Eljárás : 2018/2218(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0102/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0102/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.48

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0289

JELENTÉS     
PDF 182kWORD 60k
7.3.2019
PE 626.828v03-00 A8-0102/2019

az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2218(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Martina Dlabajová

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2218(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 20-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2019),

1.  mentesítést ad a ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2218(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 20-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8‑0107/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 71. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2019),

1.  jóváhagyja az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2218(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0102/2019),

A.  mivel az ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés közös vállalkozása (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2014. június 7-én jött létre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkében értelmében vett közös vállalkozásként azzal a céllal, hogy 2024. december 31-ig megvalósuljon a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) közös technológiai kezdeményezés;

B.  mivel a közös vállalkozás 2014 júniusában az 561/2014/EU tanácsi rendelettel(13) jött létre abból a célból, hogy az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozások helyébe lépjen és jogutódjuk legyen;

C.  mivel a közös vállalkozás külön háromoldalú megközelítésen alapszik, és a közös vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok és az önkéntes alapon a Horizont 2020 programhoz társult országok (a továbbiakban: részt vevő államok), valamint az elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában működő uniós társaságokat és más szervezeteket képviselő magánszektorbeli tagegyesületek (a továbbiakban: magánszektorbeli tagok); mivel a közös vállalkozásnak nyitva kell állnia új tagok előtt;

D.  mivel a közös vállalkozás elsődleges célja annak elősegítése, hogy az Unió elektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel foglalkozó ágazata megerősödjön és globálisan versenyképessé váljon, a magánberuházások vonzása érdekében a tagállamok összehangolt stratégiáira építve;

E.  mivel a Horizont 2020 teljes időszakában a közös vállalkozáshoz való hozzájárulás az Unió részéről 1 184 874 000 EUR, a részt vevő államoktól 1 170 000 000 EUR és a magánszektorbeli tagoktól 1 657 500 000 EUR;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2017. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 183 900 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 290 100 000 EUR összegű kifizetési előirányzatból állt; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 98%-os, illetve 83%-os volt;

3.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

4.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék korlátozott véleményt adott ki az elszámolások alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, amelyek a közös vállalkozás jogelődjeitől, az Artemis és az ENIAC közös vállalkozásoktól átvett projektek eredményei; felkéri a Számvevőszéket, hogy vizsgálja felül azt a módszertant, amely újból és újból korlátozott véleményeket eredményez e visszatérő kérdés miatt, amelyet a hetedik keretprogram projektjeinek lezárultáig nem lehet megoldani;

5.  tudomásul veszi a közös vállalkozás költségvetési és számviteli modelljének háromoldalú jellegéből fakadó összetettségét; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás üdvözölné a számvitel és a könyvvizsgálat további egyszerűsítését és észszerűsítését;

6.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a közös vállalkozás számára előirányzott 1 204 700 000 euróból, amely tartalmazza az ágazati tagoknak a közös vállalkozás igazgatási költségeihez való 19 700 000 eurós pénzbeli hozzájárulását, a közös vállalkozás 2017 végéig 455 000 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget és 314 000 000 EUR összegű (az előirányzott források 31,81%-ának megfelelő) kifizetést teljesített, amelyek legnagyobb része a Horizont 2020 első üteméhez tartozó projektek részére teljesített előfinanszírozási kifizetés volt;

7.  megjegyzi, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás tevékenységeire befizetendő, 1 657 500 000 EUR összegű hozzájárulásokból 2017 végéig a közös vállalkozás becslése szerint a tagok 421 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást teljesítettek, míg az uniós pénzbeli hozzájárulás 377 000 000 EUR volt;

Teljesítmény

8.  üdvözli, hogy a Horizont 2020 keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; megjegyzi, hogy a fő teljesítménymutatók harmadik csomagjának céljai közül a legtöbb már teljesült;

9.  megállapítja, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási/működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

10.  üdvözli a 2017. évi tőkeáttételi hatás 3,0-ás értékét, amely meghaladja az egész 2014–2020-as időszakra megcélzott tőkeáttételi hatást;

11.  elégedetten veszi tudomásul, hogy azzal, hogy az összes ajánlattételi felhívást nyilvánosságra hozta, a közös vállalkozás jelentős erőfeszítéseket tett arra, hogy átlátható legyen;

12.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás a szakterületén egész Európában erős helyzetben van, és képes arra, hogy létrehozza a megfelelő érdekelt felek összekapcsolt rendszerét; tudomásul veszi, hogy a szakértők megerősítik, hogy a közös vállalkozás a legkiválóbb európai szereplőket foglalkoztatja a félvezetők és rendszerek területén; felhívja az ECSEL-t, hogy több kkv-t vonjon be;

13.  üdvözli, hogy minden ajánlattételi felhívást a vonatkozó munkatervek alapján tettek közzé és zártak le, valamint hogy a támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási idő és a kifizetéshez szükséges idő tekintetében elért eredmények jóval a kitűzött célok alatt maradtak;

Közbeszerzés

14.  sajnálattal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentős hiányosságokat tárt fel az igazgatási szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárások irányítása terén; tudomásul veszi a közös vállalkozás válaszából, hogy a költségvetéssel, a közbeszerzéssel és a szerződésekkel foglalkozó asszisztenst jelöltek ki e probléma kezelésére;

Belső kontrollrendszerek

15.  üdvözli, hogy az ECSEL közös vállalkozás lépéseket tett a nemzeti finanszírozó hatóságok által végrehajtott utólagos ellenőrzések értékelésére és írásos nyilatkozatokat szerzett be a nemzeti finanszírozó hatóságoktól, amelyben azok kijelentik, hogy nemzeti eljárásaik észszerű bizonyosságot nyújtottak a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

16.  elégedetten állapítja meg, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott módszerek és eljárások eltéréseivel kapcsolatos kérdések a Horizont 2020 programhoz tartozó projektek végrehajtása szempontjából már nem lényegesek, mivel ezek utólagos ellenőrzéseit vagy a közös vállalkozás vagy a Bizottság végzi el; megjegyzi, hogy a Horizont 2020 program közös utólagos ellenőrzési tervének rendelkezéseivel összhangban a közös vállalkozás tevékenységeihez kapcsolódóan mostanáig már 17 utólagos ellenőrzést hajtottak végre;

17.  sajnálattal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás ezenfelül 2017-ben esetenként nem dokumentálta megfelelően kivétel-nyilvántartásában a kontrollok vezetőség általi figyelmen kívül hagyásával járó eseteket, illetve a bevett folyamatoktól és eljárásoktól való eltéréseket; a közös vállalkozás válaszai alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás intézkedéseket hozott e kérdés kezelésére, például elrendelte a 8. belső ellenőrzési standard felülvizsgálatát, megjegyzi, hogy a közös vállalkozás rendelkezik a kivételek nyilvántartásával, valamint, hogy 2018-ban a személyzet képzésben részesült;

18.  megjegyzi, hogy a Bizottság elvégezte az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozás 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó záró értékelését, valamint a Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti időszakra kiterjedő félidős értékelését; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás cselekvési tervet készített és fogadott el ezen értékelések ajánlásainak kezelésére, és egyes intézkedéseket már meg is kezdett;

Belső ellenőrzés

19.  megjegyzi, hogy 2017-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata teljesítményirányítási ellenőrzést végzett, és kérte, hogy a közös vállalkozás dolgozzon ki cselekvési tervet az említett jelentésben foglalt ajánlások kezelésére(14); megjegyzi, hogy a közös vállalkozás irányító testülete 2018. áprilisban cselekvési tervet fogadott el;

Humánerőforrás-gazdálkodás

20.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017. december 31-én 29 főt foglalkoztatott, ugyanannyit, mint az azt megelőző évben; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás betöltött egy kommunikációs álláshelyet és meghirdetett két álláshelyet, egyet a belső ellenőrzés és az ellenőrzés-irányítás, egy másikat pedig az igazgatási és pénzügyi vezetés területén, továbbá egy kirendelt nemzeti szakértői álláshelyet is;

21.  üdvözli, hogy a szervezet felépítésének a prioritásokhoz és a szakértelem iránti igényekhez való igazítása érdekében a közös vállalkozás szervezeti felépítését 2017. június 1-jén frissítették.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 452., 2018.12.14., 10. o.

(2)

HL C 452., 2018.12.14., 12. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(6)

HL L 38., 2014.2.7, 2. o.

(7)

HL C 452, 2018.12.14., 10. o.

(8)

HL C 452., 2018.12.14., 12. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(12)

HL L 38., 2014.2.7, 2. o.

(13)

  HL L 169., 2014.6.7, 152. o.

(14)

Éves tevékenységi jelentés, 51. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat