Postupak : 2018/0247(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0174/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0174/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 20
CRE 26/03/2019 - 20

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 10.5
CRE 27/03/2019 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0299

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 611kWORD 214k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>


<Commission>{AFET}Odbor za vanjske poslove</Commission>

Izvjestitelji: <Depute>Knut Fleckenstein, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2018)0465),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0274/2018),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. prosinca 2018.[2],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove te također mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za proračune, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0174/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima. 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Ciljevi instrumenta pretpristupne pomoći bitno se razlikuju od općih ciljeva vanjskog djelovanja Unije jer je cilj tog instrumenta pripremiti korisnike navedene u Prilogu I. za buduće članstvo u Uniji i pomoći im u postupku pristupanja. Stoga je nužno imati namjenski instrument za potporu proširenju i pritom osigurati njegovu komplementarnost s općim ciljevima vanjskog djelovanja Unije, prije svega s Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI).

(2) Cilj instrumenta pretpristupne pomoći jest pripremiti korisnike navedene u Prilogu I. („korisnici”) za buduće članstvo u Uniji i pomoći im u postupku pristupanja, u skladu s općim ciljevima vanjskog djelovanja Unije, uključujući poštovanje temeljnih prava i načela, kao i zaštitu i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava kako je utvrđeno člankom 21. Ugovora o Europskoj uniji. Iako specifična priroda postupka pristupanja opravdava postojanje namjenskog instrumenta za potporu proširenju, ciljevi i funkcioniranje tog instrumenta trebali bi biti dosljedni s općim ciljevima vanjskog djelovanja Unije, prije svega s Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI), te ih dopunjavati.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Člankom 49. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) predviđa se da svaka europska država koja poštuje vrijednosti ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina, te se obvezuje na promicanje tih vrijednosti može podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji. Europska država koja je podnijela zahtjev za pristupanje Uniji može postati članica tek kada se potvrdi da ispunjava kriterije za članstvo utvrđene na sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu u lipnju 1993. („kriteriji iz Kopenhagena”) i pod uvjetom da Unija ima kapacitet za uključivanje novog člana. Kriteriji iz Kopenhagena odnose se na stabilnost institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava te poštovanje i zaštitu manjina, postojanje funkcionalnog tržišnoga gospodarstva sposobnog da se nosi s konkurentskim pritiscima i tržišnim zakonitostima unutar Unije te sposobnost preuzimanja prava, ali i obveza iz Ugovorâ, uključujući pridržavanje ciljeva političke, gospodarske i monetarne unije.

(3) Člankom 49. UEU-a predviđa se da svaka europska država koja poštuje vrijednosti ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina, te se obvezuje na promicanje tih vrijednosti može podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i ravnopravnost žena i muškaraca.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Proces proširenja temelji se na utvrđenim kriterijima i pravednim i strogim uvjetima. Svaki se korisnik ocjenjuje na temelju vlastitih zasluga. Namjera je da se ocjenom postignutog napretka i utvrđivanjem nedostataka korisnicima navedenima u Prilogu I. pruže poticaji i smjernice za provedbu nužnih dalekosežnih reformi. Snažna posvećenost pristupu „Najprije osnovno”14 ostaje ključna za ostvarivanje perspektive proširenja. Napredak na putu prema pristupanju ovisi o poštovanju vrijednosti Unije svakog podnositelja zahtjeva i njegovoj sposobnosti za poduzimanje potrebnih reformi, kako bi se njegovi politički, institucionalni, pravni, administrativni i gospodarski sustavi uskladili s pravilima, normama, politikama i praksama Unije.

(4) Proces proširenja temelji se na utvrđenim kriterijima i pravednim i strogim uvjetima. Svaki se korisnik ocjenjuje na temelju vlastitih zasluga. Namjera je da se ocjenom postignutog napretka i utvrđivanjem nedostataka korisnicima navedenima u Prilogu I. pruže poticaji i smjernice za provedbu nužnih dalekosežnih reformi. Snažna posvećenost pristupu „Najprije osnovno”14 ostaje ključna za ostvarivanje perspektive proširenja. Dobrosusjedski odnosi i regionalna suradnja temeljeni na konačnom, uključivom i obvezujućem rješenju bilateralnih sporova ključni su elementi procesa proširenja i ključni za sigurnost i stabilnost Unije u cjelini. Napredak na putu prema pristupanju ovisi o poštovanju vrijednosti Unije svakog podnositelja zahtjeva i njegovoj sposobnosti za poduzimanje i provođenje potrebnih reformi, kako bi se njegovi politički, institucionalni, pravni, socijalni, administrativni i gospodarski sustavi uskladili s pravilima, normama, politikama i praksama Unije. Pregovarački okvir postavlja zahtjeve prema kojima se mjeri napredak u pristupnim pregovorima sa svakom zemljom kandidatkinjom.

_________________

_________________

14 Pristupom „Najprije osnovno” povezuju se vladavina prava i temeljna prava s dva druga ključna područja u postupku pristupanja: gospodarsko upravljanje – veća pozornost daje se gospodarskom razvoju i konkurentnosti – te jačanje demokratskih institucija i reforma javne uprave. Svako od ta tri temeljna područja ključno je za reformske procese u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama i obuhvaća pitanja koja najviše brinu građane.

14 Pristupom „Najprije osnovno” povezuju se vladavina prava i temeljna prava s dva druga ključna područja u postupku pristupanja: gospodarsko upravljanje – veća pozornost daje se gospodarskom razvoju i konkurentnosti – te jačanje demokratskih institucija i reforma javne uprave. Svako od ta tri temeljna područja ključno je za reformske procese u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama i obuhvaća pitanja koja najviše brinu građane.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a) Svaka europska država koja je podnijela zahtjev za pristupanje Uniji može postati članica Unije tek kada se potvrdi da u potpunosti ispunjava kriterije za pristupanje utvrđene na sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu u lipnju 1993. („kriteriji iz Kopenhagena”) i pod uvjetom da Unija ima kapacitet za uključivanje nove članice. Kriteriji iz Kopenhagena odnose se na stabilnost institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava te poštovanje i zaštitu manjina, postojanje funkcionalnog tržišnoga gospodarstva, kao i sposobnost nošenja s konkurentskim pritiscima i tržišnim zakonitostima unutar Unije te sposobnost preuzimanja prava, ali i obveza iz Ugovorâ, uključujući postizanje ciljeva političke, gospodarske i monetarne unije.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>5

</NumAm><DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Politika proširenja Unije ulaganje je u mir, sigurnost i stabilnost u Europi. Njome se osigurava veći broj gospodarskih i trgovinskih prilika na korist Unije i država koje žele postati članice. Izgledi za članstvo u Uniji snažno utječu na preobrazbu i omogućuju pozitivne demokratske, političke, gospodarske i društvene promjene u njima.

(5) Politika proširenja sastavni je dio vanjskog djelovanja Unije i doprinosi miru, sigurnosti, blagostanju i stabilnosti unutar i izvan granica Unije. Njome se osigurava veći broj gospodarskih i trgovinskih prilika na obostranu korist Unije i država koje žele postati članice, uz poštovanje načela postupne integracije kako bi se osigurala nesmetana preobrazba korisnika. Izgledi za članstvo u Uniji snažno utječu na preobrazbu i omogućuju pozitivne demokratske, političke, gospodarske i društvene promjene u njima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Pomoć bi se također trebala pružati u skladu sa sporazumima koje je Unija sklopila s korisnicima navedenima u Prilogu I. Uglavnom bi se trebala usmjeriti na pomoć tim korisnicima u jačanju demokratskih institucija i vladavine prava, reformiranju pravosuđa i javne uprave, poštovanju temeljnih prava i promicanju ravnopravnosti spolova, tolerancije, društvene uključenosti i nediskriminacije. U okviru pomoći trebalo bi poduprijeti i ključna načela i prava kako su definirana u Europskom stupu socijalnih prava16. U okviru pomoći trebalo bi nastaviti podupirati njihove napore za unapređenje regionalne, makroregionalne i prekogranične suradnje te teritorijalnog razvoja, među ostalim i provedbom makroregionalnih strategija Unije. U okviru pomoći također bi trebalo osnažiti njihov gospodarski i društveni razvoj i gospodarsko upravljanje kao temelj za pametan, održiv i uključiv plan rasta, među ostalim i provedbom politike regionalnog razvoja, poljoprivrednog i ruralnog razvoja, socijalnih politika i politika zapošljavanja te razvojem digitalnoga gospodarstva i društva, što je također u skladu s glavnom inicijativom Digitalna agenda za zapadni Balkan.

(7) Pomoć bi se također trebala pružati u skladu s međunarodnim sporazumima koje je Unija sklopila, među ostalim i s korisnicima. Uglavnom bi se trebala usmjeriti na pomoć tim korisnicima u jačanju demokratskih institucija i vladavine prava, reformiranju pravosuđa i javne uprave, poštovanju temeljnih prava, uključujući prava manjina, i promicanju rodne ravnopravnosti, tolerancije, društvene uključenosti, poštovanja međunarodnih normi u pogledu prava radnika i nediskriminacije ranjivih skupina, uključujući djecu i osobe s invaliditetom. U okviru pomoći trebalo bi također poduprijeti korisnike u pridržavanju ključnih načela i poštovanju prava, kako su definirana u Europskom stupu socijalnih prava16, te socijalnog tržišnog gospodarstva i konvergencije prema pravnoj stečevini u području socijalnih prava. U okviru pomoći trebalo bi nastaviti podupirati njihove napore za unapređenje regionalne, makroregionalne i prekogranične suradnje, kao i teritorijalnog razvoja, među ostalim i provedbom makroregionalnih strategija Unije u cilju razvijanja dobrosusjedskih odnosa i poticanja pomirenja. U okviru pomoći također bi trebalo promicati sektorske regionalne strukture za suradnju i osnaživati njihov gospodarski i društveni razvoj i gospodarsko upravljanje, poticati gospodarsku integraciju u jedinstveno tržište Unije, uključujući carinsku suradnju, te promicati otvorenu i pravednu trgovinu, kao temelj za pametan, održiv i uključiv plan rasta, među ostalim i provedbom politike regionalnog razvoja, kohezije i uključivosti, poljoprivrednog i ruralnog razvoja, socijalnih politika i politika zapošljavanja te razvojem digitalnoga gospodarstva i društva, što je također u skladu s glavnom inicijativom Digitalna agenda za zapadni Balkan.

_________________

_________________

16 Europski parlament, Vijeće i Komisija svečano su proglasili Europski stup socijalnih prava 17. studenoga 2017. u Göteborgu, na sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast.

16 Europski parlament, Vijeće i Komisija svečano su proglasili Europski stup socijalnih prava 17. studenoga 2017. u Göteborgu, na sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) Uzimajući u obzir preobražajnu narav procesa reformi tijekom procesa proširenja u zemljama kandidatkinjama, Unija bi trebala pojačati svoje napore u davanju prioriteta ključnim područjima za financiranje iz Unije, kao što su izgradnja institucija i sigurnosti, te pojačati potporu zemljama kandidatkinjama pri provedbi projekata s ciljem zaštite tih zemalja kandidatkinja od utjecaja koji dolaze izvan EU-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b) O naporima Unije za potporu napretku reformi u zemljama kandidatkinjama putem financiranja iz IPA-e trebalo bi podrobno obavijestiti javnost u zemljama kandidatkinjama, kao i u državama članicama. Unija bi u tom pogledu trebala pojačati napore u komunikaciji i kampanjama kako bi se osigurala vidljivost sredstava IPA-e kao glavnog instrumenta mira i stabilnosti EU-a u području proširenja. 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.c (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c) Važnost olakšavanja i izvršenja proračuna prepoznaje se kad je riječ o izgradnji institucija, koje će zauzvrat pomoći u predviđanju mogućih sigurnosnih problema i spriječiti moguće buduće nezakonite migracijske tokove prema državama članicama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Bolja strateška i operativna suradnja u području sigurnosti između Unije i korisnika navedenih u Prilogu I. ključna je za djelotvorno i učinkovito suprotstavljanje sigurnosnim i terorističkim prijetnjama.

(9) Bolja strateška i operativna suradnja u području reforme sektora sigurnosti i obrane između Unije i korisnika navedenih u Prilogu I. ključna je za djelotvorno i učinkovito suprotstavljanje sigurnosnim i terorističkim prijetnjama te prijetnjama u obliku organiziranog kriminala.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Djelovanja u okviru instrumenta uspostavljenog ovom Uredbom također bi trebala doprinijeti pomaganju korisnicima u postupnom usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, kao i u provedbi restriktivnih mjera te širih vanjskih politika Unije u međunarodnim institucijama i na multilateralnim forumima. Komisija bi trebala poticati korisnike da podupiru globalni poredak utemeljen na pravilima i vrijednostima te da zajedno rade na promicanju multilateralizma i daljnjem jačanju međunarodnog trgovinskog sustava, uključujući reforme u okviru WTO-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Vrlo je bitno dodatno pojačati suradnju u odnosu na migracije uključujući upravljanje granicama, osigurati dostupnost međunarodne zaštite, razmjenjivati relevantne informacije, jačati razvojne prednosti migracija, olakšavati legalne migracije i migracije radne snage, jačati kontrolu granica i nastaviti borbu protiv nezakonitih migracija, trgovanja ljudima i krijumčarenja migranata.

(10) Suradnja u području migracija, uključujući upravljanje granicama i njihovu kontrolu, osiguravanje pristupa međunarodnoj zaštiti, razmjena relevantnih informacija, jačanje koristi migracija za razvoj, olakšavanje zakonitih migracija i migracija radne snage, jačanje nadzora nad granicama i nastojanja da se spriječe i suzbiju nezakonite migracije i prisilno raseljavanje te borba protiv trgovanja ljudima i krijumčarenja ljudi važan su aspekt suradnje između Unije i korisnika.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Jačanje vladavine prava, uključujući borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te dobro upravljanje, uključujući reformu javne uprave, ostaju ključni izazovi za većinu korisnika navedenih u Prilogu I., a neophodni su da bi se korisnici približili Uniji i poslije u potpunosti preuzeli obveze koje proizlaze iz članstva u Uniji. S obzirom na dugoročniju narav reformi koje se provode u tim područjima i potrebu ostvarenja rezultata, financijska pomoć u okviru ove Uredbe trebala bi što prije odgovoriti na zahtjeve postavljene korisnicima navedenima u Prilogu I.

(11) Jačanje vladavine prava, uključujući neovisnost sudstva, borbu protiv korupcije, pranja novca i organiziranog kriminala, te dobro upravljanje, uključujući reformu javne uprave, pružanje potpore braniteljima ljudskih prava, kontinuirano usklađivanje u pogledu transparentnosti, javne nabave, tržišnog natjecanja, državne potpore, intelektualnog vlasništva i stranih ulaganja, ostaju ključni izazovi, a neophodni su da bi se korisnici približili Uniji i pripremili na potpuno preuzimanje obveza koje proizlaze iz članstva u Uniji. S obzirom na dugoročniju narav reformi koje se provode u tim područjima i potrebu ostvarenja rezultata, financijska pomoć u okviru ove Uredbe trebala bi se programirati kako bi se ta pitanja što prije riješila.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) U skladu s načelom participativne demokracije, Komisija bi trebala poticati parlamentarni nadzor u svakom korisniku navedenom u Prilogu I.

(12) Parlamentarna dimenzija i dalje je ključna za proces pristupanja. Stoga bi Komisija, u skladu s načelom participativne demokracije, u svakoj od zemalja korisnica trebala promicati jačanje parlamentarnih kapaciteta, parlamentarni nadzor, demokratske postupke i pravednu zastupljenost.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Korisnici navedeni u Prilogu I. trebaju se bolje pripremiti za suočavanje s globalnim izazovima kao što su održivi razvoj i klimatske promjene te se uskladiti s naporima Unije u rješavanju tih pitanja. Kao odraz važnosti borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja, ovaj bi program trebao pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima. Očekuje se da će se za mjere iz programa namijenjene klimatskim ciljevima izdvojiti 16 % ukupne financijske omotnice tog programa. Odgovarajuće mjere utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa, a ukupni doprinos tog programa trebao bi biti dio odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(13) Korisnici se trebaju bolje pripremiti za suočavanje s globalnim izazovima kao što su održivi razvoj i klimatske promjene te se uskladiti s naporima Unije u rješavanju tih pitanja. Kao odraz važnosti borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja, ovaj bi program trebao pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima. Mjerama iz programa trebalo bi nastojati pridonijeti najmanje 16 % ukupne financijske omotnice tog programa za klimatske ciljeve te težiti postizanju cilja prema kojem iznos rashoda povezanih s klimom iznosi 30 % rashoda VFO-a do 2027. Treba dati prioritet projektima u području okoliša usmjerenim na rješavanje problema prekograničnog onečišćenja. Odgovarajuće mjere utvrdit će se tijekom izrade i izvršenja programa, a ukupni doprinos tog programa trebao bi biti dio odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16.</Article>

 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Komisija i države članice trebale bi osigurati usklađenost, koherentnost i komplementarnost svoje pomoći, prije svega redovitim savjetovanjima i čestim razmjenama informacija tijekom različitih faza ciklusa pružanja pomoći. Također bi trebalo poduzeti potrebne korake kako bi se osigurala bolja koordinacija i komplementarnost s drugim donatorima, među ostalim i redovitim savjetovanjima. Trebalo bi pojačati ulogu civilnog društva u programima koja provode tijela vlasti, ali i kao neposrednog korisnika pomoći Unije.

(16) Komisija i države članice trebale bi osigurati usklađenost, koherentnost, dosljednost i komplementarnost pomoći u okviru vanjskog financiranja, prije svega redovitim savjetovanjima i čestim razmjenama informacija tijekom različitih faza ciklusa pružanja pomoći. Također bi trebalo poduzeti potrebne korake kako bi se osigurala bolja koordinacija i komplementarnost s drugim donatorima, među ostalim i redovitim savjetovanjima. Raznovrsne, neovisne organizacije civilnog društva i različite vrste i razine lokalnih vlasti trebale bi imati značajnu ulogu u tom procesu. U skladu s načelom uključivog partnerstva, organizacije civilnog društva trebale bi biti dio osmišljavanja, provedbe, praćenja i evaluacije programa koji se izvršavaju putem vladinih tijela i biti izravni korisnici pomoći Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Prioritete djelovanja za ostvarenje ciljeva u relevantnim područjima politike koji će se podupirati u okviru ove Uredbe trebalo bi definirati u programskom okviru koji je za razdoblje trajanja višegodišnjeg financijskog okvira Unije od 2021. do 2027. uspostavila Komisija zajedno s korisnicima navedenima u Prilogu I., na temelju plana proširenja i njihovih specifičnih potreba, u skladu s općim i posebnim ciljevima definiranima ovom Uredbom te uzimajući u obzir relevantne nacionalne strategije. U programskom okviru trebalo bi utvrditi područja kojima treba pružiti potporu u okviru pomoći, s indikativnom dodjelom potpore po području, uključujući procjenu rashoda povezanih s klimom.

(17) Za svakog korisnika trebalo bi utvrditi posebne i mjerljive ciljeve u relevantnim područjima politike, nakon čega bi trebali slijediti prioriteti za mjere za postizanje tih ciljeva u programskom okviru koji utvrđuje Komisija putem delegiranih akata. Programski okvir trebalo bi utvrditi zajedno s korisnicima, na temelju plana proširenja i njihovih specifičnih potreba, u skladu s općim i posebnim ciljevima definiranima ovom Uredbom i načelima vanjskog djelovanja Unije, uzimajući u obzir relevantne nacionalne strategije i rezolucije Europskog parlamenta. To bi partnerstvo, po potrebi, trebalo uključivati nadležna tijela, kao i organizacije civilnog društva. Komisija bi trebala poticati suradnju među relevantnim dionicima i koordinaciju donatora. Programski okvir trebalo bi revidirati nakon preispitivanja u sredini razdoblja. U programskom okviru trebalo bi utvrditi područja kojima treba pružiti potporu u okviru pomoći, s indikativnom dodjelom potpore po području, uključujući procjenu rashoda povezanih s klimom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) U interesu je Unije pomoći korisnicima navedenima u Prilogu I. u njihovim naporima za reformu s ciljem članstva u Uniji. Pri usmjeravanju pomoći snažan bi naglasak trebalo staviti na rezultate i dati poticaj onima koji dokažu svoju predanost reformi učinkovitom provedbom pretpristupne pomoći i napretkom na putu prema ispunjenju kriterija za članstvo.

(18) U zajedničkom je interesu Unije i korisnika pomoći u nastojanjima korisnika da provedu reformu svojih političkih, pravnih i ekonomskih sustava s ciljem članstva u Uniji. Pomoć bi trebalo usmjeravati u skladu s pristupom na temelju uspješnosti i sa značajnim poticajima za djelotvorniju i učinkovitiju uporabu sredstava onima koji dokažu svoju predanost reformi učinkovitom provedbom pretpristupne pomoći i napretkom na putu prema ispunjenju kriterija za članstvo. Pomoć bi se trebala dodijeliti u skladu s načelom „pravedne dodjele” i jasnim posljedicama ako dođe do ozbiljnog pogoršanja ili ako ne bude postignut napredak u pogledu poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a) Komisija bi trebala uspostaviti jasne mehanizme za praćenje i evaluaciju kako bi se osiguralo da su ciljevi i mjere u pogledu različitih korisnika i dalje relevantni i izvedivi te redovito pratiti napredak. U tu bi svrhu svaki cilj trebao biti popraćen jednim ili više pokazatelja uspješnosti, kojima se procjenjuje donošenje reformi od strane korisnika i njihova konkretna provedba.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Prijelaz sa sustava u kojem Komisija izravno upravlja pretpristupnim fondovima na sustav u kojem njima neizravno upravljaju korisnici navedeni u prilogu I. trebao bi biti postupan i u skladu s pojedinačnim kapacitetima navedenih korisnika. Pri raspodjeli pomoći i dalje bi se trebalo služiti strukturama i instrumentima koji su dokazali svoju vrijednost u pretpristupnom procesu.

(19) Prijelaz sa sustava u kojem Komisija izravno upravlja pretpristupnim fondovima na sustav u kojem njima neizravno upravljaju korisnici trebao bi biti postupan i u skladu s pojedinačnim kapacitetima navedenih korisnika. Taj bi se prijelaz trebao poništiti ili suspendirati u posebnim područjima politike ili programa u slučaju da korisnici ne ispune relevantne obveze ili ne upotrijebe sredstva Unije u skladu s utvrđenim pravilima, načelima i ciljevima. Takva odluka trebala bi uzeti u obzir sve moguće negativne ekonomske i socijalne posljedice. Pri raspodjeli pomoći i dalje bi se trebalo služiti strukturama i instrumentima koji su dokazali svoju vrijednost u pretpristupnom procesu.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Unija bi trebala tražiti najdjelotvorniji način korištenja dostupnih resursa kako bi poboljšala učinak svojeg vanjskog djelovanja. To bi se trebalo postići usklađenošću i komplementarnošću instrumenata Unije za vanjsko financiranje te stvaranjem sinergija s ostalim politikama i programima Unije. To uključuje, prema potrebi, usklađenost i komplementarnost s makrofinancijskom pomoći.

(20) Unija bi trebala tražiti najdjelotvorniji način korištenja dostupnih resursa kako bi poboljšala učinak svojeg vanjskog djelovanja. Kako bi se izbjeglo preklapanje s ostalim postojećim instrumentima za vanjsko financiranje, to bi se trebalo postići usklađenošću, dosljednošću i komplementarnošću instrumenata Unije za vanjsko financiranje te stvaranjem sinergija s ostalim politikama i programima Unije. To uključuje, prema potrebi, usklađenost i komplementarnost s makrofinancijskom pomoći.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a) Ne dovodeći u pitanje proračunski postupak i odredbe o obustavi pomoći utvrđene u međunarodnim sporazumima s korisnicima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama Priloga I. ovoj Uredbi radi obustave ili djelomične obustave pomoći Unije. Tu bi ovlast trebalo koristiti u slučajevima dosljednog nazadovanja u pogledu ispunjavanja jednog ili više kriterija iz Kopenhagena ili kada korisnik ne poštuje načela demokracije, vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda ili krši obveze preuzete u okviru relevantnih sporazuma sklopljenih s Unijom. Ako Komisija utvrdi da više ne postoje razlozi za obustavu pomoći, trebala bi biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata o izmjeni Priloga I. kako bi ponovno aktivirala pomoć Unije.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 24.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Oblike financiranja i načine provedbe u okviru ove Uredbe trebalo bi odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, prije svega uzimajući u obzir troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neispunjenja uvjeta. To bi trebalo uključivati mogućnost uporabe paušalnih iznosa, fiksnih stopa i jediničnih troškova te financiranja koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(24) Oblike financiranja i načine izvršavanja u okviru ove Uredbe trebalo bi odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, prije svega uzimajući u obzir troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neispunjenja uvjeta. To bi trebalo uključivati mogućnost uporabe paušalnih iznosa, fiksnih stopa i jediničnih troškova te financiranja koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 25.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Unija bi trebala nastaviti primjenjivati zajednička pravila za provedbu vanjskog djelovanja. Pravila i postupci za provedbu instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja utvrđeni su u Uredbi (EU) br. [NDICI] Europskog parlamenta i Vijeća. Trebalo bi utvrditi dodatne detaljne odredbe za posebne situacije, prije svega u području politike koja obuhvaća prekograničnu suradnju, poljoprivredu i ruralni razvoj.

(25) Unija bi trebala nastaviti primjenjivati zajednička pravila za provedbu vanjskog djelovanja. Pravila i postupci za primjenu instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja utvrđeni su u Uredbi (EU) br. [NDICI] Europskog parlamenta i Vijeća. Trebalo bi utvrditi dodatne detaljne odredbe za posebne situacije, prije svega u području politike koja obuhvaća prekograničnu suradnju, poljoprivredu i ruralni razvoj.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Vanjsko djelovanje često se provodi u vrlo nestabilnom okruženju i zahtijeva stalnu i brzu prilagodbu novim potrebama partnera Unije i globalnim izazovima kao što su ljudska prava, demokracija i dobro upravljanje, sigurnost i stabilnost, klimatske promjene, okoliš, nezakonite migracije i njihovi glavni uzroci. Pomiriti načelo predvidljivosti s potrebom da se brzo reagira na nove potrebe stoga znači prilagoditi financijsko izvršenje programa. Kako bi Unija bila spremnija odgovoriti na nepredviđene potrebe, istodobno poštujući načelo da se proračun Unije utvrđuje jedanput godišnje, u ovoj Uredbi trebalo bi zadržati mogućnost primjene fleksibilnosti koje su u Financijskoj uredbi već dopuštene za druge politike, konkretno u pogledu prijenosa viškova i preraspodjele dodijeljenih sredstava, kako bi se osiguralo učinkovito korištenje fondova EU-a za građane EU-a i korisnike navedene u Prilogu I. i tako u najvećoj mogućoj mjeri povećala sredstva EU-a raspoloživa za intervencije u okviru vanjskog djelovanja.

(26) Vanjsko djelovanje često se provodi u vrlo nestabilnom okruženju i zahtijeva stalnu i brzu prilagodbu novim potrebama partnera Unije i globalnim izazovima kao što su ljudska prava, demokracija i dobro upravljanje, sigurnost, obrana i stabilnost, klimatske promjene, okoliš, ekonomski protekcionizam, nezakonite migracije i prisilno raseljavanje te njihovi glavni uzroci. Pomiriti načelo predvidljivosti s potrebom da se brzo reagira na nove potrebe stoga znači prilagoditi financijsko izvršenje programa. Kako bi Unija bila spremnija odgovoriti na nepredviđene potrebe, istodobno poštujući načelo da se proračun Unije utvrđuje jedanput godišnje, u ovoj Uredbi trebalo bi zadržati mogućnost primjene fleksibilnosti koje su u Financijskoj uredbi već dopuštene za druge politike, konkretno u pogledu prijenosa viškova i preraspodjele dodijeljenih sredstava, poštujući ciljeve iz ove Uredbe, kako bi se osiguralo učinkovito korištenje fondova EU-a za građane EU-a i korisnike navedene u Prilogu I. i tako u najvećoj mogućoj mjeri povećala sredstva EU-a raspoloživa za intervencije u okviru vanjskog djelovanja. Trebalo bi dopustiti dodatne oblike fleksibilnosti, kao što su preraspodjela prioriteta, provedba projekata u fazama te sklapanje većeg broja ugovora.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 29.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a) Programi prekogranične suradnje najvidljiviji su programi Instrumenta pretpristupne pomoći, a i dobro su poznati građanima. Stoga bi se zahvaljujući njima mogla znatno poboljšati vidljivost projekata koje Unija financira u državama kandidatkinjama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 31.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.a) Svu dodjelu sredstava na temelju ove Uredbe trebalo bi provoditi na transparentan, učinkovit, odgovoran, depolitiziran i nediskriminirajući način, između ostalog pravednom raspodjelom koja odražava potrebe regija i lokalnih općina. Komisija, potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, a posebno delegacije Unije, trebaju pomno pratiti ispunjavanje tih kriterija te poštuju li se pri dodjeli sredstava načela transparentnosti, odgovornosti i nediskriminacije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 31.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.b) Komisija, potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije, a posebno delegacije Unije i korisnici, trebali bi povećati vidljivost pretpristupne pomoći Unije kako bi se javnost obavijestila o dodanoj vrijednosti potpore Unije. Korisnici sredstava Unije trebali bi prepoznati podrijetlo sredstava Unije i osigurati njihovu odgovarajuću vidljivost. Instrument pretpristupne pomoći trebao bi doprinijeti financiranju komunikacijskih mjera kako bi promidžba rezultata pomoći Unije bila dostupna različitoj publici u zemljama korisnicama.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 33.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, prije svega u pogledu posebnih uvjeta i struktura za neizravno upravljanje s korisnicima navedenima u Prilogu I. i provedbe pomoći za ruralni razvoj, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s [Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća]24. Pri uspostavi jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe u obzir bi se trebala uzeti iskustva stečena u upravljanju i provedbi prethodne pretpristupne pomoći. Te bi jedinstvene uvjete trebalo izmijeniti ako to zahtijeva razvoj događaja.

Briše se.

_________________

 

24 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 34.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Odbor osnovan na temelju ove Uredbe trebao bi biti nadležan i za pravne akte i obveze prema Uredbi (EZ) br. 1085/200625, prema Uredbi (EU) br. 231/2014 te za provedbu članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/200626.

Briše se.

_________________

 

25 Uredba Vijeća (EU) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), (SL L 210, 31.7.2006., str. 82.).

 

26 Uredba Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2667/2000 o Europskoj agenciji za obnovu (SL L 65, 7.3.2006., str. 5.).

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 34.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34.a) Europski parlament trebao bi biti u potpunosti uključen u faze oblikovanja, izrade programa, praćenja i evaluacije instrumenata kako bi se zajamčila politička kontrola te demokratski nadzor i odgovornost financiranja Unije u području vanjskog djelovanja. Treba uspostaviti pojačan dijalog između institucija kako bi se osiguralo da Europski parlament bude u poziciji da sustavno i neometano provodi političku kontrolu tijekom primjene ove Uredbe, čime će se povećati i učinkovitost i legitimnost.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a) Načelo pravedne dodjele pomoći podrazumijeva da se uz pristup koji se temelji na uspješnosti primjenjuje i korektivni mehanizam raspodjele, u slučajevima kada bi pomoć korisniku inače bila nerazmjerno niska ili visoka u usporedbi s drugim korisnicima, uzimajući u obzir potrebe zahvaćenog stanovništva i relativni napredak u pogledu reformi povezanih s otvaranjem pristupnih pregovora ili s napretkom u njemu;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Opći je cilj programa IPA III potpora korisnicima navedenima u Prilogu I. pri donošenju i provedbi političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i gospodarskih reformi potrebnih da bi ti korisnici postigli sukladnost s vrijednostima Unije i postupno se uskladili s pravilima, normama, politikama i praksama Unije s ciljem članstva u Uniji, a čime se doprinosi njihovoj stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu.

1. Opći je cilj programa IPA III potpora korisnicima pri donošenju i provedbi političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i gospodarskih reformi potrebnih da bi ti korisnici postigli sukladnost s vrijednostima i pravnom stečevinom Unije i postupno se uskladili s pravilima, normama, politikama i praksama Unije s ciljem članstva u Uniji, čime bi se doprinijelo miru, stabilnosti, sigurnosti i blagostanju te strateškim interesima Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) jačanje vladavine prava, demokracije, poštovanja ljudskih prava, temeljnih prava i međunarodnog prava, civilnog društva i sigurnosti te poboljšanje upravljanja migracijama uključujući upravljanje granicama;

(a) jačanje vladavine prava, demokracije, poštovanja ljudskih prava, uključujući prava manjina i djece, rodne ravnopravnosti, temeljnih prava i međunarodnog prava, civilnog društva, akademske slobode, mira i sigurnosti, poštovanja kulturne raznolikosti, nediskriminacije i tolerancije;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka aa (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a) rješavanje pitanja prisilnog raseljavanja i nezakonitih migracija, uz jamstvo da se migracije odvijaju na siguran, uredan i pravilan način, te očuvanje pristupa međunarodnoj zaštiti;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) povećanje učinkovitosti javne uprave i pružanje potpore strukturnim reformama i dobrom upravljanju na svim razinama;

(b) povećanje učinkovitosti javne uprave i podupiranje transparentnosti, strukturnih reformi, neovisnosti sudstva, borbe protiv korupcije te dobrog upravljanja na svim razinama, među ostalim u području javne nabave, državne pomoći, tržišnog natjecanja, stranih ulaganja i intelektualnog vlasništva;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) oblikovanje pravila, standardâ, politika i praksi korisnika navedenih u Prilogu I. u skladu s onima Unije i jačanje pomirbe i dobrosusjedskih odnosa kao i izravnih međuljudskih kontakata i komunikacije;

(c) oblikovanje pravila, standardâ, politika i praksi korisnika u skladu s onima Unije, među ostalim u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike, jačanje multilateralnog međunarodnog poretka temeljenog na pravilima te jačanje unutarnje i vanjske pomirbe i dobrosusjedskih odnosa, kao i izgradnja mira i sprječavanje sukoba, među ostalim preko izgradnje povjerenja i posredovanja, uključivog i integriranog obrazovanja, međuljudskih kontakata, slobode medija i komunikacije;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka d</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) jačanje gospodarskog i socijalnog razvoja, među ostalim putem pojačane povezivosti i regionalnog razvoja, poljoprivrede i ruralnog razvoja te socijalne politike i politike zapošljavanja, jačanje zaštite okoliša, povećavanje otpornosti na klimatske promjene, ubrzanje prelaska na niskougljično gospodarstvo i razvoj digitalnog gospodarstva i društva.

(d) jačanje gospodarskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja i kohezije, među ostalim putem pojačane povezivosti i regionalnog razvoja, poljoprivrede i ruralnog razvoja te socijalne politike i politike zapošljavanja, smanjenja siromaštva i regionalnih neravnoteža, promicanja socijalne zaštite i uključenosti jačanjem državnih struktura za regionalnu suradnju, malih i srednjih poduzeća, kapaciteta inicijativa u zajednici, podupiranjem ulaganja u ruralna područja i poboljšanjem poslovne i ulagačke klime;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka da (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  jačanje zaštite okoliša, povećanje otpornosti na klimatske promjene, ubrzanje prelaska na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika te razvoj digitalnoga gospodarstva i društva, čime se stvaraju radna mjesta, osobito za mlade;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2. – točka e</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) podupiranje teritorijalne i prekogranične suradnje.

(e) podupiranje teritorijalne i prekogranične suradnje, među ostalim, preko morskih granica, i jačanje trgovinskih i gospodarskih odnosa potpunom provedbom postojećih sporazuma s Unijom i borbom protiv regionalnih neravnoteža.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Financijska omotnica za provedbu programa IPA III za razdoblje od 2021. do 2027. godine utvrđuje se na 14 500 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1. Financijska omotnica za provedbu programa IPA III za razdoblje od 2021. do 2027. godine utvrđuje se na 13 009 976 000 EUR u cijenama iz 2018. (14 663 401 000 EUR u tekućim cijenama).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Iznos iz stavka 1. može se koristiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu programa IPA III kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne sustave informacijske tehnologije i sve aktivnosti povezane s pripremom sljedećeg programa pretpristupne pomoći u skladu s člankom 20. [Uredbe NDICI].

2. Određeni postotak iznosa iz stavka 1. koristi se za tehničku i administrativnu pomoć za izvršenje programa, što uključuje aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, potporu jačanju institucija i izgradnji administrativnih kapaciteta, uključujući korporativne sustave informacijske tehnologije i sve aktivnosti povezane s pripremom sljedećeg programa pretpristupne pomoći.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U provedbi ove Uredbe osiguravaju se usklađenost, sinergija i komplementarnost s drugim područjima vanjskog djelovanja Unije i s drugim relevantnim politikama i programima Unije kao i usklađenost politika za razvoj.

1. U primjeni ove Uredbe osiguravaju se usklađenost, sinergija i komplementarnost s drugim područjima vanjskog djelovanja Unije i s drugim relevantnim politikama i programima Unije kao i usklađenost politika za razvoj.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. [Uredba NDICI] primjenjuje se na aktivnosti koje se provode na temelju ove Uredbe ako se na to upućuje u ovoj Uredbi.

2. Uredba (EU) .../...[Uredba NDICI] primjenjuje se na aktivnosti koje se izvršavaju na temelju ove Uredbe ako se na to upućuje u ovoj Uredbi.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Pomoć u okviru programa IPA III može se pružiti onoj vrsti aktivnosti predviđenoj u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda29, Europskog socijalnog fonda plus30 i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj31.

4. Pomoć u okviru programa IPA III može se pružiti onoj vrsti aktivnosti predviđenoj u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda29 , Europskog socijalnog fonda plus30 i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj31 te Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti, na nacionalnoj razini te u prekograničnom, transnacionalnom, međuregionalnom ili makroregionalnom kontekstu.

__________________

__________________

29 COM(2018) 372 final Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

29 COM(2018) 372 final Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

30 COM(2018) 382 final Prijedlog Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

30 COM(2018) 382 final Prijedlog Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+)

31 COM(2018) 392 final Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

31 COM(2018) 392 final Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 4.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Komisija namjenjuje dio sredstava iz instrumenta IPA III za pripremu korisnika navedenih u Prilogu I. za sudjelovanje u europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF), posebno u Europskom socijalnom fondu (ESF).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. [EFRR]32 doprinosi programima ili mjerama utvrđenima za prekograničnu suradnju među korisnicima navedenima u Prilogu I. i državama članicama. Te programe i mjere donosi Komisija u skladu s člankom 16. Iznos doprinosa iz programa IPA-CBC određuje se u skladu s člankom 10. stavkom 3. [Uredbe o ETS-u]. Programima prekogranične suradnje u okviru IPA-e upravlja se u skladu s [Uredbom o ETS-u].

5. [EFRR]32 doprinosi programima ili mjerama utvrđenima za prekograničnu suradnju među korisnicima i jedne ili više država članica. Te programe i mjere donosi Komisija u skladu s člankom 16. Iznos doprinosa iz programa IPA-CBC određuje se u skladu s člankom 10. stavkom 3. [Uredbe o ETS-u], pri čemu maksimalni prag za doprinos instrumenta IPA III iznosi 85 %. Programima prekogranične suradnje u okviru IPA-e upravlja se u skladu s [Uredbom o ETS-u].

________________________

_____________________

32 COM(2018) 372 final Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

32 COM(2018) 372 final Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. U opravdanim okolnostima te kako bi osigurala koherentnost i učinkovitost financiranja Unije ili potaknula regionalna suradnja, Komisija može odlučiti proširiti prihvatljivost programa djelovanja i mjera iz članka 8. stavka 1. i na zemlje, područja i regije koji nisu navedeni u Prilogu I., kada su program ili mjera koje treba provoditi globalne, regionalne ili prekogranične prirode.

8. U opravdanim okolnostima te kako bi osigurala koherentnost i učinkovitost financiranja Unije ili potaknula regionalna suradnja, Komisija može odlučiti proširiti prihvatljivost programa djelovanja i mjera iz članka 8. stavka 1. i na zemlje, područja i regije koji nisu navedeni u Prilogu I., kada su program ili mjera koje treba primijeniti globalne, regionalne ili prekogranične prirode.

</Amend> 

<Amend>Amandman  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Okvir politike proširenja koji utvrđuju Europsko vijeće i Vijeće, sporazumi kojima se utvrđuju pravno obvezujući odnosi s korisnicima navedenima u Prilogu I. kao i relevantne rezolucije Europskog parlamenta, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku čine opći okvir za provedbu ove Uredbe. Komisija osigurava koherentnost između pomoći i okvira politike proširenja.

1. Okvir politike proširenja koji utvrđuju Europsko vijeće i Vijeće, sporazumi kojima se utvrđuju pravno obvezujući odnosi s korisnicima kao i relevantne rezolucije Europskog parlamenta, komunikacije Komisije ili zajedničke komunikacije Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku čine sveobuhvatni okvir za primjenu ove Uredbe. Komisija osigurava koherentnost između pomoći i ukupnog okvira politike proširenja.

 

Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije i Komisija osiguravaju koordinaciju vanjskog djelovanja i politike proširenja Unije u okviru ciljeva politika iz članka 3.

 

Komisija koordinira izradu programa u okviru ove Uredbe, uz odgovarajuće sudjelovanje ESVD-a.

 

Okvir politike proširenja temelj je za pružanje pomoći.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 2.</Article>


 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Programima i djelovanjima na temelju ove Uredbe obuhvaćaju se klimatske promjene, zaštita okoliša i rodna ravnopravnost, a ako je primjenjivo, posvećuje se pozornost međupovezanosti ciljeva održivog razvoja33 radi promicanja integriranih mjera koje mogu rezultirati dodatnim koristima i ostvarivanjem više ciljeva na koherentan način.

2. Programima i djelovanjima na temelju ove Uredbe obuhvaćaju se klimatske promjene, zaštita okoliša, ljudska prava, sprječavanje i rješavanje sukoba, migracije i prisilno raseljavanje, sigurnost, socijalna i regionalna kohezija, smanjenje siromaštva i rodna ravnopravnost, a ako je primjenjivo, posvećuje se pozornost međupovezanosti ciljeva održivog razvoja33 radi promicanja integriranih mjera koje mogu rezultirati dodatnim koristima i ostvarivanjem više ciljeva na koherentan način. Cilj im je barem 16 % ukupne financijske omotnice utrošiti na ciljeve u području klime.

__________________

____________________

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

33 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija i države članice surađuju u osiguravanju koherentnosti i nastoje izbjeći dupliciranje između pomoći u okviru programa IPA III i drugih vrsta pomoći koju pružaju Unija, države članice i Europska investicijska banka, a u skladu s utvrđenim načelima za jačanje operativne koordinacije i usklađivanje politika i postupaka u području vanjske pomoći te s međunarodnim načelima o učinkovitosti razvojne pomoći34. Koordinacija uključuje redovita savjetovanja i česte razmjene informacija tijekom različitih faza ciklusa pomoći i uključive sastanke čiji je cilj koordiniranje pomoći te čini ključni element u procesima programiranja na razini Unije i država članica.

3. Komisija i države članice surađuju u osiguravanju koherentnosti i izbjegavaju dupliciranje između pomoći u okviru programa IPA III i drugih vrsta pomoći koju pružaju Unija, države članice i Europska investicijska banka, a u skladu s utvrđenim načelima za jačanje operativne koordinacije i usklađivanje politika i postupaka u području vanjske pomoći te s međunarodnim načelima o učinkovitosti razvojne pomoći34. Koordinacija uključuje redovita savjetovanja i česte razmjene informacija tijekom različitih faza ciklusa pomoći i uključive sastanke čiji je cilj koordiniranje pomoći te čini ključni element u procesima programiranja na razini Unije i država članica. Cilj pomoći trebalo bi biti jamčenje usklađenosti sa strategijom Unije za pametan, održiv i uključiv rast, djelotvornog i učinkovitog korištenja sredstava, mehanizama za načelo partnerstva i integriranog pristupa teritorijalnom razvoju.

_________________

_________________

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

34 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 3.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Komisija djeluje u partnerstvu s korisnicima. U partnerstvu po potrebi sudjeluju nadležna nacionalna i lokalna tijela, kao i organizacije civilnog društva, što im omogućuje da imaju značajnu ulogu tijekom faza osmišljavanja, provedbe i praćenja.

 

Komisija potiče koordinaciju među relevantnim dionicima. Pomoć iz instrumenta IPA III jača kapacitete organizacija civilnog društva, među ostalim, i kada je riječ o izravnim korisnicima pomoći.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Poglavlje 3. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PROVEDBA

OKVIR ZA IZRADU I IZVRŠENJE PROGRAMA

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Pomoć u okviru programa IPA III temelji se na okviru za izradu tog programa u cilju postizanja posebnih ciljeva iz članka 3. Okvir za izradu programa IPA utvrđuje Komisija za razdoblje trajanja višegodišnjeg financijskog okvira Unije

1. Ova se Uredba dopunjuje okvirom za izradu programa IPA kojim se utvrđuju daljnje odredbe o načinu provedbe posebnih ciljeva iz članka 3. Okvir za izradu programa IPA utvrđuje Komisija delegiranim aktima, u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

 

Komisija dostavlja Europskom parlamentu odgovarajuće programske dokumente pravovremeno, prije početka programskog razdoblja. U tim se dokumentima utvrđuju indikativne dodjele po tematskom okviru i, prema potrebi, po državi/regiji, a uključuju očekivane rezultate i aranžmane pomoći.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Europski parlament i Vijeće odobravaju godišnja odobrena sredstva u granicama višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri izradu okvira za izradu programa IPA uzimaju se u obzir relevantne nacionalne strategije i sektorske politike.

Pri izradi okvira za izradu programa IPA uzimaju se u obzir relevantne rezolucije i stajališta Europskog parlamenta te nacionalne strategije i sektorske politike.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ne dovodeći u pitanje članak 4., okvir za izradu programa donosi Komisija provedbenim aktom. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja u odboru iz članka 16.

3. Ne dovodeći u pitanje stavak 4. ovog članka, Komisija delegiranim aktima usvaja okvir za izradu programa IPA, uključujući aranžmane za provedbu načela „pravedne dodjele”, u skladu s člankom 14. Okvir za izradu programa IPA istječe najkasnije 30. lipnja 2025. Komisija do 30. lipnja 2025. donosi novi okvir za izradu programa IPA na temelju evaluacije u sredini razdoblja, vodeći računa o dosljednosti s drugim instrumentima vanjskog financiranja te uzimajući u obzir relevantne rezolucije Europskog parlamenta. Komisija također može, po potrebi, preispitati djelotvornost provedbe okvira za izradu programa IPA, posebno ako postoje bitne promjene u okviru politike iz članka 6. i uzimajući u obzir relevantne rezolucije Europskog parlamenta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Okvir za izradu programa IPA uključuje pokazatelje za procjenu napretka s obzirom na postizanje ciljeva koji su u njemu određeni.

5. Okvir za izradu programa IPA temelji se na jasnim i provjerljivim pokazateljima uspješnosti iz Priloga IV. ovoj Uredbi za procjenu napretka u pogledu postizanja postavljenih ciljeva, među ostalim, napretka i rezultata u sljedećim područjima:

 

(a) području demokracije, vladavine prava te neovisnog i učinkovitog pravosudnog sustava;

 

(b) području ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući prava pripadnika manjina i ranjivih skupina;

 

(c) području rodne ravnopravnosti i prava žena;

 

(d) području borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala;

 

(e) području pomirbe, izgradnje mira, dobrosusjedskih odnosa;

 

(f) području slobode medija;

 

Komisija u svojim godišnjim izvješćima navodi napredak u odnosu na te pokazatelje.

 

Pristup koji se temelji na uspješnosti u okviru ove Uredbe podliježe redovitoj razmjeni stajališta u Europskom parlamentu i Vijeću.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Evaluacija

 

1. Komisija donosi novi okvir za izradu programa IPA na temelju evaluacije u sredini razdoblja. Najkasnije 30. lipnja 2024. Komisija podnosi izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja o primjeni ove Uredbe. Izvješćem o evaluaciji u sredini razdoblja obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023. i ispituje se doprinos Unije postizanju ciljeva ove Uredbe, s pomoću pokazatelja kojima se mjere ostvareni rezultati, kao i s pomoću nalaza i zaključaka u vezi s učinkom ove Uredbe.

 

2. U izvješću o evaluaciji u sredini razdoblja odgovara se na pitanja o učinkovitosti, dodanoj vrijednosti, prostoru za pojednostavnjivanje, vanjskoj i unutarnjoj dosljednosti te trajnoj važnosti ciljeva ove Uredbe.

 

3. Izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja sastavlja se u posebnu svrhu poboljšanja primjene financijskih sredstava Unije. Na temelju izvješća donose se odluke o obnavljanju, izmjeni ili obustavi vrsta djelovanja provedenih u okviru Uredbe.

 

4. Izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja sadrži i konsolidirane podatke iz relevantnih godišnjih izvješća o cjelokupnom financiranju uređenom ovom Uredbom, uključujući vanjske namjenske prihode i doprinose uzajamnim fondovima, te sadržava raščlambu troškova po zemlji korisnici, korištenju financijskih instrumenata, obvezama i plaćanjima.

 

5. Komisija šalje svoje zaključke evaluacije i primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću i državama članicama. Rezultati rasprave uzimaju se u obzir pri oblikovanju programa i dodjeli sredstava.

 

6. Komisija uključuje sve relevantne dionike u postupak evaluacije financijskih sredstava Unije koja se pružaju u okviru ove Uredbe i može se, prema potrebi, odlučiti na poduzimanje zajedničkih evaluacija s državama članicama i razvojnim partnerima, uz blisko sudjelovanje zemalja partnera.

 

7. Komisija podnosi izvješće o evaluaciji u sredini razdoblja iz ovog članka Europskom parlamentu i Vijeću, kojemu se prema potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi u kojima se navode potrebne izmjene ove Uredbe.

 

8. Na kraju razdoblja primjene ove Uredbe, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi završnu evaluaciju Uredbe pod jednakim uvjetima kao i evaluaciju u sredini programskog razdoblja navedenu u ovom članku.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.b

 

Obustava pomoći Unije

 

1. Ako korisnik ne poštuje načelo demokracije, vladavinu prava, ljudska prava i temeljne slobode ili krši obveze preuzete u relevantnim sporazumima sklopljenima s Unijom ili dosljedno nazaduje u pogledu ispunjavanja jednog ili više kriterija iz Kopenhagena, Komisija je ovlaštena u skladu s člankom 14. donijeti delegirane akte o izmjeni Priloga I. ovoj Uredbi radi obustave ili djelomične obustave pomoći Unije. U slučaju djelomične obustave navode se programi na koje se obustava primjenjuje.

 

2. Ako Komisija utvrdi da više ne postoje razlozi za obustavu pomoći, ovlaštena je, u skladu s člankom 14., donijeti delegirane akte za izmjenu Priloga I. kako bi ponovno uspostavila pomoć Unije.

 

3. U slučaju djelomične obustave pomoć Unije prvenstveno se koristi za potporu organizacijama civilnog društva i nedržavnim akterima za mjere usmjerene na promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te na potporu procesima demokratizacije i dijaloga u partnerskim zemljama.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7.c (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.c

 

Upravljanje

 

Horizontalna upravljačka skupina koja se sastoji od svih relevantnih službi Komisije i ESVD-a i kojom predsjeda potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica ili predstavnik tog ureda, odgovorna je za vođenje, koordinaciju i upravljanje tim instrumentom tijekom cijelog ciklusa upravljanja kako bi se osigurala dosljednost, učinkovitost, transparentnost i odgovornost u pogledu cjelokupnog financiranja vanjskog djelovanja EU-a. Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica jamči ukupnu političku usklađenost vanjskoga djelovanja Unije. Tijekom cijelog ciklusa izrade programa, planiranja i primjene instrumenta potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica i ESVD surađuju s relevantnim članovima i službama Komisije. Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica, ESVD i Komisija pripremaju sve prijedloge odluka u skladu s postupcima Komisije i podnose ih na usvajanje.

 

Europski parlament u potpunosti je uključen u faze oblikovanja, izrade programa, praćenja i evaluacije instrumenata za vanjsko financiranje kako bi se zajamčila politička kontrola te demokratski nadzor i odgovornost financiranja Unije u području vanjskog djelovanja.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbene mjere i metode

Izvršne mjere i metode

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Pomoć u okviru programa IPA III provodi se pod izravnim upravljanjem ili neizravnim upravljanjem u skladu s Financijskom uredbom putem godišnjih i višegodišnjih akcijskih planova i mjera iz glave II. poglavlja III. [Uredbe NDICI]. Glava II. poglavlje III. [Uredbe NDICI] primjenjuje se na ovu Uredbu, uz iznimku članka 24. stavka 1.

1. Pomoć u okviru programa IPA III izvršava se pod izravnim upravljanjem ili neizravnim upravljanjem u skladu s Financijskom uredbom putem godišnjih i višegodišnjih akcijskih planova i mjera iz poglavlja III.a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Neizravno upravljanje može se ukinuti ako korisnik ne može ili ne želi upravljati dodijeljenim sredstvima u skladu s utvrđenim pravilima, načelima i ciljevima iz ove Uredbe. Ako se korisnik ne pridržava načela demokracije, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda ili ako krši obveze preuzete u relevantnim sporazumima sklopljenima s Unijom, Komisija u odnosu s tim korisnikom može, u određenim područjima politike ili programima, prijeći s neizravnog upravljanja na neizravno upravljanje jednoga ili više ovlaštenih subjekata koji nisu korisnik ili na izravno upravljanje.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b Komisija vodi dijalog s Europskim parlamentom i uzima u obzir stajališta Europskog parlamenta u područjima u kojima Parlament vodi vlastite programe pomoći, kao što su izgradnja kapaciteta i promatranje izbora.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Komisija redovito izvješćuje Europski parlament o pitanjima povezanima s planiranjem i provedbom mjera u skladu s ovim člankom, kao i o svim predviđenim bitnim promjenama ili dodjelama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 2.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b Isplata općenite ili sektorske proračunske potpore uvjetovana je zadovoljavajućim napretkom ostvarenim u postizanju ciljeva usuglašenih s korisnikom.

 

Komisija primjenjuje kriterije kojima se uvjetuje dodjela proračunske potpore, koji su utvrđeni u članku 23. stavku 4. Uredbe (EU) .../... [Uredbe NDICI]. Ona poduzima mjere za smanjenje ili obustavu financiranja Unije u obliku proračunske potpore u slučajevima sustavnih nepravilnosti u sustavima upravljanja i kontrole ili u slučaju nezadovoljavajućeg napretka u postizanju ciljeva dogovorenih s korisnikom.

 

Ponovno uvođenje pomoći Komisije nakon obustave iz ovoga članka popraćeno je ciljanom pomoći nacionalnim revizijskim tijelima.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Poglavlje III.a (novo) – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Poglavlje III.a

 

Provedba

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Akcijski planovi i mjere

 

1. Komisija donosi godišnje ili višegodišnje akcijske planove ili mjere. Mjere mogu biti pojedinačne mjere, posebne mjere, mjere potpore ili izvanredne mjere pomoći. U akcijskim planovima i mjerama za svako se djelovanje navode njegovi ciljevi, očekivani rezultati i glavne aktivnosti, načini primjene, proračun i povezani rashodi za potporu.

 

2.  Akcijski planovi temelje se na programskim dokumentima, osim u slučajevima koji se navode u stavcima 3. i 4.

 

Prema potrebi, djelovanje se može donijeti u obliku pojedinačne mjere prije ili nakon donošenja akcijskih planova. Pojedinačne mjere temelje se na programskim dokumentima, osim u slučajevima navedenima u stavku 3. i drugim propisno obrazloženim slučajevima.

 

Ako se pojave nepredviđene potrebe ili okolnosti, a sredstva nije moguće dobiti iz primjerenijih izvora, Komisija u skladu s člankom 34. Uredbe ... [Uredbe NDICI] može donijeti delegirane akte u kojima se utvrđuju posebne mjere koje se ne temelje na programskim dokumentima.

 

3. Godišnji ili višegodišnji akcijski planovi i pojedinačne mjere mogu se koristiti za izvršavanje djelovanja za brzi odgovor iz članka 4. stavka 4. točke (b) Uredbe ... [Uredbe NDICI].

 

4.  Komisija može donijeti izvanredne mjere pomoći za djelovanja za brzi odgovor iz članka 4. stavka 4. točke (a) Uredbe ... [Uredbe NDICI].

 

5. Mjere poduzete u skladu s člankom 19. stavcima 3. i 4. mogu trajati najviše 18 mjeseci, a trajanje se može produljiti dva puta za daljnje razdoblje od najviše šest mjeseci, do ukupnog trajanja od najviše 30 mjeseci, u slučaju objektivnih i nepredviđenih prepreka njihovu izvršenju, pod uvjetom da nije došlo do povećanja financijskog iznosa mjere.

 

U slučaju dugotrajne krize i sukoba Komisija može donijeti drugu izvanrednu mjeru pomoći u trajanju od najviše 18 mjeseci. U opravdanim slučajevima mogu se donijeti daljnje mjere ako je nužan kontinuitet djelovanja Unije u skladu s ovim stavkom i ako ga se ne može osigurati na druge načine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.b

 

Mjere potpore

 

1. Financiranje Unije može pokrivati rashode za potporu izvršenja Instrumenta te za postizanje njegovih ciljeva, uključujući administrativnu potporu u vezi s aktivnostima pripreme, praćenja, nadzora, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za to izvršenje, kao i rashode sjedišta i delegacija Unije u vezi s administrativnom potporom potrebnom za program, te za upravljanje operacijama koje se financiraju u okviru ove Uredbe, uključujući aktivnosti informiranja i komuniciranja te poslovne informatičke sustave.

 

2. Kada rashodi za potporu nisu uvršteni u akcijske planove ili mjere iz članka 8., Komisija donosi mjere potpore, ako je to primjenjivo. Financiranje Unije u okviru mjera potpore može obuhvaćati:

 

(a) studije, sastanke, informiranje, osvještavanje, osposobljavanje, pripremu i razmjenu stečenih iskustava i najbolje prakse, izdavaštvo i bilo koje druge administrativne rashode ili rashode tehničke pomoći nužne za programiranje djelovanja i upravljanje njime, uključujući naknadu za vanjske stručnjake;

 

(b) istraživanje i inovacije i studije o relevantnim pitanjima i širenje tako dobivenih podataka;

 

(c) rashode povezane s informiranjem i komuniciranjem, uključujući razvoj komunikacijskih strategija i poslovne komunikacije, kao i vidljivost političkih prioriteta Unije.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8.c (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.c

 

Donošenje akcijskih planova i mjera

 

1. Komisija akcijske planove i mjere donosi odlukom koja je u skladu s Financijskom uredbom.

 

2. Komisija vodi računa o relevantnom političkom pristupu Vijeća i Europskog parlamenta pri planiranju i daljnjoj primjeni tih akcijskih planova i mjera, u interesu usklađenosti vanjskog djelovanja Unije.

 

Komisija odmah obavješćuje Europski parlament o planiranju akcijskih planova i mjera na temelju ovog članka, uključujući predviđene financijske iznose, te ga također obavješćuje u slučaju znatnih izmjena ili produljenja te pomoći. Nakon donošenja akcijskog plana ili mjere, Komisija u što ranijoj fazi, a najkasnije dva mjeseca nakon donošenja, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću i daje pregled prirode, konteksta i obrazloženja donesenog akcijskog plana ili mjere, uključujući njezinu usklađenost s tekućim i planiranim odgovorom Unije.

 

3. Prije donošenja akcijskih planova i mjera koji se ne temelje na programskim dokumentima u skladu s člankom 7., Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 14. kojim se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem posebnih ciljeva koje treba postići, očekivanih rezultata, instrumenata kojima se treba koristiti, glavnih aktivnosti i okvirnih financijskih dodjela za te akcijske planove i mjere.

 

4. Odgovarajuća socijalna analiza i analiza ljudskih prava i okoliša, uključujući analizu utjecaja na klimatske promjene i biološku raznolikost, poduzima se na razini djelovanja, u skladu s primjenjivim zakonodavnim aktima Unije, uključujući Direktivu 2011/92/EU1a Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivu Vijeća 85/337/EEZ1b, a uključuje, kad je primjenjivo, procjenu učinaka ekološki osjetljivih djelovanja na okoliš, a posebno za veliku novu infrastrukturu.

 

Ako je to relevantno, strateške, društvene procjene i procjene utjecaja u pogledu ljudskih prava upotrebljavaju se pri izvršenju sektorskih programa. Komisija osigurava sudjelovanje zainteresiranih dionika u tim procjenama utjecaja te javni pristup rezultatima takvih procjena.

 

__________________

 

1a Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

 

1b Direktiva Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 175, 5.7.1985., str. 40.). 40).

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8.d (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.d

 

Metode suradnje

 

1.  Komisija provodi financiranje u okviru ovog Instrumenta, kao što je predviđeno Financijskom uredbom, izravno ili s pomoću delegacija Unije i izvršnih agencija, ili neizravno s pomoću bilo kojeg subjekta navedenog u članku 62. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe.

 

2.  Financiranje u okviru ovog Instrumenta može se osigurati i u obliku doprinosa međunarodnim, regionalnim ili nacionalnim fondovima, primjerice onima koje su uspostavili EIB, države članice, zemlje partneri i regije ili međunarodne organizacije odnosno drugi donatori, ili kojima ti subjekti upravljaju.

 

3.  Subjekti navedeni u članku 62. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe i u članku 29. stavku 1. Uredbe [Uredbe NDICI] svake godine ispunjavaju svoje obveze izvješćivanja prema članku 155. Financijske uredbe. Obveze izvješćivanja za bilo koji od tih subjekata utvrđene su u okvirnom sporazumu o partnerstvu, sporazumu o doprinosima, sporazumu o proračunskim jamstvima ili financijskom sporazumu.

 

4.  Djelovanja koja se financiraju na temelju ovog Instrumenta mogu se provoditi s pomoću usporednog ili zajedničkog sufinanciranja.

 

5.  U slučaju usporednog sufinanciranja, djelovanje se dijeli na više jasno određenih komponenti od kojih svaku komponentu financiraju različiti partneri koji pružaju sufinanciranje tako da se stvarna svrha financiranja uvijek može odrediti.

 

6.  U slučaju zajedničkog sufinanciranja, ukupni trošak djelovanja dijele partneri koji osiguravaju sredstva, a ona su udružena tako da više nije moguće odrediti izvor financiranja ni za koju aktivnost poduzetu u sklopu djelovanja.

 

7.  Mogući su sljedeći oblici suradnje Unije i njezinih partnera:

 

(a)  trostrani aranžmani s pomoću kojih Unija u suradnji s trećim zemljama koordinira svoju financijsku pomoć zemlji ili regiji partneru;

 

(b)  mjere administrativne suradnje poput povezivanja javnih institucija, lokalnih tijela, nacionalnih javnih tijela ili subjekata uređenih privatnim pravom kojima su povjerene zadaće pružanja javnih usluga u pojedinoj državi članici i onih u zemlji ili regiji partneru, kao i mjere suradnje u kojima sudjeluju stručnjaci iz javnog sektora upućeni iz država članica te njihova regionalna i lokalna tijela;

 

(c) doprinosi troškovima potrebnima za uspostavu javno-privatnog partnerstva i upravljanje njime, uključujući potporu opširnog sudjelovanja uspostavljanjem neovisnog tijela organizacije civilnog društva treće strane za procjenu i praćenje uspostavljanja javno-privatnih partnerstava;

 

(d)  programi potpore sektorskoj politici putem kojih Unija pruža potporu sektorskom programu zemlje partnera;

 

(e)  doprinosi trošku sudjelovanja zemalja u programima i djelovanjima Unije koje provode agencije i tijela Unije, kao i tijela ili osobe kojima je povjerena provedba specifičnih djelovanja u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u skladu s glavom V. Ugovora o Europskoj uniji;

 

(f)  subvencije za kamatne stope.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8.e (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.e

 

Oblici financiranja Unije i načini primjene

 

1.  Oblici financiranja Unije predviđeni su Financijskom uredbom i to su posebno:

 

(a)  bespovratna sredstva;

 

(b)  ugovori o javnoj nabavi za usluge, robu ili radove;

 

(c)  proračunska potpora;

 

(d)  doprinosi skrbničkim fondovima koje je uspostavila Komisija, u skladu s člankom 234. Financijske uredbe;

 

(e)  financijski instrumenti;

 

(f)  proračunska jamstva;

 

(g)  mješovito financiranje;

 

(h)  otpis dugova u okviru međunarodno dogovorenog sporazuma za otpis dugova;

 

(i)  financijska pomoć;

 

(j)  plaćeni vanjski stručnjaci.

 

2. U radu s dionicima iz zemalja partnera Komisija uzima u obzir njihove posebnosti, uključujući potrebe i relevantan kontekst, prilikom definiranja modaliteta financiranja, vrste doprinosa, modaliteta dodjele i administrativnih odredaba za upravljanje bespovratnim sredstvima kako bi se doprlo do najšireg mogućeg raspona dionika i najbolje odgovorilo na njihove potrebe. U toj se ocjeni uzimaju u obzir uvjeti za smisleno sudjelovanje i uključenost svih dionika, osobito lokalnih organizacija civilnog društva. Podupiru se posebni modaliteti u skladu s Financijskom uredbom, primjerice sporazumi o partnerstvu, ovlaštenja financijske potpore trećim stranama, izravna dodjela ili pozivi za podnošenje prijedloga uz ograničenje prihvatljivosti, jednokratni iznosi, jedinični troškovi, financiranje na temelju paušalne stope i financiranje koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. Tim različitim modalitetima jamči se transparentnost, sljedivost i inovacije. Potrebno je poticati suradnju lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija kako bi se ojačao kapacitet lokalnog civilnog društva radi postizanja potpunog sudjelovanja u programima razvoja.

 

3.  Osim u slučajevima navedenima u članku 195. Financijske uredbe, postupak izravne dodjele može se upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

 

(a) u slučaju dodjele bespovratnih sredstava male vrijednosti za borce za ljudska prava i mehanizme za zaštitu ugroženih boraca za ljudska prava radi financiranja hitnoga zaštitnog djelovanja, ako je primjereno bez potrebe za sufinanciranjem, kao i za posrednike i druge aktere civilnog društva koji sudjeluju u dijalogu u vezi s kriznim situacijama i oružanim sukobima, rješavanju sukoba, pomirenju i izgradnji mira;

 

(b) u slučaju dodjele bespovratnih sredstava, ako je primjereno bez potrebe za sufinanciranjem, za financiranje djelovanja u najtežim uvjetima u kojima ne bi bilo primjereno objaviti poziv na podnošenje prijedloga, uključujući situacije u kojima postoji ozbiljan nedostatak temeljnih sloboda, prijetnje demokratskim institucijama, jačanje krize, oružani sukob gdje je sigurnost ljudi najviše ugrožena, ili situacije u kojima organizacije za zaštitu ljudskih prava i borci za ljudska prava, posrednici i drugi akteri civilnog društva, uključujući sudionike dijaloga u vezi s kriznim situacijama i oružanim sukobima, pomirenja i izgradnje mira, djeluju u najtežim uvjetima. Takva bespovratna sredstva ne prelaze 1 000 000 EUR te se dodjeljuju na najviše 18 mjeseci, a taj je rok moguće produljiti za dodatnih 12 mjeseci u slučaju stvarnih i nepredviđenih prepreka njihovoj primjeni;

 

(c) u slučaju dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih Uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, globalnoj mreži studija, Europskom međusveučilišnom centru za ljudska prava i demokratizaciju koji organizira program europskoga magisterija iz područja ljudskih prava i demokratizacije, i njegovoj povezanoj mreži sveučilišta s poslijediplomskim programima iz područja ljudskih prava, uključujući stipendije za studente, istraživače, učitelje i borce za ljudska prava iz trećih zemalja.

 

(d) u slučaju malih projekata opisanih u članku 23.a Uredbe ... [Uredbe NDICI].

 

Proračunska potpora navedena u stavku 1. točki (c), uključujući onu u obliku sektorskih ugovora o rezultatima reformi, temelji se na odgovornosti zemalja, uzajamnoj odgovornosti i zajedničkoj predanosti univerzalnim vrijednostima, demokraciji, ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, socijalnoj uključenosti, ljudskom razvoju i vladavini prava s ciljem jačanja partnerstava između Unije i zemalja partnera. Obuhvaća intenzivniji politički dijalog, razvoj kapaciteta i poboljšano upravljanje, čime se dopunjuju napori partnera da prikupe više sredstava i bolje ih potroše kako bi poduprli održiv i uključiv socioekonomski razvoj od kojega koristi imaju svi, stvaranje pristojnih radnih mjesta, uz posvećivanje posebne pozornosti mladima, smanjenje nejednakosti i iskorjenjivanje siromaštva u vezi s lokalnim gospodarstvima, okolišna i socijalna prava.

 

Svaka odluka o pružanju proračunske potpore temelji se na politikama proračunske potpore koje je Unija dogovorila, jasnom skupu kriterija prihvatljivosti i pomnoj ocjeni rizika i koristi. Jedna od ključnih odrednica te odluke jest procjena predanosti, rezultata i napretka zemalja partnera s obzirom na demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava.

 

4.  Proračunska potpora raščlanjuje se kako bi se njome bolje odgovorilo na politički, gospodarski i socijalni kontekst zemlje partnera, uzimajući u obzir situacije nestabilnosti.

 

Pri pružanju proračunske potpore u skladu s člankom 236. Financijske uredbe, Komisija jasno definira i prati kriterije za njezinu uvjetovanost, uključujući napredak u reformama i transparentnosti, te podupire razvoj parlamentarnog nadzora, nacionalnih kapaciteta za reviziju, sudjelovanje organizacija civilnog društva u praćenju te povećanu transparentnost i javni pristup informacijama i razvoj jakih sustava javne nabave koji podupiru lokalni gospodarski razvoj i lokalne tvrtke.

 

5.  Isplata proračunske potpore temelji se na pokazateljima zadovoljavajućeg napretka u postizanju ciljeva usuglašenih sa zemljom partnerom.

 

6.  Financijski instrumenti u okviru ove Uredbe mogu biti u obliku kredita, jamstava, vlasničkog ili kvazivlasničkog kapitala, ulaganja ili sudjelovanja u ulaganjima te instrumenata za dijeljenje rizika, kad god je to moguće i u skladu s načelima utvrđenima u članku 209. stavku 1. Financijske uredbe pod vodstvom EIB-a, multilateralne europske financijske institucije, kao što je Europska banka za obnovu i razvoj, ili bilateralne europske financijske institucije, kao što su bilateralne banke za razvoj, eventualno u kombinaciji s dodatnim drugim oblicima financijske potpore iz država članica i trećih strana.

 

Države članice i bilo koji subjekti navedeni u članku 62. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe mogu dati doprinose financijskim instrumentima Unije u okviru ove Uredbe.

 

7. Ti financijski instrumenti mogu se grupirati u mehanizme za potrebe primjene i izvješćivanja.

 

8. Komisija i ESVD ne započinju i ne ponavljaju operacije sa subjektima registriranima ili uspostavljenima u jurisdikcijama koje su u relevantnoj politici Unije određene kao nekooperativne, ili za koje se utvrdi da su visokorizične treće zemlje u skladu s člankom 9. stavkom 2. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća, ili koji se u praksi ne pridržavaju dogovorenih poreznih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija na razini Unije ili međunarodnoj razini.

 

9.  Financijskim sredstvima Unije ne generira se niti aktivira ubiranje posebnih poreza, pristojbi ili davanja.

 

10.  Porezi, pristojbe i davanja koje nametnu zemlje partneri mogu biti prihvatljivi za financiranje u okviru ove Uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8.f (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.f

 

Prijenosi, godišnji obroci, odobrena sredstva za preuzete obveze, ponovna plaćanja i prihodi generirani financijskim instrumentima

 

1.  Povrh članka 12. stavka 2. Financijske uredbe, neiskorištena odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje u okviru ove Uredbe automatski se prenose i u pogledu njih mogu se preuzimati obveze i vršiti plaćanja dospjela do 31. prosinca sljedeće financijske godine. U sljedećoj financijskoj godini najprije će se utrošiti preneseni iznos.

 

Komisija informira Europski parlament i Vijeće o odobrenim sredstvima koja su automatski prenesena, uključujući povezane iznose, u skladu s člankom 12. stavkom 6. Financijske uredbe.

 

2.  Povrh pravila utvrđenih u članku 15. Financijske uredbe o ponovnom stavljanju na raspolaganje odobrenih sredstava, odobrena sredstva za preuzete obveze koja odgovaraju iznosu sredstava opozvanih uslijed toga što djelovanje u potpunosti ili djelomično nije provedeno u okviru ove Uredbe ponovno se stavljaju na raspolaganje u izvornoj proračunskoj liniji.

 

Upućivanja na članak 15. Financijske uredbe u članku 12. stavku 1. točki (b) Uredbe o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira predstavljaju upućivanje na ovaj stavak u svrhu ove Uredbe.

 

3.  Proračunske obveze za djelovanje koje traje dulje od jedne financijske godine mogu se rasporediti tijekom nekoliko godina u godišnje obroke, u skladu s člankom 112. stavkom 2. Financijske uredbe.

 

Članak 114. stavak 2. treći podstavak Financijske uredbe ne primjenjuje se na ta višegodišnja djelovanja. Komisija automatski opoziva svaki udio proračunskih obveza za djelovanje za koje do 31. prosinca pete godine nakon godine u kojoj je preuzeta proračunska obveza još nisu upotrijebljena sredstva za pretfinanciranje ili za privremena plaćanja ili za koja nije dostavljena nikakva ovjerena potvrda o rashodima ili bilo kakav zahtjev za plaćanje.

 

Stavak 2. ovog članka primjenjuje se i na godišnje obroke.

 

4.  Odstupajući od članka 209. stavka 3. Financijske uredbe, vraćanja i prihodi generirani financijskim instrumentom pripisuju se izvornoj proračunskoj liniji kao interni namjenski prihodi, nakon odbitka troškova i naknada za upravljanje. Svakih pet godina Komisija ispituje doprinos postizanju ciljeva Unije i učinkovitost postojećih financijskih instrumenata.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ako se programi prekogranične suradnje prekinu u skladu s člankom 12. [Uredbe o ETS-u], potpora na temelju ove Uredbe za prekinuti program koja je i dalje raspoloživa može se upotrijebiti za financiranje bilo kojih drugih djelovanja koja ispunjavaju uvjete za potporu na temelju ove Uredbe.

4. Ako se programi prekogranične suradnje prekinu u skladu s člankom 12. [Uredbe o ETS-u], potpora na temelju ove Uredbe za prekinuti program koja je i dalje raspoloživa može se upotrijebiti za financiranje bilo kojih drugih djelovanja koja ispunjavaju uvjete za potporu na temelju ove Uredbe. U tom slučaju, ako ne postoje prihvatljive mjere koje će se financirati u tekućoj godini, odobrena sredstva mogu se prenijeti u sljedeću godinu. 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Poglavlje VI. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PRAĆENJE I EVALUACIJA

PRAĆENJE, IZVJEŠĆIVANJE, EVALUACIJA I KOMUNIKACIJA

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Pokazatelji za praćenje provedbe i napretka programa IPA III prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu IV ovoj Uredbi.

2. Pokazatelji za praćenje izvršenja i napretka programa IPA III prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Osim pokazatelja iz Priloga IV. u okviru za rezultate pomoći na temelju programa IPA III uzimaju se u obzir izvješća o proširenju.

4. Osim pokazatelja iz Priloga IV. u okviru za rezultate pomoći na temelju programa IPA III uzimaju se u obzir izvješća o proširenju i Komisijine ocjene programa gospodarskih reformi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 4.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi i predstavlja privremena i završna evaluacijska izvješća iz članka 32. Uredbe (EU) .../... [Uredbe NDICI]. Komisija objavljuje ta izvješća.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Uz članak 29. Financijske uredbe o zaštiti financijskih interesa Unije, pod neizravnim upravljanjem, korisnici navedeni u Prilogu I. izvješćuju Komisiju bez odlaganja o nepravilnostima, uključujući prijevaru, koje su bile predmet prvog upravnog ili sudskog nalaza te je obavješćuju o tijeku upravnih i pravnih postupaka. Izvješćivanje se provodi elektroničkim putem s pomoću Sustava za upravljanje nepravilnostima koji je uspostavila Komisija.

5. Uz članak 29. Financijske uredbe o zaštiti financijskih interesa Unije, pod neizravnim upravljanjem, korisnici bez odgode izvješćuju Komisiju o nepravilnostima, uključujući prijevaru, koje su bile predmet prvog upravnog ili sudskog nalaza te je obavješćuju o tijeku upravnih i pravnih postupaka. Izvješćivanje se provodi elektroničkim putem s pomoću Sustava za upravljanje nepravilnostima koji je uspostavila Komisija. Komisija u zemljama korisnicama podupire razvoj parlamentarne kontrole i kapaciteta za reviziju te povećanje transparentnosti i javnog pristupa informacijama. Komisija, visoka predstavnica/potpredsjednica Komisije, a posebno delegacije Unije u zemljama korisnicima, osiguravaju da se sva sredstva u okviru neizravnog upravljanja dodjeljuju na transparentan, depolitiziran i nepristran način te uz pravednu raspodjelu koja odražava potrebe regija i lokalnih općina.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 14. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuje se Komisiji.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 3., članka 7.a (novi) i članaka 13. i 15. dodjeljuje se Komisiji.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 14.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Demokratska odgovornost

 

1. Radi jačanja dijaloga između institucija i službi Unije, posebice Europskog parlamenta, Komisije i ESVD-a, poticanja opće usklađenosti svih instrumenata za vanjsko financiranje i jamčenja veće transparentnosti i odgovornosti, kao i svrsishodnosti donošenja akata i mjera Komisije, Europski parlament može pozvati Komisiju i ESVD da mu se obrate radi rasprave o strateškim orijentacijama i smjernicama za programiranje u skladu s ovom Uredbom. Taj dijalog može se održati na zahtjev Europskog parlamenta, Komisije ili ESVD-a prije nego što Komisija donese delegirane akte i nacrt godišnjeg proračuna, na ad hoc osnovi s obzirom na važna politička događanja.

 

2. Ako se dijalog iz stavka 1. treba održati, Komisija i ESVD dostavljaju Europskom parlamentu sve relevantne dokumente u vezi s tim dijalogom. Kad je riječ o dijalogu povezanom s godišnjim proračunom, pružaju se konsolidirane informacije o svim akcijskim planovima i mjerama donesenima ili planiranima u skladu s člankom 8.c, informacije o suradnji po zemljama, regijama i tematskim područjima te primjena djelovanja za brzi odgovor i Jamstvo za vanjsko djelovanje.

 

3. Komisija i ESVD u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir stajališta Europskog parlamenta. U slučaju da Komisija ili ESVD ne uzmu u obzir stajališta Europskog parlamenta, pružaju odgovarajuće obrazloženje.

 

4. Komisija i ESVD, posebno preko upravljačke skupine u skladu s člankom 7.c, odgovorni su za informiranje Europskog parlamenta o stanju primjene ove Uredbe, a osobito o aktualnim mjerama, djelovanju i rezultatima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Donošenje daljnjih provedbenih pravila

Donošenje daljnjih pravila

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Posebna pravila kojima se utvrđuju jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, posebno u pogledu struktura koje se trebaju uspostaviti u pripremi pristupanja te u pogledu pomoći za ruralni razvoj, donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16.

1. Posebna pravila u pogledu struktura koje se trebaju uspostaviti u pripremi pristupanja te u pogledu pomoći za ruralni razvoj donose se delegiranim aktom.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 15. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

2. Komisija akcijske planove i mjere donosi odlukom koja je u skladu s Financijskom uredbom.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 16.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Briše se.

Odbor

 

1.  Komisiji pomaže odbor („odbor Instrumenta pretpristupne pomoći”). Navedeni odbor je odbor u smislu [Uredbe (EU) br. 182/2011].

 

2.  Kada se mišljenje odbora treba dobiti pisanim postupkom, taj postupak završava bez rezultata ako u roku za davanje mišljenja tako odluči predsjednik odbora ili to zahtijevaju dvije trećine članova odbora.

 

3.  Promatrač EIB-a sudjeluje u radu tog odbora u pogledu pitanja koja se odnose na EIB.

 

4.  Odbor IPA-e III pomaže Komisiji i nadležan je za pravne akte i obveze prema Uredbi (EZ) br. 1085/2006 i Uredbi 231/2014 te za provedbu članka 3. Uredbe (EZ) br. 389/2006.

 

5.  Odbor IPA-e III nije nadležan za doprinose programu Erasmus+ iz članka 5. stavka 3.

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 17. – naslov</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informiranje, priopćavanje i promidžba

Informiranje, priopćavanje, vidljivost i promidžba

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 17. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Primjenjuju se članci 36. i 37. [Uredbe NDICI].

1. Prilikom pružanja financijske pomoći na temelju ove Uredbe, Komisija, potpredsjednica Komisije/visoka predstavnica, a posebno delegacije Unije u zemljama korisnicima poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale vidljivost financijske potpore Unije, što uključuje praćenje usklađenosti primatelja pomoći s tim zahtjevima. Aktivnosti koje se financiraju u okviru programa IPA moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Priručniku za komunikacije i vidljivost za vanjsko djelovanje EU-a. Komisija za svakog korisnika donosi smjernice za projekte koje financira Unija koje se odnose na vidljivost i komunikacijske aktivnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 17. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Komisija poduzima mjere za jačanje strateške komunikacije i javne diplomacije za informiranje o vrijednostima Unije i naglašavanje dodane vrijednosti potpore koju pruža Unija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 17. – stavak 1.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b Korisnici sredstava Unije trebali bi potvrditi podrijetlo izvora financiranja Unije i osigurati njegovu odgovarajuću vidljivost:

 

(a) davanjem izjave u kojoj se potpora Unije ističe na vidljiv način na dokumentima i komunikacijskim materijalima koji se odnose na korištenje sredstava, među ostalim na službenim internetskim stranicama, ako postoje; i

 

(b) promicanjem aktivnosti i njihovih rezultata pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

 

Komisija provodi aktivnosti informiranja i komunikacije koje se odnose na ovu Uredbu, aktivnosti koje su njome predviđene i na postignute rezultate. Financijski resursi dodijeljeni ovoj Uredbi doprinose i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako su ti prioriteti izravno povezani s ciljevima iz članka 3. te priloga II. i III.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 19. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) Uspostava i promicanje, od rane faze, pravilnog funkcioniranja institucija, nužnog za osiguravanje vladavine prava. Intervencije u ovom području imaju sljedeće ciljeve: uspostava neovisnih, odgovornih i učinkovitih pravosudnih sustava, uključujući sustave zapošljavanja, ocjenjivanja i napredovanja koji su transparentni i temelje se na rezultatima, promicanje pravosudne suradnje i učinkovitih stegovnih postupaka u slučajevima prijestupa; osiguravanje uspostave čvrstih sustava za zaštitu granica, upravljanje migracijskim tokovima i pružanje azila potrebitima; razvoj djelotvornih instrumenata za prevenciju i borbu protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudima, krijumčarenja migranata, pranja novca/financiranja terorizma i korupcije; promicanje i zaštita ljudskih prava, prava pripadnika manjina, uključujući Rome, lezbijke, homoseksualce, biseksualne, transrodne i interseksualne osobe, te temeljnih sloboda, uključujući slobodu medija i zaštitu podataka.

(a) Uspostava i promicanje, od rane faze, pravilnog funkcioniranja institucija, nužnog za osiguravanje vladavine prava. Intervencije u ovom području imaju sljedeće ciljeve: dioba vlasti, uspostava neovisnih, odgovornih i učinkovitih pravosudnih sustava, uključujući sustave zapošljavanja, ocjenjivanja i napredovanja koji su transparentni i temelje se na rezultatima, promicanje pravosudne suradnje i učinkovitih stegovnih postupaka u slučajevima prijestupa; osiguravanje uspostave adekvatnih sustava za zaštitu granica, upravljanje migracijskim tokovima i pružanje azila potrebitima; razvoj djelotvornih instrumenata za prevenciju i borbu protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudima, krijumčarenja migranata, trgovine drogom, pranja novca/financiranja terorizma i korupcije; promicanje i zaštita ljudskih prava, uključujući prava djeteta, rodna ravnopravnost, prava pripadnika manjina, uključujući Rome, lezbijke, homoseksualce, biseksualne, transrodne i interseksualne osobe, te temeljnih sloboda, uključujući slobodu medija i zaštitu podataka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) Jačanje gospodarskog upravljanja: cilj intervencija je pružanje potpore sudjelovanju u programu gospodarskih reformi (ERP) i sustavnoj suradnji s međunarodnim financijskim institucijama o osnovnim elementima gospodarske politike te jačanje kapaciteta za osnaživanje makroekonomske stabilnosti i podupiranje razvoja u funkcionalno tržišno gospodarstvo koje je sposobno nositi se s pritiskom konkurencije i tržišnim silama u Uniji;

(c) Jačanje gospodarskog upravljanja: cilj intervencija je pružanje potpore sudjelovanju u programu gospodarskih reformi (ERP) i sustavnoj suradnji s međunarodnim financijskim institucijama o osnovnim elementima gospodarske politike i jačanje multilateralnih gospodarskih institucija te jačanje kapaciteta za osnaživanje makroekonomske stabilnosti, socijalne kohezije i podupiranje napretka prema održivom razvoju i stvaranju funkcionalnog tržišnog gospodarstva koje je sposobno nositi se s pritiskom konkurencije i tržišnim silama u Uniji;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka d</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) Jačanje kapaciteta Unije i njezinih partnera za prevenciju sukoba, izgradnju mira i rješavanje problema koji se pojavljuju prije i poslije krize, među ostalim ranim upozoravanjem i analizom rizika od izbijanja sukoba, promicanje izgradnje međuljudskih odnosa, pomirbe, mjera za izgradnju mira i povjerenja, pružanje potpore izgradnji kapaciteta za potporu djelovanjima u području sigurnosti i razvoja (CBSD).

(d) Jačanje kapaciteta Unije i njezinih partnera za prevenciju sukoba, izgradnju mira, dobrosusjedske odnose i rješavanje problema koji se pojavljuju prije i poslije krize, među ostalim ranim upozoravanjem i analizom rizika od izbijanja sukoba, promicanje izgradnje međuljudskih odnosa, pomirbe, odgovornosti, međunarodne pravde, mjera za izgradnju mira i povjerenja, uključujući uspostavu regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenima u bivšoj Jugoslaviji (RECOM), kao i pružanje potpore izgradnji kapaciteta za potporu djelovanjima u području sigurnosti i razvoja (CBSD), jačanje kapaciteta za kiberobranu i stratešku komunikaciju radi podupiranja sustavnog otkrivanja dezinformacija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka e</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i organizacija socijalnih partnera, uključujući strukovna udruženja, u korisnicima navedenima u Prilogu I. i poticanje umrežavanja na svim razinama među organizacijama sa sjedištem u Uniji i organizacijama korisnika navedenih u Prilogu I., omogućujući im da se uključe u učinkovit dijalog s javnim i privatnim subjektima.

(e) Jačanje kapaciteta, neovisnosti i pluraliteta organizacija civilnog društva i organizacija socijalnih partnera, uključujući strukovna udruženja, u korisnicima i poticanje umrežavanja na svim razinama među organizacijama sa sjedištem u Uniji i organizacijama korisnika, omogućujući im da se uključe u učinkovit dijalog s javnim i privatnim subjektima. Pomoć će nastojati biti dostupna što većem broju različitih organizacija u zemljama korisnicama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka f</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) Promicanje usklađivanja pravila, normi, politika i prakse partnerskih zemalja s onima u Uniji, uključujući pravila o državnim potporama.

(f) Promicanje usklađivanja pravila, normi, politika i prakse partnerskih zemalja s onima u Uniji, uključujući pravila o ZVSP-u, javnoj nabavi i državnim potporama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka g</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) Poboljšavanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja na svim razinama i pružanje potpore kulturnom i kreativnom sektoru. Intervencije u ovom području imaju sljedeće ciljeve: promicanje jednakog pristupa kvalitetnom predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, uz bolje poučavanje osnovnih vještina; povećanje razina ostvarene izobrazbe, smanjenje ranog napuštanja školovanja i jačanje osposobljenosti nastavnika; razvoj sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i promicanje sustava učenja kroz rad kako bi se olakšao prijelaz na tržište rada; poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja; poticanje aktivnosti povezanih s bivšim polaznicima; poboljšavanje pristupa cjeloživotnom učenju i pružanje potpore ulaganjima u infrastrukturu za obrazovanje i osposobljavanje, prije svega radi smanjenja teritorijalnih nejednakosti i poticanja obrazovanja bez segregacije, među ostalim i korištenjem digitalnih tehnologija.

(g) Poboljšavanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja na svim razinama i pružanje potpore kulturnom i kreativnom sektoru i sportu. Intervencije u ovom području imaju sljedeće ciljeve: promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju temeljenom na zajednici, uz bolje poučavanje osnovnih vještina; povećanje razina ostvarene izobrazbe, smanjenje ranog napuštanja školovanja i jačanje osposobljenosti nastavnika; osnaživanje djece i mladih i omogućavanje da ostvare svoj puni potencijal; razvoj sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i promicanje sustava učenja kroz rad kako bi se olakšao prijelaz na tržište rada; poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja; poticanje aktivnosti povezanih s bivšim polaznicima; poboljšavanje pristupa cjeloživotnom učenju i tjelesnoj aktivnosti i pružanje potpore ulaganjima u infrastrukturu za obrazovanje, osposobljavanje i sport, prije svega radi smanjenja teritorijalnih nejednakosti i poticanja obrazovanja bez segregacije, među ostalim i korištenjem digitalnih tehnologija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka h</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) Poticanje otvaranja kvalitetnih radnih mjesta i pristupa tržištu rada Intervencije u ovom području imaju sljedeće ciljeve: hvatanje u koštac s visokom nezaposlenošću i neaktivnošću podupiranjem održive integracije u tržište rada prije svega mladih (posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju), žena, dugotrajno nezaposlenih osoba i svih podzastupljenih skupina. Mjerama se potiče otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i pruža potpora djelotvornoj provedbi pravila i standarda rada na cijelom području. Ostala su ključna područja intervencije pružanje potpore ravnopravnosti spolova, promicanje zapošljivosti i produktivnosti, prilagodba radnika i poduzeća promjenama, uspostava održivog društvenog dijaloga te modernizacija i jačanje institucija tržišta rada kao što su javne službe za zapošljavanje i inspektorati rada.

(h) Poticanje otvaranja kvalitetnih radnih mjesta i pristupa tržištu rada Intervencije u ovom području imaju sljedeće ciljeve: hvatanje u koštac s visokom nezaposlenošću i neaktivnošću podupiranjem održive integracije u tržište rada prije svega mladih (posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju), žena, dugotrajno nezaposlenih osoba i svih podzastupljenih skupina. Mjerama se potiče otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i pruža potpora djelotvornoj provedbi pravila i međunarodno dogovorenih standarda rada na cijelom području, uključujući poticanjem pridržavanja ključnih načela i prava iz europskog stupa socijalnih prava. Ostala su ključna područja intervencije pružanje potpore ravnopravnosti spolova, promicanje zapošljivosti i produktivnosti, prilagodba radnika i poduzeća promjenama, uspostava održivog društvenog dijaloga te modernizacija i jačanje institucija tržišta rada kao što su javne službe za zapošljavanje i inspektorati rada.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka i</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) Promicanje socijalne zaštite i uključenosti te borba protiv siromaštva. Cilj intervencija u ovom području jest moderniziranje sustava socijalne zaštite kako bi se osigurala djelotvorna, učinkovita i odgovarajuća zaštita u svim fazama čovjekova života, poticanje socijalne uključenosti, promicanje jednakih mogućnosti i borba protiv nejednakosti i siromaštva. Intervencije u ovom području usmjeravaju se i na sljedeće ciljeve: integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi; borba protiv diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije; poboljšanje dostupnosti pristupačnih, održivih i visokokvalitetnih usluga kao što su rani i predškolski odgoj i obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvena skrb, osnovne socijalne usluge i dugotrajna njega, među ostalim i modernizacijom sustava socijalne zaštite.

(i) Promicanje socijalne zaštite i uključenosti te borba protiv siromaštva. Cilj intervencija u ovom području jest moderniziranje sustava socijalne zaštite kako bi se osigurala djelotvorna, učinkovita i odgovarajuća zaštita u svim fazama čovjekova života, poticanje socijalne uključenosti, promicanje jednakih mogućnosti, borba protiv nejednakosti i siromaštva i promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb koja se temelji na obitelji i zajednici. Intervencije u ovom području usmjeravaju se i na sljedeće ciljeve: integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi; borba protiv diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije; poboljšanje dostupnosti pristupačnih, održivih i visokokvalitetnih usluga temeljenih na obitelji i zajednici, kao što su uključivi i nesegregirani rani i predškolski odgoj i obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvena skrb, osnovne socijalne usluge i dugotrajna njega, među ostalim i modernizacijom sustava socijalne zaštite. Ne podupiru se aktivnosti kojima se doprinosi bilo kojem obliku segregacije ili socijalne isključenosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka j</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) Promicanje pametnog, održivog, uključivog i sigurnog prometa te uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža ulaganjima u projekte s visokom dodanom vrijednošću EU-a. Prioriteti u ulaganjima trebali bi se odrediti prema njihovoj relevantnosti za veze TEN-T s EU-om, doprinosu održivoj mobilnosti, smanjenim emisijama, utjecaju na okoliš, sigurnoj mobilnosti, u sinergiji s reformama koje se promiču u Ugovoru o prometnoj zajednici.

(j) Promicanje pametnog, održivog, uključivog i sigurnog prometa te uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža ulaganjima u projekte s visokom dodanom vrijednošću EU-a. Prioriteti u ulaganjima trebali bi se odrediti prema njihovoj relevantnosti za veze TEN-T s EU-om i za prekogranične veze, stvaranje radnih mjesta te prema doprinosu održivoj mobilnosti, smanjenim emisijama, utjecaju na okoliš, sigurnoj mobilnosti, u sinergiji s reformama koje se promiču u Ugovoru o prometnoj zajednici.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka k</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k) Poboljšanje okruženja privatnog sektora i konkurentnosti poduzeća, uključujući pametnu specijalizaciju, kao ključnih pokretača rasta, otvaranja radnih mjesta i kohezije. Prednost se daje projektima koji poboljšavaju poslovno okruženje.

(k) Poboljšanje okruženja privatnog sektora i konkurentnosti poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća, uključujući pametnu specijalizaciju, kao ključnih pokretača rasta, otvaranja radnih mjesta i kohezije. Prednost se daje održivim projektima koji poboljšavaju poslovno okruženje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka m</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m) Doprinos sigurnosti opskrbe hranom i održavanje diversificiranih i isplativih poljoprivrednih sustava u dinamičnim ruralnim zajednicama i područjima.

(m) Doprinos sigurnosti opskrbe hranom i vodom i održavanje diversificiranih i isplativih poljoprivrednih sustava u dinamičnim ruralnim zajednicama i područjima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka p</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p) Povećanje sposobnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva da se nose s pritiskom konkurencije i tržišnim silama te da se postupno usklade s pravilima i standardima Unije u ostvarenju gospodarskih i socijalnih ciljeva te ciljeva u području okoliša u okviru uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih i obalnih područja.

(p) Povećanje sposobnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva da se nose s pritiskom konkurencije i tržišnim silama te da se postupno usklade s pravilima i standardima Unije, radi povećanja kapaciteta za izvoz na tržište Unije, istodobno ostvarujući gospodarske, socijalne i ekološke ciljeve u okviru uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih i obalnih područja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog II. – stavak 1. – točka pa (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(p a) Promicanje aktivnosti i poboljšanje dugoročnih strategija i politika usmjerenih na sprečavanje i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – stavak 1. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) promicanje prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage te socijalne i kulturne uključenosti putem, između ostalog: integracije prekograničnih tržišta rada, uključujući i prekograničnu mobilnost; zajedničke lokalne inicijative zapošljavanja; informacijske i savjetodavne usluge i zajedničko osposobljavanje; rodna jednakost; jednake mogućnosti; integracija imigrantskih zajednica i ranjivih skupina; ulaganja u javne službe za zapošljavanje; potpore ulaganjima u javno zdravstvo i socijalne usluge;

(a) promicanje prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage te socijalne i kulturne uključenosti putem, između ostalog: integracije prekograničnih tržišta rada, uključujući i prekograničnu mobilnost; zajedničke lokalne inicijative zapošljavanja; informacijske i savjetodavne usluge i zajedničko osposobljavanje; rodna jednakost; jednake mogućnosti; integracija imigrantskih zajednica i ranjivih skupina; ulaganja u javne službe za zapošljavanje; potpore ulaganjima u javno zdravstvo kao i prelazak na socijalne usluge koje se temelje na obitelji i zajednici;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – stavak 1. – točka da (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a) promicanje uklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini, uključujući birokratske zapreke, carinske tarife i prepreke koje se ne odnose na carine 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – stavak 1. – točka e</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) poticanja turizma te prirodne i kulturne baštine.

(e) poticanja turizma i sporta te prirodne i kulturne baštine;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – stavak 1. – točka f</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) ulaganja u mlade, u obrazovanje i vještine, među ostalim, razvojem i provedbom zajedničkih programa obrazovanja, strukovnog osposobljavanja i programa izobrazbe te infrastrukture za potporu zajedničkim aktivnostima mladih;

(f) ulaganja u mlade, sport, u obrazovanje i vještine, među ostalim, osiguranjem priznavanja vještina i kvalifikacija, razvojem i provedbom zajedničkih programa obrazovanja, strukovnog osposobljavanja i programa izobrazbe te infrastrukture za potporu zajedničkim aktivnostima mladih;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – stavak 1. – točka g</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) promicanjem lokalnog i regionalnog upravljanja i jačanjem kapaciteta planiranja i administrativnih kapaciteta lokalnih i regionalnih tijela;

(g) promicanje lokalnog i regionalnog upravljanja, uključujući prekograničnu suradnju među upravama s ciljem poticanja pomirenja i izgradnje mira, jačanjem kapaciteta planiranja i administrativnih kapaciteta lokalnih i regionalnih tijela;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – stavak 1. – točka ga (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) ulaganje u izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – stavak 1. – točka ga (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(g b) promicanje prekogranične suradnje među upravama radi poticanja pomirenja i izgradnje mira, uključujući uspostavu regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenima u bivšoj Jugoslaviji (RECOM);

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog III. – stavak 1. – točka ia (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(i a) poboljšanje prekogranične policijske i pravosudne suradnje i razmjene informacija radi olakšavanja istrage i kaznenog progona prekograničnog organiziranog kriminala i povezanih slučajeva gospodarskog i financijskog kriminala te korupcije, trgovanja ljudima i krijumčarenja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

S pomoću sljedećeg popisa ključnih pokazatelja uspješnosti mjeri se doprinos Unije ostvarenju njezinih posebnih ciljeva:

S pomoću sljedećeg popisa ključnih pokazatelja uspješnosti i njihova godišnjeg razvoja mjeri se doprinos Unije ostvarenju njezinih posebnih ciljeva i napredak koji postižu korisnici:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – točka 1.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Kompozitni pokazatelj napora koje partneri ulažu u pomirbu, izgradnju mira, dobrosusjedske odnose i međunarodne obveze te rodnu ravnopravnost i prava žena;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – točka 1.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Pokazatelj izostanka nasilja u vezi sa smanjenjem broja pokretača sukoba (npr. politička ili gospodarska isključenost) u odnosu na početnu procjenu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – točka 1.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c Udio građana u državi korisnici koji smatraju da su dobro informirani o pomoći Unije na temelju ove Uredbe (izvor: Europska komisija).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Stopa i godišnji razvoj usklađivanja s odlukama i mjerama ZVSP-a (izvor: ESVD).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – točka 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Javni rashodi za socijalno osiguranje (postotak BDP-a) (izvor: Međunarodna organizacija rada) ili stopa zaposlenosti (izvor: nacionalni statistički podaci).

5. Javni rashodi za socijalno osiguranje (postotak BDP-a), kako navodi Međunarodna organizacija rada, rashodi za zdravstvo, dohodovna nejednakost, stopa siromaštva, stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti, kako je navedeno u službenoj nacionalnoj statistici.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – točka 5.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a Promjene u Ginijevom koeficijentu korisnika tijekom vremena.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – točka 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. Broj programa prekogranične suradnje sklopljenih među korisnicima IPA-e i IPA/država članica EU-a (izvor: Europska komisija).

10. Broj programa prekogranične suradnje sklopljenih i provedenih među korisnicima IPA-e i IPA/država članica EU-a, kako navodi Europska komisija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 1. – točka 10.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10.a Broj novih organizacija koje tijekom vremena sudjeluju u aktivnostima i programima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog IV. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokazatelji će po potrebi biti razvrstani po spolu.

Pokazatelji će po potrebi biti minimalno razvrstani po godinama i spolu.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

OBRAZLOŽENJE

 

Od 2007. godine Instrument pretpristupne pomoći glavni je financijski instrument kojim se podupiru reforme u državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama, odnosno u šest zemalja zapadnog Balkana i Turskoj, u cilju pripreme zemalja korisnica za obveze koje proizlaze iz članstva u EU-u. Sredstvima IPA-e podupire se pristupni proces tako što se u zemljama koje žele postati buduće članice EU-a jačaju kapaciteti i donose pozitivne, nepovratne i dugoročne promjene. Pravni okvir druge generacije Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) odobren je još 2014. i istječe 31. prosinca 2020.

Opće primjedbe

Stajalište Parlamenta o ukupnom financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., koje se odražava u privremenom izvješću o novom VFO-u (2018/0166R(APP)), oblikovano je prema omotnici za Uredbu IPA III. U slučaju pristupanja Uniji VFO i IPA III trebali bi se revidirati prije 2027., kako bi se uzeli u obzir zahtjevi za rashode koji iz toga proizlaze.

Suizvjestitelji primaju na znanje prijedlog za povećanje omotnice IPA-e za razdoblje 2021. – 2027. u nominalnim vrijednostima na 14,5 milijardi EUR (u tekućim cijenama), ali su uvjereni da, ako ta omotnica ne bude jednaka ili ne premaši sredstva za IPA-u II u razdoblju 2014. – 2020. u realnim uvjetima, neće biti dovoljno sredstava u ključnom razdoblju za proces pristupanja i provedbu reformi povezanih s EU-om.

Financiranje iz IPA-e predstavlja dugoročno ulaganje u europsku budućnost zapadnog Balkana, a učinkovito korištenje sredstava EU-a mora se osigurati provedbom stroge kontrole i praćenja kako bi se osigurali rezultati i odgovarajuća vrijednost za novac poreznih obveznika.

Ne dovodeći u pitanje konačnu odluku o predloženom spajanju većine drugih instrumenata EU-a za vanjsko financiranje (EFI) u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI), važno je da se politika proširenja nastavi financirati u okviru zasebnog namjenskog instrumenta, osiguravajući pritom dostatno usklađivanje i dosljednost među instrumentima za vanjsko financiranje. Vaši suizvjestitelji naglašavaju potrebu da IPA ostane zaseban instrument zbog posebne prirode procesa proširenja u okviru vanjskog djelovanja, koji se temelji na Strategiji za zapadni Balkan i odnosima s Turskom.

Također su uvjereni da financiranje u okviru IPA-e za prekograničnu suradnju s državama članicama EU-a u okviru europske teritorijalne suradnje (Interreg) treba ograničiti i pratiti kako bi se očuvao uravnoteženiji sudoprinos. Time bi se osiguralo da to financiranje ne zamjenjuje, već dopunjava i potiče postojeću ili potencijalnu suradnju među korisnicima instrumenta IPA u okviru tematskih prioriteta utvrđenih u Prilogu III.

Jasnija strateška usmjerenost

Za države kandidatkinje, treća generacija IPA-e mora biti oblikovana kao odskočna daska za provedbu budućeg kohezijskog okvira nakon pristupanja EU-u, dok za potencijalne kandidatkinje ona mora postaviti temelje za pripremu reformi povezanih s pristupnim pregovorima.  Od ključne je važnosti osigurati neometan prijelaz s instrumenta IPA II na IPA III i, nakon pristupanja novih članica, prijelaz iz IPA-e III u okvir europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Pretpristupna pomoć mora i dalje podržavati međusektorske političke, institucijske, pravne, administrativne i socioekonomske reforme usmjerene na EU u državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama. Te se reforme temelje na kriterijima iz Kopenhagena te na uvjetovanosti i postupnom usklađivanju s pravilima, standardima i politikama Unije.

Sredstva bi trebalo preusmjeriti kako bi se uzele u obzir određene osnovne potrebe i zakašnjele ključne reforme u svakoj od predmetnih zemalja. Uz veći naglasak na dobro utvrđenim postojećim prioritetima IPA-e, koji uključuju vladavinu prava, temeljna prava, dobro upravljanje, socioekonomsku koheziju i temeljitu pripremu u okviru 35 poglavlja pravne stečevine EU-a, uključujući usklađivanje sa ZVSP-om, IPA III mora u zemljama korisnicama ojačati otpornost u području migracija, sigurnosti, ravnopravnosti spolova, zaštite klime i olakšavanja trgovine.

Osim toga, mora se staviti veći naglasak na socijalnu dimenziju politike proširenja poticanjem kohezije i konvergencije u pogledu prava i načela sadržanih u europskom stupu socijalnih prava. Osim snažnijeg naglaska na socijalnom tržišnom gospodarstvu, socijalnoj i regionalnoj koheziji u provedbi IPA-e, u procjeni IPA-e na sredini razdoblja potrebno je također uzeti u obzir socijalnu dimenziju koja bi se trebala ocijeniti na temelju jasnih i mjerljivih pokazatelja, kao što je Ginijev koeficijent.

EU mora preusmjeriti svoje napore na jačanje demokratizacije tako što će jačati kapacitete parlamenata, civilnog društva i medija, te istodobno podupirati mjere za postizanje istinskog političkog dijaloga i pomirenja kao preduvjeta za mir. U tom je pogledu od velike važnosti prekogranična suradnja te poboljšanje dijaloga, susjedskih odnosa, regionalne povezanosti i gospodarske integracije.

Snažnija uloga EP-a

Iako je uloga Parlamenta pružiti opći smjer i nadzor nad instrumentima za vanjsko financiranje, a ne njihovo „mikroupravljanje”, vaši suizvjestitelji naglašavaju potrebu za očuvanjem uloge Europskog parlamenta i obvezu Komisije da Parlament redovito, pravovremeno i u potpunosti uključi u svoje aktivnosti.

Na temelju iskustva stečenog u procjeni na sredini programskog razdoblja instrumenta IPA II, vaši izvjestitelji predlažu jačanje sudjelovanja Europskog parlamenta, bez usporavanja brzine donošenja odluka, tako što će u većoj mjeri koristiti postupak delegiranih akata.

Vaši izvjestitelji također su uvjereni da bi okvir za izradu programa trebao podlijegati klauzuli o vremenskom ograničenju valjanosti, kojom bi se osiguralo da se procjena doista provodi na sredini razdoblja.

Ključno je da se u cjelokupnom oblikovanju programa u potpunosti uzmu u obzir stajališta EP-a u područjima u kojima Parlament ima svoje programe pomoći, kao što su izgradnja kapaciteta, posredovanje i promatranje izbora.

Veće sudjelovanje civilnog društva i lokalnih tijela

Posebno je važno da se financijska sredstva dodjeljuju na transparentan, učinkovit, odgovoran, depolitiziran i nediskriminirajući način, što uključuje pravednu raspodjelu koja odražava potrebe regija i lokalnih općina.

Vaši suizvjestitelji ističu ključnu ulogu koju delegacije EU-a na terenu imaju u osiguravanju pravilne uporabe i vidljivosti financiranja EU-a te u uključivanju širokog raspona relevantnih organizacija civilnog društva i lokalnih tijela vlasti tijekom različitih faza ciklusa pružanja pomoći.

Pristup koji se temelji na rezultatima

Najveća promjena u predloženom okviru za programiranje je to što se raspodjela po državama mijenja u raspodjelu po prioritetima prema načelu „pravedne podjele”, tj. programi IPA-e slijede pet „okvira” koji odražavaju posebne ciljeve i uspješnost.

Vaši suizvjestitelji podržavaju povećanu fleksibilnost koja je posljedica prijelaza s fiksnih omotnica za svaku zemlju na dodjele koje se temelje na „okvirima” po tematskim prioritetima i pristupu koji se temelji na rezultatima. Okvir za izradu programa IPA III i okvir uspješnosti trebalo bi, na temelju potreba i kriterija uspješnosti i načela pravedne podjele, provesti i prilagoditi s pomoću delegiranih akata tijekom pripreme, provedbe i evaluacije programa IPA III.

Jačanje uvjetovanosti

Iako podupiru pristup koji se temelji na uspješnosti, vaši izvjestitelji predlažu da se poveća uvjetovanost pomoći u okviru programa IPA na način da se predvidi mogućnost obustave pretpristupne pomoći u slučajevima kršenja načela demokracije, vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te obveza preuzetih u okviru relevantnih sporazuma sklopljenih s Unijom. U tom pogledu kao primjer može poslužiti mehanizam za praćenje, obustavu i ponovno uvođenje, koji je utvrđen u okviru općeg sustava povlastica EU-a.

U skladu s člancima 2. i 49. te analogijom u skladu s člankom 7. Ugovora o Europskoj uniji, budućim državama članicama EU-a koje krše temeljne vrijednosti EU-a i nazaduju u pogledu vladavine prava trebalo bi obustaviti primanje potpore Unije. U skladu s pravilom o dobrom financijskom upravljanju u okviru Financijske uredbe (br. 966/2012), Komisija bi u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti također trebala obustaviti plaćanja u slučaju sustavnih pogrešaka kojima se dovode u pitanje zakonitost i pravilnost transakcija.

Suizvjestitelji podsjećaju na potrebu za primjenom i praćenjem uvjetovanosti na političkoj razini i na razini projekta te potrebu za jačanjem sustavnog praćenja i ocjenjivanja osjetljivih programa i projekata. Godišnja dodijeljena sredstva moraju se temeljiti na održivom okviru za praćenje i evaluaciju, koji će se uspostaviti delegiranim aktom, te na provjeri uspješnosti koja odražava ostvareni ili neostvareni napredak.

Uzimajući u obzir zaostatke i kašnjenja u provedbi programa IPA I i IPA II, izvjestitelji pozivaju na zadržavanje fleksibilnosti u pogledu prijenosa i preraspodjele dodijeljenih sredstava te istodobno potiču Komisiju da ponovno razmotri ponovno uvođenje izravnog upravljanja, ako je to potrebno, prije svega u cilju borbe protiv korupcije na visokoj razini i organiziranog kriminala te jačanja civilnog društva i slobode medija.

Proračunska potpora mora se smanjiti ili obustaviti ako postoje sustavne nepravilnosti u sustavima upravljanja i kontrole ili u slučaju nezadovoljavajućeg napretka u postizanju ciljeva dogovorenih sa zemljom korisnicom. Jačanje uvjetovanosti proračunske potpore, na temelju napretka u reformama i dobrom upravljanju, mora biti popraćeno ciljanom pomoći za poticanje razvoja parlamentarnog nadzora, nacionalnih revizijskih kapaciteta te veće transparentnosti i javnog pristupa informacijama.

Jačanje vidljivosti

S obzirom na to da je potpora IPA-e usmjerena na zemlje koje žele postati članice EU-a, vaši suizvjestitelji pozivaju na bolje usmjerene komunikacijske napore kako bi se osigurala vidljivost financiranja EU-a, što bi omogućilo bolje praćenje i kapitaliziranje ulaganja EU-a. Komisija, delegacije EU-a na terenu i korisnici IPA-e trebali bi poboljšati komunikaciju o rezultatima pomoći EU-a kako bi doprinijeli boljem razumijevanju prednosti koje IPA donosi u pogledu poboljšanja života građana.

Usklađivanje općih pravila kojima se uređuje vanjsko financiranje

Iako će se politika proširenja i dalje podupirati u okviru namjenskog instrumenta, odredbe IPA-e III trebale bi biti dosljedne s ukupnom strukturom financiranja vanjskog djelovanja Unije. U skladu s ishodom glasovanja u odboru AFET o programu IPA III, relevantne horizontalne odredbe ove Uredbe koje bi trebalo uskladiti s onima iz NDICI-ja tijekom faze plenarne sjednice obuhvaćaju pravila o akcijskim planovima, mjerama i metodama primjene; evaluaciji; upravljanju i demokratskoj odgovornosti.

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU (4.12.2018)

<CommissionInt>upućeno Odboru za vanjske poslove</CommissionInt>


<Titre> O prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0465 – C8‑0274/2018 – 2018/0247(COD))</DocRef>

Rapporteur for opinion: <Depute>David Borrelli</Depute> 

 

 

AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Ciljevi instrumenta pretpristupne pomoći bitno se razlikuju od općih ciljeva vanjskog djelovanja Unije jer je cilj tog instrumenta pripremiti korisnike navedene u Prilogu I. za buduće članstvo u Uniji i pomoći im u postupku pristupanja. Stoga je nužno imati namjenski instrument za potporu proširenju i pritom osigurati njegovu komplementarnost s općim ciljevima vanjskog djelovanja Unije, prije svega s Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI).

(2) Ciljevi instrumenta pretpristupne pomoći bitno se razlikuju od općih ciljeva vanjskog djelovanja Unije jer je cilj tog instrumenta pripremiti korisnike navedene u Prilogu I. za buduće članstvo u Uniji i pomoći im u postupku pristupanja. Stoga je nužno imati namjenski instrument za potporu proširenju i pritom osigurati njegovu komplementarnost i dosljednost s općim ciljevima vanjskog djelovanja Unije, prije svega s Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Politika proširenja Unije ulaganje je u mir, sigurnost i stabilnost u Europi. Njome se osigurava veći broj gospodarskih i trgovinskih prilika na korist Unije i država koje žele postati članice. Izgledi za članstvo u Uniji snažno utječu na preobrazbu i omogućuju pozitivne demokratske, političke, gospodarske i društvene promjene u njima.

(5) Politika proširenja Unije ulaganje je u mir, sigurnost i stabilnost u Europi. Njome se osigurava veći broj gospodarskih i trgovinskih prilika na obostranu korist Unije i država koje žele postati članice uz poštovanje načela asimetrične i postupne integracije kako bi se osigurala nesmetana preobrazba za krhka gospodarstva država članica koje žele postati države članice EU-a . Izgledi za članstvo u Uniji snažno utječu na preobrazbu i omogućuju pozitivne demokratske, političke, gospodarske i društvene promjene u njima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Pomoć bi se također trebala pružati u skladu sa sporazumima koje je Unija sklopila s korisnicima navedenima u Prilogu I. Uglavnom bi se trebala usmjeriti na pomoć tim korisnicima u jačanju demokratskih institucija i vladavine prava, reformiranju pravosuđa i javne uprave, poštovanju temeljnih prava i promicanju ravnopravnosti spolova, tolerancije, društvene uključenosti i nediskriminacije. U okviru pomoći trebalo bi poduprijeti i ključna načela i prava kako su definirana u Europskom stupu socijalnih prava. U okviru pomoći trebalo bi nastaviti podupirati njihove napore za unapređenje regionalne, makroregionalne i prekogranične suradnje te teritorijalnog razvoja, među ostalim i provedbom makroregionalnih strategija Unije. U okviru pomoći također bi trebalo osnažiti njihov gospodarski i društveni razvoj i gospodarsko upravljanje kao temelj za pametan, održiv i uključiv plan rasta, među ostalim i provedbom politike regionalnog razvoja, poljoprivrednog i ruralnog razvoja, socijalnih politika i politika zapošljavanja te razvojem digitalnoga gospodarstva i društva, što je također u skladu s glavnom inicijativom Digitalna agenda za zapadni Balkan.

(7) Pomoć bi se također trebala pružati u skladu sa sporazumima koje je Unija sklopila s korisnicima navedenima u Prilogu I. Uglavnom bi se trebala usmjeriti na pomoć tim korisnicima u jačanju demokratskih institucija i vladavine prava, reformiranju pravosuđa i javne uprave, poštovanju temeljnih prava i promicanju ravnopravnosti spolova, tolerancije, društvene uključenosti i nediskriminacije. U okviru pomoći trebalo bi poduprijeti i ključna načela i prava kako su definirana u Europskom stupu socijalnih prava16. U okviru pomoći trebalo bi nastaviti podupirati njihove napore za unapređenje regionalne, makroregionalne i prekogranične suradnje te teritorijalnog razvoja, među ostalim i provedbom makroregionalnih strategija Unije. Također bi trebala promicati dobrosusjedske odnose, pomirenje i regionalnu suradnju. Trebala bi osnažiti njihov gospodarski i društveni razvoj i gospodarsko upravljanje, poticati gospodarsku integraciju na jedinstveno tržište EU-a, uključujući carinsku suradnju, promicati otvorenu i poštenu trgovinu kao temelj za pametan, održiv i uključiv plan rasta, među ostalim i provedbom politike regionalnog razvoja, poljoprivrednog i ruralnog razvoja, socijalnih politika i politika zapošljavanja te razvojem digitalnoga gospodarstva i društva, što je također u skladu s glavnom inicijativom Digitalne agende za zapadni Balkan.

_________________

_________________

 Na sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast održanom u Göteborgu 17. studenoga 2017.16 Europski parlament, Vijeće i Komisija svečano su proglasili Europski stup socijalnih prava.

Na sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast održanom u Göteborgu 17. studenoga 2017.16 Europski parlament, Vijeće i Komisija svečano su proglasili Europski stup socijalnih prava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Unija bi trebala pružati potporu tranziciji prema pristupanju za dobrobit korisnika navedenih u Prilogu I., na temelju iskustava svojih država članica. Ta bi se suradnja trebala prije svega usmjeriti na razmjenu iskustava koje su države članice stekle u procesu reformi.

(8) Unija bi trebala pružati potporu tranziciji prema pristupanju za dobrobit korisnika navedenih u Prilogu I., na temelju iskustava svojih država članica. Ta bi se suradnja trebala prije svega usmjeriti na razmjenu iskustava koje su države članice stekle u procesu reformi, osobito o jačanju gospodarske i carinske suradnje i zajedničkom djelovanju protiv korupcije, krijumčarenja, pranja novca i krivotvorenja;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Komisija bi trebala poticati korisnike navedene u Prilogu I. na suradnju u pogledu djelatnosti Unije povezanim s promicanjem multilateralizma i daljnjeg jačanja međunarodnog trgovinskog sustava, uključujući reforme u okviru WTO-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Jačanje vladavine prava, uključujući borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te dobro upravljanje, uključujući reformu javne uprave, ostaju ključni izazovi za većinu korisnika navedenih u Prilogu I., a neophodni su da bi se korisnici približili Uniji i poslije u potpunosti preuzeli obveze koje proizlaze iz članstva u Uniji. S obzirom na dugoročniju narav reformi koje se provode u tim područjima i potrebu ostvarenja rezultata, financijska pomoć u okviru ove Uredbe trebala bi što prije odgovoriti na zahtjeve postavljene korisnicima navedenima u Prilogu I.

(11) Jačanje vladavine prava, uključujući borbu protiv korupcije, pranja novca i organiziranog kriminala, te dobro upravljanje, uključujući reformu javne uprave i neovisnost sudstva, transparentnost, javnu nabavu, tržišno natjecanje, državne potpore, intelektualno vlasništvo i strana ulaganja, ostaju ključni izazovi za većinu korisnika navedenih u Prilogu I., a neophodni su da bi se korisnici približili Uniji i poslije u potpunosti preuzeli obveze koje proizlaze iz članstva u Uniji.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) U skladu s načelom participativne demokracije, Komisija bi trebala poticati parlamentarni nadzor u svakom korisniku navedenom u Prilogu I.

(12) U skladu s načelom participativne demokracije, Komisija bi, u uskoj suradnji s Europskim parlamentom, za svakog korisnika navedenog u Prilogu I., trebala poticati parlamentarni nadzor i aktivnu ulogu nacionalnih parlamenata u postupku pristupanja EU-u i ispunjavanja kriterija za pristup.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Korisnici navedeni u Prilogu I. trebaju se bolje pripremiti za suočavanje s globalnim izazovima kao što su održivi razvoj i klimatske promjene te se uskladiti s naporima Unije u rješavanju tih pitanja. Kao odraz važnosti borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja, ovaj bi program trebao pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima. Očekuje se da će se za mjere iz programa namijenjene klimatskim ciljevima izdvojiti 16 % ukupne financijske omotnice tog programa. Odgovarajuće mjere utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa, a ukupni doprinos tog programa trebao bi biti dio odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(13) Korisnici navedeni u Prilogu I. trebaju se bolje pripremiti za suočavanje s globalnim izazovima kao što su održivi razvoj i klimatske promjene, težnja globalnom poretku koji se temelji na propisima i vrijednostima, te se uskladiti s naporima Unije u rješavanju tih pitanja. Kao odraz važnosti borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja, ovaj bi program trebao pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju općeg cilja da se 25 % rashoda proračuna EU-a namijeni klimatskim ciljevima. Očekuje se da će se za mjere iz programa namijenjene klimatskim ciljevima izdvojiti 16 % ukupne financijske omotnice tog programa. Odgovarajuće mjere utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa, a ukupni doprinos tog programa trebao bi biti dio odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a) Ovom se Uredbom također treba pridonijeti aspektima vanjskih odnosa Unije koji su povezani s trgovinom, kao što su inicijative u okviru strategije Pomoć za trgovinu, suradnja s trećim zemljama u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe za kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato te Proces Kimberley, Pakt o održivosti, nadzor nad ispunjavanjem obveza trećih zemalja u skladu s Uredbom o OSP-u kako bi se zajamčila dosljednost politike na razini EU-a te zaštitila i dodatno promicala trgovinska pravila i propisi u multilateralnom okviru;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Prioritete djelovanja za ostvarenje ciljeva u relevantnim područjima politike koji će se podupirati u okviru ove Uredbe trebalo bi definirati u programskom okviru koji je za razdoblje trajanja višegodišnjeg financijskog okvira Unije od 2021. do 2027. uspostavila Komisija zajedno s korisnicima navedenima u Prilogu I., na temelju plana proširenja i njihovih specifičnih potreba, u skladu s općim i posebnim ciljevima definiranima ovom Uredbom te uzimajući u obzir relevantne nacionalne strategije. U programskom okviru trebalo bi utvrditi područja kojima treba pružiti potporu u okviru pomoći, s indikativnom dodjelom potpore po području, uključujući procjenu rashoda povezanih s klimom.

(17) Prioritete djelovanja za ostvarenje ciljeva u relevantnim područjima politike koji će se podupirati u okviru ove Uredbe trebalo bi definirati u programskom okviru koji je za razdoblje trajanja višegodišnjeg financijskog okvira Unije od 2021. do 2027. uspostavila Komisija, u suradnji s Europskim parlamentom, zajedno s korisnicima navedenima u Prilogu I., na temelju plana proširenja i njihovih specifičnih potreba, u skladu s općim i posebnim ciljevima definiranim ovom Uredbom te uzimajući u obzir relevantne nacionalne strategije. U programskom okviru trebalo bi utvrditi područja kojima treba pružiti potporu u okviru pomoći, s indikativnom dodjelom potpore po području, uključujući procjenu rashoda povezanih s klimom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) U interesu je Unije pomoći korisnicima navedenima u Prilogu I. u njihovim naporima za reformu s ciljem članstva u Uniji. Pri usmjeravanju pomoći snažan bi naglasak trebalo staviti na rezultate i dati poticaj onima koji dokažu svoju predanost reformi učinkovitom provedbom pretpristupne pomoći i napretkom na putu prema ispunjenju kriterija za članstvo.

(18) U interesu je Unije pomoći korisnicima navedenima u Prilogu I. u njihovim naporima za reformu s ciljem članstva u Uniji. Pri usmjeravanju pomoći snažan bi naglasak trebalo staviti na rezultate i dati poticaj onima koji dokažu svoju predanost reformi učinkovitom provedbom pretpristupne pomoći i napretkom na putu prema ispunjenju kriterija za članstvo. Ako bi korisnici zabilježili značajan napredak u otvaranju svojeg gospodarskog okruženja u skladu s Ugovorima EU-a i sporazumima WTO-a te u potpunosti proveli postojeće sporazume s Unijom, bio bi to  pozitivan korak ka članstvu u Uniji.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Prijelaz sa sustava u kojem Komisija izravno upravlja pretpristupnim fondovima na sustav u kojem njima neizravno upravljaju korisnici navedeni u prilogu I. trebao bi biti postupan i u skladu s pojedinačnim kapacitetima navedenih korisnika. Pri raspodjeli pomoći i dalje bi se trebalo služiti strukturama i instrumentima koji su dokazali svoju vrijednost u pretpristupnom procesu.

(19) Prijelaz sa sustava u kojem Komisija izravno upravlja pretpristupnim fondovima na sustav u kojem njima neizravno upravljaju korisnici navedeni u prilogu I. trebao bi biti postupan i u skladu s pojedinačnim kapacitetima navedenih korisnika. Prijelaz bi trebalo suspendirati ako se sredstva EU-a ne upotrebljavaju na učinkovit način, što dovodi do značajnih propusta u ispunjavanju odgovarajućih obveza. Pri raspodjeli pomoći i dalje bi se trebalo služiti strukturama i instrumentima koji su dokazali svoju vrijednost u pretpristupnom procesu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Unija bi trebala tražiti najdjelotvorniji način korištenja dostupnih resursa kako bi poboljšala učinak svojeg vanjskog djelovanja. To bi se trebalo postići usklađenošću i komplementarnošću instrumenata Unije za vanjsko financiranje te stvaranjem sinergija s ostalim politikama i programima Unije. To uključuje, prema potrebi, usklađenost i komplementarnost s makrofinancijskom pomoći.

(20) Unija bi trebala tražiti najdjelotvorniji način korištenja dostupnih resursa kako bi poboljšala učinak svojeg vanjskog djelovanja. To bi se moglo postići dosljednošću i komplementarnošću instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja Unije te stvaranjem sinergije s drugim politikama i programima Unije, a osobito trgovinskim odnosima Unije i korisnika navedenih u Prilogu 1. To uključuje, prema potrebi, usklađenost i komplementarnost s makrofinancijskom pomoći.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Vanjsko djelovanje često se provodi u vrlo nestabilnom okruženju i zahtijeva stalnu i brzu prilagodbu novim potrebama partnera Unije i globalnim izazovima kao što su ljudska prava, demokracija i dobro upravljanje, sigurnost i stabilnost, klimatske promjene, okoliš, nezakonite migracije i njihovi glavni uzroci. Pomiriti načelo predvidljivosti s potrebom da se brzo reagira na nove potrebe stoga znači prilagoditi financijsko izvršenje programa. Kako bi Unija bila spremnija odgovoriti na nepredviđene potrebe, istodobno poštujući načelo da se proračun Unije utvrđuje jedanput godišnje, u ovoj Uredbi trebalo bi zadržati mogućnost primjene fleksibilnosti koje su u Financijskoj uredbi već dopuštene za druge politike, konkretno u pogledu prijenosa viškova i preraspodjele dodijeljenih sredstava, kako bi se osiguralo učinkovito korištenje fondova EU-a za građane EU-a i korisnike navedene u Prilogu I. i tako u najvećoj mogućoj mjeri povećala sredstva EU-a raspoloživa za intervencije u okviru vanjskog djelovanja.

(26) Vanjsko djelovanje često se provodi u vrlo nestabilnom okruženju i zahtijeva stalnu i brzu prilagodbu novim potrebama partnera Unije i globalnim izazovima kao što su ljudska prava, demokracija i dobro upravljanje, sigurnost i stabilnost, klimatske promjene, okoliš, protekcionizam i nezakonite migracije i njihovi glavni uzroci. Pomiriti načelo predvidljivosti s potrebom da se brzo reagira na nove potrebe stoga znači prilagoditi financijsko izvršenje programa. Kako bi Unija bila spremnija odgovoriti na nepredviđene potrebe, istodobno poštujući načelo da se proračun Unije utvrđuje jedanput godišnje, u ovoj Uredbi trebalo bi zadržati mogućnost primjene fleksibilnosti koje su u Financijskoj uredbi već dopuštene za druge politike, konkretno u pogledu prijenosa viškova i preraspodjele dodijeljenih sredstava, kako bi se osiguralo učinkovito korištenje fondova EU-a za građane EU-a i korisnike navedene u Prilogu I. i tako u najvećoj mogućoj mjeri povećala sredstva EU-a raspoloživa za intervencije u okviru vanjskog djelovanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena