Eljárás : 2018/2203(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0137/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0137/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.28

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0269

JELENTÉS     
PDF 201kWORD 65k
1.3.2019
PE 626.797v02-00 A8-0137/2019

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2203(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2203(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0137/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2203(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0137/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2203(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0137/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 23 999 257 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 10,28%-os növekedést jelent; mivel a hatóságot az Unió (8 946 404 EUR, azaz 37%) hozzájárulásából, valamint a tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságainak (15 052 852 EUR, azaz 63%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,79%-os volt, amivel a hatóság megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami a 2016. évhez képest 0,11%-os emelkedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 88,09% volt, ami a 2016. évhez képest 0,88%-os enyhe csökkenést jelent;

2.  tudomásul veszi a hatóság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy végrehajtsa költségvetésének és alkalmazottainak belső átcsoportosítását, mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról fokozatosan áttevődik a felügyeleti konvergenciára és a végrehajtásra; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a források elosztása vonatkozásában biztosítani kell a megfelelő rangsorolást;

Átvitelek törlése

3.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 127 694 eurót, ami az átvitt teljes összeg 5,47%-ának felel meg, a 2016. évi arányhoz hasonlóan;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság 13 stratégiai szintű célkitűzést határozott meg fő teljesítménymutatókkal (KPI) mérve, amelyek három operatív stratégiai célkitűzése között oszlanak meg a tevékenységei által biztosított hozzáadott érték értékelése és a költségvetés kezelésének javítása érdekében, a belsőleg használt egyéb mutatók mellett;

5.  megjegyzi, hogy a hatóság nyolc fő teljesítménymutató tekintetében teljesítette a kitűzött célt; elismeri, hogy közel volt a fennmaradó öt fő teljesítménymutató eléréséhez, amelyek némelyike meglehetősen ambiciózus volt, és nem sok hiányzott az elérésükhöz;

6.  hangsúlyozza, hogy a hatóság alapvető feladata, hogy hozzájáruljon magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok meghatározásához, a jogilag kötelező erejű uniós előírások következetes alkalmazásához, ösztönözze és megkönnyítse a feladatok és hatáskörök átruházását az illetékes hatóságok között, hatáskörén belül figyelemmel kísérje és értékelje a piaci fejleményeket, valamint elősegítse a kötvénytulajdonosok, nyugdíjrendszeri tagok és kedvezményezettek védelmét;

7.  kiemeli a hatóság szerepét a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti és adott esetben a nemzetközi felügyeletet ellátó intézményekkel történő koordináció elősegítésében és előmozdításában;

8.  megjegyzi azonban, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság korlátokba ütközött a felügyeleti rendszer felépítése, az erőforrások szűkössége és bizonyos esetekben az illetékes nemzeti hatóságok által biztosított elégtelen támogatás és együttműködés miatt; rámutat, hogy a felügyeleti konvergencia elérése érdekében még sok tennivaló áll az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, a jogalkotók és az illetékes nemzeti hatóságok előtt;

9.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatokkal kapcsolatos megbízatását nem lépheti túl; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

10.  úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;

11.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;

12.  hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni, foglalkozni kell a meglévő, pénzmosás elleni hatáskörök kérdésével, valamint gyors eszmecserét kell biztosítani az Európai Bankhatósággal („EBH”) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kérdésében;

13.  üdvözli, hogy a hatóság a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeleti feladata összefüggésében a visszaélések bejelentésére vonatkozó politikát fogadott el, és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak hasonló politikákat kell elfogadniuk;

14.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságán és közös közbeszerzéseken keresztül proaktív módon azonosítja a hatékonyság és a szinergiák lehetőségeit más ügynökségekkel, különösen az EBH-val és az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal („ESMA”); kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az EBH-val és az ESMA-val közösen arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe;

15.  kifejezetten üdvözli a hatóság átszervezését, amelynek célja többek között a költségmegtakarítás és a hatékonyság növelése a szervezeti egységei közötti koordináció összeolvasztásával vagy bővítésével, a gördülő költségvetési előrejelzési folyamat bevezetésével vagy új pénzügyi folyamatok végrehajtásával;

16.  megjegyzi, hogy a hatóság a Bizottság által biztosított Sysper rendszerrel váltja fel a jelenlegi elektronikus emberierőforrás-gazdálkodási rendszerét; tudomásul veszi, hogy a hatóság lehetővé fogja tenni a szervezet számára, hogy profitáljon az alacsonyabb költségekből, a szinergiákból és a hatékonyságból; kéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért konkrét eredményekről;

17.  megjegyzi emellett, hogy a Bíróság szerint különösen nehéz feladat a hatóság számára a hangsúly áthelyezése a szabályozásról a felügyeletre a felügyeleti feladatokra rendelkezésre álló szűkös források (a hatóság személyzetének 14%-a) miatt, különösen a határokon átnyúló vállalkozások és a belső modellek felügyelete tekintetében;

18.  mindazonáltal megállapítja, hogy a Számvevőszék értékelése nagyon rövid, és kevés javaslatot tartalmaz a hatóság hatékonyabb pénzügyi gazdálkodására vonatkozóan; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

19.  megjegyzi, hogy a három európai felügyeleti hatóság külső értékelésére 2017-ben került sor; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a külső értékelésben megállapított hiányosságok kezelése érdekében (a hatóság által) megtett intézkedésekről;

Személyzeti politika

20.  tudomásul veszi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 99,01%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 101-ből (szemben a 2016. évi 93 engedélyezett álláshellyel) 100 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül a hatóságnál 2017-ben 34 szerződéses alkalmazott és 17 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

21.  tudomásul veszi, hogy a hatóság elfogadott egy a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát;

22.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; tudomásul veszi a hatóság válaszát az ilyesfajta közzététel által kiváltott magas fordítási költségekre vonatkozóan;

Közbeszerzés

23.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság az egyik első uniós ügynökség, amely elektronikus közbeszerzési megoldásra irányuló projektet indított; üdvözli, hogy a megoldás hatékonyabb és átláthatóbb beszerzési folyamatot eredményez, amely mind a hatóság, mind pedig a lehetséges beszállítói számára előnyökkel jár;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

24.  elismeri a hatóság által már bevezetett intézkedéseket, valamint a hatóságnak az átláthatóság biztosítására, az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmére irányuló folyamatos erőfeszítéseit; üdvözli, hogy a hatóság honlapján közzéteszi a külső érdekelt felekkel tartott találkozók jegyzékét;

25.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül a hatóság igazgatója és igazgatótanácsa felügyelete alá kerül; megelégedéssel veszi tudomásul a függetlenség megerősítése érdekében már megtett intézkedéseket;

26.  tudomásul veszi, hogy 2017 elején egy, a hatóság személyzetéhez rendelt etikai tisztviselőt neveztek ki, amely támogatja az etikai tisztviselő feladatának megerősítését; kéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Belső kontrollrendszerek

27.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett a hatóság stressztesztje során az irányítási ellenőrzések hatékonyságának értékelése céljából; kéri a hatóságot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen ellenőrzés eredményeiről;

28.  üdvözli, hogy a hatóság a folyamatok és konvergenciák két új felügyeleti osztályát vezette be annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a felügyeletre;

Egyéb megjegyzések

29.  megjegyzi, hogy a hatóság bevételei a jövőben csökkenhetnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében; megjegyzi, hogy e ténnyel kapcsolatban egyéb kockázatokat jelent a szerződések folytonossága és a határokon átnyúló bankcsoportokra vonatkozó uniós felügyeleti megközelítések következetessége; felhívja a hatóságot, hogy továbbra is figyeljen oda e kockázatokra, és készüljön fel azok enyhítésére;

o

o o

30.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

24.1.2019

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2203(DEC))

A vélemény előadója: Doru-Claudian Frunzulică

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a továbbiakban a „hatóság”) 2017. évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek; mindazonáltal megállapítja, hogy a Számvevőszék értékelése nagyon rövid, és kevés javaslatot tartalmaz az EIOPA hatékonyabb pénzügyi gazdálkodására vonatkozóan; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

2.  hangsúlyozza, hogy a hatóság alapvető feladata, hogy hozzájáruljon magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok meghatározásához, a jogilag kötelező erejű uniós előírások következetes alkalmazásához, ösztönözze és megkönnyítse a feladatok és hatáskörök átruházását az illetékes hatóságok között, hatáskörén belül figyelemmel kísérje és értékelje a piaci fejleményeket, valamint elősegítse a kötvénytulajdonosok, nyugdíjrendszeri tagok és kedvezményezettek védelmét;

3.  kiemeli a hatóság szerepét a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti és adott esetben a nemzetközi felügyeletet ellátó intézményekkel történő koordináció elősegítésében és előmozdításában;

4.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását – teljesítenie kell az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat és megbízatást, és e feladatokkal kapcsolatos megbízatását nem lépheti túl; felhívja a hatóságot, hogy biztosítsa a Számvevőszék ajánlásainak megfelelő nyomon követését és végrehajtását;

5.  úgy véli, hogy munkája végzésekor és különösen a végrehajtási jogszabályok kidolgozásakor az EIOPA-nak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell tevékenységeiről az Európai Parlamentet és a Tanácsot; hangsúlyozza, hogy feladatainak jellegéből adódóan a hatóságnak átláthatónak kell lennie, nem csupán az Európai Parlament és a Tanács, hanem az összes uniós polgár számára is;

6.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak kiemelt figyelmet kell fordítania az arányosság elvére megbízatásának teljesítése során; kiemeli, hogy különösen 2. és 3. szintű intézkedések megfogalmazásakor figyelmet kell fordítani a nemzeti pénzügyi piacok egyedi jellemzőire;

7.  tudomásul veszi a hatóság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy végrehajtsa költségvetésének és alkalmazottainak belső átcsoportosítását, mivel a hatóság munkaterhelése a szabályozási feladatokról fokozatosan áttevődik a felügyeleti konvergenciára és a végrehajtásra; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a források elosztása vonatkozásában biztosítani kell a megfelelő rangsorolást;

8.  megállapítja, hogy a 2016 végi 139 fős személyzeti létszámmal szemben a személyzet létszáma 2017 végén 151 fő volt;

9.  hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell elkülöníteni, foglalkozni kell a meglévő, pénzmosás elleni hatáskörök kérdésével, valamint gyors eszmecserét kell biztosítani az Európai Bankhatósággal a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kérdésében; kéri a hatóságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatást az EBH-val és az ESMA-val közösen arra vonatkozóan, hogy miként lehet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggő kockázatokat integrálni a prudenciális felügyeletbe;

10.  üdvözli, hogy a hatóság a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyeleti feladata összefüggésében a visszaélések bejelentésére vonatkozó politikát fogadott el, és hangsúlyozza, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak hasonló politikákat kell elfogadniuk;

11.  felhívja a figyelmet arra, hogy a hatóság költségvetésének finanszírozása 40%-ban európai uniós forrásokból, 60%-ban pedig az uniós tagállamok felügyeleti hatóságainak közvetlen hozzájárulásaiból történik, és hogy ez a vegyes finanszírozási megoldás fenyegetést jelenthet függetlenségére és felügyeleti feladataira; tudomásul veszi az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az EU-ból, és tudomásul veszi ennek pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeit; kiemeli, hogy a hatóság bevétele csökkenni fog az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntése következtében, és hangsúlyozza, hogy finanszírozására megfelelő megoldásokat kell találni, mivel csak elegendő pénzügyi forrás tenné lehetővé a hatóság számára megbízatása következetes, független és hatékony végrehajtását, szem előtt tartva a pénzügyi piacok biztonságosabbá tételét és az európai fogyasztók hatékonyabb védelmét;

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Virginie Rozière

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun

2

-

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 61. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 61. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 331., 2010.12.15., 48. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 61. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 61. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(11)

HL L 331., 2010.12.15., 48. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 84/37., 2017.3.17., 179. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat