Eljárás : 2018/2195(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0153/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0153/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.44

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0285

JELENTÉS     
PDF 211kWORD 67k
4.3.2019
PE 626.813v02-00 A8-0153/2019

az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2195(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2195(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 76. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0153/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2195(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0085/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 76. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0153/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2195(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0153/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(13) szerint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 280 560 000 EUR volt, ami 2016-hoz képest 20,54%-os növekedést jelent; mivel a növekedés az ügynökség 2017-es megbízatásának jelentős bővüléséhez kapcsolódott, válaszul az Uniót sújtó migrációs válságra; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,63%-os volt, ami 2016-hoz képest 0,27%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; aggodalommal állapítja meg, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya alacsony (66,42%-os) volt, ami 2016-hoz képest 0,35%-os enyhe növekedést jelent;

2.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az ügynökség 2017. évi eredeti költségvetésében szerepelt egy 8 800 000 EUR-s kötelező műveleti tartalék is gyors határvédelmi intervenciók és visszatérési intervenciók finanszírozására; tudomásul veszi, hogy az ügynökség 3 800 000 EUR-t csoportosított át a tartalékból az operatív költségvetésbe az egyéb tevékenységek finanszírozására; aggodalommal jegyzi meg, hogy e két átcsoportosítás egyike sincs összhangban az ügynökség pénzügyi szabályzatával; tudomásul veszi az ügynökség válaszából, hogy álláspontja szerint a jogalkotónak kell tisztáznia a tartalékból történő átcsoportosítások végrehajtását; felhívja az ügynökséget, hogy a jövőben kerülje el az ilyen nem megfelelő fellépéseket, és tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak, hogy milyen pontosítást tart szükségesnek az ügynökség;

Átvitelek törlése

3.  sajnálatát fejezi ki a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlésének 11 125 174 EUR-t elérő magas szinte miatt, amely az átvitt teljes összeghez képest 2016-hoz hasonló – 14,96%-os – arányt képvisel; felszólítja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az átvitt előirányzatok teljes mértékű felhasználásának biztosítását célzó intézkedésekről, hogy ne kerüljön sor az előző évekhez hasonlatos jelentős forrás-visszavonásokra;

Teljesítmény

4.  elégedettséggel jegyzi meg, hogy az ügynökség különböző fő teljesítménymutatókat alkalmaz a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték mérésére; tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2019-ben e mutatók felülvizsgálatára készül; felkéri az ügynökséget, hogy a költségvetési gazdálkodás javítása érdekében fejlessze tovább a fő teljesítménymutatókat, különösen figyelembe véve megbízatásának kibővítését és a folyamatosan növekvő költségvetést, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az e tekintetben elért eredményekről; aggodalmának ad hangot a költségvetés azon részével kapcsolatban, amelyet az ügynökség nem tudott felhasználni;

5.  emlékeztet arra, hogy a migráció és a menekültügy 2015. évi uniós helyzetére válaszul 2016-ban jelentősen kiszélesítették az ügynökség megbízatását annak érdekében, hogy az ügynökség jobban tudja kezelni az EU külső határain felmerülő igényeket és kihívásokat; hangsúlyozza, hogy 2017-ben még folyamatban volt a rendszereknek és eljárásoknak az ügynökség új megbízatása szerinti kiigazítása, amelyet 2016-ban módosítottak az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel(14);

6.  sajnálja, hogy az ügynökség operatív programjainak többsége nem rendelkezik mennyiségi célokkal, a közös műveletek pedig konkrét célértékekkel; aggodalommal állapítja meg, hogy ez – az együttműködő országok általi elégtelen dokumentációval együtt – hosszú távon akadályozhatja a közös műveletek hatékonyságának utólagos értékelését; felhívja az ügynökséget, hogy tűzzön ki releváns stratégiai célokat támogatási tevékenységeihez és hozzon létre hatékony eredményorientált monitoring- és jelentési rendszereket releváns és mérhető fő teljesítménymutatókkal;

7.  megjegyzi, hogy az igazgatótanács 2017. júniusban jóváhagyta az ügynökség struktúráinak átszervezését, amely hatással volt az erőforrások elosztására; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen új szervezeti struktúráról;

8.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy valamennyi tagállam és schengeni társult ország legalább egy közös műveletben részt vett, és hogy 26 – 2016-hoz képes 2-vel több – tagállam szervezőként vagy résztvevőként részt vállalt az ügynökség által koordinált és társfinanszírozott visszatérési műveletekben;

9.  üdvözli, hogy az ügynökség előmozdítja az ügynökségek közötti együttműködést, különösen a partvédelmi feladatok ellátása terén, de a vámügyi és bűnüldözési együttműködés terén is, annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználja a többcélú műveletek nyújtotta előnyöket, amelyek az integrált határigazgatás fontos elemei;

10.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség együttműködik más ügynökségekkel, többek között a munkaerő-felvétel, az ingatlanprojektek és biztonsági tanácsadók tekintetében, valamint az ügynökség a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével, az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egységével és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal közös székházban működik a regionális szintű, migrációügyi uniós munkacsoportok keretében Olaszországban és Görögországban;

11.  sürgeti az ügynökséget, hogy dolgozzon ki átfogó üzletmenet-folytonossági tervet

Személyzeti politika

12.  sajnálatosnak tartja, hogy 2017. december 31-én a létszámtervben szereplő álláshelyek betöltöttsége csak 74,43%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 352-ből (szemben a 2016. évi 275 engedélyezett álláshellyel) 262 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy ezen felül 139 szerződéses alkalmazott és 113 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

13.  ismét aggodalommal veszi tudomásul a nemek közötti egyensúly eltolódását az ügynökség igazgatótanácsában; emlékeztet arra, hogy a tagállamok feladata az igazgatótanácsi tagok kinevezése; felhívja a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség biztosítására, amikor tagot jelölnek az ügynökség igazgatótanácsába; felhívja az ügynökséget, hogy proaktív módon emlékeztesse a tagállamokat a nemek közötti egyensúly fontosságára; rámutat arra, hogy kívánatos lenne olyan intézkedéseket hozni, amelyek a személyzet összetételének földrajzi kiegyensúlyozását célozzák;

14.  megjegyzi, hogy 2017 volt az (EU) 2016/1624 rendelet elfogadását követő ötéves növekedési terv második éve, amely jelentős mértékben növelte az ügynökség költségvetésének és személyzetének erőforrásait; megjegyzi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a megbízatás kibővítésének következményeként az ügynökség személyi állománya a 2016. évi 365-ről több mint a kétszeresére, 1000 főre fog nőni 2020-ra; megjegyzi továbbá, hogy a tervezett személyiállomány-növekedés további irodaterületeket igényel; felhívja a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az egyre növekvő személyzet jelentette kihívás kezelése érdekében tett intézkedésekről, valamint folyamatosan tájékoztassa az új székhely megépítésével kapcsolatos további lépésekről, beleértve a pénzügyi számításokat is;

15.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökségnek nehézséget okoz megfelelő profilú munkatársakat találni, gyakran az alacsony bérkorrekciós együttható mértéke (66,7%) miatt; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a Bizottsággal a lehetséges enyhítő intézkedésekről folytatott megbeszélések eredményéről, valamint az új személyzet bevonása érdekében más lehetséges intézkedésekre irányuló terveiről, különös tekintettel az ügynökség kibővített mandátumára és a munkaerő-felvétel növelésére; felhívja az ügynökséget, hogy további késedelem nélkül nevezzen ki új alapjogi tisztviselőt annak biztosítása érdekében, hogy haladéktalanul foglalkozzanak az alapvető jogokat veszélyeztető kérdésekkel, és hogy a szervezeten belül folyamatosan erősítsék az alapjogi politikát;

16.  mélységesen sajnálja, hogy a Parlament ismételt felhívásai és az ügynökség személyi állományának jelentős bővítése ellenére az alapjogi tisztviselő még mindig nem rendelkezik megfelelő emberi erőforrásokkal, és ezért egyértelműen akadályozva van az (EU) 2016/1624 rendelet által ráruházott feladatok megfelelő elvégzésében; sürgeti az ügynökséget, hogy lássa el megfelelő forrásokkal és személyzettel alapjogi tisztviselőjét, különösen a panaszkezelési mechanizmus bevezetése és az ügynökség alapvető jogok ellenőrzésével és védelmének biztosításával kapcsolatos stratégiájának további fejlesztése és megvalósítása érdekében;

17.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján; megérti az ügynökség e közzétételből fakadó magas fordítási költségek miatti aggályait;

18.  megjegyzi, hogy az ügynökség a zaklatási ügyek kezelésére szolgáló intézkedésként használja a Frontex operatív tevékenységeiben részt vevő valamennyi személyre vonatkozó magatartási kódexet és a bizalmas jelentéstételt;

19.  aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy 2017-ben az ügynökség folytatta a külső kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos szabálytalan alkalmazotti felvételt, a személyzeti szabályzatban előírt maximális besorolási fokozatnál magasabb AST besorolású jelölteket nevezve ki; rámutat, hogy e tekintetben 2017-ben két felvételt szabálytalannak ítéltek meg (2016-ban 14-et); tudomásul veszi az ügynökség indokolását a felvételekkel kapcsolatban, és elismeri, hogy 2017. március óta az ügynökség nem nevez ki AST4-nél magasabb besorolású külső jelölteket;

Közbeszerzés

20.  elismeri, hogy az ügynökség ugyanakkor 2017-ben teljes pénzügyi rendszerét felülvizsgálja az egyszerűsítés érdekében, így a támogatásokról szolgáltatási szerződésekre tér át, és bevezeti az átalányfinanszírozást; felhívja a ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az új rendszer végrehajtásáról;

21.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2017 végéig az ügynökség még mindig nem vezette be az összes olyan, a Bizottság által indított eszközt, amely a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcserét és -tárolást szolgáló egységes megoldás bevezetését célozza; megjegyzi, hogy az ügynökség egyes eljárások esetében bevezette az e-számlázást és az e-közbeszerzést, az e-benyújtást azonban nem; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

22.  tudomásul veszi az ügynökség által az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítása céljából tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy az ügynökség elkészítette a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályzat tervezetét, de a Bizottság tanácsára a bizottsági modellhatározatot fogja végrehajtani, amint azt az ügynökségek kézhez kapják; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e határozat végrehajtásáról, valamint további késedelem nélkül fogadja el a visszaélések bejelentésére vonatkozó politikáját;

23.  emlékeztet, hogy az (EU) 2016/1624 rendeletben jelentősen módosították az ügynökség nyilvánosság felé való elszámoltathatóságának részeként a tájékoztatásról és kommunikációról szóló rendelkezéseket, amelyek értelmében az ügynökségnek átláthatóbbnak kell lennie a tevékenységeit illetően; sajnálja, hogy az ügynökség még mindig nem teljesíti ezen új szabályokat, és felhívja azok késedelem nélküli végrehajtására;

Belsőkontroll-rendszerek

24.  a Számvevőszék jelentéséből megállapítja, hogy az ügynökség készpénzállománya 2016 és 2017 között jelentős mértékben, 123 000 000 EUR-ról 167 000 000 EUR-ra emelkedett; megjegyzi, hogy 2017-ben az ügynökség nem végzett utólagos ellenőrzést a támogatási kiadások megtérítésére vonatkozóan; megjegyzi, hogy az ügynökség szerint a megtérítés előtt végzett előzetes ellenőrzések javultak és mióta az előzetes ellenőrzések által lefedett tranzakciók száma elért egy bizonyos szintet, megfelelő bizonyossággal szolgálnak; rámutat azonban, hogy – amint arról a Számvevőszék 2014 óta következetesen beszámolt és 2017-ben is megerősített – az együttműködő országok által igényelt kiadások bizonylatai gyakran elégtelenek; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a szóban forgó kockázatok mérséklése érdekében tett intézkedésekről;

25.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség felülvizsgálta belső ellenőrzési keretét, és a korábbi megfelelésen alapuló megközelítést kockázatokon alapuló megközelítésre változtatta; tudomásul veszi, hogy a felülvizsgált belső ellenőrzési keretet 2017. novemberben elfogadták, és ennek során létrehozták a Frontex fejlesztési naplóját;

26.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy az ügynökség finanszírozta az izlandi parti őrségnek egy repülőgép görögországi bevetéséhez nyújtott támogatást, és hogy az Izland által igényelt kiadások visszatérítését megelőzően az ügynökség a bejelentett kiadások egyik kategóriája tekintetében bizonyítékként kérte a számlákat; sajnálja, hogy bár a számlákat nem nyújtották be, az ügynökség mintegy 440 000 EUR-t térített vissza, ami azt mutatja, hogy az előzetes ellenőrzés nem volt hatékony; tudomásul veszi az ügynökség azon megállapítását, hogy az óránkénti karbantartási költség becslése elegendő alapot nyújt a kiadások jóváhagyásához;

27.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség még mindig nem rendelkezik az igazgatótanács által jóváhagyott üzletmenet-folytonossági tervvel; felhívja az ügynökséget, hogy tegye meg egy ilyen terv elfogadásához szükséges intézkedéseket, és az elfogadásról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

28.  kéri az ügynökség igazgatótanácsát, hogy fogadjon el a szolgáltatási szintre vonatkozó egyértelmű megállapodásokat helyszíni katasztrófák esetén tevékenységei folyamatosságának biztosítása érdekében, valamint kapcsolódó informatikai helyreállítási célokat és a legnagyobb megengedhető adatvesztést a legkritikusabb rendszerei és alkalmazásai tekintetében; kéri az ügynökséget, hogy dolgozza ki a támogató terveket, gyakorolja azokat megfelelően és a vizsgálati eredményeket az igazgatótanács felelős módon hagyja jóvá;

Egyéb megjegyzések

29.  megjegyzi, hogy az ügynökség és a lengyel kormány közötti székhely-megállapodás 2017. november 1-jén lépett hatályba; megállapítja, hogy ez az ügynökség több folyamatára is kihat, amelyek jelentős következményekkel járnak a munkakörülményekre és az irányítási létesítményekre nézve; kéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a létrejött projektekről, különösen az új székházépület építéséről és egy varsói Európai Iskola létrehozásáról;

o

o o

30.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(15).

23.1.2019

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2195(DEC))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  emlékeztet arra, hogy a migráció és a menekültügy 2015. évi uniós helyzetére válaszul 2016-ban jelentősen kiszélesítették az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) (a továbbiakban: az ügynökség) megbízatását annak érdekében, hogy az ügynökség jobban tudja kezelni az EU külső határain felmerülő igényeket és kihívásokat; rámutat, hogy az ügynökség költségvetése 2017-ben 21%-kal nőtt, a kapcsolódó személyzeti létszám pedig 2017-ben 43%-os növekedést mutatott; hangsúlyozza, hogy 2017-ben még folyamatban volt a rendszereknek és eljárásoknak az ügynökség új megbízatása szerinti kiigazítása, amelyet 2016-ban módosítottak az (EU) 2016/1624 rendelettel(16); üdvözli, hogy a Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség éves beszámolója hűen tükrözi 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak; emlékeztet arra, hogy az ügynökség megbízatása jelenleg felülvizsgálat alatt áll;

2.  megjegyzi, hogy egymást követő két évben fordult elő az előző évről áthozott költségvetési előirányzatok jelentős törlése (17%); hangsúlyozza, hogy ez az ügynökség költségvetési igényeinek jelentős túlbecsülésére utal, különösen a tagállamok és más együttműködő országok közigazgatási szerveinek részéről; kéri ezért az ügynökséget, hogy működjön együtt partnereivel a költségvetési előrejelzések javítása érdekében; ösztönzi az ügynökséget, hogy a költséghatékonyság növelése érdekében, ahol lehetséges, a támogatások mellett alkalmazza az egyszerűsített költségelszámolást és egyéb finanszírozási mechanizmusokat is;

3.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2014 óta arról számol be, hogy az együttműködő országok által igényelt kiadások bizonylatai gyakran elégtelenek; sajnálja, hogy 2017-ben ismét ez a helyzet állt fenn egy repülőgépnek az izlandi parti őrség támogatása céljából Görögországban történt bevetésének finanszírozásával, valamint egy másik, a spanyol Guardia Civil által használt repülőgép társfinanszírozásával; üdvözli az ügynökség azon döntését, hogy az ismétlődő problémák kezelése érdekében megvizsgálja az egyszerűsített költség-visszatérítési modell alkalmazását;

4.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az AST besorolású ideiglenes alkalmazottak a személyzeti szabályzatban megengedettnél magasabb besorolási fokozatba (AST 4) szabálytalanul kerültek felvételre; megérti, hogy az ügynökségnek nehézséget jelent képzett személyzetet felvenni, aminek következtében az ügynökségnek 4 millió EUR-t kellett visszatérítenie; emlékezteti az ügynökséget annak fontosságára, hogy mindenkor tartsa magát a személyzeti szabályzathoz;

5.  sajnálja, hogy az álláshirdetéseket csak az ügynökség honlapján teszik közzé, és csak korlátozott számú nyelven; felhívja az ügynökséget, hogy legyen proaktívabb álláshirdetései láthatósága és általános ismertsége tekintetében; tudomásul veszi az álláshirdetések valamennyi uniós nyelvre történő lefordításával kapcsolatos többletköltségeket, de kéri az ügynökséget, hogy rendszeresen valamennyi uniós nyelven tegye közzé az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján összes állásajánlatát az uniós polgárok számára biztosítandó átláthatóság növelése érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan intézkedéseket, amelyek célja, hogy csökkentsék az álláshirdetések fordításának ügynökségekre gyakorolt pénzügyi terhét, többek között az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával kötött eseti keretmegállapodás létrehozásával;

6.  megjegyzi, hogy az ügynökség 2014-es költözése óta még mindig nem rendelkezik az igazgatótanács által jóváhagyott üzletmenet-folytonossági tervvel; kéri az ügynökség igazgatótanácsát, hogy fogadjon el a szolgáltatási szintre vonatkozó egyértelmű megállapodásokat helyszíni katasztrófák esetén tevékenységei folyamatosságának biztosítása érdekében, valamint kapcsolódó informatikai helyreállítási célokat és a legnagyobb megengedhető adatvesztést a legkritikusabb rendszerei és alkalmazásai tekintetében; kéri az ügynökséget, hogy dolgozza ki a támogató terveket, gyakorolja azokat megfelelően és a vizsgálati eredményeket az igazgatótanács felelős módon hagyja jóvá;

7.  emlékeztet, hogy a felülvizsgált rendeletben jelentősen módosították az ügynökség nyilvánosság felé való elszámoltathatóságának részeként a tájékoztatásról és kommunikációról szóló rendelkezéseket, amelyek értelmében a ügynökségnek átláthatóbbnak kell lennie a tevékenységeit illetően; sajnálja, hogy az ügynökség még mindig nem teljesíti ezen új szabályokat, és felhívja azok késedelem nélküli végrehajtására;

8.  sajnálja, hogy az ügynökség operatív programjainak többsége nem rendelkezik mennyiségi célokkal, a közös műveletek pedig konkrét célértékekkel; aggodalommal állapítja meg, hogy ez – az együttműködő országok általi elégtelen dokumentációval együtt – hosszú távon akadályozhatja a közös műveletek hatékonyságának utólagos értékelését; felhívja az ügynökséget, hogy tűzzön ki releváns stratégiai célokat támogatási tevékenységeihez és hozzon létre hatékony eredményorientált monitoring- és jelentési rendszereket releváns és mérhető fő teljesítménymutatókkal;

9.  ismét aggodalommal veszi tudomásul a nemek közötti egyensúly eltolódását az ügynökség igazgatótanácsában; emlékeztet arra, hogy a tagállamok feladata az igazgatótanácsi tagok kinevezése; felhívja a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség biztosítására, amikor tagot jelölnek az ügynökség igazgatótanácsába; felhívja az ügynökséget, hogy proaktív módon emlékeztesse a tagállamokat a nemek közötti egyensúly fontosságára; rámutat arra, hogy kívánatos lenne olyan intézkedéseket hozni, amelyek a személyzet összetételének földrajzi kiegyensúlyozását célozzák;

10.  mélységesen sajnálja, hogy a Parlament ismételt felhívásai és az ügynökség jelentős személyzeti bővítése ellenére az alapjogi tisztviselő még mindig nem rendelkezik megfelelő emberi erőforrással, és ezért egyértelműen akadályozva van a felülvizsgált rendelet által ráruházott feladatok elvégzésében; sürgeti az ügynökséget, hogy lássa el megfelelő forrásokkal és személyzettel alapjogi tisztviselőjét, különösen a panaszkezelési mechanizmus bevezetése és az ügynökség alapvető jogok ellenőrzésével és védelmének biztosításával kapcsolatos stratégiájának további fejlesztése és megvalósítása érdekében.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 173. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 173. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 251., 2016.9.16., 1. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 434., 2018.11.30., 173. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 173. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(11)

HL L 251., 2016.9.16., 1. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

HL C 108., 2018.3.22., 112. o.

(14)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

(15)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

(16)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat