Eljárás : 2018/2212(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0118/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0118/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.52

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0293

JELENTÉS     
PDF 213kWORD 71k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2212(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Martina Dlabajová

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2212(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0118/2019),

1.  mentesítést ad a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan,

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2212(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló, 2007. február 27-i 219/2007/EK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 4b. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0118/2019),

1.  jóváhagyja a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a SESAR közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2212(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0118/2019),

A.  mivel a SESAR közös vállalkozás (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2007 februárjában jött létre annak érdekében, hogy irányítsa az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatási programot (SESAR), amelynek célja az uniós légiforgalmi szolgáltatások korszerűsítése;

B.  mivel a 721/2014/EU tanácsi rendelet(13) elfogadását követően a SESAR 2. program 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás élettartamát;

C.  mivel a közös vállalkozást a köz- és a magánszféra közötti partnerségnek tervezték, melynek alapító tagjai az Unió és az Eurocontrol;

D.  mivel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó SESAR 2. program kiépítési szakaszának 585 000 000 EUR összegű uniós hozzájárulását a Horizont 2020 keretprogram finanszírozza; mivel az új Horizont 2020 tagsági megállapodások alapján az Eurocontrol hozzájárulása várhatóan mintegy 500 000 000 EUR lesz, és a többi légi közlekedési ágazati partner hozzájárulása 720 700 000 EUR körül fog alakulni, és ennek mintegy 90%-a természetbeni hozzájárulás lesz az Eurocontrol és a többi tag részéről;

E.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás költségvetését két részre lebontva nyújtotta be: ezek (1) a SESAR 1 és (2) a SESAR 2020 voltak; megállapítja továbbá, hogy a SESAR 1-et a TEN-T program és a hetedik kutatási keretprogram társfinanszírozta, és hogy a SESAR 2020-at a Horizont 2020 keretprogram társfinanszírozza;

Általános megjegyzések

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2017. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) szerint a beszámoló minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  megállapítja, hogy 2017 végén a közös vállalkozás négy különböző finanszírozási forrásból működött; tudomásul veszi a közös vállalkozás működését szabályozó, alkalmazandó jogi keretek sokféleségét, melyek mindegyike saját sablonokat és kötelezettségeket ír elő, és elismeri e modell magas fokú összetettségét;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás összes kifizetési előirányzatai 2017-ben 191 813 383 EUR-t tettek ki (2016: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR összegű (2016: 162 851 972 EUR) címzett bevételt és átvitt előirányzatot beleértve; megállapítja, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok 113 346 265 EUR-t tettek ki (2016-ban: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR összegű (2016: 101 407 854 EUR) címzett bevételt és átvitt előirányzatot beleértve;

5.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 80,24, illetve 67,97%-os volt (2016-ban 95,7, illetve 63,2%);

6.  megjegyzi, hogy a SESAR 1 kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak végrehajtási aránya 11%, illetve 68% volt, és ezt az alacsony arányt egy előre nem látható, körülbelül 17 millió EUR értékű címzett bevétel okozott, és hogy 2016 decemberében a SESAR 1 programot hivatalosan lezárták, és az utolsó kifizetésre 2017 decemberében került sor, miután a közös vállalkozás 2017 végéig elegendő finanszírozást biztosított a hetedik keretprogram számára a SESAR 1 ágazati tagjaitól származó, készpénzben fizetett többlethozzájárulások visszatérítésére, valamint a hetedik keretprogram folyamatban lévő projektjeivel kapcsolatban felmerült késedelmes, de még indokolt költségigénylések kifizetésére;

7.  megállapítja, hogy a SESAR 2020 esetében a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 92, illetve 68% volt, és az utóbbi alacsonyabb végrehajtási arányát főként az ágazati tagok által irányított Horizont 2020 projektek végrehajtásának késedelme, valamint a meglehetősen óvatos, a pénzügyi végrehajtásra vonatkozó éves hatáskör-átruházási megállapodások késedelmes beérkezésének kockázatát is figyelembe vevő költségvetés-tervezés okozta;

8.  megállapítja, hogy a 2016. évi ellenőrzés részeként 15 tag vonatkozásában 476 költségelszámolást ellenőriztek, ami 120 000 000 EUR-t vagy a 884 000 000 EUR értékű összes igényelt költség 14%-át tette ki, és hogy a fennmaradó hibaarány 1,09% volt;

A többéves költségvetés végrehajtása a hetedik keretprogram és a TEN-T keretében

9.  megállapítja, hogy a SESAR 1 tevékenységeire szánt 892 800 000 EUR teljes operatív és igazgatási költségvetésből 2017 végére a közös vállalkozás 853 000 000 EUR értékben vállalt kötelezettségeket, és 801 000 000 EUR összegű kifizetést teljesített (a rendelkezésre álló költségvetés 89,7%-a);

10.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás operatív és igazgatási tevékenységeinek ellátására szánt, más tagok által teljesített 1 254 500 000 EUR összegű természetbeni és pénzbeli hozzájárulásból (670 200 000 EUR az Eurocontroltól és 584 300 000 EUR a légforgalmi ágazat tagjaitól) 2017 végéig a közös vállalkozás 1 099 900 000 EUR összegű hozzájárulást hagyott jóvá (560 700 000 EUR az Eurocontroltól és 539 200 000 EUR a légiforgalmi ágazattól);

11.  megállapítja, hogy 2017 végén az Európai Uniótól származó pénzbeli hozzájárulások összesített értéke 633 900 000 EUR-t tett ki, míg a teljes természetbeni és pénzbeli hozzájárulás összege az Eurocontroltól 560 700 000 EUR, a légiforgalmi ágazat tagjaitól pedig 539 200 000 EUR volt;

12.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017-ben végrehajtotta a SESAR 1 pénzügyi és adminisztratív lezárását; tudomásul veszi, hogy 2017-ben a SESAR 1 37 millió EUR-t kapott az Uniótól a közös vállalkozás tagjai felé fennálló, a 2017-ben kapott és felülvizsgált pénzügyi kimutatásokban szereplő kötelezettségei fedezésére, valamint a valószínű további ellenőrzések biztosításának, a közös vállalkozás elleni lehetséges jogi lépések és a tagok pénzbeli hozzájárulási többletei visszatérítésének fedezésére; megállapítja továbbá, hogy az Eurocontrol részéről 25,9 millió EUR-t validáltak pénzbeli hozzájárulásként, melyből 13,4 millió EUR-t 2016-ra, amely azonban technikai okok miatt a 2017-es költségvetés részét képezte, és további 12,5 millió EUR-t 2017-re; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 16,8 millió EUR kivételes bevételhez is jutott, elsősorban a tagokhoz kapcsolódó behajtások révén; üdvözli, hogy a 23,1 millió EUR-nyi fennmaradó készpénzpénz-többlet és a 38,6 millió EUR-nyi kifizetési előirányzat elegendő a SESAR 1 valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez és lezárásához;

A többéves költségvetés végrehajtása a Horizont 2020 keretében

13.  megállapítja, hogy a Horizont 2020 költségvetéséből a SESAR 2020 program végrehajtására előirányzott 639 800 000 EUR összegből a közös vállalkozás 2017 végéig 236 700 000 EUR összegre vállalt kötelezettséget, és 112 300 000 EUR összegű kifizetést teljesített; megállapítja továbbá, hogy a kifizetések főleg a SESAR 2020 projektek első és második hullámának előfinanszírozására szolgáltak;

14.  megállapítja, hogy a többi tag a közös vállalkozás SESAR 2020 programhoz kapcsolódó operatív tevékenységeihez legalább 825 900 000 EUR értékű természetbeni és pénzbeli hozzájárulást vállalt (az Eurocontrol mintegy 500 000 000 EUR értékben, a légiforgalmi ágazat pedig 325 900 000 EUR becsült értékben); megállapítja továbbá, hogy 2017 végéig a többi tag 97 300 000 EUR összegű természetbeni hozzájárulást jelentett be, de ezek még nem kerültek érvényesítésre;

15.  üdvözli, hogy a 2017-es költségvetés 2. szakasza most először tartalmazza a SESAR 2020 működési költségeit és a hozzá kapcsolódó természetbeni hozzájárulásokat; megjegyzi, hogy a SESAR 2020 75,5 millió EUR-t kapott az Uniótól 2017. évi és 2018 első hónapjaiban fennálló kötelezettségeinek fedezésére, továbbá 6,7 millió EUR-t az Eurocontroltól pénzbeli hozzájárulásként a működési költségekre;

16.  megállapítja, hogy 2017 végére a Bizottság közös Horizont 2020 támogatáskezelési és monitoring eszközei nem végeztek azokkal az egyedi fejlesztésekkel, amelyek szükségesek a közös vállalkozás természetbeni hozzájárulásainak feldolgozásához.

17.  megjegyzi, hogy 2017 végéig a közös vállalkozás operatív tevékenységeihez nyújtott halmozott uniós készpénzhozzájárulások 132 900 000 EUR-t tettek ki, a légiforgalmi ágazat és az Eurocontrol hozzájárulása pedig 104 000 000 EUR-t tett ki;

18.  megjegyzi, hogy a SESAR 2020 első ellenőrzései azt mutatják, hogy a hibák száma és szintje a Horizont 2020-ban bevezetett egyszerűsítéseknek és a fő kedvezményezettek nagyobb tapasztalatának köszönhetően alacsonyabb;

Teljesítmény

19.  üdvözli, hogy a Horizont 2020 keretében már nem jelent problémát az, hogy nincsenek megállapított fő teljesítménymutatók; sajnálja, hogy a projektek kiforratlansága miatt még nem áll rendelkezésre információ a fő teljesítménymutatók harmadik csoportjáról; megjegyzi azonban, hogy a fő teljesítménymutatók azt mutatják, hogy a célkitűzések összességében teljesültek; tudomásul veszi, hogy a szakértők további nyomon követési tevékenységet és elemzést tesznek szükségessé, egyértelmű különbséget téve az egyes évek végén ténylegesen elért fő teljesítménymutatók és a tervezett fő teljesítménymutatók között;

20.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás a 2017–2019 közötti időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentumban ismertetett fő szakpolitikai és operatív célkitűzéseit teljesítette;

21.  üdvözli a SESAR által közzétett, a pilóta nélküli légi járművek biztonságos európai üzemeltetésének biztosítására irányuló ütemtervet; úgy véli, hogy a pilóta nélküli légi járművek európai légtérbe történő biztonságos integrálásához több innovációra, köztük a légiforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai újításokra van szükség; érdeklődéssel veszi tudomásul a pilóta nélküli légi járművek európai piaca 2050-ig történő fejlődésének áttekintését, az Európa és globális versenyképessége számára abban rejlő hatalmas potenciált, valamint az elkövetkező 5–10 évben e potenciál kiaknázása érdekében meghozandó intézkedéseket, úgymint a kutatási és fejlesztési támogatásokat, amelyeket egy olyan uniós szintű ökoszisztéma bevezetésével lehet megvalósítani, amely magában foglalja mind a szabályozási keretet, mind a technológiát, és összefogja a köz- és magánszféra kulcsfontosságú érdekeltjeit, az uniós finanszírozás szintjének növelését eredményezve, ami különösen az ágazatban működő kkv-k tevékenységét serkentené;

22.  megállapítja, hogy az irányítási költségek aránya (igazgatási és működési költségvetés) továbbra is 5% alatt van, ami a közös vállalkozás meglehetősen egyszerű és hatékony szervezeti felépítésére utal;

23.  aggodalommal veszi tudomásul a tőkeáttételi hatás 0,56-os időközi értékét a 2017. év végén; felszólítja a közös vállalkozást, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy teljesítse a 0,85-ös becsült tőkeáttételi célt a 2014–2020 közötti teljes időszakra vonatkozóan;

24.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a szakértők megjegyzik, hogy a hetedik keretprogram keretében a közös vállalkozás működésével összehasonlítva már nagyobb a hangsúly az érdekelt felek teljes körének az európai légiforgalmi szolgáltatási (ATM) főterv megvalósításába történő fokozott bevonásán;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

25.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2017. december 31-én 40 fős személyzetet alkalmazott (2016-ban: 44);

26.  tudomásul veszi az emberi erőforrások terén folytatott 2017-es teljesítmény-összehasonlítási vizsgálat eredményeit: 60% operatív álláshely, 30% adminisztratív álláshely és 10% meghatározás nélküli álláshely;

27.  emlékeztet arra, hogy a közös vállalkozás nyolc közbeszerzési eljárást indított, és ezek 14 keretszerződéshez és közvetlen szolgáltatási szerződéshez vezetett; megállapítja, hogy a közös vállalkozás 29 egyedi szerződést és 13 módosítást nyújtott be, ezzel a 2017-ben befejezett közbeszerzési tevékenységek teljes összege meghaladja a 5 540 000 EUR-t;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

28.  megjegyzi, hogy 2017 során tíz ellenőrzést hajtott végre egy másik külső könyvvizsgáló cég és egy ellenőrzés esetében a Költségvetési Főigazgatóság keretszerződését kellett felhasználni a közös vállalkozás keretszerződése által érintett három vállalat azonosított összeférhetetlensége miatt; tudomásul veszi, hogy kilenc ellenőrzést az alapszabályban meghatározott könyvvizsgáló végzett; megállapítja, hogy a közös vállalkozás felülvizsgált keretszerződéssel rendelkezik három külső könyvvizsgáló céggel, és az ellenőrzési tevékenységet kizárólag ezek a cégek látják el; kiemeli, hogy az elvégzett ellenőrzések során semmilyen olyan lényegi kérdést nem tártak fel, amely az igazgatótanács figyelmét igényelné;

Belsőkontroll-rendszerek

29.  elégedettséggel üdvözli, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és utólagos ellenőrzéseket végez a kedvezményezettekre nézve;

30.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás továbbra is többoldalú megközelítést alkalmazott a kockázatok hatékony felmérése, kezelése és csökkentése céljából, és elvárja, hogy a közös vállalkozás figyelmet fordítson az ATM-főtervben és a SESAR 2020-ban azonosított kritikus üzleti kockázatokra;

31.  sajnálja, hogy a külső ellenőr hiányosságokat tapasztalt a közös vállalkozás pénzügyi ellenőrzési folyamataiban, amelyek főként az összetett pénzügyi szabályozási keretnek, a kulcsfontosságú pénzügyi személyzet közelmúltbeli távozásának és a pénzügyi szervezeti egység túlterheltségének tudható be;

Belső ellenőrzés

32.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiájában leírtak szerint a SESAR 1 vonatkozásában a könyvvizsgálás alapvetően befejeződött azután, hogy hét tagnál 20 ellenőrzést terveztek, melyek közül 2017 folyamán 18-at zártak le a negyedik ellenőrzési ciklus keretében; üdvözli, hogy 2017-ben 0,36%-os volt a fennmaradó hibaarány;

33 .  megjegyzi, hogy a Bizottságnak a Horizont 2020 keretében működő közös vállalkozás 2014 és 2016 közötti időszakra vonatkozó időközi értékelése megtörtént; megállapítja, hogy a közös vállalkozás igazgatótanácsa 2018 májusában cselekvési tervet fogadott el, amely számos, más elkezdett tevékenységet tartalmaz;

34.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016 októberében ellenőrizte a H2020 támogatási folyamatokat; megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat öt ajánlást adott ki, amelyek közül az egyik „nagyon fontos” minősítést kapott; megjegyzi továbbá, hogy részletes cselekvési tervet dolgoztak ki, és hogy 2017 végére az 5 ajánlásból 4-re vonatkozó cselekvési tervet végrehajtották; felszólítja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fennmaradó ajánlás végrehajtásáról;

35.  megjegyzi, hogy 2017. októberben a Belső Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzést végzett a közös vállalkozásnak a Közös Támogatási Központtal (CSC) való koordinációval összefüggő irányítási, kockázatkezelési és belső ellenőrzési folyamatai, valamint a CSC-eszközök és -szolgáltatások végrehajtása tekintetében; megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat három ajánlást tett; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen ajánlások végrehajtásáról;

Egyéb kérdések

36.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság 2017-ben elvégezte a SESAR 1 program (2007–2016) végleges értékelését, amely azt mutatja, hogy a közös vállalkozás teljesíti célkitűzéseit, segít leküzdeni a széttagoltságot és megteremti a kutatási célok folytonosságát; megállapítja, hogy a Bizottság által a SESAR 2020-ról (2014–2016) végzett végső időközi értékelés arra a következtetésre jutott, hogy az Unió, a magánszektor és a tagállamok közötti kutatási partnerségek jó úton haladnak céljaik elérése felé; üdvözli, hogy elfogadtak egy cselekvési tervet, amely az említett értékelésekben megfogalmazott ajánlásokkal foglalkozik;

37.  rámutat, hogy az uniós légtérgazdálkodás továbbra is szétaprózódott, és hogy az egységes európai égbolt koncepcióját még nem sikerült megvalósítani; ismételten rámutat a SESAR alapvető szerepére a kutatás összehangolásában és SESAR projekten belüli végrehajtásában, valamint a projekt célkitűzéseinek megvalósításában;

38.  felhívja a SESAR-t és a Bizottságot, hogy értékeljék a SESAR program eredményeit, különösen az interoperabilitás biztosítása és az egységes európai égbolt megvalósulása érdekében tett lépések tekintetében;

39.  megállapítja, hogy 2017-ben a Számvevőszék különjelentést tett közzé az egységes európai égbolt kezdeményezésről; sajnálja, hogy e jelentés együtt a Bizottság záróértékelésével felhívta a figyelmet az ATM-főterv végrehajtását érintő késedelmekre és arra, hogy a közös vállalkozás jogszabályban meghatározott fenntartási időszaka nincsen összhangban az általa végrehajtandó munkák tervezett időtartamával. megállapítja továbbá, hogy a Számvevőszék hangsúlyozza, hogy a főterv végrehajtását illetően a közös vállalkozásnak meg kell erősítenie elszámoltathatóságát.

40.  megjegyzi, hogy az ellenőrök tizenhat SESAR-projektből vettek mintát, melyeket öt különböző országban ellenőriztek, és amelyek a SESAR különböző érdekelt feleit érintették; felszólítja a közös vállalkozást, hogy teljes mértékben vegye figyelembe a különjelentés ajánlásait és tegye meg a szükséges intézkedéseket;

1.2.2019

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2212(DEC))

A vélemény előadója: Innocenzo Leontini

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék a 2017. évi pénzügyi év vonatkozásában minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítását célzó közös vállalkozás (a „közös vállalkozás”) beszámolóját;

2.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás költségvetését két részre lebontva nyújtotta be, ezek (1) a SESAR 1 és (2) a SESAR 2020 voltak; megállapítja továbbá, hogy a SESAR 1-et a TEN-T program és a hetedik kutatási keretprogram társfinanszírozta, és hogy a SESAR 2020-at a Horizont 2020 keretprogram társfinanszírozza;

3.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2017-re vonatkozó végleges költségvetése 113,3 millió EUR volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat és 191,8 millió EUR a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 80%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 68% volt (a SESAR 1 esetében 11% és 68%, míg a SESAR 2020 esetében 92% és 68%); megjegyzi, hogy az alacsony általános végrehajtási arány elsősorban annak tudható be, hogy a nem tagok számlázásai késedelmet szenvedtek, vagy nem voltak teljesek, és annak, hogy a közös vállalkozás igyekezett a folyó költségeket a minimálisan szükséges szinten tartani;

4.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017 végén négy különböző finanszírozási forrásból működött, ezek a Horizont 2020, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és kétféle címzett bevételi megbízás, melyek mindegyike pályázati felhívásokat követő támogatások vagy ajánlati felhívásokat követő tanulmányok végrehajtására utalt; elismeri, hogy ezek a különböző jogi keretek a közös vállalkozás magas fokú összetettségét eredményezik; ugyanakkor aggodalmának ad hangot a pénzügyi ellenőrzési folyamatoknak az éves beszámoló külső ellenőrzése során azonosított hiányosságai miatt és sürgeti a közös vállalkozást, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, például erősítse meg pénzügyi osztálya kapacitását;

5.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2017-ben végrehajtotta a SESAR 1 pénzügyi és adminisztratív lezárását; tudomásul veszi, hogy 2017-ben a SESAR 1 37 millió EUR-t kapott az Uniótól a közös vállalkozás tagjai felé fennálló, a 2017-ben kapott és felülvizsgált pénzügyi kimutatásokban szereplő kötelezettségei fedezésére, valamint a valószínű további ellenőrzések biztosításának, a közös vállalkozás elleni lehetséges jogi lépések és a tagok pénzbeli hozzájárulási többletei visszatérítésének fedezésére; megállapítja továbbá, hogy az Eurocontrol részéről 25,9 millió EUR-t validáltak pénzbeli hozzájárulásként, melyből 13,4 millió EUR-t 2016-ra, amely azonban technikai okok miatt a 2017-es költségvetés részét képezte, és további 12,5 millió EUR-t 2017-re; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 16,8 millió EUR kivételes bevételhez is jutott, elsősorban a tagokhoz kapcsolódó behajtások révén; üdvözli, hogy a 23,1 millió EUR-nyi fennmaradó készpénzpénz-többlet és a 38,6 millió EUR-nyi kifizetési előirányzat elegendő a SESAR 1 valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez és lezárásához;

6.  üdvözli, hogy a 2017-es költségvetés 2. szakasza most először tartalmazza a SESAR 2020 működési költségeit és a hozzá kapcsolódó természetbeni hozzájárulásokat; megjegyzi, hogy a SESAR 2020 75,5 millió EUR-t kapott az Uniótól 2017. évi és 2018 első hónapjaiban fennálló kötelezettségeinek fedezésére, továbbá 6,7 millió EUR-t az Eurocontroltól pénzbeli hozzájárulásként a működési költségekre;

7.  tudomásul veszi a Számvevőszék egységes európai égboltról szóló különjelentésének eredményeit, mely az egységes európai égbolt eredményének és gazdasági előnyeinek teljesítmény-ellenőrzési értékelésén alapul; megjegyzi, hogy az ellenőrök tizenhat SESAR-projektből vettek mintát, melyeket öt különböző országban ellenőriztek, és amelyek a SESAR különböző érdekelt feleit érintették; felszólítja a közös vállalkozást, hogy teljes mértékben vegye figyelembe a különjelentés ajánlásait és tegye meg a szükséges intézkedéseket;

8.  megjegyzi, hogy mind a Bizottság a közös vállalkozás 7. keretprogrambeli tevékenységeiről szóló záróértékelése, mind a Számvevőszék egységes európai égboltról szóló 18/2017. számú különjelentése felhívta a figyelmet az ATM-főterv végrehajtását érintő késedelmekre és arra, hogy a közös vállalkozás jogszabályban meghatározott fenntartási időszaka nincs összhangban az általa végrehajtandó munkák tervezett időtartamával; támogatja ezért a Számvevőszék arra irányuló hangsúlyát, hogy az ATM-főterv végrehajtását illetően növelni kell a közös vállalkozás elszámoltathatóságát;

9.  felhívja a SESAR-t és a Bizottságot, hogy értékeljék a SESAR program eredményeit, különösen az interoperabilitás biztosítása és az egységes európai égbolt megvalósulása érdekében tett lépések tekintetében;

10.  üdvözli a SESAR által közzétett, a pilóta nélküli légi járművek biztonságos európai üzemeltetésének biztosítására irányuló ütemtervet; úgy véli, hogy a pilóta nélküli légi járművek európai légtérbe történő biztonságos integrálásához több innovációra, köztük a légiforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai újításokra van szükség; érdeklődéssel veszi tudomásul a pilóta nélküli légi járművek európai piaca 2050-ig történő fejlődésének áttekintését, az Európa és globális versenyképessége számára abban rejlő hatalmas potenciált, valamint az elkövetkező 5–10 évben e potenciál kiaknázása érdekében meghozandó intézkedéseket, úgymint a kutatási és fejlesztési támogatásokat, amelyeket egy olyan uniós szintű ökoszisztéma bevezetésével lehet megvalósítani, amely magában foglalja mind a szabályozási keretet, mind a technológiát, és összefogja a köz- és magánszféra kulcsfontosságú érdekeltjeit, az uniós finanszírozás szintjének növelését eredményezve, ami különösen az ágazatban működő kkv-k tevékenységét serkentené;

11.  rámutat, hogy az uniós légtérgazdálkodás továbbra is szétaprózódott, és hogy az egységes európai égbolt koncepcióját még nem sikerült megvalósítani; ismételten rámutat a SESAR alapvető szerepére a kutatás összehangolásában és SESAR projekten belüli végrehajtásában, valamint a projekt célkitűzéseinek megvalósításában;

12.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás belső ellenőrzési szolgálata 2017-ben tette közzé végleges jelentését a közös vállalkozásnál a pályázati felhívások Horizont 2020 szabályainak megfelelő előkészítése (köztük a témameghatározások), benyújtása, értékelése és a támogatási javaslatok kiválasztása, valamint a támogatási megállapodások előkészítése tekintetében alkalmazott belső ellenőrzések hatékony és eredményes végrehajtásának és kidolgozásának megfelelőségéről szóló ellenőrzésről; megállapítja, hogy öt ajánlás, köztük egy nagyon fontos ajánlás született, és hogy a közös vállalkozásnak ezek közül négyhez kapcsolódóan sikerült cselekvési tervet végrehajtania; elvárja, hogy a közös vállalkozás az utolsó fennmaradó ajánlással kapcsolatos fellépéseket is végrehajtsa;

13.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiájában leírtak szerint a SESAR 1 vonatkozásában hét kiválasztott tagnál 20 ellenőrzést indítottak el a mind a 15 tagra kiterjedő negyedik ellenőrzési ciklus keretében, melyből 2017 folyamán 18-at zártak le; aggódik a 2017-es 5,01%-os fennmaradó hibaarány miatt; elégedett azonban azzal, hogy a SESAR 1 halmozott fennmaradó hibaaránya 1,09%; megjegyzi, hogy a SESAR 2020 első ellenőrzései azt mutatják, hogy a hibák száma és szintje a Horizont 2020-ban bevezetett egyszerűsítéseknek és a fő kedvezményezettek nagyobb tapasztalatának köszönhetően alacsonyabb;

14.  tudomásul veszi az emberi erőforrások terén folytatott 2017-es teljesítmény-összehasonlítási vizsgálat eredményeit: 60% operatív álláshely, 30% adminisztratív álláshely és 10% meghatározás nélküli álláshely;

15.  javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést a közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier, Julie Ward

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 452., 2018.12.14., 10. o.

(2)

HL C 452., 2018.12.14., 12.. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 64., 2007.3.2, 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 452., 2018.12.14., 10. o.

(8)

HL C 452., 2018.12.14., 12.. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 64., 2007.3.2, 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

  HL L 192., 2014.7.1., 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat