonatkozó műveleti adatok feldolgozása érdekében, amelyekre az Ügynökségnek szüksége van ahhoz, hogy a 49. cikkel összhangban műveleti segítségnyújtást biztosítson, és amelyeket a tagállamok nemzeti rendszerei automatikusan továbbítanak.

(4)  A visszaküldés tekintetében az Ügynökség integrált visszatérés-kezelési alkalmazást (IRMA) működtet és tart fenn az összes olyan, a tagállamok nemzeti rendszerei által automatikusan szolgáltatott információ – többek között a visszaküldésre vonatkozó operatív adatok – feldolgozására szolgáló platformként, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ügynökség a 49. cikk szerint műveleti segítségnyújtást tudjon biztosítani.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelő hozzáféréssel rendelkeznek a szükséges rendszerekhez és hálózatokhoz;

a)  megfelelő és folyamatos hozzáféréssel rendelkeznek a szükséges rendszerekhez és hálózatokhoz;

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet a helyzetismeret javítása és az Unió határigazgatási reagálási képességének fejlesztése érdekében az Európai Határ- és Parti Őrségen belüli információcserét és együttműködést lehetővé tevő integrált keretként létrehozza az EUROSUR rendszert, az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés felderítése, megelőzése és leküzdése, valamint a migránsok élete védelmének és megmentésének biztosításához való hozzájárulás céljából.

Ez a rendelet a helyzetismeret javítása és a reagálási képesség fejlesztése érdekében az Európai Határ- és Parti Őrségen belüli információcserét és együttműködést lehetővé tevő integrált keretként létrehozza az EUROSUR rendszert a határigazgatás biztosítása céljából, beleértve az irreguláris migráció és a határokon átnyúló bűnözés felderítését, megelőzését és az ezekkel szembeni küzdelmet, valamint a migránsok életének védelméhez és megmentéséhez való hozzájárulást.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EUROSUR az engedélyezett határátkelőhelyeken végzett határforgalom-ellenőrzésekre és a külső szárazföldi, tengeri és légi határok őrizetére alkalmazandó, beleértve a szabálytalan határátlépések monitoringját, felderítését, azonosítását, nyomon követését, megakadályozását és feltartóztatását, amelyek az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés felderítését, megelőzését és leküzdését, valamint a migránsok élete védelmének és megmentésének biztosításához való hozzájárulást szolgálják.

(1)  Az EUROSUR az engedélyezett határátkelőhelyeken végzett határforgalom-ellenőrzésekre és a külső szárazföldi, tengeri és légi határok őrizetére alkalmazandó, beleértve a szabálytalan határátlépések monitoringját, felderítését, azonosítását, nyomon követését, megakadályozását és feltartóztatását, amelyek az irreguláris migráció és a határokon átnyúló bűnözés felderítését, megelőzését és az ezekkel szembeni küzdelmet, valamint a migránsok életének védelméhez és megmentéséhez való hozzájárulást szolgálják. A tagállamok a helyzetismeret javítása érdekében információkat szolgáltathatnak az EUROSUR számára az Unión belüli továbbutazások jelenségéről a migrációs tendenciák, volumen és útvonalak tekintetében.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti koordinációs központok a kommunikációs hálózaton és a megfelelő rendszereken keresztül a nemzeti helyzetképeikből és adott esetben az egyedi helyzetképekből biztosítják az Ügynökség számára azokat az adatokat, amelyekre szükség van az európai helyzetkép létrehozásához és fenntartásához.

(2)  A nemzeti koordinációs központok a kommunikációs hálózaton keresztül a nemzeti helyzetképeik és adott esetben az egyedi helyzetképek alapján biztosítják az Ügynökség számára azokat az adatokat, amelyekre szükség van az európai helyzetkép kialakításához és naprakészen tartásához.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség folyamatosan nyomon követi a kommunikációs hálózat által nyújtott szolgáltatás és az EUROSUR helyzetkép keretében megosztott adatok minőségét.

(2)  Az Ügynökség folyamatosan és rendszeresen nyomon követi a kommunikációs hálózat által nyújtott szolgáltatás és az EUROSUR helyzetkép keretében megosztott adatok minőségét.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti helyzetképek, az európai helyzetkép és az egyedi helyzetképek kialakítása információk gyűjtésén, kiértékelésén, összevetésén, elemzésén, értelmezésén, összeállításán, megjelenítésén és terjesztésén keresztül történik.

A nemzeti helyzetképek, az európai helyzetkép és az egyedi helyzetképek kialakítása információk gyűjtésén, kiértékelésén, összevetésén, elemzésén, értelmezésén, generálásán, megjelenítésén és terjesztésén keresztül történik, amennyiben ezek az információk hozzáférhetők a tagállamok számára.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egy eseményréteg, amely magában foglalja a szabálytalan határátlépésekkel, a határokon átnyúló bűnözéssel és a nem engedélyezett továbbutazásokkal kapcsolatos valamennyi eseményt;

a)  egy eseményréteg, amely magában foglalja a szabálytalan határátlépésekkel és a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos valamennyi eseményt és rendkívüli eseményt. A tagállamok ezenkívül információt nyújthatnak a nem engedélyezett továbbutazásokról is a tendenciák, volumen és útvonalak tekintetében;

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nemzeti koordinációs központ a nemzeti helyzetkép eseményrétegén belül minden egyes rendkívüli eseményhez egy egységes, indikatív hatásszintet rendel az „alacsony” és „közepes” szinttől a „magas” és „kritikus” szintig terjedően. Minden rendkívüli eseményről tájékoztatni kell az Ügynökséget.

(3)  A nemzeti koordinációs központ a nemzeti helyzetkép eseményrétegén belül minden egyes rendkívüli eseményhez egy egységes, indikatív hatásszintet rendel az „alacsony” és „közepes” szinttől a „magas” szintig terjedően. Minden rendkívüli eseményről tájékoztatni kell az Ügynökséget.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Unió küldöttségei, valamint a közös biztonság- és védelempolitika alá tartozó missziók és műveletek;

c)  az Unió küldöttségei és missziói;

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Ügynökség által koordinált közös műveletek vagy gyorsreagálási műveletek műveleti területén, illetve a migrációs csomópontoknál vagy ellenőrzött központokban bekövetkező rendkívüli események.

c)  az Ügynökség által koordinált közös műveletek vagy gyorsreagálási műveletek műveleti területén, illetve a migrációs csomópontoknál bekövetkező rendkívüli események.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az európai helyzetkép műveleti rétege az Ügynökség által koordinált közös műveletekre és gyorsreagálási műveletekre, valamint a migrációs csomópontokra és ellenőrzött központokra vonatkozó információkat tartalmaz, beleértve a küldetésnyilatkozatot, a helyszínt, az állapotot, az időtartamot, a tagállamokra és egyéb érintett szereplőkre vonatkozó információkat, napi és heti helyzetjelentéseket, statisztikai adatokat és a média számára készült tájékoztatási csomagokat.

(4)  Az európai helyzetkép műveleti rétege az Ügynökség által koordinált közös műveletekre és gyorsreagálási műveletekre, valamint a migrációs csomópontokra vonatkozó információkat tartalmaz, beleértve a küldetésnyilatkozatot, a helyszínt, az állapotot, az időtartamot, a tagállamokra és egyéb érintett szereplőkre vonatkozó információkat, napi és heti helyzetjelentéseket, statisztikai adatokat és a média számára készült tájékoztatási csomagokat.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség és a tagállamok egyedi helyzetképeket készíthetnek és tarthatnak naprakészen, hogy támogatást nyújtsanak a külső határokon folytatott konkrét műveleti tevékenységekhez vagy információt cseréljenek a 69. cikkben említett harmadik felekkel, a 76. cikkben foglaltak szerint harmadik országokkal vagy mindkettővel.

(1)  Az Ügynökség és a tagállamok egyedi helyzetképeket alakíthatnak ki és tarthatnak naprakészen, hogy támogatást nyújtsanak a külső határokon folytatott konkrét műveleti tevékenységekhez vagy információt cseréljenek a 69. cikkben említett nemzetközi szervezetekkel, uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel vagy a 76. cikkben foglaltak szerint harmadik országokkal.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  olyan kijelölt, harmadik országbeli kikötők és tengerpartok szelektív monitoringja, amelyekről kockázatelemzés, illetve információk alapján megállapították, hogy illegális bevándorlás vagy határokon átnyúló bűnözés kiindulási pontjai vagy tranzitterületei;

a)  olyan kijelölt, harmadik országbeli kikötők és tengerpartok szelektív monitoringja, amelyekről kockázatelemzés, illetve információk alapján megállapították, hogy irreguláris migráció vagy határokon átnyúló bűnözés céljaira használt hajók vagy egyéb vízi járművek kiindulási pontjai vagy tranzitterületei;

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan hajó vagy egyéb vízi jármű nyílt tengeren való nyomon követése, amely esetében fennáll a gyanú, illetve megállapítást nyert, hogy illegális bevándorlás vagy határokon átnyúló bűnözés céljaira használják fel;

b)  olyan hajó vagy egyéb vízi jármű nyílt tengeren való nyomon követése, amely esetében fennáll a gyanú, illetve megállapítást nyert, hogy irreguláris migráció vagy határokon átnyúló bűnözés céljaira használják fel, illetve kutatási és mentési művelet megindítását igénylő, tengeren bajba jutott személyeket szállít;

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kijelölt tengeri területek monitoringja olyan hajók és egyéb vízi járművek felderítése, azonosítása és nyomon követése érdekében, amelyeket illegális bevándorlás vagy határokon átnyúló bűnözés céljaira használnak, vagy amelyek esetében ennek gyanúja fennáll;

c)  kijelölt tengeri területek monitoringja olyan hajók és egyéb vízi járművek felderítése, azonosítása és nyomon követése érdekében, amelyeket irreguláris migráció vagy határokon átnyúló bűnözés céljaira használnak vagy amelyek kutatási és mentési művelet megindítását igénylő, tengeren bajba jutott személyeket szállítanak, vagy amelyek esetében ennek gyanúja áll fenn;

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  kijelölt légi határok monitoringja olyan légi járművek és egyéb eszközök felderítése, azonosítása és nyomon követése érdekében, amelyeket irreguláris migráció vagy határokon átnyúló bűnözés céljaira használnak, vagy amelyek esetében ennek gyanúja áll fenn;

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kijelölt tengeri területeken, illetve külső szárazföldi és légi határterületeken a monitoring- és járőrtevékenységek optimalizálása érdekében végzett környezeti vizsgálat;

d)  kijelölt tengeri területeken, illetve külső szárazföldi és légi határterületeken a kutatási és mentési, monitoring- és járőrtevékenységek optimalizálása érdekében végzett környezeti vizsgálat;

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  olyan kijelölt, külső határok előtti területek szelektív monitoringja, amelyekről kockázatelemzés, illetve információk alapján megállapították, hogy illegális bevándorlás vagy határokon átnyúló bűnözés kiindulási pontjai vagy tranzitterületei lehetnek;

e)  olyan kijelölt, külső határok előtti területek szelektív monitoringja, amelyekről kockázatelemzés, illetve információk alapján megállapították, hogy irreguláris migráció vagy határokon átnyúló bűnözés kiindulási pontjai vagy tranzitterületei lehetnek;

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az Unióba irányuló és az Unión belüli migrációs áramlások monitoringja;

f)  az Unióba irányuló és az Unión belüli migrációs áramlások tendenciáinak, volumenének és útvonalainak monitoringja;

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  médiafigyelés, nyílt információs források és az internetes tevékenységek elemzése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelvével42 összhangban, az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése érdekében;

g)  médiafigyelés, nyílt információs források és az internetes tevékenységek elemzése az (EU) 2016/680 irányelvvel42 vagy adott esetben az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban, az irreguláris migráció és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése érdekében;

__________________

__________________

42 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

42 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  nagyléptékű információs rendszerek elemzése, az illegális bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés útvonalaiban és módszereiben beálló változások megfigyelése érdekében.

h)  nagyléptékű információs rendszerek elemzése az irreguláris migráció és a határokon átnyúló bűnözés útvonalaiban és módszereiben beálló változások megfigyelése érdekében.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség nyomon követi az Unió felé irányuló és azon belüli migrációs áramlatokat, illetve az Unió külső határait és a visszaküldést érintő tendenciákat és más lehetséges kihívásokat. E célból az Ügynökség az igazgatótanács által az ügyvezető igazgató javaslata alapján hozott határozattal közös integrált kockázatelemzési modellt hoz létre, amelyet az Ügynökség és a tagállamok egyaránt alkalmaznak. A közös integrált kockázatelemzési modellt az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikai ciklus 8. cikk (7) bekezdésében említett értékelésének eredményei alapján aktualizálják. Emellett az Ügynökség sebezhetőségi értékelést végez a 33. cikkel összhangban.

(1)  Az Ügynökség nyomon követi az Unió felé irányuló migrációs áramlatokat és – amennyiben a tagállamok ilyen információkat szolgáltatnak részére – az Unión belüli migrációs tendenciákat, volument és útvonalakat, illetve az Unió külső határait és a visszaküldést érintő tendenciákat és más lehetséges kihívásokat. E célból az Ügynökség az igazgatótanács által az ügyvezető igazgató javaslata alapján hozott határozattal közös integrált kockázatelemzési modellt hoz létre, amelyet az Ügynökség és a tagállamok egyaránt alkalmaznak. A közös integrált kockázatelemzési modellt az európai integrált határigazgatást célzó többéves stratégiai szakpolitikai ciklus 8. cikk (7) bekezdésében említett értékelésének eredményei alapján hozzák létre és aktualizálják. Emellett az Ügynökség sebezhetőségi értékelést végez a 33. cikkel összhangban.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett és az Ügynökség által elkészített kockázatelemzés egy előzetes figyelmeztetési mechanizmus kidolgozása céljából az európai integrált határigazgatás minden vonatkozására kiterjed.

(3)  A (2) bekezdésben említett és az Ügynökség által elkészített kockázatelemzés egy előzetes figyelmeztetési mechanizmus kidolgozása céljából az európai integrált határigazgatás minden elemére kiterjed.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Ügynökség kidolgozza és közzéteszi kockázatelemzési módszereit és kritériumait.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok az Ügynökség rendelkezésére bocsátanak minden szükséges információt a külső határoknál és a visszaküldéssel kapcsolatban észlelt helyzetről, tendenciákról és lehetséges fenyegetésekről. A tagállamok rendszeresen vagy kérésre az Ügynökség rendelkezésére bocsátanak minden lényeges információt, így a schengeni vívmányok végrehajtásával kapcsolatban gyűjtött statisztikai és műveleti adatokat, valamint a 26. cikk szerinti nemzeti helyzetkép elemzési rétegében szereplő információkat.

(4)  A tagállamok az Ügynökség rendelkezésére bocsátanak minden szükséges információt a külső határoknál és a visszaküldéssel kapcsolatban észlelt helyzetről, tendenciákról és lehetséges kockázatokról. A tagállamok rendszeresen vagy kérésre az Ügynökség rendelkezésére bocsátanak minden lényeges információt, így a schengeni vívmányok végrehajtásával kapcsolatban gyűjtött statisztikai és műveleti adatokat, valamint a 26. cikk szerinti nemzeti helyzetkép elemzési rétegében szereplő információkat.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az adatokat az elkészült kockázatelemzésekben személyazonosításra alkalmatlanná kell tenni.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség tagállamokba küldött összekötő tisztviselők révén biztosítja a külső határok és a visszaküldés valamennyi tagállam általi igazgatásának rendszeres nyomon követését.

Az Ügynökség saját összekötő tisztviselői révén biztosítja az európai integrált határigazgatás valamennyi tagállam általi végrehajtásának rendszeres nyomon követését.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  segítik az Ügynökség által az illegális bevándorlás nyomon követéséhez és a 30. cikkben említett kockázatelemzéshez igényelt információk összegyűjtését;

b)  segítik az Ügynökség által az irreguláris migráció nyomon követéséhez és a 30. cikkben említett kockázatelemzéshez igényelt információk összegyűjtését;

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  nyomon követik a tagállami intézkedéseket azokon a határszakaszokon, amelyek esetében a 35. cikkel összhangban magas vagy kritikus hatásszintet állapítottak meg;

d)  nyomon követik a tagállami intézkedéseket azokon a határszakaszokon, amelyek esetében a 35. cikkel összhangban magas hatásszintet állapítottak meg

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak és az alapjogi tisztviselőnek az alapvető jogokkal kapcsolatos aggályokról vagy e jogok megsértéséről a külső határok igazgatása és a visszaküldés kapcsán, valamint az egy vagy több tagállamot érintő panaszok nyomon követéséről;

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  szükség esetén együttműködnek az alapjogi tisztviselővel annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az alapvető jogok tiszteletben tartásának előmozdításához az Ügynökség munkája során az e) albekezdéssel összhangban;

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  nyomon követik a visszaküldéssel kapcsolatos tagállami intézkedéseket, és támogatást nyújtanak az Ügynökség által a 49. cikkben említett tevékenységek elvégzéséhez igényelt információk összegyűjtéséhez.

j)  nyomon követik a tagállami intézkedéseket és elősegítik a tagállamok és az Ügynökség közötti kommunikációt a visszaküldéssel kapcsolatban, továbbá támogatást nyújtanak az Ügynökség által a 49. cikkben említett tevékenységek elvégzéséhez igényelt információk összegyűjtéséhez.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben az összekötő tisztviselőnek a (3) bekezdés f) pontjában említett jelentései az érintett tagállamra nézve aggályokat vetnek fel az alapvető jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, az alapjogi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az európai ombudsmant és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az összekötő tisztviselő jelentésének a 33. cikkben említett sebezhetőségi értékelés részét kell képeznie. A jelentést továbbítani kell az érintett tagállamnak.

(6)  Az összekötő tisztviselő jelentésének a 33. cikkben említett sebezhetőségi értékelés részét kell képeznie.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség nyomon követi és értékeli a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határellenőrzéshez szükséges tagállami műszaki eszközök, rendszerek, kapacitások, erőforrások, infrastruktúra, megfelelően képesített és képzett személyzet rendelkezésre állását. Ebben az összefüggésben az Ügynökség megvalósíthatóság és végrehajtás szempontjából értékeli a 67. cikk (4) bekezdésében említett képességfejlesztési terveket. A jövőbeli tervezés érdekében mindezt megelőző intézkedésként teszi, a 30. cikk (2) bekezdésével összhangban elkészített kockázatelemzés alapján. Az Ügynökség ezeket a nyomonkövetési és értékelési műveleteket legkevesebb évente egyszer elvégzi, kivéve ha az ügyvezető igazgató kockázatértékelések vagy korábbi sebezhetőségi értékelések alapján máshogy dönt.

(2)  Az Ügynökség nyomon követi és értékeli a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határellenőrzéshez szükséges tagállami műszaki eszközök, rendszerek, kapacitások, erőforrások, infrastruktúra, valamint megfelelően képesített és képzett személyzet rendelkezésre állását az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett. Ebben az összefüggésben az Ügynökség megvalósíthatóság és végrehajtás szempontjából értékeli a 67. cikk (4) bekezdésében említett képességfejlesztési terveket. A jövőbeli tervezés érdekében mindezt megelőző intézkedésként teszi, a 30. cikk (2) bekezdésével összhangban elkészített kockázatelemzés alapján. Az Ügynökség ezeket a nyomonkövetési és értékelési műveleteket legalább évente egyszer elvégzi, kivéve, ha az ügyvezető igazgató kockázatértékelések vagy korábbi sebezhetőségi értékelések alapján máshogyan dönt. A tagállamokat minden esetben legalább háromévente egyszer nyomonkövetési és értékelési eljárásnak vetik alá.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A sebezhetőségi értékelésnek objektív mutatókon kell alapulnia. A mutatókról az igazgatótanács dönt.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A (2a) bekezdésben említett objektív mutatók közé tartozik többek között az alapvető jogok tiszteletben tartásának értékelése. A sebezhetőségi értékelés e vonatkozásával kapcsolatos módszertant az alapjogi tisztviselővel és a konzultatív fórummal, valamint más érintett uniós ügynökségekkel, például a(z) [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége]-val/vel és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével egyeztetve kell meghatározni.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 9. és a 67. cikk sérelme nélkül az Ügynökség kérésére a tagállamok információt szolgáltatnak a határellenőrzés végrehajtásához nemzeti szinten rendelkezésre álló műszaki eszközökről, személyzetről és – a lehetőségekhez mérten – pénzügyi erőforrásokról. Az Ügynökség kérésére a tagállamok információt nyújtanak továbbá a határigazgatással kapcsolatos vészhelyzeti terveikről.

(3)  A 9. és a 67. cikk sérelme nélkül az Ügynökség kérésére a tagállamok a sebezhetőségi értékeléshez szükséges, nemzeti szinten nem minősített, nem érzékeny adatokat szolgáltatnak, különösen a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. fejezetével összhangban a határokon alkalmazott valamennyi eljárás működéséről, valamint a határellenőrzés végrehajtásához nemzeti szinten rendelkezésre álló műszaki eszközökről, személyzetről és – a lehetőségekhez mérten – pénzügyi erőforrásokról. Az Ügynökség kérésére ezenkívül a tagállamok nemzeti szinten nem minősített, nem érzékeny adatokat szolgáltatnak a határigazgatással kapcsolatos vészhelyzeti terveikről.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A sebezhetőségi értékelés célja, hogy az Ügynökség felmérje, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek és készek szembenézni a felmerülő kihívásokkal, ideértve a külső határoknál jelentkező jelenlegi és jövőbeni fenyegetéseket és kihívásokat; azonosítsa – különösen a sajátos és aránytalan kihívásokkal szembesülő tagállamok tekintetében – a külső határoknál jelentkező azonnali következményeket és a schengeni térség működését érintő további következményeket; valamint értékelje a tagállamok kapacitását az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához és műszakieszköz-állományához, többek között a gyorsreagálásúeszköz-állományhoz való hozzájárulás tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a schengeni értékelési mechanizmust.

(4)  A sebezhetőségi értékelés célja, hogy az Ügynökség felmérje, hogy a tagállamok milyen mértékben képesek és készek szembenézni a helyzeti kockázatokkal, ideértve a külső határoknál jelentkező jelenlegi és jövőbeni fenyegetéseket és kihívásokat; azonosítsa – különösen a sajátos és aránytalan kihívásokkal szembesülő tagállamok tekintetében – a külső határoknál jelentkező lehetséges azonnali következményeket és a schengeni térség működését érintő további következményeket; valamint értékelje a tagállamok kapacitását az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához és műszakieszköz-állományához, többek között a gyorsreagálásúeszköz-állományhoz való hozzájárulás tekintetében. Ez az értékelés nem érinti a schengeni értékelési mechanizmust.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A sebezhetőségi értékelés során az Ügynökségnek figyelembe kell vennie a tagállamok összes határigazgatási feladatra vonatkozó képességeit, ideértve azt a képességüket is, hogy kezeljék a személyek potenciális tömeges érkezését területükre.

(5)  A sebezhetőségi értékelés során az Ügynökség minőségi és mennyiségi szempontból értékeli a tagállamok összes határigazgatási feladatra vonatkozó képességeit, ideértve azon potenciális helyzet kezelését is, amikor emberek tömegesen érkeznek a területükre. Ebből a célból az Ügynökség adott esetben konzultál az érintett uniós ügynökségekkel, különösen a(z) [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége]-val/vel.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A sebezhetőségi értékelés eredményeit továbbítani kell az érintett tagállamoknak. Az érintett tagállamok észrevételeket fűzhetnek az említett értékeléshez.

(6)  A sebezhetőségi értékelés előzetes eredményeit továbbítani kell az érintett tagállamoknak. Az érintett tagállamok észrevételeket fűzhetnek az említett értékeléshez.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgató a sebezhetőségi elemzés eredményei alapján intézkedéseket javasol az érintett tagállamok számára, figyelembe véve az Ügynökség kockázatelemzését, az érintett tagállamok észrevételeit és a schengeni értékelési mechanizmus eredményeit.

Az ügyvezető igazgató a sebezhetőségi értékelés eredményei alapján intézkedéseket javasol az érintett tagállamok számára, figyelembe véve az Ügynökség kockázatelemzését, az érintett tagállam észrevételeit és a schengeni értékelési mechanizmus eredményeit. Ezeket az ajánlásokat az Európai Parlament rendelkezésére bocsátják.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az intézkedéseknek az értékelés során azonosított gyenge pontok megszüntetésére kell irányulniuk, hogy a tagállamok a képességeik, műszaki eszközeik, rendszereik, erőforrásaik és vészhelyzeti terveik megerősítésével vagy javításával növeljék képességüket a felmerülő kihívásokkal való szembenézésre.

Az intézkedéseknek az értékelés során azonosított gyenge pontok megszüntetésére kell irányulniuk, hogy a tagállamok a képességeik, műszaki eszközeik, rendszereik, erőforrásaik és vészhelyzeti terveik megerősítésével vagy javításával növeljék képességüket a helyzeti kockázatokkal való szembenézésre.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ha a tagállam az e cikk (7) bekezdésében említett határidőig nem hajtja végre az ajánlásban szereplő szükséges intézkedéseket, az ügyvezető igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az ügyet és értesíti a Bizottságot. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára határozatot hoz, amely előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen intézkedéseket kell hoznia, és megállapítja az intézkedések végrehajtásának határidejét. Az igazgatótanács határozata kötelező érvényű a tagállam számára. Ha a tagállam az ebben a határozatban kitűzött határidőig nem hajtja végre az intézkedéseket, az igazgatótanács értesíti a Tanácsot és a Bizottságot, valamint a 43. cikkel összhangban további intézkedés megtételére kerülhet sor.

(10)  Ha a tagállam az e cikk (7) bekezdésében említett határidőig nem hajtja végre az ajánlásban szereplő szükséges intézkedéseket, az ügyvezető igazgató az igazgatótanács elé terjeszti az ügyet és értesíti a Bizottságot. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára határozatot hoz, amely előírja, hogy az érintett tagállamnak milyen intézkedéseket kell hoznia, és megállapítja az intézkedések végrehajtásának határidejét. Az igazgatótanács határozata kötelező érvényű a tagállam számára. Ha a tagállam az ebben a határozatban kitűzött határidőig nem hajtja végre az intézkedéseket, az igazgatótanács értesíti az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot, valamint a 43. és a 47. cikkel összhangban további intézkedés megtételére kerülhet sor.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A sebezhetőségi értékelés eredményeit a 91. cikkel összhangban rendszeresen és évente legalább egyszer továbbítani kell az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(11)  A sebezhetőségi értékelés eredményeit – beleértve a sebezhetőségi értékelés kimenetelének részletes leírását, a tagállamok által hozott intézkedéseket és bármilyen korábbi ajánlás végrehajtásának állapotát – a 91. cikkel összhangban rendszeresen és évente legalább egyszer továbbítani kell az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Amennyiben egy tagállam tekintetében elvégzett sebezhetőségi értékelés eredményei olyan súlyos hiányosságot tárnak fel, amely komoly fenyegetésnek minősül a schengeni térség működésére, a külső határok igazgatására, a közrendre vagy a belső biztonságra nézve a belső határellenőrzés nélküli térségben, a Bizottság haladéktalanul értesíti erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett célból a Bizottság és az Ügynökség megköti azokat a szükséges megállapodásokat, amelyek alapján rendszeresen, biztonságos módon és kellő időben kicserélik egymással a sebezhetőségi értékelések és a határigazgatás területén alkalmazott schengeni értékelési mechanizmus eredményeivel kapcsolatos valamennyi információt. Az információcsere-mechanizmusnak ki kell terjednie a sebezhetőségi értékelésekről és a schengeni értékelési látogatásokról szóló jelentésekre, az ezeket követő ajánlásokra, a cselekvési tervekre és a tagállamok által biztosított cselekvési tervek végrehajtásának valamennyi aktualizálására.

(2)  Az (1) bekezdésben említett célból a Bizottság az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az Ügynökséggel együtt megköti azokat a szükséges megállapodásokat, amelyek alapján rendszeresen, biztonságos módon és kellő időben kicserélik egymással a sebezhetőségi értékelések és a határigazgatás területén alkalmazott schengeni értékelési mechanizmus eredményeivel kapcsolatos valamennyi információt. Az információcsere-mechanizmusnak ki kell terjednie a sebezhetőségi értékelésekről és a schengeni értékelő látogatásokról szóló jelentésekre, az ezeket követő ajánlásokra, a cselekvési tervekre és a tagállamok által biztosított cselekvési tervek végrehajtásának valamennyi fejleményére.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  alacsony hatásszint, amennyiben a vonatkozó határszakaszon előforduló illegális bevándorlással vagy határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos rendkívüli események jelentéktelen hatást gyakorolnak a határbiztonságra;

a)  alacsony hatásszint, amennyiben a rendkívüli események jelentéktelen hatást gyakorolnak a határbiztonságra;

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  közepes hatásszint, amennyiben a vonatkozó határszakaszon előforduló illegális bevándorlással vagy határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos rendkívüli események mérsékelt hatást gyakorolnak a határbiztonságra;

b)  közepes hatásszint, amennyiben a rendkívüli események mérsékelt hatást gyakorolnak a határbiztonságra;

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  magas hatásszint, amennyiben a vonatkozó határszakaszon előforduló illegális bevándorlással vagy határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos rendkívüli események jelentős hatást gyakorolnak a határbiztonságra;

c)  magas hatásszint, amennyiben a rendkívüli események jelentős hatást gyakorolnak a határbiztonságra;

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kritikus hatásszint, amennyiben a vonatkozó határszakaszon előforduló illegális bevándorlással vagy határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos rendkívüli események olyan döntő mértékű hatást gyakorolnak a határbiztonságra, ami veszélyezteti a schengeni térség működését.

törölve

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  amennyiben egy külső határszakasz kritikus hatásszintűnek minősül, akkor az Ügynökség értesíti a Bizottságot. Az érintett tagállam és az Ügynökség a c) pont értelmében hozott intézkedéseken felül végrehajtja az Ügynökség ügyvezető igazgatója által a 42. cikkel összhangban megfogalmazott ajánlásokat.

törölve

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti koordinációs központnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Ügynökséget az (1) bekezdés b), c) és d) pontja alapján hozott nemzeti szintű intézkedésekről.

(2)  A nemzeti koordinációs központnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Ügynökséget az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján hozott nemzeti szintű intézkedésekről.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy magas vagy kritikus hatásszintűnek minősülő külső határszakasz egy másik tagállam vagy egy olyan harmadik ország határszakaszával szomszédos, amellyel a 73. és a 74. cikkben említett megállapodás vagy regionális hálózat van érvényben, a nemzeti koordinációs központnak kapcsolatba kell lépnie az érintett szomszédos tagállam nemzeti koordinációs központjával, illetve az érintett szomszédos ország illetékes hatóságával, és törekednie kell a szükséges, határokon átnyúló intézkedések Ügynökséggel együtt való koordinálására.

(3)  Amennyiben egy közepes vagy magas hatásszintűnek minősülő külső határszakasz egy másik tagállam vagy egy olyan harmadik ország határszakaszával szomszédos, amellyel a 73. és a 74. cikkben említett megállapodás vagy regionális hálózat van érvényben, a nemzeti koordinációs központnak kapcsolatba kell lépnie az érintett szomszédos tagállam nemzeti koordinációs központjával, illetve az érintett szomszédos ország illetékes hatóságával, és törekednie kell a szükséges, határokon átnyúló intézkedések Ügynökséggel együtt való koordinálására.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Egy tagállam segítséget kérhet az Ügynökségtől a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei végrehajtásához. Az Ügynökség emellett végrehajtja a 42. és a 43. cikken alapuló intézkedéseket is.

(1)  Egy tagállam segítséget kérhet az Ügynökségtől a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei végrehajtásához, valamint a migránsok és a menekültek életének védelméhez és megmentéséhez. Az Ügynökség emellett végrehajtja a 42. és a 43. cikken alapuló intézkedéseket is.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatainak bevetése a migrációkezelést támogató csapat keretében, többek között a migrációs csomópontoknál vagy az ellenőrzött központokban, szükség szerint ideértve a visszaküldési tevékenységekhez biztosított technikai és műveleti segítségnyújtást;

d)  az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának bevetése a migrációkezelést támogató csapat keretében, többek között a migrációs csomópontoknál, szükség szerint ideértve a visszaküldési tevékenységekhez biztosított technikai és műveleti segítségnyújtást;

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett műveletek keretében, valamint a 656/2014/EU rendelettel és a nemzetközi joggal összhangban technikai és műveleti segítségnyújtás a tagállamoknak és harmadik országoknak a tengeri határőrizeti műveletek során előforduló helyzetekben a tengeren bajba jutott személyek felkutatására és mentésére irányuló műveletek támogatásaként;

e)  az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett műveletek keretében, valamint a 656/2014/EU rendelettel és a nemzetközi joggal összhangban technikai és műveleti segítségnyújtás a tagállamoknak és szomszédos harmadik országoknak a tengeren bajba jutott személyek felkutatására és mentésére irányuló műveletek támogatásaként;

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Egy tagállam kérheti, hogy az Ügynökség indítson közös műveleteket a felmerülő kihívások – többek között az illegális bevándorlás, a külső határain jelentkező jelenlegi vagy jövőbeni fenyegetések vagy a határokon átnyúló bűnözés – kezelése érdekében, vagy azért, hogy fokozott technikai és műveleti segítségnyújtást biztosítson a külső határok ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek végrehajtásához.

(1)  Egy tagállam kérheti, hogy az Ügynökség indítson közös műveleteket a felmerülő kihívások – többek között az irreguláris migráció, a külső határain jelentkező jelenlegi vagy jövőbeni fenyegetések vagy a határokon átnyúló bűnözés – kezelése érdekében, vagy azért, hogy fokozott technikai és műveleti segítségnyújtást biztosítson a külső határok ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek végrehajtásához.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közös műveletek vagy gyorsreagálási határvédelmi műveletek céljai egy többcélú művelet részeként is megvalósíthatók. Az ilyen műveletek magukban foglalhatnak parti őrségi feladatokat és a határokon átnyúló bűnözés megelőzését, többek között a migránsok csempészése vagy az emberkereskedelem elleni harcot és a migrációkezelést, az azonosítási, nyilvántartásba vételi, személyes meghallgatási és visszaküldési feladatokat is ideértve.

(4)  A közös műveletek vagy gyorsreagálási határvédelmi műveletek céljai egy többcélú művelet részeként is megvalósíthatók. Az ilyen műveletek magukban foglalhatnak parti őrségi feladatokat, a határokon átnyúló bűnözés megelőzését, valamint a migrációkezelést.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügyvezető igazgató kidolgozza a külső határoknál végrehajtandó közös műveletek műveleti tervét. Az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam a részt vevő tagállamokkal egyeztetve elfogadja a közös művelet szervezési és eljárási szempontjait részletesen ismertető műveleti tervet.

(2)  Az ügyvezető igazgató kidolgozza a külső határoknál végrehajtandó közös műveletek műveleti tervét. Az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam a részt vevő tagállamokkal egyeztetve elfogadja a közös művelet szervezési és eljárási szempontjait részletesen ismertető műveleti tervet. A részt vevő tagállamok a műveleti tervhez mellékelhetik észrevételeiket vagy fenntartásaikat.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A műveleti terv az Ügynökségre, a fogadó tagállamra és a részt vevő tagállamokra nézve egyaránt kötelező. A műveleti terv a közös művelet végrehajtásához szükségesnek ítélt valamennyi vonatkozásra kiterjed, beleértve a következőket:

(3)  A műveleti terv az Ügynökségre, a fogadó tagállamra és a részt vevő tagállamokra nézve egyaránt kötelező. A műveleti terv – harmadik országokkal való együttműködés esetében is – a közös művelet végrehajtásához szükségesnek ítélt valamennyi vonatkozásra kiterjed, beleértve a következőket:

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a feladatok, a – többek között az alapvető jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos felelősségek és a különleges utasítások leírása a csapatok számára, ideértve a fogadó tagállamban az adatbázisokba való engedélyezhető betekintésre és az engedélyezhető szolgálati fegyverekre, lőszerekre és felszerelésekre vonatkozó utasításokat is;

d)  a feladatok, a hatáskörök és azok korlátozása, a felelősségek  többek között az alapvető jogok tiszteletben tartására is kiterjedően – és a különleges utasítások leírása a csapatok és az Ügynökség tevékenységeiben részt vevő tisztviselők számára, ideértve a fogadó tagállamban az adatbázisokba való engedélyezhető betekintésre és az engedélyezhető szolgálati fegyverekre, lőszerekre és felszerelésekre vonatkozó utasításokat is;

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  eljárások egy olyan mechanizmus létrehozására, amely valamely közös műveletben vagy gyorsreagálási határvédelmi műveletben közreműködő valamennyi személy, többek között a fogadó tagállam határőrei vagy más releváns személyzete és a csapatok tagjai ellen benyújtott, a közös műveletben vagy a gyorsreagálási határvédelmi műveletben való közreműködésük során bekövetkezett alapjogsértésekre vonatkozó panaszok fogadására és Ügynökségnek történő továbbítására szolgál;

m)  eljárások egy olyan mechanizmus létrehozására, amely valamely közös műveletben, többek között harmadik országokkal folytatott műveletben, gyorsreagálási határvédelmi intervencióban, a migrációs csomópontokon a migrációkezelést támogató csapatokban, visszaküldési műveletben vagy visszaküldési intervencióban közreműködő valamennyi személy, többek között a fogadó tagállam határőrei vagy más illetékes személyzete és a csapatok tagjai ellen benyújtott, a közös műveletben vagy a gyorsreagálási határvédelmi intervencióban való közreműködésük során bekövetkezett alapjogi jogsértésekre vonatkozó panaszok fogadására és Ügynökségnek történő továbbítására szolgál;

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

na)  az alapjogi biztosítékokkal kapcsolatos részletes rendelkezések;

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

nb)  az alapjogi jogsértések kockázatával és az ilyen jogsértések elkerülését célzó intézkedésekkel, valamint az ilyen jogsértések esetén az elszámoltathatóság és a megismétlődésük elkerülésének biztosításával, többek között a műveletek 47. cikkel összhangban történő felfüggesztésére és megszüntetésére vonatkozó hatáskörökkel kapcsolatos rendelkezések.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató a fogadó tagállammal együtt a 39. cikk (3) bekezdésével összhangban haladéktalanul, de legkésőbb a határozathozatal napját követő három munkanapon belül műveleti tervet készít.

(6)  Az ügyvezető igazgató a fogadó tagállammal együtt a 39. cikk (3) bekezdésével összhangban haladéktalanul, de legkésőbb a határozathozatal napját követő három munkanapon belül műveleti tervet készít és megállapodik arról.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ha olyan helyzet merül fel, amelynél az e cikk (5) és (8) bekezdésében leírt intézkedések elégtelenek, az ügyvezető igazgató az 58a. cikk szerint minden tagállamtól bekérheti a gyorsreagálású állományból bevethető kiegészítő személyzet létszámát és profilját. Ezt az információt írásban kell megadni a nemzeti kapcsolattartó pontok részére a bevetés tervezett dátumának megjelölésével. Egyidejűleg meg kell küldeni számukra a műveleti terv egy példányát is.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A tagállamok biztosítják, hogy a megfelelő számú és profilú operatív személyzet haladéktalanul az Ügynökség rendelkezésére álljon, annak biztosítása érdekében, hogy az 58. cikk (5) és (7) bekezdésével összhangban azok teljes mértékben bevetésre készen álljanak.

(9)  A tagállamok biztosítják, hogy a megfelelő számú és profilú operatív személyzet haladéktalanul az Ügynökség rendelkezésére álljon és így az 58. cikk (5), (7) és (8) bekezdésével összhangban teljes mértékben bevethető legyen.

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy tagállam kérésére vagy az Ügynökség kezdeményezésére és az érintett tagállam beleegyezésével migrációkezelést támogató csapatok küldhetők ki, hogy technikai és műveleti megerősítést nyújtsanak az adott tagállam számára, különösen a migrációs csomópontoknál és az ellenőrzött központokban.

Amennyiben egy tagállam a külső határainál lévő egyes migrációs csomópontoknál nagymértékű vegyes migrációs beáramlás által jellemzett, aránytalan migrációs kihívásokkal szembesül, kérheti, hogy a migrációkezelést támogató csapatok nyújtsanak számára technikai és műveleti erősítést. Az adott tagállam erősítés iránti kérelmet és a szükségleteire vonatkozó értékelést nyújt be az Ügynökséghez és más érintett uniós ügynökségekhez, különösen [az Európai Unió Menedékügyi Ügynöksége] és az Europol részére.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első bekezdésben említett tagállam migrációkezelést támogató csapatok általi megerősítés iránti kérelmet és a szükségleteire vonatkozó értékelést nyújt be a Bizottsághoz. A Bizottság az adott tagállam szükségleteire vonatkozó értékelés alapján továbbítja a kérelmet az Ügynökségnek, az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének], az Europolnak és adott esetben az egyéb érintett uniós ügynökségeknek.

törölve

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az érintett uniós ügynökségek megvizsgálják a tagállam megerősítés iránti kérelmét és szükségleteinek értékelését, hogy a Bizottság koordinációja mellett az érintett tagállammal egyetértésben meghatározzák a szükséges intézkedéseket, beleértve a műszaki eszközök bevetését.

(2)  Az ügyvezető igazgató más érintett uniós ügynökségekkel egyeztetve értékeli a tagállam erősítés iránti kérelmét és felméri szükségleteit azzal a céllal, hogy egy, az érintett uniós ügynökségek által koordinált, számos tevékenységet magában foglaló átfogó erősítési csomagot határozzon meg az érintett tagállammal egyetértésben.

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság a fogadó tagállammal és az érintett uniós ügynökségekkel együttműködésben meghatározza a migrációkezelést támogató csapatok és a műszaki eszközök bevetésére irányuló együttműködés feltételeit, és ellátja az ilyen csapatok által végzett tevékenységek koordinálását.

(3)  A Bizottság a fogadó tagállammal és az érintett ügynökségekkel együttműködésben meghatározza a migrációs csomóponton folytatandó együttműködés feltételeit, és ellátja a migrációkezelést támogató csapatok tevékenységeinek koordinálását.

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A migrációkezelést támogató csapatok által az alapvető jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett nyújtott technikai és műveleti megerősítés az alábbiakra terjedhet ki:

(4)  Az Európai Határ- és Parti Őrség csapatai, az európai visszaküldési intervenciós csapatok és az Ügynökség szakértői által a migrációkezelést támogató csapatok keretében nyújtott technikai és műveleti erősítés az alábbiakra terjedhet ki:

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  segítségnyújtás a külső határokhoz érkező harmadik országbeli állampolgárok előszűrésében, az azonosításukat, nyilvántartásba vételüket és előzetes meghallgatásukat is ideértve, valamint – a tagállam kérésére – a harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatának rögzítésében, a biztonsági ellenőrzésekben és a felsorolt eljárások céljaira vonatkozó információnyújtásban;

a)  az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett segítségnyújtás a külső határokhoz érkező harmadik országbeli állampolgárok előszűrésében, az azonosításukat, nyilvántartásba vételüket és előzetes meghallgatásukat is ideértve, valamint – a tagállam kérésére – a harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatának rögzítésében és a felsorolt eljárások céljaira vonatkozó információnyújtásban;

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nemzetközi védelmet kérelmezni szándékozó személyek kezdeti tájékoztatása és továbbküldése az érintett tagállam nemzeti hatóságaihoz vagy az [Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] által kiküldött szakértőkhöz;

b)  nemzetközi védelmet kérelmezni szándékozó személyek kezdeti tájékoztatása és továbbirányítása az érintett tagállam illetékes nemzeti hatóságaihoz vagy [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéhez];

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  technikai és műveleti segítségnyújtás a visszaküldési eljárásokban, többek között a kiutasítási határozatok előkészítésében, az úti okmányok beszerzésében, valamint a visszaküldési műveletek előkészítésében és megszervezésében, az önkéntes visszatéréseket is beleértve;

c)  technikai és műveleti segítségnyújtás a visszaküldés területén, a visszaküldési műveletek előkészítését és megszervezését is beleértve.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a szükséges műszaki eszközök.

törölve

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Ügynökség együttműködést folytat az [Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével], hogy megkönnyítse a nemzetközi védelemmel kapcsolatos eljárás felé való továbbirányítással kapcsolatos intézkedéseket, valamint a visszaküldési eljárást azoknak a harmadik országbeli állampolgároknak az esetében, akiknek a nemzetközi védelem iránti kérelmét jogerős határozattal elutasították.

törölve

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A migrációkezelést támogató csapatoknak szükség esetén a gyermekvédelem, az emberkereskedelem, az alapjogok védelmének és a nemi alapú üldöztetéssel szembeni védelem területén szakértelemmel rendelkező személyzetet is magukban kell foglalniuk.

(6)  A migrációkezelést támogató csapatoknak szükség esetén a gyermekvédelem, az emberkereskedelem, a nemi alapú üldöztetéssel szembeni védelem és/vagy az alapvető jogok területén szakértelemmel rendelkező személyzetet is magukban kell foglalniuk.

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgató a sebezhetőségi értékelés eredményeinek alapján, vagy amikor egy vagy több külső határszakaszra vonatkozóan kritikus hatásszintet állapítanak meg, a tagállam vészhelyzeti terveiben, az Ügynökség kockázatelemzésében és az európai helyzetkép elemzési rétegében található lényeges elemek figyelembevételével közös műveletek, gyorsreagálási határvédelmi műveletek vagy a 37. cikkben meghatározott bármilyen egyéb releváns ügynökségi fellépés indítását és elvégzését javasolja az érintett tagállam számára.

(1)  Az ügyvezető igazgató a sebezhetőségi értékelés eredményeinek alapján, a tagállam vészhelyzeti terveiben, az Ügynökség kockázatelemzésében és az európai helyzetkép elemzési rétegében található lényeges elemek figyelembevételével közös műveletek, gyorsreagálási határvédelmi intervenciók vagy a 37. cikkben meghatározott bármilyen egyéb releváns ügynökségi fellépés kezdeményezését és végrehajtását javasolhatja az érintett tagállam számára.

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az érintett tagállam öt munkanapon belül válaszol az ügyvezető igazgató ajánlására. A javasolt fellépésekre adott negatív válasz esetén a tagállam indoklást is csatol a válaszához. Az ügyvezető igazgató haladéktalanul értesíti a Bizottságot a javasolt fellépésekről és a negatív válasz indoklásáról, annak felmérése érdekében, hogy a 43. cikkel összhangban szükség van-e egy sürgős beavatkozás elrendelésére.

(2)  Az érintett tagállam öt munkanapon belül válaszol az ügyvezető igazgató ajánlására. A javasolt fellépésekre adott negatív válasz esetén a tagállam indoklást is csatol a válaszához. Az ügyvezető igazgató haladéktalanul értesíti a Bizottságot a javasolt fellépésekről és a negatív válasz indoklásáról annak felmérése érdekében, hogy szükség van-e további beavatkozásra.

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a Bizottság az Ügynökséggel való egyeztetést követően a 117. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtási jogi aktus formájában haladéktalanul határozatot fogadhat el, amelyben meghatározza a kockázatok mérséklését célzó, az Ügynökség által végrehajtandó intézkedéseket, , és felszólítja az érintett tagállamot, hogy működjön együtt az Ügynökséggel az említett intézkedések végrehajtásában.

a Tanács a Bizottság javaslata alapján, végrehajtási jogi aktus formájában haladéktalanul határozatot fogadhat el, amelyben meghatározza az említett kockázatok mérséklését célzó, az Ügynökség által végrehajtandó intézkedéseket, és kötelezi az érintett tagállamot, hogy működjön együtt az Ügynökséggel az említett intézkedések végrehajtásában. A Bizottság javaslatának megtétele előtt konzultál az Ügynökséggel.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A schengeni térség működésével kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 117. cikk (4) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

törölve

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben sürgős beavatkozást igénylő helyzet áll elő, az Európai Parlamentet és a Tanácsot haladéktalanul tájékoztatni kell e helyzetről, illetve minden további intézkedésről és válaszként hozott határozatról.

(2)  Amennyiben sürgős beavatkozást igénylő helyzet áll elő, az Európai Parlamentet haladéktalanul tájékoztatni kell e helyzetről, illetve minden, annak nyomán hozott további intézkedésről és határozatról.

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A schengeni térséget veszélyeztető kockázatok mérséklése érdekében az (1) bekezdésben említett bizottsági határozatban elő kell írni, hogy az Ügynökség hozzon meg egy vagy több intézkedést a következők közül:

(3)  A schengeni térséget veszélyeztető kockázatok mérséklése érdekében az (1) bekezdésben említett tanácsi határozatban elő kell írni, hogy az Ügynökség hozzon meg egy vagy több intézkedést a következők közül:

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  gyorsreagálási határvédelmi műveletek megszervezése és koordinálása, és az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatainak bevetése;

a)  gyorsreagálási határvédelmi intervenciók megszervezése és koordinálása és az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának bevetése, beleértve a gyorsreagálási határvédelmi intervenciót ellátó gyorsreagálású állomány csapatait;

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának bevetése a migrációkezelést támogató csapatok keretében, különösen a migrációs csomópontoknál;

b)  az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának bevetése a migrációkezelést támogató csapatok keretében a migrációs csomópontoknál;

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügyvezető igazgató az (1) bekezdésben említett bizottsági határozat elfogadásától számított két munkanapon belül:

(4)  Az ügyvezető igazgató az (1) bekezdésben említett tanácsi határozat elfogadásától számított két munkanapon belül:

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  benyújtja az érintett tagállamoknak a műveleti terv tervezetét.

b)  kidolgoz egy műveleti tervre vonatkozó tervezetet, és azt benyújtja az érintett tagállamoknak.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az ügyvezető igazgató és az érintett tagállam a tervezet benyújtását követő két munkanapon belül kidolgozza a műveleti tervet.

(5)  Az ügyvezető igazgató és az érintett tagállam a tervezet benyújtását követő két munkanapon belül megállapodik a műveleti tervről.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Ügynökség haladéktalanul, de legkésőbb a műveleti terv kidolgozásától számított öt munkanapon belül kiküldi az e cikk (1) bekezdésében említett bizottsági határozatban meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges, az Európai Határ- és Parti Őrség 55. cikkben említett készenléti alakulatához tartozó operatív személyzetet. A második fázisban, de legkésőbb a műveleti területre kiküldött első csapatok bevetését követő hét munkanapon belül szükség szerint további csapatokat vet be.

(6)  Az Ügynökség haladéktalanul, de legkésőbb a műveleti terv kidolgozását követő öt munkanapon belül kiküldi az e cikk (1) bekezdésében említett tanácsi határozatban meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges, az Európai Határ- és Parti Őrség 55. cikkben említett készenléti alakulatához tartozó operatív személyzetet. A második fázisban, de legkésőbb a műveleti területre kiküldött első csapatok bevetését követő hét munkanapon belül szükség szerint további csapatok kerülnek bevetésre.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség haladéktalanul, de legkésőbb a műveleti terv kidolgozását követő 10 munkanapon beveti az (1) bekezdésben említett bizottsági határozatban meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges műszaki eszközöket.

Az Ügynökség haladéktalanul, de legkésőbb a műveleti terv kidolgozását követő 10 munkanapon beveti az (1) bekezdésben említett tanácsi határozatban meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges műszaki eszközöket.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az érintett tagállamnak teljesítenie kell az (1) bekezdésben említett bizottsági határozatot. E célból azonnal együttműködik az Ügynökséggel, és különösen a 44., 83. és 84. cikkben meghatározott kötelezettségek végrehajtása révén megteszi a szükséges lépéseket, az említett határozat végrehajtásának és az abban, valamint a műveleti tervben meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

(8)  Az érintett tagállamnak teljesítenie kell az (1) bekezdésben említett tanácsi határozatot. E célból azonnal együttműködik az Ügynökséggel, és különösen a 44., 83. és 84. cikkben meghatározott kötelezettségek végrehajtása révén megteszi a szükséges lépéseket, az említett határozat végrehajtásának és az abban, valamint az ügyvezető igazgatóval elfogadott műveleti tervben meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az érintett tagállam 30 napon belül nem hajtja végre az (1) bekezdésben említett bizottsági határozatban foglaltakat és nem működik együtt az Ügynökséggel az e cikk (8) bekezdésében foglaltak szerint, a Bizottság elindíthatja az (EU) 2016/399 rendelet 29. cikke szerinti eljárást.

A Bizottság nyomon követi az (1) bekezdésben említett tanácsi határozatban meghatározott intézkedések végrehajtását és az e célból az Ügynökség által meghozott intézkedéseket. Amennyiben az érintett tagállam 30 napon belül nem hajtja végre az (1) bekezdésben említett tanácsi határozatban foglaltakat és nem működik együtt az Ügynökséggel az e cikk (8) bekezdésében foglaltak szerint, a Bizottság elindíthatja az (EU) 2016/399 rendelet 29. cikke szerinti eljárást.

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A határigazgatási csapatok, a visszaküldési csapatok és a migrációkezelést támogató csapatok bevetése alatt a csapatokat a fogadó tagállam utasítja a műveleti tervvel összhangban.

(1)  A határigazgatási csapatok, a visszaküldési csapatok és a migrációkezelést támogató csapatok bevetése alatt a fogadó tagállam vagy – harmadik országgal folytatott együttműködés esetén, a jogállásról szóló megállapodásnak megfelelően – az érintett harmadik ország ad utasítást a csapatoknak a műveleti tervvel összhangban.

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség a koordinációs tisztviselőjén keresztül közölheti a fogadó tagállammal a csapatoknak adott utasításokról alkotott véleményét. Ilyen esetben a fogadó tagállam figyelembe veszi e véleményt és a lehetőségekhez képest azzal összhangban cselekszik.

(2)  Az Ügynökség a koordinációs tisztviselőjén keresztül közölheti a fogadó tagállammal a csapatoknak adott utasításokról alkotott véleményét, többek között az alapvető jogok védelme, tiszteletben tartása és előmozdítása tekintetében. Ilyen esetben a fogadó tagállam figyelembe veszi e véleményt, és a lehetőségekhez mérten azzal összhangban cselekszik.

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A csapatok tagjai a feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során teljes mértékben tiszteletben tartják az alapvető jogokat, köztük a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést és az emberi méltóságot. A feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során hozott valamennyi intézkedésnek arányosnak kell lennie az általuk elérni kívánt céllal. Feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során senkivel szemben nem alkalmazhatnak megkülönböztetést neme, faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága alapján.

(4)  A csapatok tagjai a feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során teljes mértékben tiszteletben tartják az alapvető jogokat, köztük a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést és az emberi méltóságot, és külön figyelmet szentelnek a kiszolgáltatott személyeknek. A feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során hozott valamennyi intézkedésnek arányosnak kell lennie az általuk elérni kívánt céllal. Feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása során senkivel szemben nem alkalmazhatnak megkülönböztetést olyan indokok alapján, mint a neme, a faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, kora vagy szexuális irányultsága, a Charta 21. cikkével összhangban.

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A csapatok azon tagjaira, akik nem az Ügynökség személyzetének tagjai, továbbra is küldő tagállamuk fegyelmi előírásai vonatkoznak. A küldő tagállam nemzeti jogával összhangban gondoskodik a megfelelő fegyelmi vagy egyéb intézkedésekről az alapvető jogoknak és a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kötelezettségeknek a közös művelet vagy a gyorsreagálási határvédelmi művelet során történő megsértése tekintetében.

(5)  A csapatok azon tagjaira, akik nem az Ügynökség személyzetének tagjai, továbbra is küldő tagállamuk fegyelmi előírásai vonatkoznak. A küldő tagállam nemzeti jogával összhangban gondoskodik a megfelelő fegyelmi vagy egyéb intézkedésekről az alapvető jogoknak és a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kötelezettségeknek valamennyi művelet vagy intervenció során történő megsértése tekintetében.

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az Ügynökség műszaki eszközeivel kapcsolatban felmerülő költségek.

f)  az Ügynökség műszaki eszközeivel, többek között a kutatási és mentési eszközökkel kapcsolatban felmerülő költségek.

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság előzetes jóváhagyását követően az igazgatótanács részletes szabályokat dolgoz ki – és szükség esetén aktualizálja azokat – a személyzet 58. cikkel összhangban történő rövid távú kiküldetésével kapcsolatban felmerülő költségek kifizetésére vonatkozóan. A részletes szabályoknak a lehető legnagyobb mértékben az egyszerűsített költségelszámolási módokra kell alapulniuk. Adott esetben az igazgatótanács törekszik a személyzeti tagokkal kapcsolatban felmerülő kiküldetési költségek visszatérítésére érvényes szabályokkal való koherencia biztosítására.

(2)  A Bizottság előzetes jóváhagyását követően az igazgatótanács részletes szabályokat dolgoz ki – és szükség esetén aktualizálja azokat – a személyzet 58. cikkel összhangban történő rövid távú kiküldetésével kapcsolatban felmerülő költségek kifizetésére vonatkozóan. Az éves kifizetést megelőzően a 61. cikkel összhangban előleg nyújtható. A részletes szabályoknak a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsített költségelszámolási lehetőségeken kell alapulniuk. Az igazgatótanács törekszik a személyzeti tagok kiküldetési költségeinek visszatérítésére érvényes szabályokkal való koherencia biztosítására.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgató megszünteti az Ügynökség tevékenységeit, amennyiben már nem teljesülnek ezen tevékenységek végzésének feltételei. Az ügyvezető igazgatónak e megszüntetést megelőzően tájékoztatnia kell az érintett tagállamot.

(1)  Az ügyvezető igazgató megszünteti az Ügynökség tevékenységeit, beleértve a harmadik országokkal folytatott együttműködés keretében végzett tevékenységeit is, amennyiben már nem teljesülnek ezen tevékenységek végzésének feltételei. Az ügyvezető igazgatónak e megszüntetést megelőzően tájékoztatnia kell az érintett tagállamot.

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közös műveletben, a gyorsreagálási határvédelmi műveletben vagy a migrációkezelést támogató csapat bevetésében részt vevő tagállamok felkérhetik az ügyvezető igazgatót, hogy szüntesse meg az adott közös műveletet, a gyorsreagálási határvédelmi műveletet vagy a migrációkezelést támogató csapat bevetését.

(2)  Az Ügynökség bármely operatív tevékenységében részt vevő tagállamok felkérhetik az ügyvezető igazgatót, hogy szüntesse meg az adott operatív tevékenységet.

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kötelezettségek súlyos megsértése, az alapjogi tisztviselővel való konzultációt és az érintett tagállam tájékoztatását követően megvonja a közös műveletnek, a gyorsreagálási határvédelmi műveletnek, a kísérleti projektnek, a migrációkezelést támogató csapat bevetésének, a visszaküldési műveletnek, a visszaküldési intervenciónak vagy a munkamegállapodásnak a finanszírozását, vagy – teljes egészében vagy részben – felfüggeszti vagy megszünteti e tevékenységeket. Az ügyvezető igazgatónak tájékoztatnia kell az igazgatótanácsot erről a döntésről.

(4)  Ha az ügyvezető igazgató úgy ítéli meg, hogy fennáll és valószínűleg tartósan fenn is fog állni az alapvető jogok vagy a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kötelezettségek súlyos megsértése, az alapjogi tisztviselővel való konzultációt és az érintett tagállam tájékoztatását követően megvonja a közös műveletnek, a gyorsreagálási határvédelmi műveletnek, a kísérleti projektnek, a migrációkezelést támogató csapat bevetésének, a visszaküldési műveletnek, a visszaküldési intervenciónak vagy a munkamegállapodásnak a finanszírozását, vagy – teljes egészében vagy részben – felfüggeszti vagy megszünteti e tevékenységeket. Ezt a döntést objektív kritériumok alapján kell meghozni. Az ügyvezető igazgatónak tájékoztatnia kell az igazgatótanácsot erről a döntésről. Az ilyen döntések meghozatalakor az ügyvezető igazgató figyelembe veszi többek között az olyan releváns információkat, mint például a nyilvántartásba vett panaszok száma és tartalma, a súlyos incidensekről szóló jelentések, a fogadó tagállamba küldött összekötő tisztviselők és koordinációs tisztviselők jelentései, továbbá az e rendelet hatálya alá tartozó területeken tevékenykedő egyéb érintett nemzetközi szervezetek és uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek jelentései.

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben az ügyvezető igazgató úgy határoz, hogy felfüggeszti vagy megszünteti egy migrációkezelést támogató csapat Ügynökség általi bevetését, döntéséről tájékoztatnia kell az adott migrációs csomópont vagy ellenőrzött központ működtetésében részt vevő többi érintett ügynökséget.

(5)  Amennyiben az ügyvezető igazgató úgy határoz, hogy felfüggeszti vagy megszünteti egy migrációkezelést támogató csapat Ügynökség általi bevetését, döntéséről tájékoztatnia kell az adott migrációs csomópont működtetésében részt vevő többi érintett ügynökséget.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgató értékeli a közös műveleteknek és gyorsreagálási határvédelmi műveleteknek, a kísérleti projekteknek, a migrációkezelést támogató csapat bevetésének és a harmadik országokkal folytatott operatív együttműködésnek az eredményeit. Az ügyvezető igazgató a részletes értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő észrevételeivel együtt az ilyen tevékenységek lezárultát követő 60 napon belül megküldi az igazgatótanács részére. Az ügyvezető igazgató az eredményekről átfogó összehasonlító elemzést készít a jövőbeli tevékenységek minőségének, összehangoltságának és eredményességének javítása céljából, és az említett elemzést belefoglalja az Ügynökség éves tevékenységi jelentésébe.

Az ügyvezető igazgató értékeli az Ügynökség valamennyi műveleti tevékenységének és kísérleti projektjének eredményeit. Az ügyvezető igazgató a részletes értékelő jelentéseket az alapjogi tisztviselő észrevételeivel együtt az ilyen tevékenységek lezárultát követő 60 napon belül megküldi az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, valamint az igazgatótanács részére. Az ügyvezető igazgató az eredményekről átfogó összehasonlító elemzést készít a jövőbeli tevékenységek minőségének, összehangoltságának és eredményességének javítása céljából, és az említett elemzést belefoglalja az Ügynökség éves tevékenységi jelentésébe.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A visszaküldéssel kapcsolatban az Ügynökség az alapvető jogok és az uniós jog általános elveinek, valamint a nemzetközi jog többek között a menekültek védelmének és a gyermekek jogainak tiszteletben tartásával különösen:

(1)  A visszaküldéssel kapcsolatban az Ügynökség a visszaküldési határozatok – továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozó – érdemi vizsgálata nélkül, valamint az alapvető jogok, az uniós jog általános elveinek és a nemzetközi jog, többek között a menekültek védelmének, a visszaküldés tilalma elvének és a gyermekek jogainak tiszteletben tartásával:

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kapcsolódó technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít a tagállamok számára, többek között a kiutasítási határozatok elkészítésében, a harmadik országbeli állampolgárok azonosításában és a tagállamok által a visszaküldés előtt vagy a visszaküldéshez kapcsolódóan végzett egyéb tevékenységekben, az önkéntes visszatérésekre is kiterjedően, azzal a céllal, hogy az illetékes tagállami hatóságok között létrejöjjön egy integrált visszaküldés-kezelési rendszer a harmadik országok érintett hatóságainak és az egyéb érintett érdekelt felek részvételével;

a)  technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít azon tagállamok számára, amelyek azt a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldése során kifejezetten kérik, többek között segítségnyújtást biztosít a visszaküldési határozatokhoz szükséges információgyűjtéshez, a visszatérésre kötelezett személyek azonosításához, valamint az úti okmányok – egyebek mellett konzuli együttműködés útján történő – beszerzéséhez, anélkül, hogy a nemzetközi védelem kérelmezésének tényére vonatkozó információkat vagy bármilyen egyéb olyan információt közölne, amely nem kapcsolódik szorosan a visszatérésre kötelezett érintett személyek visszaküldésének végrehajtásához, továbbá a tagállamok által a visszaküldés előtt vagy a visszaküldéshez kapcsolódóan végzett egyéb tevékenységekhez; visszaküldési műveleteket szervez és koordinál, valamint támogatást nyújt az önkéntes távozásokhoz a tagállamokkal együttműködésben, azzal a céllal, hogy az illetékes tagállami hatóságok között létrejöjjön egy integrált visszaküldés-kezelési rendszer a harmadik országok érintett hatóságainak és az egyéb érintett érdekelt felek részvételével;

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  technikai és műveleti szinten koordinálja a támogatott önkéntes visszatéréseket a tagállamokból, segítséget nyújtva a távozást megelőző, az utazási és a megérkezés utáni szakaszokban, figyelembe véve a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok szükségleteit és együttműködve a Nemzetközi Migrációs Szervezettel;

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít azoknak a tagállamoknak, amelyek kihívásokkal szembesülnek a visszaküldést vagy a migrációs nyomást illetően, többek között migrációkezelést támogató csapatok bevetésével;

b)  technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít azoknak a tagállamoknak, amelyek visszaküldési rendszereik tekintetében kihívásokkal szembesülnek;

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kidolgozza a visszaküldés-ügyviteli rendszer referenciamodelljét, amelyben meghatározza a nemzeti visszaküldés-kezelési rendszerek struktúráját, valamint technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít a tagállamoknak, hogy a modellnek megfelelő nemzeti visszaküldés-kezelési rendszereket fejlesszenek ki;

[c)  kidolgozza az alapjogi tisztviselővel és a konzultatív fórummal konzultálva a visszaküldés-ügyviteli rendszer referenciamodelljét, amelyben meghatározza a nemzeti visszaküldés-kezelési rendszerek struktúráját, valamint technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít a tagállamoknak, hogy a modellnek megfelelő nemzeti visszaküldés-kezelési rendszereket fejlesszenek ki;]

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kifejleszt és működtet egy központi rendszert, valamint a tagállamok nemzeti visszaküldés-kezelési rendszerei és a központi rendszer közötti kommunikációra szolgáló infrastruktúrát, valamint technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít a tagállamoknak a kommunikációs struktúrához való kapcsolódást illetően;

d)  működteti és fenntartja platformként az IRMA-t, továbbá a tagállamok nemzeti visszaküldés-kezelési rendszerei és a platform közötti kommunikációra szolgáló infrastruktúrát, valamint technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít a tagállamoknak a kommunikációs struktúrához való kapcsolódást illetően;

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít a tagállamoknak a harmadik országbeli állampolgárok azonosításában és az úti okmányok beszerzésében, többek között konzuli együttműködés révén, anélkül hogy közzétenné a nemzetközi védelem kérelmezésének tényére vonatkozó információkat; a tagállamokkal együttműködve visszaküldési műveleteket szervez és koordinál, valamint támogatást nyújt az önkéntes távozáshoz;

törölve

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés b) pontjában említett technikai és műveleti segítségnyújtás magában foglal olyan tevékenységeket, amelyek segítik a tagállamokat a visszaküldési eljárások illetékes nemzeti hatóságok általi végrehajtásában, különösen az alábbiak biztosításával:

(2)  Az (1) bekezdés b) pontjában említett technikai és műveleti segítségnyújtás magában foglal olyan tevékenységeket, amelyek segítik a tagállamokat a visszaküldési eljárások illetékes nemzeti hatóságok általi végrehajtásában, különösen a következőket:

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  tolmácsolási szolgáltatás;

a)  tolmácsolási szolgáltatás nyújtása;

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nem uniós visszaküldési célországokra vonatkozó, az e rendelet végrehajtása szempontjából releváns gyakorlati információk, elemzések és ajánlások, adott esetben együttműködve más uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, közöttük az EASO-val;

b)  a nem uniós visszaküldési célországokra vonatkozó, az e rendelet végrehajtása szempontjából releváns gyakorlati információk és ajánlások biztosítása, adott esetben együttműködve más uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, közöttük [ az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével] és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével;

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a visszaküldési eljárások 2008/115/EK irányelvnek megfelelő végrehajtásával és igazgatásával kapcsolatos tanácsadás, illetve technikai és műveleti segítségnyújtás, többek között a kiutasítási határozatok elkészítését, az azonosítást és az úti okmányok beszerzését illetően;

törölve

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldés céljára való rendelkezésre állásához és szökésük megelőzéséhez szükséges intézkedésekkel kapcsolatos tanácsadás és segítségnyújtás a 2008/115/EK irányelvvel és a nemzetközi joggal összhangban;

d)  a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldés céljára való rendelkezésre állásának biztosítására és szökésük megelőzésére irányuló tagállami intézkedések jogszerűségével, arányosságával és szükségességével, valamint az őrizet alternatíváival kapcsolatos tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása a 2008/115/EK irányelvvel és a nemzetközi joggal összhangban;

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a kiutasítási határozatok végrehajtásához és a harmadik országbeli állampolgárok azonosításához szükséges eszközök, kapacitások és szakértelem.

e)  a visszaküldési határozatok végrehajtásához és a harmadik országbeli állampolgárok azonosításához szükséges eszközök, kapacitások és szakértelem biztosítása.

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség kivételesen és a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban támogatásban részesülhet a visszaküldési tevékenységekre elkülönített uniós alapokból. Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy a tagállamokkal kötött támogatási megállapodásaiban bármely pénzügyi támogatást a Charta teljes tiszteletben tartásától tegyen függővé.

törölve

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség olyan információs rendszereket és szoftveralkalmazásokat fejleszt ki, hoz létre és működtet, amelyek az Európai Határ- és Parti Őrség keretében a visszaküldés céljából lehetővé teszik a minősített és nem minősített érzékeny adatok cseréjét, valamint a 87–89. cikkekben említett személyes adatok cseréjét a Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozatával, a Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozatával és a [45/2001/EK rendelettel] összhangban.

Az Ügynökség olyan információs rendszereket és szoftveralkalmazásokat fejleszt ki, hoz létre és működtet, amelyek az Európai Határ- és Parti Őrség keretében a visszaküldés céljából lehetővé teszik a minősített és nem minősített érzékeny adatok cseréjét, valamint a 87–89. cikkekben említett személyes adatok cseréjét a Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozatával, a Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozatával és az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban.

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség létrehoz, működtet és fenntart egy központi rendszert, amely lehetővé teszi a tagállamok nemzeti visszaküldés-kezelési rendszerei által automatikusan továbbított minden olyan információ és adat feldolgozását, amelyekre az Ügynökségnek szüksége van a 49. cikk szerinti technikai és műveleti segítségnyújtás biztosításához.

Az Ügynökség platformként működteti és fenntartja az IRMA-t, amely lehetővé teszi a tagállamok nemzeti visszaküldés-kezelési rendszerei által továbbított minden olyan információ és adat kezelését, amelyre az Ügynökségnek szüksége van a 49., 51. és 54. cikk szerinti technikai és műveleti segítségnyújtás biztosításához.

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a kiutasítási határozatok érdemi vizsgálata nélkül technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít, és biztosítja a visszaküldési műveletek koordinálását vagy szervezését, beleértve légi járművek ilyen műveletek céljára történő bérbevételét vagy a visszaküldések megszervezését menetrend szerinti járatokon. Az Ügynökség saját kezdeményezésére visszaküldési műveleteket koordinálhat vagy szervezhet.

(1)  Az Ügynökség a visszaküldési határozatok – továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozó – érdemi vizsgálata nélkül technikai és műveleti segítségnyújtást biztosít, és biztosítja a visszaküldési műveletek végrehajtását lehetővé tevő koordinálást vagy szervezést. Az érintett tagállam hozzájárulásával az Ügynökség saját kezdeményezésére visszaküldési műveleteket koordinálhat vagy szervezhet a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban.

 

Amikor az Ügynökség a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldésének megszervezése keretében nyújt technikai és műveleti segítséget a tagállamoknak, koordinációs tisztviselőjén keresztül ellenőrzi, hogy az Ügynökség által szervezett vagy koordinált légi járatokra felszálló harmadik országbeli állampolgárok mindegyike jogerős visszaküldési határozatot kapott-e. A tagállamok továbbítják az Ügynökség számára a visszaküldési határozat másolatát minden olyan visszatérésre kötelezett személyt illetően, akinek visszaküldésére az Ügynökség technikai és műveleti segítségnyújtásával kerül sor.

 

Az Ügynökség nem koordinál, szervez vagy javasol visszaküldési műveleteket olyan harmadik országokba, ahol fennáll a kockázata az alapjogok megsértésének, vagy súlyos hiányosságokat azonosítottak a vonatkozó polgári jogi és büntetőjogi rendszerek, valamint eljárások tekintetében. Ezt többek között az alapjogi tisztviselő ellenőrzött jelentései alapján kell meghatározni.

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok havi rendszerességgel biztosítják a visszaküldésre vonatkozó műveleti adatokat, amelyekre az Ügynökségnek szüksége van a visszaküldési igények értékeléséhez, valamint tájékoztatják az Ügynökséget a tőlük az egyes nemzeti visszaküldési műveletek keretében az előzetes tervek szerint visszatérésre kötelezett személyek számáról és az egyes nemzeti visszaküldési műveletek keretében visszaküldési célországként megjelölt nem uniós országokról, valamint az Ügynökség által végzett segítségnyújtási és koordinációs tevékenységek iránti igényükről. Az Ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz ki és tart naprakészen, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok számára a szükséges műveleti támogatást és megerősítést, többek között műszaki eszközök révén. Az Ügynökség saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére belefoglalhatja a gördülő műveleti tervbe az igényfelmérés alapján általa szükségesnek ítélt visszaküldési műveletek dátumát és végcélját. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára meghatározza a gördülő műveleti terv működési rendjét.

(2)  A tagállamok az 50. cikk (1) bekezdésében említett rendszeren keresztül biztosítják a visszaküldésre vonatkozó azon műveleti adatokat, amelyekre az Ügynökségnek szüksége van a visszaküldési igények értékeléséhez, valamint tájékoztatják az Ügynökséget a tőlük az egyes nemzeti visszaküldési műveletek keretében az előzetes tervek szerint visszatérésre kötelezett személyek számáról és az egyes nemzeti visszaküldési műveletek keretében visszaküldési célországként megjelölt nem uniós országokról, valamint az Ügynökség által végzett segítségnyújtási és koordinációs tevékenységek iránti igényükről. Az Ügynökség gördülő műveleti tervet dolgoz ki és tart naprakészen, hogy biztosítsa a kérelmező tagállamok számára a szükséges műveleti támogatást és erősítést, többek között műszaki eszközök révén. Az Ügynökség az érintett tagállam hozzájárulásával és a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére belefoglalhatja a gördülő műveleti tervbe az igényfelmérés alapján általa szükségesnek ítélt visszaküldési műveletek dátumát és végcélját. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára meghatározza a gördülő műveleti terv működési rendjét. Az Ügynökség koordinációs tisztviselőjén keresztül ellenőrzi, hogy az Ügynökség által szervezett vagy koordinált, kitoloncolásra szolgáló légi járatokra felszállt visszatérésre kötelezett személyek mindegyike a 2008/115/EK irányelvnek megfelelő, jogerős visszaküldési határozatot kapott-e.

 

Az Ügynökség, a visszaküldési műveletekben és visszaküldési intervenciókban részt vevő tagállamok és részt vevő harmadik országok az Ügynökség által támogatott és koordinált valamennyi visszaküldési művelet és intervenció tekintetében – az ügyvezető igazgató javaslata alapján – együttesen műveleti terveket fogadnak el, amelyek rájuk nézve kötelező erővel bírnak. A műveleti tervek a visszaküldési művelet végrehajtásához szükséges minden szempontra kiterjednek, beleértve többek között a nyomonkövetési eljárásokat, a jelentéstételt és a panaszkezelési mechanizmust, valamint – az alkalmazandó normákra és magatartási kódexekre való hivatkozás mellett – az alapjogokkal és a jogállamisággal kapcsolatos biztosítékok végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezéseket is.

Módosítás    276

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség technikai és műveleti segítségnyújtást biztosíthat, és – a részt vevő tagállamok kérésére vagy saját kezdeményezésére – biztosíthatja olyan visszaküldési műveletek koordinálását vagy szervezését, amelyekhez a közlekedési eszközöket és a kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket a nem uniós visszaküldési célország bocsátja rendelkezésre (a továbbiakban: gyűjtő visszatérési műveletek). A részt vevő tagállamok és az Ügynökség a teljes visszaküldési művelet során biztosítják az alapvető jogok, a visszaküldés tilalmának (non-refoulement) elve és a kényszerítő eszközök arányos alkalmazására vonatkozó elv tiszteletben tartását. A visszaküldési művelet során végig, egészen a nem uniós visszaküldési célországba való megérkezésig jelen kell lennie legalább egy tagállami képviselőnek és egy, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személynek, mely utóbbit vagy az 52. cikk értelmében létrehozott állományból vagy a részt vevő tagállam nemzeti felügyeleti rendszeréből kell kirendelni.

(3)  Az Ügynökség technikai és műveleti segítségnyújtást biztosíthat, és – a részt vevő tagállamok kérésére, vagy az érintett tagállam hozzájárulásával és a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban saját kezdeményezésére – biztosíthatja olyan visszaküldési műveletek koordinálását vagy szervezését is, amelyekhez a közlekedési eszközöket és a kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérőket a nem uniós visszaküldési célország bocsátja rendelkezésre (a továbbiakban: gyűjtő visszaküldési műveletek). A részt vevő tagállamok és az Ügynökség a teljes visszaküldési művelet során biztosítják az alapvető jogok, a visszaküldés tilalma elvének, a kényszerítő eszközök arányos alkalmazására vonatkozó elv, valamint a visszatérésre kötelezett személyek méltóságának tiszteletben tartását. A visszaküldési művelet során végig, egészen a nem uniós visszaküldési célországba való megérkezésig jelen kell lennie legalább egy tagállami képviselőnek és egy, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személynek, mely utóbbit vagy az 52. cikk értelmében létrehozott állományból vagy a részt vevő tagállam nemzeti felügyeleti rendszeréből kell kirendelni.

Módosítás    277

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi visszatérési műveletet a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) bekezdésének megfelelően nyomon kell követni. A kitoloncolási műveleteknek a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személy általi nyomon követése objektív és átlátható kritériumok alapján történik, és kiterjed a visszaküldési művelet egészére, az indulást megelőző szakasztól a visszatérésre kötelezett személyek nem uniós visszaküldési célországnak történő átadásáig. A kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személy jelentést nyújt be valamennyi kitoloncolási műveletről az ügyvezető igazgatónak, az alapjogi tisztviselőnek és az adott műveletben részt vevő minden tagállam illetékes nemzeti hatóságainak. Szükség esetén az ügyvezető igazgató és az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják a megfelelő nyomon követést.

Valamennyi visszaküldési műveletet a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) bekezdésének megfelelően nyomon kell követni. A kitoloncolási műveleteknek a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személy általi nyomon követése objektív és átlátható kritériumok alapján történik, és kiterjed a visszaküldési művelet egészére, a távozást megelőző szakasztól a visszatérésre kötelezett személyek nem uniós visszaküldési célországnak történő átadásáig. A kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személy jelentést nyújt be valamennyi kitoloncolási műveletről az ügyvezető igazgatónak, az alapjogi tisztviselőnek, az adott műveletben részt vevő minden tagállam illetékes nemzeti hatóságainak, valamint – szükség esetén – az európai ombudsmannak. Szükség esetén az ügyvezető igazgató és az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják a megfelelő nyomon követést.

Módosítás    278

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az Ügynökségnek fenntartásai vannak az alapvető jogoknak egy visszaküldési művelet során való tiszteletben tartásával kapcsolatban, fenntartásait közli a részt vevő tagállamokkal és a Bizottsággal.

Amennyiben az Ügynökségnek fenntartásai vannak egy visszaküldési művelet kapcsán az alapjogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, fenntartásait közli a részt vevő tagállamokkal, a Bizottsággal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, valamint – szükség esetén – az európai ombudsmannal.

Módosítás    279

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató értékeli a visszaküldési műveletek eredményeit, és hathavonta az előző félévben végrehajtott összes visszaküldési műveletre kiterjedő részletes értékelő jelentést nyújt be az igazgatótanács részére, az alapjogi tisztviselő észrevételeivel együtt. Az ügyvezető igazgató ezekről az eredményekről átfogó összehasonlító elemzést készít a jövőbeli visszaküldési műveletek minőségének, koherenciájának és eredményességének javítása céljából. Az ügyvezető igazgató ezt az elemzést belefoglalja az Ügynökség éves tevékenységi jelentésébe.

(6)  Az ügyvezető igazgató értékeli a visszaküldési műveletek eredményeit, és hathavonta az előző félévben végrehajtott összes visszaküldési műveletre kiterjedő részletes értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és az igazgatótanács részére, az alapjogi tisztviselő észrevételeivel együtt. Az ügyvezető igazgató ezekről az eredményekről átfogó összehasonlító elemzést készít a jövőbeli visszaküldési műveletek minőségének, koherenciájának és eredményességének javítása céljából. Az ügyvezető igazgató ezt az elemzést belefoglalja az Ügynökség éves tevékenységi jelentésébe.

Módosítás    280

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből finanszírozza vagy társfinanszírozza a visszaküldési műveleteket, előnyben részesítve a több tagállam által végzett, illetve a migrációs csomópontokból vagy ellenőrzött központokból induló műveleteket.

(7)  Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből finanszírozza a visszaküldési műveleteket, előnyben részesítve a több tagállam által végzett vagy migrációs csomópontokból induló műveleteket.

Módosítás    281

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség, miután konzultált az alapjogi tisztviselővel, létrehozza az illetékes szervek alkalmazottaiból alkotott, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állományt, amelynek tagjai a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) bekezdésének megfelelően kitoloncolással kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet végeznek, és e rendelet 62. cikkének megfelelően képzésben részesültek.

(1)  Az Ügynökség az alapjogi tisztviselő által tett ajánlások megfelelő figyelembevételét követően létrehozza az 55. cikkben említett Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának részét képező, valamint az illetékes szervek alkalmazottaiból alkotott, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állományt, amelynek tagjai a 2008/115/EK irányelv 8. cikke (6) bekezdésének megfelelően kitoloncolással kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet végeznek, és e rendelet 62. cikkének megfelelően képzésben részesültek. A kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek az Ügynökségnek, többek között az Ügynökség alapjogi tisztviselőjének tesznek jelentést.

Módosítás    282

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára meghatározza az említett állomány számára rendelkezésre bocsátandó, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek létszámát és profilját. A profil és az összlétszámok későbbi módosítása tekintetében ugyanezt az eljárást kell alkalmazni. A tagállamok felelőssége, hogy a megadott profilnak megfelelő, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek kinevezésével hozzájáruljanak az állományhoz. Az állománynak magában kell foglalnia a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó olyan személyeket, akik a gyermekvédelem területén különös szakértelemmel rendelkeznek.

(2)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára, valamint az Alapjogi Ügynökség együttműködésével meghatározza az említett állomány számára rendelkezésre bocsátandó, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek létszámát és profilját, az Ügynökség számára rendelkezésre álló azon visszaküldési szakértők és a kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők számának figyelembevétele mellett, akik segítséget tudnak nyújtani a visszaküldési műveletekben és intervenciókban. A profil és az összlétszámok későbbi módosítása tekintetében ugyanezt az eljárást kell alkalmazni. A tagállamok felelőssége, hogy a megadott profilnak megfelelő, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek kinevezésével hozzájáruljanak az állományhoz. Az állománynak magában kell foglalnia a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó olyan személyeket, akik a gyermekvédelem területén különös szakértelemmel rendelkeznek.

Módosítás    283

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekre a visszaküldési művelet vagy visszaküldési intervenció során továbbra is a küldő tagállamuk fegyelmi előírásai vonatkoznak.

(5)  A kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekre a visszaküldési művelet vagy visszaküldési intervenció során továbbra is a küldő tagállamuk fegyelmi előírásai vonatkoznak.

 

Miután az Ügynökség létrehozta a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állományt, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek profiljának és számának meghatározását követően az Ügynökség megbízza az Európa Tanácsot és az Európa Tanács Kínzás, Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetések Megelőzésére Létrehozott Bizottságán belül tevékenykedő, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyeket, hogy az Ügynökség által végrehajtott vagy támogatott visszaküldési műveletek legfeljebb 20%-os mintáján végezzenek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket. Az Európa Tanácsnak a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó alkalmazottai minden egyes szúrópróbaszerű ellenőrzés után jelentést készítenek. Az Európa Tanács az összegyűjtött információkból éves értékelő jelentést állít össze, amelyet továbbítani kell az ügyvezető igazgató, az Ügynökség igazgatótanácsa, az alapjogi tisztviselő és a konzultatív fórum, az Európai Parlament, a Tanács, valamint a Bizottság részére. Az Ügynökség kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állományának értékeléséhez az Ügynökség éves alapon megfelelő forrásokat biztosít az Európa Tanács számára. A 116. cikkel összhangban e rendeletről végzett értékelés keretében figyelembe kell venni az éves értékelő jelentés eredményeit.

 

Az Ügynökség kizárólag azt követően végezhet vagy segíthet elő kitoloncolást, hogy teljeskörűen létrehozta a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állományát, és az bevetésre készen áll.

Módosítás    284

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A visszaküldési intervenciók során az Ügynökség egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésre visszaküldési csapatokat küldhet ki a migrációkezelést támogató csapatok keretében, illetve szükség szerint kiegészítő technikai és műveleti segítségnyújtást biztosíthat a visszaküldés területén, beleértve azokat az eseteket is, amikor ezek a kihívások nagymértékű vegyes migrációs beáramláshoz vagy tengerből kimentett harmadik országbeli állampolgárok fogadásához kapcsolódnak.

(1)  A visszaküldési intervenciók során az Ügynökség egy tagállam kérésére vagy – az érintett tagállam hozzájárulásával – saját kezdeményezésre visszaküldési, a gyermekvédelem terén speciális szakértelemmel rendelkező tisztviselőket is tömörítő csapatokat küldhet ki a migrációkezelést támogató csapatok keretében, illetve szükség szerint kiegészítő technikai és műveleti segítségnyújtást biztosíthat a visszaküldés területén. Az Ügynökség kizárólag a 62. cikknek megfelelő képzésben részesített határőröket, szakértőket és személyzetet vetheti be a tevékenységekben.

Módosítás    285

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben valamely tagállamra teher nehezedik olyan harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére irányuló kötelezettség végrehajtása során, akikkel szemben valamely tagállam kiutasítási határozatot hozott, az Ügynökség saját kezdeményezésére vagy a tagállam kérésére visszaküldési intervenció formájában megfelelő technikai és műveleti segítséget nyújt. Az ilyen intervenciók magukban foglalhatják a visszaküldési csapatok bevetését a fogadó tagállamban, hogy támogatást nyújtsanak a visszaküldési eljárások végrehajtásában és a fogadó tagállamból induló visszaküldési műveletek megszervezésében.

(1)  Amennyiben valamely tagállamra teher nehezedik a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldésére irányuló kötelezettség végrehajtása során, az Ügynökség – az érintett tagállam hozzájárulásával – saját kezdeményezésére vagy a szóban forgó tagállam kérésére visszaküldési intervenció formájában megfelelő technikai és műveleti segítséget nyújt. Az ilyen intervenciók magukban foglalhatják a visszaküldési csapatok bevetését a fogadó tagállamban, hogy támogatást nyújtsanak a visszaküldési eljárások végrehajtásában és a fogadó tagállamból induló visszaküldési műveletek megszervezésében. A visszaküldési intervenció során végig, egészen a nem uniós visszaküldési célországba való megérkezésig jelen kell lennie legalább egy tagállami képviselőnek és egy, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó, az 51. cikk értelmében létrehozott állományból kirendelt személynek.

Módosítás    286

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség a többéves stratégiai szakpolitikai ciklusban meghatározott irányvonalak alapján harmadik országokban is indíthat visszaküldési intervenciókat, amennyiben az adott harmadik ország kiegészítő technikai és műveleti segítségnyújtást kér a visszaküldési tevékenységeihez. Az ilyen intervenciók magukban foglalhatják a visszaküldési csapatok bevetését, hogy technikai és műveleti segítséget nyújtsanak a harmadik ország visszaküldési tevékenységeihez.

törölve

Módosítás    287

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy tagállam sajátos és aránytalan kihívásokkal szembesül olyan harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére irányuló kötelezettsége végrehajtása során, akikkel szemben kiutasítási határozat született, az Ügynökség saját kezdeményezésére vagy a tagállam kérésére gyorsreagálási visszaküldési intervenció formájában megfelelő technikai és műveleti segítséget nyújt. A gyorsreagálási visszaküldési intervenciók magukban foglalhatják a visszaküldési csapatok gyors bevetését a fogadó tagállamban, hogy támogatást nyújtsanak a visszaküldési eljárások végrehajtásában és a fogadó tagállamból induló visszaküldési műveletek megszervezésében.

(3)  Amennyiben egy tagállam sajátos és aránytalan kihívásokkal szembesül azon visszatérésre kötelezett személyek visszaküldésére irányuló kötelezettsége végrehajtása során, akikkel szemben visszaküldési határozat született, az Ügynökség – az érintett tagállam hozzájárulásával – saját kezdeményezésére vagy a szóban forgó tagállam kérésére, továbbá az alapjogok és a jogállamiság érintett tagállambeli helyzetének értékelését követően gyorsreagálási visszaküldési intervenció formájában megfelelő technikai és műveleti segítséget nyújt. A gyorsreagálási visszaküldési intervenciók magukban foglalhatják a visszaküldési csapatok gyors bevetését a fogadó tagállamban, hogy támogatást nyújtsanak a visszaküldési eljárások végrehajtásában és a fogadó tagállamból induló visszaküldési műveletek megszervezésében. A visszaküldési intervenció során végig, egészen a nem uniós visszaküldési célországba való megérkezésig jelen kell lennie legalább egy tagállami képviselőnek és egy, a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó, az 51. cikk értelmében létrehozott állományból kirendelt személynek.

Módosítás    288

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből finanszírozza vagy társfinanszírozza a visszaküldési intervenciókat.

(6)  Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből finanszírozza a visszaküldési intervenciókat.

Módosítás    289

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrség 10 000 főnyi operatív személyzetből álló készenléti alakulata az Ügynökség részét képezi. Ez a készenléti alakulat az alábbi három személyzeti kategóriából áll az I. mellékletben meghatározott éves rendelkezésre állási rendszernek megfelelően:

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata az Ügynökség részét képezi. Ez a készenléti alakulat az alábbi négy személyzeti kategóriából áll az I. mellékletben meghatározott éves rendelkezésre állási rendszernek megfelelően:

Módosítás    290

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  4. kategória: a tagállamok operatív személyzetéből álló gyorsreagálású állomány, amely az 58a. cikkel összhangban gyorsreagálási határvédelmi műveletek céljára vethető be.

Módosítás    291

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának tagjait a közös műveletekben, gyorsreagálási határvédelmi műveletekben, visszaküldési intervenciókban, illetve a tagállamokban vagy harmadik országokban folytatott egyéb releváns operatív tevékenységekben részt vevő határigazgatási csapatok, migrációkezelést támogató csapatok és visszaküldési csapatok tagjaként veti be.

(2)  Az Ügynökség az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának tagjait a közös műveletekben, gyorsreagálási határvédelmi műveletekben, visszaküldési intervenciókban, illetve a tagállamokban vagy harmadik országokban folytatott egyéb releváns operatív tevékenységekben részt vevő határigazgatási csapatok, migrációkezelést támogató csapatok és visszaküldési – a többek között a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyeket is magában foglaló – csapatok tagjaként veti be. Az Ügynökség és az érintett tagállam gondoskodnak arról, hogy ne alakuljanak ki működési átfedések.

Módosítás    292

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Ügynökségnek a műveletek keretében bevetett csapattagjai a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos ügyekben együttműködhetnek az Europol ugyanazon földrajzi területen bevetett csapataival.

Módosítás    293

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 83. cikkel összhangban az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának minden tagja elláthat határellenőrzési vagy visszaküldési feladatokat, ideértve a vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott, illetve az Ügynökség személyzete esetében a II. mellékletnek megfelelő végrehajtási hatásköröket igénylő feladatokat is.

(3)  A 83. cikkel összhangban az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának minden tagja elláthat – a fogadó tagállam hozzájárulásával – határellenőrzési vagy visszaküldési feladatokat, ideértve a vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott, illetve az Ügynökség személyzete esetében az e rendelet II. mellékletének megfelelő végrehajtási hatásköröket igénylő feladatokat is. A készenléti alakulat – a személyzetet is ideértve – megfelel az (EU) 2016/399 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében előírt, különleges képzésre és szakértelemre vonatkozó követelményeknek.

Módosítás    294

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az operatív személyzet egyes profilok szerinti létszámáról az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatát képező három kategória mindegyikében, a következő évi csapatok megalkotása érdekében;

a)  az operatív személyzet egyes profilok szerinti létszámáról az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatán belüli 1–3. kategóriákban, valamint a gyorsreagálási határvédelmi műveletek esetében a 4. kategóriában, a következő évi csapatok megalkotása érdekében;

Módosítás    295

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Ügynökség az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata teljes létszámának maximum %-át kitevő mértékben olyan alkalmazottakat toborozhat, akik feladata, hogy támogatást nyújtsanak a készenléti alakulat létrehozásában, műveleteinek tervezésében és igazgatásában és az Ügynökség saját eszközeinek beszerzésében.

(6)  Az Ügynökség az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata teljes létszámának maximum 10%-át kitevő mértékben toborozhat az 1. kategóriából alkalmazottakat, vagy igénybe vehet kirendelt nemzeti szakértőket a készenléti alakulat létrehozásához, műveleteinek tervezéséhez és igazgatásához és az Ügynökség saját eszközeinek beszerzéséhez kapcsolódó támogatási feladatok ellátásához.

Módosítás    296

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  [Az e rendelet hatálybalépését követő öt év] után az I. mellékletben meghatározott személyzet létszámát évente felül kell vizsgálni, feltéve, hogy a készenléti alakulatot létrehozták és az teljes mértékben működőképes. Mindaddig, amíg az operatív személyzet létszáma nem csökken az 5 000 fős minimális küszöbérték alá, vagy nem lépi túl a 7 000 fős maximális küszöbértéket, az 1., 2. 3. és 4. kategóriába tartozó személyzet létszáma szükség esetén akár 30%-kal is növelhető vagy csökkenthető. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 118. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az I. mellékletben megállapított személyzeti létszám kiigazítására irányuló módosításához.

Módosítás    297

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Személyzetének tagjaival (1. kategória) az Ügynökség hozzájárul az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához. Ezeket az alkalmazottakat a csapatok valamennyi feladat ellátására és valamennyi hatáskör gyakorlására – ideértve az Ügynökség saját eszközeinek működtetésére vonatkozó feladatot is – felhatalmazott tagjaiként vetik be a műveleti területeken.

(1)  Az Ügynökség hozzájárul ahhoz, hogy személyzetének (1. kategória) az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához tartozó tagjait a csapatok valamennyi feladat – többek között az alapjogok tiszteletben tartásának felügyeleti, valamint az Ügynökség saját eszközeinek működtetési feladatai – ellátására és valamennyi hatáskör gyakorlására felhatalmazott tagjaiként bevessék a műveleti területeken.

Módosítás    298

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Ügynökség hozzájárul ahhoz, hogy személyzetének (1. kategória) Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához tartozó tagjai közül legalább 100 főt – akik közvetlenül az alapjogi tisztviselő felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel, és akiket azzal a feladattal bíznak meg, hogy az Ügynökség, a fogadó tagállam vagy harmadik ország tevékenységeinek és műveleteinek teljes körére kiterjedően felügyeljék az alapjogok tiszteletben tartását – bevessenek a műveleti területeken, valamint a visszaküldési műveletekben és tevékenységekben. Az alapjogok tiszteletben tartásának felügyeletét a személyzet tagjaiként ellátó személyek feladataik ellátása során függetlenek. Közvetlenül az alapjogi tisztviselő és a konzultatív fórum felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel. Megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkeznek az alapjogok és a visszaküldés felügyelete terén.

Módosítás    299

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 62. cikk (2) bekezdésével összhangban toborzásukat követően a személyzet új tagjai szükség szerint teljes körű határőrizeti vagy visszaküldéssel kapcsolatos képzésen esnek át az Ügynökség által kidolgozott, és a kiválasztott tagállamokkal megkötött megállapodások alapján ez utóbbiak szakosodott akadémiáiban végrehajtott külön képzési programok keretében. A képzés költségét teljes mértékben az Ügynökség fedezi.

(2)  A 62. cikk (2) bekezdésével összhangban toborzásukat követően a személyzet új tagjait profiljuknak megfelelő, teljes körű – alapjogi képzést is magában foglaló – képzésben kell részesíteni. Az Ügynökség által kidolgozott, és a kiválasztott tagállamokkal megkötött megállapodások alapján ez utóbbiak szakosodott akadémiáiban végrehajtott külön képzési programok keretében szükség szerint határőrizeti képzést, visszaküldéssel kapcsolatos képzést, illetve kiterjedt alapjogi képzést kell szervezni. A képzés költségét teljes mértékben az Ügynökség fedezi.

Módosítás    300

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség biztosítja, hogy személyzetének tagjai a foglalkoztatásuk teljes ideje alatt magas minőségi normák szerint teljesítsék a csapattagokként rájuk háruló feladatokat. A személyzet minden tagja számára megfelelő képzési térképeket kell kidolgozni, amely állandó jelleggel biztosítja a határőrizeti vagy visszaküldéssel kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges szakképesítései meglétét.

(3)  Az Ügynökség biztosítja, hogy személyzetének tagjai a foglalkoztatásuk teljes ideje alatt a legszigorúbb normák szerint, valamint az alapjogok maradéktalan tiszteletben tartásával teljesítsék a csapattagokként rájuk háruló feladatokat. A személyzet minden tagja számára megfelelő képzési térképeket kell kidolgozni, amely állandó jelleggel biztosítja a határőrizeti, az alapjogok felügyeletével vagy a visszaküldéssel kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges szakképesítései meglétét.

Módosítás    301

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség által alkalmazott, határellenőrzési vagy visszaküldési feladatok elvégzésére irányuló képzettséggel nem rendelkező egyéb személyzeti tagok a közös műveletek során kizárólag koordinációs és egyéb kapcsolódó feladatok teljesítésére vethetők be. Ők nem képezik a csapatok részét.

(4)  Az Ügynökség által alkalmazott, határellenőrzési, alapjog-felügyeleti, vagy visszaküldési feladatok elvégzésére irányuló képzettséggel nem rendelkező egyéb személyzeti tagok a közös műveletek során kizárólag koordinációs és egyéb kapcsolódó feladatok teljesítésére vethetők be. Ők nem képezik a csapatok részét.

Módosítás    302

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az Ügynökséghez csapattagokként kirendelt operatív személyzettel (2. kategória) hozzájárulnak az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának felállításához. Az egyes kirendelések időtartamát a 93. cikk (7) bekezdésével összhangban kell megállapítani. A 61. cikkben említett pénzügyi támogatási rendszer végrehajtásának megkönnyítése érdekében a kirendelés általános szabályként az egyes naptári évek elején veszi kezdetét.

(1)  A tagállamok az Ügynökséghez csapattagokként kirendelt operatív személyzettel (2. kategória) hozzájárulnak az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának felállításához. Az egyes kirendelések időtartamát a 94. cikk (7) bekezdésével összhangban kell megállapítani. A 61. cikkben említett pénzügyi támogatási rendszer végrehajtásának megkönnyítése érdekében a kirendelés általános szabályként az egyes naptári évek elején veszi kezdetét.

Módosítás    303

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Minden év június 30-ig mindegyik tagállam kinevezi a kirendelt operatív személyzetet, az igazgatótanács által az 55. cikk (4) bekezdésének megfelelően a következő évre megállapított létszámokkal és profilokkal összhangban. Az Ügynökség ellenőrizheti, hogy a tagállamok által javasolt operatív személyzet megfelel-e a meghatározott profiloknak és birtokában van-e a szükséges nyelvi készségeknek. Az Ügynökség szeptember 15-ig elfogadja a javasolt jelölteket vagy felkéri a tagállamot, hogy a kirendeléshez javasoljon egy másik jelöltet, amennyiben az előzőekben felterjesztett személy nem tesz eleget az előírt profiloknak, nem rendelkezik a szükséges nyelvi készségekkel, illetve az előző bevetések során kötelezettségszegést követett el vagy megsértette a hatályos szabályokat.

(4)  Minden év június 30-ig mindegyik tagállam kinevezi a kirendelt operatív személyzetet, az igazgatótanács által az 55. cikk (4) bekezdésének megfelelően a következő évre megállapított létszámokkal és profilokkal összhangban. Az Ügynökség ellenőrzi, hogy a tagállamok által javasolt operatív személyzet megfelel-e a meghatározott profiloknak és birtokában van-e a szükséges nyelvi készségeknek. Az Ügynökség szeptember 15-ig elfogadja a javasolt jelölteket vagy – amennyiben egy jelölt nem tesz eleget az előírt profiloknak, nem rendelkezik a szükséges nyelvi készségekkel, illetve az előző bevetések során kötelezettségszegést követett el vagy megsértette a hatályos szabályokat – elutasítja a jelöltet és felkéri a tagállamot, hogy a kirendeléshez javasoljon másik jelöltet.

Módosítás    304

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A 75. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a 2. kategóriába tartozó személyzet valamennyi bevetése kötelező. A 75. cikk (3) bekezdésére történő hivatkozás esetén a személyzet lép a 2. kategória szóban forgó személyzetének helyébe.

Módosítás    305

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Mindegyik tagállam felelős azért, hogy a kinevezett operatív személyzetet az Ügynökség kérésére rendelkezésre bocsássa az e cikkben meghatározott megállapodásokkal összhangban. Egy naptári éven belül az operatív személyzet minden egyes tagjának rendelkezésre kell állnia egy legfeljebb 4 hónapos időtartamra.

(2)  Mindegyik tagállam felelős azért, hogy a kinevezett operatív személyzetet az Ügynökség kérésére rendelkezésre bocsássa az e cikkben meghatározott megállapodásokkal összhangban. Egy naptári éven belül az operatív személyzet minden egyes tagjának rendelkezésre kell állnia egy legalább 2 hónaptól legfeljebb 4 hónapig terjedő időtartamra.

Módosítás    306

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség ellenőrizheti, hogy a tagállamok által rövid távú bevetésekre kinevezett operatív személyzet megfelel-e a meghatározott profiloknak, és birtokában van-e a szükséges nyelvi készségeknek. Az Ügynökség kérheti egy tagállamtól, hogy távolítsa el a nemzeti jegyzékből az operatív személyzet valamely tagját, amennyiben az illető nem felel meg az előírt profiloknak, nem rendelkezik a szükséges nyelvi készségekkel, illetve az előző bevetések során kötelezettségszegést követett el vagy megsértette a hatályos szabályokat.

(3)  Az Ügynökség ellenőrzi, hogy a tagállamok által rövid távú bevetésekre kinevezett operatív személyzet megfelel-e a meghatározott profiloknak, és birtokában van-e a szükséges nyelvi készségeknek. Az Ügynökség elutasítja az operatív személyzet tagjelöltjét, amennyiben az illető nem felel meg az előírt profiloknak, nem rendelkezik a szükséges nyelvi készségekkel, illetve az előző bevetések során kötelezettségszegést követett el vagy megsértette a hatályos szabályokat, és felkéri a tagállamot, hogy nevezzen ki egy másik jelöltet.

Módosítás    307

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A 75. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a 3. kategóriába tartozó személyzet valamennyi bevetése kötelező. A 75. cikk (3) bekezdésére történő hivatkozás esetén a személyzet lép a 3. kategória szóban forgó személyzetének helyébe.

Módosítás    308

Rendeletre irányuló javaslat

58 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

58a. cikk

 

A tagállamok részvétele az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatában a gyorsreagálású állomány révén

 

(1)  A tagállamok a gyorsreagálású állomány részét képező operatív személyzetet azonnal az Ügynökség rendelkezésére bocsátják (4. kategória). Kizárólag gyorsreagálási határvédelmi műveletek céljára operatív személyzet vethető be az egyes tagállamokból a gyorsreagálású állománya részeként attól az időponttól számított öt munkanapon belül, amikor az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam megállapodik a műveleti tervről, feltéve, hogy a szóban forgó művelethez szükséges, 1–3. kategóriába tartozó személyzet már teljes mértékben bevetésre került. E célból valamennyi tagállam évenként adott számú határőrt vagy egyéb illetékes személyzetet bocsát az Ügynökség rendelkezésére. E személyek az igazgatótanács határozatában meghatározottak szerinti profilokkal rendelkeznek. A tagállamok által rendelkezésre bocsátott személyzet teljes létszáma 3 000 határőr vagy egyéb illetékes személyzet. Az Ügynökség megbizonyosodik arról, hogy a tagállamok által javasolt határőrök megfelelnek-e a meghatározott profiloknak. Az Ügynökség elfogadja a javasolt jelölteket vagy – amennyiben egy jelölt nem felel meg az előírt profiloknak, nem rendelkezik a szükséges nyelvi készségekkel, az előző bevetések során kötelességszegést követett el vagy megsértette a hatályos szabályokat – elutasítja a jelöltet és felkéri a tagállamot, hogy a kirendeléshez javasoljon másik jelöltet.

 

(2)  Az egyes tagállamok felelősek azért, hogy az Va. mellékletnek megfelelően hozzájáruljanak a határőrök vagy egyéb illetékes személyzet (1) bekezdésben említettek szerinti létszámához.

Módosítás    309

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Félidős értékelés az EURÓPAI HATÁR- ÉS PARTI ŐRSÉG készenléti alakulatának működéséről

Az EURÓPAI HATÁR- ÉS PARTI ŐRSÉG készenléti alakulatának működésére vonatkozó értékelés

Módosítás    310

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Különösen a 65. cikkben említett jelentések alapján a Bizottság 2024. június 31-ig félidős értékelést készít az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának működéséről, a teljes létszám és az összetétel értékelésével. Az értékelésnek figyelembe kell vennie az Ügynökség hozzájárulásaira szánt személyzet alakulását, valamint az egyes tagállamok kapacitásaiban beálló minden olyan jelentős változást, amely hatással van azon képességükre, hogy hozzájáruljanak a készenléti alakulat működéséhez.

(1)  [Két évvel e rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig a Bizottság a tagállamokkal közösen értékelést készít – mindenekelőtt a 65. cikkben és a 62. cikk (8a) bekezdésében említett jelentések alapján – az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának, többek között a gyorsreagálású állománynak a működéséről, átfogó módon felmérve annak képzettségét, különleges szaktudását, szakmai felkészültségét, létszámát és összetételét. Az értékelésnek figyelembe kell vennie az Ügynökség hozzájárulásaira szánt személyzet alakulását, valamint az egyes tagállamok kapacitásaiban beálló minden olyan jelentős változást, amely hatással van azon képességükre, hogy hozzájáruljanak a készenléti alakulat működéséhez.

Módosítás    311

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezt a félidős értékelést szükség esetén az I., III. és IV. mellékletek módosítására vonatkozó megfelelő javaslatok kísérik.

(2)  Ezt az értékelést szükség esetén az I., III., IV. és Va. mellékletek módosítására vonatkozó megfelelő javaslatok kísérik.

Módosítás    312

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  [Két évvel e rendelet hatálybalépését követően]-jéig/-ig, majd azt követően négyévente a Bizottság a tagállamokkal közösen, valamint az Ügynökség segítségével elvégzi az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához tartozó személyi állomány képzettségi szintjének, különleges szaktudásának és szakmai felkészültségének független értékelését. A Bizottság az értékelés eredményeit megosztja az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a Bizottsággal.

Módosítás    313

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A fogadó tagállam beleegyezésével az Ügynökség képviseleti irodákat hozhat létre annak területén, hogy megkönnyítse és javítsa az Ügynökség által az adott tagállamban vagy egy szomszédos régióban szervezett műveleti tevékenységek – ideértve a visszaküldésekhez kapcsolódó tevékenységeket is – koordinálását, valamint biztosítsa az Ügynökség emberi és technikai erőforrásainak hatékony kezelését. A képviseleti irodák olyan ideiglenes létesítmények, amelyeket arra az időtartamra hoznak létre, amelyre az Ügynökségnek jelentős operatív tevékenységek adott tagállambeli vagy az érintett szomszédos régióbeli folytatásához szüksége van. Ez az időtartam szükség esetén meghosszabbítható.

(1)  A fogadó tagállam beleegyezésével, illetve e lehetőségnek a fogadó harmadik országgal kötött, jogállásról szóló megállapodásba történő kifejezett beillesztésével az Ügynökség képviseleti irodákat hozhat létre az adott tagállam vagy harmadik ország területén annak érdekében, hogy megkönnyítse és javítsa az Ügynökség által az adott tagállamban vagy harmadik országban szervezett műveleti tevékenységek – ideértve a visszaküldésekhez kapcsolódó tevékenységeket is – koordinálását, valamint biztosítsa az Ügynökség emberi és technikai erőforrásainak hatékony kezelését. A képviseleti irodákat arra az időtartamra kell létrehozni, amelyre az Ügynökségnek jelentős műveleti tevékenységek adott tagállambeli vagy az érintett harmadik országbeli végrehajtására szüksége van. Ez az időtartam szükség esetén meghosszabbítható.

Módosítás    314

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökségnek és a képviseleti iroda helye szerinti fogadó tagállamnak törekednie kell azoknak a szükséges intézkedéseknek a meghozatalára, amelyekkel a lehető legjobb feltételek biztosíthatók a képviseleti iroda feladatainak teljesítéséhez.

(2)  Az Ügynökség és a képviseleti iroda helye szerinti fogadó tagállam vagy fogadó harmadik ország meghozzák a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a lehető legjobb feltételek biztosíthatók a képviseleti iroda feladatainak teljesítéséhez. A képviseleti irodák személyzeti állományának alkalmazási helyét a 94. cikk (2) bekezdésének megfelelően kell meghatározni.

Módosítás    315

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  műveleti segítséget nyújtanak a tagállamnak az érintett műveleti területeken;

b)  műveleti segítséget nyújtanak a tagállamnak vagy a harmadik országnak az érintett műveleti területeken;

Módosítás    316

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  felügyelik az alapjogok tiszteletben tartását a határigazgatás és a visszaküldés terén végrehajtott műveletek és tevékenységek tekintetében, és jelentést tesznek közvetlenül az alapjogi tisztviselőnek;

Módosítás    317

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  együttműködnek a fogadó tagállam(ok)kal az Ügynökség által az adott tagállam(ok)ban szervezett operatív tevékenységek gyakorlati végrehajtásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, ideértve minden olyan további problémát is, amelyek a szóban forgó tevékenységek során merülhetnek fel;

d)  együttműködnek a fogadó (egy vagy több) tagállammal vagy a fogadó harmadik országgal az Ügynökség által az adott tagállam(ok)ban vagy harmadik országban szervezett operatív tevékenységek gyakorlati végrehajtásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, ideértve minden olyan további problémát is, amelyek a szóban forgó tevékenységek során merülhetnek fel;

Módosítás    318

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  szükség esetén támogatást nyújtanak a koordinációs tisztviselőnek az Ügynökség csapatai és a fogadó tagállam érintett hatóságai közötti kommunikáció koordinálásában;

f)  szükség esetén támogatást nyújtanak a koordinációs tisztviselőnek az Ügynökség csapatai és a fogadó tagállam vagy fogadó harmadik ország érintett hatóságai közötti koordinációban és kommunikációban;

Módosítás    319

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  segítséget nyújtanak az Ügynökség összekötő tisztviselője számára a felelősségük alá tartozó terület határigazgatásával kapcsolatban felmerülő jelenlegi vagy jövőbeli kihívások azonosításában vagy a visszaküldési vívmányok végrehajtásában, és rendszeresen jelentést tesznek a székhelynek;

i)  segítséget nyújtanak az Ügynökség összekötő tisztviselője számára a felelősségük alá tartozó terület határigazgatásával vagy a visszaküldési vívmányok végrehajtásával, illetve az alapjogi kérdésekkel kapcsolatban felmerülő jelenlegi vagy jövőbeli kihívások azonosításában, és rendszeresen jelentést tesznek a székhelynek;

Módosítás    320

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A képviseleti iroda helye szerinti fogadó tagállam segítséget nyújt az Ügynökségnek a műveleti képességek biztosításához.

Módosítás    321

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető igazgató negyedévente jelentést tesz az igazgatótanácsnak a képviseleti irodák tevékenységeiről. A képviseleti irodák tevékenységeit a 98. cikk (2) bekezdésének 10. pontjában említett éves tevékenységi jelentés egy különálló szakaszában kell bemutatni.

(6)  Az ügyvezető igazgató és az alapjogi tisztviselő negyedévente jelentést tesz az igazgatótanácsnak a képviseleti irodák tevékenységeiről, valamint az alapjogok képviseleti irodák által felügyelt tiszteletben tartásáról. A képviseleti irodák tevékenységeit a 98. cikk (2) bekezdésének j) pontjában említett éves tevékenységi jelentés egy különálló szakaszában kell bemutatni.

Módosítás    322

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy valamely olyan tagállamban, ahol az Ügynökség képviseleti irodát hozott létre, általánossá vált hiányosságok állnak fenn a jogállamiság tekintetében, a Bizottság haladéktalanul jelenti ezt a megállapítást az ügyvezető igazgatónak. E megállapítás közlésétől számított egy hónapon belül – kivéve, ha a képviseleti iroda időközben bezárt – az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára, valamint a Bizottság véleményének maradéktalan figyelembevétele mellett határozatot hoz arról, hogy bezárja-e a képviseleti irodát.

Módosítás    323

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok jogosultak, hogy a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás formájában éves támogatásban részesüljenek az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítéséhez, ezáltal pedig az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának felállításához a III. és IV. mellékleteknek megfelelően nyújtott hozzájárulásuk biztosítása érdekében. A támogatás az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 125. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint történik, és az adott év végét követően, illetve a (3) és (4) bekezdés szerint meghatározott feltételek teljesülése esetén fizetik ki. A finanszírozás a (2) bekezdésben meghatározott referenciaösszegre alapul, és összege:

(1)  A tagállamok jogosultak, hogy a költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás formájában éves támogatásban részesüljenek az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítéséhez, ezáltal pedig az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának felállításához a III. és IV. mellékleteknek megfelelően nyújtott hozzájárulásuk biztosítása érdekében, mely támogatás az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 125. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint történik, és amelyet az adott év végét követően, illetve a (3) és (4) bekezdés szerint meghatározott feltételek teljesülése esetén fizetik ki. A finanszírozás a (2) bekezdésben meghatározott referenciaösszegre alapul, és összege:

Módosítás    324

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés a) pontjában említett összeg éves kifizetésére azzal a feltétellel kerül sor, hogy a tagállamok az érintett időszakban új határőrök és egyéb tisztviselők toborzása révén megfelelő mértékben növelik a határőri feladatokat ellátó teljes nemzeti személyzetüket. A jelentéstétel szempontjából lényeges információkat az évenkénti kétoldalú tárgyalások alkalmával kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani, ellenőrzésükre pedig a következő évben kell sort keríteni a sebezhetőségi értékelés útján. Az (1) bekezdés b) pontjában említett összeg éves kifizetésére az 58. cikkel összhangban és a IV. mellékletben szereplő korlátozás keretein belül legkevesebb 4 hónapra ténylegesen bevetett határőrök és egyéb tisztviselők számától függően kerül sor.

(3)  Az (1) bekezdés a) pontjában említett összeg éves kifizetésére azzal a feltétellel kerül sor, hogy a tagállamok az érintett időszakban új határőrök és egyéb tisztviselők toborzása révén megfelelő mértékben növelik a határőri feladatokat ellátó teljes nemzeti személyzetüket. A jelentéstétel szempontjából lényeges információkat az évenkénti kétoldalú tárgyalások alkalmával kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani, ellenőrzésükre pedig a következő évben kell sort keríteni a sebezhetőségi értékelés útján. Az (1) bekezdés b) pontjában említett összeg éves kifizetésére az 58. cikkel összhangban és a IV. mellékletben szereplő korlátozás keretein belül – a legkevesebb 4 hónapos folytonos vagy nem folytonos időszakra ténylegesen bevetett határőrök vagy egyéb tisztviselők létszámára vonatkozóan teljes mértékben, vagy a 4 hónapnál rövidebb folytonos vagy nem folytonos időszakot lefedő bevetések esetében arányosítva kerül sor. A hozzájáruló tagállam egyedi és indokolt kérelmének benyújtása nyomán előlegfizetést kell biztosítani az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett összegek éves kifizetéseihez kapcsolódóan.

Módosítás    325

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az e cikk szerinti pénzügyi támogatás végrehajtása során az Ügynökség és a tagállamok szavatolják a társfinanszírozás elvének és a kettős finanszírozás tilalma elvének tiszteletben tartását.

Módosítás    326

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a 9. cikk (4) bekezdésében említett kapacitási ütemterv figyelembevételével – amennyiben rendelkezésre áll –, illetve a tagállamok és adott esetben az EASO és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége megfelelő képzési szervezeteivel együttműködve célzott képzési eszközöket dolgoz ki, ideértve a gyermekek és a más kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek védelmére vonatkozó speciális képzéseket is. Az Ügynökség az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának csapattagjai közé tartozó határőrök, visszaküldési és más releváns szakemberek számára a feladataikkal és hatásköreikkel összefüggő továbbképzéseket biztosít. Az Ügynökség személyzetéhez tartozó szakértők a továbbképzéseknek és gyakorlatoknak az Ügynökség éves munkaprogramjában említett ütemtervével összhangban ezekkel a határőrökkel és egyéb csapattagokkal közösen rendszeres gyakorlatokat tartanak.

(1)  Az Ügynökség a 9. cikk (4) bekezdésében említett kapacitási ütemterv figyelembevételével – amennyiben rendelkezésre áll –, illetve a tagállamok és [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége] és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége megfelelő képzési szervezeteivel együttműködve célzott képzési eszközöket dolgoz ki, ideértve a gyermekek és a kiszolgáltatott helyzetben lévő más személyek védelmére vonatkozó speciális képzéseket is. Az Ügynökség az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának csapattagjai közé tartozó határőrök, visszaküldési szakemberek, visszaküldést végrehajtó hatósági kísérők és a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek, valamint más releváns szakemberek számára a feladataikkal és hatásköreikkel összefüggő továbbképzéseket biztosít. Az Ügynökség személyzetéhez tartozó szakértők a továbbképzéseknek és gyakorlatoknak az Ügynökség éves munkaprogramjában említett ütemtervével összhangban ezekkel a határőrökkel és egyéb csapattagokkal közösen rendszeres gyakorlatokat tartanak.

Módosítás    327

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség biztosítja, hogy a személyzet minden olyan tagja, akit azért toboroztak, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának operatív személyzeteként fejtsen ki tevékenységet, az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való első bevetését megelőzően képzésben részesüljön a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokról, beleértve az alapvető jogokat és a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, valamint adott esetben a kutató-mentő műveleteket. E célból az Ügynökség a kiválasztott tagállamokkal megkötött megállapodások alapján megvalósítja a szükséges képzési programokat az említett tagállamok nemzeti akadémiáin. A képzés költségét teljes mértékben az Ügynökség fedezi.

(2)  Az Ügynökség biztosítja, hogy a személyzet minden olyan tagja, akit azért toboroztak, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának operatív személyzeteként fejtsen ki tevékenységet, az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való első bevetését megelőzően képzésben részesüljön a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokról, többek között az alapvető jogokról, a nemzetközi védelemhez való hozzáférésről, a védelmet kereső személyek azonosítását és megfelelő eljárások felé irányítását szolgáló iránymutatásokról, a gyermekek, köztük a kísérő nélküli kiskorúak, az emberkereskedelem áldozatai, a sürgős orvosi ellátásra szoruló személyek és más különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek sajátos szükségleteinek kezelését szolgáló iránymutatásokról, valamint – amennyiben a tervek szerint tengeri műveletekben fognak részt venni – a kutató-mentő műveletekről. Ha az operatív tevékenységek esetlegesen szükségessé teszik tűzfegyverek használatát, a személyzet tagjait átfogó gyakorlati, jogi és etikai képzésben kell részesíteni, az illető előző képzésének vagy tapasztalatainak figyelembevétele mellett.

Módosítás    328

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  E célból az Ügynökség a kiválasztott tagállamokkal megkötött megállapodások alapján megvalósítja a szükséges képzési programokat az említett tagállamok nemzeti akadémiáin. Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy a képzés a közös alaptantervet kövesse, egységes legyen, továbbá előmozdítsa a kölcsönös megértést, valamint a Szerződésekben rögzített értékeken alapuló közös kultúrát. A képzés költségét teljes mértékben az Ügynökség fedezi.

Módosítás    329

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az Ügynökség az igazgatótanács jóváhagyását követően ügynökségi képzési központot létesíthet, hogy így még kedvezőbb hátteret teremtsen a közös európai kultúra képzésbe történő beépítéséhez.

Módosítás    330

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség gondoskodik az annak biztosításához szükséges kezdeményezésekről, hogy a tagállamok operatív személyzetének minden tagja, aki részt vesz az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának csapataiban, az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való részvételét megelőzően képzésben részesüljön a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokról, beleértve az alapvető jogokat és a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, valamint adott esetben a kutató-mentő műveleteket.

törölve

Módosítás    331

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség gondoskodik a szükséges kezdeményezésekről a visszaküldési feladatokban közreműködő, az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához és az 52. cikkben említett állományhoz beosztott személyzetnek nyújtott képzés biztosítása érdekében. Az Ügynökség biztosítja, hogy személyzetének és a visszaküldési műveletekben vagy visszaküldési intervenciókban részt vevő személyzetnek az összes tagja az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való részvételt megelőzően képzésben részesüljenek a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokról, beleértve az alapvető jogokat és a nemzetközi védelemhez való hozzáférést.

(4)  Az Ügynökség gondoskodik a szükséges kezdeményezésekről a visszaküldési feladatokban közreműködő, az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatához és az 52. cikkben említett állományhoz beosztott személyzetnek nyújtott képzés biztosítása érdekében. Az Ügynökség biztosítja, hogy személyzetének és a visszaküldési műveletekben vagy visszaküldési intervenciókban részt vevő személyzetnek az összes tagja az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való részvételt megelőzően képzésben részesüljön a vonatkozó uniós és nemzetközi jogszabályokról, többek között az alapvető jogokról, a nemzetközi védelemhez való , valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek továbbirányítására szolgáló mechanizmushoz való hozzáférésről.

Módosítás    332

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az Ügynökség létrehoz egy csereprogramot, amely lehetővé teszi a csapataiban részt vevő határőrök és az európai visszaküldési intervenciós csapatokban részt vevő személyzet számára, hogy a külföldi tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat megismerve tudást és speciális szakismereteket szerezzenek azáltal, hogy egy, a sajátjukétól különböző tagállamban dolgoznak együtt határőrökkel és a visszaküldési feladatokban közreműködő személyzettel.

(8)  Az Ügynökség létrehoz egy csereprogramot, amely lehetővé teszi a csapataiban részt vevő határőrök és az európai visszaküldési intervenciós csapatokban részt vevő személyzet számára, hogy a külföldi tapasztalatokat, az alapjogok tiszteletben tartásával kapcsolatos, illetve a bevált gyakorlatokat megismerve tudást és speciális szakismereteket szerezzenek azáltal, hogy egy, a sajátjukétól különböző tagállamban dolgoznak együtt határőrökkel és a visszaküldési feladatokban közreműködő személyzettel.

Módosítás    333

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az Ügynökség belső minőségellenőrzési mechanizmust hoz létre, valamint fejleszt tovább annak érdekében, hogy megbizonyosodjon személyzete valamennyi tagjának és az Ügynökség műveleti tevékenységeiben részt vevő, tagállami operatív személyzet magas képzettségi, különleges szaktudási és szakmai felkészültségi szintjéről. Az Ügynökség éves értékelő jelentést készít a minőségellenőrzési mechanizmus működése alapján. Az Ügynökség az éves értékelő jelentést továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    334

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgató javaslata alapján és a Bizottság kedvező véleményét követően az igazgatótanács meghatározza az Ügynökség saját technikai képességeinek fejlesztésére vonatkozó átfogó többéves stratégiát, az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikai ciklusának figyelembevételével, rendelkezésre állása esetén ideértve a 9. cikk (4) bekezdésében említett kapacitási ütemtervet, valamint a többéves pénzügyi keretben e célra elkülönített költségvetési forrásokat.

Az ügyvezető igazgató javaslata alapján és a Bizottság kedvező véleményét követően, valamint az európai integrált határigazgatás többéves stratégiai szakpolitikai ciklusra – rendelkezésre állása esetén ideértve a 9. cikk (4) bekezdésében említett kapacitási ütemtervet is – és a többéves pénzügyi keretben e célra elkülönített költségvetési forrásokra építve az igazgatótanács átfogó többéves stratégiát készít az Ügynökség saját technikai képességeinek fejlesztéséről.

Módosítás    335

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Ügynökség által készített és az igazgatótanács által jóváhagyott mintamegállapodás alapján a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam és az Ügynökség megállapodik az eszközök működőképességét biztosító feltételekről. A közös tulajdonban lévő eszközök esetén a feltételek szabályozzák az eszközök Ügynökség számára való teljes körű rendelkezésre állásának időszakait is, valamint meghatározzák az eszközök használatának szabályait, ideértve a gyorsreagálási határvédelmi műveletek során való gyors bevetésre vonatkozó külön rendelkezéseket is.

(5)  Az Ügynökség által készített és az igazgatótanács által jóváhagyott mintamegállapodás alapján a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam és az Ügynökség megállapodik az eszközök működőképességét biztosító feltételekről. E tekintetben a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam ezen eszközöket a kormányzat részére történő szolgálatteljesítéshez alkalmazott eszközökként engedélyezi. A közös tulajdonban lévő eszközök esetén a feltételek szabályozzák az eszközök Ügynökség számára való teljes körű rendelkezésre állásának időszakait is, valamint meghatározzák az eszközök használatának szabályait, ideértve a gyorsreagálási határvédelmi műveletek során való gyors bevetésre vonatkozó külön rendelkezéseket is.

Módosítás    336

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben az Ügynökség nem rendelkezik a szükséges szakképzett személyzettel, akkor a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam vagy a műszaki eszközök beszállítója biztosítja a szükséges szakértőket és műszaki személyzetet a műszaki eszközök jogi szempontból megfelelő és biztonságos üzemeltetése érdekében. Ilyen esetekben az Ügynökség kizárólagos tulajdonában álló műszaki eszközöket az Ügynökség kérésére a rendelkezésére kell bocsátani, és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam nem hivatkozhat a 64. cikk (8) bekezdésében említett rendkívüli helyzetre.

(6)  Amennyiben az Ügynökség nem rendelkezik a szükséges szakképzett személyzettel, akkor a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam vagy a műszaki eszközök beszállítója biztosítja a szükséges szakértőket és műszaki személyzetet a műszaki eszközök jogi szempontból megfelelő és biztonságos üzemeltetése érdekében. Ha a szükséges szakértőket és műszaki személyzetet a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam biztosítja, akkor e személyeket bele kell számítani az adott tagállam készenléti alakulathoz történő hozzájárulásába. Ilyen esetekben az Ügynökség kizárólagos tulajdonában álló műszaki eszközöket az Ügynökség kérésére a rendelkezésére kell bocsátani, és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam nem hivatkozhat a 64. cikk (8) bekezdésében említett rendkívüli helyzetre. Amikor az Ügynökség műszaki eszköz és operatív személyzet rendelkezésre bocsátását kéri valamely tagállamtól, figyelembe veszi azokat a konkrét műveleti kihívásokat, amelyekkel az adott tagállam a felkéréskor szembesül.

Módosítás    337

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az egyes tagállamok azon vállalását, hogy az operatív személyzet hány tagját bocsátják az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának és a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állomány rendelkezésére;

a)  az egyes tagállamok azon vállalását, hogy az operatív személyzet hány tagját bocsátják az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának – többek között a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állomány rendelkezésére;

Módosítás    338

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az előző évben az egyes tagállamok és az Ügynökség által a műszakieszköz-állományból bevetett műszaki eszközök számát, különös tekintettel

e)  az előző évben az egyes tagállamok és az Ügynökség által a műszakieszköz-állományból bevetett műszaki eszközök számát;

Módosítás    339

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség proaktívan figyelemmel kíséri és elősegíti az európai integrált határigazgatás szempontjából releváns kutatási és innovációs tevékenységeket, ideértve a fejlett megfigyelési technológiák alkalmazását is, a 9. cikk (4) bekezdésében említett kapacitási ütemterv figyelembevételével. Az Ügynökség e kutatás eredményeit az 50. cikkel összhangban továbbítja az Európai Parlamentnek, a tagállamoknak és a Bizottságnak. Az Ügynökség adott esetben felhasználhatja ezeket az eredményeket a közös műveletek, a gyorsreagálási határvédelmi műveletek, a visszaküldési műveletek és visszaküldési intervenciók során.

(1)  Az Ügynökség proaktívan figyelemmel kíséri és elősegíti az európai integrált határigazgatás szempontjából releváns kutatási és innovációs tevékenységeket a 9. cikk (4) bekezdésében említett kapacitási ütemterv figyelembevételével. Az Ügynökség e kutatás eredményeit az 50. cikkel összhangban továbbítja az Európai Parlamentnek, a tagállamoknak és a Bizottságnak. Az Ügynökség adott esetben felhasználhatja ezeket az eredményeket a közös műveletek, a gyorsreagálási határvédelmi műveletek, a visszaküldési műveletek és visszaküldési intervenciók során.

Módosítás    340

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség kísérleti projekteket tervezhet és hajthat végre az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben.

(4)  Ha az e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, az Ügynökség kísérleti projekteket tervezhet és hajthat végre.

Módosítás    341

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Ügynökség nyilvánosságra hozza az összes kutatási projektjét, beleértve a demonstrációs projekteket is, valamint hogy mely partnerek vettek részt az együttműködésben, továbbá a projektköltségvetést.

Módosítás    342

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok és az Ügynökség a határigazgatással és a visszaküldésekkel kapcsolatos műveleti terveket dolgoznak ki. A magas és kritikus hatásszintű határszakaszokhoz kapcsolódó műveleti terveket a tagállamok a szomszédos tagállamokkal és az Ügynökséggel együttműködésben dolgozzák ki. Az Ügynökség tevékenységeit illetően a következő évre szóló operatív tervezést a 100. cikkben említett egységes programozási dokumentum mellékletében és az egyes konkrét operatív műveletekre vonatkozóan külön kell meghatározni, a 39. cikkben és a 75. cikk (3) bekezdésében említett műveleti terv révén.

(2)  A tagállamok és az Ügynökség a határigazgatással és a visszaküldésekkel kapcsolatos műveleti terveket dolgoznak ki. A magas hatásszintű határszakaszokhoz kapcsolódó műveleti terveket a tagállamok a szomszédos tagállamokkal és az Ügynökséggel együttműködésben dolgozzák ki. Az Ügynökség tevékenységeit illetően a következő évre szóló operatív tervezést a 100. cikkben említett egységes programozási dokumentum mellékletében és az egyes konkrét operatív műveletekre vonatkozóan külön kell meghatározni, a 39. cikkben és a 75. cikk (3) bekezdésében említett műveleti terv révén.

Módosítás    343

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti képességfejlesztési terv különösen kitér a határőrök és visszaküldési szakemberek toborzási és képzési politikájára, az eszközök beszerzésére és karbantartására, a szükséges kutatási és fejlesztési tevékenységekre és a kapcsolódó pénzügyi szempontokra.

A nemzeti képességfejlesztési terv különösen kitér a határőrök, a visszaküldési szakemberek, a visszaküldést végrehajtó hatósági kísérők és a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek toborzási és képzési politikájára, az eszközök beszerzésére és karbantartására, a szükséges kutatási és fejlesztési tevékenységekre és a kapcsolódó pénzügyi szempontokra.

Módosítás    344

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség biztosítja az [Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendelet].”] 7. cikkében említett ETIAS Központi Egység létrehozását és működését.

(2)  Az Ügynökség biztosítja az (EU) 2018/1240 rendelet 7. cikkében említett ETIAS központi egység létrehozását és működését.

Módosítás    345

Rendeletre irányuló javaslat

11 szakasz – 1 alszakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Együttműködés az EU-n belül

törölve

Módosítás    346

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség a vonatkozó jogi kereteken belül együttműködik az uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, valamint a nemzetközi szervezetekkel, és hasznosítja az EUROSUR keretében rendelkezésre álló meglévő információkat, képességeket és rendszereket.

Az Ügynökség a vonatkozó jogi kereteken belül együttműködik az uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, és hasznosítja az EUROSUR keretében rendelkezésre álló meglévő információkat, képességeket és rendszereket.

Módosítás    347

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdéssel összhangban az Ügynökség különösen a következőkkel működik egyik:

Az (1) bekezdéssel összhangban az Ügynökség a következőkkel működik együtt:

Módosítás    348

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége;

c)  [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége ];

Módosítás    349

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a közös biztonság- és védelempolitika missziói és műveletei.

törölve

Módosítás    350

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Emellett az Ügynökség a feladatai szempontjából releváns, következő nemzetközi szervezetekkel is együttműködhet az ezekre vonatkozó jogi szabályozás keretein belül:

 

a)  Egyesült Nemzetek Szervezete, annak érintett hivatalain, ügynökségein, szervezetein és egyéb szervein keresztül, különös tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalára, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatalára, a Nemzetközi Migrációs Szervezetre, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalára, valamint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetre;

 

b)  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol);

 

c)  Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet;

 

d)  Vámigazgatások Világszervezete;

 

Az Ügynökség a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyekből álló állomány felügyelete érdekében együttműködik az Európa Tanáccsal és az Európa Tanács emberi jogi biztosával.

Módosítás    351

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett együttműködésre az (1) bekezdésben említett szervezetekkel kötött munkamegállapodások keretében kerül sor. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az Ügynökség minden esetben tájékoztatja az Európai Parlamentet az ilyen megállapodásokról.

(2)  Az (1) bekezdésben említett együttműködésre az (1) bekezdésben említett szervezetekkel kötött munkamegállapodások keretében kerül sor. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak és – amennyiben a munkamegállapodások személyes adatok cseréjét érintik – az európai adatvédelmi biztosnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az Ügynökség minden esetben tájékoztatja az Európai Parlamentet az ilyen megállapodásokról, és azokat a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi. Az ilyen megállapodásoknak egyértelműen fel kell tüntetniük a javasolt intézkedés hatókörét, mértékét és beavatkozási szintjét annak érdekében, hogy fel lehessen mérni a szóban forgó intézkedés szükségességét és arányosságát.

Módosítás    352

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1) bekezdésben említett uniós intézmények, szervek, hivatalok, ügynökségek és nemzetközi szervezetek az Ügynökségtől kapott információkat csak a hatáskörük korlátain belül használhatják fel, tiszteletben tartva az alapvető jogokat, ideértve az adatvédelmi követelményeket is. Az Ügynökség által kezelt személyes adatok továbbítását vagy egyéb módon történő átadását más uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számára a személyes adatok cseréjére vonatkozó külön munkamegállapodások szabályozzák, és ezen adattovábbításhoz vagy átadáshoz az európai adatvédelmi biztos előzetes hozzájárulása szükséges. A személyes adatok Ügynökség általi továbbításának a 87–90. cikkben rögzített adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kell történnie. A minősített adatok kezelésére vonatkozóan e megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy az érintett uniós intézménynek, szervnek, hivatalnak, ügynökségnek, vagy a nemzetközi szervezetnek az Ügynökség által alkalmazottakkal egyenértékű biztonsági szabályoknak és normáknak kell megfelelnie.

(5)  Az (1) bekezdésben említett uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek az Ügynökségtől kapott információkat csak a hatáskörük korlátain belül használhatják fel, tiszteletben tartva az alapvető jogokat, ideértve az adatvédelmi követelményeket is. Az Ügynökség által kezelt személyes adatok kizárólag abban az esetben továbbíthatók vagy adhatók át egyéb módon más uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számára, ha létezik erre jogalap az uniós jogban, és az nem eredményezi a személyes adatoknak bármely más, az (EU) 2018/1725 rendelet 6. cikke értelmében összeegyeztethetetlen célokból való kezelését, valamint azt a személyes adatok cseréjére vonatkozó külön munkamegállapodások szabályozzák, és ezen adattovábbításhoz vagy -átadáshoz az európai adatvédelmi biztos előzetesen hozzájárulását adta. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség nyilvántartást vezet az adattovábbításokról, valamint az ilyen adattovábbítások indokairól. Az európai adatvédelmi biztosnak lehetősége van ellenőrizni ezek jogszerűségét, különösen a szükségesség és az arányosság elvének való megfelelést. A személyes adatok Ügynökség általi továbbításának a 87–90. cikkben rögzített adatvédelmi rendelkezésekkel, valamint az (EU) 2018/1725 rendeletben foglaltakkal összhangban kell történnie. A minősített adatok kezelésére vonatkozóan e megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy az érintett uniós intézménynek, szervnek, hivatalnak, ügynökségnek, vagy a nemzetközi szervezetnek az Ügynökség által alkalmazottakkal egyenértékű biztonsági szabályoknak és normáknak kell megfelelnie.

Módosítás    353

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Ügynökség biztosítja, hogy a nemzetközi szervezetek számára továbbított vagy közölt személyes adatok kezelése kizárólag azon célokat szolgálja, amelyek miatt sor került ezen adatok továbbítására vagy közlésére. Az Ügynökség biztosítja, hogy a nemzetközi szervezetekkel kötött munkamegállapodások maradéktalanul tiszteletben tartják az uniós adatvédelmi jogszabályokat, különösképpen pedig az (EU) 2018/679 rendelet V. fejezetét.

Módosítás    354

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  kapacitások megosztása többcélú műveletek tervezése és végrehajtása révén, valamint az eszközök és más kapacitások megosztása által, amennyiben ezeket a tevékenységeket az említett Ügynökségek, illetve a Hivatal koordinálják és azokhoz az érintett tagállamok illetékes hatóságai hozzájárultak.

e)  kapacitások megosztása többcélú – többek között kutató-mentő – műveletek tervezése és végrehajtása révén, valamint az eszközök és más kapacitások megosztása által, amennyiben ezeket a tevékenységeket az említett Ügynökségek, illetve a Hivatal koordinálják és azokhoz az érintett tagállamok illetékes hatóságai hozzájárultak.

Módosítás    355

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség között a parti őrségi feladatok terén folytatott együttműködés pontos módjait munkamegállapodás keretében kell meghatározni megbízatásukkal és az Ügynökségekre, illetve a Hivatalra vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban. E megállapodást jóvá kell hagynia az Ügynökség igazgatótanácsának, valamint az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal igazgatási tanácsának.

(2)  Az Ügynökség, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség között a parti őrségi feladatok terén folytatott együttműködés pontos módjait munkamegállapodás keretében kell meghatározni megbízatásukkal és az Ügynökségekre, illetve a Hivatalra vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban. E megállapodást jóvá kell hagynia az Ügynökség igazgatótanácsának, valamint az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal igazgatási tanácsának. Az Ügynökségek, illetve a Hivatal az együttműködésük keretében kapott információkat kizárólag jogszabályi keretük határain belül és az alapjogok – többek között az adatvédelmi követelmények – tiszteletben tartásával használják fel.

Módosítás    356

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Tilos az ezen cikk alapján kicserélt információk harmadik országok vagy harmadik felek számára való továbbítása vagy másfajta közlése.

(5)  Tilos az ezen cikk alapján kicserélt információk harmadik országok vagy bármely más harmadik fél számára való továbbítása vagy másfajta átadása.

Indokolás

E módosítás benyújtását az összhang megteremtésére való törekvés indokolta.

Módosítás    357

Rendeletre irányuló javaslat

11 szakasz – 2 alszakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Együttműködés harmadik országokkal

törölve

Módosítás    358

Rendeletre irányuló javaslat

72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk g) pontjával összhangban a tagállamok és az Ügynökség együttműködést folytat harmadik országokkal az integrált határigazgatás és migrációs politika céljából, ideértve a visszaküldéseket is.

(1)  A 3. cikk g) pontjával összhangban a tagállamok és az Ügynökség együttműködést folytat harmadik országokkal az integrált határigazgatás és migrációs politika céljából.

Módosítás    359

Rendeletre irányuló javaslat

72 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Mielőtt az Ügynökség egy adott harmadik országban, illetve egy adott harmadik országgal közösen megkezdi tevékenységét, vagy mielőtt magállapodásra irányuló tárgyalásokat kezd e rendelet szerint egy adott harmadik országgal, a Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal közösen értékeli a szóban forgó harmadik országban fennálló helyzetet, az alapjogok tiszteletben tartását és az adatvédelem szintjét is ideértve.

Módosítás    360

Rendeletre irányuló javaslat

72 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség és a tagállamok kötelesek betartani az uniós jogot, beleértve az uniós vívmányok részét képező szabályokat és előírásokat is, akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor.

(3)  Az Ügynökség és a tagállamok kötelesek betartani az uniós jogot, beleértve az uniós vívmányok részét képező szabályokat és előírásokat is, akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor. A harmadik országokkal való együttműködés kialakítása az európai integrált határigazgatási normák előmozdítását szolgálja.

Módosítás    361

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok biztosítják, hogy a harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek számára továbbított vagy közölt személyes adatok kezelése kizárólag azon célokat szolgálja, amelyek miatt sor került ezen adatok továbbítására vagy közlésére, és hogy az érintettek gyakorolhassák jogaikat a szóban forgó harmadik országokban vagy a szóban forgó nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban is. E célból a tagállamok a harmadik országokkal kötött kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokba, illetve a nemzetközi szervezetekkel kötött munkamegállapodásokba az (EU) 2018/679 rendelet 46. cikke (2) bekezdésének a) pontja vagy (3) bekezdésének b) pontja értelmében vett jogilag kötelező erejű és kikényszeríthető garanciákat építenek be. Amennyiben nem léteznek az (1) bekezdés szerinti megállapodások, a tagállamok a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek számára nem továbbíthatnak és nem közölhetnek személyes adatokat.

Módosítás    362

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az együttműködés során az Ügynökség az Unió – többek között az alapvető jogok védelmének és a visszaküldés tilalmának (non-refoulement) elve vonatkozásában is – külügyi politikájának keretében jár el, az Unió küldöttségeinek és adott esetben a KBVP missziók és műveletek támogatásával és ezekkel összehangolt módon.

(2)  Az együttműködés során az Ügynökség az Unió – többek között az alapvető jogok védelmének és a visszaküldés tilalmának elve, az önkényes őrizetbe vétel tilalma, valamint a kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma vonatkozásában is – külügyi politikájának keretében jár el, az Unió küldöttségeinek támogatásával és ezekkel összehangolt módon.

Módosítás    363

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Uniónak jogállásról szóló megállapodást kell kötnie a harmadik országgal, amennyiben szükség van az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának keretébe tartozó határigazgatási és visszaküldési csapatok bevetésére az adott harmadik országban, ahol a csapat tagjai végrehajtási hatáskörökkel rendelkeznek majd. Ez a jogállásról szóló megállapodás a fellépések végrehajtásához szükséges valamennyi szempontot szabályozza. A megállapodás így különösen meghatározza a művelet hatókörét, valamint a csapatok tagjainak polgári jogi és büntetőjogi felelősségét, feladatait és hatásköreit. A jogállásról szóló megállapodásnak biztosítania kell az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartását e műveletek során.

(3)  Az EUMSZ 218. cikke alapján az Uniónak – a 77. cikk (1a) bekezdésében említett, jogállásról szóló megállapodás mintája szerinti – jogállásról szóló megállapodást kell kötnie a harmadik országgal, amennyiben szükség van az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának keretébe tartozó határigazgatási, visszaküldési, valamint az alapjogok tiszteletben tartásának felügyeletét végző csapatok bevetésére az adott harmadik országban, ahol a csapat tagjai végrehajtási hatáskörökkel rendelkeznek majd. Ez a jogállásról szóló megállapodás a fellépések végrehajtásához szükséges valamennyi szempontot szabályozza. A megállapodás különösen meghatározza a művelet hatókörét, valamint a csapatok tagjainak polgári jogi és büntetőjogi felelősségét, feladatait és hatásköreit, a képviseleti irodák létrehozásával kapcsolatos intézkedéseket, valamint az alapjogi biztosítékok – többek között az alapjogok tiszteletben tartását felügyelő személyek bevetésének, a 81. cikkel összhangban az alapjogi stratégia, illetve a 82. cikknek megfelelően a magatartási kódex – működőképessé tételét biztosító intézkedéseket. A jogállásról szóló megállapodás biztosítja az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartását e műveletek során, és rendelkezik a panaszok kezelésére szolgáló mechanizmusokról. A jogállásról szóló megállapodás adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseit egyeztetni kell az európai adatvédelmi biztossal. A műveleteket a részt vevő tagállamok által is elfogadott műveleti terv alapján kell végrehajtani. A tagállamok a harmadik országok területén folyó közös műveletekben önkéntes alapon vesznek részt.

Módosítás    364

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség továbbá adott esetben az ezen hatóságokkal kötött munkamegállapodások keretében az uniós joggal és szakpolitikákkal összhangban jár el, a 77. cikk (6) bekezdésének megfelelően. E munkamegállapodások pontosítják az együttműködés hatókörét, jellegét és célját, az operatív együttműködés irányítására vonatkoznak, és olyan rendelkezéseket tartalmazhatnak, amelyek a 75. cikk (3) bekezdésével összhangban a nem minősített érzékeny információk EUROSUR keretében történő cseréjét és az EUROSUR keretében megvalósuló együttműködést szabályozzák. A minősített információk cseréjére vonatkozó valamennyi munkamegállapodást a 77. cikk (6) bekezdésével összhangban kell megkötni. Az Ügynökség betartja az uniós jogot, beleértve az uniós vívmányok részét képező szabályokat és előírásokat is.

(4)  Az Ügynökség továbbá adott esetben az ezen hatóságokkal kötött munkamegállapodások keretében az uniós joggal és szakpolitikákkal összhangban jár el, a 77. cikk (6) bekezdésének megfelelően. E munkamegállapodások pontosítják az együttműködés hatókörét, jellegét és célját, az operatív együttműködés irányítására vonatkoznak, és olyan rendelkezéseket tartalmazhatnak, amelyek a 75. cikk (3) bekezdésével összhangban a nem minősített érzékeny információk EUROSUR keretében történő cseréjét és az EUROSUR keretében megvalósuló együttműködést szabályozzák. A minősített információk cseréjére vonatkozó valamennyi munkamegállapodást a 77. cikk (6) bekezdésével összhangban kell megkötni. Az Ügynökség betartja az uniós jogot, beleértve az uniós vívmányok részét képező szabályokat és előírásokat is. Az Ügynökség az európai adatvédelmi biztos előzetes jóváhagyását kéri, amennyiben ezek a munkamegállapodások személyes adatok továbbításáról rendelkeznek.

Módosítás    365

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Ügynökség az Unió külügyi politikájának keretében és az e rendelet hatálya alá tartozó ügyek tekintetében hozzájárul az Unió által harmadik országokkal kötött nemzetközi megállapodások és jogilag nem kötelező erejű, visszaküldésre vonatkozó megállapodások végrehajtásához.

(5)  Az Ügynökség az Unió külügyi politikájának keretében és az e rendelet hatálya alá tartozó ügyek tekintetében hozzájárul az Unió által harmadik országokkal kötött nemzetközi megállapodások és visszafogadási megállapodások végrehajtásához.

Módosítás    366

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Ügynökség – a harmadik országokban és a harmadik országokkal kapcsolatban őt támogató, megfelelő jogi eszközök rendelkezéseivel összhangban – uniós finanszírozásban részesülhet. Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban technikai segítségnyújtási projekteket indíthat és finanszírozhat harmadik országokban az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben.

(6)  Az Ügynökség – a harmadik országokban és a harmadik országokkal kapcsolatban őt támogató, megfelelő jogi eszközök rendelkezéseivel összhangban – uniós finanszírozásban részesülhet. Az Európai Parlament jóváhagyása esetén, és részletes alapjogi hatásvizsgálatot követően az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban technikai segítségnyújtási projekteket indíthat és finanszírozhat harmadik országokban az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben.

Módosítás    367

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet az e cikk alapján végzett tevékenységekről.

(7)  Az Ügynökség negyedévente tájékoztatja az Európai Parlamentet az e cikk alapján végzett tevékenységekről, és mindenekelőtt a harmadik országokban a határigazgatás és a visszaküldés terén folytatott technikai és műveleti segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységekről, a nem minősített érzékeny adatok harmadik országokkal folytatott cseréjéről, valamint az összekötő tisztviselők bevetéséről, részletes információkkal szolgálva továbbá az alapjogok és a nemzetközi védelem tiszteletben tartásáról. Az Ügynökség a harmadik országokkal létrejött összes megállapodást, munkamegállapodást, kísérleti projektet és technikai segítségnyújtási projektet nyilvánosságra hozza.

Módosítás    368

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az Ügynökség biztosítja, hogy a harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek számára továbbított vagy közölt információk kezelése kizárólag azon célokat szolgálja, amelyek miatt sor került ezen információk továbbítására vagy közlésére, és hogy az érintettek gyakorolhassák jogaikat a szóban forgó harmadik országokban vagy a szóban forgó nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban is.

Módosítás    369

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség segítséget nyújthat a harmadik országok visszaküldési műveleteihez, és biztosíthatja azoknak a visszaküldési műveleteknek a koordinálását vagy szervezését, amelyek keretében egy bizonyos számú visszatérésre kötelezett személyt küldenek vissza az adott harmadik országból egy másik harmadik országba. Az ilyen visszaküldési műveletek szervezése történhet egy vagy több tagállam részvételével („vegyes visszaküldési műveletek”) vagy nemzeti visszaküldési műveletek formájában, különösen amikor ezt az Unió illegális migrációra vonatkozó politikájában meghatározott prioritások indokolják. A részt vevő tagállamoknak és az Ügynökségnek a teljes kitoloncolási művelet során biztosítaniuk kell az alapvető jogok és a kényszerítő eszközök arányos alkalmazására vonatkozó elv tiszteletben tartását, nevezetesen a kitoloncolás végrehajtásának felügyeletét ellátó személyek és harmadik országbeli kitoloncolást végrehajtó hatósági kísérők jelenléte révén.

törölve

Módosítás    370

Rendeletre irányuló javaslat

76 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Ügynökség biztosítja, hogy a harmadik országok számára továbbított vagy közölt információk kezelése kizárólag azon célokat szolgálja, amelyek miatt sor került ezen információk továbbítására vagy közlésére, és hogy az érintettek a szóban forgó harmadik országokban is gyakorolhassák jogaikat. E célból tilos a 73. cikk (1) bekezdése alapján információcserét folytatni, amennyiben ez által valamely harmadik ország olyan információkhoz juthat, amelyek alkalmasak olyan személyek vagy személyek csoportjainak azonosítására, akiknek vagy amelyeknek a nemzetközi védelem iránti kérelme elbírálás alatt áll, illetve akik vagy amelyek esetében fennáll a komoly veszélye annak, hogy kínzásnak, embertelen és megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vetik őket alá, illetve az alapvető jogaikat bármely más módon megsértik.

Módosítás    371

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A Bizottság addig nem zárja le az Unió és valamely harmadik ország közötti együttműködésről szóló, e rendelet szerinti megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokat, amíg le nem zárul az alapjogok adott harmadik országbeli helyzetének 72. cikk (2a) bekezdése szerinti értékelése. Ezt az értékelést bele kell foglalni az egyetértési eljárásba.

Módosítás    372

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság az EUMSZ 218. cikke (3) bekezdésével összhangban lefolytatja a 74. cikk (3) bekezdésében említett jogállásról szóló megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat.

törölve

Módosítás    373

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság a tagállamokkal és az Ügynökséggel való egyeztetést követően kidolgozza a harmadik országok területén végrehajtott fellépésekre vonatkozó, jogállásról szóló megállapodások mintáját, amely az 54. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett alapjogi értékelés kereteit is magában foglalja.

Módosítás    374

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal és az Ügynökséggel való egyeztetést követően kidolgozza a 71. cikk (2) bekezdésében és a 73. cikkben említett két- és többoldalú megállapodások modellrendelkezéseit, az EUROSUR keretében a 76. cikk (2) bekezdésével összhangban történő információcserére vonatkozóan.

A Bizottság a tagállamokkal és az Ügynökséggel való egyeztetést követően kidolgozza a 71. cikk (2) bekezdésében és a 73. cikkben említett két- és többoldalú megállapodások modellrendelkezéseit is, az EUROSUR keretében a 76. cikk (2) bekezdésével összhangban történő információcserére vonatkozóan. A modellrendelkezések az alapjogi biztosítékok, a 81. cikkel összhangban az alapjogi stratégia és a 82. cikknek megfelelően a magatartási kódex működőképessé tételét biztosító részletes intézkedéseket tartalmaznak.

Módosítás    375

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az Ügynökséggel való egyeztetést követően kidolgozza a 74. cikkben említett munkamegállapodások modelljét.

A Bizottság az Ügynökséggel való egyeztetést követően kidolgozza a 74. cikkben említett munkamegállapodások modelljét. Ez a modell az alapjogi biztosítékok, a 81. cikkel összhangban az alapjogi stratégia és a 82. cikknek megfelelően a magatartási kódex működőképessé tételét biztosító részletes intézkedéseket tartalmaz.

Módosítás    376

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az érintett tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a 73. cikk (1) bekezdésében említett meglévő két- és többoldalú megállapodásokról, és a Bizottság megvizsgálja, hogy ezek rendelkezései összhangban vannak-e a jelen rendelettel.

(3)  Az érintett tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a 73. cikk (1) bekezdésében említett meglévő két- és többoldalú megállapodásokról, a Bizottság pedig tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az Ügynökséget, és megvizsgálja, hogy e megállapodások rendelkezései összhangban vannak-e ezen rendelettel.

Módosítás    377

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 73. cikk (1) bekezdésében említett új két- vagy többoldalú megállapodások megkötése előtt az érintett tagállam(ok) értesíti(k) a Bizottságot, amely megvizsgálja, hogy a megállapodások rendelkezései összhangban vannak-e a jelen rendelettel, és megfelelő tájékoztatásban részesíti a tagállamot.

(4)  A 73. cikk (1) bekezdésében említett új két- vagy többoldalú megállapodások megkötése előtt az érintett tagállam(ok) értesíti(k) a Bizottságot, amely erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az Ügynökséget, és megvizsgálja, hogy a megállapodások rendelkezései összhangban vannak-e ezen rendelettel, és megfelelő tájékoztatásban részesíti a tagállamot.

Módosítás    378

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Mielőtt harmadik felekkel vagy harmadik országokkal bármilyen munkamegállapodás megkötésére kerülne sor, az Ügynökség megküldi azokat a Bizottságnak, amelynek előzetes beleegyezését kell adnia. A munkamegállapodások megkötését követően az Ügynökség megküldi azokat a Bizottságnak, amely tájékoztatja erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  Mielőtt harmadik felekkel vagy harmadik országokkal bármilyen munkamegállapodás megkötésére kerülne sor, az Ügynökség megküldi azokat az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az ilyen megállapodások megkötéséhez a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A munkamegállapodások megkötését követően az Ügynökség megküldi azokat a Bizottságnak, amely tájékoztatja erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás    379

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség kiküldhet harmadik országokba a személyzetébe tartozó szakértőket összekötő tisztviselőként, akik feladataik ellátása során a lehető legmagasabb szintű védelemben részesülnek. Az összekötő tisztviselők a tagállamok és az Unió bevándorlási összekötő tisztviselői és biztonsági szakértői helyi vagy regionális együttműködési hálózatainak, köztük a 377/2004/EK tanácsi rendelet alapján létrehozott hálózatnak a részét képezik. Az igazgatótanács határozata alapján az Ügynökség konkrét összekötő tisztviselői profilokat határozhat meg – mint a visszaküldési összekötő tisztviselő –, az érintett harmadik országgal kapcsolatos műveleti igényektől függően.

(1)  Az Ügynökség kiküldhet harmadik országokba a személyzetébe tartozó szakértőket összekötő tisztviselőként, akik feladataik ellátása során a lehető legmagasabb szintű védelemben részesülnek. Az összekötő tisztviselők a tagállamok és az Unió bevándorlási összekötő tisztviselői és biztonsági szakértői helyi vagy regionális együttműködési hálózatainak, köztük a 377/2004/EK tanácsi rendelet alapján létrehozott hálózatnak a részét képezik. Az igazgatótanács határozata alapján az Ügynökség konkrét összekötő tisztviselői profilokat határozhat meg az érintett harmadik országgal kapcsolatos műveleti igényektől függően.

Módosítás    380

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió külügyi politikájának keretében összekötő tisztviselőket elsődlegesen azokba a harmadik országokba kell kiküldeni, amelyek – kockázatelemzés alapján – az illegális bevándorlás vonatkozásában származási vagy tranzitországnak minősülnek. Az Ügynökség viszonossági alapon az adott harmadik országokból küldött összekötő tisztviselőket is fogadhat. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára évente fogadja el az elsőbbségi jegyzéket. Az összekötő tisztviselők kiküldését az igazgatótanács hagyja jóvá a Bizottság véleményének kikérését követően.

(2)  Az Unió külügyi politikájának keretében összekötő tisztviselőket elsődlegesen azokba a harmadik országokba kell kiküldeni, amelyek – kockázatelemzés alapján – az irreguláris migráció vonatkozásában származási vagy tranzitországnak minősülnek. Az Ügynökség viszonossági alapon az adott harmadik országokból küldött összekötő tisztviselőket is fogadhat. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára évente fogadja el az elsőbbségi jegyzéket. Az összekötő tisztviselők kiküldését az igazgatótanács hagyja jóvá a Bizottság véleményének kikérését követően.

Módosítás    381

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség összekötő tisztviselőinek feladata többek között – az uniós jog betartása mellett és az alapvető jogokat tiszteletben tartva– kapcsolatok kiépítése és fenntartása a kiküldetésük szerinti harmadik országok illetékes hatóságaival az illegális bevándorlás megelőzése és az ellene való küzdelem, valamint a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldésének elősegítése céljából, többek között technikai segítség nyújtásával a harmadik országbeli állampolgárok azonosításában és az úti okmányok beszerzésében. Az összekötő tisztviselők szorosan együttműködnek az Unió küldöttségeivel és adott esetben a KBVP missziókkal és műveletekkel.

(3)  Az Ügynökség összekötő tisztviselőinek feladata többek között – az uniós jog betartása mellett és az alapvető jogokat tiszteletben tartva– kapcsolatok kiépítése és fenntartása a kiküldetésük szerinti harmadik országok illetékes hatóságaival az irreguláris migráció megelőzése és az ellene való küzdelem, valamint a visszatérésre kötelezett személyek visszaküldésének elősegítése céljából, többek között technikai segítség nyújtásával a harmadik országbeli állampolgárok azonosításában és az úti okmányok beszerzésében. Az összekötő tisztviselők szorosan együttműködnek az Unió küldöttségeivel. Irodáiknak – ahol csak lehetséges – ugyanazon épületen belül kell helyet kapniuk. Az Ügynökség összekötő tisztviselői elősegítik az Ügynökség műveleteinek és harmadik országokkal folytatott együttműködésének az alapjogokra gyakorolt hatásának felmérését, és értékelésükről jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak, valamint az alapjogi tisztviselőnek.

Módosítás    382

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség emellett az érintett tagállamok egyetértésével meghívhatja az uniós intézmények, szervek, hivatalok, ügynökségek, illetve a nemzetközi szervezetek megfigyelőit és a KBVP missziókat és műveleteket, hogy vegyenek részt az Ügynökség tevékenységeiben, különösen a közös műveletekben, kísérleti projektekben, kockázatelemzésekben és képzésekben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek célkitűzéseivel, hozzájárulhat az együttműködés és a bevált gyakorlatok megosztásának javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát. E megfigyelők csak az érintett tagállamok beleegyezésével vehetnek részt a kockázatelemzésben és képzésben. A megfigyelők csak a fogadó tagállam beleegyezésével vehetnek részt a közös műveletekben és kísérleti projektben. A megfigyelők részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a műveleti tervbe. E megfigyelőket az Ügynökség – részvételüket megelőzően – megfelelő képzésben részesíti.

(1)  Az Ügynökség emellett az érintett tagállamok egyetértésével meghívhatja az uniós intézmények, szervek, hivatalok, ügynökségek, illetve a nemzetközi szervezetek megfigyelőit, hogy vegyenek részt az Ügynökség tevékenységeiben, különösen a közös műveletekben, kísérleti projektekben, kockázatelemzésekben és képzésekben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek célkitűzéseivel, hozzájárulhat az együttműködés és a bevált gyakorlatok megosztásának javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát, illetve az alapjogokra nézve nem rejt magában kockázatokat. E megfigyelők csak az érintett tagállamok beleegyezésével vehetnek részt a kockázatelemzésben és képzésben. A megfigyelők csak a fogadó tagállam beleegyezésével vehetnek részt a közös műveletekben és kísérleti projektben. A megfigyelők részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a műveleti tervbe. E megfigyelőket az Ügynökség – részvételüket megelőzően – megfelelő képzésben részesíti.

Módosítás    383

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség az érintett tagállamok egyetértésével meghívhatja harmadik országok megfigyelőit, hogy vegyenek részt az Ügynökségnek a 37. cikkben említett, a külső határoknál végrehajtandó tevékenységeiben, az 51. cikkben említett visszaküldési műveletekben, az 54. cikkben említett visszaküldési intervenciókban és a 62. cikkben említett képzésben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek célkitűzéseivel, az hozzájárulhat az együttműködés és a bevált gyakorlatok megosztásának javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát. E megfigyelők részvételére a 37., 43., 51. és 62. cikkben említett tevékenységek tekintetében kizárólag az érintett tagállamok, a 37. és 54. cikkben említett tevékenységek tekintetében pedig kizárólag a fogadó tagállam egyetértésével kerülhet sor. A megfigyelők részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a műveleti tervbe. E megfigyelőket az Ügynökség – részvételüket megelőzően – megfelelő képzésben részesíti. A megfigyelőknek az Ügynökség tevékenységeiben való részvétel során be kell tartaniuk az Ügynökség magatartási kódexét.

(2)  Az Ügynökség az érintett tagállamok egyetértésével meghívhatja harmadik országok megfigyelőit, hogy vegyenek részt az Ügynökségnek a 37. cikkben említett, a külső határoknál végrehajtandó tevékenységeiben, az 51. cikkben említett visszaküldési műveletekben, az 54. cikkben említett visszaküldési intervenciókban és a 62. cikkben említett képzésben, amennyiben jelenlétük összhangban van e tevékenységek célkitűzéseivel, az hozzájárulhat az együttműködés és a bevált gyakorlatok megosztásának javításához, és nem sérti e tevékenységek általános biztonságát, illetve harmadik országbeli állampolgárok biztonságát, valamint a menedékjogot. E megfigyelők részvételére kizárólag az érintett tagállamok egyetértésével kerülhet sor. A megfigyelők részvételére vonatkozó részletes szabályokat be kell építeni a műveleti tervbe. E megfigyelőket az Ügynökség – részvételüket megelőzően – megfelelő képzésben részesíti. A megfigyelőknek az Ügynökség tevékenységeiben való részvétel során be kell tartaniuk az Ügynökség magatartási kódexét.

Módosítás    384

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség átveszi és működteti a Hamis és eredeti okmányok online (a továbbiakban: FADO) adatbázisát, amely a tagállamok, harmadik országok, területi egységek, nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb szervezetek által kiállított eredeti úti és tartózkodási okmányokra és azok hamisítására vonatkozó információkat tartalmaz. A FADO rendszer nem tartalmaz személyes adatokat.

Az Ügynökség átveszi és működteti a hamis és eredeti okmányok online (a továbbiakban: FADO) rendszerének, a 98/700/IB együttes fellépéssel létrehozott adatbázisát, amely a tagállamok, harmadik országok, területi egységek, nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog hatálya alá tartozó egyéb szervezetek által kiállított eredeti úti és tartózkodási okmányokra és azok hamisítására vonatkozó információkat tartalmaz. A FADO rendszer nem tartalmaz személyes adatokat.

Módosítás    385

Rendeletre irányuló javaslat

3 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Közös parlamenti ellenőrzés

 

80a. cikk

 

Közös parlamenti ellenőrzés

 

(1)  Az Ügynökség parlamenti felügyeletének biztosítása, valamint az uniós és nemzeti szinteken egyaránt fennálló – 7. cikk szerinti – megosztott felelősség célkitűzésének figyelembevétele érdekében az e rendelettel az Európai Parlamentre ruházott ellenőrzési feladatokat ki kell egészíteni a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament illetékes biztossága által közösen létrehozott közös parlamenti ellenőrzési csoport által végzett ellenőrzéssel.

 

(2)  A közös parlamenti ellenőrzési csoport szervezeti felépítését és eljárási szabályzatát az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közösen határozzák meg az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 9. cikkével összhangban. Az eljárási szabályzat rendelkezéseket tartalmaz a minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok – e rendelet 91. cikkével összhangban történő – kezeléséről, valamint az ilyen adatokhoz való hozzáférésről. Az eljárási szabályzat ezen túlmenően meghatározza – egyebek mellett – az ülések gyakoriságára és helyszínére vonatkozó rendelkezéseket, a napirend meghatározásához alkalmazandó eljárást, a döntéshozatalra vonatkozó egyértelmű rendelkezéseket, a közös parlamenti ellenőrzési csoport összetételét, valamint a közös parlamenti ellenőrzési csoportban helyet foglaló társelnökökre vonatkozó információkat, amely tisztségek betöltése e cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban az Európai Parlament illetékes bizottsága és az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő tagállam feladata. A közös parlamenti ellenőrzési csoport tagjait saját parlamentjeik választják ki a határigazgatással és az Ügynökséggel kapcsolatos szakértelmük alapján, lehetőség szerint kötött, saját parlamenti mandátumuk végéig szóló megbízatással ruházva fel őket. A közös parlamenti ellenőrzési csoport titkárságát az Európai Parlament biztosítja.

 

(3)  A közös parlamenti ellenőrzési csoport politikai ellenőrzést gyakorol a tekintetben, hogy az Ügynökség ellátja-e feladatait, valamint hogy a tagállamok teljesítik-e az e rendelet szerinti kötelezettségeiket. Az első albekezdés alkalmazásában:

 

a)  a közös parlamenti ellenőrzési csoport kérésére az igazgatótanács elnöke és az ügyvezető igazgató megjelenik a közös parlamenti ellenőrzési csoport előtt az első albekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos kérdések megvitatása céljából;

 

b)  a közös parlamenti ellenőrzési csoport kérésére az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő tagállam megjelenik a csoport ülésén a közös parlamenti ellenőrzési csoport előtt az első albekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos kérdések megvitatása céljából; amennyiben az említett tagállam nem vesz részt a Európai Határ- és Parti Őrségben, a kötelezettség az Európai Határ- és Parti Őrségben részt vevő azon tagállamra hárul, amely a későbbiekben elsőként tölti be az Európai Unió Tanácsának elnökségét;

 

c)  a közös parlamenti ellenőrzési csoport dönthet úgy, hogy más érintett személyeket is meghív az üléseire – például a konzultatív fórum képviselőjét vagy az alapjogi tisztviselőt – az alapjogok védelmével kapcsolatos általános kérdések megvitatása céljából.

 

(4)  Az Ügynökség az Európai Parlamentnek megküldött összes dokumentumot továbbítja a közös parlamenti ellenőrzési csoportnak. A tagállamok évente tájékoztatják a közös parlamenti ellenőrzési csoportot az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséről.

 

A közös parlamenti ellenőrzési csoport kérésére az Ügynökség – figyelemmel az 1049/2001/EK rendeletre is – a közös parlamenti ellenőrzési csoport rendelkezésére bocsát minden egyéb dokumentumot, feltéve, hogy az adott dokumentum az Ügynökség tevékenységeinek politikai ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges. A tagállamok – a diszkrécióra és titoktartásra vonatkozó kötelezettségeik figyelembevételével – a közös parlamenti ellenőrzési csoport által kért minden további információt a közös parlamenti ellenőrzési csoport rendelkezésére bocsátanak.

 

(5)  A közös parlamenti ellenőrző csoport összefoglaló következtetéseket fogalmazhat meg az Európai Határ- és Parti Őrség politikai ellenőrzéséről, és e következtetéseket benyújthatja az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek. Az Európai Parlament az említett következtetéseket tájékoztatás céljából továbbítja a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Ügynökségnek.

Módosítás    386

Rendeletre irányuló javaslat

81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Határ- és Parti Őrség az e rendeleti szerinti feladatainak ellátása során garantálja az alapvető jogok védelmét a vonatkozó uniós joggal, különösen a Chartával, a vonatkozó nemzetközi joggal, ideértve a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményt és annak 1967. évi jegyzőkönyvét, valamint a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségekkel, különösen a visszaküldés tilalmának (non-refoulement) elvével összhangban.

Az Európai Határ- és Parti Őrség az e rendeleti szerinti feladatainak ellátása során garantálja az alapvető jogok védelmét a vonatkozó uniós joggal, különösen a Chartával és a vonatkozó nemzetközi joggal, többek között a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezménnyel és annak 1967. évi jegyzőkönyvével, a gyermek jogairól szóló egyezménnyel, valamint a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségekkel, különösen a visszaküldés tilalmának elvével összhangban.

Módosítás    387

Rendeletre irányuló javaslat

81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból az Ügynökség kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja alapjogi stratégiáját, beleértve egy arra szolgáló hatékony mechanizmust is, hogy nyomon kövessék az alapvető jogok tiszteletben tartását az Ügynökség valamennyi tevékenysége során.

E célból az Ügynökség – figyelemmel az alapjogi tisztviselő jóváhagyásának feltételére is – kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja alapjogi stratégiáját és cselekvési tervét, beleértve egy arra szolgáló hatékony mechanizmust is, hogy nyomon kövessék az alapvető jogok tiszteletben tartását az Ügynökség valamennyi tevékenysége során. A stratégia és a cselekvési terv végrehajtásáról az alapjogi tisztviselő a 107. cikk (2) bekezdésével összhangban jelentést tesz.

Módosítás    388

Rendeletre irányuló javaslat

81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Határ- és Parti Őrség feladatai ellátása során biztosítja, hogy egyetlen személy sem szállítható partra olyan országban, nem kényszeríthető egy olyan országba történő belépésre, nem irányítható olyan országba, egyéb módon nem adható át olyan ország hatóságainak vagy nem küldhető vissza olyan országba, amely megsérti a visszaküldés tilalmának (non-refoulement) elvét, vagy ahol fennáll egy a visszaküldés tilalmának (non-refoulement) elvét megsértő más országba való kiutasítás vagy visszaküldés veszélye.

(2)  Az Európai Határ- és Parti Őrség feladatai ellátása során biztosítja, hogy egyetlen személy sem szállítható partra olyan országban, nem kényszeríthető egy olyan országba történő belépésre, nem irányítható olyan országba, egyéb módon nem adható át olyan ország hatóságainak vagy nem küldhető vissza olyan országba, ahol fennáll – többek között – annak a komoly veszélye, hogy halálra ítélik, megkínozzák, üldöztetésnek vagy más embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek lesz kitéve, illetve élete vagy szabadsága faji hovatartozása, vallása, állampolgársága, szexuális irányultsága, egy adott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai véleménye miatt veszélybe kerül, és amely megsérti a visszaküldés tilalmának elvét, vagy ahol fennáll egy a visszaküldés tilalmának elvét megsértő más országba való kiutasítás, kitoloncolás, kiadatás vagy visszaküldés veszélye.

Módosítás    389

Rendeletre irányuló javaslat

81 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Határ- és Parti Őrség feladatainak ellátása során figyelembe veszi a gyermekek, a kísérő nélküli kiskorúak, a fogyatékossággal élő személyek, az emberkereskedelem áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló személyek, a nemzetközi védelemre szoruló személyek, a tengeren bajba jutott személyek, továbbá a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb személyek különleges szükségleteit.

Az Európai Határ- és Parti Őrség feladatainak ellátása során figyelembe veszi és kezeli a gyermekek, a kísérő nélküli kiskorúak, a fogyatékossággal élő személyek, az emberkereskedelem áldozatai, az orvosi ellátásra szoruló személyek, a nemzetközi védelemre szoruló személyek, a tengeren bajba jutott személyek, továbbá a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb személyek különleges szükségleteit.

Módosítás    390

Rendeletre irányuló javaslat

81 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Feladatainak ellátása során a tagállamokkal folytatott kapcsolatai és a harmadik országokkal történő együttműködés keretében az Ügynökség figyelembe veszi a 70. cikkben említett konzultatív fórum és az alapjogi tisztviselő jelentéseit.

(4)  A tagállamokkal kialakított kapcsolatai és a harmadik országokkal folytatott együttműködés keretében az Ügynökség valamennyi feladata ellátása – többek között az alapjogok tiszteletben tartásának felügyeletére szolgáló hatékony mechanizmus továbbfejlesztése és végrehajtása – során figyelembe veszi a 70. cikkben említett konzultatív fórum és az alapjogi tisztviselő jelentéseit.

Módosítás    391

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatából bevetett csapatok tagjainak képeseknek kell lenniük a határellenőrzéshez és a visszaküldéshez, valamint az (EU) 2016/399 rendelet és a 2008/115/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósításához szükséges valamennyi feladat elvégzésére és hatáskör gyakorlására.

(1)  Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatából bevetett csapatok tagjainak képeseknek kell lenniük a határellenőrzéshez és a visszaküldéshez, valamint a 656/2014/EU rendelet és az (EU) 2016/399 rendelet, továbbá a 2008/115/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósításához szükséges valamennyi feladat elvégzésére és hatáskör gyakorlására.

Módosítás    392

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során betartják az uniós és a nemzetközi jogot, továbbá tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a fogadó tagállam nemzeti jogát.

(2)  A csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során betartják az uniós és a nemzetközi jogot, továbbá mindenkor biztosítják az alapvető jogok tiszteletben tartását, valamint betartják a fogadó tagállam nemzeti jogát.

Módosítás    393

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A műveleti terv kidolgozásakor a fogadó tagállam korlátozhatja a nemzeti jogszabályokkal vagy a működési eljárásokkal összhangban a csapatok tagjainak műveletek alatti végrehajtási hatáskörét. A csapatok tagjai által gyakorolható konkrét végrehajtási hatásköröket a 39. cikkben előírtak szerinti műveleti tervben kell rögzíteni.

Módosítás    394

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség operatív személyzetéből kiküldött, illetve a tagállamok által az Ügynökség számára végzett hosszú távú kirendelést követően kiküldött csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során adott esetben az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának egyenruháját viselik. A tagállamokból rövid időre kiküldött csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során adott esetben saját egyenruhájukat viselik.

Az Ügynökség operatív személyzetéből kiküldött, illetve a tagállamok által az Ügynökség számára végzett hosszú távú kirendelést követően kiküldött csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának egyenruháját viselik. A tagállamokból rövid időre kiküldött csapatok tagjai feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során saját egyenruhájukat viselik.

Módosítás    395

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A csapatok tagjai a feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során a küldő és a fogadó tagállam beleegyezésével, az Ügynökség személyzete esetében pedig az Ügynökség beleegyezésével, a fogadó tagállam határőreinek jelenlétében és a fogadó tagállam nemzeti jogával összhangban alkalmazhatnak erőszakot, a szolgálati fegyverek, lőszerek és felszerelések használatát is ideértve. A fogadó tagállam a küldő tagállam vagy az Ügynökség beleegyezésével a csapatok tagjai számára adott esetben engedélyezheti, hogy a fogadó tagállam határőreinek távollétében alkalmazzanak erőszakot.

(6)  A csapatok tagjai a feladataik ellátása és hatáskörük gyakorlása során a küldő és a fogadó tagállam beleegyezésével, az Ügynökség személyzete esetében pedig az Ügynökség és a fogadó tagállam beleegyezésével, felhatalmazhatók arra, hogy a fogadó tagállam határőreinek jelenlétében és a fogadó tagállam nemzeti jogával összhangban erőszakot alkalmazzanak, a szolgálati fegyverek, lőszerek és felszerelések használatát is ideértve. A fogadó tagállam a küldő tagállam vagy az Ügynökség beleegyezésével a csapatok tagjai számára adott esetben engedélyezheti, hogy a fogadó tagállam határőreinek távollétében alkalmazzanak erőszakot.

Módosítás    396

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A szolgálati fegyverek, lőszerek és felszerelések jogos önvédelem és a csapat tagjainak vagy más személyek jogos védelme esetén a fogadó tagállam nemzeti jogával összhangban alkalmazhatók.

(7)  A szolgálati fegyverek, lőszerek és felszerelések jogos önvédelem és a csapat tagjainak vagy más személyek jogos védelme esetén a fogadó tagállam nemzeti jogával, valamint az emberi jogok nemzetközi jogával és az Alapjogi Chartával összhangban alkalmazhatók.

Módosítás    397

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában a fogadó tagállam engedélyezi a csapatok tagjainak, hogy betekinthessenek az olyan európai adatbázisokba, amelyekbe a betekintés a határforgalom-ellenőrzéssel, a határőrizettel és a visszaküldéssel kapcsolatos műveleti tervben meghatározott műveleti célok megvalósításához szükséges. A fogadó tagállam emellett engedélyezheti a csapatok tagjainak a nemzeti adatbázisaiba való – ezzel azonos célból történő – betekintést. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatbázisokhoz való hozzáférést hatékonyan és ténylegesen biztosítsák. A csapatok tagjai csak a feladataik ellátásához és hatáskörük gyakorlásához szükséges adatokba tekinthetnek be. A fogadó tagállam a csapatok tagjainak bevetése előtt értesíti az Ügynökséget azon nemzeti és európai adatbázisokról, amelyekbe be lehet tekinteni. Az Ügynökség ezt az információt a bevetésben részt vevő valamennyi tagállamnak rendelkezésére bocsátja.

E rendelet alkalmazásában a fogadó tagállam engedélyezi a csapatok tagjainak, hogy – az adott adatbázist létrehozó jogalkotási aktusokkal összhangban – betekinthessenek az olyan európai adatbázisokba, amelyekbe a betekintés a határforgalom-ellenőrzéssel, a határőrizettel és a visszaküldéssel kapcsolatos műveleti tervben meghatározott műveleti célok megvalósításához szükséges. A fogadó tagállam emellett engedélyezheti a csapatok tagjainak a nemzeti adatbázisaiba való – ezzel azonos célból történő – betekintést. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatbázisokhoz való hozzáférést hatékonyan és ténylegesen biztosítsák. A csapatok tagjai csak a feladataik ellátásához és hatáskörük gyakorlásához feltétlenül szükséges adatokba tekinthetnek be. A fogadó tagállam a csapatok tagjainak bevetése előtt értesíti az Ügynökséget azon nemzeti és európai adatbázisokról, amelyekbe be lehet tekinteni. Az Ügynökség ezt az információt a bevetésben részt vevő valamennyi tagállamnak rendelkezésére bocsátja.

Módosítás    398

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 8 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A csapatok tagjai által a feladataik ellátása és hatásköreik gyakorlása közben gyűjtött vagy kezelt személyes adatok kezelése tekintetében a fogadó tagállam hatóságai járnak el adatkezelőként.

Módosítás    399

Rendeletre irányuló javaslat

85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 94. cikk sérelme nélkül, amikor valamely csapat tagjai egy fogadó államban tevékenykednek, a műveleteik teljesítése során általuk okozott minden kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti jogával összhangban.

(1)  A 94. cikk, valamint a 96. cikk (-1) és (-1a) bekezdésének sérelme nélkül, amikor valamely csapat tagjai egy fogadó tagállamban tevékenykednek, a műveleteik teljesítése során általuk okozott minden kárért a fogadó tagállam felel, nemzeti jogával összhangban.

Módosítás    400

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 94. cikk sérelme nélkül, a közös műveletek, a kísérleti projektek, a migrációkezelést támogató csapatok bevetése, a gyorsreagálási határvédelmi műveletek, a visszaküldési műveletek és a visszaküldési intervenciók során a csapatok tagjai bármely, ellenük vagy általuk elkövetett bűncselekmény tekintetében a fogadó tagállam tisztviselőivel azonos elbírálás alá esnek.

A közös műveletek, a kísérleti projektek, a migrációkezelést támogató csapatok bevetése, a gyorsreagálási határvédelmi műveletek, a visszaküldési műveletek és a visszaküldési intervenciók során a csapatok tagjai, köztük az Ügynökség személyzetének tagjai bármely, ellenük vagy általuk elkövetett bűncselekmény tekintetében a fogadó tagállam tisztviselőivel azonos elbírálás alá esnek.

Módosítás    401

Rendeletre irányuló javaslat

87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A személyes adatok kezelése során az Ügynökség a [45/2001/EK rendeletet] alkalmazza.

(1)  A személyes adatok kezelése során az Ügynökség az (EU) 2018/1725 rendeletet alkalmazza.

Módosítás    402

Rendeletre irányuló javaslat

87 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács meghozza a [45/2001/EK] rendelet Ügynökség általi alkalmazásához szükséges igazgatási intézkedéseket, köztük az Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjére vonatkozókat is.

(2)  Az igazgatótanács meghozza az (EU) 2018/1725 rendelet Ügynökség általi alkalmazásához szükséges végrehajtási intézkedéseket, valamint az Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjére vonatkozó, különösképpen a feladatai és kötelezettségei teljesítését, valamint hatásköre gyakorlását lehetővé tevő végrehajtási intézkedéseket.

Módosítás    403

Rendeletre irányuló javaslat

87 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség a [45/2001/EK rendelet] rendelkezéseivel összhangban személyes adatokat továbbíthat egy harmadik ország hatóságának vagy egy nemzetközi szervezetnek, az Ügynökség visszaküldési tevékenységhez kapcsolódó feladatainak ellátásához szükséges mértékben. Amennyiben a visszaküldési műveletek szervezésének keretében a visszatérésre kötelezett személyek személyes adatait egy tagállam nem továbbítja a szállítónak, az Ügynökség azonos feltételekkel továbbíthatja ezeket az adatokat. A [45/2001/EK rendelet] [25. cikke (1) bekezdésének c) pontja] alkalmazásában az említett rendelet [19. cikke] az Ügynökség általi visszaküldés céljából történő adatkezelésre nem alkalmazandó, amíg a harmadik országbeli állampolgár nem tér vissza. Az Ügynökség olyan belső szabályokat hozhat, amelyek eseti alapon korlátozzák a [45/2011/EK rendelet] [17. és 18. cikke] szerinti jogok alkalmazását, amennyiben az ilyen jogok alkalmazása veszélyeztetnék a visszaküldési eljárást.

(3)  Az Ügynökség a [45/2001/EK rendelet] rendelkezéseivel összhangban személyes adatokat továbbíthat egy harmadik ország hatóságának vagy egy nemzetközi szervezetnek, az Ügynökség visszaküldési tevékenységhez kapcsolódó feladatainak ellátásához szükséges mértékben. Amennyiben a visszaküldési műveletek szervezésének keretében a visszatérésre kötelezett személyek személyes adatait egy tagállam nem továbbítja a szállítónak, az Ügynökség azonos feltételekkel továbbíthatja ezeket az adatokat. Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az Ügynökség belső szabályokat hozhat az említett rendelet 17. és 18. cikke szerinti jogok alkalmazásának eseti alapon történő korlátozására, amennyiben az ilyen jogok alkalmazása veszélyeztetné a visszaküldési eljárást. Ezeknek a korlátozásoknak tiszteletben kell tartaniuk a személyes adatok védelméhez való jog, valamint a magánélethez és a családi élethez való jog lényeges tartalmát, és az elérendő célkitűzések szempontjából – figyelembe véve az érintett személyek említett jogait érintő kockázatokat – szükségesnek és arányosnak kell lenniük.

Módosítás    404

Rendeletre irányuló javaslat

87 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Tilos információcserét folytatni, amennyiben ez által valamely harmadik ország olyan információkhoz juthat, amelyek alkalmasak olyan személyek vagy személyek csoportjainak azonosítására, akiknek vagy amelyeknek a nemzetközi védelem iránti kérelme elbírálás alatt áll vagy állt, illetve akik vagy amelyek esetében fennáll a komoly veszélye annak, hogy kínzásnak, embertelen és megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vetik őket alá, illetve az alapvető jogaikat bármely más módon megsértik. Az Ügynökség nem közölheti harmadik országgal, hogy egy adott személy nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be.

Módosítás    405

Rendeletre irányuló javaslat

87 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Tilos az e rendelet alapján kicserélt információk más harmadik országok vagy harmadik felek számára való továbbítása vagy másfajta átadása.

Módosítás    406

Rendeletre irányuló javaslat

87 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

87a. cikk

 

A személyes adatok forrása és az adatok feletti rendelkezési jog

 

(1)  Az Ügynökség a következő forrásokból származó, az e rendeletben előírt feladatai ellátásához lényeges személyes adatokat kezelheti:

 

a)  tagállamok;

 

b)  az Ügynökség személyzete;

 

c)  az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata;

 

d)  egyéb uniós szervek és hivatalok, különösen a 69. cikk (1) bekezdésében említettek;

 

e)  harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek;

 

f)  nyílt források.

 

(2)  A személyes adatot rendelkezésre bocsátó fél megőrzi az ilyen adat feletti rendelkezés jogát, valamint az adatok pontosságával kapcsolatos felelősséget. Amennyiben a személyes adatokat az (1) bekezdés b), e) és f) pontjában említett források bocsátják rendelkezésre, a felelősség az Ügynökséget terheli.

 

(3)  A nyílt forrásokból származó információkat az Ügynökség a következő elveknek megfelelően értékeli:

 

a)  az információforrás megbízhatóságát a következő forrásértékelési kódok alapján kell értékelni:

 

(A):  amennyiben a forrás hitelességével, megbízhatóságával és illetékességével kapcsolatban nem merül fel kétely, vagy amennyiben olyan forrás bocsátja rendelkezésre az információt, amely minden esetben megbízhatónak bizonyult;

 

(B):  amennyiben az információt olyan forrás bocsátja rendelkezésre, amely többnyire megbízhatónak bizonyult;

 

(C):  amennyiben az információt olyan forrás bocsátja rendelkezésre, amely többnyire megbízhatatlannak bizonyult;

 

(X):  amennyiben a forrás megbízhatóságát nem lehet felmérni;

 

b)  az információ pontosságát a következő információértékelési kódok alapján kell értékelni:

 

(1):  olyan információ, melynek pontosságával kapcsolatban nem merül fel kétely;

 

(2):  olyan információ, melyről forrásának személyes tudomása van, az információt továbbító tisztviselőnek azonban nincs;

 

(3):  olyan információ, melyről forrásának nincs személyes tudomása, de melyet más, már rögzített információk megerősítenek;

 

(4):  olyan információ, melyről forrásának nincs személyes tudomása, és amelyet nem lehet megerősíteni.

Módosítás    407

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség csak az alábbi célokból kezelhet személyes adatokat:

(1)  Az Ügynökség csak akkor kezelhet személyes adatokat, ha az a következő célok eléréséhez feltétlenül szükséges:

Módosítás    408

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a közös műveletek, kísérleti projektek, gyorsreagálási határvédelmi műveletek szervezésével és koordinálásával kapcsolatos, valamint a migrációkezelést támogató csapatok keretében fennálló feladatainak elvégzése a következőnek megfelelően;

a)  a közös műveletekkel, kísérleti projektekkel, gyorsreagálási határvédelmi műveletekkel kapcsolatos, valamint a migrációkezelést támogató csapatok keretében fennálló feladatainak elvégzése e rendelet rendelkezéseinek megfelelően;

Módosítás    409

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamokkal, az EASO-val, az Europollal vagy az Eurojusttal folytatott információcsere megkönnyítése a 89. cikknek megfelelően;

c)  a tagállamokkal, [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével], az Europollal vagy az Eurojusttal folytatott információcsere elősegítése 89. cikknek megfelelően;

Módosítás    410

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség számára személyes adatot rendelkezésre bocsátó tagállam vagy más uniós ügynökség meghatározza, hogy az ilyen adatokat az (1) bekezdésben említettek szerint milyen célból vagy célokból kell kezelni. Az Ügynökség e céloktól eltérő, ugyancsak az (1) bekezdés hatálya alá eső célból csak akkor kezelhet ilyen személyes adatokat, ha arra a személyes adatok szolgáltatója engedélyt ad.

(2)  Az Ügynökség számára személyes adatot rendelkezésre bocsátó tagállam vagy más uniós ügynökség meghatározza, hogy az ilyen adatokat az (1) bekezdésben említettek szerint milyen célból vagy célokból kell kezelni. Az Ügynökség e céloktól eltérő, ugyancsak az (1) bekezdés hatálya alá eső célból csak akkor kezelhet ilyen személyes adatokat, ha arra a személyes adatok szolgáltatója engedélyt ad, és csak azt követően, ha úgy értékelték, hogy az ilyen adatkezelés tekintetében a cél megváltoztatása megfelel a szükségesség és arányosság adatvédelmi elveinek. Az Ügynökség írásos nyilvántartást vezet az összeegyeztethetőség eseti értékeléseiről, amikor e bekezdés alapján személyes adatokat kezel.

Módosítás    411

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Kellően indokolt esetekben az Ügynökség a 87. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási intézkedésekkel korlátozhatja a nyílt forrásokból kinyert információk és személyes adatok tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek általi felhasználását.

Módosítás    412

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség kizárólag a tagállamok, az Ügynökség saját személyzete, az EASO, az Europol vagy az Eurojust által a közös műveletek, kísérleti projektek és gyorsreagálási határvédelmi műveletek keretében gyűjtött és az Ügynökség számára továbbított, valamint a migrációkezelést támogató csapatok által gyűjtött és az Ügynökséghez továbbított, alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezelheti:

(1)  Az Ügynökség kizárólag a tagállamok, az Ügynökség saját személyzete, az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulatának tagjai vagy [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az Europol vagy az Eurojust által a közös műveletek, kísérleti projektek és gyorsreagálási határvédelmi műveletek keretében gyűjtött és az Ügynökség számára továbbított, valamint a migrációkezelést támogató csapatok által gyűjtött és az Ügynökséghez továbbított, alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezelheti:

Módosítás    413

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  olyan személyek személyes adatai, akiket a tagállamok illetékes hatóságai és az EASO, az Europol vagy az Eurojust észszerű okból határokon átnyúló bűnözésben – például migránsok csempészésében, emberkereskedelemben vagy terrorizmusban – való részvétellel gyanúsítanak;

a)  olyan személyek személyes adatai, akiket a tagállamok illetékes hatóságai és [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az Europol vagy az Eurojust észszerű okból határokon átnyúló bűnözésben való részvétellel gyanúsítanak;

Módosítás    414

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  ha az EASO-val, Europollal vagy az Eurojusttal való információcserére van szükség az EASO, az Europol vagy az Eurojust saját megbízatásának keretein belül történő felhasználáshoz és a 69. cikknek megfelelően;

a)  ha [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével], az Europollal vagy az Eurojusttal való információcserére van szükség [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az Europol vagy az Eurojust saját megbízatásának keretein belül történő felhasználáshoz és a 69. cikknek megfelelően;

Módosítás    415

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  konkrét esetekben, amikor az Ügynökség tudomására jut, hogy a feladatai elvégzése során kezelt személyes adatokra a bűnüldöző hatóságoknak mindenképpen szükségük van egy súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése, kivizsgálása vagy üldözése érdekében.

e)  konkrét esetekben, amikor az Ügynökség tudomására jut, hogy a feladatai elvégzése során kezelt személyes adatok továbbítására a bűnüldöző hatóságoknak mindenképpen szükségük van egy súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése, kivizsgálása vagy üldözése érdekében.

Módosítás    416

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A személyes adatokat azonnal törölni kell, mihelyt megtörtént továbbításuk az EASO, az Europol, az Eurojust vagy a tagállamok illetékes hatóságai számára, illetve mihelyt felhasználásra kerültek a kockázatelemzések elkészítéséhez. A tárolás időtartama semmilyen esetben sem haladhatja meg az adatok gyűjtésének napjától számított 90 napot. Az adatokat az elkészült kockázatelemzésekben személyazonosításra alkalmatlanná kell tenni. A jelen bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a visszaküldéssel kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében kezelt adatokra.

(3)  A személyes adatokat azonnal törölni kell, mihelyt megtörtént továbbításuk [az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége], az Europol, az Eurojust vagy a tagállamok illetékes hatóságai számára, illetve mihelyt felhasználásra kerültek a kockázatelemzések elkészítéséhez. A tárolás időtartama semmilyen esetben sem haladhatja meg az adatok gyűjtésének napjától számított 90 napot. Az adatokat az elkészült kockázatelemzésekben személyazonosításra alkalmatlanná kell tenni. A jelen bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a visszaküldéssel kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében kezelt adatokra.

Módosítás    417

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Tilos információcserét folytatni, amennyiben ez által valamely harmadik ország olyan információkhoz juthat, amelyek alkalmasak olyan személyek vagy személyek csoportjainak azonosítására, akiknek vagy amelyeknek a nemzetközi védelem iránti kérelme elbírálás alatt áll, illetve akik vagy amelyek esetében fennáll a komoly veszélye annak, hogy kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vetik őket alá, illetve az alapvető jogaikat bármely más módon megsértik.

Módosítás    418

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a nemzeti helyzetkép személyes adatok kezelését teszi szükségessé, ezen adatok kezelésének a vonatkozó uniós és nemzeti adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kell történnie. Valamennyi tagállam kijelöli az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint adatkezelőként eljáró hatóságot, amelynek központi felelőssége van az adatok tagállamok általi kezelését illetően. Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot e hatóság adatairól.

(1)  Amennyiben a nemzeti helyzetkép személyes adatok kezelését teszi szükségessé, ezen adatok kezelésének a vonatkozó uniós és nemzeti adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kell történnie. Valamennyi tagállam kijelöli az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint adatkezelőként eljáró hatóságot, amelynek központi felelőssége van a személyes adatok tagállamok általi kezelését illetően. Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot e hatóság adatairól.

Módosítás    419

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hajók és a légi járművek azonosító számai az egyetlen személyes adatok, amelyek kezelésére lehetőség van az európai és az egyedi helyzetképekben.

(2)  A hajók és a légi járművek azonosító számai az egyetlen személyes adatok, amelyek kezelésére lehetőség lehet az európai és az egyedi helyzetképekben.

Módosítás    420

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A személyes adatoknak az EUROSUR keretében harmadik országokkal megvalósuló cseréjét szigorúan az e rendelet céljaihoz feltétlenül szükséges mértékűre kell korlátozni. Az adatcserének az (EU) 2016/679 rendelettel és a vonatkozó nemzeti adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kell történnie.

(3)  A személyes adatoknak az EUROSUR keretében harmadik országokkal megvalósuló cseréjét szigorúan az e rendelet céljaihoz feltétlenül szükséges mértékűre kell korlátozni. Az adatcserének az (EU) 2016/679 rendelettel vagy adott esetben az (EU) 2016/680 irányelvvel, továbbá a vonatkozó nemzeti adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kell történnie.

Módosítás    421

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Tilos a 73. cikk (2) bekezdése, 74. cikk (3) bekezdése és 75. cikk (3) bekezdése szerinti információcserét folytatni, amennyiben ez valamely harmadik országot olyan információk birtokába juttatna, amelyek alkalmasak olyan személyek vagy csoportok azonosítására, akiknek/amelyeknek a nemzetközi védelem iránti kérelme elbírálás alatt áll, illetve akik/amelyek esetében fennáll a komoly veszélye annak, hogy kínzásnak, embertelen és megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vetik őket alá, illetve az alapvető jogaikat bármely más módon megsértik.

(4)  Tilos információcserét folytatni, amennyiben ez valamely harmadik országot olyan információk birtokába juttat, amelyek alkalmasak olyan személyek vagy személyek csoportjainak azonosítására, akiknek vagy amelyeknek a nemzetközi védelem iránti kérelme elbírálás alatt áll, illetve akik vagy amelyek esetében fennáll a komoly veszélye annak, hogy kínzásnak, embertelen és megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vetik őket alá, illetve az alapvető jogaikat bármely más módon megsértik.

Módosítás    422

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, valamint e rendelet betartásának biztosítása érdekében a tagállamok naplókat vezetnek az információk és a személyes adatok minden cseréjéről. A naplóknak tartalmazniuk kell különösen a dátumot, a harmadik ország név szerinti megjelölését és a megosztott információ típusát.

Módosítás    423

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Tilos a 73. cikk (2) bekezdése, a 74. cikk (3) bekezdése és a 75. cikk (3) bekezdése alapján kicserélt információk más harmadik országoknak vagy harmadik feleknek való továbbítása vagy másfajta közlése.

(5)  A tagállamok és az Ügynökség gondoskodnak arról, hogy a 73. cikk (2) bekezdése, a 74. cikk (3) bekezdése és a 75. cikk (3) bekezdése alapján