Postupak : 2018/0250(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0115/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0115/2019

Rasprave :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 370kWORD 132k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

 (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0472),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 82. stavak 1., članak 84. i članak 87. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0267/2018),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0115/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Osiguravanje unutarnje sigurnosti, koje je u nadležnosti država članica, zajednički je pothvat institucija EU-a, relevantnih agencija Unije i država članica. Za razdoblje od 2015. do 2020. Komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament definirali su zajedničke prioritete koji su utvrđeni u Europskom programu sigurnosti iz travnja 2015.10, koje je Vijeće ponovno potvrdilo u obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti iz lipnja 2015.11, a Europski parlament u svojoj Rezoluciji iz srpnja 2015.12. Tom zajedničkom strategijom nastojao se osigurati strateški okvir za aktivnosti na razini Unije u području unutarnje sigurnosti i određeni su glavni prioriteti za djelovanje u razdoblju od 2015. do 2020., posebno u pogledu suzbijanja terorizma i sprječavanja radikalizacije, sprječavanja organiziranog kriminala i borbe protiv kiberkriminaliteta, kako bi se osigurao učinkovit odgovor Unije na sigurnosne prijetnje.

(1) Iako je nacionalna sigurnost u isključivoj nadležnosti država članica, za jamčenje te sigurnosti potrebne su suradnja i koordinacija na razini Unije. Unutarnja sigurnost zajednički je pothvat kojem institucije EU-a, relevantne agencije Unije i države članice, uz pomoć privatnog sektora i civilnog društva , trebaju zajednički doprinijeti. Za razdoblje od 2015. do 2020. Komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament definirali su zajedničke prioritete koji su utvrđeni u Europskom programu sigurnosti iz travnja 2015.10, koje je Vijeće ponovno potvrdilo u obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti iz lipnja 2015.11, a Europski parlament u svojoj Rezoluciji iz srpnja 2015.12, posebno u pogledu sprečavanja i suzbijanja terorizma te sprječavanja radikalizacije, uključujući radikalizaciju na internetu, nasilni ekstremizam, netoleranciju i diskriminaciju te sprječavanja organiziranog kriminala i borbe protiv kiberkriminaliteta.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final od 28. travnja 2015.

10 COM(2015) 185 final od 28. travnja 2015.

11 Zaključci Vijeća od 16. lipnja 2015. o obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti Europske unije za razdoblje 2015. – 2020.

11 Zaključci Vijeća od 16. lipnja 2015. o obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti Europske unije za razdoblje 2015. – 2020.

12 Rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti (2015/2697 (RSP)).

12 Rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti (2015/2697 (RSP)).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) U Rimskoj deklaraciji, koja je potpisana 25. rujna 2017., čelnici 27 država članica potvrdili su svoju odlučnost da osiguraju zaštićenu i sigurnu Europu i izgrade Uniju u kojoj se svi građani osjećaju sigurnima i mogu se slobodno kretati, u kojoj su vanjske granice zaštićene, koja ima učinkovitu, odgovornu i održivu migracijsku politiku, u kojoj se poštuju međunarodne norme i Europu koja je odlučna boriti se protiv terorizma i teškog i organiziranog kriminala.

(2) U Rimskoj deklaraciji, koja je potpisana 25. ožujka 2017., čelnici 27 država članica, Europsko vijeće, Europski parlament i Europska komisija potvrdili su svoju odlučnost da osiguraju zaštićenu i sigurnu Europu i izgrade Uniju u kojoj se svi građani osjećaju sigurnima i mogu se slobodno kretati, u kojoj su vanjske granice zaštićene, koja ima učinkovitu, odgovornu i održivu migracijsku politiku, u kojoj se poštuju međunarodne norme i Europu koja je odlučna boriti se protiv terorizma i teškog i organiziranog kriminala.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Kako bi se mogao ostvariti taj cilj, na razini Unije trebalo bi poduzeti djelovanja za zaštitu građana i robe od sve većih transnacionalnih prijetnji te za podupiranje aktivnosti nadležnih tijela država članica. Terorizam, teški i organizirani kriminal, putujući kriminal, nezakonita trgovina drogom, korupcija, kiberkriminalitet, trgovanje ljudima i oružjem, među ostalim, i dalje ugrožavaju unutarnju sigurnost Unije.

(5) Kako bi se mogao ostvariti taj cilj, na razini Unije trebalo bi poduzeti djelovanja za zaštitu građana, javnih prostora i ključne infrastrukture od sve većih transnacionalnih prijetnji te za podupiranje aktivnosti nadležnih tijela država članica. Terorizam, teški i organizirani kriminal, putujući kriminal, nezakonita trgovina oružjem i drogom, korupcija, pranje novca, kiberkriminalitet, spolno iskorištavanje, uključujući spolno iskorištavanje djece, hibridne prijetnje te kemijske, biološke, radioaktivne i nuklearne prijetnje, trgovanje ljudima, među ostalim, i dalje ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a) Fond bi trebao pružati financijsku potporu za rješavanje novih izazova koje predstavlja znatno povećanje određenih vrsta kaznenih djela, kao što su prijevara u vezi s plaćanjima, seksualno iskorištavanje djece i nezakonita trgovina oružjem, koja se posljednjih godina događaju na internetu („kaznena djela omogućena kibertehnologijama”).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi se usmjeriti na aktivnosti u kojima intervencija Unije, u usporedbi s djelovanjem samih država članica, može donijeti dodanu vrijednost. U skladu s člankom 84. i člankom 87. stavkom 2. UFEU-a, financiranjem bi se trebale podupirati mjere za promicanje i podupiranje djelovanja država članica u području sprječavanja kriminala i u području policijske suradnje svih nadležnih tijela država članica posebno u pogledu razmjene informacija, povećane operativne suradnje i podupiranja napora za jačanje sposobnosti za suzbijanje i sprječavanje kriminala. Sredstvima iz Fonda ne bi se trebali podupirati operativni troškovi i aktivnosti povezane s bitnim funkcijama država članica koje se odnose na održavanje zakona i reda i zaštitu unutarnje i nacionalne sigurnosti kako je navedeno u članku 72. UFEU-a.

(6) Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi se usmjeriti na aktivnosti u kojima intervencija Unije, u usporedbi s djelovanjem samih država članica, može donijeti dodanu vrijednost. U skladu s člankom 84. i člankom 87. stavkom 2. UFEU-a, financiranjem bi se trebale podupirati mjere za promicanje i podupiranje djelovanja država članica u području sprječavanja kriminala, zajedničkog osposobljavanja i u području policijske i pravosudne suradnje svih nadležnih tijela država članica i agencija Unije, posebno u pogledu razmjene informacija, povećane operativne suradnje i podupiranja napora za jačanje sposobnosti za suzbijanje i sprječavanje kriminala. Sredstvima iz Fonda ne bi se trebali podupirati operativni troškovi i aktivnosti povezane s bitnim funkcijama država članica koje se odnose na održavanje zakona i reda i zaštitu unutarnje i nacionalne sigurnosti kako je navedeno u članku 72. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U cilju očuvanja integriteta schengenskog područja i jačanja njegovog funkcioniranja, države članice od 6. travnja 2017. moraju obavljati sustavne provjere građana EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a u odgovarajućim bazama podataka. Nadalje, Komisija je izdala preporuku državama članicama da bolje iskoriste policijske provjere i prekograničnu suradnju. Solidarnost među državama članicama, jasna podjela zadaća, poštovanje temeljnih prava i sloboda te vladavine prava, snažna usmjerenost na globalnu perspektivu i nužna usklađenost s vanjskom dimenzijom sigurnosti trebala bi biti ključna načela na kojima se temelje aktivnosti Unije i država članica usmjerene na razvoj učinkovite i istinske sigurnosne unije.

(7) U cilju očuvanja integriteta schengenskog područja i cijelog prostora unutarnjeg tržišta Unije te jačanja njegovog funkcioniranja, države članice od 6. travnja 2017. moraju obavljati sustavne provjere građana EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a u odgovarajućim bazama podataka. Nadalje, Komisija je izdala preporuku državama članicama da bolje iskoriste policijske provjere i prekograničnu suradnju. Solidarnost među državama članicama, jasna podjela zadaća, poštovanje temeljnih prava i sloboda te vladavine prava, snažna usmjerenost na globalnu perspektivu i nužna usklađenost s vanjskom dimenzijom sigurnosti trebala bi biti ključna načela na kojima se temelje aktivnosti Unije i država članica usmjerene na razvoj učinkovite i istinske sigurnosne unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Fond bi trebalo provoditi potpuno u skladu s pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim obvezama Unije u pogledu temeljnih prava.

(9) Fond bi trebalo provoditi potpuno u skladu s vrijednostima iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim obvezama Unije u pogledu ljudskih prava. Konkretno, ovom se Uredbom nastoji osigurati puno poštovanje temeljnih prava, kao što su pravo na ljudsko dostojanstvo, pravo na život, zabrana mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, pravo na zaštitu osobnih podataka, prava djeteta i pravo na djelotvoran pravni lijek. Njome se također nastoji promicati primjena načela nediskriminacije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a) Podizanje razine osviještenosti osoblja za provedbu zakona u pitanjima povezanima sa svim oblicima rasizma, uključujući antisemitizam i antiromizam, ključni je čimbenik uspjeha unutarnje sigurnosti. Stoga bi područjem primjene fonda trebalo obuhvatiti mjere osposobljavanja i obrazovanja dionika u području podizanja razine osviještenosti u svrhu povećanja kapaciteta izgradnje povjerenja na lokalnoj razini.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) U skladu sa zajedničkim prioritetima utvrđenima na razini EU-a za osiguranje visoke razine sigurnosti u Uniji, sredstvima iz Fonda podupirat će se djelovanja za uklanjanje glavnih sigurnosnih prijetnji, a posebno za suzbijanje terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala i kiberkriminaliteta i za pomaganje žrtvama zločina i njihovu zaštitu. Fondom će se osigurati spremnost Unije i država članica za uklanjanje prijetnji koje se razvijaju i novonastalih prijetnji u cilju provedbe istinske sigurnosne unije. To bi se trebalo ostvarivati s pomoću financijske pomoći za podupiranje bolje razmjene informacija, povećanje operativne suradnje i poboljšanje nacionalnih i zajedničkih sposobnosti.

(11) U skladu sa zajedničkim prioritetima utvrđenima na razini EU-a za osiguranje visoke razine sigurnosti u Uniji, sredstvima iz Fonda podupirat će se djelovanja za uklanjanje glavnih sigurnosnih prijetnji, a posebno za sprečavanje i suzbijanje terorizma i nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju, netoleranciju i diskriminaciju, teški i organizirani kriminal i kiberkriminalitet, kao i za pomaganje žrtvama zločina i njihovu zaštitu te zaštitu ključne infrastrukture. Fondom će se osigurati spremnost Unije i država članica za uklanjanje prijetnji koje se razvijaju i novonastalih prijetnji, kao što su nezakonito trgovanje, uključujući na internetu, hibridne prijetnje te kemijske, biološke, radioaktivne i nuklearne prijetnje, u cilju provedbe istinske sigurnosne unije. To bi se trebalo ostvarivati s pomoću financijske pomoći za podupiranje bolje razmjene informacija, povećanje operativne suradnje i poboljšanje nacionalnih i zajedničkih sposobnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Unutar sveobuhvatnog okvira Fonda, financijskom pomoći koja se pruža iz Fonda posebno bi se trebale podupirati policijska i pravosudna suradnja i prevencija u području organiziranog kriminala, nezakonitog trgovanja oružjem, korupcije, pranja novca, trgovanja drogom, ekoloških zločina, razmjene informacija i pristupa informacijama, terorizma, trgovanja ljudima, iskorištavanja nezakonitog useljavanja, spolnog iskorištavanja djece, distribucije slika zlostavljanja djece i dječje pornografije i kiberkriminaliteta. Fondom bi se trebala podupirati i zaštita ljudi, javnih prostora i kritične infrastrukture od sigurnosnih incidenata i djelotvorno upravljanje rizicima povezanima sa sigurnošću i krizama, uključujući razvojem zajedničkih politika (strategija, ciklusa politika, programa i akcijskih planova), zakonodavstva i praktične suradnje.

(12) Unutar sveobuhvatnog okvira Fonda, financijskom pomoći koja se pruža iz Fonda posebno bi se trebali podupirati razmjena informacija i pristup informacijama te policijska i pravosudna suradnja i prevencija u području organiziranog kriminala, trgovanja oružjem, korupcije, pranja novca, trgovanja drogom, ekoloških zločina, terorizma, trgovanja ljudima, iskorištavanja izbjeglica i nezakonitih migranata, ozbiljnog iskorištavanja na radnom mjestu, spolnog iskorištavanja i zlostavljanja, uključujući djece i žena, distribucije slika zlostavljanja djece i dječje pornografije i kiberkriminaliteta. Fondom bi se trebala podupirati i zaštita ljudi, javnih prostora i kritične infrastrukture od sigurnosnih incidenata i djelotvorno upravljanje rizicima povezanima sa sigurnošću i krizama, uključujući zajedničkim osposobljavanjem, razvojem zajedničkih politika (strategija, ciklusa politika, programa i akcijskih planova), zakonodavstva i praktične suradnje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 a) Fond bi trebao pružati pomoć tijelima za provedbu zakona neovisno o njihovoj organizacijskoj strukturi u skladu s nacionalnim pravom. Stoga bi mjere koje uključuju vojne snage zadužene za obavljanje zadaća unutarnje sigurnosti također trebale biti prihvatljive za potporu iz Fonda u mjeri u kojoj one služe za doprinos postizanju posebnih ciljeva Fonda. U izvanrednim situacijama i kako bi se riješili i spriječili ozbiljni rizici za javnu sigurnost, uključujući i posljedice terorističkog napada, djelovanje vojnih snaga unutar državnog područja države članice trebalo bi biti prihvatljivo za potporu iz Fonda. Aktivnosti očuvanja mira ili obrane izvan državnog područja države članice ne bi se trebale ni u kojem slučaju izvršavati uz pomoć iz Fonda.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) 2020. koji je uspostavljen Uredbom (EU) 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, i trebalo bi ga proširiti kako bi se uzele u obzir promjene. Trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri povećati učinak financiranja Unije iskorištavanjem, udruživanjem i poticanjem javnih i privatnih financijskih sredstava. Fondom bi se trebalo promicati i poticati aktivno i smisleno sudjelovanje i uključenost civilnog društva, uključujući nevladinih organizacija, te industrijskog sektora u razvoju i provedbi sigurnosne politike, uključujući, prema potrebi, uz sudjelovanje drugih mjerodavnih dionika, agencija Unije i ostalih tijela Unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija u pogledu cilja Fonda.

(14) 2020. koji je uspostavljen Uredbom (EU) 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, i trebalo bi ga proširiti kako bi se uzele u obzir promjene. Fondom bi se trebalo promicati i poticati aktivno i smisleno sudjelovanje i uključenost civilnog društva, uključujući nevladinih organizacija, te europskog industrijskog sektora u razvoju i provedbi sigurnosne politike, posebice u pogledu kibersigurnosti, uključujući, prema potrebi, uz sudjelovanje drugih mjerodavnih dionika, agencija Unije i ostalih tijela Unije i međunarodnih organizacija u pogledu cilja Fonda. Međutim, trebalo bi osigurati da se potpora iz Fonda ne upotrebljava za delegiranje statutarnih ili javnih zadaća privatnim subjektima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi se osiguralo da se Fondom učinkovito pridonosi višoj razini unutarnje sigurnosti diljem Europske unije i razvoju istinske sigurnosne Unije, on bi se trebao upotrebljavati na način kojim se najviše povećava vrijednost djelovanja država članica.

(16) Kako bi se osiguralo da se Fondom učinkovito pridonosi višoj razini unutarnje sigurnosti diljem Europske unije i razvoju istinske sigurnosne Unije, on bi se trebao upotrebljavati na način kojim se najviše povećava europska dodana vrijednost djelovanja država članica.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva ovog Fonda, države članice trebale bi osigurati da se prioriteti iz njihovih programa odnose na posebne ciljeve Fonda, da su odabrani prioriteti u skladu s provedbenim mjerama kako je utvrđeno u Prilogu II. te da je pri dodjeli sredstava za ciljeve zajamčeno ostvarenje općeg cilja politike.

(18) Kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva ovog Fonda, države članice trebale bi osigurati da prioriteti iz njihovih programa pridonose ostvarenju posebnih ciljeva Fonda, da su odabrani prioriteti u skladu s utvrđenim provedbenim mjerama te da je dodjela sredstava za ciljeve proporcionalna izazovima i potrebama i da je pri dodjeli sredstava za ciljeve zajamčeno ostvarenje općeg cilja politike.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Fond bi trebao biti usklađen i komplementaran s drugim financijskim programima Unije u području sigurnosti. Sinergije će se nastojati osigurati osobito s Fondom za azil i migracije, Fondom za integrirano upravljanje granicama koji se sastoji od instrumenta za upravljanje granicama i vize uspostavljenog Uredbom (EU) X i instrumenta za nabavu opreme za carinske kontrole uspostavljenog Uredbom (EU) X te s drugim fondovima kohezijske politike obuhvaćenih Uredbom (EU) X [Uredba o zajedničkim odredbama], istraživanjima u području sigurnosti programa Obzor Europa uspostavljenih Uredbom (EU) X, programom Prava i Vrijednosti uspostavljenog Uredbom X, programom Pravosuđe uspostavljenog Uredbom EU X, programom Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom EU X i programom InvestEU uspostavljenog Uredbom EU X. Posebno bi trebalo tražiti sinergije u području sigurnosti infrastrukture i javnih prostora, kibersigurnosti i sprječavanja radikalizacije. Učinkoviti koordinacijski mehanizmi od ključne su važnosti za postizanje najveće učinkovitosti u ostvarivanju ciljeva politike, iskorištavanje ekonomija razmjera i izbjegavanje preklapanja djelovanja.

(20) Fond bi trebao biti usklađen i komplementaran s drugim financijskim programima Unije u području sigurnosti. Sinergije će se osigurati osobito s Fondom za azil i migracije, Fondom za integrirano upravljanje granicama koji se sastoji od instrumenta za upravljanje granicama i vize uspostavljenog Uredbom (EU) X i instrumenta za nabavu opreme za carinske kontrole uspostavljenog Uredbom (EU) X te s drugim fondovima kohezijske politike obuhvaćenih Uredbom (EU) X [Uredba o zajedničkim odredbama], istraživanjima u području sigurnosti programa Obzor Europa uspostavljenih Uredbom (EU) X, programom Prava i Vrijednosti uspostavljenog Uredbom X, programom Pravosuđe uspostavljenog Uredbom EU X, programom Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom EU X i programom InvestEU uspostavljenog Uredbom EU X. Posebno bi trebalo tražiti sinergije u području sigurnosti infrastrukture i javnih prostora, kibersigurnosti, zaštite žrtava i sprječavanja nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju. Učinkoviti koordinacijski mehanizmi od ključne su važnosti za postizanje najveće učinkovitosti u ostvarivanju ciljeva politike, iskorištavanje ekonomija razmjera i izbjegavanje preklapanja djelovanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Fonda trebale bi se provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i trebale bi ih dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije koji su povezani s dotičnom zemljom ili regijom. Kada je riječ o vanjskoj dimenziji, Fond bi trebalo pridonositi jačanju suradnje s trećim zemljama u područjima od interesa za unutarnju sigurnost Unije, kao što su suzbijanje terorizma i radikalizacije, suradnja s tijelima kaznenog progona trećih zemalja u borbi protiv terorizma, (uključujući jedinice i zajedničke istražne timove), teški i organizirani kriminal i korupcija te trgovanje ljudima i krijumčarenje migranata.

(21) Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Fonda trebale bi se provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i trebale bi ih dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja, vanjske politike Unije i politike razvojne pomoći koji su povezani s dotičnom zemljom ili regijom. Kada je riječ o vanjskoj dimenziji, Fond bi trebao pridonositi jačanju suradnje s trećim zemljama u područjima od interesa za unutarnju sigurnost Unije, kao što su suzbijanje terorizma i radikalizacije, suradnja s tijelima kaznenog progona trećih zemalja u borbi protiv terorizma, (uključujući jedinice i zajedničke istražne timove), trgovanja, među ostalim, oružjem, drogom, ugroženim vrstama i kulturnim dobrima, teški i organizirani kriminal i korupcija te trgovanje ljudima i krijumčarenje migranata.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 23.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a) U skladu s Uredbom (EU) br. X Europskog parlamenta i Vijeća1a, Unija bi trebala poduzeti mjere za zaštitu svojeg proračuna ako se u nekoj od država članica utvrde opći nedostaci u pogledu vladavine prava. Na ovaj Fond trebala bi se primjenjivati Uredba (EU) br. X.

 

________________

 

1a Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018/0324).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 24.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Fond bi trebao odražavati potrebu za povećanom fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te istodobno poštovati zahtjeve u pogledu predvidljivosti i osiguravati pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi.

(24) Fond bi trebao odražavati potrebu za povećanom fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te istodobno poštovati zahtjeve u pogledu predvidljivosti i osiguravati pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi. Provedba Fonda treba se temeljiti na načelima učinkovitosti, djelotvornosti i kvaliteti potrošnje. Osim toga, provedba Fonda treba biti što je moguće više prilagođena korisniku.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Ti početni iznosi trebali bi biti osnova za dugoročna ulaganja država članica u sigurnost Kako bi se uzele u obzir promjene u sigurnosnim prijetnjama ili u početnom stanju, na sredini programskog razdoblja državama članicama dodijelit će se dodatni iznos na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka kako je utvrđeno u ključu za raspodjelu uzimajući u obzir stanje provedbe programa.

(26) Ti početni iznosi trebali bi biti osnova za dugoročna ulaganja država članica u sigurnost Kako bi se uzele u obzir promjene u unutarnjim i vanjskim sigurnosnim prijetnjama ili u početnom stanju, na sredini programskog razdoblja državama članicama dodijelit će se dodatni iznos na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka kako je utvrđeno u ključu za raspodjelu uzimajući u obzir stanje provedbe programa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a) Pri raspodjeli dostupnih sredstava iz Fonda trebalo bi uzeti u obzir kritičnu infrastrukturu koju države članice trebaju zaštititi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 27.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

l Budući da u području sigurnosti stalno nastaju novi izazovi, dodjelu sredstava trebalo bi prilagoditi promjenama u pogledu sigurnosnih prijetnji i usmjeriti sredstva prema prioritetima koji imaju najveću dodanu vrijednost za Uniju. Kako bi se moglo odgovoriti na hitne potrebe, promjene u politici i prioritetima Unije te kako bi se sredstva usmjerila na djelovanja Unije s najvećom dodanom vrijednošću EU-a, dio sredstava povremeno će se dodjeljivati posebnim djelovanjima, djelovanjima Unije i hitnoj pomoći posredstvom tematskog instrumenta.

(27) Budući da u području sigurnosti stalno nastaju novi izazovi, dodjelu sredstava trebalo bi prilagoditi promjenama u pogledu unutarnjih i vanjskih sigurnosnih prijetnji i usmjeriti sredstva prema prioritetima koji imaju najveću dodanu vrijednost za Uniju. Kako bi se moglo odgovoriti na hitne potrebe, promjene u politici i prioritetima Unije te kako bi se sredstva usmjerila na djelovanja Unije s najvećom dodanom vrijednošću EU-a, dio sredstava povremeno će se dodjeljivati posebnim djelovanjima, djelovanjima Unije i hitnoj pomoći posredstvom tematskog instrumenta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 28.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Države članice trebalo bi poticati da dio dodijeljenih sredstava za program upotrijebe za djelovanja navedena u Prilogu IV. iskorištavajući veći doprinos Unije.

(28) Države članice trebalo bi poticati da dio dodijeljenih sredstava za program upotrijebe za djelovanja navedena u Prilogu IV. iskorištavajući veći doprinos Unije ponajprije zbog njihove velike europske dodane vrijednosti ili prioritetne važnosti za Uniju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 31.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Kako bi se dopunila provedba njegovog cilja politike na nacionalnoj razini putem programa država članica, Fond bi također trebao pružiti potporu djelovanjima na razini Unije. Takva djelovanja trebala bi pridonositi općim strateškim ciljevima unutar djelokruga intervencije Fonda te se odnose na analize politike i inovacije, transnacionalno uzajamno učenje i partnerstva te s ispitivanje novih inicijativa i djelovanja diljem Unije.

(31) Kako bi se dopunila provedba njegovog cilja politike na nacionalnoj razini putem programa država članica, Fond bi također trebao pružiti potporu djelovanjima na razini Unije. Takva djelovanja trebala bi pridonositi općim strateškim ciljevima unutar djelokruga intervencije Fonda te se odnose na analize politike i inovacije, transnacionalno uzajamno učenje i partnerstva te ispitivanje novih inicijativa i djelovanja diljem Unije ili među određenim državama članicama. U tom bi pogledu trebalo poticati suradnju među obavještajnim službama država članica kako bi se osigurala potrebna razmjena informacija u cilju veće učinkovitosti borbe protiv terorizma te teškog i organiziranog kriminala te kako bi se pridonijelo boljem razumijevanju njihove prekogranične prirode. Fondom bi se trebali podržati napori država članica u razmjeni dobrih praksi i poticanju zajedničkog osposobljavanja kako bi se pridonijelo razvoju kulture suradnje i uzajamnog povjerenja među obavještajnim službama, kao i među obavještajnim službama i Europolom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 33.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33 a) U kontekstu transnacionalne prirode mjera Unije i kako bi se promicale usklađene mjere za ostvarivanje cilja najviše razine sigurnosti u Uniji, decentralizirane agencije također bi trebale biti prihvatljive kao korisnici mjera Unije, uključujući u obliku bespovratnih sredstava. U cilju osiguranja europske dodane vrijednosti, takva bi potpora trebala biti u skladu s prioritetima i inicijativama koje su na razini Unije utvrdile institucije Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 37.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) Za potrebe provedbe djelovanja u okviru podijeljenog upravljanja, Fond bi trebao biti dio usklađenog okvira koji se sastoji od ove Uredbe, Financijske uredbe i Uredbe o zajedničkim odredbama (EU) br. X18.

(37) Za potrebe provedbe djelovanja u okviru podijeljenog upravljanja, Fond bi trebao biti dio usklađenog okvira koji se sastoji od ove Uredbe, Financijske uredbe i Uredbe o zajedničkim odredbama (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama]18. U slučaju suprotnih odredbi, Uredba (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] trebala bi imati prednost pred ovom Uredbom.

__________________

__________________

18 Detaljno upućivanje

18 Detaljno upućivanje

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 38.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) Uredbom (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama] uspostavlja se okvir za djelovanje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Kohezijskog fonda, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Fonda za azil i migracije (FAMI), Fonda za unutarnju sigurnost (FUS) i Instrumenta za upravljanje granicama i vize kao dijela Fonda za integrirano upravljanje granicama, ponajprije utvrđivanjem pravila o programiranju, praćenju i evaluaciji, upravljanju i kontroli fondova Unije koji se provode pod podijeljenim upravljanjem. Nadalje, u ovoj Uredbi važno je navesti ciljeve Fonda za unutarnju sigurnost i utvrditi posebne odredbe o aktivnostima koje se mogu financirati uz potporu iz ovog Fonda.

(38) Uredbom (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama] uspostavlja se okvir za djelovanje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Kohezijskog fonda, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI), Fonda za unutarnju sigurnost (FUS) i Instrumenta za upravljanje granicama i vize kao dijela Fonda za integrirano upravljanje granicama, ponajprije utvrđivanjem pravila o programiranju, praćenju i evaluaciji, upravljanju i kontroli fondova Unije koji se provode pod podijeljenim upravljanjem. Nadalje, u ovoj Uredbi važno je navesti ciljeve Fonda za unutarnju sigurnost i utvrditi posebne odredbe o aktivnostima koje se mogu financirati uz potporu iz ovog Fonda.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 38.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38 a) Kako bi se osiguralo da Fond podupire mjere za rješavanje svih posebnih ciljeva Fonda te da je raspodjela sredstava među ciljevima razmjerna izazovima i potrebama kako bi se ciljevi mogli ostvariti, za svaki posebni cilj Fonda trebalo bi odrediti minimalni postotak dodijeljenih sredstava, i za nacionalne programe i za tematski instrument.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 40.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40) U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća19, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9520, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9621 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193922, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Posebno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi upravne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi utvrdio je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije. U skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća23. U skladu s Financijskom uredbom, svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(40) U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća19, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9520, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9621 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193922, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih i/ili kaznenih sankcija. Posebno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi upravne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi utvrdio je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije. U skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća23. U skladu s Financijskom uredbom, svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. Države članice u potpunosti surađuju i pružaju svu potrebnu podršku institucijama, agencijama i tijelima Unije u zaštiti njezinih financijskih interesa. Rezultati istraga u pogledu nepravilnosti ili prijevare u vezi s Fondom trebaju se dostaviti Europskom parlamentu.

__________________

__________________

19 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

19 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

20 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

21 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

22 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

22 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

23 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 43.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43) U skladu s člankom 349. UFEU-a i s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”25, koju je Vijeće potvrdilo u svojim zaključcima od 12. travnja 2018., predmetne države članice trebale bi osigurati da se njihovim programima rješavaju posebni problemi s kojima se suočavaju najudaljenije regije. Fondom se tim državama članicama osiguravaju potrebna sredstva kako bi, prema potrebi, mogle pomoći tim regijama.

Briše se.

__________________

 

25 COM (2017)623 final.

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 44.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44) U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.26 postoji potreba za evaluacijom ovog Fonda na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, prema potrebi, uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Fonda na terenu. Radi mjerenja postignuća Fonda trebalo bi uspostaviti zajedničke pokazatelje i povezane ciljeve u pogledu svakog posebnog cilja Fonda.

(44) U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.26 postoji potreba za evaluacijom ovog Fonda na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, prema potrebi, uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Fonda na terenu. Radi mjerenja postignuća Fonda trebalo bi uspostaviti zajedničke pokazatelje i povezane ciljeve u pogledu svakog posebnog cilja Fonda. Ti pokazatelji trebaju obuhvaćati kvalitativne i kvantitativne pokazatelje.

__________________

__________________

26 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1. – 14.

26 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1. – 14.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 45.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45) Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Fondom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja od 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi. Mjerodavna djelovanja utvrdit će se tijekom izrade i provedbe Fonda i ponovno ocijeniti u kontekstu povezanih evaluacija i preispitivanja.

(45) Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Fondom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja od 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi tijekom razdoblju VFO-a 2021. – 2027., te godišnji cilj od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 46.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46) S pomoću tih pokazatelja i financijskog izvješćivanja Komisija i države članice trebale bi pratiti provedbu Fonda u skladu s mjerodavnim odredbama Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] i s ovom Uredbom.

(46) S pomoću tih pokazatelja i financijskog izvješćivanja Komisija i države članice trebale bi pratiti provedbu Fonda u skladu s mjerodavnim odredbama Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] i s ovom Uredbom. Kako bi svoju nadzornu ulogu mogla ispuniti na odgovarajući način, Komisija bi trebala moći utvrditi iznose koji su zaista potrošeni iz Fonda u danoj godini. Države članice bi stoga pri podnošenju godišnjih financijskih izvještaja svojih nacionalnih programa Komisiji trebale razlikovati povrat sredstava, pretfinanciranje krajnjih korisnika te naknade stvarno nastalih troškova. Kako bi se olakšala revizija i nadzor provedbe Fonda, Komisija bi te iznose trebala uključiti u svoje godišnje izvješće o provedbi Fonda. Komisija svake godine Europskom parlamentu i Vijeću treba podnijeti sažetak prihvaćenih godišnjih izvješća o uspješnosti. Komisija na zahtjev stavlja Europskom parlamentu i Vijeću na raspolaganje cijeli tekst godišnjih izvješća o uspješnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 47.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47) Kako bi se mogli dopuniti ili izmijeniti sporedni elementi ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu popisa djelovanja prihvatljivih za više sufinanciranje kako je navedeno u Prilogu IV., operativne potpore i u cilju daljnjeg razvoja okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom priprema obavi odgovarajuća savjetovanja, među ostalim na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja obavljaju u skladu s načelima propisanima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

(47) Kako bi se mogli dopuniti ili izmijeniti sporedni elementi ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu programa rada za tematski instrument, popisa djelovanja prihvatljivih za više sufinanciranje kako je navedeno u Prilogu IV., operativne potpore i u cilju daljnjeg razvoja okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom priprema obavi odgovarajuća savjetovanja, među ostalim na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja obavljaju u skladu s načelima propisanima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 48.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije27. Za provedbene akte kojima se utvrđuju zajedničke obveze država članica, posebice o pružanju informacija Komisiji, trebalo bi upotrebljavati postupak ispitivanja, a za donošenje provedbenih akata koji se odnose na predloške obrazaca za pružanje informacija Komisiji u okviru izrade programa i izvješćivanja, trebalo bi, s obzirom na njihovu isključivo tehničku prirodu, upotrebljavati savjetodavni postupak.

(48) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije27. Za donošenje provedbenih akata koji se odnose na predloške obrazaca za pružanje informacija Komisiji u okviru izrade programa i izvješćivanja, trebalo bi, s obzirom na njihovu isključivo tehničku prirodu, upotrebljavati savjetodavni postupak.

__________________

__________________

27 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

27 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom Uredbom uspostavlja se Fond za unutarnju sigurnost („Fond”).

1. Ovom Uredbom uspostavlja se Fond za unutarnju sigurnost („Fond”) za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Njome se utvrđuju ciljevi Fonda, proračun za razdoblje 2021. – 2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila financiranja.

2. Ovom Uredbom utvrđuju se:

 

(a)  ciljevi Fonda;

 

(b)  posebni ciljevi Fonda i mjere za provedbu tih posebnih ciljeva;

 

(c)  proračun za razdoblje 2021. – 2027.;

 

(d)  oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila tog financiranja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka d</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) „kiberkriminalitet” znači kaznena djela ovisna o kibertehnologijama, odnosno kaznena djela koja se mogu počiniti samo uporabom uređaja i sustava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), pri čemu su uređaji i sustavi alati za počinjenje kaznenog djela ili su primarne mete kaznenog djela i kaznena djela omogućena kibertehnologijama, odnosno tradicionalna kaznena djela, na primjer seksualno iskorištavanje djece, čiji se opseg ili doseg mogu povećati uporabom računala, računalnih mreža ili drugih oblika IKT-a;

(d) „kiberkriminalitet” znači kaznena djela ovisna o kibertehnologijama, odnosno kaznena djela koja se mogu počiniti samo uporabom uređaja i sustava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), pri čemu su uređaji i sustavi alati za počinjenje kaznenog djela ili su primarne mete kaznenog djela i kaznena djela omogućena kibertehnologijama, odnosno tradicionalna kaznena djela čiji se opseg ili doseg mogu povećati uporabom računala, računalnih mreža ili drugih oblika IKT-a;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka f</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) „ciklus politike EU-a” odnosi se na multidisciplinarnu inicijativu utemeljenu na obavještajnim podacima čiji je cilj borba protiv najvećih prijetnji teškog i organiziranog kriminala u EU-u poticanjem suradnje između država članica, institucija Unije, agencija i, prema potrebi, relevantnih trećih zemalja i organizacija;

(f) „ciklus politike EU-a” odnosi se na multidisciplinarnu inicijativu utemeljenu na obavještajnim podacima čiji je cilj borba protiv najvećih prijetnji teškog i organiziranog kriminala u EU-u poticanjem suradnje između država članica, institucija Unije, agencija Unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova i, prema potrebi, relevantnih trećih zemalja i određenih međunarodnih organizacija;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka g</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) „razmjena informacija i pristup informacijama” znači sigurno prikupljanje, pohrana, obrada, analiza i razmjena informacija koje su važne nadležnim tijelima iz članka 87. UFEU-a i za Europol u području sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela, posebno prekograničnog, organiziranog kriminala;

(g) „razmjena informacija i pristup informacijama” znači sigurno prikupljanje, pohrana, obrada, analiza i razmjena informacija koje su važne nadležnim tijelima iz članka 87. UFEU-a i za Europol, Eurojust i Ured europskog javnog tužitelja u području sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela, posebno terorizma i kiberkriminaliteta, kao i prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala, koje su obrađene u skladu s primjenjivim pravilima Unije u području zaštite podataka;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka h</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) „pravosudna suradnja” znači pravosudna suradnja u kaznenim stvarima;

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka i</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i. „LETS” znači Europski program osposobljavanja u području provedbe zakona kojim se policijskim službenicima nastoje osigurati znanje i vještine koji su potrebni za učinkovito sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala na temelju učinkovite suradnje, kako je istaknuto u Komunikaciji Komisije od 27. ožujka 2013. o uspostavi europskog LETS-a31  i dalje navedeno u Uredbi o CEPOL-u32;

i. „LETS” znači Europski program osposobljavanja u području provedbe zakona kojim se policijskim službenicima nastoje osigurati znanje i vještine koji su potrebni za djelotvorno sprječavanje i suzbijanje teškog i organiziranog prekograničnog kriminala i terorizma na temelju učinkovite suradnje, kako je istaknuto u Komunikaciji Komisije od 27. ožujka 2013. o uspostavi europskog LETS-a31 i dalje navedeno u Uredbi o CEPOL-u32;

__________________

__________________

31 COM(2013) 172 Uspostava Europskog programa osposobljavanja u području provedbe zakona (LETS).

31 COM(2013) 172 Uspostava Europskog programa osposobljavanja u području provedbe zakona (LETS).

32 Uredba (EU) 2015/2219 od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL).

32 Uredba (EU) 2015/2219 od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka k</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k) „pripravnost” znači mjere čiji je cilj sprječavanje ili smanjenje rizika povezanih s mogućim terorističkim napadima ili drugim sigurnosnim incidentima;

(k) „pripravnost” znači posebne mjere čiji je cilj sprječavanje ili smanjenje rizika povezanih s mogućim terorističkim napadima ili drugim sigurnosnim incidentima;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Politički cilj Fonda je pridonijeti osiguranju visoke razine sigurnosti u Uniji, posebno borbom protiv terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala i kiberkriminaliteta te pomaganjem žrtvama kriminala i njihovom zaštitom.

1. Politički cilj Fonda je pridonijeti osiguranju visoke razine sigurnosti u Uniji među ostalim pojačanom suradnjom, posebno sprečavanjem i suzbijanjem terorizma i nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju, teškog i organiziranog kriminala i kiberkriminaliteta te pomaganjem žrtvama kriminala i njihovom zaštitom. Fondom se također podupire pripravnost za incidente koji se odnose na sigurnost i upravljanje njima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) poboljšanju razmjene informacija među tijelima kaznenog progona i drugim nadležnim tijelima EU-a te unutar njih, kao i s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

(a) poboljšanju i olakšavanju razmjene relevantnih i točnih informacija među tijelima kaznenog progona i sudskim tijelima država članica, drugim nadležnim tijelima država članica i drugim relevantnim tijelima Unije, posebno Europolom i Eurojustom, te unutar njih i, gdje je to relevantno, s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) jačanju prekograničnih zajedničkih operacija tijela kaznenog progona i drugih nadležnih tijela EU-a i unutar njih protiv teškog i organiziranog kriminala s prekograničnom dimenzijom i

(b) poboljšanju i jačanju prekogranične koordinacije i suradnje, među ostalim i relevantnih zajedničkih operacija tijela kaznenog progona i drugih nadležnih tijela država članica i unutar njih protiv terorizma te teškog i organiziranog kriminala s prekograničnom dimenzijom;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) podupiranju napora usmjerenih na jačanje sposobnosti za suzbijanje i sprječavanje kriminala, uključujući terorizma, posebno pojačanom suradnjom javnih tijela, civilnog društva i privatnih partnera diljem država članica.

(c) podupiranju nužnog jačanja sposobnosti država članica za suzbijanje i sprječavanje kriminala, među ostalim i terorizma, kiberkriminaliteta i nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju, posebno pojačanom suradnjom javnih tijela, relevantnih agencija Unije, civilnog društva i privatnih aktera, diljem država članica i u njima, te civilnim upravljanjem kriznim situacijama nakon sigurnosnog incidenta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a) razvoju zajedničke obavještajne kulture pružanjem potpore kontaktima i uzajamnom povjerenju, razumijevanju i učenju, širenju znanja i najboljih praksi među obavještajnim službama država članica i s Europolom, posebno putem zajedničkih osposobljavanja i razmjene stručnjaka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U okviru posebnih ciljeva iz stavka 2. Fond se provodi s pomoću provedbenih mjera iz Priloga II.

3. U okviru posebnih ciljeva iz stavka 2. Fond se, među ostalim, provodi s pomoću provedbenih mjera iz članka 3.a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. djelovanja koja se financiraju provode se uz potpuno poštovanje temeljnih prava i ljudskog dostojanstva. Djelovanja su posebno u skladu s odredbama Povelje Europske unije o temeljnim pravima, zakonodavstva Unije o zaštiti podataka te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP). Ako je moguće, posebna pozornost posvećuje se državama članicama kada provode mjere pomoći i zaštite ranjivih osoba, posebno djece i maloljetnika bez pratnje.

4. Operacije koje se financiraju provode se uz potpuno poštovanje temeljnih prava i ljudskog dostojanstva te vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a financiranje se prekida i vraća ako postoje jasni i utemeljeni dokazi da mjere doprinose kršenju tih prava. Operacije su posebno u skladu s odredbama Povelje Europske unije o temeljnim pravima, zakonodavstva Unije o zaštiti podataka te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP). Posebna pozornost posvećuje se pri provedbi operacija povezanih s ranjivim osobama, posebno djecom i maloljetnicima bez pratnje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Provedbene mjere

 

1. Fond će pridonijeti postizanju posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (a) usmjeravajući se na sljedeće provedbene mjere:

 

(a) osiguravanje ujednačene primjene pravne stečevine Unije u području sigurnosti kojom se podupire razmjena relevantnih informacija, među ostalim i putem provedbe preporuka u okviru mehanizama kontrole kvalitete i mehanizama za evaluaciju, kao što su mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine i drugi mehanizmi za kontrolu kvalitete i mehanizmi za evaluaciju;

 

(b) uspostavu, prilagodbu i održavanje informacijskih sustava i komunikacijskih mreža Unije koji su važni za sigurnost, uključujući njihovu interoperabilnost, te razvoj odgovarajućih alata za uklanjanje utvrđenih nedostataka;

 

(c) povećanje aktivne upotrebe alata, sustava i baza podataka Unije za razmjenu informacija koji su važni za sigurnost, poboljšanje međupovezanosti nacionalnih baza podataka koje su važne za sigurnost, kao i njihove povezanosti s bazama podataka Unije, kada je to predviđeno relevantnim pravnim osnovama, te osiguranje da se te baze podataka opskrbljuju relevantnim visokokvalitetnim podacima i

 

(d) podupiranje relevantnih nacionalnih mjera za provedbu posebnih ciljeva iz članka 3. stavka 2. točke (a).

 

2. Fond pridonosi posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (b) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

 

(a) povećanje broja operacija kaznenog progona koje zajedno provode države članice, među ostalim i, prema potrebi, s drugim relevantnim dionicima, posebno u cilju olakšavanja i poboljšanja korištenja zajedničkih istražnih timova, zajedničkih patrola, potjera, tajnog praćenja i drugih mehanizama operativne suradnje u kontekstu ciklusa politike EU-a (EMPACT), s posebnim naglaskom na prekograničnim operacijama;

 

(b) povećanje koordinacije i suradnje tijela kaznenog progona i ostalih nadležnih tijela unutar država članica i između njih te s drugim relevantnim dionicima, primjerice preko mreža specijaliziranih nacionalnih jedinica, mreža i struktura za suradnju Unije i centara Unije;

 

(c) poboljšanje međuagencijske suradnje te suradnje na razini Unije između država članica ili između država članica, s jedne strane, i relevantnih nadležnih tijela, ureda i agencija Unije, s druge strane, te na nacionalnoj razini između nacionalnih nadležnih tijela u svakoj državi članici.

 

3. Fond pridonosi posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (c) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

 

(a) povećanju mogućnosti osposobljavanja, vježbi i uzajamnog učenja u području kaznenog progona, posebno uključivanjem elemenata o pitanjima povezanima s radikalizacijom, nasilnim ekstremizmom i rasizmom, specijaliziranih programa razmjene među državama članicama, među ostalim i za mlađe osoblje za kazneni progon, i razmjene najbolje prakse, među ostalim i s trećim zemljama te drugim relevantnim akterima;

 

(b) iskorištavanje sinergija udruživanjem resursa i znanja država članica i drugih relevantnih aktera, uključujući civilno društvo, primjerice putem osnivanja zajedničkih centara izvrsnosti, razvoja zajedničkih procjena rizika, zajedničkih centara za operativnu potporu za zajedničke operacije ili dijeljenja najboljih praksi u sprečavanju kriminala na lokalnoj razini;

 

(c) promicanje i razvoj mjera, zaštitnih mjera, mehanizama i najboljih praksi za ranu identifikaciju, zaštitu i pomaganje svjedocima, zviždačima i žrtvama kaznenih djela i razvoj partnerstava između javnih tijela i ostalih relevantnih aktera u tom kontekstu;

 

(d) kupnju odgovarajuće opreme i uspostavu ili nadogradnju specijaliziranih objekata za osposobljavanje i ostale bitne sigurnosne infrastrukture u cilju jačanja pripravnosti, otpornosti, svijesti građana i primjerenog odgovora na sigurnosne prijetnje;

 

(e) otkrivanje, procjena i otklanjanje slabih točaka u kritičnoj infrastrukturi i informatičkoj opremi sa snažnim prodorom na tržište kako bi se spriječili napadi na informacijske sustave i kritičnu infrastrukturu, na primjer s pomoću analize koda besplatnog softvera i softvera otvorenog koda, uspostavljanjem i podupiranjem programa za nagrađivanje prijavljenih propusta („bug bounty”) ili ispitivanjem prodora.

 

4. Fond pridonosi postizanju posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (ca) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

 

(a) poboljšanje suradnje i koordinacije među obavještajnim službama država članica te između tih službi i tijela kaznenog progona putem kontakata, umrežavanja, međusobnog povjerenja, razumijevanja i učenja, razmjene i širenja znanja, iskustva i najboljih praksi, posebno u pogledu pružanja potpore policijskim istragama i procjeni prijetnji;

 

(b) razmjenu i osposobljavanje obavještajnih službenika.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U okviru ciljeva iz članka 3. i u skladu s provedbenim mjerama iz Priloga II. Fondom se posebice podupiru mjere iz Priloga III.

1. U skladu s provedbenim mjerama iz članka 3.a, Fondom se podupiru mjere koje pridonose postizanju ciljeva iz članka 3. To može uključivati mjere iz Priloga III.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U cilju postizanja ciljeva ove Uredbe, Fondom se, prema potrebi, mogu podupirati djelovanja u skladu s prioritetima Unije iz Priloga III. u pogledu trećih zemalja i u tim zemljama, u skladu s člankom 5.

2. Radi postizanja ciljeva iz članka 3. ove Uredbe, Fondom se, prema potrebi, u iznimnim slučajevima te unutar utvrđenih granica i podložno odgovarajućim zaštitnim mjerama, mogu podupirati djelovanja iz Priloga III. u pogledu trećih zemalja i u tim zemljama, u skladu s člankom 5.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Ukupni iznos sredstava za podupiranje djelovanja u trećim zemljama ili povezana s njima u okviru tematskog instrumenta u skladu s člankom 8. nije veći od 2 % ukupnog iznosa dodijeljenog tematskom instrumentu na temelju članka 7. stavka 2. točke (b).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 2.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b Ukupni iznos sredstava za podupiranje djelovanja u trećim zemljama ili povezana s njima u okviru programa država članica u skladu s člankom 12. nije veći od 2 % ukupnog iznosa dodijeljenog toj državi članici na temelju članka 7. stavka 2. točke (a), članka 10. stavka 1. i Priloga I.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 3. − podstavak 1. − točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) djelovanja ograničena na održavanje javnog reda na nacionalnoj razini;

(a) djelovanja ograničena na održavanje javnog reda na nacionalnoj razini ili koja se uglavnom od njega sastoje;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 3. –  podstavak 1. – točka d</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) oprema čija je barem jedna svrha carinska kontrola;

(d) oprema čija je glavna svrha carinska kontrola;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nastupi krizna situacija, neprihvatljiva djelovanja iz ovog stavka mogu se smatrati prihvatljivima.

Ako nastupi krizna situacija, neprihvatljiva djelovanja iz točaka (a) i (b) prvog podstavka mogu se smatrati prihvatljivima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii. trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima navedenima u njemu.

ii. trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima koji su u njemu navedeni, uz uvjet da se svim djelovanjima trećih zemalja, djelovanja u trećim zemljama ili djelovanjima koja su povezana s trećim zemljama u potpunosti poštuju prava i načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i međunarodne obveze Unije i država članica.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

(b) svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka relevantna međunarodna organizacija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja.

3. Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja, nakon odobrenja Komisije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje dva neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u različitim državama članicama ili prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama ili trećim zemljama prihvatljivi su.

4. Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje dva neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u različitim državama članicama ili u prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama prihvatljivi su. Ako međunarodne organizacije koje sudjeluju u konzorcijima imaju poslovni nastan u trećoj zemlji primjenjuje se članak 6. stavak 3.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Potporom koja se pruža na temelju ove Uredbe dopunjuju se nacionalne, regionalne i lokalne intervencije i ona je usmjerena na osiguravanje dodane vrijednosti ciljevima ove Uredbe.

1. Potporom koja se pruža na temelju ove Uredbe dopunjuju se nacionalne, regionalne i lokalne intervencije i ona je usmjerena na osiguravanje europske dodane vrijednosti ciljevima ove Uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija i države članice osiguravaju da je potpora koja se pruža na temelju ove Uredbe i koju pružaju države članice u skladu s relevantnim aktivnostima, politikama i prioritetima Unije i da je komplementarna drugim instrumentima Unije.

2. Komisija i države članice osiguravaju da je potpora koja se pruža na temelju ove Uredbe i koju pružaju države članice u skladu s relevantnim aktivnostima, politikama i prioritetima Unije i da je komplementarna nacionalnim instrumentima i usklađena s drugim instrumentima Unije, posebno s djelovanjima provedenima u okviru drugih fondova Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Financijska omotnica za provedbu Fonda za razdoblje 2021. – 2027. godine iznosi 2 500 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1. Financijska omotnica za provedbu Fonda za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 2 209 725 000 EUR u cijenama iz 2018. (2 500 000 000 EUR u tekućim cijenama).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) 1 500 000 000 EUR dodjeljuje se za programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja;

(a) 325 835 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 500 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se za programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) 1 000 000 000 EUR dodjeljuje se tematskom instrumentu.

(b) 883 890 EUR u cijenama iz 2018. (1 000 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se tematskom instrumentu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Financiranje iz tematskog instrumenta usmjereno je na prioritete s velikom dodanom vrijednošću za Uniju ili se upotrebljava za odgovor na hitne potrebe u skladu s dogovorenim prioritetima Unije iz Priloga II.

2. Financiranje iz tematskog instrumenta usmjereno je na prioritete s velikom dodanom vrijednošću za Uniju i upotrebljava se za odgovor na hitne potrebe u skladu s dogovorenim prioritetima Unije iz članka 3.a, za posebne mjere kao što su one navedene u Prilogu III. ili za mjere potpore u skladu s člankom 19. Raspodjela sredstava iz tematskog instrumenta među različitim prioritetima proporcionalna je, koliko je to moguće, izazovima i potrebama kako bi se osiguralo da se ciljevi fonda mogu ostvariti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Financiranje iz tematskog instrumenta dodjeljuje se kako slijedi:

 

a) najmanje 10 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a);

 

b) najmanje 10 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b);

 

c) najmanje 30 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (c);

 

d) najmanje 5 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (ca).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kada se financiranje iz tematskog instrumenta odobrava državama članicama u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja, osigurava se da na odabrane projekte ne utječe obrazloženo mišljenje Komisije u vezi s povredom prava na temelju članka 258. UFEU-a kojom se ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata.

3. Kada se financiranje iz tematskog instrumenta odobrava državama članicama u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja, financiranje nije dostupno za projekte ako je jasno da bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i propisnost tog financiranja, ili izvršenje tih projekata bilo upitno kao rezultat obrazloženog mišljenja koje je objavila Komisija u vezi s postupkom povrede na temelju članka 258. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Kada se financiranje iz tematskog instrumenta provodi u okviru podijeljenog upravljanja, Komisija za potrebe članka 18. i članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama] procjenjuje utječe li na predviđeno djelovanje obrazloženo mišljenje Komisije u vezi s povredom prava na temelju članka 258. UFEU-a kojom se ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata.

4. Kada se financiranje iz tematskog instrumenta provodi u okviru podijeljenog upravljanja, Komisija za potrebe članka 18. i članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] osigurava da financiranje nije dostupno za projekte ako je jasno da bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i propisnost tog financiranja, ili izvršenje tih projekata bilo upitno kao rezultat obrazloženog mišljenja koje je objavila Komisija u vezi s postupkom povrede na temelju članka 258. UFEU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Komisija utvrđuje ukupni iznos koji se stavlja na raspolaganje za tematski instrument u okviru godišnjih odobrenih sredstava iz proračuna Unije. Komisija donosi odluke o financiranju za tematski instrument kako je navedeno u članku [110.] Financijske uredbe u kojima utvrđuje ciljeve i djelovanja koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1. U odlukama o financiranju navodi se, prema potrebi, cjelokupni iznos namijenjen za operacije mješovitog financiranja.

5. Komisija utvrđuje ukupni iznos koji se stavlja na raspolaganje za tematski instrument u okviru godišnjih odobrenih sredstava iz proračuna Unije. Komisija ima ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 28. kako bi se ova Uredba dopunila uspostavom programa rada za tematski instrument kako je navedeno u članku [110.] Financijske uredbe u kojima utvrđuje ciljeve i djelovanja koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1. Prije donošenja programa rada Komisija se savjetuje s relevantnim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva. U programima rada navodi se, prema potrebi, cjelokupni iznos namijenjen za operacije mješovitog financiranja. Kako bi se osigurala pravovremena raspoloživost sredstava, Komisija može odvojeno donijeti program rada za hitnu pomoć.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Nakon donošenja odluke o financiranju iz stavka 3. Komisija može na odgovarajući način izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja.

6. Nakon donošenja programa rada iz stavka 5. Komisija može na odgovarajući način izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Te odluke o financiranju mogu biti godišnje ili višegodišnje i mogu obuhvaćati jednu ili više komponenata tematskog instrumenta.

7. Ti programi rada mogu biti godišnji ili višegodišnji i mogu obuhvaćati jednu ili više komponenata tematskog instrumenta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 5.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 100 % ukupnih prihvatljivih rashoda za tehničku pomoć na inicijativu država članica.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svaka država članica osigurava da su prioriteti iz programa u skladu s prioritetima Unije i izazovima utvrđenima u području sigurnosti i da predstavljaju odgovor na njih te da su u potpunosti u skladu s odgovarajućom pravnom stečevinom Unije i usuglašenim prioritetima Unije. U definiranju tih prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da je u programu na odgovarajući način uređeno pitanje provedbenih mjera iz Priloga II.

1. Svaka država članica i Komisija osiguravaju da su prioriteti iz nacionalnih programa u skladu s prioritetima Unije i izazovima utvrđenima u području sigurnosti i da predstavljaju odgovor na njih te da su u potpunosti u skladu s odgovarajućom pravnom stečevinom Unije i usuglašenim prioritetima Unije. U definiranju tih prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da je u programu na odgovarajući način uređeno pitanje provedbenih mjera iz članka 3.a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Komisija tijekom ocjene nacionalnih programa država članica osigurava da na predviđena djelovanja ne utječe obrazloženo mišljenje Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a u vezi sa zakonitošću i pravilnošću rashoda ili izvedbe projekata.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b Države članice dodjeljuju sredstva za svoje nacionalne programe kako slijedi:

 

a) najmanje 10 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a);

 

b) najmanje 10 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b);

 

c) najmanje 30 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (c);

 

d) najmanje 5 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (ca).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.c (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c Države članice koje žele odstupiti od stavka 1.b o tome obavješćuju Komisiju i zajedno s Komisijom procjenjuju je li u posebnim okolnostima koje utječu na unutarnju sigurnost potrebno izmijeniti te minimalne postotke. Sve takve izmjene mora odobriti Komisija.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija će osiguati da Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) budu povezani s razvojem programa u ranoj fazi, u pogledu područja njihove nadležnosti. Države članice savjetuju se s Europolom pri osmišljavanju svojih djelovanja, osobito kada u svoje programe uključuju ciklus politika EU-a ili djelovanja EMPACT ili djelovanja koje koordinira Zajednička radna skupina za djelovanje protiv kibernetičkog kriminala (skupina J-CAT). Kako bi se izbjegla preklapanja, države članice koordinirat će se s CEPOL-om prije uključivanja osposobljavanja u svoje programe.

2. Komisija osigurava da su Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima (eu-LISA), Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCGA), Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) uključeni u razvoj programa od samog početka, u pogledu područja njihove nadležnosti. Države članice savjetuju se s Europolom pri osmišljavanju svojih djelovanja, osobito kada u svoje programe uključuju ciklus politika EU-a ili djelovanja EMPACT ili djelovanja koje koordinira Zajednička radna skupina za djelovanje protiv kibernetičkog kriminala (skupina J-CAT). Kako bi se izbjegla preklapanja, države članice koordinirat će se s CEPOL-om prije uključivanja osposobljavanja u svoje programe. Države članice savjetuju se o planiranju svojih djelovanja i s drugim relevantnim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija može, prema potrebi, uključiti Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Agenciju Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) u zadaće praćenja i evaluacije kako je navedeno u odjeljku 5., osobito kako bi se osiguralo da djelovanja provedena uz potporu Fonda budu u skladu s relevantnom pravnom stečevinom i dogovorenim prioritetima Unije.

3. Komisija može, prema potrebi, uključiti agencije iz stavka 2., Europski odbor za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka u zadaće praćenja i evaluacije kako je navedeno u odjeljku 5., osobito kako bi se osiguralo da djelovanja provedena uz potporu Fonda, a koja su u okviru njihova mandata, budu u skladu s relevantnom pravnom stečevinom i dogovorenim prioritetima Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Najviše 15 % dodijeljenih sredstava za program države članice može se upotrijebiti za kupnju opreme, prijevoznih sredstava ili izgradnju objekata koji su važni za sigurnost. Ta se gornja granica može prekoračiti samo u propisno opravdanim slučajevima.

4. Najviše 15 % dodijeljenih sredstava za program države članice može se upotrijebiti za kupnju opreme, prijevoznih sredstava ili izgradnju objekata koji su važni za sigurnost. Ta se gornja granica može prekoračiti samo u propisno opravdanim slučajevima i nakon odobrenja Komisije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 5. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) prioritetima Unije i usklađivanju s pravnom stečevinom u području sigurnosti, osobito razmjeni informacija i interoperabilnosti informacijskih sustava;

(a) prioritetima Unije i usklađivanju s pravnom stečevinom u području sigurnosti, osobito koordinaciji i suradnji među tijelima kaznenog progona i učinkovitoj razmjeni relevantnih i točnih informacija te provedbi komponenti okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Program se, prema potrebi, mijenja kako bi se u obzir uzele preporuke iz stavka 5. Ovisno o učinku prilagodbe, Komisija može odobriti revidirani program.

6. Program se, prema potrebi, mijenja kako bi se u obzir uzele preporuke iz stavka 5. i napredak u postizanju ključnih etapa i ciljeva kako je navedeno u godišnjim izvješćima o uspješnosti iz članka 26. stavka 2. točke (a). Ovisno o učinku prilagodbe, Komisija odobrava revidirani program u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama].

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Ako država članica odluči provoditi projekte s trećom zemljom ili u trećoj zemlji uz potporu iz Fonda, predmetna država članica se o tome savjetuje s Komisijom prije početka projekta.

8. Ako država članica odluči provoditi projekte u trećoj zemlji ili u vezi s trećom zemljom, kako je navedeno u članku 5., uz potporu iz Fonda, predmetna država članica se o tome savjetuje s Komisijom prije početka projekta. Komisija ocjenjuje komplementarnost i dosljednost predviđenih projekata s drugim djelovanjima Unije i država članica u odnosu na predmetnu treću zemlju. Osim toga, Komisija provjerava usklađenost predviđenih projekata sa zahtjevima u pogledu temeljnih prava iz članka 3. stavka 4.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Programiranje iz članka 17. stavka 5. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama] temelji se na vrstama intervencija utvrđenih u tablici 1. Priloga VI.

9. U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama], svakim programom se za svaki poseban cilj utvrđuju vrste intervencija prema tablici 1. Priloga VI. i okvirna raspodjela programiranih sredstava po vrsti intervencije ili području potpore.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 13. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija će 2024. dodijeliti dodatni iznos iz članka 10. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 2. Priloga I. Dodjela će biti važeća za razdoblje od kalendarske godine 2025.

1. Komisija 2024., nakon što o tome obavijesti Europski parlament, programima predmetnih država članica dodjeljuje dodatni iznos iz članka 10. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 2. Priloga I. Dodjela će biti važeća za razdoblje od kalendarske godine 2025.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 13. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako najmanje 10 % inicijalno dodijeljenih sredstava za program iz članka 10. stavka 1. točke (a) nije pokriveno zahtjevima za međuplaćanja podnesenima u skladu s člankom 85. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama], predmetna država članica nije prihvatljiva za dodjelu dodatnih sredstava za program iz stavka 1.

2. Ako najmanje 30 % inicijalno dodijeljenih sredstava za program iz članka 10. stavka 1. točke (a) nije pokriveno zahtjevima za međuplaćanja podnesenima u skladu s člankom 85. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama], predmetna država članica nije prihvatljiva za dodjelu dodatnih sredstava za program iz stavka 1.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 13. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri dodjeli sredstava iz tematskog instrumenta od 2025. će se, prema potrebi, uzimati u obzir napredak u postizanju ciljnih vrijednosti okvira uspješnosti iz članka 12. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama] te utvrđeni nedostaci u provedbi.

3. Pri dodjeli sredstava iz tematskog instrumenta od 2025. u obzir se uzima napredak u postizanju ciljnih vrijednosti okvira uspješnosti iz članka 12. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] te utvrđeni nedostaci u provedbi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Operativna potpora dio je dodijeljenih sredstava države članice koji se može upotrebljavati za pružanje potpore javnim tijelima koja su odgovorna za obavljanje zadaća i pružanje usluga koje čine javne usluge Unije.

1. Operativna potpora dio je dodijeljenih sredstava države članice koji se može upotrebljavati za pružanje potpore javnim tijelima koja su odgovorna za obavljanje zadaća i pružanje usluga koje čine javne usluge Unije, u mjeri u kojoj se njima pridonosi osiguranju visoke razine sigurnosti u cijeloj Uniji.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Država članica može iskoristiti do 10 % iznosa koji je u okviru Fonda dodijeljen njezinu programu za financiranje operativne potpore za tijela javne vlasti nadležnih za provedbu zadaća i usluga koje čine javne usluge Unije.

2. Država članica može iskoristiti do 20 % iznosa koji je u okviru Fonda dodijeljen njezinu programu za financiranje operativne potpore za tijela javne vlasti nadležnih za provedbu zadaća i usluga koje čine javne usluge Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Države članice moraju u programu i godišnjim izvješćima o uspješnosti, kako je navedeno u članku 26., obrazložiti uporabu operativne potpore za ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija ocjenjuje početno stanje u državama članicama koje su izjavile da planiraju zatražiti operativnu potporu, uzimajući u obzir informacije koje su dostavile te države članice te preporuke mehanizama kontrole kvalitete i evaluacije kao što su mehanizam evaluacije primjene schengenske pravne stečevine i drugi mehanizmi za kontrolu kvalitete i evaluaciju.

4. Države članice moraju u programu i godišnjim izvješćima o uspješnosti, kako je navedeno u članku 26., obrazložiti uporabu operativne potpore za ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija ocjenjuje početno stanje u državama članicama koje su izjavile da planiraju zatražiti operativnu potporu, uzimajući u obzir informacije koje su dostavile te države članice te preporuke mehanizama kontrole kvalitete i evaluacije kao što su: mehanizam evaluacije primjene schengenske pravne stečevine, procjena Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCGA) o osjetljivosti i riziku te drugi mehanizmi za kontrolu kvalitete i evaluaciju, prema potrebi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Operativna potpora usmjerena je na posebne zadaće i usluge kako je propisano u Prilogu VII.

5. Operativna potpora usmjerena je na djelovanja kako je propisano u Prilogu VII.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Vidljivost, transparentnost, komunikacija

 

Korisnici sredstava Unije u potpunosti ispunjavaju zahtjeve u području vidljivosti, transparentnosti i komunikacije u skladu s Uredbom (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama].

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 17. – stavak 3.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Decentralizirane agencije također mogu biti prihvatljivi korisnici dostupnih financiranja u okviru djelovanja Unije kako bi se pružila potpora transnacionalnim djelovanjima i pridonijelo europskoj dodanoj vrijednosti.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 19. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Fond može podupirati mjere tehničke pomoći koje se provode na inicijativu Komisije ili u njezino ime. Te mjere mogu se financirati do stope od 100 %.

Fond može podupirati mjere tehničke pomoći koje se provode na inicijativu Komisije ili u njezino ime. Te mjere, točnije mjere pripreme, praćenja, kontrole, revizije, evaluacije, komunikacije, uključujući institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije u području sigurnosti, vidljivosti i sve mjere administrativne i tehničke pomoći koje su potrebne za provedbu ove Uredbe i, prema potrebi, s trećim zemljama, mogu se financirati po stopi od 100 %.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 21. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1. Korisnici sredstava Unije promiču djelovanja i njihove rezultate pružajući usklađene, učinkovite i smislene informacije različitoj relevantnoj publici, uključujući medije i javnost na relevantnom jeziku. Kako bi se zajamčila vidljivost sredstava Unije korisnici sredstava Unije prilikom priopćavanja o djelovanju upućuju na njihovo podrijetlo. U tu svrhu korisnici osiguravaju da se u svim komunikacijskim materijalima za medije i javnost istakne simbol Unije i izričito navede financijska potpora Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 21. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja o Fondu i njegovim djelovanjima i rezultatima. Financijska sredstva dodijeljena Fondu pridonose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije u mjeri u kojoj se odnose na ciljeve ove Uredbe.

2. Kako bi doprla do najšire moguće publike Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja o Fondu i njegovim djelovanjima i rezultatima. Komisija osobito objavljuje informacije o izradi godišnjih i višegodišnjih programa tematskog instrumenta. Komisija objavljuje i popis odabranih aktivnosti za podršku u okviru tematskog instrumenta na javno dostupnoj internetskoj stranici i redovito ažurira tu listu. Financijska sredstva dodijeljena Fondu pridonose i komunikaciji, osobito institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije u mjeri u kojoj se odnose na ciljeve ove Uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 21. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Komisija objavljuje informacije iz stavka 2. u otvorenom i strojno čitljivom formatu koji dopušta razvrstavanje, pretraživanje, izvlačenje, uspoređivanje i ponovnu uporabu podataka, kako je utvrđeno u članku 5. stavku 1. Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a. Moguće je razvrstati podatke prema prioritetima, posebnom cilju, ukupnim prihvatljivim troškovima operacija, ukupnim troškovima projekata, ukupnim troškovima postupaka nabave, imenu korisnika i imenu ugovaratelja.

 

__________________

 

1a Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora (SL L 345, 31.12.2003., str. 90.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 22. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Fond pruža financijsku pomoć za odgovor na žurne i posebne potrebe u slučaju krizne situacije koja je posljedica sigurnosnog incidenta ili novonastale prijetnje unutar područja primjene ove Uredbe koja ima ili bi mogla imati znatan negativan utjecaj na sigurnost građana u jednoj državi članici ili više njih.

1. Komisija može odlučiti pružiti financijsku pomoć iz Fonda za odgovor na žurne i posebne potrebe u slučaju propisno opravdane krizne situacije. Takve situacije mogu biti posljedica sigurnosnog incidenta, novonastale prijetnje ili novootkrivene osjetljivosti unutar područja primjene ove Uredbe koja ima ili bi mogla imati znatan negativan utjecaj na sigurnost građana, javnih mjesta ili kritične infrastrukture u jednoj državi članici ili više njih; U takvim slučajevima Komisija pravodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 22. – stavak 4.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Kad je to potrebno za provedbu djelovanja, hitna pomoć može obuhvaćati rashode koji su nastali prije datuma podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava ili zahtjeva za pomoć, ali ne prije 1. siječnja 2021.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 23. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Za djelovanje za koje je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se daje doprinos primjenjuju se na predmetni doprinos za djelovanje. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove djelovanja, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu.

1. Za operaciju za koju je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se daje doprinos primjenjuju se na predmetni doprinos za djelovanje. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove operacije, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja koja su dobile oznaku kvalitete Pečat izvrsnosti ili koje ispunjavaju sljedeće kumulativne i usporedive uvjete:

Operacije koje su dobile oznaku kvalitete Pečat izvrsnosti ili koje ispunjavaju sljedeće kumulativne i usporedive uvjete:

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 23. – stavak 2. – podstavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

mogu primati potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda + ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) X [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] ili Uredbe (EU) X [o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike], pod uvjetom da takva djelovanja budu u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjiva su pravila fonda koji pruža potporu.

mogu primati potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda + ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) X [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] ili Uredbe (EU) X [o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike], pod uvjetom da takve operacije budu u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjiva su pravila fonda koji pruža potporu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 24. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Fonda u ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu VIII. Za pokazatelje ostvarenja početne vrijednosti iznose nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljevi utvrđeni za 2029. kumulativni su.

3. Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Fonda u ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu VIII. Za pokazatelje ostvarenja početne vrijednosti iznose nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljevi utvrđeni za 2029. kumulativni su. Komisija na zahtjev stavlja na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću primljene podatke o pokazateljima ostvarenja i rezultata.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 24. – stavak 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka Fonda prema ostvarenju njegovih ciljeva, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 28. radi izmjene Priloga VIII., pregleda i dopune pokazatelja, prema potrebi, te radi dopune ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući za informacije o projektima koje dostavljaju države članice.

5. Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka Fonda prema ostvarenju njegovih ciljeva, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 28. radi izmjene Priloga VIII., pregleda i dopune pokazatelja, prema potrebi, te radi dopune ove Uredbe odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući za informacije o projektima koje dostavljaju države članice. Kvalitativni pokazatelji bit će uvršteni u ocjenu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 25. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija provodi retrospektivnu evaluaciju i evaluaciju u sredini provedbenog razdoblja ove Uredbe, uključujući djelovanja provedena u okviru Fonda.

1. Komisija do 31. prosinca 2024. predstavlja evaluaciju provedbe ove Uredbe sredinom provedbenog razdoblja. Evaluacijom u sredini provedbenog razdoblja ispituje se učinkovitost, djelotvornost, relevantnost i usklađenost Fonda. Točnije, to uključuje procjenu:

 

(a) napretka u postizanju ciljeva ove Uredbe, uzimajući u obzir sve već postojeće relevantne informacije, posebno godišnja izvješća o učinkovitosti iz članka 26. te pokazatelje učinka i rezultata iz Priloga VIII.;

 

(b) dodane vrijednosti djelovanja i operacija EU-a koje se provode u okviru ovog Fonda;

 

(c) primjerenosti provedbenih mjera iz članka 3.a za rješavanje postojećih i novih sigurnosnih izazova.

 

(d) dugoročnim učincima Fonda i njegovim učincima na održivost.

 

(e) komplementarnosti i dosljednosti između djelovanja koja se podupiru iz Fonda i potpore koju pružaju drugi fondovi Unije.

 

 

 

Obveznom evaluacijom sredinom razdoblja uzima se u obzir retrospektivna evaluacija rezultata na dugoročni učinak prethodnog instrumenta za financijsku potporu za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020., Fond za unutarnju sigurnost – Policija. Toj evaluaciji po potrebi se prilaže zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 25. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Komisija do 31. siječnja 2030. provodi retrospektivnu evaluaciju ove Uredbe. Komisija do istog datuma podnosi izvješće o evaluaciji Europskom parlamentu i Vijeću koje obuhvaća elemente iz stavka 1.. U tom pogledu dugoročniji učinci instrumenta ocjenjuju se kako bi se uvrstili u odluku o mogućem produljenju ili izmjeni naknadnog fonda.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 25. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Retrospektivna evaluacija i evaluacija u sredini provedbenog razdoblja provode se pravodobno kako bi se njihovi zaključci mogli iskoristiti u procesu odlučivanja u skladu s vremenskim planom iz članka 40. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama].

2. Retrospektivna evaluacija i evaluacija u sredini provedbenog razdoblja dostupne su javnosti i dostavljaju se Parlamentu bez odgode kako bi se zajamčila potpuna transparentnost. Komisija jamči da evaluacije ne uključuju informacije o širenju informacija koje bi mogle predstavljati rizik za sigurnost ili privatnost pojedinaca ili ugroziti sigurnosne operacije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 26. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031. i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa do 30. lipnja 2022.

1. Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031. i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa do 30. lipnja 2022. Države članice objavljuju ta izvješća na posebnoj internetskoj stranici i prosljeđuju ih Europskom parlamentu i Vijeću.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 26. – stavak 2. – točka aa (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a) analizi godišnjih financijskih izvješća o nacionalnom programu o povratima, predfinanciranju krajnjim korisnicima i stvarno nastalim izdacima;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 26. – stavak 2. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) svim problemima koji utječu na uspješnost programa i mjerama poduzetima za njihovo rješavanje;

(b) svim problemima koji utječu na uspješnost programa i mjerama poduzetima za njihovo rješavanje, uključujući obrazložena mišljenja Komisije u pogledu postupka zbog povrede u skladu s člankom 258.;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 26. – stavak 2. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) komplementarnosti između djelovanja koja se podupiru iz Fonda i potpore koju pružaju drugi fondovi Unije, posebno oni u trećim zemljama ili povezani s trećim zemljama;

(c) komplementarnosti, koordiniranosti i koherentnosti djelovanja koja se podupiru iz Fonda i potpore koju pružaju drugi fondovi Unije, posebno oni u trećim zemljama ili povezani s trećim zemljama;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 26. – stavak 2. – točka da (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a) usklađenosti sa zahtjevima u pogledu temeljnih prava;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 26. – stavak 3.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Nakon prihvaćanja, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću daje na raspolaganje sažetke godišnjih izvješća o uspješnosti i objavljuje ih na posebnim internetskim stranicama. Ako ga države članice ne proslijede u skladu sa stavkom 1., cijeli tekst godišnjih izvješća o uspješnosti na zahtjev se dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 28. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 12., 15., 24. i 27. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 8., 12., 15., 24. i 27. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 28. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament i Vijeće mogu u svako doba opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 12., 15., 24. i 27. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlament i Vijeće mogu u svako doba opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 8., 12., 15., 24. i 27. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 28. – stavak 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Delegirani akt donesen u skladu s člancima 12., 15., 24. i 27. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka ne obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6. Delegirani akt donesen u skladu s člancima 8., 12., 15., 24. i 27. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka ne obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 29. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako Odbor ne donese mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta. To se ne primjenjuje na donošenje akata iz članka 26. stavka 4.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja koja će se podupirati iz Fonda u skladu s člankom 4.

Primjeri prihvatljivih djelovanja koja će se podupirati iz Fonda u skladu s člankom 4.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – uvodni dio (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Potpora iz Fonda za unutarnju sigurnost može, među ostalim, biti usmjerena na sljedeće vrste djelovanja:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Informacijski sustavi i mreže kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva ove Uredbe, osposobljavanje o uporabi takvih sustava, testiranje i poboljšanje interoperabilnosti i kvalitete podataka takvih sustava,

 uspostavljanje informacijskih sustava i mreža kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva ove Uredbe, osposobljavanje o uporabi takvih sustava, testiranje i poboljšanje komponenti interoperabilnosti i kvalitete podataka takvih sustava,

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 praćenje provedbe prava Unije i ciljeva politike Unije u državama članicama u području sigurnosnih informacijskih sustava,

 praćenje provedbe prava Unije i ciljeva politike Unije u državama članicama u području sigurnosnih informacijskih sustava, osobito zaštite podataka, privatnosti i sigurnosti podataka;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 potpora decentraliziranim agencijama radi olakšavanja suradnje prilikom prekograničnih operacija;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 mjere kojima se podupire učinkovit i koordiniran odgovor na krize povezivanjem postojećih sektorskih sposobnosti, centara stručnosti i centara za procjenu situacije, uključujući onih za zdravlje, civilnu zaštitu i terorizam,

 mjere kojima se podupire učinkovit i koordiniran odgovor na krize povezivanjem postojećih sektorskih sposobnosti, centara stručnosti i centara za procjenu situacije, uključujući onih za zdravlje, civilnu zaštitu, terorizam i kiberkriminalitet,

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 5.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 djelovanja kojima se potiču istraživanje i razmjena stručnog znanja u području otpornosti na nove prijetnje, uključujući nezakonitu trgovinu na internetu, hibridne prijetnje te kemijske, biološke, radioaktivne i nuklearne prijetnje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 5.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 djelovanja i mreže nacionalnih kontaktnih točaka koje olakšavaju prekograničnu razmjenu podataka dobivenih korištenjem sustava nadzora kao što su fotoaparati i drugi senzori u kombinaciji s algoritmima za umjetnu inteligenciju, obuhvaćenih snažnim zaštitnim mjerama, uključujući smanjenje količine podataka, prethodno potvrđivanje podataka koje provodi pravosudno tijelo te pristup pravnoj zaštiti;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 6.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 pružanje potpore inicijativama umrežavanja obavještajnih službi država članica kako bi se razvila kultura zajedničkih obavještajnih podataka, poboljšalo uzajamno povjerenje, razmjena i širenje znanja, informacija, iskustva i dobrih praksi;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 7.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 obrazovanje i osposobljavanje u prevencijskoj politici za osoblje i stručnjake u relevantnom području kaznenog progona, pravosudna tijela i upravne agencije, s posebnim naglaskom na osposobljavanje o temeljnim pravima, uključujući mjere za otkrivanje i izbjegavanje rasizma i razmjenu najboljih praksi;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – alineja 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 suradnja s privatnim sektorom u cilju izgradnje povjerenja i poboljšanja koordinacije, planiranje za nepredviđene situacije te razmjena i širenje informacija i najbolje prakse među javnim i privatnim dionicima, uključujući u području zaštite javnih prostora i kritične infrastrukture;

 suradnja s privatnim sektorom, posebno u području kibersigurnosti, u cilju izgradnje povjerenja i poboljšanja koordinacije, planiranja za nepredviđene situacije te razmjene i širenja informacija i najboljih praksi između javnih i privatnih dionika, uključujući u području zaštite kritične infrastrukture;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja koja su prihvatljiva za višu stopu sufinanciranja u skladu s člankom 11. stavkom 2. i člankom 12. stavkom 6.

Djelovanja koja su prihvatljiva za višu stopu sufinanciranja u skladu s člankom 11. stavkom 3. i člankom 12. stavkom 7.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – alineja 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Projekti čiji je cilj sprječavanje i suzbijanje radikalizacije.

 Projekti čiji je cilj sprječavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju, netoleranciju i diskriminaciju, posebno mjere za sprječavanje njihovih suštinskih uzroka i radikalizacije u zatvorima te projekti kojima se omogućuje posebno osposobljavanje za tijela kaznenog progona.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – alineja 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 Projekti čiji je cilj poboljšati interoperabilnost informacijskih sustava i komunikacijskih mreža.

 Projekti čiji je cilj poboljšati interoperabilnost informacijskih sustava i komunikacijskih mreža, ako je to predviđeno pravom Unije ili država članica.

__________________

__________________

41 U skladu s Komunikacijom Komisije o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost COM(2016) 205.

41 U skladu s Komunikacijom Komisije o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost COM(2016) 205.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – alineja 2.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 Projekti čiji je cilj suzbijanje struktura organiziranog kriminala koje su prema EMPACT-u posebno opasne

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – alineja 2.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 Projekti čiji je cilj spriječiti kiberkriminal i boriti se protiv njega, posebice protiv seksualnog iskorištavanja djece na internetu, među ostalim mjerama za sprečavanje napada na informacijske sustave i kritičnu infrastrukturu otkrivanjem i rješavanjem ranjivosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – alineja 2.c (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 Projekti čiji je cilj suzbijanje nezakonite trgovine na internetu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog V. – dio 2. – točka 3. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vrijednost nezakonite droge koja je oduzeta zahvaljujući prekograničnoj suradnji agencija kaznenog progona.

Vrijednost zapljena nezakonite droge i oružja, krijumčarenih divljih biljnih i životinjskih vrsta te kulturnih dobara koje su ostvarene prekograničnom suradnjom agencija kaznenog progona koje su uspostavljene potporom iz Fonda.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog V. – dio 3. – točka 2. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Broj kritičnih infrastruktura i javnih prostora čija je zaštita od sigurnosnih incidenata poboljšana uz pomoć Fonda.

Broj javnih prostora i opseg kritičnih infrastruktura čija je zaštita od sigurnosnih incidenata poboljšana uz pomoć Fonda.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VI. – tablica 1. – Kodovi za dimenziju područja intervencija – redak 10.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

Izmjena

10.a

OC – Pranje prihoda stečenog kaznenim djelom

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VI. – tablica 1. – Kodovi za dimenziju područja intervencija – redak 12.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

Izmjena

12.a

Trgovina kulturnim dobrima

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VI. – tablica 1. – Kodovi za dimenziju područja intervencija – redak 12.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

Izmjena

12.b

Trgovina ugroženim vrstama

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VI. – tablica 1. – Kodovi za dimenziju područja intervencija – redak 24.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

 

Izmjena

24a

CC – Distribucija slika zlostavljanja djece i dječje pornografije

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 1. – točka 1. – stavak 1. – podtočka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) broja obavljenih pretraživanja schengenskog informacijskog sustava (SIS);

(a) broja danih upozorenja i obavljenih pretraživanja schengenskog informacijskog sustava (SIS);

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 1. – točka 1. – stavak 1. – točka ea (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a) broj pretraživanja u Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije državljana trećih zemalja (ECRIS-TCN).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 1. – točka 2. – stavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Broj novih veza između baza podataka važnih za sigurnost uspostavljenih uz pomoć Fonda:

Broj novih veza nadležnih tijela s bazama podataka važnima za sigurnost uspostavljenih uz pomoć Fonda:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 2. – točka 7. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vrijednost nezakonite droge koja je oduzeta zahvaljujući prekograničnoj suradnji agencija kaznenog progona.

Vrijednost zapljena nezakonite droge i oružja, krijumčarenih divljih biljnih i životinjskih vrsta te kulturnih dobara koje su ostvarene prekograničnom suradnjom agencija kaznenog progona.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 2. – točka 7. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvor podataka: države članice, korisnici bespovratnih sredstava Unije za djelovanja

Izvor podataka: Europol, države članice, korisnici bespovratnih sredstava Unije za djelovanja

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 3. – točka 10. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvor podataka: države članice

Izvor podataka: države članice, Europol, ENISA

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 3. – točka 12. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Broj žrtava zločina kojima je pružena pomoć uz potporu Fonda, raščlanjenih prema vrsti zločina (trgovanje ljudima, krijumčarenje migranata, terorizam, teški i organizirani kriminal, kiberkriminalitet, seksualno iskorištavanje djece).

Broj žrtava zločina kojima je pružena pomoć uz potporu Fonda, raščlanjenih prema vrsti zločina (trgovanje ljudima i organima, krijumčarenje migranata, terorizam, teški i organizirani kriminal, kiberkriminalitet, seksualno iskorištavanje i seksualno iskorištavanje djece, mučenje ili neljudsko ili ponižavajuće postupanje).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 3. – točka 13. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Broj kritičnih infrastruktura i javnih prostora čija je zaštita od sigurnosnih incidenata poboljšana uz pomoć Fonda.

Broj javnih prostora i opseg kritičnih infrastruktura čija je zaštita od sigurnosnih incidenata poboljšana uz pomoć Fonda;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 1. – točka 14. – stavak 1. – podtočka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) broj pronađenih rezultata na web-mjestu Mreže za podizanje svijesti o radikalizaciji (RAN);

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 3. – točka 14. – stavak 1. – podtočka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) broj studijskih posjeta, osposobljavanja, radionica i savjetovanja obavljenih u državama članicama u koordinaciji s nacionalnim tijelima raščlanjen po korisnicima (tijela kaznenog progona, ostalo).

(c) broj studijskih posjeta, osposobljavanja, radionica i savjetovanja obavljenih u državama članicama u koordinaciji s nacionalnim tijelima raščlanjen po korisnicima (tijela kaznenog progona, ostalo) i povratne informacije sudionika.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 3. – točka 14. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvor podataka: RAN

Izvor podataka: RAN, države članice

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog VIII. – dio 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Posebni cilj br. 3.a: razvoj kulture zajedničkih obavještajnih podataka

 

(15a) Broj razmjena među državama članicama u području obavještajnih podataka.

 

(15b) Broj službenika kaznenog progona i obavještajnih službi koji su završili osposobljavanje, vježbe, uzajamno učenje ili specijalizirane programe razmjene o prekograničnim temama uz potporu Fonda.

 

Izvor podataka: države članice

 

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 

 

MIŠLJENJE Odbora za proračune (21.11.2018)

<CommissionInt>upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za unutarnju sigurnost</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Urmas Paet</Depute>

 

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sve raznolikije i složenije prijetnje našoj sigurnosti ne poznaju granice, a ključni su koordinirani odgovor na razini EU-a te pojačana financijska i tehnička potpora državama članicama.

Izvjestitelj stoga podupire prijedlog Komisije kojim se za razdoblje 2021. – 2027. predlaže više nego udvostručiti financijska sredstva Fonda za unutarnju sigurnost (FUS), instrumenta Unije koji je uspostavljen radi olakšavanja prekogranične suradnje i zajedničkih operacija, jačanja razmjene informacija i jačanja sposobnosti sprečavanja i suzbijanja organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala te suzbijanja terorizma i radikalizacije. Izvjestitelj bi htio naglasiti važnost upravljanja krizama, uključujući sprečavanje, pripravnost, otpornost i upravljanje posljedicama koje treba dodati političkim ciljevima novog fonda jer su to ključni elementi za osiguranje unutarnje sigurnosti.

Uzimajući u obzir rezultate privremene evaluacije postojećeg FUS-P-a, glavni izazov za sljedeće razdoblje jest osigurati veću fleksibilnost i učinkovitost Fonda te smanjiti administrativno opterećenje na minimum. Izvjestitelj to smatra glavnim prioritetom i pozdravlja prijedloge Komisije kao korak u pravom smjeru. Predloženim izmjenama nastoji se povećati fleksibilnost u pogledu provedbenih mjera i djelovanja. Jednako je važno osigurati da zahtjevi za izvješćivanje budu razmjerni i relevantni te da ne pridonose administrativnom opterećenju korisnika i upravnih tijela.

Sigurnost je međusektorsko pitanje a, prema prijedlogu Komisije, dobrodošle su i potrebne veće sinergije i usklađenost FUS-a s drugim instrumentima EU-a. Isto tako, sigurnost na svjetskoj razini i djelovanje izvan granica EU-a izravno utječu na unutarnju sigurnost Unije. Stoga bi u okviru Fonda i dalje trebalo podupirati mjere povezane s trećim zemljama, kao i istodobno dopunjavati prioritete unutarnje sigurnosti Unije i ciljeve vanjske politike u tim zemljama.

AMANDMANI

Odbor za proračune poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Cilj Unije koji se odnosi na osiguranje visoke razine sigurnosti na području slobode, sigurnosti i pravde na temelju članka 67. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se ostvariti, među ostalim, mjerama za sprečavanje i suzbijanje kriminala kao i mjerama za koordinaciju i suradnju među tijelima kaznenog progona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući s relevantnim agencijama i drugim relevantnim tijelima Unije i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

(4) Cilj Unije koji se odnosi na osiguranje visoke razine sigurnosti na području slobode, sigurnosti i pravde na temelju članka 67. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se ostvariti, među ostalim, mjerama za sprečavanje i suzbijanje kriminala kao i mjerama za koordinaciju i suradnju među tijelima kaznenog progona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući s relevantnim agencijama i drugim relevantnim tijelima Unije i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, kao i civilnim upravljanjem krizama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Kako bi se mogao ostvariti taj cilj, na razini Unije trebalo bi poduzeti djelovanja za zaštitu građana i robe od sve većih transnacionalnih prijetnji te za podupiranje aktivnosti nadležnih tijela država članica. Terorizam, teški i organizirani kriminal, putujući kriminal, nezakonita trgovina drogom, korupcija, kiberkriminalitet, trgovanje ljudima i oružjem, među ostalim, i dalje ugrožavaju unutarnju sigurnost Unije.

(5) Kako bi se mogao ostvariti taj cilj, na razini Unije trebalo bi poduzeti djelovanja za zaštitu građana i robe od sve većih transnacionalnih prijetnji te za podupiranje aktivnosti nadležnih tijela država članica. Terorizam, teški i organizirani kriminal, putujući kriminal, nezakonita trgovina drogom, korupcija, kiberkriminalitet, hibridne prijetnje, trgovanje ljudima i oružjem, među ostalim, i dalje ugrožavaju unutarnju sigurnost Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) U skladu sa zajedničkim prioritetima utvrđenima na razini EU-a za osiguranje visoke razine sigurnosti u Uniji, sredstvima iz Fonda podupirat će se djelovanja za uklanjanje glavnih sigurnosnih prijetnji, a posebno za suzbijanje terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala i kiberkriminaliteta i za pomaganje žrtvama zločina i njihovu zaštitu. Fondom će se osigurati spremnost Unije i država članica za uklanjanje prijetnji koje se razvijaju i novonastalih prijetnji u cilju provedbe istinske sigurnosne unije. To bi se trebalo ostvarivati s pomoću financijske pomoći za podupiranje bolje razmjene informacija, povećanje operativne suradnje i poboljšanje nacionalnih i zajedničkih sposobnosti.

(11) U skladu sa zajedničkim prioritetima utvrđenima na razini EU-a za osiguranje visoke razine sigurnosti u Uniji, sredstvima iz Fonda p