Eljárás : 2018/0417(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0112/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0112/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 27/03/2019 - 10.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0297

JELENTÉS     *
PDF 171kWORD 53k
28.2.2019
PE 633.050v02-00 A8-0112/2019

a 940/2014/EU határozatnak az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Iskra Mihaylova

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 940/2014/EU határozatnak az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0825),

-  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0034/2019),

-  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

-  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0112/2019),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

A Tanács 2014-ben határozatot fogadott el az EUMSZ 349. cikke alapján, hogy kiterjessze a francia legkülső régiókban előállított egyes termékekre alkalmazandó egyedi, az „octroi de mer” adó tekintetében mentességet vagy kedvezményt biztosító rendszert, és létrehozza az „octroi de mer” 2015. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra szóló új jogszabályi keretét.

A szóban forgó adóügyi rendelkezések célja, hogy ellensúlyozzák az említett területek hátrányos helyzetéhez hozzájáruló tényezőket (távoli fekvés, nyersanyag- és energiafüggőség, kis méretű piac és szerény exporttevékenység), támogassák e területek társadalmi és gazdasági fejlődését, valamint a francia legkülső régiókbeli helyi termelésből fakadó többletköltségek részbeni ellentételezésével ismét versenyképessé tegyék a helyi vállalkozásokat.

A Bizottság 2018. december 13-án a tanácsi határozat (a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról szóló, 2014. december 17-i 940/2014/EU tanácsi határozat) 3. cikkével összhangban benyújtotta a Tanácsnak az „octroi de mer” tekintetében alkalmazandó intézkedések gazdasági és társadalmi hatásait elemző jelentését, valamint a határozat rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslatát. E javaslat célja, hogy a határozat elfogadása óta a helyi gazdaságokban bekövetkezett, legutóbbi változások fényében kiigazítsa a differenciált adózásra jogosult termékek jegyzékét.

A Bizottság által javasolt módosítások a franciaországi hatóságok 2018. március 15-én benyújtott kérelmén alapulnak, amely alátámasztotta, hogy a 940/2014/EU határozatot indokolt kiigazítani.

Figyelembe véve az intézkedés indokoltságát, valamint hogy az a legkülső régiókbeli gazdasági tevékenységek és versenyképesség további élénkítésére törekszik, és sem a belső piac, sem pedig az EU jogrendjének egységességét nem ássa alá, az elnök – az eljárási szabályzat 50. cikkével összhangban – javasolja e javaslat módosítások nélküli elfogadását.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek

Hivatkozások

COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

22.1.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

30.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iskra Mihaylova

22.1.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

20.2.2019

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

28.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat