Eljárás : 2018/2178(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0119/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0119/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0258

JELENTÉS     
PDF 201kWORD 58k
28.2.2019
PE 626.786v02-00 A8-0119/2019

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2178(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2178(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–    tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0119/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Szakképzésfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2178(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–    tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0119/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2178(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0119/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (a továbbiakban: a központ) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 17 869 389 euró volt, ami 2016-hoz képest enyhe, 0,84%-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,95%-os szintet ért el, ami 2016-hoz képest 0,04%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,66% volt, ami az előző évhez képest 4,89%-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 52 767 eurót tett ki, ami 2016-hoz képest 2,31%-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 5,06%-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a központ példaértékű teljesítménymutatóként használ, amely méri a tevékenységeiből származó hozzáadott értéket a projektek, a tevékenység és a szervezet szintjén, továbbá költségvetési gazdálkodásának javítása céljából;

4.  nagyra értékeli a központ folyamatos kiváló munkáját, a kutatásokat, elemzéseket és technikai tanácsadást, amelyek célja az egész életen át tartó tanulásra és a szakképzésre vonatkozó uniós szakpolitikák kidolgozásának támogatása, és hangsúlyozza e célból, hogy fontos biztosítani a megfelelő személyzetet és pénzügyi forrásokat, lehetővé téve ezzel az ügynökség számára feladatainak végrehajtását;

5.  üdvözli különösen azt, hogy a központ a kompetenciák és a készségek fejlesztésére összpontosít – különösen az alacsony képzettségű személyek körében –, a munkaerőpiaci integráció célkitűzésének szakképzés, munkaalapú tanulás és tanulószerződéses gyakorlati képzés révén történő támogatása érdekében, továbbá üdvözli az Erasmus+ programhoz, az Új európai készségfejlesztési programhoz, az Europasshoz és a készségkörképhez való hozzájárulását, melynek sikerült elérnie elsődleges célcsoportjait, a politikai döntéshozókat és a szakértőket;

6.  üdvözli a központ kezdeményezését a digitalizációs munka egy új területével kapcsolatban, és még inkább üdvözli a központ által elindított CareersNet hálózatot, mely a kutatás, a pályaorientáció és a karrierfejlesztés új hálózata;

7.  üdvözli a központ arra irányuló kezdeményezését, hogy megerősítse az egész életen át tartó pályaorientációval és a pályafutás-fejlesztéssel kapcsolatos munkáját egy kutatási és együttműködési hálózat létrehozásával ezen a területen, valamint olyan eszközök kidolgozásával, amelyek révén a munkaerőpiaci információk útmutatóba illeszthetők;

8.  megjegyzi, hogy a központ szorosan együttműködik az Európai Képzési Alapítvánnyal (ETF) és az Eurofounddal (Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért), amely együttműködést együttműködési megállapodásokkal tettek hivatalossá; elismeréssel veszi tudomásul, hogy a központ és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi számukra a konferencialétesítmények és a tárhely megosztását, más szinergiák mellett; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a központ a szociális politikákkal foglalkozó négy ügynökség egyike; ennek kapcsán csalódottságának ad hangot a decentralizált ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport által elért eredmények kapcsán, mivel továbbra is várat magára az egymással összefüggésben álló szakpolitikai területekre összpontosító ügynökségek összevonására vagy együttes elhelyezésére vonatkozó konkrét javaslatok kidolgozása; felkéri a központot, hogy a szociálpolitikával foglalkozó három másik ügynökséggel együttműködve vizsgálja meg az egyesülési lehetőségeket;

9.  tudomásul veszi, hogy a központ a mentesítő hatóság észrevételei és megjegyzései alapján intézkedéseket hozott a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban, hogy tovább javítsa a központ műveleteit;

10.  megjegyzi, hogy pénzügyi szabályokban előírtak szerint a központot külső értékelésnek vetették alá a 2013–2016 közötti időszakra vonatkozóan; megjegyzi, hogy az értékelésről szóló zárójelentést a Parlament 2018-ban kapja meg; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen értékelés eredményéről;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv 93,48%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 92-ből (szemben a 2016. évi 94 engedélyezett álláshellyel) 86 kinevezett állandó és ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 26 szerződéses alkalmazott és négy kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a központnál 2017-ben;

12.  tudomásul veszi, hogy a központ emberi erőforrásokkal foglalkozó szolgálatának vezetője 2017 áprilisában távozott, valamint hogy a központ jogtanácsosa is távozott, ami többletmunkát hárított a fennmaradó személyzetre; felkéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az idevonatkozó fejleményekről;

13.  megjegyzi, hogy a központ „méltóság a munka világában“ politikával rendelkezik, és hogy 2017-ben a munkahelyi méltóságra és a zaklatás megelőzésére vonatkozó kötelező képzést vezetette be, továbbá hogy a témában munkaértekezleteket tartottak és tanácsadói készségeket tanítottak;

14.  sajnálattal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a vezetői pozíciókra meghirdetett két felvételi eljárás szabálytalannak minősült; tudomásul veszi a központ erre vonatkozó válaszát, és arra számít, hogy ezt az aggályt megfelelően kezelik; sürgeti a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett intézkedésekről;

15.  sajnálattal állapítja meg, hogy a felvételi eljárások átláthatósága nem mindig biztosított teljes mértékben; üdvözli ezért a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosságuk növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján is; tudomásul veszi a központ válaszát, amely szerint már közzétesz bizonyos állásajánlatokat az EPSO-nál, és hogy az összes álláshirdetés uniós nyelveken történő közzététele jelentősen megnövelné a költségeket;

Közbeszerzés

16.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén a központ még mindig nem alkalmazta a Bizottság által elindított egyik eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; tudomásul veszi a központ jelentéséből, hogy 2018 végén tervezi végrehajtani a szükséges elektronikus intézkedéseket; felszólítja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

17.  tudomásul veszi a központnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzésének és kezelésének, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; aggodalommal mutat rá azonban arra, hogy a központ honlapján nem teszi közzé felső vezetésének önéletrajzait, és hogy a központ felső vezetése, a belső szakértők és az asszisztensek csak úgy nyilatkoznak a potenciális összeférhetetlenségekről, ahogyan azt a központ 2014 óta fennálló, az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikája előírja; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben hozott intézkedésekről;

18.  megismétli arra irányuló felhívását, hogy a központ hozza nyilvánosságra az igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyveit;

19.  megismétli, hogy megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő mechanizmust, amely segítséget nyújtana a bejelentést tevő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot, összhangban a jelenleg zajló intézményközi tárgyalások tárgyát képező, az uniós jog megsértését jelentő személyek védelméről szóló irányelvre irányuló javaslattal (2018/0106 (COD));

Belső ellenőrzés

20.  tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) a 2017–2019. évi stratégiai ellenőrzési terve alapján ellenőrizte a központ internetes szolgáltatásait az Europass, a „készségkörkép”, a „mobilitási eredménytábla” és az európai képesítési keretrendszer weboldalaira összpontosítva; üdvözli, hogy a központ belső ellenőrzési rendszerének kialakítása és működése ezen eszközök tekintetében hatékonynak és eredményesnek bizonyult;

o

o o

21.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2019. ...-i állásfoglalására(14).

25.1.2019

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2178(DEC))

A vélemény előadója: Marian Harkin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Cedefop 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és kijelentette, hogy a Cedefop valósághűen számolt be 2017. december 31-i pénzügyi helyzetéről;

2.  elismerően nyilatkozik a 2017. évi költségvetés magas (99,95%-os) végrehajtási arányáról;

3.  nagyra értékeli a Cedefop folyamatos kiváló munkáját, a kutatásokat, elemzéseket és technikai tanácsadást, amelyek célja az egész életen át tartó tanulásra és a szakképzésre vonatkozó uniós szakpolitikák kidolgozásának támogatása, és hangsúlyozza e célból, hogy fontos biztosítani a megfelelő személyzetet és pénzügyi forrásokat, lehetővé téve ezzel a Cedefop számára feladatainak végrehajtását;

4.  üdvözli különösen azt, hogy a Cedefop a kompetenciák és a készségek fejlesztésére összpontosít – különösen az alacsony képzettségű személyek körében –, a munkaerőpiaci integráció célkitűzésének szakképzés, munkaalapú tanulás és tanulószerződéses gyakorlati képzés révén történő támogatása érdekében, továbbá üdvözli az Erasmus+ programhoz, az Új európai készségfejlesztési programhoz, az Europasshoz és a készségkörképhez való hozzájárulását, melynek sikerült elérnie elsődleges célcsoportjait, a politikai döntéshozókat és a szakértőket;

5.  elismerését fejezi ki a Cedefopnak az uniós ügynökségekkel, különösen az Európai Képzési Alapítvánnyal (ETF) való folytatólagos együttműködése miatt, ami lehetővé teszi a jelentős tudásmegosztást és a hatékonyságfokozást;

6.  üdvözli a Cedefop kezdeményezését a digitalizációs munka egy új területével kapcsolatban, és még inkább üdvözli a Cedefop által elindított CareersNet hálózatot, mely a kutatás, a pályaorientáció és a karrierfejlesztés új hálózata; sürgeti a Cedefopot, hogy használja nagyobb mértékben az EPSO-portált álláshirdetései feladására;

7.  tudomásul veszi, hogy a Cedefop a mentesítő hatóság észrevételei és megjegyzései alapján intézkedéseket hozott a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban, hogy tovább javítsa a Cedefop műveleteit;

8.  üdvözli, hogy a Cedefop csatlakozni készül az e-közbeszerzéshez és az e-benyújtáshoz; megállapítja, hogy a Cedefop az e-számlázás bevezetési módjait vizsgálja;

9.  sajnálja, hogy a Számvevőszék elégtelennek találta két, vezetői álláshelyre kiírt felvételi eljárás irányítását, az eljárásokat pedig szabálytalannak ítélte; elismeri azonban, hogy a Cedefop részletes értékelést végez a két szabálytalan felvételi eljárással kapcsolatban, és jogorvoslati intézkedéseket fontolgat mind a két szóban forgó eljárással, mind általában a felvételi eljárásokkal kapcsolatban, hogy orvosolni lehessen a Számvevőszék által azonosított hiányosságokat;

10.  megismétli, hogy megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő mechanizmust, amely segítséget nyújtana a bejelentést tevő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot, összhangban a jelenleg zajló intézményközi tárgyalások tárgyát képező, az uniós jog megsértését jelentő személyekről szóló irányelvvel;

11.  megismétli arra irányuló felhívását, hogy a Cedefop hozza nyilvánosságra az igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyveit;

12.  a rendelkezésre álló információk alapján azt javasolja, hogy adják meg a mentesítést az Európai Szakképzésfejlesztési Központ ügyvezető igazgatójának a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

3

-

ALDE

Mircea Diaconu

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 43. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 43. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 43. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 43. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 84., 2017.3.17., 1. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat