Eljárás : 2018/2211(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0126/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0126/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.51

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0292

JELENTÉS     
PDF 188kWORD 57k
1.3.2019
PE 626.830v02-00 A8-0126/2019

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2211(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Martina Dlabajová

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2211(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2019),

1.  mentesítést ad a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2211(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05827/2019 – C8-0100/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet(10) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(11) és különösen 5. cikke, (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2019),

1.  jóváhagyja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2211(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2019),

A.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: a közös vállalkozás) a 2007/198/Euratom tanácsi határozattal(13), 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra;

B.  mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és harmadik országok, melyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén;

C.  mivel a közös vállalkozás célja, hogy biztosítsa az Unió hozzájárulását az ITER nemzetközi fúziósenergia-projekthez, hajtsa végre az Euratom és Japán közötti szélesebb körű megközelítést, és készítsen elő egy demonstrációs fúziós reaktort;

D.  mivel a közös vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését;

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentés (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) szerint az éves beszámoló minden lényeges szempontból áttekinthetően, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a közös vállalkozás 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;

2.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2017. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozás felelős az Unió hozzájárulásáért az ITER-projekthez, és hogy a költségvetés felső korlátját – 6 600 000 000 EUR – 2020-g tartani kell; megjegyzi, hogy ez az összeg nem tartalmazza a Bizottság által 2010-ben az esetleges kockázatok fedezésére javasolt 663 000 000 EUR-t;

4.  megjegyzi, hogy az ITER Szervezetének Tanácsa (az ITER Tanács) 2016 novemberében jóváhagyta az ITER-projekt új alapkoncepcióját annak hatóköre, ütemezése és költségei tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy jóváhagyták az „Első plazma” és a „Deutérium-trícium” műveletek átfogó ütemtervét; megjegyzi, hogy az új ITER projekt-alapkoncepció elfogadását követően a közös vállalkozás új ütemtervet készített és újraszámította a közös vállalkozás által a projekt kiépítési szakaszához való hozzájárulás előzetes becsült összköltségét;

5.  hangot ad amiatti folyamatos aggodalmának, hogy az eredetileg tervezetthez képest jelenleg mintegy 15 éves késéssel számolnak a teljes kiépítési szakasz becsült befejezési dátumát illetően; tudomásul veszi, hogy az ITER-projekt 2017 végén az „Első plazma” elnevezésű projekt „teljes építési területe” 50%-ának teljesítéséről számolt be; tudomásul veszi, hogy az ITER Tanács által elfogadott új ütemterv négy szakaszból álló megközelítést tartalmaz, amelyben 2025 decemberét tűzték ki a projekt kiépítési szakasza első stratégiai mérföldkövének megvalósítására („Első plazma”) és 2035 decemberét a teljes kiépítési szakasz becsült befejezési dátumául; elismeri, hogy az új szakaszos megközelítés célja, hogy a projekt végrehajtását jobban összehangolják az ITER Szervezete összes tagjának prioritásaival és korlátozásaival;

6.  nyugtázza a Számvevőszék jelentésének ama megállapítását, hogy a közös vállalkozás irányító testülete előtt 2016 decemberében bemutatott eredmények alapján várhatóan további finanszírozásra lesz szükség a 2020 utáni kiépítési szakaszban a már lekötött (2018-as árakon) 5 400 000 000 EUR-n túlmenően, ami 82%-os növekedést jelent az elfogadott 6 600 000 000 EUR-s (2018-as árakon) költségvetéshez képest; megismétli, hogy a Tanács által 2010-ben elfogadott 6 600 000 000 EUR-s összeg a közös vállalkozás számára felső korlátként szolgál a 2020-ig történő kiadások tekintetében; elismeri, hogy az ITER-projekt befejezéséhez szükséges további finanszírozásnak tartalmaznia kell a jövőbeni többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásait is;

7.  kiemeli, hogy a kiépítési szakaszon kívül a közös vállalkozásnak hozzá kell majd járulnia az ITER műveleti szakaszhoz, valamint az azt követő ITER deaktiválási és leszerelési szakaszhoz is; tudomásul veszi, hogy a deaktiválási és leszerelési szakaszhoz való hozzájárulás becsült összege 95 540 000 EUR (2001-es árakon), illetve 180 200 000 EUR (2001-es árakon); aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2035 utáni működési szakaszhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulást még nem becsülték meg; felhívja a közös vállalkozást, hogy a lehető legrövidebb időn belül végezze el a 2035 utáni működési szakasz költségbecslését;

8.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság 2017. június 14-i, „Az EU hozzájárulása az ITER projekt reformjához” című közleményében azt javasolta, hogy az ütemtervet illetően legfeljebb 24 hónapos tartalék, illetve költségvetés szempontjából pedig 10–20%-os tartalék lenne megfelelő; megjegyzi továbbá, hogy a 6 000 000 000 EUR-s költségvetési korlát betartása érdekében tett intézkedések között volt az „Első plazma” szempontjából nem kulcsfontosságú összetevők beszerzésének és telepítésének elhalasztása is; nagyon aggódik amiatt, hogy még ha történtek is biztató lépések az ITER-projekt kiépítési szakasza igazgatásának és ellenőrzésének javítása érdekében, továbbra is fennáll a kockázat, hogy még az új javasolt alapkoncepcióhoz képest is tovább nőnek a költségek és a projekt végrehajtását érintő késedelmek; felhívja a közös vállalkozást és a projekt valamennyi résztvevőjét, hogy tegyenek megfelelő lépéseket az összes lehetséges kockázat azonosítása és elemzése érdekében, és dolgozzanak ki cselekvési tervet, amely a brexit hatásának további elemzését is tartalmazza;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

9.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2017-es költségvetés 588 916 058 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 864 914 263 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 99,9%-os, illetve 96,3%-os volt (2016-ban 99,8% és 98,1%);

10.  sajnálja, hogy a költségvetés-tervezési folyamat súlyos hiányosságai és egyes szerződések végrehajtásának felgyorsulása miatt a közös vállalkozásnak végül 832 600 000 EUR kifizetési előirányzatra volt szüksége 2017-ben, míg a 2017. februárban jóváhagyott kezdeti összeg 548 600 000 EUR-t tett ki; sajnálattal állapítja meg, hogy a közös vállalkozás becslése szerint a 2018. évi költségvetésben mintegy 150 000 000 EUR összegű a hiány a kifizetési előirányzatok vonatkozásában; tudomásul veszi a közös vállalkozás válaszából, hogy az Euratom további kifizetési előirányzatokat biztosított, és hogy a kifizetési előrejelző rendszert teljesen újratervezték és integrálták;

11.  megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokra rendelkezésre álló 588 916 058 EUR 96,5%-át közvetlen egyedi kötelezettségvállalások révén használták fel (2016-ban 99,7%);

12.  tudomásul veszi a 2017. évi költségvetés szinte teljes végrehajtását és az automatikus átviteleket;

13.  megjegyzi, hogy a költségvetési eredménykimutatás egyenlegének összege 2017-ben 17 236 192 EUR volt (2016-ban 5 880 000 EUR);

Teljesítmény

14.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás teljesítménye méréséhez technikai és nem technikai jellegű, valamint fő teljesítménymutatókat alkalmaz; üdvözli, hogy 2017-ben a közös vállalkozás az ITER Tanács kilenc tervezett mérföldkövéből hetet teljesített; elismeréssel veszi tudomásul, hogy az ITER-projekt átfogó szintjén az ITER Tanács 32 mérföldkövéből 30 teljesült;

15.  megjegyzi, hogy az elmúlt években javult a menetrendek tartalma, szerkezete és ezért megbízhatósága és hatékonysága;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

16.  megjegyzi, hogy 2017-ben a közös vállalkozás irányító testülete folytatta a csalás elleni stratégia közbeszerzési részének végrehajtását; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás a beszerzési csalásra vonatkozó saját kockázatmutatói – azaz figyelmeztető jelzések – alapján ellenőrző listát fogadott el, amely a csalás elleni informatikai eszköz kifejlesztésének előfeltételét képezi, és azt belsőleg fejlesztette ki; tudomásul veszi, hogy az ellenőrző lista használatát most vezetik be a közös vállalkozás belső eljárásaiba, más közbeszerzési módosításokkal együtt; megjegyzi, hogy az új alkalmazottak etikai és feddhetetlenségi képzésben részesültek;

Személyzeti felvételi eljárás

17.  sajnálattal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentős hiányosságokat tárt fel a kulcspozíciókban lévő vezetők felvételével kapcsolatban; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért bármely javulásról;

Belsőkontroll-rendszerek

18.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás nem követte folyamatosan nyomon a felsővezetők által tett érdekeltségi nyilatkozatokat; felhívja a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért bármely javulásról;

19.  megállapítja, hogy 2018-ban az Európai Unió Törvényszéke – a munkaerő-felvételi eljárás szabálytalanságára hivatkozva – semmisnek nyilvánította a közös vállalkozás két 2015. évi felvételi határozatát; a közös vállalkozás válaszából tudomásul veszi, hogy fellebbezett e megsemmisítések ellen, és hogy az európai ombudsman ezekben az esetekben a közös vállalkozás javára döntött;

20.  sajnálattal állapítja meg, hogy a belső kommunikációs stratégiák jelentős hiányosságai nem biztosították a megfelelő információk terjesztését a leszerelési szakasz becsült költségeiről a szervezeten belül, és ezért a közös vállalkozás nem tette közzé az előző évek számláiban az e kötelezettségre vonatkozó elszámolást; tudomásul veszi, hogy a 2017. december 31-ig rendelkezésre bocsátott előirányzatok összege a becslések szerint 85 200 000 EUR volt;

Operatív közbeszerzések és támogatások

21.  megjegyzi, hogy 2017 folyamán 83 operatív közbeszerzési eljárás indult, és 69 operatív közbeszerzési szerződés megkötésére került sor.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 452., 2018.12.14., 12. o.

(2)

HL C 452., 2018.12.14., 12. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 452., 2018.12.14., 10. o.

(8)

HL C 452., 2018.12.14., 12. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(11)

HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

  A Tanács 2007/198/Euratom határozata (2007. március 27.) a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER közös vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat