Eljárás : 2018/2191(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0134/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0134/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.22

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0263

JELENTÉS     
PDF 199kWORD 66k
1.3.2019
PE 626.791v02-00 A8-0134/2019

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2191(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2191(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0134/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2191(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0081/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0134/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2191(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0134/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: a központ) 2017-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 58 042 653 EUR volt, ami 2016-hoz képest enyhe, 0,35%-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetésének 97,80%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,78% volt, ami 2016-hoz képest 1,76%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 81,71%-os volt, ami az előző évhez képest 2,45%-os növekedést jelent;

2.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a központ költségvetése euróban van megadva; ugyanakkor a központ székhelye az euróövezeten kívül (Svédországban) található, tehát sok kiadása svéd koronában (SEK) van; továbbá a központ az átváltási árfolyamok ingadozásának is ki van téve, mivel egyrészt bankszámlái pénzneme a svéd korona, másrészt bizonyos műveleteket egyéb külföldi pénznemben bonyolít le;

Átvitelek törlése

3.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 953 754 EUR-t, ami 2016-hoz képest 3,11 %-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 8,73 %-ának felel meg;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a központ számos fő teljesítménymutatót is használ a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére, valamint a 2015. március 13-i bizottsági szolgálati munkadokumentumban(14) szereplő fő teljesítménymutatók listáját is többek között költségvetése kezelésének javítása érdekében;

5.  tudomásul veszi, hogy a központ véglegesítette betegségfelügyeleti rendszereinek újratervezési ütemtervét, az egészségügyre az Unióban leselkedő újabb veszélyekre vonatkozóan értékeléseket tett közzé és továbbra is támogatta az európai mikrobiológiai laboratóriumok kapacitásainak ellenőrzését;

6.  emlékeztet, hogy a központ küldetése a fertőző betegségek által az emberi egészségre jelentett aktuális és várható veszélyek felismerése, felmérése és a róluk szóló tájékoztatás; hangsúlyozza, hogy a központ 2017-ben 59 hivatalos tudományos felkérésre reagált, ebből 35 a Parlamenttől érkezett, és összesen 210 jelentést tett közzé (2016-ban 158-at), köztük 38 gyors kockázatértékelést, melyek új betegségek jelentette európai fenyegetésekkel foglalkoztak, továbbá 78 felügyeleti jelentést;

7.  megjegyzi, hogy a központ az EPHESUS projektet is elindította, melynek célja az Unió/EGT közegészségügyi ágazata valamennyi fertőző betegségeket felügyelő rendszerének értékelése, és elkezdte betegségmegelőzési programjainak értékelését is;

8.  üdvözli, hogy a központ előtérbe helyezte azokat a tevékenységeket, amelyek az uniós antimikrobiális rezisztencia és a védőoltásokkal szembeni növekvő bizalmatlanság fenyegetéseinek kezelésével foglalkoztak;

9.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a központ megosztja a bevált gyakorlatokat, és rendszeresen együttműködik más ügynökségekkel, nevezetesen az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal, az Európai Gyógyszerügynökséggel és a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjával; elismeri továbbá, hogy a központ a más ügynökségek által szervezett intézményközi közbeszerzésekben vesz részt; hangsúlyozza, hogy a központnak továbbra is elő kell mozdítania az egyéb uniós ügynökségekkel és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködést és párbeszédet kell folytatnia az érdekelt felekkel és a polgárokkal;

10.  megjegyzi, hogy a 2013–2017 közötti időszakra vonatkozó külső értékelésre 2018–2019-ben kerül majd sor; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ennek eredményéről;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 91,21%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 182-ből (szemben a 2016. évi 186 engedélyezett álláshellyel) 166 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy ezen felül a központnál 2017-ben 97 szerződéses alkalmazott és három kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

12.  tudomásul veszi, hogy a központ elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; megállapítja, hogy a politika bizalmas tanácsadást és képzéseket is kínál; megjegyzi, hogy 2017-ben két zaklatási ügyet jelentettek és vizsgáltak ki;

Közbeszerzés

13.  elismeri, hogy a Bizottság Informatikai Főigazgatósága (DG DIGIT) e-PRIOR alkalmazásán alapuló elektronikus munkafolyamatok használata a közbeszerzések nyomon követésének javulásán túl javította a központ közbeszerzési eljárásait; tudomásul veszi továbbá, hogy a központ 2017-ben 316 közbeszerzési eljárást folytatott le;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

14.  megállapítja, hogy a központ igazgatójának önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a központ honlapján; aggodalommal állapítja meg, hogy az igazgatótanács és a tanácsadó fórum néhány néhány tagjának érdekeltségi nyilatkozata és önéletrajza hiányzik; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért intézkedésekről;

15.  tudomásul veszi az központnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megjegyzi, hogy a központ szerint az Európai Csalás Elleni Hivatal 2017-ben további intézkedés nélkül lezárt egy visszaéléssel kapcsolatos ügyet; megjegyzi, hogy 2017-ben hat lehetséges összeférhetetlenséget tártak fel és vizsgáltak meg, amelyek közül egy összeférhetetlenséget állapítottak meg, amelynek következtében egy személyt arra szólítottak fel, hogy tartózkodjon egy adott napirendi pont megvitatásától;

Belsőkontroll-rendszerek

16.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben az ellenőrzések mellőzésének és a megállapított folyamatoktól és eljárásoktól való eltérések száma 26 volt, ami 2016-hoz képest 14-gyel kevesebb; elismeri, hogy az ellenőrzések mellőzése számának csökkentése érdekében cselekvési tervet fogadtak el; felszólítja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az e tekintetben hozott korrekciós intézkedések eredményeiről;

17.  megjegyzi, hogy a gyógyszeriparral tartott találkozókra vonatkozó belső eljárás mellett az egyetértési megállapodások és együttműködési megállapodások harmadik felekkel való megkötésére vonatkozó belső eljárás kidolgozása is folyamatban van; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Egyéb megjegyzések

18.  megjegyzi, hogy a központ 2016. júliusban aláírta az új helyszínére vonatkozó új bérleti szerződést, amely 2018. február végén lépett hatályba, és hogy az új bérleti szerződés időtartama 15 év; megállapítja, hogy a központ 2018 áprilisában elfoglalta új irodáit;

o

o o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(15).

24.1.2019

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2191(DEC))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megállapítja, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a központ) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 58 042 653 EUR volt, ami 2016-hoz képest enyhe, 0,35%-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a központ költségvetésének 97,80%-a az uniós költségvetésből származik;

2.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,78%-os volt, ami 1,76 százalékpontos emelkedést jelent 2016-hoz képest; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 81,71%-os volt, ami 2016-hoz képest 2,45 százalékpontos növekedést jelent;

3.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a központ költségvetése euróban van megadva; ugyanakkor a központ székhelye az euróövezeten kívül (Svédországban) található, tehát sok kiadása svéd koronában (SEK) van; továbbá a központ az átváltási árfolyamok ingadozásának is ki van téve, mivel egyrészt bankszámlái pénzneme a svéd korona, másrészt bizonyos műveleteket egyéb külföldi pénznemben bonyolít le;

4.  emlékeztet, hogy a központ küldetése a fertőző betegségek által az emberi egészségre jelentett aktuális és várható veszélyek felismerése, felmérése és a róluk szóló tájékoztatás; hangsúlyozza, hogy a központ 2017-ben 59 hivatalos tudományos felkérésre reagált, ebből 35 a Parlamenttől érkezett, és összesen 210 jelentést tett közzé (2016-ban 158-at), köztük 38 gyors kockázatértékelést, melyek új betegségek jelentette európai fenyegetésekkel foglalkoztak, továbbá 78 felügyeleti jelentést;

5.  megjegyzi, hogy 2017-ben az igazgatótanács elindította a központ 2013–2017 közötti időszakra vonatkozó, harmadik külső értékelésének előkészítését, amely 2018. szeptemberben el is kezdődött; megjegyzi, hogy a központ az EPHESUS projektet is elindította, melynek célja az Unió/EGT közegészségügyi ágazata valamennyi fertőző betegségeket felügyelő rendszerének értékelése, és elkezdte betegségmegelőzési programjainak értékelését is;

6.  üdvözli, hogy a központ előtérbe helyezte azokat a tevékenységeket, amelyek az uniós antimikrobiális rezisztencia és a védőoltásokkal szembeni növekvő bizalmatlanság fenyegetéseinek kezelésével foglalkoztak;

7.  hangsúlyozza, hogy a központ új informatikai eszközöket vezetett be a beszerzési folyamat megtervezésének és nyomon követésének javítására, a közelmúltbeli ellenőrzés során azonosított jelentős hiányosságok korrigálása érdekében;

8.  hangsúlyozza, hogy a központnak továbbra is elő kell mozdítania az egyéb uniós ügynökségekkel és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködést és párbeszédet kell folytatnia az érdekelt felekkel és a polgárokkal;

9.  kiemeli, hogy 2017-ben két zaklatási ügyet jelentettek és vizsgáltak ki;

10.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, miszerint kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a központ 2017-re vonatkozó éves beszámolója megbízható, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

11.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

46

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ECR

Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 128. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 128. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 128. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 128. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 108., 2018.3.22., 213. o.

(14)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum (2015. március 13.): „Iránymutatások a decentralizált uniós ügynökségek igazgatói számára a fő teljesítménymutatókról”, SWD(2015)0062.

(15)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat