Eljárás : 2018/2189(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0120/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0120/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.19

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0260

JELENTÉS     
PDF 212kWORD 62k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2189(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 121. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0120/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(8),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(13) és különösen annak 121. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0120/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0120/2019),

A.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(15) szerint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 191 611 843 EUR volt, ami 2016-hoz képest 0,92%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetéséből 34 870 000 EUR az uniós költségvetésből, és 101 397 000 EUR díjakból és járulékokból származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2016. évi pénzügyi évvel megegyező 99%-os volt; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 93,75%-os volt, ami 2016-hoz képest 2,55%-os növekedést jelent;

2.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a korábbi években a számvevőszéki jelentés ismétlődő megállapításai szerint az ágazati finanszírozású tevékenységek 2016-ban 7 600 000 EUR-s hiánnyal zárultak, a költségvetési eredmények évről évre ingadoznak, és az ügynökség 52 000 000 EUR összegű többletet halmozott fel ebből a tevékenységi kategóriából; emlékeztet arra, hogy az ügynökség alapító rendelete előírja, hogy a beszedett ágazati díjaknak elegendőnek kell lenniük az ügynökség vonatkozó tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos költségeinek fedezésére, így felhalmozott többletről nem rendelkezik; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a folyamatban lévő korrekciós intézkedésekről és arról, hogy miként tervezi a jövőben az ilyen többlet elkerülését;

3.  az ügynökség tájékoztatása alapján elismeri, hogy az ügynökség módosítani szándékozik mind a pénzügyi szabályzatát, mind a díjakra és költségekre vonatkozó szabályzatát(16), hogy hivatalosabb formába öntse a felhalmozott többlet kezelését; az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az 2018-ban megkezdte a felülvizsgálatot, és hogy a díjakra és költségekre vonatkozó felülvizsgált szabályzat a tervek szerint 2020. január 1-én lép hatályba; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e felülvizsgálat végrehajtásáról, többek között az esetleges többlet kezelését pontosító rendelkezésekről;

Átvitelek törlése

4.  megjegyzi, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 239 829 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 1,07%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 2,6%-ának felel meg;

Teljesítmény

5.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség számos fő teljesítménymutatót alkalmaz a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték mérésére, költségvetésének javítására és rendszeresen értékeli szabályai és szabványeljárásai relevanciáját;

6.  megjegyzi, hogy 2017-ben az ügynökséget a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet ellenőrizte; elégedetten veszi tudomásul, hogy bár a hivatalos eredmények közzététele még nem történt meg, a kezdeti információk arra engednek következtetni, hogy az ügynökség a világ legfőbb légügyi hatóságai közé tartozik;

7.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elindította az európai stratégiai koordinációs platformot és az Európai Kiberbiztonsági Központot, valamint a „Data4Safety” kezdeményezés első szakaszát, amelynek célja az európai technológiák és a piacvezető szerep támogatása a polgári légi közlekedésben a big data technológiákkal kapcsolatos európai know-how megerősítése érdekében; megjegyzi továbbá, hogy a polgári és katonai légi közlekedés biztonsága közötti együttműködésről megállapodásokat írt alá Franciaországgal, Németországgal és Olaszországgal;

8.  megjegyzi, hogy az (EU) 2018/1139 rendelet 2018. szeptember 11-én lépett hatályba, magában foglalva egy új, drónokra vonatkozó szakaszt és az ügynökség új mandátumát, amely újradefiniálja hatásköreit; megjegyzi továbbá, hogy ez a rendelet felhatalmazza az ügynökséget, hogy felajánlja a Bizottságnak a különféle méretű, többek között a kisméretű drónok szabályozására vonatkozó technikai szakértelmet;

9.  megjegyzi, hogy 2017-ben az ügynökség jelentős mértékű növekedést tapasztalt az elkülönített projektek irányítása terén, amelyek teljes összege 11 300 000 EUR volt (2016-ban 7 300 000 EUR); üdvözli, hogy e projektek célja a nemzeti és regionális légiközlekedési hatóságok szabályozási és felügyeleti képességeinek javítása világszerte, valamint a globális légi közlekedés biztonságának fokozása és az uniós normák előmozdítása érdekében a kutatási projektekhez való hozzájárulás;

10.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a többek között a konfliktusövezetekben a polgári légi közlekedésre leselkedő veszélyekkel, a környezetvédelmi kérdésekkel, valamint a drónok tanúsításával és regisztrálásával kapcsolatos új, illetve kibővült feladatok ellátásához szükséges forrásokat;

11.  üdvözli, hogy az ügynökség aktív szerepet játszik a Horizont 2020 program ajánlattételi felhívásaiban; sürgeti az ügynökséget, hogy továbbra is maradjon aktív a kutatás és a fejlesztés területén;

12.  megjegyzi, hogy az ügynökség az uniós szervezetek számára kidolgozott módszertannal összhangban végezte el éves kockázatértékelését; megjegyzi, hogy a lehetséges kockázatok azonosítása mellett nem merült fel jelentős kockázat 2017-ben;

13.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség forrásokat oszt meg más ügynökségekkel – többek között az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával, az Európai Képzési Alapítvánnyal és az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal – az egymást átfedő feladatokra a felmérések, az e-tanulás és a felhőalapú szolgáltatások terén;

Személyzeti politika

14.  megjegyzi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 100%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 678-ból (beleértve az 5 támogatott álláshelyet) (szemben a 2016. évi 676 engedélyezett álláshellyel) 673 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy a felülvizsgált alaprendelet elfogadásának elmaradása miatt az 5 támogatott álláshelyet nem töltötték be 2017-ben; megállapítja, hogy ezen felül 80 szerződéses alkalmazott és 18 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

15.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly (mind az öt posztot férfi tölti be), és a 29 igazgatótanácsi tisztségből 25-öt férfi, 4-et pedig nő tölt be; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát; felkéri továbbá az ügynökséget, hogy hozzon intézkedéseket a felső vezetésen belüli nemek közötti egyensúly javítása érdekében;

16.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; elismeri, hogy az ügynökség tájékoztatókat szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

17.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is; tudomásul veszi, hogy az ügynökség munkanyelve az angol, és megjegyzi, hogy az ügynökség az ügynökségek hálózata által létrehozott ügynökségközi fórumot használja fel az álláshirdetések közzétételére;

Közbeszerzés

18.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség úgy döntött, hogy összesen 22 000 000 EUR értékben keretszerződéseket köt három vállalkozóval informatikai szolgáltatások beszerzésére; megjegyzi, hogy a Számvevőszék szerint ilyen helyzetben a kiválasztott vállalkozók közül versenyeljárással kell meghatározni, kivel kötik meg az egyes adásvételi szerződéseket; üdvözli az ügynökség válaszát, amely szerint nagyobb figyelmet fog fordítani a versenyeljárások újbóli megnyitására a verseny fokozása érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ajánlások nyomán tett intézkedésekről;

19.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség néhányat már alkalmaz a Bizottság által elindított eszközökből, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés, de e-számlázás nem) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

20.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2017-ben felülvizsgálta a „Pártatlanság és függetlenség: az összeférhetetlenség megelőzése és enyhítése” elnevezésű politikáját az érdekeltségi nyilatkozatok kitöltésének, felülvizsgálatának és frissítésének összes munkatársra való kiterjesztése érdekében; megjegyzi, hogy az ügynökség szerint a Belső Ellenőrzési Szolgálat által készített, az összeférhetetlenség megelőzéséről és mérsékléséről szóló ellenőrzési jelentés közzététele 2019 áprilisában várható; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az összeférhetetlenség megelőzésére és mérséklésére szolgáló jelenlegi rendszerének 2018–2019. évi átfogó felülvizsgálatáról és a Bizottság ajánlásainak végrehajtásáról; üdvözli az ügynökség visszaélések bejelentésére vonatkozó új iránymutatásait;

21.  megjegyzi, hogy az ügynökség bevételének 70%-a díjakból tevődik össze; tudomásul veszi az ügynökség azon véleményét, hogy az a tény, hogy a kérelmezők díjat fizetnek, nem feltétlenül jelent összeférhetetlenséget; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az annak biztosítása érdekében tett intézkedésekről, hogy a díjakból származó finanszírozás ne vezessen összeférhetetlenséghez;

22.  üdvözli az ügynökség tevékenységeinek átláthatóbbá tétele érdekében tett további lépéseket, amelyek értelmében tájékoztatást nyújtanak az ügynökség munkatársai és a külső érdekelt felek közötti találkozókról, valamint azt, hogy ezek az ügynökség honlapján elérhetők;

23.  ösztönzi az ügynökséget, hogy biztosítsa a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét; megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentését követően az ügynökség igazgatósága teljesítette a Számvevőszék kérését azzal, hogy a számvitelért felelős tisztviselőt 2019. januártól igazgatási szempontból közvetlenül az ügynökség igazgatója, funkcionális szempontból pedig igazgatótanácsa felügyeli; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben hozott intézkedésekről;

Belsőkontroll-rendszerek

24.  megjegyzi, hogy 2017-ben a belső ellenőrzési szolgálat kockázatértékelést végzett a következő (2018–2020) ellenőrzési ciklus kidolgozásának támogatására;

25.  megjegyzi, hogy a belső ellenőrzési részleg 2017-ben négy ellenőrzési megbízhatósági kötelezettséget teljesített annak értékelésére, hogy betartották-e a vonatkozó rendeleteket, teljesítették-e a folyamat célkitűzéseit, és megfelelően csökkentették-e a főbb kockázatokat; elégedetten állapítja meg, hogy ez a megbízhatósági szint minden egyes felülvizsgálat során adott volt, és hogy ajánlásokat tettek az ellenőrzési környezet vagy a folyamatok általános hatékonyságának további javítására; tudomásul veszi továbbá, hogy a 2016-ban elvégzett ellenőrzések nyomon követése során a fennmaradó kockázatokat jelentős mértékben, elfogadható szintre csökkentették, és a végső intézkedéssel együtt – melynek lezárását 2018 közepére időzítették – a folyamatban lévő valamennyi intézkedést végrehajtották;

26.  megjegyzi, hogy az ügynökség irányítási standardjainak a legújabb ISO szabványok és az új belső ellenőrzési keretrendszer alapján végzett éves értékelése arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség irányítási rendszere megfelel az irányítási standardoknak a menedzsment és a folyamatok szintjén kialakított megbízható monitoringrendszernek köszönhetően;

o

o o

27.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(17).

23.1.2019

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2189(DEC))

A vélemény előadója: Innocenzo Leontini

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette;

2.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2017-ben 191,6 millió EUR volt, amelyből 37,8 millió EUR származott uniós támogatásból, 103,5 millió EUR a beszedett díjakból és illetékekből és 2,1 millió EUR harmadik országok hozzájárulásaiból; örömmel veszi tudomásul, hogy jóval a Bizottság által kitűzött 95%-os cél feletti, 99%-os végrehajtási aránnyal az ügynökség nagyon közel volt a költségvetés teljes mértékű végrehajtásához; üdvözli az ügynökség kiegyensúlyozott helyzetét a díjak és illetékek tekintetében, valamint ezen összegek 2016-hoz képest történő növekedését; megjegyzi, hogy az ügynökség 2,7 millió EUR többlettel zárta a 2017-es évet, így a felhalmozott többlet 54,9 millió EUR-ra emelkedett; megjegyzi továbbá, hogy 2017-ben teljesítették az átvitelek törlésére vonatkozó 5%-os célkitűzést (3,7%);

3.  arra ösztönzi az ügynökséget, hogy biztosítsa a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy igazgatási kérdésekben az ügynökség igazgatójának, működésbeli kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak kellene közvetlenül beszámolnia, ahogy azt a Számvevőszék hangsúlyozta;

4.  sajnálja, hogy hiányosságok tapasztalhatók a közbeszerzésben, elsősorban a szolgáltatások kapcsán, mely hiányosságok veszélyeztetik az értékarányosságot; javasolja, hogy a kockázatot úgy kezeljék, hogy a lépcsőzetes keretszerződések helyett gyakrabban a verseny újbóli megnyitására törekednek; megjegyzi, hogy bár az ügynökség pénzügyi szabályzata előírja, hogy a közbeszerzéseket az igazgatótanácsnak kell jóváhagynia az ügynökség éves munkaprogramjában vagy eseti finanszírozási határozat révén, közbeszerzést írtak ki, és aláírtak egy legfeljebb 15 millió EUR összegű informatikai keretszerződést annak ellenére, hogy a finanszírozási határozat csak 5 millió EUR összegre szólt; felkéri az ügynökséget, hogy szigorúan tartsa be eljárásait és vezessen be egy további ellenőrzési mechanizmust a közbeszerzési eljárásoknak való megfelelés biztosítása érdekében; megjegyzi, hogy 2017 végére az ügynökség egyes eljárások esetében bevezette az e-közbeszerzést és az e-benyújtást, az e-számlázást azonban nem; megjegyzi továbbá, hogy az e-számlázás tekintetében 2017-ben véglegesítették az üzleti előírásokat; ösztönzi az ügynökséget, hogy vezesse be az e-számlázáshoz szükséges informatikai megoldásokat;

5.   megjegyzi, hogy az EASA irányítási standardjainak a legújabb ISO szabványok és az új belső ellenőrzési keretrendszer alapján végzett éves értékelése arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség irányítási rendszere megfelel az irányítási standardoknak a menedzsment és a folyamatok szintjén kialakított megbízható monitoringrendszernek köszönhetően;

6.  örömmel veszi tudomásul, hogy az ügynökség – a Parlament ajánlását követően – 2017-ben kiterjesztette az érdekeltségi nyilatkozat hatályát az ügynökség teljes személyzetére (nem csak a vezetőkre és az érzékeny funkciókra), beleértve a hosszú távú tanácsadókat, a helyettesítőket és a gyakornokokat is; üdvözli, hogy az érdekeltségi nyilatkozatok értékelésének folyamata egyszerűsödött, és az most már elektronikus formában is lehetséges; üdvözli az EASA-t támogató külső szakértők magatartási kódexének bevezetését, amely meghatározza a külső szakértők átláthatóságára, pártatlanságára, függetlenségére és titoktartás iránti elkötelezettségére irányadó elveket; megismétli, hogy biztosítani kell az ügynökség személyzetének és külső szakértőinek függetlenségét, és azt, hogy ne alakuljon ki összeférhetetlenség; megjegyzi, hogy az átláthatóság és a nyilvánosság biztosítása, illetve annak lehetővé tétele érdekében, hogy a potenciális jelöltek tájékozódhassanak a betöltetlen állásokról, az álláshirdetéseket nem csak az EASA honlapján és a közösségi médiában kell közzétenni, hanem az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján is;

7.  tudomásul veszi az ügynökség álláshelyeire vonatkozó negyedik teljesítmény-összehasonlítási vizsgálat eredményeit, amely azt mutatta ki, hogy álláshelyek átcsoportosítására került sor az igazgatási kategóriákból az operatív kategóriákba (+0,5%);

8  megjegyzi, hogy az ügynökség felülvizsgált alaprendelete(18) nem lépett hatályba 2017-ben, ahogy azt eredetileg tervezték, aminek következtében elvonásra került az uniós támogatásban eredetileg szereplő 1,1 millió EUR-s kiegészítő emberi és pénzügyi forrás, amely azon új feladatok fedezésére szolgált volna, amelyeket a Bizottság a támogatásra vonatkozó második költségvetés-módosítási tervezetben javasolt; megjegyzi, hogy a 2017. évi eredeti létszámtervben 5 álláshely kapcsolódott e rendelet hatályba lépéséhez, és hogy az ezekhez szükséges munkaerő-felvételt elhalasztották; emlékeztet arra, hogy az ügynökség új feladatokkal történő megbízásáról szóló, új EASA-alaprendelet 2018. szeptemberben lépett hatályba, és megismétli annak fontosságát, hogy az ügynökség további finanszírozásban részesüljön annak biztosítása érdekében, hogy sikeresen eleget tehessen új megbízatásainak, valamint megfelelő létszámú és megfelelően képzett személyzet álljon rendelkezésére az új feladatok elvégzéséhez is;

9.  megjegyzi, hogy az (EU) 2018/1139 rendelet 2018. szeptember 11-én lépett hatályba, magában foglalva egy új, drónokra vonatkozó szakaszt és az EASA új mandátumát, amely újra meghatározza az ügynökség hatásköreit; megjegyzi továbbá, hogy ez a rendelet felhatalmazza az ügynökséget, hogy felajánlja a Bizottságnak a különféle méretű, többek között a kisméretű drónok szabályozására vonatkozó technikai szakértelmet;

10.  megjegyzi, hogy 2017-ben az ügynökség jelentős mértékű növekedést tapasztalt az elkülönített projektek irányítása terén, amelyek teljes összege 11,3 millió EUR volt (2016-ban 7,3 millió EUR); üdvözli, hogy e projektek célja a nemzeti és regionális légiközlekedési hatóságok szabályozási és felügyeleti képességeinek javítása világszerte, valamint a globális légi közlekedés biztonságának fokozása és az uniós normák előmozdítása érdekében a kutatási projektekhez való hozzájárulás;

11.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a többek között a konfliktuszónákban a polgári légi közlekedésre leselkedő veszélyekkel, a környezetvédelmi kérdésekkel, valamint a drónok tanúsításával és regisztrálásával kapcsolatos új, illetve kibővült feladatok ellátásához szükséges forrásokat;

12.  üdvözli, hogy az ügynökség aktív szerepet játszik a Horizont 2020 program ajánlattételi felhívásaiban; sürgeti az ügynökséget, hogy továbbra is maradjon aktív a kutatás és a fejlesztés területén;

13.  megjegyzi, hogy az ügynökség az uniós szervezetek számára kidolgozott módszertannal összhangban végezte el éves kockázatértékelését; megjegyzi, hogy a lehetséges kockázatok azonosítása mellett nem merült fel jelentős kockázat 2017-ben;

14.  javasolja, hogy a Parlament adja meg az ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítést.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 46. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 46. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(6)

HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 46. o.

(9)

HL C 434., 2018.11.30., 46. o.

(10)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(11)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(12)

HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(13)

HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

HL C 108/45., 2018.3.22., 229. o.

(16)

A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.

(17)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 29.Jogi nyilatkozat