Postupak : 2018/2262(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0147/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0147/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0241

IZVJEŠĆE     
PDF 206kWORD 71k
1.3.2019
PE 630.430v02-00 A8-0147/2019

o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije

(2018/2262(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Doru-Claudian Frunzulică

Izvjestiteljica za mišljenje (*):

Tiziana Beghin, Odbor za međunarodnu trgovinu

(*)  Pridruženi odbor – Člank 54. Poslovnika

PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije

(2018/2262(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir odluku Vijeća od 6. svibnja 2014. o odobrenju pregovora o sporazumu između EU-a i Švicarske o institucijskom okviru kojim se uređuju bilateralni odnosi i početak tih pregovora 22. svibnja 2014.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. veljače 2017. o odnosima EU-a sa Švicarskom Konfederacijom,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o odnosima EU-a sa zemljama EFTA-e od 14. prosinca 2010. i 20. prosinca 2012.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru od 1. siječnja 1994.(1),

–  uzimajući u obzir činjenicu da su švicarski građani na referendumu u prosincu 1992. odbacili sudjelovanje u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) s 50,3 % glasova protiv, u lipnju 1997. inicijativu „Pregovori za članstvo u EU-u: neka narod odluči” sa 74 % glasova i u ožujku 2001. inicijativu „Da Europi!” sa 77 % glasova,

–  uzimajući u obzir Sporazum između EU-a i Švicarske Konfederacije o trgovanju emisijskim jedinicama koji je potpisan 23. studenoga 2017.(2),

–  uzimajući u obzir Okvir za suradnju Europske obrambene agencije (EDA) i Švicarske koji je potpisan 16. ožujka 2012.,

–  uzimajući u obzir sporazum o pravosudnoj suradnji između Švicarske i Eurojusta koji je potpisan 27. studenoga 2008. i stupio na snagu 22. srpnja 2011.,

–  uzimajući u obzir sporazum između Švicarske i Europola o suradnji policijskih tijela na sprečavanju i borbi protiv teškog i organiziranog kriminala i terorizma koji je potpisan 24. rujna 2004. i stupio na snagu 1. ožujka 2006. te uzimajući u obzir proširenje njegova područja primjene 1. siječnja 2008.,

–  uzimajući u obzir Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba(3) te posebno njegov Prilog I. o slobodnom kretanju osoba i Prilog III. o priznavanju stručnih kvalifikacija,

–  uzimajući u obzir Protokol od 27. svibnja 2008. uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Bugarske i Rumunjske kao ugovornih stranaka na temelju njihovog pristupanja Europskoj uniji(4),

–  uzimajući u obzir Sporazum od 25. lipnja 2009. između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavljenju inspekcija i formalnosti vezanih uz prijevoz robe te o mjerama za carinsku sigurnost(5),

–  uzimajući u obzir švicarsku građansku inicijativu od 9. veljače 2014. u sklopu koje je 50,3 % švicarskih građana poduprlo prijedloge za ponovno uvođenje kvota za imigraciju u odnosu s Europskom unijom, za davanje prednosti švicarskim državljanima pri popunjavanju slobodnih radnih mjesta i za ograničavanje prava imigranata na socijalne naknade,

–  uzimajući u obzir sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Švicarske(6) iz 1972. koji je tijekom godina prilagođen i ažuriran,

–  uzimajući u obzir sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu koji je stupio na snagu 1. lipnja 2002.(7),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika koji je stupio na snagu 1. lipnja 2002.(8),

–  uzimajući u obzir pregovore između EU-a i Švicarske o sporazumima o električnoj energiji te o sigurnosti hrane, sigurnosti proizvoda i javnom zdravlju,

–  uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije (EU) 2018/2047 od 20. prosinca 2018. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na burze u Švicarskoj u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(9),

–  uzimajući u obzir 37. međuparlamentarnu sjednicu EU-a i Švicarske održanu 4. i 5. srpnja 2018. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije o Švicarskoj, posebno Rezoluciju od 9. rujna 2015. o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj: prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta(10) i nacrt prijedloga rezolucije svojeg Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača na istu temu od 24. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. veljače 2017. o godišnjem izvješću o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017.(11),

–  uzimajući u obzir članak 108. stavak 4. i članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0147/2019),

A.  budući da se trenutačni odnos Švicarske i EU-a temelji na složenom nizu od oko 20 glavnih sektorskih bilateralnih sporazuma i oko stotinu drugih sporazuma; budući da Švicarska samo djelomično sudjeluje u svim četirima slobodama; budući da su ti sporazumi produbili suradnju između EU-a i Švicarske u prošlosti u područjima unutarnjeg tržišta, unutarnje sigurnosti i azila, prometa i poreznih pitanja, dok bi u budućnosti taj složeni niz sporazuma mogao postati zastario, što će njihovu provedbu učiniti manje relevantnom, osim ako se ne postigne dogovor o sveobuhvatnom okviru;

B.  budući da je, prema podacima Eurostata, Švicarska 2017. bila treći najveći partner EU-a u pogledu izvoza robe i četvrti najveći partner u pogledu uvoza robe;

C.  budući da je Vijeće izjavilo da bi sveobuhvatni institucijski sporazum sa Švicarskom trebao težiti zaštiti homogenosti unutarnjeg tržišta i osigurati pravnu sigurnost za tijela, građane i gospodarske subjekte;

D.  budući da Švicarsko savezno vijeće želi sklopiti institucijski sporazum s EU-om kojim se osigurava pravna sigurnost u području pristupa tržištu i štiti blagostanje, neovisnost i pravni sustav Švicarske(12); budući da je Švicarsko savezno vijeće najavilo savjetovanje s dionicima na temelju teksta koji su pregovarači dogovorili 23. studenog 2018.;

E.  budući da je za poticanje rasta i konkurentnosti te otvaranje radnih mjesta u cilju oporavka europskog gospodarstva potrebno učinkovito jedinstveno tržište koje dobro funkcionira i temelji se na vrlo konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu; budući da se zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu mora pravilno prenijeti, primijeniti i provesti ako države članice i Švicarska žele iskoristiti sve njegove prednosti;

F.  budući da je Švicarska izrazila želju da se obvezujuće materijalne odredbe o državnim potporama ostave za neki budući sporazum o pristupu tržištu i da ona ima pristup jedinstvenom tržištu električne energije;

G.  budući da je Savezno vijeće 28. rujna 2018. odobrilo drugi švicarski doprinos nizu država članica EU-a u iznosu od 1,3 milijarde CHF tokom deset godina i sada čeka pozitivnu odluku Savezne skupštine;

H.  budući da je Švicarska članica Europske agencije za okoliš;

I.  budući da je Švicarska ratificirala sudjelovanje u europskim programima satelitske navigacije Galileo i EGNOS;

J.  budući da je sudjelovanje Švicarske u okvirnom programu EU-a za istraživanje Obzor 2020. i u prethodnom Okvirnom programu 7 (FP7) bilo korisno za sve uključene strane zbog visoke kvalitete prijedloga;

K.  budući da su 27. svibnja 2015. Švicarska i EU potpisali dodatni protokol koji se odnosi na Sporazum o oporezivanju i dohotku od kamata na štednju prema kojem su od rujna 2018. obje strane dužne automatski razmjenjivati informacije o financijskim računima rezidenata druge strane; budući da je u prosincu 2017. EU stavio Švicarsku na popis „nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe”;

L.  budući da Švicarska surađuje u odabranim dijelovima zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) i sudjeluje u civilnim i vojnim mirovnim misijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), posebno u Ukrajini i Maliju; budući da Okvir za suradnju Europske obrambene agencije i Švicarske potpisan 16. ožujka 2012. omogućuje razmjenu informacija i predviđa zajedničke aktivnosti u istraživanjima i tehnološkim projektima te projektima i programima u pogledu naoružanja;

M.  budući da je Švicarska dio schengenskog prostora od početka njegove primjene na Švicarsku u prosincu 2008.;

N.  budući da Švicarska sudjeluje u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), Viznom informacijskom sustavu (VIS) i Eurodacovoj bazi podataka otisaka prstiju tražitelja azila EU-a, a sudjelovat će u budućem sustavu bilježenja ulaska/izlaska (EES) kojim će se registrirati prelasci na vanjskim granicama EU-a i u Europskom sustavu za informacije i vize za putovanja (ETIAS) koji jamči sigurnost prije putovanja i vrši provjeru nezakonitih migranata iz trećih zemalja izuzetih iz viznog režima;

O.  budući da se na temelju Dublinskog sporazuma o pridruživanju dijelovi pravne stečevine EU-a o azilu odnose i na Švicarsku; budući da Švicarska od 2010. financijski i operativno doprinosi radu Frontexa;

P.  budući da je 2017. u Švicarskoj živjelo 8,48 milijuna stanovnika, od čega 2,13 milijuna stranih državljana, među kojima je 1,4 milijuna osoba iz država članica EU-a i Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA); budući da 320 000 građana EU-a svakodnevno putuje na posao u Švicarsku; budući da 750 000 švicarskih državljana živi u inozemstvu, od čega 450 000 u EU-u;

Q.  budući da je Švicarska 2009. pristala na nastavak bilateralnog sporazuma iz 1999. između EU-a i Švicarske o slobodnom kretanju osoba (AFMP), kojim se švicarskim građanima i građanima EU-a podjednako daje pravo na slobodan izbor mjesta zaposlenja i boravka na nacionalnim državnim područjima ugovornih strana;

R.  budući da su strana trgovačka društva obvezna poštovati švicarske minimalne uvjete rada pri upućivanju stranih radnika u Švicarsku; budući da glavni izvođač snosi pravnu odgovornost za jamčenje da podizvođači poštuju propise švicarskog tržišta rada;

S.  budući da je Švicarska 2002. uvela „popratne mjere” s izričitim ciljem zaštite plaća, radnih uvjeta i socijalnih standarda u Švicarskoj, za što EU smatra da nije u skladu sa AFMP-om;

T.  budući da je provedba Direktive o pravima građana (2004/38/EZ) i prava građana EU-a na socijalne naknade te slobodu poslovnog nastana u Švicarskoj izazvala zabrinutost;

U.  budući da je Švicarska članica EFTA-e od 1960., a Ujedinjenih naroda od 2002.;

V.  budući da su na referendumu 25. studenoga 2018. svi kantoni odbacili „švicarsko pravo umjesto stranih sudaca” (Inicijativu o samoodređenju) sa 66 % glasova;

W.  budući da je Švicarska predana političkoj neutralnosti i da je kao takva bila domaćin nizu međunarodnih pregovora u cilju postizanja mirnih rješenja za oružane sukobe diljem svijeta;

X.  budući da je Europska komisija krajem 2018. odgodila za šest mjeseci svoju odluku o priznavanju mjesta trgovanja u Švicarskoj kao prihvatljivih u pogledu sukladnosti s obvezom trgovanja dionicama prema Direktivi (2004/39/EZ) i Uredbi ((EU) br. 600/2014) o tržištima financijskih instrumenata;

Y.  budući da se Međuparlamentarna unija (IPU) nalazi u Ženevi;

Z.  budući da Švicarska ugošćuje svjetska sjedišta 25 vodećih međunarodnih organizacija i konferencija, a većina ih je u Ženevi;

AA.  budući da stotine međunarodnih nevladinih organizacija koje pružaju savjete UN-u i drugim nevladinim organizacijama imaju sjedište u Švicarskoj;

AB.  budući da Švicarska planira održati federalne izbore 20. listopada 2019.;

1.  preporučuje sljedeće Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

a)  ističe da Švicarska i EU održavaju blisko, opsežno i sveobuhvatno partnerstvo koje od kojeg obje strane imaju koristi i koje se temelji na zajedničkoj kulturnoj povijesti i zajedničkim vrijednostima, te da su njihove gospodarske, političke, društvene, okolišne, znanstvene i međuljudske veze uzorne, a podsjeća i na jedinstvenu kulturnu i geografsku blizinu između njih;

b)  naglašava da je Švicarska vrlo integrirana s EU-om, da je partner sličnih stajališta i da s EU-om ima zajedničke europske regionalne i globalne izazove; pozdravlja izjavu Švicarske da je u njihovu interesu da se bilateralni pristup obnovi i učvrsti i da se uspostavi još bliži odnos;

c)  napominje da je EU glavni trgovinski partner Švicarske i da na njega otpada 52 % izvoza te zemlje i 71 % njezina uvoza te da trgovina robom u okviru aktualnih bilateralnih trgovinskih sporazuma iznosi čak 1 milijardu CHF dnevno(13); budući da je Švicarska treći najveći trgovinski partner EU-a i da na nju otpada 7 % njegove trgovine; smatra da je značajan stupanj integracije Švicarske s unutarnjim tržištem EU-a ključan čimbenik za gospodarski rast, zbog čega je EU najvažniji gospodarski i trgovinski partner Švicarske;

d)  naglašava da je EU pokazao veliku fleksibilnost u pregovorima o Sporazumu o institucionalnom okviru i da to moraju priznati sve zainteresirane strane;

e)  snažno potiče na što skorije sklapanje bilateralnog Sporazuma o institucionalnom okviru s ciljem usklađivanja postojećeg složenog niza bilateralnih sporazuma, uključujući uspostavljanje mehanizma za rješavanje sporova; pozdravlja dogovor pregovarača o konačnom tekstu sporazuma; poziva Švicarsko federalno vijeće da donese odluku o sklapanju sporazuma, čim se savjetovanje s dionicima u tom pogledu pozitivno okonča;

f)  podsjeća da je uspostava zajedničkog institucijskog okvira za postojeće i buduće sporazume kojima se omogućuje sudjelovanje Švicarske u jedinstvenom tržištu EU-a, kako bi se osigurala homogenost i pravna sigurnost za građane i poduzeća, i dalje preduvjet za daljnji razvoj sektorskog pristupa; naglašava da je nakon četiri godine pregovora došlo vrijeme da se sklopi Sporazum o institucionalnom okviru; smatra da će zaključenje sporazuma omogućiti da sveobuhvatno partnerstvo EU-a i Švicarske ostvari svoj puni potencijal;

g)  potvrđuje potrebu za Sporazumom o institucionalnom okviru jer se odnos EU-a i Švicarske zasniva na složenom sustavu od 120 sektorskih sporazuma te bi od dodatne koherentnosti i pravne sigurnosti koristi imale obje strane;

h)  poziva strane da što prije organiziraju međuparlamentarnu sjednicu zakonodavaca iz EU-a i Švicarske kako bi se raspravila sva pitanja povezana s tim sporazumom;

i)  izražava žaljenje zbog činjenice da je Komisija prenijela dogovoreni tekst Sporazuma o institucionalnom okviru između EU-a i Švicarske Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu tek 6. veljače 2019., iako je finaliziran u studenom 2018.;

j)   potvrđuje da čvrsti odnosi između EU-a i Švicarske nadilaze gospodarsku integraciju i proširenje jedinstvenog tržišta te da doprinose stabilnosti i blagostanju u korist svih građana i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća; ističe da je važno osigurati ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta u cilju postizanja ravnopravnih uvjeta i otvaranja radnih mjesta;

k)   smatra da je sklapanje Sporazuma o institucionalnom okviru sa Švicarskom iznimno važno jer osigurava pravnu sigurnost i za Švicarsku i za EU, dinamično uključivanje pravne stečevine EU-a, poboljšani pristup unutarnjem tržištu za Švicarsku u korist obiju strana te nadležnost Suda Europske unije u slučaju neriješenih sporova koji se odnose na primjenu ili tumačenje Sporazuma o institucionalnom okviru;

l)  pozdravlja odluku Komisije od 20. prosinca 2018. o priznavanju mjesta trgovanja u Švicarskoj kao prihvatljivih u pogledu sukladnosti s obvezom trgovanja dionicama u skladu s Direktivom(14) i Uredbom o tržištima financijskih instrumenata(15) (MiFID II/MiFIR); ističe da je ta istovrijednost u trajanju ograničena do 30. lipnja 2019., ali se može produžiti pod uvjetom da je postignut napredak u pogledu sklapanja sporazuma kojim se uspostavlja taj zajednički institucionalni okvir;

m)  naglašava, zajedno s Vijećem, da je slobodno kretanje osoba jedan od temeljnih stupova politike EU-a i unutarnjega tržišta o kojem se ne može pregovarati i da su četiri slobode unutarnjeg tržišta nerazdvojive; izražava žaljenje zbog neproporcionalnih, jednostranih „popratnih mjera” Švicarske koje su na snazi od 2004.; poziva Švicarsku, koja smatra da su popratne mjere važne, da pokuša naći rješenje koje je u potpunosti u skladu s relevantnim instrumentima EU-a; poziva švicarska tijela da razmotre skraćivanje razdoblja primjene prijelaznih mjera u pogledu radnika iz Hrvatske, uzevši u obzir prednosti slobodnog kretanja osoba između EU-a i Švicarske;

n)  prima na znanje provedbu ublažene inicijative za davanje prednosti domaćem stanovništvu i činjenicu da Vijeće smatra da je tekst koji je iz toga proizišao, a koji je Savezna skupština Švicarske donijela 16. prosinca 2016., moguće primijeniti na način koji je u skladu s pravima državljana EU-a prema Sporazumu o slobodnom kretanju osoba ako se potrebnom provedbenom uredbom razjasne neriješena otvorena pitanja, kao što su pravo na informacije o slobodnim radnim mjestima i poštovanje prava pograničnih radnika; međutim, podsjeća da pitanje migracije građana iz trećih zemalja ne bi trebalo miješati sa slobodnim kretanjem osoba koje je utvrđeno u Ugovorima; ističe potrebu da se pozorno prati provedba uredbe kako bi se ocijenila njezina sukladnost sa Sporazumom o slobodnom kretanju osoba;

o)  naglašava da Švicarska ima veliku korist od demokratskog i konkurentnog razvoja kod svih europskih susjeda te da su stoga njezini financijski doprinosi programima kao što je Kohezijski fond u njezinu interesu i da bi ih trebalo nastaviti te pozdravlja pozitivni ishod doprinosa u zemljama članicama koje ga primaju; podsjeća na to da Švicarska ostvaruje znatne koristi od sudjelovanja na jedinstvenom tržištu; naglašava činjenicu da je daljnji doprinos Švicarske koheziji EU-a ključan te bi ga trebalo znatno povećati po uzoru na primjer EGP-a/Norveške;

p)  pozdravlja intenzivnu unutarnju raspravu o suradnji s EU-om koja je u toku u Švicarskoj; predlaže, međutim, da Švicarska pokuša još bolje svojim građanima objasniti mnoge konkretne koristi koje imaju od pristupa unutarnjem tržištu i potrebu za užom suradnjom s EU-om;

q)  apelira na to da se nakon sklapanja Sporazum o institucionalnom okviru bez odgode podnese na odobrenje Europskom parlamentu, državama članicama i švicarskom Parlamentu te na referendum švicarskog biračkog tijela u skladu sa švicarskim ustavom;

r)  napominje da u Švicarskoj živi 1,4 milijuna građana EU-a , a u EU-u živi više od 450 000 švicarskih državljana;

s)  podsjeća na to da je nakon referenduma održanog 9. veljače 2014. švicarski parlament 2016. donio izmjenu Zakona o stranim državljanima radi provedbe članka 121.a Saveznog ustava i da je ona stupila na snagu 1. srpnja 2018.; naglašava da je ključno da Savezno vijeće posveti veliku pozornost provedbi članka 121.a kako se ne bi dovelo u pitanje pravo građana EU-a na slobodno kretanje;

t)  izražava žaljenje zbog svih kantonalnih i nacionalnih inicijativa koje bi mogle radnicima iz EU-a, a osobito prekograničnim radnicima, ograničiti pristup švicarskom tržištu rada i tako ugroziti prava građana EU-a u okviru Sporazuma o slobodnom kretanju osoba i suradnju između EU-a i Švicarske;

u)  odlučno pozdravlja političku izjavu namjere osuvremenjivanja Sporazuma o javnoj nabavi i Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Švicarske iz 1972. te podupire ambiciju da se ostvari izmijenjeno trgovinsko partnerstvo koje obuhvaća područja kao što su usluge koje su izvan područja primjene Sporazuma o institucionalnom okviru te koje Sporazum o slobodnom kretanju osoba pokriva tek djelomično, uključujući digitalne aspekte, prava intelektualnoga vlasništva, olakšavanje trgovine, uzajamno priznavanje ocjena sukladnosti i javnu nabavu, uz poglavlje o trgovini i održivom razvoju; traži daljnju suradnju kako bi se bolje zaštitile oznake zemljopisnog podrijetla i proširio suvremeni i pouzdani mehanizam za rješavanje sporova između država uvršten u nacrt Sporazuma o institucionalnom okviru radi obuhvaćanja budućeg bilateralnog trgovinskog odnosa i učinkovitog rješavanja prepreka trgovini;

v)  svjestan je da između EU-a i Švicarske ne postoji sveobuhvatni sporazum o uslugama i da su usluge samo djelomično obuhvaćene Sporazumom o slobodnom kretanju osoba, što pokazuje da postoji potencijal za daljnji razvoj;

w)  prima na znanje izmijenjeni zakon o javnoj nabavi donesen 2017. u kantonu Ticino, koji mora biti u skladu sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi i relevantnim sektorskim sporazumom između EU-a i Švicarske koji je stupio na snagu 2002. godine; snažno potiče javne naručitelje da se prema dobavljačima i pružateljima usluga iz EU-a odnose na nediskriminirajući način, čak i kada je riječ o ugovorima o javnoj nabavi koji su ispod praga;

x)  odlučno poziva na to da se dopusti nastavak sadašnje prakse prema kojoj poduzeća za usluge prijevoza taksijem iz EU-a mogu bez ograničenja nuditi usluge u Švicarskoj, s obzirom na to da ta praksa već dugo pridonosi gospodarskom razvoju u pograničnom području Švicarske te je od obostrane koristi;

y)  smatra da su reciprocitet i pravednost između EGP-a i Švicarske nužni kako bi obje strane mogle ostvariti korist od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu;

z)  napominje da je suradnja u okviru Sporazuma između EU-a i Švicarske o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti sveukupno gledajući zadovoljavajuća; pozdravlja najnovije ažuriranje Sporazuma o uzajamnom priznavanju iz 2017. te se nada da će se buduća ažuriranja moći brzo provesti kada budući Sporazum o institucionalnom okviru ostvari svoj puni potencijal;

aa)  pozdravlja novo porezno zakonodavstvo kojim će se ograničiti povlašteni porezni režimi, a prakse približiti međunarodnim standardima, te se nada pozitivnom ishodu predstojećeg referenduma u Švicarskoj; ističe potrebu da se suradnja nastavi poboljšavati radi borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza i jačanja porezne pravde;

ab)  poziva Švicarsku da nastavi rad na strategiji Digitalna Švicarska i da je nastoji uskladiti s jedinstvenim digitalnim tržištem EU-a;

ac)  prima na znanje doprinos sveobuhvatnom partnerstvu između EU-a i Švicarske, koji donose bilateralni sektorski sporazumi o slobodnom kretanju osoba, mirovinama, okolišu, statistici, pravosudnoj i policijskoj suradnji, schengenskom području, azilu (Dublin), ZVSP-u/ZSOP-u, satelitskoj navigaciji, istraživanju, civilnom zrakoplovstvu, kopnenom prijevozu, uzajamnom pristupu tržištu za dogovorenu robu i usluge, prerađenim poljoprivrednim proizvodima, pravnom usklađivanju, uzajamnom priznavanju, borbi protiv prijevara te oporezivanju i štednji; međutim, snažno podsjeća da je krajnje vrijeme da se to partnerstvo unaprijedi i čim prije poduzme sveobuhvatniji i krupniji korak u bilateralnim odnosima sklapanjem okvirnog sporazuma;

ad)  pozdravlja činjenicu da su promicanje mira, posredovanje i mirno rješavanje sukoba već vrlo dugo važan dio švicarske vanjske politike; pozdravlja snažnu ulogu Švicarske u izgradnji mira i njezinu sudjelovanju u pronalaženju rješenja za krize, olakšavanju dijaloga, razvoju mjera za izgradnju povjerenja i pomirenju; pozdravlja ulogu Švicarske kao posrednika u provedbi složenih državnih struktura, posredovanju u miru te ustavnim rješenjima kako bi se podržao suživot različitih etničkih skupina;

ae)  pozdravlja sudjelovanje i potporu Švicarske u sigurnosnim i obrambenim misijama EU-a kao što su EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali i EUBAM Libija te u radu Europske obrambene agencije; pozdravlja blisku suradnju sa Švicarskom na područjima humanitarne pomoći, civilne zaštite, borbe protiv terorizma i klimatskih promjena;

af)  uviđa švicarski doprinos i suradnju u kontekstu masovne migracije prema schengenskom području i u provedbi Europskog migracijskog programa; potiče Švicarsku da postane dio Globalnog sporazuma o migraciji i očekuje da će se to dogoditi nakon rasprave u švicarskom parlamentu;

ag)  poziva Švicarsku da u pogledu prekogranične ponude usluga primjeni relevantne direktive EU-a kako bi zadržala svoju trenutačnu razinu socijalne zaštite i plaća;

ah)  ističe važnost toga da se osigura da Sporazum o institucionalnom okviru između EU-a i Švicarske sadrži klauzulu o dobrom poreznom upravljanju i konkretna pravila o državnim potporama u obliku poreznih olakšica, zahtjeve u pogledu transparentnosti u vezi s automatskom razmjenom informacija o oporezivanju i stvarnom vlasništvu te odredbe o suzbijanju pranja novca;

ai)  pozdravlja odluku Švicarske da u travnju 2018. pristupi zajedničkoj radnoj skupini Europola za aktivnosti kibernetičkog kriminala kao proaktivan korak u borbi protiv međunarodnih prijetnji kiberkriminaliteta;

aj)  pozdravlja povezanost Švicarske s cijelim programom Obzor 2020. te se nada daljnjoj suradnji u budućim istraživačkim programima;

ak)  snažno potiče Švicarsku na uključivanje u pregovore o švicarskom sudjelovanju u programima Erasmus;

al)  pozdravlja napredak u izgradnji željeznice u alpskom području poznate kao „Nova željeznička veza kroz Alpe” (NRLA/NEAT), čije je ulaganje u Švicarskoj bilo korisno i za EU;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te Saveznoj skupštini i Saveznom vijeću Švicarske Konfederacije.

(1)

SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

(2)

SL L 322, 7.12.2017., str. 3.

(3)

SL L 114, 30.4.2002., str. 6.

(4)

SL L 124, 20.5.2009, str. 53.

(5)

SL L 199, 31.7.2009, str. 24.

(6)

SL L 300, 31.12.1972., str. 189.

(7)

SL L 114, 30.4.2002., str. 73.

(8)

SL L 114, 30.4.2002., str. 91.

(9)

SL L 327, 21.12. 2018., str. 77.

(10)

SL C 316, 22.9.2017., str. 192.

(11)

SL C 252, 18.7.2018, str. 164.

(12)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf

(13)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf

(14)

SL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(15)

SL L 173, 12.6.2014., str. 84.


MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (4.2.2019)

upućeno Odboru za vanjske poslove

o Sporazumu o institucijskom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije

(2018/2262(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje: Tiziana Beghin

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

PRIJEDLOZI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da je EU glavni trgovinski partner Švicarske i da na njega otpada 52 % izvoza te zemlje i 71 % njezina uvoza te da trgovina robom u okviru aktualnih bilateralnih trgovinskih sporazuma iznosi čak 1 milijardu CHF dnevno(1); budući da je Švicarska treći trgovinski partner EU-a i da na nju otpada 7 % njegove trgovine;

2.  pozdravlja zaključenje pregovora o Sporazumu o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske Konfederacije 23. studenoga 2018.; traži da se održi savjetovanje s dionicima, u skladu sa švicarskom demokratskom tradicijom i ustavnim načelima te kako je zatražilo Savezno vijeće 7. prosinca 2018.; traži da postupci za osuvremenjivanje i daljnje širenje odnosa EU-a i Švicarske započnu bez odgode kako bi se povećala njegova pravna sigurnost i zajamčio neprekinut pristup švicarskih poduzeća jedinstvenom tržištu te kako bi se omogućio nastavak i lakše vođenje aktualnih sektorskih pregovora;

3.  izražava žaljenje zbog činjenice da Komisija Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu nije prenijela dogovoreni tekst okvirnog sporazuma između EU-a i Švicarske kako je finaliziran u studenome 2018.; poziva Komisiju da te dokumente pošalje bez odgode;

4.  potvrđuje potrebu za sporazumom o institucijskom okviru jer se odnos EU-a i Švicarske zasniva na složenom sustavu od 120 sektorskih sporazuma te bi od dodatne koherentnosti i pravne sigurnosti koristi imale obje strane;

5.  odlučno pozdravlja političku izjavu namjere osuvremenjivanja Sporazuma o javnoj nabavi i Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Švicarske iz 1972. te podupire ambiciju da se ostvari izmijenjeno trgovinsko partnerstvo koje obuhvaća područja kao što su usluge koje su izvan područja primjene sporazuma o institucijskom okviru te koje Sporazum o slobodnom kretanju osoba pokriva tek djelomično, uključujući digitalne aspekte, prava intelektualnoga vlasništva, olakšavanje trgovine, uzajamno priznavanje ocjena sukladnosti i javnu nabavu, povrh poglavlja o trgovini i održivom razvoju; traži daljnju suradnju kako bi se bolje zaštitile oznake zemljopisnog podrijetla i proširio suvremeni i pouzdani mehanizam za rješavanje sporova između država uvršten u nacrt sporazuma o institucijskom okviru radi obuhvaćanja budućeg bilateralnog trgovinskog odnosa i učinkovitog rješavanja prepreka trgovini;

6.  svjestan je da između EU-a i Švicarske ne postoji sveobuhvatni sporazum o uslugama i da su usluge samo djelomično obuhvaćene Sporazumom o slobodnom kretanju osoba, što pokazuje da postoji potencijal za daljnji razvoj;

7.  napominje da Švicarska prima najveći postotak prekograničnih radnika iz EU-a te poziva EU i švicarsku vladu da poboljšaju mjere u okviru Sporazuma o slobodnom kretanju osoba obuhvaćanjem „povelje za prekogranične radnike” u kojoj će se donijeti obvezujuće odredbe koje među ostalim pokrivaju osnovna zaposlenička prava, uvjete rada i putovanja na posao, prijenos naknada za nezaposlenost i pitanja dvostrukog oporezivanja; podsjeća da bi EU trebao poticati Švicarsku da poboljša postupanje prema prekograničnim radnicima;

8.  poziva strane da što prije organiziraju međuparlamentarnu sjednicu zakonodavaca iz EU-a i Švicarske kako bi se raspravila sva pitanja povezana s tim sporazumom;

9.  pozdravlja novo porezno zakonodavstvo kojim će se ograničiti povlašteni porezni režimi, a prakse približiti međunarodnim standardima, te se nada pozitivnom ishodu predstojećeg referenduma u Švicarskoj; ističe potrebu da se suradnja nastavi poboljšavati radi borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza i jačanja porezne pravde;

10.  poziva Švicarsku da nastavi rad na strategiji Digitalna Švicarska i da je nastoji uskladiti s jedinstvenim digitalnim tržištem EU-a;

11.  prima na znanje izmijenjeni zakon o javnoj nabavi donesen 2017. u kantonu Ticino, koji mora biti u skladu sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi i relevantnim sektorskim sporazumom između EU-a i Švicarske koji je stupio na snagu 2002. godine; snažno potiče javne naručitelje da se prema dobavljačima i pružateljima usluga iz EU-a odnose na nediskriminirajući način, čak i kada je riječ o ugovorima o javnoj nabavi koji su ispod praga.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

8

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Ralph Packet

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ALDE

Patricia Lalonde

ENF

France Jamet

PPE

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

8

-

ECR

David Campbell Bannerman, Ralph Packet, Jan Zahradil

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (29.1.2019)

upućeno Odboru za vanjske poslove

o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije

(2018/2262(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: Andreas Schwab

PRIJEDLOZI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

–  uzimajući u obzir Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba te posebno njegov Prilog I. o slobodnom kretanju osoba i Prilog III. o priznavanju stručnih kvalifikacija,

–  uzimajući u obzir Sporazum od 25. lipnja 2009. između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavljenju inspekcija i formalnosti vezanih uz prijevoz robe te o mjerama za carinsku sigurnost,

–  uzimajući u obzir Protokol od 27. svibnja 2008. uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Bugarske i Rumunjske kao ugovornih stranaka na temelju njihovog pristupanja Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru od 1. siječnja 1994.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 15. veljače 2017. o godišnjem izvješću o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017.(1),

–  uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije (EU) 2018/2047 od 20. prosinca 2018. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na burze u Švicarskoj u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju o Švicarskoj od 9. rujna 2015. o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj: prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta(3)

A.  budući da je za poticanje rasta i konkurentnosti te otvaranje radnih mjesta u cilju oporavka europskog gospodarstva potrebno učinkovito jedinstveno tržište koje dobro funkcionira i temelji se na vrlo konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu; budući da se zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu mora pravilno prenijeti, primijeniti i provesti ako države članice i Švicarska žele iskoristiti sve njegove prednosti;

1.  smatra da je značajan stupanj integracije Švicarske s unutarnjim tržištem EU-a ključan čimbenik za gospodarski rast, zbog čega je EU najvažniji gospodarski i trgovinski partner Švicarske;

2.  podsjeća da je uspostava zajedničkog institucijskog okvira za postojeće i buduće sporazume kojima se omogućuje sudjelovanje Švicarske u jedinstvenom tržištu EU-a, kako bi se osigurala homogenost i pravna sigurnost za građane i poduzeća, i dalje preduvjet za daljnji razvoj sektorskog pristupa; naglašava da je nakon četiri godine pregovora došlo vrijeme da se sklopi sporazum o institucionalnom okviru; pozdravlja činjenicu da su pregovarači postigli dogovor o konačnom tekstu sporazuma; poziva Švicarsko federalno vijeće da donese odluku o zaključenju sporazuma čim se savjetovanje s dionicima u tom pogledu pozitivno okonča; smatra da će zaključenje sporazuma omogućiti da sveobuhvatno partnerstvo EU-a i Švicarske ostvari svoj puni potencijal;

3.  prepoznaje da čvrsti odnosi između EU-a i Švicarske nadilaze gospodarsku integraciju i proširenje jedinstvenog tržišta te da doprinose stabilnosti i blagostanju u korist svih građana i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća; ističe da je važno osigurati ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta u cilju postizanja ravnopravnih uvjeta i otvaranja radnih mjesta;

4.  smatra da je sklapanje sporazuma o institucionalnom okviru sa Švicarskom iznimno važno jer osigurava pravnu sigurnost i za Švicarsku i za EU, dinamično uključivanje pravne stečevine EU-a, poboljšani pristup unutarnjem tržištu za Švicarsku u korist obiju strana te nadležnost Suda Europske unije u slučaju neriješenih sporova koji se odnose na primjenu ili tumačenje sporazuma o institucionalnom okviru;

5.  pozdravlja odluku Komisije od 20. prosinca 2018. o priznavanju mjesta trgovanja u Švicarskoj kao prihvatljivih u pogledu sukladnosti s obvezom trgovanja dionicama u skladu s Direktivom(4) i Uredbom(5) o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II/MiFIR); ističe da je ta istovrijednost u trajanju ograničena do 30. lipnja 2019., ali se može produžiti pod uvjetom da je postignut napredak u pogledu sklapanja sporazuma kojim se uspostavlja taj zajednički institucionalni okvir;

6.  prima na znanje provedbu ublažene inicijative za davanje prednosti domaćem stanovništvu i činjenicu da Vijeće smatra da je tekst koji je iz toga proizišao, a koji je Savezna skupština Švicarske donijela 16. prosinca 2016., moguće primijeniti na način koji je u skladu s pravima državljana EU-a prema Sporazumu o slobodnom kretanju osoba ako se potrebnom provedbenom uredbom razjasne neriješena otvorena pitanja, kao što su pravo na informacije o slobodnim radnim mjestima i poštovanje prava pograničnih radnika: međutim, podsjeća da pitanje migracije građana iz trećih zemalja ne bi trebalo miješati sa slobodnim kretanjem osoba koje je utvrđeno u Ugovorima; ističe potrebu da se pozorno prati provedba uredbe kako bi se ocijenila njezina sukladnost sa Sporazumom o slobodnom kretanju osoba;

7.  izražava žaljenje zbog svih kantonalnih i nacionalnih inicijativa koje bi mogle radnicima iz EU-a, a osobito prekograničnim radnicima, ograničiti pristup švicarskom tržištu rada i tako ugroziti prava građana EU-a u okviru Sporazuma o slobodnom kretanju osoba i suradnju između EU-a i Švicarske;

8.  prima na znanje revidirani zakon o javnoj nabavi donesen 2017. u kantonu Ticino u Švicarskoj, koji mora u potpunosti biti u skladu sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi i relevantnim sektorskim sporazumom između EU-a i Švicarske koji je na snazi od 2002.; snažno potiče švicarske javne naručitelje da se prema dobavljačima i pružateljima usluga iz EU-a odnose na nediskriminirajući način, čak i kada je riječ o ugovorima o javnoj nabavi koji su ispod praga;

9.  poziva na to da se dopusti nastavak sadašnje prakse prema kojoj poduzeća za usluge prijevoza taksijem iz EU-a mogu bez ograničenja nuditi usluge u Švicarskoj, s obzirom na to da ta praksa već dugo pridonosi gospodarskom razvoju u pograničnom području Švicarske te je od obostrane koristi;

10.  drži da su reciprocitet i pravednost između EGP-a i Švicarske nužni kako bi obje strane mogle ostvariti korist od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu;

11.  napominje da je suradnja u okviru Sporazuma između EU-a i Švicarske o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti sveukupno gledajući zadovoljavajuća; pozdravlja najnovije ažuriranje Sporazuma o uzajamnom priznavanju iz 2017. te se nada da će se buduća ažuriranja moći brzo provesti kada budući sporazum o institucionalnom okviru ostvari svoj puni potencijal.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

29.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Lambert van Nistelrooij, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

ENF

Marcus Pretzell

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

ENF

John Stuart Agnew

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 252, 18.7.2018, str. 164.

(2)

SL L 327, 21.12. 2018., str. 77.

(3)

SL C 316, 22.9.2017, str. 192.

(4)

SL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(5)

SL L 173, 12.6.2014., str. 84.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

8

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Tunne Kelam, Stelios Kouloglou, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Jozo Radoš, Michel Reimon, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, Marietje Schaake, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stefan Gehrold, Agnes Jongerius, Ulrike Rodust, Kārlis Šadurskis, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Tunne Kelam, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Kārlis Šadurskis, Anders Sellström, Renate Sommer, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Agnes Jongerius, Javi López, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Ulrike Rodust, Janusz Zemke

8

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

6

0

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna napomena