Eljárás : 2018/2184(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0122/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0122/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0257

JELENTÉS     
PDF 197kWORD 65k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2184(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 94. november 28-i 2695/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0122/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 94. november 28-i 2695/94/EK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0122/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0122/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (a központ) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetése 49 429 100 EUR volt, ami 2016-hoz képest 2,27%-os csökkentést jelent; mivel a központ költségvetésének 88,93%-a intézmények, más ügynökségek és szervek közvetlen hozzájárulásaiból származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017-es pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a 2017-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 93,12%-os volt, ami az előző évhez képest 3,75%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 85,40%-os volt, ami az előző évhez képest 3,21%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg a 2017-re való átvitelek törlésének viszonylag magas szintjét, elérve a 317 986,20 EUR-t, ami az átvitt teljes összeg 8,76%-ának felel meg, annak ellenére, hogy 2016-hoz képest 1,34%-os csökkenés tapasztalható;

Teljesítmény

3.  megjegyzi, hogy a központ bemeneti és kimeneti mutatókat használ fő teljesítménymutatókként, hogy értékelje tevékenységeinek eredményeit, és több mutatót, hogy javítsa költségvetési gazdálkodását; felkéri a központot, hogy fejlessze tovább a fő teljesítménymutatókat tevékenységei eredményének és hatásának értékelésére, annak érdekében, hogy minőségi tanácsot kapjon arra vonatkozóan, hogy miként lehet több hozzáadott értéket biztosítani a központ teljesítménye számára, és javítani a központ üzleti modelljét;

4.  megjegyzi, hogy a központ megkezdte a programok és tevékenységek előzetes értékelésének felülvizsgálatát a Bizottság által nyújtott iránymutatással összhangban, valamint hogy a központ munkaprogramjaiban már rendelkezésre állnak a bemeneti és kimeneti mutatók;

5.  megállapítja, hogy a központ módosított munkaprogramjának végrehajtási aránya 2017-ben 87,7%-os volt;

6.  megelégedéssel nyugtázza a dokumentumok fordítására vonatkozó új árképzési struktúra hatását, ami 3,2 millió EUR megtakarítást jelentett a központ ügyfelei számára 2017-ben, míg a központ bevételei az új árstruktúra hatásának ellenére stabilak maradtak 2017-ben;

7.  üdvözli a luxembourgi II. Európai Iskolával (EEL2) aláírt együttműködési megállapodást, amelynek révén 2017 végén a központ portfóliójában 65 ügyfél szerepelt;

8.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a központ két intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy az uniós ügynökségek hálózata révén megoszthassa forrásait más ügynökségekkel a feladatok közötti átfedésekről: a megosztott szolgáltatások katalógusát, amely felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ügynökségek megoszthatnak, valamint egy közös közbeszerzési portált, amelyen az ügynökségek közbeszerzési terveit osztják meg;

9.  üdvözli, hogy az európai ombudsman 2017-ben elismerte a központ által az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA) együtt a többnyelvűségnek a termékeibe való bevonására tett erőfeszítéseket az ombudsman jó közigazgatásért adományozott díjával a „Kiválóság a polgár-/fogyasztóközpontú szolgáltatások nyújtásában” kategóriában közösen kidolgozott újító projektjükért, amely megkönnyíti a többnyelvű weboldalak fordításának kezelését;

10.  ösztönzi a központot, hogy 2018 végéig bocsássa az uniós intézmények rendelkezésére az IATE (Európai interaktív terminológia) új változatát, biztosítva, hogy az intézményközi terminológiai adatbázis lépést tartson az innovációval;

11.  üdvözli a központ üzleti modelljének 2017-ben elvégzett külső értékelését; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a végleges értékelés eredményéről;

Személyzeti politika

12.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv betöltöttsége 96,9%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 195 álláshelyből (szemben a 2016. évi 197 engedélyezett álláshellyel) 189-et kinevezett tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott töltött be; megjegyzi, hogy ezen felül a központnál 2017-ben 26 szerződéses alkalmazott dolgozott;

13.  ragaszkodik személyzete, valamint közép- és felső vezetése megfelelő földrajzi megoszlásához;

14.  megjegyzi, hogy a központ elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát;

Közbeszerzés

15.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén a központ még mindig nem alkalmazta a Bizottság által indított valamennyi eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; felhívja a központot, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

16.  megjegyzi, hogy az igazgatótanácsának mérete (körülbelül 130 tag és póttag) miatt felmerülő irányítási problémák miatt a központ úgy döntött, hogy az érdekeltségi nyilatkozatokat önéletrajzok nélkül teszi közzé; megjegyzi, hogy az igazgató önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a központ honlapján; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben hozott intézkedésekről;

17.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül a központ igazgatója és igazgatótanácsa felügyelete alá kerül; üdvözli a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének biztosítása érdekében már megtett lépéseket;

18.  megjegyzi, hogy bár a központ finanszírozása nem díjakból történik, a központ igazgatótanácsában képviselt ügyfeleitől kapott bevételektől függ, és hogy ezért fennáll az összeférhetetlenség kockázata a központ termékeinek árképzése tekintetében, ami azzal lenne megoldható, ha a Bizottság szedné be a díjakat a központ ügyfeleitől, és így a központ finanszírozása elsősorban az uniós költségvetésből történne; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kockázat enyhítése érdekében tett intézkedésekről;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2017-ben helyszíni kockázatértékelést végzett a központ valamennyi operatív és támogató tevékenységére kiterjedően; megjegyzi, hogy a kockázatértékelést követően a Belső Ellenőrzési Szolgálat stratégiai belső ellenőrzési tervet készített a 2018–2020 közötti időszakra, melyet az igazgatótanács jóváhagyott;

20.  tudomásul veszi, hogy az üzletmenetfolytonosság-menedzsmentre vonatkozó ellenőrzés, valamint a dokumentumfordítási munkafolyamat irányítására vonatkozó ellenőrzés nyomán tett ajánlások nyomon követése arra a következtetésre jutott, hogy valamennyi ajánlást megfelelően és hatékonyan végrehajtották;

Egyéb megjegyzések

21.  újólag megerősíti az Európai Unión belüli, az EU demokratikus rendszere megfelelő működésének egyik alapvető előfeltételét képező többnyelvűség iránti erőteljes elkötelezettségét; rámutat a Fordítóközpont szerepére a magas színvonalú fordítási és nyelvi szolgáltatások nyújtásában;

22.  aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint több ügynökség és szerv is egyre nagyobb mértékben használ fel más megoldásokat a központ fordítási szolgáltatásai helyett, ami azt jelenti, hogy a központ kapacitása kihasználatlan, hogy a rendszerek megkettőzése áll fenn, és hogy a központ üzleti modelljének és folytonosságának fennmaradása veszélybe kerülhet; felkéri a központot és a Bizottságot, hogy proaktív módon vegye fontolóra e kérdés megoldását és üzleti modelljének javítását e kockázatok mérséklése érdekében;

23.  sajnálja, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2018. április 26-án úgy határozott, hogy felmondja a központtal kötött fordítási megállapodást, annak ellenére, hogy az EUIPO-t létrehozó (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet(14) 148. cikkének értelmében jogi kötelezettsége, hogy igénybe vegye a központ szolgáltatásait; tudomásul veszi a központ által 2018. július 6-án a Törvényszék előtt indított jogi eljárást; felhívja a központot, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a jogi eljárással kapcsolatos fejleményekről;

o

o o

24.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(15).

23.1.2019

VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2184(DEC))

A vélemény előadója: Bogdan Andrzej Zdrojewski

JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1.  újólag megerősíti az Európai Unión belüli, az EU demokratikus rendszere megfelelő működésének egyik alapvető előfeltételét képező többnyelvűség iránti erőteljes elkötelezettségét; rámutat a Fordítóközpont szerepére a magas színvonalú fordítási és nyelvi szolgáltatások nyújtásában;

2.  megelégedéssel nyugtázza az új árképzési struktúra hatását a dokumentumok fordítására, ami 3,2 millió EUR megtakarítást jelentett a központ ügyfelei számára 2017-ben, míg a központ bevételei az új árstruktúra hatásának ellenére stabilak maradtak 2017-ben;

3.  üdvözli a luxembourgi II. Európai Iskolával (EEL2) aláírt együttműködési megállapodást, amelynek révén 2017 végén a központ portfóliójában 65 ügyfél szerepelt;

4.   tudomásul veszi, hogy az üzletmenetfolytonosság-menedzsmentre vonatkozó ellenőrzés, valamint a dokumentumfordítási munkafolyamat irányítására vonatkozó ellenőrzés nyomán tett ajánlások nyomon követése arra a következtetésre jutott, hogy valamennyi ajánlást megfelelően és hatékonyan végrehajtották;

5.  megjegyzi, hogy a központ megkezdte a programok és tevékenységek előzetes értékelésének felülvizsgálatát a Bizottság által nyújtott iránymutatással összhangban, valamint hogy a központ munkaprogramjaiban már rendelkezésre állnak a bemeneti és kimeneti mutatók;

6.  ösztönzi a központot, hogy 2018 végéig bocsássa az uniós intézmények rendelkezésére az IATE (Európai interaktív terminológia) új változatát, biztosítva, hogy az intézményközi terminológiai adatbázis lépést tartson az innovációval; ragaszkodik személyzete, valamint közép- és felső vezetése megfelelő földrajzi megoszlásához;

7.  elismeri, hogy a Számvevőszékre jelentős munkateher hárul; felhívja azonban a Számvevőszéket, hogy időben tegye közzé jelentéseit, különösen az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjára vonatkozóan annak érdekében, hogy a Parlamentnek elegendő ideje legyen költségvetési és politikai ellenőrzési feladatainak megfelelő végrehajtására.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Liadh Ní Riada

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 205. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 205. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 205. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 205. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(11)

HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 415/01., 2017.12.5., 1. o.

(14)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről (HL L 154., 2017.6.16., 1. o.).

(15)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat