Eljárás : 2018/2200(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0154/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0154/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.42

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0283

JELENTÉS     
PDF 203kWORD 65k
4.3.2019
PE 626.811v02-00 A8-0154/2019

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2200(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2200(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszával(1) együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Europol számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(5) és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0154/2019),

1.  mentesítést ad a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ügyvezető igazgatója számára az Europol 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2200(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszával(8) együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Europol számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0090/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(12) és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(13) és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0154/2019),

1.  jóváhagyja a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2200(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0154/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(15) szerint a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (a továbbiakban: Europol) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 119 234 720 euró volt, ami 2016-hoz képest 14,35%-os növekedést jelent; mivel a növekedés az ügynökség megbízatásának kiterjesztésével járó további feladatoknak tulajdonítható; mivel az Europol költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Europol éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya magas, 99,72%-os szintet ért el, ami 2016-hoz képest 0,03%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,01%-os volt, ami 2016-hoz képest 1,97%-os csökkenést jelez;

2.  megjegyzi, hogy az Europolra vonatkozó növekedési előrejelzés alapján 2023-tól egy további állandó épületre is szükség lesz; felkéri az Europolt, hogy a többletköltségeket illetően körültekintő módon járjon el;

Átvitelek törlése

3.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 834 972 eurót, ami 2016-hoz képest markáns – 6,35%-os – csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 9,08%-ának felel meg;

Teljesítmény

4.  megelégedéssel nyugtázza, hogy teljesítményét az Europol 33 fő teljesítménymutató, 36 további teljesítménymutató segítségével, valamint a munkaprogramjában tervezett, mintegy 140 konkrét intézkedés végrehajtásával követte nyomon, azzal együtt, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos beszámolásra szolgáló keret általánosságban az Europol tevékenységei által teremtett hozzáadott érték értékelésére, illetve költségvetési gazdálkodásának javítására összpontosított;

5.  megállapítja, hogy a teljesítménymutatókhoz rendelt célok 78%-át az Europol teljesítette (2016-ban ez az arány 86% volt), és hogy a 2017. évi munkaprogramban szereplő intézkedések 80%-ának végrehajtása terén előrehaladást ért el (2016-ban ez 76% volt);

6.  megelégedéssel nyugtázza, hogy 2017 májusában alkalmazandóvá vált az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet(16), amelynek jóvoltából az Europol immár megerősített mandátummal rendelkezik ahhoz, hogy eredményesen fellépjen a határokon átnyúló bűnözés és terrorizmus jelentette, folyamatosan változó, Unión belüli és kívüli fenyegetésekkel szemben;

7.  kéri az Europolt, hogy szolgáltasson több információt a szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó egységének (EU IRU) feladatairól és költségvetési vonatkozásairól, amely a költségvetésben külön nem szerepel, de a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központjának (ECTC) részét képezi; emlékeztet arra, hogy az (EU) 2016/794 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése utal az online szolgáltatók terrorizmussal kapcsolatos internetes tartalmakra vonatkozó tájékoztatására, míg az Europol az ágazattal szoros együttműködésben ténylegesen támogatja az illetékes hatóságok általi vizsgálatokat; tájékoztatást kér különösen a terrorista internetes tartalmak feltárt és bejelentett eseteivel kapcsolatos nyomon követésről, többek között a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére;

8.  emlékeztet az Europol jelentőségére és hozzáadott értékére a szervezett bűnözés elleni, európai dimenziójú küzdelem terén, és különösen a közös nyomozócsoportok finanszírozásában játszott szerepére; üdvözli e tekintetben az Europol és az Eurojust közötti, nemrégiben megkötött új egyetértési megállapodást(17), amely meghatározza a két ügynökség által a közös nyomozócsoportok tevékenységeihez nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó kritériumokat és feltételeket;

9.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és a nemzeti hatóságok mellett az Europol is részt vállal a biztonsági feladatok ellátásában; megjegyzi továbbá, hogy az Europol más, Hollandiában működő uniós ügynökségekkel közösen vett igénybe jogi tanácsadási szolgáltatásokat, valamint számos intézmény- és ügynökségközi közbeszerzési eljáráshoz is csatlakozott; ösztönzi az Europolt, hogy a bel- és igazságügy területén fejlessze tovább együttműködését a többi uniós intézménnyel, szervvel és hivatallal;

10.  hangsúlyozza, hogy az Europol a bel- és igazságüggyel foglalkozó kilenc ügynökség egyike; ennek kapcsán csalódottságának ad hangot a decentralizált ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport által elért eredmények kapcsán, mivel továbbra is várat magára az egymással összefüggésben álló szakpolitikai területekre összpontosító ügynökségek összevonására vagy együttes elhelyezésére vonatkozó konkrét javaslatok kidolgozása; felkéri az Europolt, hogy a bel- és igazságüggyel foglalkozó nyolc másik ügynökséggel együttműködve vizsgálja meg az egyesülési lehetőségeket;

Személyzeti politika

11.  megjegyzi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 97,27%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 550-ből (szemben a 2016. évi 505 engedélyezett álláshellyel) 535 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 159 szerződéses alkalmazott és 71 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az Europolnál 2017-ben; sürgeti az Europolt, hogy ne hagyatkozzon túlzott mértékben a szerződéses alkalmazottakra, és az állandó személyzetet ne helyettesítse nagyobb költségvonzattal járó, szerződéses alkalmazottakkal;

12.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy sem az Europol felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly – tekintve, hogy a 151 álláshelyből a férfiak 133-at, a nők pedig 18-at töltenek be –, sem az 53 tagot számláló igazgatótanácson belül, ahol a női tagok száma 11; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát; felkéri továbbá az Europolt, hogy hozzon intézkedéseket a felső vezetésen belüli nemek közötti egyensúly javítása érdekében;

13.  tudomásul veszi, hogy az Europol a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát fogadott el; elismeréssel állapítja meg, hogy az Europol képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

14.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017 folyamán négy hivatalos, szexuális zaklatással és nem megfelelő magatartással kapcsolatos eljárást indítottak igazgatási vizsgálatok keretében; megjegyzi, hogy az igazgatási vizsgálatokat az Europol – adott esetben – fegyelmi intézkedések életbe léptetésével gyorsan lezárta, továbbá hogy lépéseket kezdeményezett a kérdés megoldására, és egyetlen eset sem került bíróság elé; tudomásul veszi, hogy szexuális zaklatással összefüggő vádak alapján 2018-ban az Europolon belül nem indítottak igazgatási vizsgálatot; felszólítja az Europolt, hogy a nem megfelelő viselkedés tekintetében tegyen meg minden tőle telhetőt a strukturális hiányosságok elkerülésére, hogy lehetőség se legyen ilyen cselekedetek elkövetésére;

15.  üdvözli továbbá a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is; megérti az Europol fordítási költségekkel kapcsolatos aggályait;

16.  ösztönzi az Europolt, hogy vegye fontolóra alapjogi stratégia elfogadását; az alapvető jogokra vonatkozó hivatkozás beillesztését a személyzet feladatait, valamint a személyzetnek szóló képzéseket meghatározó magatartási kódexbe; az alapvető jogokkal kapcsolatos valamennyi jogsértés feltárását és bejelentését szavatoló mechanizmusok kialakítását, amelyek egyúttal azt is biztosítják, hogy az Europol főbb szervei gyorsan tudomást szerezzenek az ilyen jellegű jogsértések kockázatáról; az alapvető jogokat érintő fenyegetések haladéktalan elhárítása, valamint az alapjogi politika szervezeten belüli folyamatos fejlesztése érdekében az alapjogi tisztviselői tisztség létrehozását adott esetben, amely tisztviselő – a többi alkalmazottal szembeni bizonyos fokú függetlenség biztosítása érdekében – az igazgatótanácsnak tartozna közvetlen jelentéstételi kötelezettséggel; rendszeres párbeszéd kialakítását a civil társadalmi szervezetekkel és az érintett nemzetközi szervezetekkel az alapjogi kérdésekről; az alapjogok betartásának alapfeltételként történő meghatározását azon együttműködések esetében, amelyeket az Europol külső szereplőkkel – különösen a nemzeti közigazgatások operatív szintű együttműködésben részt vevő tagjaival – alakít ki;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

17.  tudomásul veszi az Europolnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; megállapítja, hogy az Europol proaktív módon lépett fel a 2017-ben feltárt négy, potenciális összeférhetetlenségi ügyben; megjegyzi, hogy az Europol az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó, nem pedig érdekeltségi nyilatkozatokat tett közzé; elismeri azonban, hogy az Europol javaslata alapján az igazgatótanács 2018 októberében elfogadta az érdekeltségi nyilatkozatokhoz alkalmazandó új nyilatkozatmintát; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy ezt az új nyilatkozatmintát az igazgatótanács valamennyi tagja, továbbá az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettesek esetében is alkalmazzák; mindazonáltal megjegyzi, hogy még nem minden nyilatkozatot frissítettek az új minta szerint; felhívja az Europolt, hogy e tekintetben késlekedés nélkül járjon el, illetve tegye közzé az új nyilatkozatokat;

Belső kontroll

18.  megállapítja, hogy 2016-ban a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata ellenőrzést végzett a közbeszerzések tekintetében, valamint hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017-ben közzétette a közbeszerzésekről szóló végleges ellenőrzési jelentését, amely három „fontosnak” minősített ajánlást tartalmazott; megjegyzi, hogy az Europol 2017-ben cselekvési tervet dolgozott ki, és az említett ajánlások végrehajtásáról 2018 augusztusában jelentést tett a Belső Ellenőrzési Szolgálatnak; megjegyzi továbbá azt is, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat a szervezeten belüli eljárások teljes körének kockázatértékelését elvégezte, és egyetlen eljárási területet sem sorolt a „fokozottabb kockázatcsökkentést” igénylő területek közé;

o

o o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(18).

17.1.2019

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol) 2017-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2200(DEC))

A vélemény előadója: Romeo Franz

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az Europol éves beszámolója híven tükrözi az Europol 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak;

2.  rámutat arra, hogy a migráció jelentette kihívásokra reagálva az Europol költségvetése nőtt, és személyzetének létszáma emelkedett; megjegyzi, hogy az Europol költségvetése 2017-ben 104 millióról 118 millió euróra emelkedett, a személyzet létszáma pedig 737-ről 834 teljes munkaidős egyenértékre nőtt; a tevékenység bővülésével összefüggésben üdvözli, hogy a Számvevőszék nem tett észrevételeket az Eurojust 2017-es költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; szintén örvendetesnek tartja, hogy a Számvevőszék valamennyi előző évekre kiadott ajánlását végrehajtották; kiemeli, hogy a Számvevőszék szerint 2017-ben az előző (2016-os) évről a folyó (2017-es) évre átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok szintje a II. cím (igazgatási kiadások) esetében már nem volt túl magas;

3.  kéri az Europolt, hogy szolgáltasson több információt az internetes tartalmakkal foglalkozó egységének (IRU) feladatairól és költségvetési vonatkozásairól, amelyek a költségvetésben külön nem szerepelnek, de az Európai Terrorelhárítási Központjának (ECTC) részét képezik; emlékeztet arra, hogy az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet(19) 4. cikkének (1) bekezdése utal az online szolgáltatók terrorizmussal kapcsolatos internetes tartalmakra vonatkozó tájékoztatására, míg az Europol az ágazattal szoros együttműködésben ténylegesen támogatja az illetékes hatóságok általi vizsgálatokat; konkrétan tájékoztatást kért a terrorista internetes tartalmak feltárt és bejelentett eseteivel kapcsolatos nyomon követésről, többek között a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére;

4.  emlékeztet az Eurojust jelentőségére és hozzáadott értékére a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén egész Európában, és különösen a közös nyomozócsoportok finanszírozásában játszott szerepére; üdvözli e tekintetben az Europol és az Eurojust közötti, nemrégiben megkötött új egyetértési megállapodást(20), amely meghatározza a két ügynökség által a közös nyomozócsoportok tevékenységeihez nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó kritériumokat és feltételeket;

5.  megjegyzi, hogy az Europolnak sikerült betöltenie valamennyi üres álláshelyét; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Europol az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapja helyett kizárólag saját honlapján és a közösségi médiában teszi közzé álláshirdetéseit; elismeri, hogy az Europol munkanyelve elsősorban az angol; tudomásul veszi az Europol aggályait a fordítási többletköltségek tekintetében; hangsúlyozza, hogy az Europol álláshirdetéseinek az EPSO honlapján való közzététele fontos és hasznos lenne, mivel növelné az átláthatóságot és a nyilvánosságot, valamint lehetővé tenné, hogy az uniós polgárok összességében lássák a különböző uniós intézmények és ügynökségek által közzétett álláshirdetéseket; kéri az Europolt, hogy az EPSO honlapján is tegye közzé álláshirdetéseit; felkéri az Európai Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan intézkedéseket, amelyek célja, hogy csökkentsék az álláshirdetések fordításának ügynökségekre gyakorolt pénzügyi terhét, többek között az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) kötött eseti keretmegállapodás létrehozásával;

6.  üdvözli az Europol arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy végrehajtja a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2017. évi „Beszerzések az Európai Rendőrségi Hivatalnál” című ellenőrzési jelentésében foglalt három ajánlást.

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRTBIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Martina Anderson

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 165. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 165. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(5)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(6)

HL L 135., 2016.5.24., 53. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 165. o.

(9)

HL C 434., 2018.11.30., 165. o.

(10)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(11)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(12)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(13)

HL L 135., 2016.5.24., 53. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

HL C 108., 2018.3.22., 245. o.

(16)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(17)

Egyetértési megállapodás az Europol és az Eurojust között a közös nyomozócsoportok tevékenységeire vonatkozó szabályok és pénzügyi támogatási feltételek közös kialakításáról, aláírva 2018. június 1-jén.

(18)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

(19)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(20)

Egyetértési megállapodás az Europol és az Eurojust között a közös vizsgálócsoportok tevékenységeire vonatkozó szabályok és pénzügyi támogatási feltételek közös kialakításáról, aláírva 2018. június 1-jén.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat