Eljárás : 2018/2207(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0152/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0152/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.29

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0270

JELENTÉS     
PDF 189kWORD 63k
4.3.2019
PE 626.798v02-00 A8-0152/2019

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2207(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2207(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 21. cikkére

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0152/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Innovációs és Technológiai Intézet ideiglenes igazgatója számára az intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2207(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 21. cikkére

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0152/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2207(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0152/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: „intézet”) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 338 465 181 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 15,20 %-os növekedést jelent, ami főként az intézetnek juttatott, a tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) közötti elosztásra szánt támogatások növekedésének tudható be; mivel az Unió hozzájárulása az intézet 2017. évi költségvetéséhez összesen 315 147 801,58 EUR-t tett ki;

B.  mivel a Számvevőszék az intézet 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 91,23 %-os volt, ami a 2016. évhez képest 3,8 %-os csökkenést jelent; megállapítja, hogy ez az alacsony szám a támogatások kötelezettségvállalási előirányzatainak alacsony végrehajtási arányával van összefüggésben; tudomásul veszi, hogy az intézet a jövőben a végrehajtási arány növelése érdekében törekedni fog a költségvetési folyamatok javítására; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 99,5 %-os volt, ami a 2016. évhez képest enyhe, 0,36 %-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a végrehajtási arány alacsony volt a Sysper humánerőforrás-kezelésre történő bevezetésének előre nem látható késedelme és az egyéb karbantartási költségek túlbecslése miatt; kiemelten felhívja az intézet figyelmét arra, hogy javítsa a végrehajtást ezen a területen;

2.  a számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy a tudományos és innovációs társulások (TIT) nem használták fel teljes mértékben az intézet által odaítélt támogatásokat, elsősorban az üzleti tervek hiányos végrehajtása miatt; az intézet válasza alapján tudomásul veszi, hogy az úgy szeretné rendezni ezt a kérdést, hogy a 2020 utáni időszakban igyekszik többéves támogatási megállapodásokat kötni a TIT-ekkel; kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett lépésekről;

3.  a számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy több TIT esetében is nőtt az egységes visszatérítési ráta annak ellenére, hogy a kitűzött cél a TIT-ek saját finanszírozási források megtalálására és az intézettől való függetlenedésre való ösztönzése lett volna; tudomásul veszi az intézet válaszát, amely szerint az egységes visszatérítési ráták kiigazítása összhangban áll az alkalmazandó jogalappal, és amely szerint egyes TIT-ek képesek forrásaik jelentős hányadát maguk előteremteni;

4.  sajnálattal állapítja meg, hogy két TIT-hez az eredeti üzleti terv és a számukra juttatott támogatások módosításával adtak hozzá bizonyos tevékenységeket, ami ellentétes a költségvetési rendelet alkalmazási szabályaival, mert sérti a TIT-ekkel szembeni egyenlő bánásmód elvét; az intézet válasza alapján tudomásul veszi, hogy az nem így tekint az esetre, mivel a feladatok TIT-ekhez való hozzáadásának lehetősége létezik, és a támogatások változásai nem jelentősek (3,9 % és 0,6 %);

5.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2016. évi támogatások külső szolgáltató általi utólagos ellenőrzése során a feltárt hibaarány 0,98% volt, a fennmaradó hibaarány pedig 0,95%, amely jóval a 2%-os lényegességi szint alatt van.

Átvitelek törlése

6.  sajnálattal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 95 721 eurót tett ki, ami a 2016. évhez képest jelentős, 5,33 %-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 16,26 %-ának felel meg; aggodalommal állapítja meg, hogy ez a magas összeg elsősorban annak tudható be, hogy a TIT-ek nem tudják felhasználni az átvitt támogatásokat;

Teljesítmény

7.  tudomásul veszi, hogy az intézet használ bizonyos fő teljesítménymutatókat a TIT-ek teljesítményének mérésére, valamint használja a Horizont 2020 fő teljesítménymutatóit saját teljesítményének mérésére a TIT-ek irányítása terén, továbbá használja az egységes programozási dokumentumban meghatározott mutatókat egyéb operatív tevékenységek mérésére; megjegyzi ezenfelül, hogy az intézet további fő teljesítménymutatókat is alkalmaz költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

8.  örömmel veszi tudomásul, hogy az intézet az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségével közös közbeszerzési eljárásokat vezetett be, és közös személyzeti kiválasztási bizottságokat hozott létre, kihasználva, hogy mindkettejük székhelye Budapesten van;

9.  megjegyzi, hogy 2017-ben külső értékelést készítettek a 2010 és 2016 közötti időszakra vonatkozóan a TIT-ek első hullámának hatásáról, irányításáról, eljárásairól és pénzügyi fenntarthatóságuk felé tett előrelépésekről, 2018 folyamán pedig az intézet lezárja ezt a felülvizsgálatot; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen felülvizsgálat következtetéseiről;

Személyzeti politika

10.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv betöltöttsége 92,68%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 41-ből (szemben a 2016. évi 39 engedélyezett álláshellyel) 38 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 20 szerződéses alkalmazott és két kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a intézetnél 2017-ben; nyomatékosan felhívja az intézetet, hogy tartózkodjon az ideiglenes szerződések túlzott alkalmazásától;

11.  tudomásul veszi, hogy az intézet a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó szabályzatot fogadott el; tudomásul veszi, hogy az intézet részt vett az ügynökségek közötti bizalmi tanácsadók számára meghirdetett szándéknyilatkozati felhívásban;

12.  tudomásul veszi, hogy az intézet strukturális munkaerőhiányban szenved, amint azt a Számvevőszék 4/2016. számú különjelentése is megerősíti; sajnálja, hogy az intézet saját személyi állományának jelentős növelésére vonatkozó kérését a Bizottság elutasította; felkéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a fenti ügy fejleményeiről;

13.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az intézet alapszabálya szerint az ideiglenes alkalmazottaknak legfeljebb öt évre szóló szerződést kínálhat, amelyet további öt évre lehet meghosszabbítani, és mivel a személyzet fontos tagjai közül 2020-ban többen kitöltik a maximális 20 évet, aggályos, hogy emiatt az intézet működésének folyamatossága csorbát szenvedhet; az intézet válasza alapján nyugtázza, hogy az tudatában van a problémának, és ezért levélben is kérte a Bizottság jogi véleményét; felhívja az intézetet, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a fenti ügy fejleményeiről;

14.  a számvevőszéki jelentés alapján sajnálattal állapítja meg, hogy az intézet jelenlegi ideiglenes igazgatóját 2014-ben nevezték ki, és tisztségét azóta is ad interim tölti be; rámutat, hogy ez a gyakorlat sérti a személyzeti szabályzatot, amely legfeljebb egy évben határozza meg ezt az időtartamot; sajnálattal veszi tudomásul, hogy az új igazgató kinevezésére irányuló, 2016-ban indított kiválasztási eljárás sikertelennek bizonyult; tudomásul veszi, hogy 2018. júniusban újabb álláshirdetést tettek közzé; sürgeti az intézetet, hogy az ideiglenes igazgatót további késedelem nélkül váltsa fel új igazgatóval; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a kiválasztási eljárás eredményéről;

15.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; tudomásul veszi az intézet válaszát az ilyesfajta közzététel magas fordítási költségeire vonatkozóan;

Közbeszerzés

16.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az intézet még mindig nem alkalmazta a Bizottság által indított valamennyi eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; az intézet válaszából tudomásul veszi, hogy az tervezi az elektronikus pályáztatási és benyújtási eszközök használatát, és az ezt előkészítő intézkedések megtétele már folyamatban van. felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a szükséges eszközök végrehajtásáról;

17.  sajnálattal veszi tudomásul a problémát, amellyel már a 2016. évi számvevőszéki jelentés is foglalkozott, amikor jelentős hiányosságokat állapított meg a jogi személyiségű TIT-ek közbeszerzési eljárásaiban, amelyek magas kockázatú területnek minősültek, ideértve olyan szabálytalanságokat is, mint a szerződések közvetlen odaítélése, az eredeti szerződések jelentős meghosszabbítása vagy az idő, volumen, minőség és ár tekintetében nem korlátozott szerződések, ami miatt 2016-ban a szabálytalan közbeszerzési eljárások értéke 2 200 000 euróra rúgott; örömmel veszi tudomásul a probléma elhárítása érdekében az intézet által tett intézkedéseket és ajánlásokat; felhívja az intézetet, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a jogi személyiségű TIT-ekre vonatkozó cselekvési terv végrehajtásáról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

18.  tudomásul veszi az intézetnek az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; tudomásul veszi, hogy 2017-ben több összeférhetetlenségi ügyet azonosítottak és értékeltek, és hogy megfelelő intézkedéseket hoztak; megjegyzi, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal 2017-ben két csalásgyanús esetet ejtett, és 2016-ból egy ügy maradt lezáratlanul;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata véglegesítette a a támogatási szerződések monitoringjának ellenőrzését, és megállapította, hogy a keret megfelelő, a végrehajtást azonban javítani kell; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a TIT-ek intézet általi felülvizsgálata nem éves jelentéseiken alapult, és hogy az intézet nem számolt szisztematikusan bizonyos kockázatokkal, nem foglalkozott részletesen az összes irányítási követelménnyel, és nem adott visszajelzést a TIT-ek második hullámának a jó kormányzásról; rámutat továbbá arra, hogy bár a 2016. évi munkaprogramban szerepel, az intézet mégsem bocsátott ki jelentést a TIT-ek jó kormányzásával kapcsolatban;

20.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék 2014., 2015. és 2016. évi, a finanszírozási feltételekkel, a közfinanszírozással, a támogatásokkal és a magánforrásokkal kapcsolatos megjegyzései tekintetében fennmaradó kérdések és a folyamatban lévő korrekciós intézkedések nagy számát; felhívja az intézetet, hogy a lehető leghamarabb zárja le a korrekciós intézkedéseket, és végrehajtásukról tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak;

21.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben két, az ellenőrzések megkerülésével vagy a megállapított folyamatoktól és eljárásoktól való eltéréssel kapcsolatos kivételekről szóló jelentést (5 318 720 EUR becsült értékben) és öt meg nem felelési eseményt (2250 EUR becsült értékben) regisztráltak; az intézet tájékoztatása alapján elismeri azonban, hogy valamennyi eseményt értékelték, és korrekciós intézkedéseket hoztak;

Egyéb megjegyzések

22.  megjegyzi, hogy a Bizottság által az intézet számára a pénzügyi önállóság elérésére meghatározott eredeti határidő 2010 volt; tudomásul veszi hogy a Bizottság végül 2017 decemberében adott teljes körű pénzügyi önállóságot az intézetnek, mivel akkorra teljesítette a belsőkontroll-standardokat;

o

o o

23.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében hivatkozik az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(14).

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 64. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 64. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 97., 2008.4.9., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 64. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 64. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 97., 2008.4.9., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 166/14., 2017.5.24., 14. o.

(14)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat