Postupak : 2018/0812(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0092/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0092/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0147

IZVJEŠĆE     *
PDF 157kWORD 52k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Branislav Škripek

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (13123/2018),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0164/2018),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0092/2019),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 210, 6.8.2008, str. 1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Provedbena odluka o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini

Referentni dokumenti

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

9.11.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

19.11.2018

Razmatranje u odboru

19.2.2019

 

 

 

Datum usvajanja

19.2.2019

 

 

 

Datum podnošenja

26.2.2019

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna napomena