Eljárás : 2018/2183(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0138/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0138/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.38

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0279

JELENTÉS     
PDF 200kWORD 64k
1.3.2019
PE 626.807v02-00 A8-0138/2019

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2183(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0138/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0138/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0138/2019),

A.  mivel – bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 15 656 308 EUR volt, ami 2016-hoz képest 6,10%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 96,03%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,28%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; üdvözli továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 72,23%-os volt, ami az előző évhez képest csak csekély, 1,88%-os növekedést jelent;

Átvitt előirányzatok törlése

2.  elismeri, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt törölt összeg 194 467,98 eurót tett ki, ami 2016-hoz képest 1,17%-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 4,93%-ának felel meg; megjegyzi továbbá, hogy a II. cím esetében a 2017-ről 2018-ra való nem tervezett átvitelek szintje 200 000 euróval viszonylag magas volt, és főként a belső irodaterület-átszervezéshez kapcsolódott;

Teljesítmény

3.  megjegyzi, hogy az ügynökség bizonyos fő teljesítménymutatókat alkalmaz teljesítményének mérésére és költségvetési gazdálkodásának javítására; elégedetten veszi tudomásul továbbá, hogy az ügynökség 2018-ban tervezi egy felülvizsgált teljesítményirányítási keret bevezetését, amelynek célja, hogy sokatmondóbb teljesítménymutatókat biztosítson az ügynökség tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték jobb felmérése érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e keret végrehajtásáról;

4.  megjegyzi, hogy – bár az ügynökség jól teljesített a rendelkezésre álló források felhasználása terén – a webes kommunikációhoz és a munkaprogram teljesítéséhez kapcsolódó elemek valamivel elmaradtak a kitűzött céloktól;

5.  támogatja az ügynökség munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tevékenységeit és elemzéseit, amelyek hozzájárulnak az egészséges és biztonságos munkahelyek Unión belüli előmozdítását célzó uniós politikához, és hangsúlyozza e célból annak fontosságát, hogy biztosítsák a megfelelő személyzetet és pénzügyi forrásokat, lehetővé téve ezzel az ügynökség számára feladatainak végrehajtását;

6.  üdvözli, hogy az ügynökség határozottan elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy minden munkavállaló ugyanazokat a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogokat élvezze, tekintet nélkül a vállalkozás méretére, a szerződés jellegére vagy a munkaviszonyra;

7.  nagyra értékeli, hogy az ügynökség folyamatosan támogatja a közepes, kis- és mikrovállalkozásokat olyan gyakorlati eszközök és iránymutatások formájában, amelyek lehetővé teszik számukra a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi (OSH) jogszabályok betartását; üdvözli az „Egészséges munkahelyek minden életkorban” elnevezésű projekt lezárását, amely biztonságos és egészséges munkakörülményeket mozdít elő a teljes életpálya időtartama alatt;

8.  megállapítja, hogy 2017-ben három külső értékelés zárult le: a 2014–2020-as többéves stratégiai program félidős értékelése, a minden életkorban biztosított biztonságosabb és egészségesebb munka utólagos értékelése és a vállalkozások új és újonnan felmerülő kockázatokkal kapcsolatos II. európai felmérésének utólagos értékelése; elismeri, hogy mindegyikük pozitív eredményt ért el, és a megfogalmazott ajánlásokat már végrehajtották;

9.  üdvözli, hogy az európai ombudsman 2017-ben elismerte az ügynökség által az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) és az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) együtt a többnyelvűségnek a termékeibe való bevonására tett erőfeszítéseket azzal, hogy a „Kiválóság a polgár-/fogyasztóközpontú szolgáltatások nyújtásában” kategóriában az ombudsman jó közigazgatásért odaítélt díját adományozta számukra közösen kidolgozott újító projektjükért, amely megkönnyíti a többnyelvű weboldalak fordításának kezelését;

10.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség proaktívan megosztja a feladatokat más ügynökségekkel az olyan területeken, mint például a biztonság, a létesítménykezelés vagy a banki szolgáltatások, és azt tervezi, hogy a jövőben tovább fokozza az együttműködést; kiemeli a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás terén tevékenykedő ügynökségek, különösen ezen ügynökség, az Eurofound, a Cedefop és az EIGE közötti jó együttműködés fontosságát;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv 97,5%-ban be volt töltve: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 40 ideiglenes alkalmazott (szemben a 2016. évi 41 engedélyezett álláshellyel) helyén 39 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezenfelül a ügynökségnél 2017-ben 24 szerződéses alkalmazott dolgozott;

12.  nagyra értékeli, hogy az ügynökség a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát fogadott el; aggodalommal állapítja meg, hogy 2016-ban egy zaklatási vizsgálatot indítottak, amely 2017-ben zárult le; sajnálja, hogy az eredmény a személyzeti szabályzat 12a. cikke (3) bekezdésének megsértését mutatta; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot arról, hogy milyen fegyelmi intézkedéseket hozott és milyen intézkedéseket tervez az ilyen kockázatok jövőbeli csökkentése érdekében;

Közbeszerzés

13.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által bevezetett egyik eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; felhívja az ügynökséget, hogy vezessen be minden szükséges eszközt, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

14.  üdvözli, hogy az ügynökség 2018 novemberében sikeresen elindította első e-közbeszerzését;

15.  aggodalommal állapítja meg a számvevőszéki jelentés alapján, hogy az ügynökség keretszerződést írt alá a 2014 és 2017 közötti időszakra informatikai tanácsadási szolgáltatások nyújtására, amelyek árát a projektekre fordított idő alapján határozták meg, és nem a teljesítéshez kapcsolódóan, és amelyek esetében az ügynökség korlátozott ellenőrzési lehetőségekkel rendelkezik, mivel például 2016-ban a szolgáltatások felét nem az épületében nyújtották; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatban tett intézkedésekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

16.  elismeri az ügynökségnek az átláthatóság biztosítására, valamint az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza továbbá, hogy az ügynökség el kívánja fogadni a visszaélések bejelentésére vonatkozó azon határozatmintát, amelyhez a Bizottság előzetes hozzájárulását adta(14);

17.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül az ügynökség igazgatójának és igazgatótanácsának felügyelete alá helyezik; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ebben az irányban tett lépésekről; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ezen ajánlására reagálva az ügynökség jelenleg készíti elő a döntést arról, hogy az irányító testület kiszervezze-e a számvitelért felelős tisztviselő álláshelyét a Költségvetési Főigazgatósághoz;

18.  felszólítja az ügynökséget, hogy használja ki az új alapító rendeletet a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének további erősítésére szolgáló lehetőségként;

Egyéb megjegyzések

19.  megjegyzi, hogy az ügynökség elemzést végzett az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre irányuló döntésének a szervezete, tevékenységei és elszámolásai tekintetében várható hatásáról; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett elemzés eredményéről;

o

o o

20.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(15).

25.1.2019

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2183(DEC))

A vélemény előadója: Marian Harkin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és kijelentette, hogy az ügynökség valósághűen számolt be 2017. december 31-i pénzügyi helyzetéről;

2.  támogatja az ügynökség munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tevékenységeit és elemzéseit, amelyek hozzájárulnak az egészséges és biztonságos munkahelyek Unión belüli előmozdítását célzó uniós politikához, és hangsúlyozza e célból annak fontosságát, hogy biztosítsák a megfelelő személyzetet és pénzügyi forrásokat, lehetővé téve ezzel az ügynökség számára feladatainak végrehajtását;

3.  nagyra értékeli, hogy az ügynökség folyamatosan támogatja a közepes, kis- és mikrovállalkozásokat olyan gyakorlati eszközök és iránymutatások formájában, amelyek lehetővé teszik számukra a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi (OSH) jogszabályok betartását; üdvözli az „Egészséges munkahelyek minden életkorban” elnevezésű projekt véglegesítését, amely biztonságos és egészséges munkakörülményeket mozdít elő a teljes életpálya időtartama alatt;

4.  üdvözli, hogy az ügynökség 2018 novemberében sikeresen elindította első e-közbeszerzését;

5.  üdvözli, hogy az ügynökség elnyerte az európai ombudsman díját a „Kiválóság a polgárok/ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások terén” kategóriában, amelyet az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) és az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) együttműködésben a többnyelvű weboldalak fordítási irányításának megkönnyítésére irányuló innovatív projektjéért kapott;

6.  sajnálja, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) és a III. cím (Operatív kiadások) esetében magas – mindkét cím esetében 40% – volt az átvitelek aránya, ami ellentétben áll az évenkéntiség költségvetési alapelvével; megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentésében nem talált bizonyítékot arra, hogy ezek az átvitelek a költségvetési folyamat során tervezett kiadásokkal lettek volna kapcsolatosak; emlékeztet, hogy korábbi években is került sor ilyen magas arányú átvitelekre, és felszólítja az ügynökséget, hogy haladéktalanul vezessen be differenciált költségvetési előirányzatokat, hogy jobban tükrözze műveletei többéves jellegét; tudomásul veszi azonban, hogy az ügynökség tervezi annak lehetőségét, hogy a közeljövőben bevezeti az operatív kiadások differenciált előirányzatainak modelljét;

7.  üdvözli, hogy az ügynökség a személyek méltóságának megvédésére és a lelki és szexuális zaklatás megelőzésére irányuló politika elfogadásával határozottan elköteleződött a zaklatás megelőzése mellett; megállapítja, hogy az ügynökség 2018. novemberben iránymutatást fogadott el a visszaélést jelentő személyekkel kapcsolatos határozatmintákról;

8.  megjegyzi, hogy az ügynökség — az Európai Bizottság kérésének megfelelően – benyújtotta az Európai Parlamentnek a brexit hatására vonatkozó előzetes elemzés eredményeit, továbbá létrehozta a brexittel foglalkozó belső munkacsoportot, hogy azonosítsa a problémákat és nyomon kövesse a brexittel kapcsolatos tárgyalások előrehaladását;

9.  üdvözli, hogy az ügynökség határozottan elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy minden munkavállaló ugyanazokat a munkaegészségügyi és munkabiztonsági jogokat élvezze, tekintet nélkül a vállalkozás méretére, a szerződés jellegére vagy a munkaviszonyra;

10.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék szerint a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének növelésére lenne szükség, és ehhez a tisztviselőnek igazgatási kérdésekben az ügynökség igazgatójának, működésbeli kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak kellene közvetlen elszámolással tartoznia, bár az ügynökség szerint a számvitelért felelős tisztviselő a gyakorlatban közvetlenül az igazgatónak számol be; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ezen ajánlására reagálva az ügynökség jelenleg készíti elő a döntést arról, hogy az irányító testület kiszervezze-e a számvitelért felelős tisztviselő pozícióját a Költségvetési Főigazgatósághoz; felszólítja az ügynökséget, hogy növelje a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azzal, hogy közvetlenül az ügynökség igazgatójának és az igazgatótanácsnak kell beszámolnia;

11.  felszólítja az ügynökséget, hogy az új alapító rendeletet lehetőségként kihasználva erősítse tovább a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét;

12.  kiemeli a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás terén tevékenykedő ügynökségek, különösen az ügynökség, az Eurofound, a Cedefop és az EIGE közötti jó együttműködés fontosságát;

13.  a rendelkezésre álló információk alapján azt javasolja, hogy adják meg a mentesítést az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

42

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 90. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 90. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 216., 1994.8.20, 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 90. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 90. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 216., 1994.8.20, 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 248/01., 2017.7.29., 3. o.

(14)

A Bizottság 2018. február 27-i C(2018) 1362 határozata

(15)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat