Eljárás : 2018/0316(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0081/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0081/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0171

AJÁNLÁS     ***
PDF 167kWORD 53k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Monica Macovei

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15832/2018),

–  tekintettel az Európai Unió, a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti megállapodás tervezetére (12367/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 74. cikke, 77. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja, 78. cikke (2) bekezdésének e) pontja, 79. cikke (2) bekezdésének c) pontja, 82. cikke (1) bekezdésének d) pontja, 85. cikkének (1) bekezdése, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 88. cikkének (2) bekezdése, valamint 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának v. alpontja értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0035/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0081/2019),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

A. Háttér

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 74. cikkével, 77. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjával, 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjával, 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjával, 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjával, 85. cikkének (1) bekezdésével, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, 88. cikkének (2) bekezdésével összhangban, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontjának v. alpontjával a társult országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (az Ügynökség) munkájában való részvétele a schengeni vívmányokhoz és a dublini rendszerrel, valamint az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedésekhez való társulásuk, továbbá az Ügynökség által üzemeltetett nagyméretű IT-rendszerekben való részvételük tekintetében szükséges lépés.

Az Ügynökséget létrehozó 1077/2011/EU rendelet 37. cikke szerint „A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok társulási megállapodásainak vonatkozó rendelkezései alapján olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek többek között meghatározzák ezen országoknak az ügynökség munkájában való részvétele jellegét és mértékét, valamint annak részletes szabályait, köztük a pénzügyi hozzájárulásokra, a személyzetre és a szavazati jogra vonatkozó rendelkezéseket.” A 37. cikkben említett országok a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, A Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség, a továbbiakban: „a társult országok”.

A megállapodástervezet előirányozza a társult országok teljes körű részvételét az Ügynökség tevékenységeiben [1. cikk], az Ügynökség igazgatótanácsában való, bizonyos határozatok tekintetében való korlátozott szavazati joggal rendelkező képviseletüket [2. cikk], az Ügynökség tanácsadó csoportjaiban való, a 2. cikkben említett határozatok tekintetében való korlátozott szavazati joggal rendelkező képviseletüket [3. cikk], a SIS, a VIS, a DubliNet és az EES tekintetében a társult országok hozzájárulásait az Ügynökség költségvetéséhez GDP-jüknek az Ügynökség munkájában részt vevő valamennyi ország GDP-jének százalékos aránya szerint kiszámított éves összeg révén, valamint az Eurodac tekintetében a költségvetési évre vonatkozó megfelelő költségvetési előirányzatok rögzített százalékos arányának (minden egyes társult ország esetében egyedi) éves összegéből álló hozzájárulásukat [4. cikk és I. melléklet]. A megállapodástervezet meghatározza továbbá az Ügynökség jogállását a társult országokban [5. cikk], az Ügynökség társult országok tekintetében fennálló felelősségét [6. cikk], az Ügynökség tekintetében a Bíróság joghatóságának elismerését a társult országok által [7. cikk], az Ügynökség társult országokban fennálló kiváltságait és mentességeit, valamint a személyzeti szabályzattól való eltérést, amely lehetővé teszi, hogy az Ügynökség szerződéssel alkalmazza a társult országok állampolgárait [9. cikk]. A megállapodástervezet végül rendelkezik a csalás elleni küzdelemről [10. cikk], a vitarendezésről [12. cikk], a hatálybalépésről [14. cikk], valamint az érvényességről és megszűnésről [15. cikk].

A Tanács az Európai Parlament elé utalta ezt a határozattervezetet, amely a társult országok Ügynökségben való részvételéről szóló megállapodás érintett országokkal való aláírására irányul.

B. Az előadó álláspontja

Az előadó emlékeztet arra, hogy biztosítani kell, hogy a társult országok Ügynökség munkájában való részvételét a megállapodásban egyértelműen a 1077/2011/EU rendelet 37. cikke szerint rögzítsék. E tekintetben üdvözli az Európai Parlamenthez jóváhagyásra benyújtott határozattervezetet, amely magában foglalja a társult országok részvételének biztosításához szükséges elemeket, és amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek között e részvételre sor kerülhet.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Megállapodás a Norvég Királysággal, az Izlandi Köztársasággal, a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről

Hivatkozások

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

22.1.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

27.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

19.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

21.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. február 27.Jogi nyilatkozat