Eljárás : 2018/2206(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0114/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0114/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0256

JELENTÉS     
PDF 183kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.784v02-00 A8-0114/2019

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2206(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2206(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának irányítóbizottsága számára a hivatal 2017-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2206(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–    tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2206(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(13) szerint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (a továbbiakban: a hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 4 246 000 EUR volt, ami megegyezik a 2016-os összeggel; mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképp a költségvetés végrehajtási aránya 99,94% volt, ami 2016-hoz képest 3,74%-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 86,92%-os volt, ami 2016-hoz képest 9,73%-os jelentős növekedést jelent;

2.  megállapítja a Számvevőszék jelentéséből, hogy a hivatal fordítást kért az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjától (CdT) a személyzeti tartaléklisták létrehozására kiírt négy pályázati felhívás kapcsán; megjegyzi, hogy tekintettel arra, hogy a létszámterv már teljes volt, a Számvevőszék megállapította, hogy a fordítás iránti kérelem nem volt indokolt; tudomásul veszi a hivatal válaszát, amely szerint a kérelmet azért nyújtották be, mert a hivatal vezetősége kérte a munkakörök 75%-át lefedő tartaléklisták létrehozását azzal a céllal, hogy a betöltetlen álláshelyek aránya ne haladja meg a 15%-ot a személyzet nagyfokú fluktuációjával járó kockázatok enyhítése érdekében;

Átvitelek törlése

3.  elismeri, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 20 412 eurót tett ki, ami 2016-hoz képest 4,76%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 2,53%-ának felel meg;

Teljesítmény

4.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal többféle intézkedést is alkalmaz fő teljesítménymutatóként a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére és költségvetési gazdálkodásának javítására;

5.  tudomásul veszi, hogy a hivatal felülvizsgálta stratégiáját, figyelembe véve a piac alakulását és a technológiai fejlődést az elektronikus hírközlés új környezetéhez való alkalmazkodás, valamint a nyílt internet és az összekapcsoltság megőrzése érdekében;

6.  aggodalommal állapítja meg, hogy a hivatal nem oszt meg erőforrásokat más ügynökségekkel; kéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg a szolgáltatások megosztására kínálkozó lehetőségeket, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett intézkedésekről;

7.  tudomásul veszi, hogy a hivatal számviteli részlegeit kiszervezte a Bizottságnak; ugyanakkor aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentéséből, hogy bár ez jelentősen módosította a hivatal eljárásait és számviteli rendszerét, 2013 óta nem értékelték újra; tudomásul veszi a hivatal válaszát, amely szerint az újraértékelés folyamatban van; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren történő fejleményekről;

8.  üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a hivatal létrehozásáról szóló rendeletbe építsenek be egy ötévente végrehajtandó kötelező külső teljesítményértékelést;

Személyzeti politika

9.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv 100%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 14-ből (szemben a 2016. évi 15 engedélyezett álláshellyel) 14 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 9 szerződéses alkalmazott és 4 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a hivatalnál 2017-ben;

10.  aggodalommal állapítja meg, hogy az 5%-os létszámcsökkentés megvalósításáról szóló, 2017. december 21-én megjelent európai számvevőszéki jelentés szerint a hivatalt negatívan érintette a lehető legmagasabb, 12,5%-os létszámcsökkentési arány, jóllehet a 2015/2120/EU rendelet további feladatokat ruházott a hivatalra

11.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a hivatal felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel a 29 igazgatótestületi tagból 24 férfi, és mindössze öt nő; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát;

12.  tudomásul veszi, hogy a hivatal elfogadott egy, a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló határozatot, és ezzel lehetővé tette bizalmas tanácsadási képzések szervezését;

13.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 2017-ben a hivatal alkalmazásában átlagosan eltöltött idő csak 2,7 év volt, ami magas személyzeti fluktuációt vont maga után; tudomásul veszi, hogy a hivatal nehezen tud szakembereket vonzani, többek között a fogadó ország alacsony bérkorrekciós együtthatója miatt (74,9%); aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt években az uniós költségvetés keretében engedélyezett álláshelyek számának csökkenése, valamint a hivatalra háruló többletfeladatok növelték a hivatal személyzetének leterheltségét; megállapítja, hogy ez a helyzet kockázatot jelent a hivatal munkaprogramjainak végrehajtására nézve; tudomásul veszi, hogy a hivatal vezetése enyhítő intézkedések bevezetésén dolgozik, és felszólítja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóság előtt az e téren elért haladásról;

Közbeszerzés

14.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén a hivatal még mindig nem alkalmazta a Bizottság által indított valamennyi eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; a hivatal válasza alapján tudomásul veszi, hogy ezeket 2018 végéig tervezik végrehajtani; kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése és az átláthatóság

15.  tudomásul veszi a hivatalnak az átláthatóság biztosítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; ugyanakkor aggodalommal mutat rá, hogy nem teszi közzé a honlapján az igazgatótanácsi tagok önéletrajzait; kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben meghozott intézkedésekről;

16.  sajnálja, hogy a hivatal 2017. december 31-én nem rendelkezett a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokkal; azonban tudomásul veszi, hogy ezeket a hivatal 2018 végéig tervezi elfogadni; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezek bevezetéséről;

Belső kontroll

17.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a hivatal 2017-ben saját hatáskörben elvégezte belső kontrollrendszereinek értékelését, és arra a következtetésre jutott, hogy azokat ténylegesen végrehajtották;

Egyéb megjegyzések

18.  megjegyzi, hogy a többi ügynökségtől eltérően a hivatal nem végzett átfogó elemzést az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntésének várható hatásáról a szervezete, a tevékenységei és könyvelése tekintetében; kéri a hivatalt, hogy vegye fontolóra egy ilyen elemzés elvégzését, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett intézkedésekről;

o

o o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 38. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 38. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 337., 2009.12.18, 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 38. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 38. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 337., 2009.12.18, 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 84/39., 2017.3.17., 189. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat