Eljárás : 2018/2181(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0139/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0139/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.31

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0272

JELENTÉS     
PDF 197kWORD 61k
1.3.2019
PE 626.800v02-00 A8-0139/2019

a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2181(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2181(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0139/2019),

1.  mentesítést ad a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2181(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (058250000/2019 – C8-0071/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról szóló, 2006. december 12-i 1920/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 15. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0139/2019),

1.  jóváhagyja a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2181(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0139/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (a továbbiakban: a központ) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 15 828 389 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 2,64%-os növekedést jelent; mivel a központ költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os volt, ami 2016-hoz képest kisebb, 0,05%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 94,70%-os volt, ami az előző évhez képest 0,94%-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 18 245 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 3,90%-ának felel meg, ami 0,15%-os növekedést mutat a 2016. évhez viszonyítva;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a központ 68 éves céljának megvalósulását 50 – nyolc stratégiai célkitűzésbe sorolt – fő teljesítménymutató segítségével méri a tevékenységeiből származó hozzáadott érték értékelése és költségvetési gazdálkodásának javítása céljából;

4.  elismeri, hogy a központ a 2017-re kitűzött éves célok 90%-át elérte, és sikeresen végrehajtotta a 2025-re szóló stratégiájának első évre vonatkozó szakaszát;

5.  elismeréssel nyugtázza, hogy a központ szinergiákat alakított ki az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel a vállalati és támogatási szolgáltatások, valamint a Lisszabonban található közös helyszínek kezelése terén; tudomásul veszi, hogy más uniós ügynökségekkel operatív szinergiák jöttek létre a bel- és igazságügy és az egészségügy területén;

Személyzeti politika

6.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 93,51%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 77-ből (szemben a 2016. évi 79 engedélyezett álláshellyel) 72 kinevezett tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy ezen felül a központnál 2017-ben 29 szerződéses alkalmazott és egy kirendelt nemzeti szakértő dolgozott;

7.  megállapítja, hogy a központnál a méltóságon és a tiszteleten alapuló munkahelyi kultúra kialakítására és fenntartására vonatkozó általános rendelkezések vannak érvényben a zaklatás megelőzése és az ellene folytatott küzdelem érdekében; elismeri, hogy ez megteremti a bizalmas tanácsadás hátterét;

8.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is; megállapítja, hogy a központ – válasza alapján – elkötelezett amellett, hogy értékelje ezen intézkedés költség-haszon arányát, továbbá tervezi, hogy valamennyi jövőbeni álláshirdetését közzéteszi az uniós ügynökségek hálózata által fejlesztett ügynökségközi állásfórumon;

Közbeszerzés

9.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a központ közbeszerzési tervet léptetett érvénybe, amelyet valamennyi osztály szoros együttműködésével sikeresen végrehajtott;

10.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén a központ még mindig nem alkalmazta a Bizottság által elindított egyik eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; megállapítja, hogy a központ – válasza alapján – létrehozta az „e-számlázáshoz” szükséges eszközöket, és tervezi az „e-közbeszerzés” és az „e-benyújtás” 2018 októberétől történő igénybevételéhez szükséges előkészítő műveleteket a vonatkozó jogi keretnek megfelelően; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

11.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül a központ igazgatójának és igazgatótanácsának felügyelete alá kerül; megjegyzi, hogy a központ válasza alapján úgy véli, hogy a jelenlegi szervezeti felépítés nem volt hatással a számvitelért felelős tisztviselők függetlenségére; megállapítja továbbá, hogy a központ ennek ellenére készen áll a Számvevőszék ajánlásának alkalmazására;

Belsőkontroll-rendszerek

12.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) kiemelte, hogy fontos lenne elemezni az adatgyűjtési, validálási és minőségbiztosítási folyamatok iránti igényeket és felülvizsgálni a központ adatminőség-irányítási keretét és annak a központ 2025-re szóló stratégiájával való összhangját; tudomásul veszi, hogy a központ 2017 decemberében cselekvési tervet fogadott el ezen ajánlások alkalmazása érdekében; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

13.  sajnálattal állapítja meg, hogy a „Költségvetés és nyomon követés” témakörben végzett, 2013. évi IAS-ellenőrzésben szereplő egyik, „fontos” besorolású ajánlást még mindig nem hajtották végre teljeskörűen; aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az informatikai projektek irányítására vonatkozó, 2015. évi IAS-ellenőrzésben szereplő több ajánlás végrehajtása csak részben történt meg és még mindig folyamatban van; felkéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen ajánlások végrehajtásáról;

o

o o

14.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

17.1.2019

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2181(DEC))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapításait, hogy a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (a továbbiakban: a központ) éves beszámolója híven tükrözi a központ 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek; üdvözli különösen, hogy a Számvevőszék nem tett észrevételeket a központ 2017-es költségvetésének pénzügyi végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzi, hogy a központ számvitelért felelős tisztviselője igazgatási kérdésekben nem a Számvevőszék által az összes decentralizált ügynökség tekintetében javasolt módon, a központ igazgatójának, hanem az ügynökség adminisztratív szolgáltatásai vezetőjének tartozik elszámolással; megjegyzi, hogy a központ szerint a jelenlegi jelentéstételi rendszer a méretéhez igazodik, és nem érinti a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét; ugyanakkor kéri, hogy a központ szigorúan tartsa be a Számvevőszék ajánlását, és a számvitelért felelős tisztviselő számára igazgatási kérdésekben közvetlenül a központ igazgatójának, működési kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak való beszámolást írja elő; arra ösztönzi a központot, hogy számviteli funkcióit szerződéses alapon delegálja a Bizottság számviteli tisztviselőjére, mivel ez növeli majd az éves elszámolások elkészítésének hatékonyságát, és biztosítja azok megbízhatóságát;

3.  fájlalja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálatnak (IAS) a központ informatikai projektjei irányításának javítására irányuló, 2016. januári ajánlását 2017 végéig nem lehetett lezárni; konkrétan kitart amellett, hogy a központnak átfogó, hosszú távú stratégiai elképzeléssel kell rendelkeznie a fő működési folyamatait támogató informatikai rendszerekről, továbbá hogy az informatikai projekt- és rendszerirányítási módszertant a szükségleteihez kell igazítania; kéri a központot, hogy a 2016. évi ellenőrzés során megfogalmazott, még le nem zárt ajánlást mielőbb zárja le;

4.  tudomásul veszi a Számvevőszék azzal kapcsolatos észrevételeit, hogy az álláshirdetéseket közzé kell tenni az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján; tudomásul veszi a központ aggályait a fordítási többletköltségek tekintetében, mivel az EPSO-nak az Unió minden hivatalos nyelvén közzé kell tennie az álláshirdetéseket; ezért kéri, hogy a központ továbbra is tegyen közzé minden álláshirdetést az uniós ügynökségek hálózata által kifejlesztett ügynökségközi platformon, és adott esetben az EPSO honlapján is;

5.  üdvözli a központ arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy foglalkozzon a Belső Ellenőrzési Szolgálat által „Az adatok gyűjtésének, validálásának és minőségbiztosításának irányítása” című, 2017. évi ellenőrzési jelentésben megfogalmazott ajánlásokkal. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a központ teljesítse kötelezettségvállalását.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 149. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 149. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 376., 2006.12.27., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 149. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 149. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 376., 2006.12.27., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 25., 2018.1.24., 1. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 18.Jogi nyilatkozat