Eljárás : 2018/2193(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0158/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0158/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.34

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0275

JELENTÉS     
PDF 209kWORD 67k
4.3.2019
PE 626.803v02-00 A8-0158/2019

az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2193(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2193(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0083/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5), és különösen annak 39. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 65. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0158/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2018/2193(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(8),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0083/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(12), és különösen annak 39. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(13) és különösen annak 65. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0158/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2018/2193(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0158/2019),

A.  mivel a bevételi és kiadási kimutatás(15) szerint az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 30 732 000 EUR volt, ami 2016-hoz képest 11,57%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Vasúti Ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 99,99% volt, ami 2016-hoz képest 0,79%-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87,3%-os volt, ami 2016-hoz képest 4,27%-os csökkenést jelent;

2.  megjegyzi, hogy az ügynökségről szóló új, 2016 júniusában hatályba lépett alapító rendelet rendelkezéseivel összhangban az ügynökség felhatalmazást kap arra, hogy bizonyos új hatásköreiért díjat számítson fel; megállapítja, hogy bevezettek a tanúsítványok, engedélyek és jóváhagyások kiadására vonatkozó díjszabási rendszert, azzal a céllal, hogy az 2019-ben teljes körűen működni fog, és azzal a követelménnyel, hogy bevezetnek egy új erőforrásrendszert és belső eljárásokat az ügynökségen belül annak biztosítása érdekében, hogy azonosítsák és nyomon kövessék a jogszabályban meghatározott és díjköteles feladatokat; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az említett új rendszer bevezetéséről;

Átvitelek törlése

3.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a 69 473 eurót, ami 2016-hoz képest 1,12%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 3,4%-ának felel meg;

4.  sajnálja, hogy a Számvevőszék által a költségvetés végrehajtásának értékelésére használt tájékoztató jellegű 10%-os határértéket az átvitelek tekintetében csak az 1. cím (Személyzet) vonatkozásában sikerült elérni, és hogy a 2. cím (Igazgatási kiadások) esetében a 20%-os és a 3. cím (Működési kiadások) esetében a 30%-os határértéket nem sikerült elérni;

Teljesítmény

5.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség egy 24 vasúti mutatót magában foglaló, kiterjedt mutatórendszert használ négy operatív tevékenység esetében fő teljesítménymutatóként a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelése céljából, valamint egyéb mutatókat költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

6.  kiemeli az ügynökség szerepét az európai vasúti rendszer biztonságának és átjárhatóságának biztosításában, valamint a vasút más közlekedési módokkal való versenyképességének javítása terén azáltal, hogy csökkenti az adminisztratív és technikai akadályokat, ösztönzi a piacra lépést és biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a közpénzek hatékonyabb elköltését a vasúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, valamint az infrastruktúra jobb irányítását; támogatja az Európai Bizottságnak a biztonsági teljesítmény tekintetében világelső európai vasúti rendszert célul kitűző elképzelését;

7.  üdvözli az ügynökség által az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) kifejlesztésének, tesztelésének és megvalósításának nyomon követése, valamint az egyes ERTMS-projektek értékelése során játszott szerepet; megjegyzi továbbá, hogy a 4. vasúti csomag egy olyan technikai pillért foglal magában, amely új feladatok bevezetésével erősíti az ügynökség szerepét az uniós keret egységes végrehajtásának biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy felelősségi körének bővülésével az ügynökségnek meg kell adni a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat új és további feladatainak eredményes és hatékony végrehajtásához;

8.  emlékeztet arra, hogy az ERTMS kulcsfontosságú az egységes európai vasúti térség létrehozásához; hangsúlyozza ezért, hogy kiemelt fontosságú az ERTMS fejlesztésének és alkalmazásának optimalizált összehangolása, amely egy egységes, átlátható, stabil, megfizethető és interoperábilis ERTMS-rendszert biztosít Európa-szerte;

9.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség teljesítette kitűzött célját, és az esetek 95%-ában időben kiadta jelentéseit, tanácsait és véleményeit; rámutat, hogy az ügynökség nem érte el azt a kitűzött célját, hogy a pénzügyi és humánerőforrás-tervezés használatával az összes output 90%-át teljesítse, mivel az outputoknak csak 67%-át minősítették teljes mértékben teljesítettnek, míg 18%-át részben teljesítettként kategorizálták;

10.  üdvözli az ügynökség Európai Értékpapírpiaci Hatósággal folytatott együttműködését, amelynek keretében megosztották számviteli szolgáltatásaikat és részt vettek egy közös pályázati felhívásban;

11.  támogatja az ügynökséget az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel (EMSA) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel (EASA) a közös biztonsági kultúra kialakítása érdekében folytatott fokozott együttműködés előmozdítása terén;

12.  üdvözli, hogy az ügynökség integrált irányítási rendszere (IMS) megkapta az ISO 9001 szerinti tanúsítványt, amely az ügynökség teljesítménye folyamatos javulásának független elismerése;

Személyzeti politika

13.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 92,09%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 139 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből (szemben a 2016. évi 135 engedélyezett álláshellyel) 128-ra neveztek ki ideiglenes alkalmazottat; megállapítja, hogy ezen felül 34 szerződéses alkalmazott és két kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

14.  megállapítja, hogy a személyzettel kapcsolatos éves összehasonlító teljesítményértékelés eredményei a 2016. évihez hasonlóak, az adminisztratív feladatokra beosztott személyzet aránya 18%, az operatív feladatokra beosztott személyzet aránya pedig 69,5%, amely kismértékben (0,5%) csökkent 2016-hoz képest, míg az ellenőrzési és pénzügyi feladatokra beosztott személyzet aránya 12% körül maradt;

15.  megállapítja, hogy az ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát, figyelemfelhívó képzéseket tart személyzete és vezetősége számára, valamint támogatja a bizalmi tanácsadókat; rámutat, hogy 2017-ben az ügynökségnél viszonylag magas volt az állítólagos zaklatási esetek száma: 12 ilyen esetet jelentettek, ezek közül azonban egyet sem vizsgáltak ki; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a helyzet orvoslására tett intézkedésekről;

16.  felhívja az ügynökséget, hogy vegye figyelembe és tegye meg a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017-re vonatkozó, az emberi erőforrásokkal és a képességkezeléssel kapcsolatos ajánlásaival összefüggő valamennyi szükséges intézkedést; üdvözli, hogy 2018. januárban elfogadták az ügynökség helyes hivatali magatartásra vonatkozó kódexét, amely tartalmazza az összeférhetetlenség megelőzését célzó valamennyi intézkedést;

Közbeszerzés

17.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben 29 kivételt és hét meg nem felelési eseményt rögzítettek, ami 2016-hoz képest növekedés jelent; tudomásul veszi, hogy az ügynökség e tekintetben azonosította az aggodalomra okot adó legfőbb területeket; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ilyen esetek számának jövőbeli csökkentése érdekében tett intézkedésekről;

18.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az egyik ellenőrzött kifizetés esetében az ügynökség versenyeljárás és előzetes piackutatás nélkül vásárolt informatikai szolgáltatásokat a vállalkozón keresztül; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, miszerint a szerződést a szerződéses rendelkezéseknek megfelelően alkalmazták;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

19.  megjegyzi, hogy az ügynökség honlapján közzétette az igazgatótanácsi tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatát és önéletrajzát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség csak akkor várja el vezető tisztviselőitől, hogy összeférhetetlenségi nyilatkozatot töltsenek ki és írjanak alá, ha bírálóbizottságban vesznek részt; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a fenti ügy kezelése érdekében tett intézkedésekről;

20.  megjegyzi, hogy az ügynökség szerint az ügynökség folytatta a csalás elleni stratégiájában meghatározott cselekvési terv végrehajtását; megjegyzi, hogy az ügynökség egy olyan esetet továbbított az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz kivizsgálásra, amely esetében csalás gyanúja merült fel, valamint hogy a hivatal hivatalosan úgy döntött, vizsgálatot indít az esetben; sürgeti a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a vizsgálat eredményéről;

21.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség még mindig nem alakította ki a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályzatát, annak ellenére, hogy azokat 2018 végéig el akarták fogadni; felkéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a visszaélések bejelentéséről szóló szabályzata létrehozásáról és végrehajtásáról;

Belsőkontroll-rendszerek

22.  megjegyzi, hogy a belső ellenőrzés megfelelőségének és hatékonyságának az Európai Unió Vasúti Ügynöksége irányítási standardjai alapján végzett értékelésének előzetes eredményei fényében úgy tekinthető, hogy az ügynökség ellenőrzési rendszere egészében véve a céloknak megfelelően működik és kellőképpen enyhíti az ügynökség célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatban felmerülő fő kockázatokat;

23.  támogatja a Számvevőszék azon véleményét, miszerint a feladatok elkülönítésének elve értelmében az engedélyezésre jogosult tisztviselő és a számvitelért felelős tisztviselő egymást kölcsönösen kizáró funkciók; bízik abban, hogy az ügynökség a folyamatban lévő átszervezése során kezelni fogja ezt a problémát; sürgeti az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett intézkedésekről;

Egyéb megjegyzések

24.  megjegyzi, hogy az átmeneti időszak végére (2019. június 16.) az ügynökség átalakul, és ahelyett, hogy pusztán a szakpolitikák előkészítése és terjesztése lenne a feladata, olyan hatósággá válik, amely közvetlenül az ipar javára tevékenykedik, ami a biztonsági tanúsítványok és a vasúti járművek engedélyezését illeti; ösztönzi az ügynökség vezetését, hogy továbbra is összpontosítson a negyedik vasúti csomag technikai pillére szerinti új feladatok előkészítésére, és javasolja, hogy a humánerőforrás-gazdálkodás élvezzen kiemelt prioritást; tudomásul veszi a bejelentett szervezetek ellenőrzése, valamint az egyablakos ügyintézési rendszer keretében elfogadott előkészítő határozatok és a nemzeti biztonsági hatóságok teljesítményének és döntéshozatalának nyomon követésére szolgáló politika terén elért előrehaladást; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az annak érdekében tett intézkedésekről, hogy ez az átalakulás sikeres és előnyös legyen, valamint a költségek csökkentésével járjon;

25.  sajnálja, hogy a francia hatóságokkal folytatott számos egyeztetést követően sem sikerült aláírni az ügynökség székhely-megállapodását az ügynökségről szóló rendelet 71. cikkének megfelelően; sajnálja továbbá, hogy az igazgatótanácsnak 2017-ben nem sikerült egyhangúlag elfogadni az ügynökség nyelvhasználatról szóló végrehajtási szabályait, ami külön költségekhez és késedelmekhez vezetett, például a munkaerő-felvétel során; sajnálja, hogy az ügynökség továbbra is két helyszínen működik; felhívja az ügynökséget, hogy az összes tevékenységét helyezze át a székhelyére, és csak innen működjön;

26.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre vonatkozó döntése, valamint annak az ügynökség személyzetére gyakorolt potenciális hatása tekintetében az Egyesült Királyság vasúti ágazatával folytatott intenzív eszmecsere megerősítette, hogy az ország érdeke azt kívánja meg, hogy az „európai rendszerben” maradjon;

o

o o

27.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. ...-i állásfoglalására(16).

22.1.2019

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2018/2193(DEC))

A vélemény előadója: Innocenzo Leontini

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Unió Vasúti Ügynökségének (az ügynökség) a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette;

2.  kiemeli az ügynökség szerepét az európai vasúti rendszer biztonságának és átjárhatóságának biztosításában, valamint a vasút más közlekedési módokkal való versenyképességének javítása terén azáltal, hogy csökkenti az adminisztratív és technikai akadályokat, ösztönzi a piacra lépést és biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a közpénzek hatékonyabb elköltését a vasúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, valamint az infrastruktúra jobb irányítását; támogatja az Európai Bizottságnak a biztonsági teljesítmény tekintetében világelső európai vasúti rendszert célul kitűző elképzelését;

3.  üdvözli az ügynökség által az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) kifejlesztésének, tesztelésének és megvalósításának nyomon követése, valamint az egyes ERTMS-projektek értékelése során játszott szerepet; megjegyzi továbbá, hogy a 4. vasúti csomag egy olyan technikai pillért foglal magában, amely új feladatok bevezetésével erősíti az ügynökség szerepét az uniós keret egységes végrehajtásának biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy felelősségi körének bővülésével az ügynökségnek meg kell adni a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat új és további feladatainak eredményes és hatékony végrehajtásához;

4.  emlékeztet arra, hogy az ERTMS kulcsfontosságú az egységes európai vasúti térség létrehozásához; hangsúlyozza ezért, hogy kiemelt fontosságú az ERTMS fejlesztésének és alkalmazásának optimalizált összehangolása, amely egy egységes, átlátható, stabil, megfizethető és interoperábilis ERTMS-rendszert biztosít Európa-szerte;

5.  támogatja az ügynökséget az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel (EMSA) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel (EASA) a közös biztonsági kultúra kialakítása érdekében folytatott fokozott együttműködés előmozdítása terén;

6.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség éves költségvetése 2017-ben 30,7 millió EUR volt a kötelezettségvállalási, és 26,8 millió EUR a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy az átlagos végrehajtási arány a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében (beleértve az átviteleket) 100,0%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 87,3% volt; sajnálja, hogy a kifizetések esetében nem sikerült elérni a 90%-os célt; megjegyzi, hogy a kifizetési cél el nem érése amiatt történt, hogy néhány kötelezettségvállalásra az év legvégén került sor, hogy a kötelezettségvállalások esetében sikerüljön elérni a 95%-os célt;

7.  sajnálja, hogy a Számvevőszék által a költségvetés végrehajtásának értékelésére használt tájékoztató jellegű 10%-os határértéket az átvitelek tekintetében csak az 1. cím (Személyzet) vonatkozásában sikerült elérni, és hogy a 2. cím (Igazgatási kiadások) esetében a 20%-os és a 3. cím (Működési kiadások) esetében a 30%-os határértéket nem sikerült elérni;

8.  arra ösztönzi az ügynökséget, hogy biztosítsa a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy a Számvevőszék által hangsúlyozottaknak megfelelően igazgatási kérdésekben az ügynökség igazgatójának, működésbeli kérdésekben pedig az igazgatótanácsnak kell közvetlenül beszámolnia; felhívja az ügynökséget, hogy vegye figyelembe és tegye meg a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2017-re vonatkozó, az emberi erőforrásokkal és a képességkezeléssel kapcsolatos ajánlásaival összefüggő valamennyi szükséges intézkedést; üdvözli, hogy 2018. januárban elfogadták az ügynökség helyes hivatali magatartásra vonatkozó kódexét, amely tartalmazza az összeférhetetlenség megelőzését célzó valamennyi intézkedést;

9.  sajnálja, hogy a francia hatóságokkal folytatott számos egyeztetést követően sem sikerült aláírni az ügynökség székhely-megállapodását az ügynökségről szóló rendelet 71. cikkének megfelelően; sajnálja továbbá, hogy az igazgatótanácsnak 2017-ben nem sikerült egyhangúlag elfogadni az ügynökség nyelvhasználatról szóló végrehajtási szabályait, ami külön költségekhez és késedelmekhez vezetett, például a munkaerő-felvétel során; sajnálja, hogy az ügynökség továbbra is két helyszínen működik; felhívja az ügynökséget, hogy az összes tevékenységét helyezze át a székhelyére, és csak innen működjön;

10.  megállapítja, hogy a személyzettel kapcsolatos éves összehasonlító teljesítményértékelés eredményei a 2016. évihez hasonlóak, az adminisztratív feladatokra beosztott személyzet aránya 18%, az operatív feladatokra beosztott személyzet aránya pedig 69,5%, amely kismértékben (0,5%) csökkent 2016-hoz képest, míg az ellenőrzési és pénzügyi feladatokra beosztott személyzet aránya 12% körül maradt; megjegyzi, hogy a brexitről szóló 2016. júniusi népszavazás jelentős zavart okozott az ügynökség személyzete körében, mivel az ügynökség kulcspozícióban lévő munkatársai közül néhányan az Egyesült Királyságból származnak; megjegyzi továbbá, hogy az Egyesült Királyság vasúti ágazatával folytatott élénk eszmecserét követően megerősítést nyert, hogy a britek érdeklődnek az „európai rendszerben” maradás iránt;

11.  üdvözli az ügynökség proaktív megközelítését, miszerint struktúráját a negyedik vasúti csomagban meghatározott új feladatoknak megfelelően átalakítja, különösen irányítócsoportok felállítása révén; ösztönzi az ügynökség vezetését, hogy továbbra is összpontosítson a negyedik vasúti csomag technikai pillére szerinti új feladatok előkészítésére, hogy 2019. június 15-ére teljes mértékben készen álljon, és javasolja, hogy a humánerőforrás-gazdálkodás élvezzen kiemelt prioritást; tudomásul veszi többek között a bejelentett szervezetek ellenőrzése, valamint az egyablakos ügyintézési rendszer keretében elfogadott előkészítő határozatok és a nemzeti biztonsági hatóságok teljesítményének és döntéshozatalának nyomon követésére szolgáló politika terén elért előrehaladást;

12.  megjegyzi, hogy 2017-ben az ügynökség folytatta a csalás elleni stratégiájában meghatározott cselekvési terv végrehajtását; üdvözli, hogy az ügynökség a csalásra vonatkozó kockázatértékelést beillesztette az ügynökség rendszeres kockázatértékelésébe, és hogy az ügynökség kockázatleírását észszerűsítették és pontosították; megjegyzi azt is, hogy a jelentéstételi évben csalás gyanúja miatt egy esetet továbbítottak az OLAF-nak;

13.  sajnálja, hogy hiányosságok tapasztalhatók a közbeszerzésben, elsősorban a szolgáltatások kapcsán, és hogy ezek a hiányosságok veszélyeztetik az értékarányosságot;

14.  üdvözli, hogy az ügynökség integrált irányítási rendszere (IMS) megkapta az ISO 9001 szerinti tanúsítványt, amely az ügynökség teljesítménye folyamatos javulásának független elismerése; megjegyzi, hogy a belső ellenőrzés megfelelőségének és hatékonyságának az Európai Unió Vasúti Ügynöksége irányítási standardjai alapján végzett értékelésének előzetes eredményei fényében úgy tekinthető, hogy az ügynökség ellenőrzési rendszere egészében véve a céloknak megfelelően működik és kellőképpen enyhíti az ügynökség célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatban felmerülő fő kockázatokat;

15.  javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést az ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL C 434., 2018.11.30., 83. o.

(2)

HL C 434., 2018.11.30., 83. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(5)

HL L 164., 2004.4.30, 1. o.

(6)

HL L 138., 2016.5.26., 1. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

HL C 434., 2018.11.30., 83. o.

(9)

HL C 434., 2018.11.30., 83. o.

(10)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(11)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(12)

HL L 164., 2004.4.30, 1. o.

(13)

HL L 138., 2016.5.26., 1. o.

(14)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(15)

HL C 84/20., 2017.03.17., 96. o.

(16)

Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0000.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat