Eljárás : 2018/0210(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0176/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0176/2019

Viták :

PV 03/04/2019 - 14
CRE 03/04/2019 - 14

Szavazatok :

PV 04/04/2019 - 6.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0343

JELENTÉS     ***I
PDF 852kWORD 361k
18.3.2019
PE 625.439v03-00 A8-0176/2019

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai Parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Gabriel Mato

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai Parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0390),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 42. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkének (1) bekezdésére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 173. cikkének (3) bekezdésére, 175. cikkére, 188. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 194. cikkének (2) bekezdésére, 195. cikkének (2) bekezdésére és 349. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0270/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. .....-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. május 16-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0176/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

az Európai Tengerügyi és Halászati és Akvakultúra Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

(E módosítás a teljes szövegre, valamint az ETHA rövidítés ETHAA-ra történő változtatására is vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

Az alap nevét „Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapra” (ETHAA) kell változtatni. Az akvakultúra jelentősége világszerte és az Unióban is egyre növekszik, így ez az ágazat megérdemli, hogy egy külön fejezetet kapjon mind az uniós halászati politikában, mind az alapokban.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkének (1) bekezdésére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 173. cikkének (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 194. cikkének (2) bekezdésére, 195. cikkének (2) bekezdésére, valamint 349. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 13. cikkére, 42. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkének (1) bekezdésére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 173. cikkének (3) bekezdésére, 175. és 188. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 194. cikkének (2) bekezdésére, 195. cikkének (2) bekezdésére, valamint 349. cikkére,

Indokolás

13. cikk: Az Unió mezőgazdasági, halászati, közlekedési, belső piaci, kutatási, technológiafejlesztési és űrkutatási politikáinak kialakításánál és végrehajtásánál az Unió és a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok mint érző lények kíméletére vonatkozó követelményeket, miközben tiszteletben tartják a tagállamok – különösen a vallási szertartásokra, kulturális hagyományokra és regionális örökségre vonatkozó – jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezéseit és szokásait.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Létre kell hozni az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 2021–2027 közötti időszakra. Az alap célja, hogy az uniós költségvetésből célzottan támogassa a közös halászati politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját és az Unió által az óceánpolitikai irányítás területén tett nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Ez a finanszírozás alapvető feltétele a fenntartható halászatnak és a tengeri biológiai erőforrások megőrzésének, a tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való ellátás révén biztosított élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék gazdaság növekedésének, valamint az egészséges, biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengereknek és óceánoknak.

(1)  Létre kell hozni az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 2021–2027 közötti időszakra. Az alap célja, hogy az uniós költségvetésből célzottan támogassa a közös halászati politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját és az Unió által az óceánpolitikai irányítás területén tett nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Ez a finanszírozás alapvető feltétele a fenntartható halászatnak, többek között a tengeri biológiai erőforrások és az élőhelyek megőrzésének, a fenntartható akvakultúrának, a tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való ellátás révén biztosított élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék gazdaság növekedésének, a halászati és akvakultúra közösségek gyarapodásának, továbbá gazdasági és társadalmi kohéziójának, valamint az egészséges, biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengereknek és óceánoknak. Az ETHA keretében nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia mind a termelők, mind a fogyasztók szükségleteinek kielégítéséhez.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Hangsúlyozza azon álláspontját is, amely szerint a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest jelentősen növelni kellene a Párizsi Megállapodást követően az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos horizontális kiadásokat, és azoknak mielőbb, és legkésőbb 2027-ig el kellene érniük a 30%-ot;

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  2018. március 14-én és 2018. május 30-án az Európai Parlament a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről szóló állásfoglalásaiban hangsúlyozta azon horizontális elvek fontosságát, amelyeknek a 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret és az összes kapcsolódó uniós szakpolitika alapjául kellene szolgálniuk. Az Európai Parlament ezzel összefüggésben megerősíti azon álláspontját, amely szerint az Uniónak teljesítenie kell kötelezettségvállalását, és vezető szerepet kell játszania az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításában, valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló javaslatok e tekintetben nem tartalmaznak egyértelmű és kézzelfogható kötelezettséget; ezért az Európai Parlament kérte a fenntartható fejlesztési célok beépítését a következő többéves pénzügyi keret valamennyi uniós szakpolitikájába és kezdeményezésébe. Megismételte továbbá, hogy csak úgy lehet megvalósítani egy erősebb és nagyratörőbb Uniót, ha további pénzügyi eszközök állnak a rendelkezésére. Az Európai Parlament kérte ezért a meglévő politikák, különösen a Szerződésekben rögzített régóta fennálló uniós politikák, nevezetesen a közös agrár- , halászati és kohéziós politika folyamatos támogatását, mivel ezek kézzelfogható előnyökkel járnak az uniós polgárok számára.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalásában hangsúlyozta a halászati szektor, a tengeri környezet és a „kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és ökológiai jelentőségét, valamint az Unió fenntartható élelmezési autonómiájához való hozzájárulását az európai akvakultúra és halászat fenntarthatóságának biztosítása és a környezeti hatás enyhítése szempontjából. Ezenkívül a jelenlegi többéves pénzügyi keret alapján az Európai Parlament szorgalmazza a közös halászati politikára szánt meghatározott összegek fenntartását, és amennyiben a kék gazdaságban új beavatkozási célokat tervez bevezetni, a tengerügyek költségvetési előirányzatainak növelését.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Továbbá az Európai Parlament a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i és május 29-i állásfoglalásaiban hangsúlyozta, hogy a megkülönböztetés elleni küzdelem elengedhetetlen az Európai Uniónak a befogadó Európa kialakítása irányában tett kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez, ezért a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésére és a nemek közötti egyenlőségre különös pénzügyi kötelezettségvállalásokat kell biztosítani a következő többéves pénzügyi keret hatálya alá tartozó valamennyi uniós szakpolitikában és kezdeményezésben.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e)  Az ETHA-nak prioritásként kell kezelnie a kisüzemi halászatok támogatását e szegmens konkrét kérdéseinek kezelésére, valamint támogatnia kell az érintett halászatok helyi és fenntartható gazdálkodását és a part menti közösségek fejlődését.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Tekintettel arra, hogy az óceánok hasznosításában globális tényezőnek számít, valamint a tengeri eredetű élelmiszerek ötödik legnagyobb előállítója, az Unió komoly felelősséggel bír az óceánok és erőforrásaik megóvása, megőrzése és fenntartható hasznosítása terén. A tengerek és óceánok megőrzése valóban elengedhetetlen a világ gyorsan növekvő népessége számára. Ez az Unió számára egyúttal társadalmi-gazdasági érdek is: a fenntartható kék gazdaság ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a munkahelyek létrejöttét és a növekedést, előmozdítja a kutatást és az innovációt, valamint az óceánenergia révén hozzájárul az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a biztonságos és védett tengerek és óceánok a hatékony határellenőrzés és a tengeri vonatkozású bűncselekmények elleni globális küzdelem szempontjából is létfontosságúak, mivel ily módon kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai.

(2)  Tekintettel arra, hogy az óceánok hasznosításában globális tényezőnek számít, a világ legnagyobb tengeri területén, a legkülső régiókkal, a tengerentúli országokkal és területekkel együtt, az Unió a világ tengeri eredetű élelmiszereinek ötödik legnagyobb előállítójává vált, az Unió komoly felelősséggel bír az óceánok és erőforrásaik megóvása, megőrzése és fenntartható hasznosítása terén. A tengerek és óceánok megőrzése valóban elengedhetetlen a világ gyorsan növekvő népessége számára. Ez az Unió számára egyúttal társadalmi-gazdasági érdek is: a fenntartható kék gazdaság ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a munkahelyek létrejöttét és a növekedést, előmozdítja a kutatást és az innovációt, valamint az óceánenergia révén hozzájárul az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a biztonságos és védett tengerek és óceánok a hatékony határellenőrzés és a tengeri vonatkozású bűncselekmények elleni globális küzdelem szempontjából is létfontosságúak, mivel ily módon kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A fenntartható halászat, a tengeri és édesvízi akvakultúra jelentősen hozzájárul az Unió élelmiszerbiztonságához, a vidéki munkahelyek fenntartásához és megteremtéséhez, valamint a természetes környezet és különösen a biológiai sokféleség fenntartásához. A következő uniós halászati szakpolitikának a halászati és akvakultúra-ágazat támogatására és fejlesztésére kell összpontosítaniuk.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az ETHA-nak a közvetlen irányítás keretében szinergiákat és komplementaritásokat kell kialakítania más uniós alapokkal és programokkal. Ez egyúttal lehetővé teszi a pénzügyi eszközök formájában történő finanszírozást az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi rendelet [InvestEU rendelet]5 alapján végrehajtott vegyesfinanszírozási műveletek keretében.

(5)  Az ETHA-nak a közvetlen irányítás keretében szinergiákat és komplementaritásokat kell kialakítania más uniós alapokkal és programokkal, illetve a tagállamok és a régiók közötti szinergiákkal. Ez egyúttal lehetővé teszi a pénzügyi eszközök formájában történő finanszírozást az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi rendelet [InvestEU rendelet]5 alapján végrehajtott vegyesfinanszírozási műveletek keretében.

_________________

_________________

5 HL C […], […], […]. o.

5 HL C […], […], […]. o.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ETHA keretében nyújtott támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelésére kell – arányos mértékben – felhasználni, elkerülve a magánfinanszírozás megkettőzését vagy kiszorítását, illetve a torzított versenyt a belső piacon. A támogatásnak egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselnie.

(6)  Az ETHA keretében nyújtott támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelésére kell – arányos mértékben – felhasználni, hozzájárulva a halászatból származó jövedelmek növekedéséhez, az ágazati jogokkal rendelkező állások támogatásához, a termelők garantált tisztességes árazásához, a halászatból származó hozzáadott érték fokozásához, valamint a halászathoz kapcsolódó tevékenységek fejlesztéséhez.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A finanszírozás típusait és az e rendelet szerinti végrehajtási módszereket az alapján kell kiválasztani, hogy mennyire képesek elérni az intézkedésekre meghatározott prioritásokat, illetve eredményeket, különös tekintettel az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre, valamint a meg nem felelés várható kockázatára. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalánydíj és az egységköltség-alapú térítés alkalmazását csakúgy, mint az (EU) xx/xx rendelet [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] 125. cikkének (1) bekezdésében említett költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás igénybevételét.

(7)  A finanszírozás típusait és az e rendelet szerinti végrehajtási módszereket az alapján kell kiválasztani, hogy mennyire képesek elérni az intézkedésekre meghatározott prioritásokat, illetve eredményeket, különös tekintettel az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre, valamint a meg nem felelés kockázatára. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalánydíj és az egységköltség-alapú térítés alkalmazását csakúgy, mint az (EU) xx/xx rendelet [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] 125. cikkének (1) bekezdésében említett költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás igénybevételét.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az (EU) xx/xx rendeletben6 meghatározott többéves pénzügyi keretről szóló javaslat előírja, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a halászati és tengerpolitikát. Az ETHA költségvetésének folyó áron 6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az ETHA forrásait meg kell osztani a megosztott, a közvetlen és közvetett irányítás között. A megosztott irányítás keretében nyújtott támogatásra 5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell előirányozni. A stabilitás biztosítása érdekében, különös tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 közötti programozási időszak megosztott irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai meghatározásának az ETHA 2014–2020 közötti megosztásán kell alapulnia. Meghatározott összegeket kell elkülöníteni a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a halászati gazdálkodással összefüggő és tudományos célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a halászati tevékenységek végleges beszüntetésének és rendkívüli szüneteltetésének támogatására szolgáló összegek esetében felső határt kell meghatározni.

(8)  Az (EU) xx/xx rendeletben6 meghatározott többéves pénzügyi keretről szóló javaslat előírja, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a halászati és tengerpolitikát. Az ETHA költségvetését a 2014–2020-as időszak költségvetéséhez képest 10%-kal kell emelni. Forrásait meg kell osztani a megosztott, a közvetlen és közvetett irányítás között. A megosztott irányítás keretében nyújtott támogatásra 87%-ot, a közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatásra pedig 13%-ot kell előirányozni. A stabilitás biztosítása érdekében, különös tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 közötti programozási időszak megosztott irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai meghatározásának az ETHA 2014–2020 közötti megosztásán kell alapulnia. Meghatározott összegeket kell elkülöníteni a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre és végrehajtásra és a halászati gazdálkodással összefüggő és tudományos célú adatgyűjtésre és -kezelésre, valamint a tengeri és tengerparti biodiverzitás és ökoszisztémák és a tengerrel kapcsolatos ismeretek védelmére és helyreállítására, míg a halászati tevékenységek végleges és ideiglenes beszüntetésének támogatására szolgáló összegek és a hajókba történő beruházások tekintetében felső határt kell megszabni.

__________________

__________________

6 HL C […], […], […]. o.

6 HL C […], […], […]. o.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az akvakultúra-ágazat fontosságát illetően az ágazatra és különösen az édesvízi akvakultúrára vonatkozó uniós források szintjét a jelenlegi költségvetési időszakra meghatározott szinten kell tartani.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Európa tengerhasznosító ágazata több mint 5 millió embert foglalkoztat, évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, és kellő mértékű munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik. A globális óceángazdaság teljesítménye ma 1,3 billió EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig több mint megduplázódhat. A szén-dioxid-kibocsátási célértékek teljesítésének szükségessége, az erőforrás-hatékonyság növelése és a kék gazdaság környezeti lábnyomának csökkentése máig jelentős innovációs hajtóerő más ágazatokban, így például a tengerészeti felszerelések előállításában, a hajógyártásban, az óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a partvédelem és a tengeri építés területén. A tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat az uniós strukturális alapok biztosították, elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az ágazat növekedési potenciáljának kibontakoztatásához új beruházási eszközöket kell alkalmazni, például az InvestEU-t.

(9)  Európa tengerhasznosító ágazata több mint 5 millió embert foglalkoztat, évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, és kellő mértékű munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik. A globális óceángazdaság teljesítménye ma 1,3 billió EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig több mint megduplázódhat. A Párizsi megállapodásban a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése tekintetében kitűzött célok teljesítéséhez az uniós költségvetés legalább 30%-át az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedésekre kell felhasználni. Szükséges továbbá az erőforrás-hatékonyság növelése és az ökológiai korlátokon belül fejlődő kék gazdaság környezeti lábnyomának csökkentése, ami a múltban és ma is jelentős innovációs hajtóerőt jelentett és jelent más ágazatokban is, így például a tengerészeti felszerelések előállításában, a hajógyártásban, az óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a partvédelem és a tengeri építés területén. A tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat az uniós strukturális alapok biztosították, elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az ágazat növekedési potenciáljának kibontakoztatásához új beruházási eszközöket lehet alkalmazni, például az InvestEU-t.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A kék gazdaságba történő beruházásokat a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleménnyel kell alátámasztani a hosszú távú fenntarthatóságot veszélyeztető, káros környezeti hatások elkerülése érdekében. Amennyiben a beruházások környezetre gyakorolt hatásának értékeléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő információ vagy szakértelem, ajánlatos elővigyázatos megközelítést alkalmazni mind az állami, mind a magánszektor tekintetében, mivel potenciálisan káros hatású tevékenységeket eredményezhetnek.

Indokolás

Az elővigyázatosság elve az EU-Szerződés, a Rio-nyilatkozat és a tengeri környezet védelmére vonatkozó egyéb nemzetközi megállapodások és egyezmények egyik alapját képezi.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az ETHA a következő négy prioritáson alapul: a fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása; hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén; a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása; a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat megosztott, közvetlen és közvetett irányítás révén kell megvalósítani.

(10)  Az ETHA a következő öt prioritáson alapul: a fenntartható halászat, többek között a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása; a fenntartható akvakultúra előmozdítása; hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható halászati és akvakultúrapiacok, valamint feldolgozó ágazatok révén; a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése – figyelembe véve az ökológiai eltartóképességet – és a part menti és szárazföldi közösségek jólétének, valamint gazdasági és társadalmi kohéziójának támogatása; a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok biztosítása.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A prioritások konkrét Uniós célkitűzésekkel határozhatók meg annak tisztázása érdekében, hogy az alap mire használható, illetve az alap hatásának növelése érdekében.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A 2020 utáni ETHA-nak egyszerűsített rendszeren kell alapulnia, előre meghatározott intézkedések, illetve uniós szintű, túlságosan előíró jellegű támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett általános támogatási területeket kell meghatározni az egyes prioritásokhoz. A tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk saját programjukat, amelyben feltüntetik a prioritások elérésének legmegfelelőbb eszközeit. A programjukban meghatározott különféle intézkedések támogathatók az e rendeletben és az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] megállapított szabályok értelmében, feltéve, hogy az intézkedések besorolhatók az e rendeletben meghatározott támogatási területekbe. Mindazonáltal össze kell állítani a támogatásra nem jogosult műveletek listáját, hogy elkerülhetőek legyenek a halászati állományvédelem szempontjából káros következmények; ilyen lehet például a halászati kapacitás növelését célzó beruházások általános tilalma. Ezenkívül a halászflottákkal kapcsolatos beruházásokat és ellentételezéseket szigorúan ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy azok összhangban legyenek a KHP állományvédelmi célkitűzéseivel.

(11)  A 2020 utáni ETHA-nak egyszerűsített rendszeren kell alapulnia, előre meghatározott intézkedések, illetve uniós szintű, túlságosan előíró jellegű támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett általános támogatási területeket kell meghatározni az egyes prioritásokhoz. A tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk saját programjukat, amelyben feltüntetik a prioritások elérésének legmegfelelőbb eszközeit. A programjukban meghatározott különféle intézkedések támogathatók az e rendeletben és az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] megállapított szabályok értelmében, feltéve, hogy az intézkedések besorolhatók az e rendeletben meghatározott prioritásokba. Mindazonáltal össze kell állítani a támogatásra nem jogosult műveletek listáját, hogy elkerülhetőek legyenek a halászati állományvédelem szempontjából káros következmények; ilyen lehet például a halászati kapacitás növelését célzó beruházások általános tilalma, egyes kellően indokolt eltérések kivételével. Ezenkívül a halászflottákkal kapcsolatos beruházásokat és ellentételezéseket szigorúan ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy azok összhangban legyenek a KHP állományvédelmi célkitűzéseivel.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendje az óceánok megőrzését és fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) határozta meg. Az Unió teljes mértékben elkötelezett e cél és annak végrehajtása mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, hogy előmozdítja a tengeri területrendezéssel, a biológiai erőforrások megőrzésével és a jó környezeti állapot elérésével összhangban lévő fenntartható kék gazdaságot, betiltja a többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz hozzájáruló halászati támogatások bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászathoz hozzájáruló támogatásokat, valamint tartózkodik az ilyen jellegű új támogatások bevezetésétől. Ezt az eredményt a Kereskedelmi Világszervezetben a halászati támogatásokról folytatott tárgyalások révén kell elérni. Emellett a Kereskedelmi Világszervezetben a fenntartható fejlődésről szóló 2002-es világszintű csúcstalálkozón és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-konferencián (Rio+20) folytatott tárgyalások során az Unió elkötelezte magát a halászati többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások felszámolása mellett.

(12)  Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendje az óceánok megőrzését és fenntartható hasznosítását a 17 fenntartható fejlesztési cél egyikeként (SDG 14) határozta meg. Az Unió teljes mértékben elkötelezett e cél és annak végrehajtása mellett. Ezzel összefüggésben vállalta, hogy előmozdítja a tengeri területrendezés ökoszisztéma-alapú megközelítésével, különös tekintettel a fajok és az élőhelyek érzékenységére a tengeren folytatott emberi tevékenységekre a biológiai erőforrások megőrzésével és a jó környezeti állapot elérésével összhangban lévő fenntartható, ökológiai korlátokon belül fejlődő kék gazdaságot, betiltja a többletkapacitáshoz és a túlhalászáshoz hozzájáruló halászati támogatások bizonyos formáit, felszámolja a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászathoz hozzájáruló támogatásokat, valamint tartózkodik az ilyen jellegű új támogatások bevezetésétől. Ezt az eredményt a Kereskedelmi Világszervezetben a halászati támogatásokról folytatott tárgyalások révén kell elérni. Emellett a Kereskedelmi Világszervezetben a fenntartható fejlődésről szóló 2002-es világszintű csúcstalálkozón és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2012-es ENSZ-konferencián (Rio+20) folytatott tárgyalások során az Unió elkötelezte magát a túlzott flottakapacitáshoz és a túlhalászáshoz hozzájáruló támogatások felszámolása mellett. A fenntartható uniós halászatok, valamint a tenger- és édesvízi akvakultúra-ágazatok jelentősen hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia az Egyesült Nemzetek más fenntartható fejlesztési céljaihoz is. Ez a rendelet különösen a következő célokat veszi figyelembe:

 

– 1. fenntartható fejlesztési cél – a szegénység felszámolása: az ETHA hozzájárul a legkiszolgáltatottabb part menti közösségek életkörülményeinek javításához, különösen azok számára, akik olyan halászati erőforrásoktól függnek, amelyeket a túlhalászat, a globális változások vagy a környezeti problémák veszélyeztetnek.

 

– 3. fenntartható fejlesztési cél – egészség és jólét: az ETHA hozzájárul az endémiás betegségekért felelős part menti vízszennyezés elleni küzdelemhez és garantálja a halászatból és akvakultúrából származó élelmiszerek kiváló minőségét.

 

– 7. fenntartható fejlesztési cél – tiszta energia: az ETHA, a kék gazdaság és a Horizont Európa számára biztosított alapok finanszírozása előmozdítja a megújuló tengeri energia fejlesztését, és biztosítja, hogy ez a fejlesztés alkalmas a tengeri környezet védelmére és a halászati erőforrások megőrzésére.

 

– 8. fenntartható fejlesztési cél – tisztességes munka és gazdasági növekedés: az ETHA az Európai Szociális Alappal közösen hozzájárul a kék gazdaság fejlődéséhez, a gazdasági növekedés egyik tényezőjeként. Ez azt is biztosítja továbbá, hogy ez a gazdasági növekedés megfelelő erőforrást biztosít a tengerparti közösségek munkahelyteremtése számára. Mindazonáltal, az ETHA hozzájárul a halászok munkakörülményeinek javításához.

 

– 12. fenntartható fejlesztési cél – felelős fogyasztás és termelés: az ETHA hozzájárul a természetes erőforrások egyre felelősebb felhasználásához és korlátozza a természeti erőforrások és energiák pazarlását.

 

– 13. fenntartható fejlesztési cél – éghajlati cselekvés: az ETHA útmutatást nyújt költségvetésében az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatban.

Indokolás

Az ETHA hozzájárul más fenntartható fejlesztési célokhoz is, az e rendeletben meghatározott célokkal és elvekkel összhangban.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési kiadások 25%-át éghajlat-politikai célokat támogasson. A rendelet keretében végrehajtott intézkedések nyomán várhatóan az ETHA teljes pénzügyi keretösszegének 30%-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A releváns fellépések meghatározására az ETHA kidolgozása és végrehajtása folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében újra kell értékelni.

(13)  Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, ennek a rendeletnek hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési kiadások 30%-át éghajlat-politikai célok támogatására fordítsák. A rendelet keretében végrehajtott intézkedések várhatóan lehetővé teszik az ETHA számára, hogy hozzájáruljon az éghajlat-politikai célokhoz, de nem sértheti a közös halászati politika finanszírozását, ezért a finanszírozásnak pozitív értékelést kell kapnia. A releváns fellépések, köztük a legfőbb szénelnyelőnek minősülő tengeri fűágyak és part menti vizes élőhelyek védelmét és helyreállítását célzó projektek meghatározására az ETHA kidolgozása és végrehajtása folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében újra kell értékelni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós környezetvédelmi mutatók segítségével kell nyomon követni, és arról rendszeresen be kell számolni az értékelések és az éves teljesítményjelentések keretében.

(14)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez, kellő tekintettel a társadalmi kohézióra, valamint a közös halászati politika és a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv keretein belül, és követnie kell az európai környezetvédelmi politikát, beleértve a tengeri környezet minőségét garantáló vízminőségi szabványokat, amely megfelel a halászati kilátások javításához. Ezt a hozzájárulást az uniós környezetvédelmi mutatók segítségével kell nyomon követni, és arról rendszeresen be kell számolni az értékelések és az éves teljesítményjelentések keretében.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió által az ETHA keretében biztosított pénzügyi támogatás feltétele a KHP szabályainak betartása. A KHP vonatkozó szabályainak eleget nem tévő kedvezményezettek kérelmei nem fogadhatók be.

(15)  Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió által az ETHA keretében biztosított pénzügyi támogatás feltétele a KHP szabályainak és a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak a teljes mértékű betartása. Uniós pénzügyi támogatás csak azoknak a gazdasági szereplőknek és tagállamoknak nyújtható, amelyek teljes mértékben eleget tesznek a vonatkozó jogi kötelezettségeiknek. A KHP vonatkozó szabályainak eleget nem tévő kedvezményezettek kérelmei nem fogadhatók be.

_________________

_________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az 1380/2013/EU rendeletben említett, a KHP-vel összefüggő sajátos feltételek kezelése, valamint a KHP szabályainak való megfeleléshez való hozzájárulás érdekében az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] a megszakításra, a felfüggesztésre és pénzügyi korrekcióra vonatkozóan meghatározott szabályokon túlmenően további rendelkezéseket kell megállapítani. Amennyiben egy tagállam vagy egy kedvezményezett nem teljesítette a KHP szerinti kötelezettségeit, vagy ha a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a Bizottság számára óvintézkedésként lehetővé kell tenni a kifizetések határidejének a megszakítását. A kifizetések határidejének megszakítására vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a nem támogatható kiadások kifizetése nyilvánvaló kockázatának elkerülése érdekében a KHP-szabályok valamely tagállam általi súlyos megsértése esetén a Bizottság számára lehetővé kell tenni a kifizetések felfüggesztését és pénzügyi korrekciók alkalmazását.

(16)  Az 1380/2013/EU rendeletben említett, a KHP-vel összefüggő sajátos feltételek kezelése, valamint a KHP szabályainak való teljes megfeleléshez való hozzájárulás érdekében az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] a megszakításra, a felfüggesztésre és pénzügyi korrekcióra vonatkozóan meghatározott szabályokon túlmenően további rendelkezéseket kell megállapítani. Amennyiben egy tagállam vagy egy kedvezményezett nem teljesítette a KHP szerinti kötelezettségeit, vagy ha a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok ilyen kötelezettségszegést bizonyítanak, a Bizottság számára lehetővé kell tenni a kifizetések határidejének ideiglenes megszakítását. A kifizetések határidejének megszakítására vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a nem támogatható kiadások kifizetése nyilvánvaló kockázatának elkerülése érdekében a KHP-szabályok valamely tagállam általi súlyos megsértése esetén a Bizottság számára lehetővé kell tenni a kifizetések felfüggesztését és pénzügyi korrekciók alkalmazását.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A KHP az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a halállományok egészséges szintjének visszaállítása, az uniós halászati ágazat nyereségességének növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma megőrzése terén. A KHP társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése érdekében azonban még jelentős kihívásokkal kell szembenézni. Ehhez a támogatások 2020 utáni folytatása szükséges, különösen azokban a tengermedencékben, ahol szerényebb eredményeket sikerült elérni.

(17)   Az elmúlt években lépéseket tettek a halállományok egészséges szintjének visszaállítása, az uniós halászati ágazat nyereségességének növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma megőrzése terén. A KHP társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseinek teljes elérése érdekében azonban még jelentős kihívásokkal kell szembenézni, ideértve az arra vonatkozó jogi kötelezettséget, hogy valamennyi halállományt helyre kell állítani és a biomasszaszintet meghaladó olyan szinten kell tartani, amely maximális fenntartható hozamot képes biztosítani. Ehhez a támogatások 2020 utáni folytatása szükséges, különösen azokban a tengermedencékben, ahol szerényebb eredményeket sikerült elérni, különös tekintettel a legelszigeteltebb, legtávolabbi régiókra.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A halászat alapvető fontosságú az Unió számos part menti közösségének megélhetése és kulturális öröksége szempontjából, különösen ott, ahol a kisüzemi part menti halászat fontos szerepet tölt be. Tekintve, hogy az átlagéletkor sok halászközösségben meghaladja az 50 évet, a generációs megújulás és a tevékenységek diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18)  A halászat alapvető fontosságú az Unió számos part menti és szigeti közösségének megélhetése és kulturális öröksége szempontjából, különösen ott, ahol a kisüzemi part menti halászat fontos szerepet tölt be, például a legkülső régiókban. Tekintve, hogy az átlagéletkor sok halászközösségben meghaladja az 50 évet, a generációs megújulás és a tevékenységek diverzifikálása továbbra is kihívást jelent a halászati ágazatban. Ezért létfontosságú, hogy az ETHA a halászati ágazat vonzerejét szakképzés és a fiatalok halászati karrierlehetőségének biztosítása révén támogassa.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A közös irányítási mechanizmusok végrehajtása a hivatásszerű halászati és a szabadidős horgászati tevékenységekben és akvakultúrában, az érdekelt felek, mint például a közigazgatás, a halászati és akvakultúra ágazat, a tudományos közösség és a civil társadalom közvetlen részvételével, amelyek működését a döntéshozatal során a felelősségi körök igazságos elosztása, valamint az ismeretek, információk és közvetlenség alapján történő adaptív gazdálkodás biztosítja, elősegíti a közös halászati politika célkitűzéseinek elérését. Az ETHA-nak támogatnia kell e mechanizmusok helyi szintű végrehajtását.

Indokolás

A közös irányítási modell az ökoszisztémát és az elővigyázatossági megközelítéseket tiszteletben tartó biogazdasági irányítás keretében éri el maximális potenciálját. E modellnek olyan eszközöket kell biztosítania, amelyek valós idejű választ adnak az adaptív gazdálkodás során figyelembe vett változó körülményekre.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az ETHA-nak a KHP az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére kell törekednie. Ennek a támogatásnak biztosítania kell, hogy a halászati tevékenységek környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, és hogy kezelésük összhangban legyen a gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló célkitűzésekkel, valamint hogy hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás biztosításához.

(19)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia a KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási célkitűzéseinek eléréséhez. Ennek a támogatásnak biztosítania kell, hogy a halászati tevékenységek környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, és hogy kezelésük összhangban legyen az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célkitűzésekkel, amelyek hozzá fognak járulni a gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási előnyök eléréséhez, ugyanakkor tisztességes munkakörülményeket fognak biztosítani, valamint az egészséges élelmiszer-ellátás biztosítására irányuló célkitűzésekkel. Ebben a tekintetben különös el kell ismerni és támogatni kell a kis szigetektől függő halászatokat a fennmaradásuk és a sikeres működésük érdekében.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az ETHA-ból nyújtott támogatás célja a fenntartható, a maximális fenntartható hozamon (MFH) alapuló halászat megvalósítása és fenntartása, valamint a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémára gyakorolt negatív hatásainak minimalizálása. A támogatásnak emellett ki kell terjednie az innovációra és az alacsony környezeti hatású, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-kibocsátású halászati gyakorlatokba és technikákba történő beruházásokra.

(20)  Az ETHA-ból nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia az arra vonatkozó jogi kötelezettség időben történő teljesítéséhez, hogy valamennyi halállományt helyre kell állítani és a biomasszaszintet meghaladó olyan szinten kell tartani, amely maximális fenntartható hozamot képes biztosítani, valamint – amennyiben lehetséges – ki kell küszöbölni a nem fenntartható és káros halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémára gyakorolt negatív hatásait. A támogatásnak emellett ki kell terjednie az innovációra és az alacsony környezeti hatású, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-kibocsátású halászati gyakorlatokba és technikákba, valamint a szelektív halászatot célzó technikákba történő beruházásokra.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A kirakodási kötelezettség egyike a KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. Jelentős változásokat idézett elő az ágazat halászati gyakorlataiban, esetenként jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitással támogassa az olyan innovációkat és beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a kirakodási kötelezettség végrehajtásához, például a szelektív halászeszközökbe, a kikötői infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem szándékos fogások értékesítésébe történő beruházásokat. Emellett 100%-os maximális támogatási intenzitást kell nyújtania a tagállamok közötti halászati lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek tervezésére, fejlesztésére, nyomon követésére, értékelésére és kezelésére a kirakodási kötelezettség által okozott „blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-hatás mérséklése érdekében.

(21)  A kirakodási kötelezettség jogi kötelezettség és egyike a KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. A tengerbe ürítés környezeti szempontból elfogadhatatlan gyakorlatának felszámolását eredményezte, valamint jelentős változásokat idézett elő az ágazat halászati gyakorlataiban, esetenként jelentős pénzügyi költségekkel. A tagállamoknak ezért arra kell felhasználniuk az ETHA-t, hogy az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitással támogassák az olyan innovációkat és beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a kirakodási kötelezettség teljes körű és kellő időben történő végrehajtásához, például a szelektív halászeszközökbe, a kikötői infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem szándékos fogások értékesítésébe történő beruházásokat. Emellett 100%-os maximális támogatási intenzitást kell nyújtania a tagállamok közötti halászati lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek tervezésére, fejlesztésére, nyomon követésére, értékelésére és kezelésére a kirakodási kötelezettség által okozott „blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-hatás mérséklése érdekében.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A kirakodási kötelezettséget valamennyi tagállamban egyformán nyomon kell követni a kisüzemi halászhajóktól a nagyüzemi halászhajókig terjedő teljes spektrumon keresztül.

Indokolás

Az Írországban és máshol tevékenykedő kisüzemi halászok állandóan és következetesen arra panaszkodnak, hogy az ellenőrzésnek és a büntetésnek, amelyre a legtöbb esetben a part menti területeken kerül sor, ők a legkönnyebb célpontjai, míg a nagyobb hajókhoz nehezebb hozzáférni, így azokat nehezebb ellenőrizni.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények, az energiahatékonyság, valamint a fogások minőségének javítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászhajók fedélzetét érintő innovációt és beruházásokat. Ezek a támogatások azonban nem eredményezhetik a halászati kapacitás vagy a halfelderítési képesség növekedését, és nem nyújtható támogatás pusztán az uniós vagy a nemzeti jog értelmében kötelező követelményeknek való megfelelés céljára. Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó rendszer keretében a tagállamok feladata meghatározni e beruházások pontos támogathatósági szabályait. A halászhajók fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények tekintetében lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitást.

(22)  Az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények, a környezetvédelem, az energiahatékonyság, az állatjólét, valamint a fogások minőségének javítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászhajók fedélzetét érintő innovációt és beruházásokat, valamint meghatározott egészségügyi kérdéseket. Ezek a támogatások azonban nem eredményezhetik a halászati kapacitás vagy a halfelderítési képesség növekedésének kockázatát, és nem nyújtható támogatás pusztán az uniós vagy a nemzeti jog értelmében kötelező követelményeknek való megfelelés céljára. Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó rendszer keretében a tagállamok feladata meghatározni az e beruházásokra és támogatásokra vonatkozó pontos támogathatósági szabályokat. A halászhajók fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények tekintetében lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitást.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A KHP sikere a halászati gazdálkodással összefüggő tudományos szakvélemények rendelkezésre állásától és ennélfogva a halászati adatok rendelkezésre állásától is függ. Tekintettel a megbízható és teljes körű adatok beszerzésével járó kihívásokra és költségekre, szükséges támogatni a tagállamoknak az (EU)2017/1004 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: adatgyűjtési keretről szóló rendelet)9 összhangban történő adatgyűjtésre és -kezelésre irányuló tevékenységeit, valamint hozzá kell járulni a lehető legjobb tudományos szakvélemények biztosításához. A támogatásnak lehetővé kell tennie a szinergiát a tengeri adatok egyéb típusainak gyűjtésével és feldolgozásával.

(24)  A KHP sikere a halászati gazdálkodással összefüggő tudományos szakvélemények rendelkezésre állásától és ennélfogva a halászati adatok rendelkezésre állásától is függ. Tekintettel a megbízható és teljes körű adatok beszerzésével járó kihívásokra és költségekre, szükséges támogatni a tagállamoknak az (EU) 2017/1004 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: adatgyűjtési keretről szóló rendelet)9 összhangban történő adatgyűjtésre, -kezelésre és -cserére irányuló tevékenységeit, valamint hozzá kell járulni a lehető legjobb tudományos szakvélemények biztosításához. A támogatásnak lehetővé kell tennie a szinergiát a tengeri adatok egyéb típusainak, – beleértve a hobbihorgászat adatainak – gyűjtésével, feldolgozásával és cseréjével.

_________________

_________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1004 rendelete (2017. május 17.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2017.6.20., 1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1004 rendelete (2017. május 17.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról és a 199/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2017.6.20., 1. o.).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az ETHA-nak támogatnia kell a KHP közvetlen és közvetett irányítás keretében történő, hatékony, tudásalapú végrehajtását és irányítását tudományos szakvélemények biztosítása révén, valamint egy uniós halászati ellenőrzési rendszer fejlesztését és végrehajtását, a tanácsadó testületek működését és a nemzetközi szervezeteknek nyújtott önkéntes hozzájárulásokat.

(25)  Az ETHA-nak támogatnia kell a KHP közvetlen és közvetett irányítás keretében történő, hatékony, tudásalapú végrehajtását és irányítását tudományos szakvélemények biztosítása révén, valamint egy uniós halászati ellenőrzési rendszer fejlesztését és végrehajtását, a tanácsadó testületek működését és a nemzetközi szervezeteknek nyújtott önkéntes hozzájárulásokat, illetve az Unió még jobb elköteleződését a nemzetközi óceánpolitikai irányítás iránt.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Tekintettel a közös halászati politika állományvédelmi célkitűzéseinek elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat és a halászflották irányítását célzó intézkedéseket. Ezzel összefüggésben egyes flottaszegmensek és tengermedencék esetében olykor továbbra is szükség lehet a flottaátalakítás támogatására. E támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai erőforrások megőrzésére és fenntartható kiaknázására kell irányulnia, és a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek közötti egyensúly elérését kell céloznia. Ezért azokban a flottaszegmensekben, amelyekben a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek nincsenek egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogatást nyújtson a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséhez. Az ilyen támogatás az 1380/2013/EU rendelet 22. cikk (4) bekezdésében előírt, a strukturális többletkapacitással rendelkező flottaszegmensek kiigazítására irányuló cselekvési tervek megvalósításának eszköze, amelyet vagy a halászhajó leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével és utólagos felszerelésével kell végrehajtani. Amennyiben az utólagos felszerelés a tengeri ökoszisztéma hobbihorgászat általi terhelésének fokozódásához vezetne, a támogatás csak akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés összhangban van a közös halászati politikával és a vonatkozó többéves tervek célkitűzéseivel. A halászflották kiigazítása és az állományvédelmi célkitűzések közötti összhang érdekében a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséhez nyújtandó támogatást szigorúan az eredmények elérésétől kell függővé tenni, illetve ahhoz kell kötni. Ezért az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] előírtaknak megfelelően ilyen támogatás kizárólag a költségektől független finanszírozás keretében biztosítható. E mechanizmus keretében a halászati tevékenységek végleges beszüntetését a Bizottság nem a ténylegesen felmerülő költségek, hanem a feltételek teljesülése és az elért eredmények alapján téríti meg a tagállamok részére. A Bizottságnak e célból felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell meghatároznia ezeket a feltételeket, és azoknak a KHP állományvédelmi célkitűzéseinek teljesüléséhez kell kapcsolódniuk.

(26)  Tekintettel a közös halászati politika állományvédelmi célkitűzéseinek elérése előtt álló kihívásokra, lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászat és a halászflották irányítását célzó intézkedéseket. Ezzel összefüggésben egyes flottaszegmensek és tengermedencék esetében olykor továbbra is szükség lehet a flottaátalakítás támogatására. E támogatásnak szigorúan a tengeri biológiai erőforrások megőrzésére és fenntartható kiaknázására kell irányulnia, és a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek közötti egyensúly elérését kell céloznia. Ezért azokban a flottaszegmensekben, amelyekben a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek nincsenek egyensúlyban, lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogatást nyújtson a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséhez. Az ilyen támogatás az 1380/2013/EU rendelet 22. cikk (4) bekezdésében előírt, a strukturális többletkapacitással rendelkező flottaszegmensek kiigazítására irányuló cselekvési tervek megvalósításának eszköze, amelyet vagy a halászhajó leselejtezésével, vagy a hajó leszerelésével és utólagos felszerelésével kell végrehajtani. Amennyiben az utólagos felszerelés a tengeri ökoszisztéma hobbihorgászat általi terhelésének fokozódásához vezetne, a támogatás csak akkor nyújtható, ha az utólagos felszerelés összhangban van a közös halászati politikával és a vonatkozó többéves tervek célkitűzéseivel.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A halászati erőforrásokat kevésbé megterhelő, fenntartható, ökológiailag értékes halászatok létrehozása érdekében az ETHA-nak akár támogatások, akár pénzügyi eszközök révén támogatnia kell a hajók korszerűsítését – beleértve a kiegyensúlyozatlan szegmenseket is –, hogy kevesebb energiát használjanak fel. Az ETHA-nak lehetővé kell tennie a fiatal halászok támogatását, hogy – a kiegyensúlyozatlan szegmenseket kivéve– megszerezhessék a munkaeszközeiket, beleértve a 12 méternél hosszabb hajókat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  Mivel a halászkikötők, a kirakodóhelyek, a menedékek és az árverési csarnokok létfontosságú szerepet játszanak a kirakodott termékek minőségének, valamint a biztonság és a munkakörülmények biztosításában, a kirakodott termékek hozzáadott értékének optimalizálása érdekében az ETHA-nak kiemelten támogatnia kell a kikötői infrastruktúra korszerűsítését, és különösen a halászati termékek forgalmazását.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Tekintettel a halászati tevékenységek nagymértékű kiszámíthatatlanságára, a kivételes körülmények jelentős gazdasági veszteségeket eredményezhetnek a halászok számára. E következmények mérséklése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogatást nyújtson a halászati tevékenységek rendkívüli szüneteltetését célzó ellentételezéshez, amennyiben a rendkívüli szüneteltetést bizonyos állományvédelmi intézkedések végrehajtása – többéves tervek, az állományok védelmére és fenntartható kiaknázására vonatkozó célkitűzések, a halászhajók halászati kapacitásának a rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez való igazítására irányuló intézkedések és technikai intézkedések –, sürgősségi intézkedések végrehajtása, a fenntartható halászati partnerségi megállapodások alkalmazásának vis maior miatti felfüggesztése, illetve természeti katasztrófák vagy környezeti események okozták. Támogatás kizárólag abban az esetben adható, ha e körülmények jelentős hatást gyakorolnak a halászokra, azaz ha az érintett hajó kereskedelmi tevékenységei legalább 90 egymást követő napon szünetelnek, és ha a szüneteltetésből eredő gazdasági veszteségek az érintett vállalkozás egy meghatározott időszakban elért átlagos éves forgalmának több mint a 30%-át teszik ki. E támogatások nyújtásakor tekintettel kell lenni az angolnahalászat egyedi jellemzőire.

(27)  Tekintettel a halászati tevékenységek nagymértékű kiszámíthatatlanságára, az ideiglenes beszüntetések jelentős gazdasági veszteségeket eredményezhetnek a halászok számára. E következmények mérséklése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogatást nyújtson a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetését célzó ellentételezéshez, amennyiben a rendkívüli szüneteltetést bizonyos állományvédelmi intézkedések végrehajtása – többéves tervek, az állományok védelmére és fenntartható kiaknázására vonatkozó célkitűzések, a halászhajók halászati kapacitásának a rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez való igazítására irányuló intézkedések és technikai intézkedések –, sürgősségi intézkedések végrehajtása, a fenntartható halászati partnerségi megállapodások alkalmazásának vis maior miatti felfüggesztése vagy azok megújításának elmaradása, illetve természeti katasztrófák vagy környezeti események – beleértve a széles körű egészségügyi lezárásokat, a halászati erőforrások szokatlan arányú mortalitását, a halászati tevékenységek során a tengeren bekövetkező baleseteket és kedvezőtlen éghajlati jelenségeket is – okozták. Támogatás abban az esetben adható, ha e körülmények jelentős hatást gyakorolnak a halászokra, azaz ha az érintett hajó kereskedelmi tevékenységei az utolsó két év alatt legalább 120 egymást követő napig szünetelnek. E támogatások nyújtásakor tekintettel kell lenni az angolnahalászat egyedi jellemzőire.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A halászok, a tenger- és édesvízi akvakultúra-termelők számára lehetővé kell tenni az ETHA támogatását a halászati és akvakultúra-piacok válsága vagy a természeti katasztrófák vagy környezeti események miatt bekövetkező válság esetén.

Indokolás

A mezőgazdasági alapokhoz hasonlóan a létre kell hozni a halászoknak és tengeri és édesvízi akvakultúra-ágazati termelőknek biztosított piaci védőhálót is.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Kisüzemi part menti halászati tevékenységet a 12 méternél kisebb, vontatott halászeszközt igénybe nem vevő halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az Unióban lajstromozott összes halászhajó közel 75%-át és a halászati ágazat által létrehozott összes álláshely csaknem felét képviseli. A kisüzemi part menti halászatot folytató szereplők fő bevételi forrása nagy mértékben függ az egészséges halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos tevékenységek esetében is – 100%-os támogatási intenzitás biztosításával kedvezményes elbánásban kell részesítenie a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy ösztönözze őket a fenntartható halászati gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül bizonyos támogatási területeket a kisüzemi halászat céljára kell fenntartani azokban a flottaszegmensekben, ahol a halászati kapacitás egyensúlyban van a rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; ilyen lehet például a használt hajók beszerzésének és a hajtómű cseréjének vagy korszerűsítésének támogatása. A tagállamok programjainak ezenkívül szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part menti halászatra irányuló cselekvési tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell nyomon követni, amelyekre vonatkozóan mérföldköveket és célokat szükséges meghatározni.

(28)  Kisüzemi part menti halászati tevékenységet a 12 méternél kisebb, vontatott halászeszközt igénybe nem vevő halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az Unióban lajstromozott összes halászhajó közel 75%-át és a halászati ágazat által létrehozott összes álláshely csaknem felét képviseli. A kisüzemi part menti halászatot folytató szereplők fő bevételi forrása nagy mértékben függ az egészséges halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos tevékenységek esetében is – 100%-os támogatási intenzitás biztosításával kedvezményes elbánásban kell részesítenie a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy a KHP célkitűzéseivel összhangban ösztönözze őket a fenntartható halászati gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül bizonyos támogatási területeket a kisüzemi halászat céljára kell fenntartani azokban a flottaszegmensekben, ahol a halászati kapacitás egyensúlyban van a rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; ilyen lehet például a használt hajók beszerzésének és a hajtómű cseréjének vagy korszerűsítésének, valamint a fiatal halászoknak a támogatása. A tagállamok programjainak ezenkívül szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part menti halászatra irányuló cselekvési tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell nyomon követni, amelyekre vonatkozóan mérföldköveket és célokat szükséges meghatározni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak címzett 2017. október 24-i bizottsági közleményben10 ismertetett legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében említett távoli fekvésükből, valamint domborzati és éghajlati viszonyaikból adódóan sajátos kihívásokkal szembesülnek, továbbá olyan különleges adottságokkal rendelkeznek, amelyre fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért minden egyes legkülső régió esetében az érintett tagállamok programjaihoz csatolni kell egy, a fenntartható kék gazdasági ágazatok fejlesztésére és többek között a halászat és az akvakultúra fenntartható kiaknázására irányuló cselekvési tervet, valamint pénzügyi előirányzatot kell biztosítani e cselekvési tervek végrehajtásának támogatására. Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA a legkülső régiók számára az elhelyezkedésükből és szigetjellegükből adódóan keletkező többletköltségek ellentételezésére is nyújtson támogatást. E támogatás felső határát a teljes pénzügyi támogatás bizonyos százalékában kell meghatározni. Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső régiók esetében az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitás legyen alkalmazandó.

(29)  A legkülső régiók a Szerződés 349. cikkében említett távoli fekvésükből, valamint domborzati és éghajlati viszonyaikból adódóan sajátos kihívásokkal szembesülnek, továbbá olyan különleges adottságokkal rendelkeznek, amelyre fenntartható kék gazdaság építhető. Ezért minden egyes legkülső régió esetében az érintett tagállamok programjaihoz csatolni kell egy, a fenntartható kék gazdasági ágazatok fejlesztésére és többek között a halászat és az akvakultúra fenntartható kiaknázására irányuló cselekvési tervet, valamint pénzügyi előirányzatot kell biztosítani e cselekvési tervek végrehajtásának támogatására. Annak érdekében, hogy a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek versenyképesek maradjanak az Unió más régióiból származó hasonló termékekkel szemben, az Európai Unió 1992-ben intézkedéseket vezetett be a halászati ágazatban felmerülő kapcsolódó többletköltségek ellentételezésére. A 2014 és 2020 közötti időszakra alkalmazandó intézkedéseket az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet10a fekteti le. A legkülső régiókból származó bizonyos halászati és akvakultúra-termékek halászatával, tenyésztésével, feldolgozásával és piaci értékesítésével járó többletköltségek ellentételezését célzó támogatások folyósítását folytatni kell annak érdekében, hogy az ellentételezés segítségével fenn lehessen tartani az e régiókban működő piaci szereplők gazdasági életképességét. A legkülső régiókban érvényesülő eltérő értékesítési feltételekre, valamint a fogásmennyiségek, az állományok és a piaci kereslet ingadozásaira való tekintettel az ellentételezésre jogosult halászati termékek, azok legnagyobb mennyiségei és az ellentételezési összegek meghatározását – a tagállamonként megszabott keret-előirányzatokon belül – az érintett tagállamokra kell hagyni. A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy az érintett halászati termékek körét és mennyiségét, valamint az ellentételezési összegeket a tagállamonként megszabott teljes keretösszegen belül differenciáltan határozhassák meg. Ezenkívül lehetővé kell tenni számukra azt is, hogy az ellentételezési tervüket kiigazíthassák, amennyiben azt a feltételek megváltozása indokolja. A tagállamoknak olyan ellentételezési összeget kell meghatározniuk, amely lehetővé teszi a legkülső régiók kedvezőtlen adottságok folytán, jelentkező többletköltségeinek megfelelő kiegyenlítését. A túlkompenzálás elkerülése érdekében az összegnek arányosnak kell lennie a támogatás által kiegyenlített többletköltségekkel. Az ellentételezésnek ebből a célból figyelembe kell vennie a többletköltségeket befolyásoló más típusú állami beavatkozásokat is. Ezenkívül indokolt előírni, hogy a legkülső régiók esetében az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitás legyen alkalmazandó.

__________________

__________________

10 COM(2017)0623

 

 

10Aa Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  A kisüzemi part menti halászati ágazat legkülső régiókban való fennmaradása érdekében, valamint a 14. fenntartható fejlesztési célban meghatározott, a kis szigetekre és területekre vonatkozó eltérő bánásmód elvének megfelelően lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az EUMSZ 349. cikke alapján támogassa a legkülső régiók olyan, kisüzemi part menti halászatot folytató halászhajóinak a finanszírozását, amelyek összes fogásukat e régiók kikötőiben rakodják ki és hozzájárulnak a helyi fenntartható fejlődéshez, az emberi biztonság növelése, az uniós higiéniai előírásoknak való megfelelés, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem és a nagyobb környezeti hatékonyság céljából. A halászati flotta e megújításának a kapacitás engedélyezett felső határértékén belül kell maradnia, és meg kell felelnie a közös halászati politika célkitűzéseinek. Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA járulékos intézkedéseket is támogasson, így például a legkülső régiókban kisüzemi part menti halászatot folytató hajókkal foglalkozó hajógyárak építését vagy korszerűsítését, az infrastruktúrák, felszerelések vagy a tanulmányok megszerzését vagy felújítását.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29b)  Tekintettel az Európai Parlament állásfoglalására a szigetek különleges helyzetéről (2015/3014 (RSP)) és az az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A szigeteket sújtó egyedi problémák” c. dokumentumról szóló véleményére (1229/2011/EU), a mezőgazdaság, a tenyésztés és a halászat a szigetek helyi gazdaságának fontos elemét képezik. Az európai szigetvidék régiói hátrányos helyzetben vannak – különösen a kkv-k esetében – a hozzáférés hiánya és az alacsony fokú termékdifferenciálás miatt, és szükségük van egy stratégiára annak érdekében, hogy az európai strukturális és befektetési alapok és az egyéb uniós eszközök valamennyi lehetséges szinergiáját felhasználhassák a szigetek hátrányainak ellensúlyozása és a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében. Bár az EUMSZ 174. cikke elismeri a szigetek helyzetére jellemző állandó természeti és földrajzi hátrányokat, a Bizottságnak ki kell dolgoznia egy szigetekre vonatkozó uniós stratégiai keretet az adott esetben jelentős területi hatással rendelkező eszközök összekapcsolása céljából.

Indokolás

Az európai szigetek sajátos helyzetét jobban figyelembe kell venni az ETHA új, 2021-es keretének fontolóra vétele során.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA megosztott irányítás keretében támogatást nyújtson a tengeri és tengerparti biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához. E célból támogatást kell biztosítania, hogy ellentételezze a halászoknak az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék begyűjtése miatt felmerült költségeit, valamint támogatnia kell az elveszett halászeszközök és a tengeri hulladék fogadására alkalmas kikötői létesítmények biztosítására irányuló kikötői beruházásokat. Támogatást kell biztosítani továbbá a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben11 (a továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) meghatározott, a tengeri környezet jó környezeti állapotának elérését vagy fenntartását célzó intézkedésekre, az említett irányelv alapján kialakított területvédelmi intézkedések végrehajtására, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv12 (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) alapján létrehozott priorizált intézkedési keretnek megfelelően a NATURA 2000 területek kezelésére, helyreállítására és monitoringjára, valamint a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv13 (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) hatálya alá tartozó fajok védelmére. Közvetlen irányítás keretében az ETHA-nak támogatnia kell a tiszta és egészséges tengerek előmozdításához, valamint az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett 2016. január 16-i bizottsági közleményben14 kidolgozott, a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia végrehajtásához, összhangban a tengeri környezet jó környezeti állapotának elérésére vagy fenntartására vonatkozó célkitűzéssel.

(30)  Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA megosztott irányítás keretében támogatást nyújtson a tengeri és tengerparti biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához. E célból támogatást kell biztosítania, hogy ellentételezze a halászoknak az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék – különösen műanyag hulladék – begyűjtése miatt felmerült költségeit, valamint támogatnia kell az elveszett halászeszközök és a begyűjtött tengeri hulladék fogadására és tárolására alkalmas kikötői létesítmények biztosítására irányuló kikötői beruházásokat. Támogatást kell biztosítani továbbá a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben11 (a továbbiakban: a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) meghatározott, a tengeri környezet jó környezeti állapotának elérését vagy fenntartását célzó intézkedésekre, az említett irányelv alapján kialakított területvédelmi intézkedések végrehajtására, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) alapján létrehozott priorizált intézkedési keretnek megfelelően a NATURA 2000 területek kezelésére, helyreállítására és monitoringjára, valamint a 92/43/EGK irányelv12, a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv)13 és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv13a, valamint a városi szennyvízre vonatkozó uniós szabványokra, továbbá a legkülső régiók a tengeri állat- és növényvilágának védelmére és javítására szolgáló statikus vagy mozgatható létesítmények építésére, telepítésére, korszerűsítésére és tudományos előkészítésére és értékelésére13a hatálya alá tartozó fajok védelmére. Közvetlen irányítás keretében az ETHA-nak támogatnia kell a tiszta és egészséges tengerek előmozdításához, valamint az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett 2016. január 16-i bizottsági közleményben14 kidolgozott, a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia végrehajtásához, összhangban a tengeri környezet jó környezeti állapotának elérésére vagy fenntartására vonatkozó célkitűzéssel.

_________________

_________________

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

 

13a Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

14 COM(2018)28.

14 COM(2018)28.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A halászat és az akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati termékeinek több mint 60%-át importálja, ezért nagy mértékben függ harmadik országoktól. Fontos kihívás az Unióban előállított, jó minőségű halprotein fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy az ilyen termékek elérhető áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31)  Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendje az éhínség felszámolását, az élelmezésbiztonság megvalósítását és a táplálkozás javítását a 17 fenntartható fejlesztési cél egyikeként (SDG 2) határozta meg. Az Unió teljes mértékben elkötelezett e cél és annak végrehajtása mellett. Ebben az összefüggésben a halászat és a fenntartható akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati termékeinek több mint 60%-át importálja, ezért nagy mértékben függ harmadik országoktól. Fontos kihívás az Unióban előállított, jó minőségű haltermékek fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy az ilyen termékek elérhető áron álljanak rendelkezésre, a helyi kisüzemi halászati termékeivel ellátva a közintézményeket, például a kórházakat vagy az iskolákat, továbbá az oktatási intézményekben képzési és tudatosságot javító programok indításával a helyi halak fogyasztásának fontosságával kapcsolatban.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa az akvakultúra előmozdítását és fenntartható fejlesztését, beleértve az édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és növények élelmiszer és egyéb nyersanyagok előállítása céljából történő tenyésztése, illetve termesztése érdekében. Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult adminisztratív eljárások, például a területhez való nehéz hozzáférés és nehézkes engedélyezési eljárások vannak érvényben, amelyek megnehezítik az ágazat számára a tenyésztett termékek megítélésének és versenyképességének javítását. A támogatásnak összhangban kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott többéves nemzeti stratégiai tervekkel. Különösen a környezeti fenntarthatóság, a termelő beruházások, az innováció, a szakmai készségek elsajátítása, a munkakörülmények javítása, valamint a kritikus terület- és természetgazdálkodási szolgáltatásokat biztosító kompenzációs intézkedéseknek kell támogathatónak lenniük. A közegészségügyi intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt állományokra vonatkozó biztosítási rendszereket és az állategészségügyi és állatjóléti intézkedéseket is indokolt támogathatóvá tenni. A termelő beruházások esetében azonban a támogatás nyújtására csak pénzügyi eszközök és az InvestEU révén kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az ágazat finanszírozási kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

(32)  Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa az akvakultúra előmozdítását és fenntartható fejlesztését, beleértve az édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és növények élelmiszer és egyéb nyersanyagok előállítása céljából történő tenyésztése, illetve termesztése érdekében. Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult adminisztratív eljárások, például a területhez való nehéz hozzáférés és nehézkes engedélyezési eljárások vannak érvényben, amelyek megnehezítik az ágazat számára a tenyésztett termékek megítélésének és versenyképességének javítását. A támogatásnak összhangban kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott többéves nemzeti stratégiai tervekkel. Különösen a környezeti fenntarthatóság, a termelő beruházások, az innováció, a szakmai készségek elsajátítása, a munkakörülmények javítása, valamint a kritikus terület- és természetgazdálkodási szolgáltatásokat biztosító kompenzációs intézkedéseknek kell támogathatónak lenniük. A közegészségügyi intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt állományokra vonatkozó biztosítási rendszereket és az állategészségügyi és állatjóléti intézkedéseket is indokolt támogathatóvá tenni. Támogatások lehetőleg pénzügyi eszközökön keresztül, az InvestEU-n keresztül és vissza nem térítendő támogatás formájában nyújthatók.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az élelmezésbiztonság a hatékony és jól szervezett piacon alapul, amely javítja az átláthatóságot, a stabilitást, a minőséget és az ellátási lánc diverzitását, valamint a fogyasztók tájékoztatását. Ebből a célból lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazását, összhangban az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a közös piacszervezésről szóló rendelet)15 célkitűzéseivel. Ezen belül támogatást kell biztosítani mindenekelőtt a termelői szervezetek létrehozásához, a termelési és értékesítési tervek végrehajtáshoz, új kereskedelmi értékesítési lehetőségek előmozdításához, valamint a piacra vonatkozó ismeretek létrehozásához és terjesztéséhez.

(33)  Az élelmezésbiztonság a hatékony és jól szervezett piacon alapul, amely javítja az átláthatóságot, a stabilitást, a minőséget és az ellátási lánc diverzitását, valamint a fogyasztók tájékoztatását. Ebből a célból lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazását, összhangban az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a közös piacszervezésről szóló rendelet)15 célkitűzéseivel. Ezen belül támogatást kell biztosítani többek között a termelői szervezetek – beleértve a halászati egyesülések és a kisüzemi termelőket is – létrehozásához, a termelési és értékesítési tervek végrehajtáshoz, a tárolás támogatásához, a promóciós és kommunikációs kampányokhoz, új kereskedelmi értékesítési lehetőségek előmozdításához, a piacokra vonatkozó vizsgálatok elvégzéséhez, a Halászati és Akvakultúra-termékek Piacának Uniós Megfigyelőközpontja (EUMOFA) megőrzéséhez és erősítéséhez, valamint a piacra vonatkozó ismeretek létrehozásához és terjesztéséhez.

_________________

_________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  Az Unió tengerészeti termékeinek minősége és sokfélesége versenyelőnyt biztosít a termelők számára, ami jelentősen hozzájárul a kulturális és gasztronómiai örökséghez, a kulturális hagyományok megőrzésének és az új tudományos ismeretek fejlesztésének és alkalmazásának egyeztetésével. Az állampolgárok és a fogyasztók egyre inkább olyan minőségi termékeket keresnek, amelyek földrajzi eredetükkel összefüggő egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek. E célból az ETHA képes lesz az 1151/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerinti tengeri termékek támogatására. Különösen az e rendelet szerinti földrajzi árujelzők elismerését és nyilvántartását is képes lesz támogatni. Képes lesz támogatni továbbá az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ) irányító testületeit, valamint az általuk fejlesztett, a minőség javítását célzó programokat. Továbbá képes lesz támogatni az említett testületek által végzett kutatásokat a folyamatok és termékek jobb megismerése érdekében.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33b)  Figyelembe véve az európai kárókatonaállomány-kezelési tervről szóló 2008. december 4-i európai parlamenti állásfoglalást és az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégia új lendületéről szóló, 2010. június 17-i állásfoglalást, az ETHA-nak támogatnia kell a vándormadaraknak az akvakultúra-ágazatra és a vonatkozó uniós halállományokra gyakorolt hatásával kapcsolatos tudományos kutatást és adatgyűjtést.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

33 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33c)  Figyelembe véve az akvakultúra-ágazat bővülésének szükségességét és a vándormadarak miatt tapasztalt jelentős halállomány-veszteségeket, az ETHA-nak meg kell térítenie ezen veszteségek egy részét mindaddig, amíg ki nem dolgoznak egy európai gazdálkodási tervet.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A feldolgozóiparnak szerepe van a halászati és akvakultúra-termékek elérhetőségének és minőségének biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa az ágazat célzott beruházásait, feltéve, hogy azok hozzájárulnak a közös piacszervezés célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen támogatások kizárólag pénzügyi eszközökön és az InvestEU-n keresztül nyújthatók, vissza nem térítendő támogatás formájában nem.

(34)  A feldolgozóiparnak szerepe van a halászati és akvakultúra-termékek elérhetőségének és minőségének biztosításában. Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa az ágazat célzott beruházásait, feltéve, hogy azok hozzájárulnak a közös piacszervezés célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen támogatások vissza nem térítendő támogatás formájában, valamint pénzügyi eszközökön és az InvestEU-n keresztül nyújthatók.

Indokolás

A feldolgozóiparnak továbbra is támogatást kell kapnia, többek között vissza nem térítendő támogatás formájában is, hogy növelhesse a versenyképességét. A vissza nem térítendő támogatásokat nem szabad kizárni, mivel a kis- és középvállalkozások nem férnek könnyen hozzá pénzügyi eszközökhöz.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a)  Az említett támogatható intézkedéseken kívül lehetővé kell tenni az ETHA számára a halászattal és az akvakultúrával kapcsolatos egyéb területek támogatását is, beleértve az olyan fajok – különösen a fókák és kormoránok – kímélő vadászatának vagy kármegelőző állománykezelésének támogatását, amelyek veszélyeztetik a halállományok fenntartható szintjét.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34b)  Az említett támogatható intézkedéseken kívül lehetővé kell tenni az ETHA számára a halászattal és az akvakultúrával kapcsolatos egyéb területek támogatását is, beleértve az uniós jogszabályok által védett emlősök és madarak – különösen a fókák és kormoránok – által okozott károk megtérítését is.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A part menti régiókban a munkahelyteremtés a fenntartható kék gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, amely felfrissíti e régiók társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok és szolgáltatások teljesítménye várhatóan felül fogja múlni a globális gazdaság növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá fog járulni a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A kék növekedés fenntarthatósága az új tengeri vállalkozások és a biogazdaságot célzó innováción és beruházásokon múlik, ideértve a fenntartható idegenforgalmi modelleket, az óceánalapú megújuló energiát, az innovatív, csúcstechnológiát képviselő hajógyártást, valamint az új kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek munkahelyeket létrehozni, miközben a helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. Miközben a fenntartható kék gazdaságba irányuló közberuházásokat az uniós költségvetés egészében érvényesíteni kell, az ETHA-nak különös figyelmet kell fordítania a fenntartható kék gazdaság fejlődését elősegítő feltételek megteremtésére és a szűk keresztmetszetek megszüntetésére a beruházások elősegítése és az új piacok, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében. A fenntartható kék gazdaság támogatását megosztott, közvetlen és közvetett irányítással kell megvalósítani.

(35)  A part menti régiókban a munkahelyteremtés az ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, amely felfrissíti e régiók, köztük a szigetek és a legkülső régiók társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok és szolgáltatások teljesítménye várhatóan felül fogja múlni a globális gazdaság növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá fog járulni a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A kék növekedés fenntarthatósága az új tengeri vállalkozások és a biogazdaságot és biotechnológiát célzó innováción és beruházásokon múlik, ideértve a fenntartható idegenforgalmi modelleket, az óceánalapú megújuló energiát, az innovatív, csúcstechnológiát képviselő hajógyártást, az új kikötői szolgáltatásokat, valamint a halászati és akvakultúrás ágazat fenntartható fejlesztését, amelyek képesek munkahelyeket létrehozni, miközben a helyi fejlődéshez és az új biológiai alapú tengeri termékek fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Miközben a fenntartható kék gazdaságba irányuló közberuházásokat az uniós költségvetés egészében érvényesíteni kell, az ETHAA-nak különös figyelmet kell fordítania az ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdaságot elősegítő feltételek megteremtésére és a szűk keresztmetszetek megszüntetésére a beruházások elősegítése és az új piacok, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében. A fenntartható kék gazdaság támogatását megosztott, közvetlen és közvetett irányítással kell megvalósítani.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a)  Az „KHP-rendelet” (3) preambulumbekezdésével összhangban a hobbihorgászat jelentős hatást gyakorolhat a halászati erőforrásokra, ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezeket oly módon folytassák, ami összhangban van a közös halászati politika célkitűzéseivel. Azonban a hobbihorgászatokat nem lehet megfelelően kezelni a hobbihorgászattal kapcsolatos adatok megbízható és rendszeres begyűjtése nélkül, amint azt az Európai Parlamentnek az Uniós hobbihorgászat helyzetéről szóló (2017/2120 INI) állásfoglalása hangsúlyozza.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

35 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35b)  A fenntartható kék gazdaság célja a fenntartható fogyasztás és termelés, a források hatékony felhasználása, valamint a tengeri ökoszisztémák sokféleségének, termelékenységének, rugalmasságának, elvi funkcióinak és belső értékeinek védelme és megőrzése. A jelenlegi és a jövőbeli generációk hosszú távú szükségleteinek értékelésén alapszik. Ez azt is jelenti, hogy a be kell állítani a termékek és a szolgáltatások megfelelő árait.

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezik, és ezért a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri ökoszisztémák védelme között fenn kell tartani az egyensúlyt. A fenntartható kék gazdaság csak akkor hozhat gazdasági értéket a tengeri környezet számára, ha az a tengeri erőforrások és ökoszisztémák megőrzésével és védelmével valósítható meg.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

35 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35c)  Szükség van a társadalmi párbeszéd megkönnyítését célzó intézkedések támogatására, és fel kell használni az ETHA-t a szakképzett munkaerő képzésének elősegítésére a tengeri és halászati ágazatban; A tengerügyi és halászati ágazat korszerűsítésének és az innováció szerepének jelentősége az ETHA-n belüli szakmai- és szakképzésre szánt pénzügyi juttatások újraértékelésére szólít fel.

Indokolás

A módosítás emlékeztet a PECH 2017/2052 (INI) véleményének 25. és 27. sz. cikkére, amely szerint az ETHA keretében pénzeszközöket kell fordítani az ágazat jelenlegi és új munkavállalóinak korhatár nélküli képzésére, a halászati tevékenységek gazdasági és környezeti fenntarthatóságának javítására irányuló konkrét célkitűzéssel.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

35 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35d)  A humán tőkébe való beruházás szintén elengedhetetlen a halászati és a tengerügyi tevékenységek versenyképességének és gazdasági teljesítményének javításához. Az ETHA-nak ezért támogatnia kell a tanácsadási szolgáltatásokat, a kutatók és a halászok közötti együttműködést, a szakmai képzést, az egész életen át tartó tanulást, a tudás terjesztésének ösztönzését, a piaci szereplők általános teljesítménye és versenyképessége javításának elősegítését, valamint a társadalmi párbeszéd népszerűsítését. Annak elismeréseként, hogy fontos szerepet töltenek be a halászközösségekben, bizonyos feltételek mellet támogatást kell nyújtani az önálló vállalkozóként dolgozó halászok házastársai, illetve élettársai szakmai képzéséhez és egész életen át tartó tanulásához, valamint ismereteik megosztásához és a szakmai fejlődésüket elősegítő hálózatépítéséhez is.

Indokolás

Ez ismét helyreállítja az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i, a humán tőke előmozdításának szentelt 508/2014/EU rendeletnek a (31) preambulumbekezdését. Rendkívül fontos – különösen a halászati tevékenységektől függő part menti közösségek számára –, hogy előmozdítsák az új szakképzett munkavállalók felvételét.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A fenntartható kék gazdaság fejlődése nagymértékben támaszkodik a helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, amelyek hozzájárulnak a part menti és a szárazföldi közösségek és gazdaságok életképességéhez. Az ETHA-nak eszközöket kell biztosítania e partnerségek előmozdításához. Ehhez megosztott irányítás keretében támogatást kell biztosítani a közösségvezérelt helyi fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part menti és belvízi halászat, az akvakultúra és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése révén helyi szinten növeli a gazdasági diverzifikációt. A közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiáknak biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek jobban kiaknázzák és hasznosítsák a fenntartható kék gazdaság által kínált lehetőségeket, a környezeti, kulturális, társadalmi és emberi erőforrásokra építve és megerősítve azokat. Valamennyi helyi partnerségnek ezért tükröznie kell stratégiájának központi elemét azáltal, hogy biztosítja a fenntartható helyi kék gazdaságban érdekelt valamennyi fél kiegyensúlyozott részvételét és képviseletét.

(36)  A fenntartható kék gazdaság fejlődése nagymértékben támaszkodik a helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, amelyek hozzájárulnak a part menti, a szigeteken élő és a szárazföldi közösségek és gazdaságok életképességéhez és a lakosság fenntarthatóságához. Az ETHA-nak eszközöket kell biztosítania e partnerségek előmozdításához. Ehhez megosztott irányítás keretében támogatást kell biztosítani a közösségvezérelt helyi fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part menti és belvízi halászat, az akvakultúra és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése révén helyi szinten növeli a gazdasági diverzifikációt. A közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiáknak biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek jobban kiaknázzák és hasznosítsák a fenntartható kék gazdaság által kínált lehetőségeket, a környezeti, kulturális, társadalmi és emberi erőforrásokra építve és megerősítve azokat. Valamennyi helyi partnerségnek ezért tükröznie kell stratégiájának központi elemét azáltal, hogy biztosítja a fenntartható helyi kék gazdaságban érdekelt valamennyi fél kiegyensúlyozott részvételét és képviseletét.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Lehetővé kell tenni, hogy megosztott irányítás keretében az ETHA az adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása révén támogassa a fenntartható kék gazdaságot a tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. E támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv követelményeinek teljesítésére és a tengeri területrendezés támogatására kell irányulnia, valamint arra, hogy az európai tengeri megfigyelési és adathálózat segítségével javuljon az adatminőség és intenzívebbé váljon az adatmegosztás.

(37)  Lehetővé kell tenni, hogy megosztott irányítás keretében az ETHAA az adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása révén támogassa az ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdaságot a tengeri és édesvízi környezet és az erőforrások állapotával kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. E támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv követelményeinek teljesítésére és a tengeri területrendezés, illetve a halászati és akvakultúra-ágazat fenntarthatóságának támogatására kell irányulnia, valamint arra, hogy az európai tengeri megfigyelési és adathálózat segítségével javuljon az adatminőség és intenzívebbé váljon az adatmegosztás.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Közvetlen és közvetett irányítás keretében az ETHA-nak a fenntartható kék gazdaságot előmozdító feltételekre kell összpontosítania a tengerpolitika integrált igazgatásának és irányításának előmozdítása, a kutatásnak, az innovációnak és a technológiának a fenntartható kék gazdaságban megvalósuló transzfere és elterjedése, a tengerészeti készségek és az óceánokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék gazdasággal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok megosztása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens fenntartható kék gazdaság elősegítése, valamint a projekttervezetek és innovatív finanszírozási eszközök kidolgozása révén. A fent említett területekkel összefüggésben kellő figyelmet kell fordítani a legkülső régiók sajátos helyzetére.

(38)  Közvetlen és közvetett irányítás keretében az ETHA-nak az ökológiai korlátokon belül fejlődő és az egészséges tengeri környezetet támogató fenntartható kék gazdaság megteremtését biztosító feltételekre kell összpontosítania a tengerpolitika integrált igazgatásának és irányításának előmozdítása, a kutatásnak, az innovációnak és a technológiának a fenntartható kék gazdaságban megvalósuló transzfere és elterjedése, a tengerészeti készségek és a tengerekkel és az óceánokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék gazdasággal kapcsolatos környezeti és társadalmi-gazdasági adatok megosztása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens fenntartható kék gazdaság elősegítése, valamint a projekttervezetek és innovatív finanszírozási eszközök kidolgozása révén. A fent említett területekkel összefüggésben kellő figyelmet kell fordítani az EUMSZ 174. cikkének hatálya alá tartozó legkülső régiók és szigetek sajátos helyzetére.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Az óceánok területének 60%-a a nemzeti joghatóságokon kívül esik. Ez megosztott nemzetközi felelősséget feltételez. Az óceánokat érintő legtöbb probléma – például a túlhalászás, az éghajlatváltozás, a savasodás, a szennyezés és a biológiai sokféleség csökkenése – jellegénél fogva határokon átívelő kérdés, amely ezért közös fellépését igényel. Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye, amelynek a 98/392/EK tanácsi határozat16 értelmében az Unió is szerződő fele, számos joghatósági szabályt, intézményt és egyedi keretet hozott létre az óceánokon folytatott emberi tevékenység szabályozására és igazgatására. Az utóbbi években globális konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a tengeri környezet és a tengereket érintő emberi tevékenységek hatékonyabb irányítására van szükség az óceánok egyre fokozódó terhelésének kezelése érdekében.

(39)  Az óceánok területének 60 %-a a nemzeti joghatóságokon kívül esik. Ez megosztott nemzetközi felelősséget feltételez. Az óceánokat érintő legtöbb probléma – például a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezető túlhalászás, éghajlatváltozás, savasodás, szennyezés, olajkutatás vagy víz alatti bányászat – jellegénél fogva határokon átívelő kérdés, amely ezért közös fellépését igényel. Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye, amelynek a 98/392/EK tanácsi határozat16 értelmében az Unió is szerződő fele, számos joghatósági szabályt, intézményt és egyedi keretet hozott létre az óceánokon folytatott emberi tevékenység szabályozására és igazgatására. Az utóbbi években globális konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a tengeri környezet és a tengereket érintő emberi tevékenységek hatékonyabb irányítására van szükség az óceánok és tengerek egyre fokozódó terhelésének kezelése érdekében.

_________________

_________________

Tanács 1998. március 23-i 98/392/EK határozata az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. december 10-i tengerjogi egyezményének és az egyezmény XI. részének végrehajtásáról szóló, 1994. július 28-i megállapodásnak az Európai Közösség általi megkötéséről (HL L 179., 1998.6.23., 1. o.).

Tanács 1998. március 23-i 98/392/EK határozata az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. december 10-i tengerjogi egyezményének és az egyezmény XI. részének végrehajtásáról szóló, 1994. július 28-i megállapodásnak az Európai Közösség általi megkötéséről (HL L 179., 1998.6.23., 1. o.).

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Globális szereplőként az Unió szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, összhangban az „Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend” című, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett 2016. november 10-i közös közleménnyel'17 . Az Unió óceánpolitikai irányításra vonatkozó politikája olyan új politika, amely az óceánokat integrált módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai irányítás nem csupán a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és különösen a 14. fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható hasznosítása a fenntartható fejlődés céljait követve”) elérése szempontjából bír központi jelentőséggel, hanem abból a szempontból is, hogy a jövő generációi számára biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok legyenek biztosíthatók. Az Uniónak teljesítenie kell ezeket a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, valamint bilaterális, regionális és multilaterális szinten elő kell mozdítania a jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzését, megakadályozását és felszámolását, a nemzetközi óceánpolitikai irányítás keretének fejlesztését, az óceánokra és tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, a fenntartható kék gazdaság feltételeinek megteremtését, valamint a nemzetközi óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos adatok megerősítését.

(40)  Globális szereplőként az Unió szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, összhangban az „Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend” című, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett 2016. november 10-i közös közleménnyel'17 . Az Unió óceánpolitikai irányításra vonatkozó politikája olyan új politika, amely az óceánokat integrált módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai irányítás nem csupán a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és különösen a 14. fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható hasznosítása a fenntartható fejlődés céljait követve”) elérése szempontjából bír központi jelentőséggel, hanem abból a szempontból is, hogy a jövő generációi számára biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok legyenek biztosíthatók. Az Uniónak teljesítenie kell ezeket a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, valamint bilaterális, regionális és multilaterális szinten elő kell mozdítania a jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást és példát kell mutatnia e téren, ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzését, megakadályozását és felszámolását, illetve tengeri környezetre gyakorolt hatásának minimálisra csökkentését, a nemzetközi óceánpolitikai irányítás keretének fejlesztését, az óceánokra és tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, az ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdaság feltételeinek megteremtését, valamint a nemzetközi óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos adatok megerősítését.

_________________

_________________

17 COM(2016)49.

17 COM(2016)49.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A megosztott irányítás keretében minden tagállam egyetlen programot dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell jóváhagynia. A regionalizációval összefüggésben, illetve abból a célból, hogy a tagállamokat a programok előkészítése során fokozottan stratégiai megközelítés alkalmazására sarkallja, a Bizottságnak minden tengermedencéről elemzést kell készítenie, amelyben a KHP célkitűzéseinek teljesülése szempontjából meghatározza a közös erősségeket és gyengeségeket. Az elemzésnek iránymutatásul kell szolgálnia mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság számára az egyes programok regionális kihívásokat és igényeket is érintő megtárgyalása során. A programok értékelésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a KHP környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági kihívásait, a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítményét, a tengermedencék szintjén jelentkező kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák megőrzését és helyreállítását, a tengeri hulladék csökkentését, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz történő alkalmazkodást.

(43)  A megosztott irányítás keretében minden tagállam az összes régióval együttműködésben egyetlen programot dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell jóváhagynia. A regionalizációval összefüggésben, illetve abból a célból, hogy a tagállamokat a programok előkészítése során fokozottan stratégiai megközelítés alkalmazására sarkallja, a Bizottságnak minden tengermedencéről elemzést kell készítenie, amelyben a KHP célkitűzéseinek teljesülése szempontjából meghatározza a közös erősségeket és gyengeségeket. Az elemzésnek iránymutatásul kell szolgálnia mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság számára az egyes programok regionális kihívásokat és igényeket is érintő megtárgyalása során. A programok értékelésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a KHP környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági kihívásait, az ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítményét, különös tekintettel a part menti kisüzemi halászatok esetében, a tengermedencék szintjén jelentkező kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák megőrzését és helyreállítását, a tengeri hulladék csökkentését és gyűjtését, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, annak mérséklését és az ahhoz történő alkalmazkodást.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43a)  A gazdálkodási intézkedések hatékony, regionális szintű végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak a tanácsadó testületek, a halászokat tömörítő szervezetek és az illetékes intézmények/hatóságok bevonásával be kell vezetniük egy közös irányításon alapuló, a párbeszéd és a felek szerepvállalásának megerősítésére szolgáló rendszert.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a)  A jelenlegi ETHA keretében működő fizetési eljárás a jelentések szerint nem megfelelő, mivel az alkalmazás négy éve alatt csak annak 11%-át használták fel. Ezt az eljárást javítani kell annak érdekében, hogy a kedvezményezett számára – különösen az egyének vagy családok tekintetében – felgyorsítsák a kifizetéseket.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(46a)  A Bizottságnak egyszersmind megfelelő eszközöket kell biztosítania, amelyekkel a társadalom tájékoztatható a halászati és akvakultúra-tevékenységekről, valamint a hal és a tengeri eredetű élelmiszerek fogyasztása diverzifikálásának előnyeiről.

Indokolás

A halfogyasztás diverzifikálása csökkenteni fogja a legnépszerűbb állományokra nehezedő halászati nyomást.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Az (EU) [...] rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel20, a 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok – köztük a csalás – megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése és végrehajtása során a tagállamoknak az (EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] és az (EU) xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk kell az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

(47)  Az (EU) [...] rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel20, a 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok – köztük a csalás – megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – kell végeznie annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően az Európai Ügyészségnek ki kell nyomoznia és büntetőeljárás alá kell vonnia az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése és végrehajtása során a tagállamoknak az (EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] és az (EU) xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk kell az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

_________________

_________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  Az uniós források felhasználása és az e forrásokkal való eredményes pénzgazdálkodás – és különösen a felhasznált pénzösszegek nyilvános ellenőrzésének megerősítése – tekintetében az átláthatóság fokozása érdekében indokolt előírni, hogy bizonyos, az ETHA keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó információkat az (EU) xx/xx rendeletnek [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] megfelelően közzé kell tenni egy tagállami weboldalon. Amennyiben valamely tagállam közzéteszi az ETHA keretében finanszírozott műveletekkel kapcsolatos információkat, be kell tartani a személyes adatok védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben24 meghatározott szabályokat.

(48)  Az uniós források felhasználása és az e forrásokkal való eredményes pénzgazdálkodás – és különösen a felhasznált pénzösszegek nyilvános ellenőrzésének megerősítése – tekintetében az átláthatóság fokozása érdekében indokolt előírni, hogy az ETHA keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó információkat az (EU) xx/xx rendeletnek [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] megfelelően közzé kell tenni egy tagállami weboldalon. Amennyiben valamely tagállam közzéteszi az ETHA keretében finanszírozott műveletekkel kapcsolatos információkat, be kell tartani a személyes adatok védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben24 meghatározott szabályokat.

_________________

_________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „közös információmegosztási környezet” (CISE): a tengerfelügyeletben részt vevő hatóságok közötti, ágazatokon átívelő és határokon átnyúló információcsere támogatására kifejlesztett rendszerekből álló környezet, amelynek célja, hogy a hatóságok pontosabb információkkal rendelkezzenek a tengereken folyó tevékenységekről;

2)  „közös információmegosztási környezet” (CISE): a tengerfelügyeletben részt vevő hatóságok közötti, ágazatokon átívelő és határokon átnyúló információcsere támogatására kifejlesztett rendszerekből álló környezet, amelynek célja, hogy a hatóságok pontosabb információkkal rendelkezzenek a tengereken végzett tevékenységekről;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „parti őrség”: a partvédelmi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok, amelyeknek a feladatai felölelik a tengerészeti biztonságot, a tengeri védelmet, a tengeri vámügyi tevékenységeket, a tiltott kereskedelem és csempészet megelőzését és visszaszorítását, az ezzel összefüggő tengeri bűnüldözést, a tengeri határellenőrzést, a tengerfelügyeletet, a tengeri környezet védelmét, a kutatást és mentést, a baleset- és katasztrófavédelmet, a halászati ellenőrzést és az ezekkel kapcsolatos egyéb tevékenységeket;

3.  „parti őrség”: a partvédelmi feladatokat ellátó nemzeti hatóságok, amelyeknek a feladatai felölelik a tengerészeti biztonságot, a tengeri védelmet, a tengeri vámügyi tevékenységeket, a tiltott kereskedelem és csempészet megelőzését és visszaszorítását, az ezzel összefüggő tengeri bűnüldözést, a tengeri határellenőrzést, a tengerfelügyeletet, a tengeri környezet védelmét, a kutatást és mentést, a baleset- és katasztrófavédelmet, a halászati ellenőrzést és felügyeletet, valamint az ezekkel kapcsolatos egyéb tevékenységeket;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  „hobbihorgászat”: a tengerek biológiai erőforrásainak szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi célú halászati tevékenység;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6b.  „hobbihorgászati ágazat”: a hobbihorgászat minden területe, valamint az e halászattól függő, illetve az e célból létrehozott vállalkozások és munkahelyek;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  „gyalogos halász”: minden olyan természetes személy, aki az adott tagállam által elismerten „gyalogosan” folytat kereskedelmi célú halászati tevékenységet;

Indokolás

A gyalogos halászok helyzete gyakran hasonlít a kisüzemi part menti halászok helyzetéhez. Ezért a gyalogos halászokra szintén ki kell terjeszteni az ETHA támogatási rendelkezéseit.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „produktív akvakultúra-beruházások”: az akvakultúrás termeléshez szükséges létesítmények építésébe, bővítésébe és korszerűsítésébe, vagy az ott használt berendezésekbe történő beruházás;

törölve

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 23. cikk (3) bekezdésében szereplő „produktív” szó törlésével.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  „tengermedence-stratégia”: olyan integrált keret, amely kezeli a tagállamok, és adott esetben harmadik országok előtt álló tengeri és tengerészeti kihívásokat, egy adott tengermedencében vagy egy vagy több tengermedencerészben, és előmozdítja az együttműködést és a koordinációt a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósítása érdekében; a Bizottság dolgozza ki az érintett országok, azok régiói és szükség estén egyéb érintettek közreműködésével;

13.  „tengermedence-stratégia”: olyan integrált keret, amely kezeli a tagállamok, és adott esetben harmadik országok előtt álló tengeri és tengerészeti kihívásokat, egy adott tengermedencében vagy egy vagy több tengermedencerészben, és előmozdítja az együttműködést és a koordinációt a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósítása érdekében; a Bizottság dolgozza ki az érintett tagállamok vagy harmadik országok, azok régiói és szükség estén egyéb érintettek közreműködésével;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  „kisüzemi part menti halászat”: 12 méternél nem hosszabb és az 1967/2006/EK tanácsi rendelet26 2. cikke (1) bekezdésében felsorolt vontatott halászfelszereléssel nem rendelkező halászhajóval folytatott halászat;

14.  „kisüzemi part menti halászat”: 12 méternél nem hosszabb és az 1967/2006/EK tanácsi rendelet26 2. cikke (1) bekezdésében felsorolt vontatott halászfelszereléssel nem rendelkező halászhajóval folytatott halászat, gyalogos halászat és kagylóhalászat;

_________________

_________________

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

26 A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

Indokolás

Kifejezetten meg kell állapítani, hogy a gyalogos halászat ugyancsak a kisüzemi part menti halászati ágazat részét képezi. Az ETHA 2014–2020-as időszakában a Bizottság szolgálatai a kisüzemi part menti halászat fogalmának értelmezésével kapcsolatos konzultáció során azt a választ adták, hogy a gyalogos halászat és a kagylóhalászat a kisüzemi part menti halászat részét képezi.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a.  „a legkülső régiókból származó kisüzemi flotta”: az egyes nemzeti operatív programokban meghatározott legkülső régiókban működő kisüzemi flotta;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „fenntartható kék gazdaság”: az egységes piacon végzett minden olyan ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági tevékenység, amely az óceánokkal, tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső régióira és tengeri kijárattal nem rendelkező országaira, magában foglalja a feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat és szolgáltatásokat, és összhangban áll az Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

15.  „fenntartható kék gazdaság”: az egységes piacon végzett minden olyan ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági tevékenység, amely az óceánokkal, tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel kapcsolatos, kiterjed az Unió szigeti és legkülső régióira és tengeri kijárattal nem rendelkező országaira, magában foglalja a feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat és szolgáltatásokat, és amelynek célja a környezeti, társadalmi és gazdasági jólét biztosítása a jelen és a jövő generációi számára, biztosítva ugyanakkor az egészséges tengeri ökoszisztémák helyreállítását és fenntartását és a sérülékeny természeti erőforrások védelmét, összhangban az Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a.  együttes gazdálkodás”: olyan partnerségi megállapodás, amelyben a kormány, az erőforrások helyi felhasználóinak közössége (halászok), külső szereplők (nem kormányzati szervezetek, kutatóintézetek) és időnként más halászati vállalkozások és a part menti erőforrás-gazdálkodásban érdekelt felek (hajótulajdonosok, halkereskedők, hitelügynökségek vagy hitelezők, turisztikai ágazat stb.) megosztják a halászati gazdálkodás feletti döntéshozatallal kapcsolatos felelősséget és hatáskört;együttes gazdálkodás”: olyan partnerségi megállapodás, amelyben a kormány, az erőforrások helyi felhasználóinak közössége (halászok), külső szereplők (nem kormányzati szervezetek, kutatóintézetek) és időnként más halászati vállalkozások és a part menti erőforrás-gazdálkodásban érdekelt felek (hajótulajdonosok, halkereskedők, hitelügynökségek vagy hitelezők, turisztikai ágazat stb.) megosztják a halászati gazdálkodás feletti döntéshozatallal kapcsolatos felelősséget és hatáskört;

Indokolás

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) terminológiaportálján (FAO term portal) szereplő fogalommeghatározás. http://www.fao.org/faoterm/en/

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 15 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15b.  „környezeti esemény”: a környezet romlását eredményező véletlenszerű természeti vagy ember okozta jelenség;

Indokolás

A 18. cikk (1) bekezdésének d) pontjában szereplő „környezeti esemény” fogalmát nem határozták meg, amelyet a jogbiztonság érdekében meg kell tenni.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  a fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása;

1.  a fenntartható halászatok előmozdítása;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  a fenntartható akvakultúra előmozdítása;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2.  hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható halászati és akvakultúrapiacok, valamint feldolgozó ágazatok révén;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása;

3.  a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése – figyelembe véve az ökológiai eltartóképességet – és a part menti, szigeti és szárazföldi közösségek jólétének, valamint gazdasági és társadalmi kohéziójának támogatása;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ETHA keretében nyújtott támogatás hozzájárul az Uniónak a környezet- és éghajlatváltozások enyhítésével és az ilyen változásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításához. Ezt a hozzájárulást a IV. mellékletben ismertetett módszertan szerint kell nyomon követni.

Az ETHA keretében nyújtott támogatás hozzájárul az Uniónak a környezet- és éghajlatváltozások enyhítésével és az ilyen változásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításához is. Ezt a hozzájárulást a IV. mellékletben ismertetett módszertan szerint kell nyomon követni.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

Legkülső régiók

 

E rendelet minden rendelkezésének figyelembe kell vennie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében elismert sajátos nehézségeket.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 6 140 000 000 EUR.

1.  Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as változatlan áron 6 867 000 000 EUR összegre növekedik (azaz folyó áron 7 739 000 000 EUR).

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megosztott irányítás keretébe tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. címben meghatározott része – az V. melléklet szerinti éves bontásnak megfelelően – folyó áron 5 311 000 000 EUR.

1.  A megosztott irányítás keretébe tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. címben meghatározott része – az V. melléklet szerinti éves bontásnak megfelelően – folyó áron az ETHA pénzügyi keretösszegének 87%-a [xxx EUR].

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A legkülső régiókban végzett műveletek esetében az V. melléklet szerint megállapított uniós támogatásból minden érintett tagállam legalább az alábbi összeget allokálja:

törölve

a)  102 000 000 EUR az Azori-szigetek és Madeira számára;

 

b)  82 000 000 EUR a Kanári-szigetek számára,

 

c)  131 000 000 EUR Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és Saint-Martin számára.

 

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 21. cikk szerinti ellentételezés a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett allokációk egyikénél sem haladhatja meg az 50%-ot.

törölve

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamonként allokált uniós pénzügyi támogatás legalább 15%-át a 19. és a 20. cikkben említett támogatási területekhez kell hozzárendelni. Az uniós vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező tagállamok alacsonyabb százalékot is megállapíthatnak az ellenőrzési és adatgyűjtési feladataik mértéke szerint.

(4)  A tagállamonként allokált uniós pénzügyi támogatás legalább 15%-át a 19. és a 20. cikkben említett támogatási területekhez kell hozzárendelni. Az uniós vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező tagállamok alacsonyabb százalékot is megállapíthatnak az ellenőrzési és adatgyűjtési feladataik mértéke szerint. Amennyiben az e rendelet 19. és 20. cikke szerinti ellenőrzésre és adatgyűjtésre szánt allokációkat nem használják fel, az érintett tagállam átcsoportosíthatja a megfelelő összegeket annak érdekében, hogy azokat az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal közvetlen irányítás alatt az e rendelet 40. cikkének b) pontja szerinti uniós halászati ellenőrző rendszer fejlesztésére és végrehajtására használja fel.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamonként allokált uniós pénzügyi támogatás legalább 10%-át a tengeri és part menti biodiverzitás és ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához, valamint a tengerrel kapcsolatos ismeretek bővítéséhez kell hozzárendelni (22. és 27. cikk).

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A tagállamonként allokált uniós pénzügyi támogatás legalább 10%-át a személyzet biztonságának, munka- és életkörülményeinek javításához, képzéshez, társadalmi párbeszédhez, készségfejlesztéshez és foglalkoztatáshoz kell hozzárendelni. Azonban a tagállamonként az ETHA-ból a halászhajók fedélzetén végrehajtott valamennyi beruházás tekintetében kiosztott uniós pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a tagállamonként kiosztott uniós pénzügyi támogatás 60%-át.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamonként kiosztott uniós pénzügyi támogatás 10%-a.

b)  a tagállamonként kiosztott uniós pénzügyi támogatás 15%-a.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A pénzügyi keretösszeg közvetlen és közvetett irányítás keretébe tartozó része a III. címben leírtak szerint folyó áron 829 000 000 EUR.

(1)  A pénzügyi keretösszeg közvetlen és közvetett irányítás keretébe tartozó része a III. címben leírtak szerint folyó áron az ETHA pénzügyi keretösszegének 13%-a [xxx EUR].

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 16. cikke értelmében minden tagállam egyetlen programot készít a 4. cikkben említett prioritások végrehajtása érdekében.

(1)  Az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 16. cikke értelmében minden tagállam egyetlen nemzeti programot vagy regionális operatív programokat készít a 4. cikkben említett prioritások végrehajtása érdekében.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  adott esetben a (4) bekezdésben említett, legkülső régiókra vonatkozó cselekvési terv.

c)  adott esetben a 29c. cikkben említett, legkülső régiókra vonatkozó cselekvési terv.

Indokolás

Ki kell igazítani az érintett rendelkezésre való hivatkozást.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  adott esetben a halászatért, a kagylóhalászatért és a tengerpolitikai ügyekért felelős szubnacionális vagy regionális hatóságokra vonatkozó, tengermedencével kapcsolatos cselekvési terv.

Indokolás

Az olyan tengermedencék esetében, amelyeken több tagállam osztozik, a stratégiák és intézkedések tengermedencék szintjén történő kidolgozása tervezési erőfeszítéseket tehet szükségessé és a többi régióval és országgal való egyetértésre jutást kívánhat meg a célkitűzések, az intézkedések és a pénzügyi erőforrások egységes meghatározása terén. Jó példa erre Andalúzia esete, amelynek part menti területei közé tartozik a Földközi-tenger medencéje, a dél-atlanti medence és egy saját jellegzetességekkel bíró terület, a Gibraltári-szoros, amelyek mindegyikét eltérő helyzet jellemez.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Programjuk részeként az érintett tagállamok a 6. cikk (2) bekezdésében említett minden legkülső régió vonatkozásában cselekvési tervet készítenek az alábbi elemekkel:

törölve

a) a halászati erőforrások fenntartható kiaknázására és a fenntartható kék gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó stratégia;

 

b) a tervezett főbb intézkedések és a hozzájuk tartozó pénzeszközök leírása, ideértve az alábbiakat:

 

i. a halászati és akvakultúra-ágazat II. cím szerinti strukturális támogatása;

 

ii. a 21. cikkben említett további költségek ellentételezése;

 

iii. egyéb olyan, a fenntartható kék gazdaságba történő beruházások, amelyek szükségesek a partvidék fenntartható fejlődéséhez.

 

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság minden tengermedencéhez elemzést készít, amelyben jelzi az adott tengermedence alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP célkitűzéseinek elérése szempontjából, amint azt a 1380/2013/EU rendelet 2. cikke ismerteti. Az elemzésnek adott esetben figyelembe kell vennie a meglévő tengermedence- és makroregionális stratégiákat.

(5)  A Bizottság a megfelelő Tanácsadó Testületek véleményének megismerését követően minden tengermedencéhez elemzést készít, amelyben jelzi az adott tengermedence alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében ismertetett célkitűzéseinek elérése, valamint a 2008/56/EK irányelvben említett jó környezeti állapot elérése szempontjából. Az elemzésnek figyelembe kell vennie a meglévő tengermedence- és makroregionális stratégiákat.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  adott esetben a flották korszerűsítésének vagy megújításának szükségessége;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az olyan invazív fajok ellenőrzése, amelyek jelentős kárt okoznak a halászati ágazat termelékenységére nézve; „A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé:

Indokolás

Az Európai Parlament 2018. június 12-i állásfoglalása – A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kihívások

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  az innovatív szelektív halászeszközök kutatásának és az egész Unióban történő használatának a támogatása többek között az 1380/2013/EU rendelet 27. cikkével összhangban;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítményének legújabb bizonyítékai, különösen a halászati és akvakultúra-ágazatban;

e)  a környezetvédelmi prioritások és a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítménye közötti egyensúly legújabb bizonyítékai, különösen a halászati és akvakultúra-ágazatban;

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a program hozzájárulása a tengeri ökoszisztémák védelméhez és helyreállításához, a Natura 2000-hez kapcsolódó támogatásnak pedig összhangban kell állnia a 92/43/EGK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerint létrehozott, az intézkedések fontossági sorrendben történő végrehajtására vonatkozó tervvel;

g)  a program hozzájárulása a gazdasági és társadalmi szempontok, valamint a tengeri és édesvízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása közötti egyensúly eléréséhez;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a program hozzájárulása a tengeri hulladék csökkentéséhez az (EU) xx/xx európai parlament és a tanácsi irányelv27 [az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelv] szerint;

h)  a program hozzájárulása a tengeri hulladék gyűjtéséhez és csökkentéséhez az (EU) xx/xx európai parlament és a tanácsi irányelv27 [az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelv] szerint;

_________________

_________________

27 HL C […], […], […]. o.

27 HL C […], […], […]. o.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a program hozzájárulása az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

i)  a program hozzájárulása az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, annak mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, többek között a CO2-kibocsátások üzemanyag-megtakarítással történő csökkentése révén.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  a program hozzájárulása a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemhez.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Egy kedvezményezett által benyújtott kérelem az e cikk (4) bekezdése alapján meghatározott ideig nem fogadható be az ETHA-ból nyújtandó támogatáshoz, ha az illetékes hatóság megállapította, hogy az érintett kedvezményezett:

(1)  Egy kérelmező által benyújtott kérelem az e cikk (4) bekezdése alapján meghatározott ideig nem fogadható be az ETHA-ból nyújtandó támogatáshoz, ha az illetékes hatóság megállapította, hogy az érintett kérelmező:

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28 42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést követett el;

a)  az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28 42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai Parlament és a Tanács által a KHP keretében elfogadott egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést követett el;

__________________

__________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elkövette a 2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv29 3. és 4. cikkében meghatározott környezetvédelmi bűncselekmények valamelyikét, amennyiben a kérelem a 23. cikk szerinti támogatásra vonatkozik.

c)  elkövette a 2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv29 3. és 4. cikkében meghatározott környezetvédelmi bűncselekmények valamelyikét.

__________________

__________________

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.).

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kedvezményezettnek a támogatási kérelem benyújtását követően, a művelet végrehajtásának teljes időszaka alatt és a számára nyújtott végső kifizetést követő ötéves időszak alatt is meg kell felelnie az (1) bekezdésben említett befogadhatósági feltételeknek.

(2)  A kedvezményezettnek a támogatási kérelem benyújtását követően, a művelet végrehajtásának teljes időszaka alatt és a számára nyújtott végső kifizetést követő kétéves időszak alatt is meg kell felelnie az (1) bekezdésben említett befogadhatósági feltételeknek.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  minden olyan feltétel, amely esetén a befogadhatatlanság időtartama lerövidül;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  azon feltételek meghatározása, amelyeknek meg kell felelni a (2) bekezdésben említett kérelem benyújtását követően, valamint a meg nem felelés esetén az elkövetett jogsértés súlyosságának megfelelő mértékben visszatérítendő támogatással kapcsolatos rendelkezések;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok a befogadhatatlanság időtartamát azon belvízi halászok által benyújtott kérelmekre is alkalmazhatják, akik a nemzeti szabályok értelmében súlyos jogsértéseket követtek el.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Támogatható műveletek

 

Az ETHA a tagállamok által programjaikban azonosított különféle műveleteket támogathat, azzal a feltétellel, hogy azok az e rendeletben azonosított egy vagy több prioritásba besorolhatók.

Indokolás

A jogi egyértelműség és a gazdasági szereplők és a tagállamok jogbiztonsága érdekében a rendelet szövegében kifejezetten meg kell említeni azt az elvet, amely szerint „mindent szabad, ami nem tilos”.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a halászhajó halászati kapacitását növelő műveletek vagy a halászhajó halfelderítő képességét javító eszközök beszerzése;

a)  a halászhajó halászati kapacitását növelő műveletek vagy a halászhajó halfelderítő képességét javító eszközök beszerzése, kivéve azokat az eseteket, amelyekben ez a személyzet biztonságának vagy munka- és életkörülményeinek – beleértve a hajó stabilitásának növelését is – vagy a termékek minőségének javítására szolgál, amennyiben a növelés az érintett tagállam esetében meghatározott korláton belül van és kizárólag akkor, ha az említett műveleteket a halászati kapacitás és a rendelkezésre álló halászati lehetőségek közötti egyensúly veszélyeztetése vagy a halászhajó halfelderítő képességének javítása nélkül hajtják végre;

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  vállalkozás tulajdonjogának átruházása;

f)  vállalkozás tulajdonjogának átruházása, kivéve a vállalkozás fiatal halász vagy fiatal akvakultúra-termelő részére történő átruházását;

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  közvetlen állománypótlás, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti állománypótlás esetén.

g)  közvetlen állománypótlás, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti állománypótlás esetén, vagy ha az állománypótlás a természetes környezetet érintő környezeti és termelési feltételek javítását célzó eljárásokhoz kapcsolódik.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  új kikötők, új kirakodóhelyek vagy új árverési csarnokok építése;

h)  új kikötők építése vagy új kirakodóhelyek kialakítása, kivéve a távoli területeken – különösen a legkülső régiókban, távoli szigeteken, valamint perifériára szorult és nem városi part menti területeken – található kikötőket vagy kirakodási helyeket;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  olyan piaci intervenciós mechanizmusok, amelyek célja a halászati vagy akvakultúra-termékek visszavonása a piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal az árcsökkenés megelőzése vagy az árak emelése érdekében; tágabb értelemben olyan tárolási műveletek a logisztikai láncban, amelyek szándékosan vagy nem szándékosan ugyanezt az eredményt hozzák;

i.  olyan piaci intervenciós mechanizmusok, amelyek célja a halászati vagy akvakultúra-termékek visszavonása a piacról a kínálat csökkentése, és ezáltal az árcsökkenés megelőzése vagy az árak emelése érdekében;

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a halászhajók fedélzetén végrehajtott olyan beruházások, amelyek az uniós vagy nemzeti jogban előírt követelmények betartásához szükségesek, ideértve a regionális halászati gazdálkodási szervezetek összefüggésében az Unióra háruló kötelezettségekből eredő követelményeket;

j)  a halászhajók fedélzetén végrehajtott olyan beruházások, amelyek az uniós vagy nemzeti jogban előírt követelmények betartásához szükségesek, ideértve a regionális halászati gazdálkodási szervezetek összefüggésében az Unióra háruló kötelezettségekből eredő követelményeket, kivéve, ha e rendelet másképpen rendelkezik, illetve kivéve, kivéve, ha e beruházások aránytalan költségeket eredményeznek a gazdasági szereplők számára ha e beruházások aránytalan költségeket eredményeznek a gazdasági szereplők számára;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  olyan halászhajók fedélzetén végrehajtott beruházások, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző két naptári év mindegyikében kevesebb mint 60 napot töltöttek a tengeren.

törölve

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés– k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  a halászhajó fő- vagy segédhajtóművének cseréje vagy korszerűsítése, ha ennek eredményeképp növekszik a hajó kW-ban mért teljesítménye;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

kb)  géntechnológiával módosított szervezetek tenyésztése, amennyiben az káros hatással lehet a természetes környezetre.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

2 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. prioritás: A fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének elősegítése

1. prioritás: A fenntartható halászat, a tengeri biológiai erőforrások védelmének és a társadalmi-gazdasági stabilitásnak az elősegítése

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási célkitűzései megvalósításához.

(1)  Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási célkitűzései megvalósításához, és elő kell mozdítania a felek közötti szociális párbeszédet.

Indokolás

A társadalmi párbeszédet előmozdító intézkedések ismételt bevezetése elengedhetetlen a felek közötti kapcsolatok megőrzéséhez és a legjobb fedélzeti és szárazföldi munkakörülmények elősegítéséhez, többek között képzések és a bevált gyakorlatok előmozdításának ösztönzése révén.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Programjuk részeként a tagállamok a kisüzemi part menti halászatra vonatkozó cselekvési tervet dolgoznak ki, amelyben meghatározzák a nyereséges és fenntartható kisüzemi part menti halászat fejlesztési stratégiáját. Ez a stratégia adott esetben az alábbi szakaszokból áll:

(1)  Programjuk részeként, a releváns ágazatokkal kellően együttműködve a tagállamok a kisüzemi part menti halászatra vonatkozóan külön cselekvési tervet dolgoznak ki, amelyben meghatározzák a nyereséges és fenntartható kisüzemi part menti halászat fejlesztési stratégiáját. Ez a stratégia adott esetben az alábbi szakaszokból áll:

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a készségek, a tudás, az innováció és a kapacitásépítés előmozdítása;

d)  különösen a fiatal halászok esetében a készségek, a tudás, az innováció és a kapacitásépítés előmozdítása;

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények javítása a halászhajók fedélzetén;

e)  az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények javítása a halászhajók fedélzetén, valamint gyalogos halászat, kagylóhalászat és a halászattal összefüggő parti tevékenységek terén;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A támogatásért folyamodó gazdasági szereplőkre rótt igazgatási terhek csökkentése érdekében a tagállamoknak be kell vezetniük egy egységes, egyszerűsített igénylőlapot az ETHA-intézkedésekkel kapcsolatban.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  első halászhajó beszerzése olyan fiatal halász által, aki a kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét, és legalább öt éve halászként dolgozik, vagy megszerezte a megfelelő szakképzettséget;

a)  első halászhajó beszerzése olyan fiatal halász által, aki a kérelem benyújtásának időpontjában megfelelő tapasztalattal rendelkezik halászként, hivatalosan elismert az érintett tagállam által, vagy megszerezte a megfelelő szakképzettséget, ideértve azt is, ha egy vállalkozásban többségi részvényesként tulajdont szerez;

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a hitel-, biztosítási és pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés megkönnyítése;

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés szerinti hajóknak tengeri halászatra alkalmas felszereléssel kell rendelkezniük, a koruk pedig 5 és 30 év között lehet.

törölve

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ETHA támogathatja – a fedezet rendelkezésre állása esetén – az (1) bekezdés ba) pontjában említett beruházásokat fenntartható hajók esetében – függetlenül azok hosszától– , feltéve hogy a kiválasztási eljárásban a kisméretű part menti vállalkozásokat előnyben részesítik.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett támogatást a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséért járó ellentételezés útján adják, teljesülniük kell az alábbi feltételeknek:

(2)  Az (1) bekezdésben említett támogatás megadható a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséért járó ellentételezés útján, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a beszüntetés a halászati kapacitás állandó csökkenését eredményezi, mivel a kapott támogatást nem fektetik be újra a flottába;

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a halászhajót aktív hajóként lajstromozták, és a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző utolsó három naptári év mindegyikében legalább 120 napot töltött a tengeren halászati tevékenység végzésével;

c)  a halászhajót aktív hajóként lajstromozták, és a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző utolsó két naptári év mindegyikében legalább 90 napot töltött a tengeren halászati tevékenység végzésével;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a megfelelő halászati kapacitást véglegesen törlik az Unió halászflotta-nyilvántartásából, és a halászati jogosítványokat és engedélyeket az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (5) és (6) bekezdése értelmében végérvényesen bevonják; valamint

d)  a megfelelő halászati kapacitást véglegesen törlik az Unió halászflotta-nyilvántartásából, és a halászati jogosítványokat és engedélyeket az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (5) és (6) bekezdése értelmében végérvényesen bevonják;

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Azok a halászok – beleértve a halászhajó-tulajdonosokat és a személyzetet is –, akik a tengeren a végleges beszüntetés által érintett uniós halászhajó fedélzetén dolgoztak a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben évente legalább 90 napig, szintén igénybe vehetik az (1) bekezdésben említett támogatást. Az érintett halászoknak teljesen be kell szüntetniük minden halászati tevékenységet. A kedvezményezetteknek a nemzeti hatóság előtt bizonyítaniuk kell a halászati tevékenységek teljes beszüntetését. A kompenzációt időarányosan vissza kell téríteni a halászoknak, amennyiben a halászok a kérelem benyújtásának időpontját követő két évnél előbb visszatérnek a halászati tevékenységhez.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A halászati tevékenységeknek a (2) bekezdés szerinti végleges beszüntetéséhez nyújtandó támogatás az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 46. cikkének a) pontja és 89. cikke szerint a költségektől független finanszírozással valósul meg, és a következőkön alapul:

A halászati tevékenységeknek a (2) bekezdés szerinti végleges beszüntetéséhez nyújtandó támogatás az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 46. cikkének a) pontja és 89. cikke szerint a költségektől független finanszírozással valósul meg, és az ezen cikk (2) bekezdésében lefektetett feltételek teljesítésén alapul.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a feltételek teljesítése az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 46.cikke a) pontjának i. alpontja szerint; valamint

törölve

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az eredmények elérése az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 46.cikke a) pontjának ii. alpontja szerint;

törölve

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 52. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az a) pontban említett azon feltételek meghatározására, amelyek kapcsolódnak az 1380/2013/EU rendelet 7. cikke szerinti állományvédelmi intézkedések végrehajtásához.

törölve

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A halászati tevékenységek rendkívüli szüneteltetése

A halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a halászati tevékenység alábbi okokból történő rendkívüli szüneteltetése esetén fizetendő ellentételezésre:

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a halászati tevékenység alábbi okokból történő ideiglenes szüneteltetése esetén fizetendő ellentételezésre:

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1380/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), b), c) és j) pontja szerinti állományvédelmi intézkedések vagy a velük egyenértékű, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott intézkedések, ha azok érintik az Uniót;

a)  az 1380/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), b), c), i) és j) pontja szerinti állományvédelmi intézkedések, beleértve a biológiai nyugalmi időszakokat is, a teljes kifogható mennyiségeket és a kvótákat azonban nem, vagy a velük egyenértékű, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott intézkedések, ha azok érintik az Uniót;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bizottsági intézkedések a tengerek biológiai erőforrásait súlyosan fenyegető veszély esetén, az 1380/2013/EU rendelet 12. cikke szerint;

b)  bizottsági vagy tagállami sürgősségi intézkedések a tengerek biológiai erőforrásait súlyosan fenyegető veszély esetén, az 1380/2013/EU rendelet 12. és 13. cikke szerint;

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  valamely fenntartható halászati partnerségi megállapodás vagy a hozzá csatolt jegyzőkönyv alkalmazásának vis maior miatti megszakítása; vagy

c)  valamely fenntartható halászati partnerségi megállapodás vagy a hozzá csatolt jegyzőkönyv vis maior miatti alkalmazásának megszakítása vagy megújításának elmaradása; vagy

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  természeti katasztrófák vagy környezeti események esetén, amelyeket az adott tagállam illetékes hatóságai hivatalosan elismertek.

d)  természeti katasztrófák és környezeti események esetén, beleértve a széles körű egészségügyi lezárásokat, a halászati erőforrások szokatlan arányú mortalitását, a halászati tevékenységek során a tengeren bekövetkező baleseteket és kedvezőtlen éghajlati jelenségeket is, ideértve egy adott halászati tevékenységet érintő elhúzódó nem biztonságos tengeri időjárási viszonyokat is, amelyeket az adott tagállam illetékes hatóságai hivatalosan elismertek.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a halászati tevékenységek ismétlődő szezonális felfüggesztését nem kell figyelembe venni, amikor e cikk alapján kompenzációt nyújtanak vagy kifizetéseket hajtanak végre.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az érintett hajó kereskedelmi tevékenységét legalább 90 egymást követő napra leállítják; valamint

a)  az érintett hajó halászati tevékenységét legalább 30 egymást követő napra leállítják.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a szüneteltetésből eredő gazdasági veszteség – az érintett vállalkozásnak az előző három naptári évi átlagos forgalma alapján számítva – meghaladja a vállalkozás éves forgalmának 30%-át.

törölve

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  olyan halászhajók tulajdonosainak, amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző utolsó három naptári év mindegyikében legalább 120 napot töltöttek a tengeren halászati tevékenység végzésével; vagy

a)  olyan halászhajók tulajdonosainak , amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, vagy aktív gyalogos halászoknak, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző utolsó két naptári év során legalább 120 napot töltöttek halászati tevékenység végzésével; vagy

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan halászoknak, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző három naptári év mindegyikében legalább 120 napot dolgoztak a tengeren a rendkívüli szüneteltetés által érintett uniós halászhajó fedélzetén.

b)  olyan halászoknak, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári év során legalább 120 napot dolgoztak a tengeren az ideiglenes szüneteltetés által érintett uniós halászhajó fedélzetén.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A szüneteltetés időszakában az érintett hajók és halászok által folytatott valamennyi halászati tevékenységet ténylegesen fel kell függeszteni. Az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy a rendkívüli szüneteltetés időszakában az érintett hajó felhagyott minden halászati tevékenységgel, valamint arról, hogy nem került sor a hajó más célokra történő használatából eredő túlkompenzációra.

(5)  A szüneteltetés időszakában az érintett hajók és halászok által folytatott valamennyi halászati tevékenységet ténylegesen fel kell függeszteni. Az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy az ideiglenes szüneteltetés időszakában az érintett hajó felhagyott minden halászati tevékenységgel, valamint arról, hogy nem került sor a hajó más célokra történő használatából eredő túlkompenzációra.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az ellenőrzési célokra szolgáló kötelező hajókövetési és elektronikus jelentéstételi rendszerek szükséges komponenseinek megvásárlása és a hajókra történő telepítése kizárólag kisüzemi part menti halászhajók esetében;

a)  az ellenőrzési és vizsgálati célokra szolgáló hajókövetési és elektronikus jelentéstételi rendszerek szükséges komponenseinek megvásárlása, a hajókra történő telepítése és kezelése kizárólag a 12 méternél nem hosszabb halászhajók esetében;

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló kötelező elektronikus távellenőrzési rendszerek szükséges komponenseinek megvásárlása és a hajókra történő telepítése;

b)  az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló elektronikus távellenőrzési rendszerek szükséges komponenseinek megvásárlása és a hajókra történő telepítése;

Indokolás

A támogatás nem függhet attól, hogy az intézkedés kötelező-e vagy sem.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a hajtómotor-teljesítmény kötelező folyamatos mérésére és rögzítésére szolgáló eszközök megvásárlása és telepítése.

c)  a hajtómotor-teljesítmény folyamatos mérésére és rögzítésére szolgáló eszközök megvásárlása és telepítése.

Indokolás

A támogatás nem függhet attól, hogy az intézkedés kötelező-e vagy sem.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Halászati gazdálkodás céljából és tudományos célokból végzett adatgyűjtés és -kezelés

Halászati és akvakultúrás gazdálkodás céljából és tudományos célokból végzett adatgyűjtés, -kezelés és -terjesztés

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat halászati gazdálkodás céljából és tudományos célokból végzett adatgyűjtéshez és -kezeléshez, amint azt az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, az (EU) 2017/1004 rendelet pedig pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. cikkében említett nemzeti munkatervek alapján.

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat halászati és akvakultúra-gazdálkodás céljából és tudományos célokból végzett adatgyűjtéshez, -kezeléshez, -feldolgozáshoz és -terjesztéshez, ideértve a hobbihorgászatra vonatkozó adatokat is, amint azt az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, az (EU) 2017/1004 rendelet pedig pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. cikkében említett nemzeti munkatervek alapján.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21. cikk

29e. cikk

A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban

A többletköltségek ellentételezése

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a 6. cikk (2) bekezdése szerinti legkülső régiókból származó bizonyos halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása során a kedvezményezetteknél felmerülő többletköltségekhez.

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a 29b. cikk (1) bekezdése szerinti legkülső régiókból származó bizonyos halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása során a kedvezményezetteknél felmerülő többletköltségekhez.

 

(1a)   A kártérítésnek arányosnak kell lennie az általa kiegyenlített többletköltségekkel. A többletköltségek ellentételezésének mértékét az ellentételezési tervben kellően indokolni kell. E kártérítés azonban semmi esetre sem haladhatja meg a kiadás 100%-át.

(2)  Az egyes érintett tagállamok az (1) bekezdésben említett régiók vonatkozásában a (7) bekezdésben megállapított kritériumok szerint meghatározzák halászati és akvakultúra-termékek jegyzékét és e termékek ellentételezésre jogosult mennyiségét.

(2)  Az egyes érintett tagállamok az (1) bekezdésben említett régiók vonatkozásában a (7) bekezdésben megállapított kritériumok szerint meghatározzák halászati és akvakultúra-termékek jegyzékét és e termékek ellentételezésre jogosult mennyiségét.

(3)  A jegyzék összeállítása és a (2) bekezdésben említett mennyiségek meghatározása során a tagállamok minden releváns tényezőt figyelembe vesznek, különösen azt, hogy az ellentételezés összhangban álljon a KHP szabályaival.

(3)  A jegyzék összeállítása és a (2) bekezdésben említett mennyiségek meghatározása során a tagállamok minden releváns tényezőt figyelembe vesznek, különösen azt, hogy az ellentételezés összhangban álljon a KHP szabályaival.

(4)  Nem részesülhetnek ellentételezésben olyan halászati és akvakultúra-termékek, amelyeket:

(4)  Nem részesülhetnek ellentételezésben olyan halászati és akvakultúra-termékek, amelyeket:

a)  harmadik országok hajói fogtak, az (EU) 2015/1565 tanácsi határozat31 értelmében a Venezuela lobogója alatt közlekedő, uniós vizeken tevékenykedő halászhajók kivételével;

a)  harmadik országok hajói fogtak, az (EU) 2015/1565 tanácsi határozat31 értelmében a Venezuela lobogója alatt közlekedő, uniós vizeken tevékenykedő halászhajók kivételével;

b)  olyan uniós halászhajók fogtak, amelyeket nem az (1) bekezdésben említett régiók valamely kikötőjében lajstromoztak;

b)  olyan uniós halászhajók fogtak, amelyeket nem az (1) bekezdésben említett régiók valamely kikötőjében lajstromoztak;

 

ba)  olyan uniós halászhajók fogtak, amelyeket az (1) bekezdésben említett régiók valamely kikötőjében lajstromoztak, de nem abban a régióban működnek, vagy nem oda kötődnek;

c)  harmadik országokból hoztak be.

c)  harmadik országokból hoztak be.

(5)  A (4) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó, ha az érintett legkülső régióban meglévő feldolgozóipari kapacitás meghaladja az érintett régióban biztosított nyersanyag mennyiségét.

(5)  A (4) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó, ha az érintett legkülső régióban meglévő feldolgozóipari kapacitás meghaladja az érintett régióban biztosított nyersanyag mennyiségét.

(6)  Az (1) bekezdésben említett tevékenységeket a legkülső régiókban végző, vagy e régiók kikötőjében lajstromozott hajót birtokló kedvezményezettek számára fizetett ellentételezésben a túlkompenzáció elkerülése érdekében figyelembe kell venni:

(6)  Az (1) bekezdésben említett tevékenységeket a legkülső régiókban végző, vagy e régiók kikötőjében lajstromozott és ott működő hajót birtokló és tevékenységét e régióban végző kedvezményezettek számára fizetett ellentételezésben a túlkompenzáció elkerülése érdekében figyelembe kell venni:

a)  az egyes halászati és akvakultúra-termékek vagy termékkategóriák esetében az érintett régiók sajátos hátrányaiból adódó többletköltségeket; valamint

a)  az egyes halászati és akvakultúra-termékek vagy termékkategóriák esetében az érintett régiók sajátos hátrányaiból adódó többletköltségeket; valamint

b)  minden olyan egyéb állami intervenciós intézkedést, amely a többletköltségek mértékét befolyásolja.

b)  minden olyan egyéb állami intervenciós intézkedést, amely a többletköltségek mértékét befolyásolja.

(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 52. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza az érintett régiók konkrét hátrányaiból eredő többletköltségek kiszámításának kritériumait.

(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 52. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza az érintett régiók konkrét hátrányaiból eredő többletköltségek kiszámításának kritériumait, valamint jóváhagyja a kártérítés kifizetésére vonatkozó módszertani keretet.

__________________

__________________

31 A Tanács (EU) 2015/1565 határozata (2015. szeptember 14.) a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról (HL L 244., 2015.9.14., 55. o.).

31 A Tanács (EU) 2015/1565 határozata (2015. szeptember 14.) a Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló nyilatkozatnak az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról (HL L 244., 2015.9.14., 55. o.).

(A 21. cikk módosul és a 29d. cikk után foglal helyet)

Indokolás

E rendelkezés átkerül az új Va. fejezetbe, amely külön a legkülső régiókkal foglalkozik.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tengeri és tengerparti biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelme és helyreállítása

A tengeri, tengerparti és édesvízi biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelme és helyreállítása

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedések és támogatások nem hagyhatják ki az édesvízi akvakultúrát.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a tengeri és tengerparti biológiai sokféleség és ökoszisztémák – többek között a belvizek – védelmét és helyreállítását célzó intézkedésekhez.

(1)  Az ETHAA támogatást nyújthat a tengeri, tengerparti és édesvízi biológiai sokféleség és ökoszisztémák – többek között a belvizek – védelmét és helyreállítását célzó intézkedésekhez. E célból ösztönözni kell az Európai Űrügynökséggel és az európai műholdas programokkal való együttműködést, hogy több adatot gyűjtsenek a tengeri környezetszennyezés és különösen a vízben jelenlévő műanyaghulladék helyzetéről.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az elvesztett halászeszközök halászok által történő összegyűjtéséért és a tengeri hulladék begyűjtéséért járó ellentételezés;

a)  az elvesztett halászeszközök halászok által történő összegyűjtéséért és a tengeri hulladék passzív begyűjtéséért járó ellentételezés, beleértve a tengeri hínár gyűjtését is az érintett legkülső régiókban;

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  kikötői beruházások az elvesztett halászeszközök és a tengerből begyűjtött tengeri hulladék megfelelő átvételéhez szükséges létesítményekbe;

b)  kikötői beruházások az elvesztett halászeszközök és a tengerből begyűjtött tengeri hulladék, valamint az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott nem szándékos fogások megfelelő átvételéhez, tárolásához és újrahasznosításához szükséges létesítményekbe;

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az eszközök és fogások megóvása a 92/43/EGK vagy a 2009/147/EK irányelv által védett emlősöktől és madaraktól, feltéve, hogy ez nem ássa alá a halászeszköz szelektivitását.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a fenntartható halászeszközök és mészhéjú állatok fogására szolgáló eszközök használatára nyújtott ellentételezés;

Indokolás

Ez a kiegészítés lehetővé tenné a több fajt halászó és fenntartható eszközöket használó kisüzemi halászattal szembeni kedvezményes elbánást annak érdekében, hogy korszerűsítsék az eszközöket, és továbbra is védjék a tengeri környezetet.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az édesvízi környezet jó környezeti állapotának elérését és fenntartását célzó intézkedések;

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedések és támogatások nem hagyhatják ki az édesvízi akvakultúrát.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  az Unió kikötői, part menti és halászati területeinek szennyeződésmentesítésére, és különösen a műanyagszennyezés eltávolítására irányuló tevékenységek;

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  fajvédelem a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv szerint, a 92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint létrehozott priorizált intézkedési keretnek megfelelően.

f)  fajvédelem a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv szerint, a 92/43/EGK irányelv 8. cikke szerint létrehozott priorizált intézkedési keretnek megfelelően, valamint a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó és/vagy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján szereplő összes faj védelme.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  olyan rögzített vagy mobil eszközök építése, telepítése vagy korszerűsítése, amelyek a tengeri állat- és növényvilág védelmét és gyarapodását szolgálják, beleértve ezek tudományos előkészítését és értékelését, valamint a legkülső régiók esetében a halcsoportosulást előidéző lehorgonyzott eszközök (FAD) építése, telepítése vagy korszerűsítése, amelyek hozzájárulnak a fenntartható és szelektív halászathoz;

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv által védett emlősök és madarak által okozott károkkal kapcsolatos kártérítési rendszerek.

Indokolás

Megismétli a 2014–2020-as időszakra szolgáló ETHA szövegét a tengeri madarak és emlősök által okozott károkra nyújtott kártérítéssel kapcsolatban.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc)  hozzájárulás a tengeri biológiai erőforrásokkal való jobb gazdálkodáshoz vagy azok védelméhez;

Indokolás

Fontos fenntartani azt a támogatást, amelyet a 2014–2020-as időszakra szolgáló ETHA vezetett be azokra a műveletekre, amelyek hozzájárulnak a tengeri biológiai erőforrásokkal való jobb gazdálkodáshoz vagy azok védelméhez, valamint part menti élőhelyeken végrehajtott projektekre, amelyek fontos szerepet játszanak a tengeri erőforrások tekintetében, a fajok tenyésztése szempontjából pedig kiemelt jelentőségű területek.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fd)  a védelmi célú vadászatának és a szelektív vadgazdálkodás támogatása azon fajok esetében, amelyek veszélyezteti a halállomány fenntartható szintjét;

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fe)  közvetlen újratelepítés mint állományvédelmi intézkedés egy uniós jogi aktusban;

Indokolás

Valós veszélyt jelent az állományra, ha nem támogatják az állomány gazdagságát közvetlenül javító ivadéktelepítést.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – f f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ff)  az olyan idegenhonos fajok előfordulásával kapcsolatos adatok gyűjtésének és kezelésének támogatása, amelyek katasztrofális hatást gyakorolhatnak a biodiverzitásra;

Indokolás

A tengervizekben előforduló idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos ismeretek biztosítják a biodiverzitás védelmét, és lehetővé teszik a megfelelő megelőző intézkedések előkészítését. A tengeri környezet és a tengerek biológiai erőforrásainak az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni védelme érdekében az is fontos, hogy támogassák az ilyen fajok leküzdésére törekvő megoldásokat.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – f g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fg)  a halászok képzése, különös tekintettel a szelektív halászeszközök és felszerelések használatára, hogy növeljék a tudatosságot, és csökkentsék a halászat tengeri környezetre gyakorolt hatását.

Indokolás

A halászat által a tengeri környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében az ETHA-nak finanszíroznia kell a halászok képzését, különösen a szelektív halászeszközök és felszerelések használata terén.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az ETHA 100%-ban finanszírozhatja a 22. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett károkat és beruházásokat.

Indokolás

Az elveszett halászeszközök összegyűjtése és újrahasznosítása nem termel jövedelmet a halászok számára, csak költségeket okoz. Ezért azoknak a halászoknak, akiknek össze kell gyűjteniük az óceánból az elveszett halászeszközöket és a hulladékot, 100%-os támogatást kell kapniuk az ETHA-ból.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A (2) bekezdés a) és f) pontja magában foglalja a halgazdaságok és a gazdálkodók megfelelő intézkedéseit.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22a. cikk

 

A vándormadarakkal kapcsolatos tudományos kutatás és adatgyűjtés

 

(1)  Az ETHA a többéves nemzeti stratégiai tervek alapján támogathatja a nemzeti vagy határokon átnyúló tudományos kutatási és adatgyűjtési projektek létrehozását annak érdekében, hogy jobban megértsék a vándormadaraknak az akvakultúra-ágazatra és más uniós halállományokra gyakorolt hatását. Ezeknek a projekteknek már korai szakaszban közzé kell tenniük eredményeiket, és ajánlásokat kell tenniük egy jobb kezelés tekintetében.

 

(2)  A támogatásra való jogosultság érdekében a nemzeti tudományos kutatási és adatgyűjtési projektnek legalább egy nemzeti vagy az EU által elismert intézetet tartalmaznia kell.

 

(3)  A támogatásra való jogosultság érdekében a határokon átnyúló tudományos kutatási és adatgyűjtési projektnek legalább egy intézményt tartalmaznia kell legalább két különböző tagállamból.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

22 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22b. cikk

 

Innovációk

 

(1)  A halászatban az innováció ösztönzése érdekében az ETHA támogathatja azokat a projekteket, amelyek új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek és felszerelések fejlesztésére vagy bevezetésére, többek között a feldolgozás és az értékesítés szintjén is új vagy továbbfejlesztett irányítási és szervezeti rendszerek fejlesztésére vagy bevezetésére, a visszadobott halak és járulékos fogások fokozatos megszüntetésére, új technikai vagy szervezeti tudás bevezetésére, a halászati tevékenység környezeti hatásának csökkentésére, beleértve a jobb fogási technikákat és a halászeszközök jobb szelektivitását is, illetve a tengerek biológiai erőforrásainak fenntartható hasznosítására és a védett ragadozókkal való együttélésre irányulnak.

 

(2)  Az e cikk alapján finanszírozott műveleteket egyéni vállalkozók vagy termelői szervezetek és azok szövetségei kezdeményezhetik.

 

(3)  Az e cikk alapján finanszírozott műveletek eredményeit a tagállam nyilvánosságra hozza.

Indokolás

Mivel a tengeri ökoszisztémában jelenleg megfigyelt néhány negatív jelenség minden valószínűség szerint a halászat és a tengeri környezet kölcsönhatásának tudható be, sürgősen olyan megoldásokat kell találni, amelyek csökkenti a halászat által az ökoszisztémákra gyakorolt negatív hatást. A halászat által a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt negatív hatás csökkentésének egyik lehetősége az is lehet, hogy azonosítják azokat a felszereléseket és halászeszközöket, amelyek használata kedvezőbb a tengeri környezetre nézve.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

II cím – 2 a fejezet (új) – 1 a prioritás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. FEJEZET

 

1a. prioritás A fenntartható akvakultúra előmozdítása

Indokolás

A módosított 23. cikk az új IIa. fejezet része.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA a 1380/2013/EU rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint támogatást nyújthat a fenntartható akvakultúra előmozdításához. Az ETHA ezenkívül támogathatja az állategészségügyi és -jóléti szempontok érvényesülését az akvakultúrában, összhangban az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelettel32 és az 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel33.

(1)  Az ETHA az 1380/2013/EU rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint támogatást nyújthat a tengeri és édesvízi fenntartható akvakultúra előmozdításához, – beleértve a zárt tartási és zárt vízvisszaforgatásos rendszerekkel működő akvakultúrát is – és az akvakultúrás termelés növeléséhez, figyelembe véve az ökológiai eltartóképességet. Az ETHA ezenkívül támogathatja az állategészségügyi és -jóléti szempontok érvényesülését az akvakultúrában, összhangban az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelettel32 és az 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel33.

__________________

__________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E cikk értelmében a produktív akvakultúra-beruházások kizárólag az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkében biztosított pénzügyi eszközökön keresztül, valamint a szóban forgó rendelet 10. cikkének megfelelően az InvestEU-n keresztül támogathatók.

(3)  E cikk értelmében az akvakultúra-beruházások az [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 48. cikkének (1) bekezdésével összhangban lévő vissza nem térítendő támogatásokkal,a [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 48. cikkének (1) bekezdésével összhangban lévő vissza nem térítendő támogatásokkal, és lehetőleg az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkében biztosított pénzügyi eszközökön keresztül, valamint a szóban forgó rendelet 10. cikkének megfelelően az InvestEU-n keresztül támogathatók.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

Az akvakultúrával foglalkozó statisztikai információs hálózat

 

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat akvakultúra-gazdálkodás céljából végzett adatgyűjtéshez és -kezeléshez, amint azt az 1380/2013/EU rendelet 34. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontja, 34. cikkének (5) bekezdése és 35. cikke (1) bekezdésének d) pontja meghatározza, az akvakultúrával foglalkozó statisztikai információs hálózat (ASIN-RISA), valamint a végrehajtására szolgáló nemzeti munkatervek létrehozása céljából.

 

(2)  A 2. cikktől eltérve az e cikk (1) bekezdése szerinti támogatás az Unió területén kívüli műveletekre is alkalmazható.

 

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat határozhat meg az (1) bekezdésben említett ASIN-RISA létrehozása tekintetében alkalmazandó eljárások, formai követelmények és menetrendek vonatkozásában. Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 53. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

 

(4)  A munkaterv érvénybe lépését megelőző év december 31. napjáig a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben jóváhagyja vagy módosítja az (1) bekezdésben említett nemzeti munkaterveket. Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 53. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Indokolás

Az adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás alapvető az akvakultúra-gazdálkodáshoz., és azt az ETHA-nak támogatnia kell.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén

2. prioritás: A versenyképes és fenntartható halászati és akvakultúra-piacok és az uniós élelmiszerbiztonsághoz hozzájáruló feldolgozóipar támogatása;

Indokolás

Az egyértelműbb helyzet érdekében a szöveg kiegészül az akvakultúrára vonatkozó prioritással. Ezért e prioritás címét ki kell igazítani.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ETHA támogatást nyújthat az 1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt és az 1379/2013/EU rendeletben részletesebben meghatározott, a halászati és akvakultúra-termékek piacainak közös szervezésével kapcsolatos célkitűzések eléréséhez. Ezenkívül támogathatja a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazását, minőségét és hozzáadott értékét előmozdító intézkedéseket.

Az ETHA támogatást nyújthat az 1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt és az 1379/2013/EU rendeletben részletesebben meghatározott, a halászati és akvakultúra-termékek piacainak közös szervezésével kapcsolatos célkitűzések eléréséhez. Ezenkívül támogathatja a tárgyi beruházásokat és a halászati és fenntartható akvakultúra-termékek forgalmazását, minőségét és hozzáadott értékét előmozdító intézkedéseket.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ami az 1379/2013/EU rendelet 28. cikkében említett termelési és értékesítési tervek előkészítését és végrehajtását illeti, az érintett tagállam a pénzügyi támogatás 50%-ának megfelelő összegű előleget nyújthat a termelési és értékesítési tervnek a 1379/2013/EU rendelet 28. cikkének (3) bekezdésével összhangban lévő jóváhagyását követően.

Indokolás

E rendelkezés szerepel a jelenlegi ETHA-rendeletben (66. cikk). A tagállamok közötti versenytorzulás elkerülése érdekében fontos a végrehajtására vonatkozó közös szabályok fenntartása.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az e cikk szerint évente, termelői szervezetenként nyújtott támogatás nem haladhatja meg az adott termelői szervezet által az előző három naptári év során forgalomba hozott termékek éves átlagértékének vagy a szervezet tagjai által ugyanabban az időszakban forgalomba hozott termelésnek a 3%-át. Az újonnan elismert termelői szervezetek esetében ez a támogatás nem haladhatja meg a szervezet tagjai által az előző három naptári év során forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 3%-át.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az (2) bekezdésben említett támogatásban kizárólag termelői szervezetek és termelői szervezetek társulásai részesülhetnek.

Indokolás

E rendelkezés szerepel a jelenlegi ETHA-rendeletben (66. cikk). A tagállamok közötti versenytorzulás elkerülése érdekében fontos a végrehajtására vonatkozó közös szabályok fenntartása.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása

Halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és tárolása

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához szükséges beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul az 1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt és az 1379/2013/EU rendeletben részletesebben meghatározott, a halászati és akvakultúra-termékek piacainak közös szervezésével kapcsolatos célkitűzések eléréséhez.

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához és tárolásához szükséges beruházásokhoz. Ez a támogatás hozzájárul az 1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt és az 1379/2013/EU rendeletben részletesebben meghatározott, a halászati és akvakultúra-termékek piacainak közös szervezésével kapcsolatos célkitűzések eléréséhez.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ETHA támogatást nyújthat a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának, valamint a termelői szervezetek és a tudományos szervezetek közötti partnerség előmozdításának az innovációjához.

Indokolás

Valódi innovációra van szükség a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának területén, például a digiturizmus és a halturizmus irányába való elmozdulás tekintetében, és ezt a célkitűzést nem említi konkrétan az 1380/2013/EU rendelet 35. cikke.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E cikk értelmében a támogatások kizárólag az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkében biztosított pénzügyi eszközökön keresztül, valamint a szóban forgó rendelet 10. cikkének megfelelően az InvestEU-n keresztül nyújthatók.

(2)  E cikk értelmében a támogatások vissza nem térítendő támogatás formájában és az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkében biztosított pénzügyi eszközökön keresztül, valamint a szóban forgó rendelet 10. cikkének megfelelően az InvestEU-n keresztül nyújthatók.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozó üzemeinek fejlesztését a tagállamok a strukturális alapok más forrásainak bevonásával is támogathatják.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a. cikk

 

Tárolási támogatás

 

(1)  Az ETHA az alábbiak szerint támogathatja az 1379/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékeket tároló, elismert termelői szervezeteknek és termelői szervezetek társulásainak nyújtandó ellentételezést, amennyiben a termékeket az említett rendelet 30. és 31. cikkével összhangban a következő feltételek mellett tárolják:

 

a)  a tárolási támogatás összege nem haladhatja meg a szóban forgó termékek stabilizálásához és tárolásához szükséges intézkedések technikai és pénzügyi költségeinek összegét;

 

b)  a tárolási támogatásra jogosult mennyiségek nem haladják meg az érintett termékek termelői szervezet által évente értékesítésre kínált mennyiségének 15%-át;

 

c)  az évente nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezet tagjai által a 2016–2018 közötti időszakban forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 2%-át. E pont alkalmazásában, amennyiben a termelői szervezet tagjai a 2016 és 2018 közötti időszakban nem hoztak forgalomba terméket, a tagok által az első három termelési évben forgalomba hozott termékek átlagos éves értékét kell figyelembe venni.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett támogatás kizárólag a termékek emberi fogyasztás céljára történő forgalomba bocsátását követően nyújtható.

 

(3)  A tagállamok a következők szerint határozzák meg a területükön alkalmazandó technikai és pénzügyi költségek összegét:

 

a)  a technikai költségeket minden évben az adott termékek stabilizálásához és a tárolásához szükséges intézkedésekhez kapcsolódó közvetlen költségek alapján kell kiszámítani;

 

b)  a pénzügyi költségeket minden évben az egyes tagállamokban évente megállapított kamatlábat alkalmazva kell kiszámítani; a technikai és a pénzügyi költségeket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

 

(4)  A tagállamok ellenőrzéseket végeznek annak biztosítására, hogy a tárolási támogatásban részesülő termékek eleget tegyenek az e cikkben megállapított feltételeknek. Az ilyen ellenőrzések céljából a tárolási támogatás kedvezményezettjei minden egyes – raktárban elhelyezett, majd emberi fogyasztás céljára később újra piaci forgalomba hozott – termékkategória esetében készletnyilvántartást vezetnek.

Indokolás

A halászat idényjellegű tevékenység, a hozama pedig bizonytalan lehet, és olykor meghaladhatja a piaci igényeket. Ezért szükség van arra, hogy a gazdasági szereplők kezelni tudják a többlettermelést, mégpedig oly módon, hogy a termelés egy részét tárolják, mielőtt azt a fogások csökkenésekor újra értékesíteni kezdenék. Ennek eléréséhez az ETHA-nak továbbra is támogatnia kell azokat a termelői szervezeteket, amelyeknek átmeneti tárolási mechanizmusra van szükségük az emberi fogyasztásra szánt halászati termékekhez.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

2 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása

3. prioritás: Az ökológiai korlátokon belüli fenntartható kék gazdaság elősegítése és a virágzó part menti, szigeti és vízparti közösségek támogatása

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a helyi gazdaságok és közösségek fenntartható fejlődéséhez az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 25. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztésen keresztül.

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a fenntartható kék gazdaság és a helyi közösségek jóléte számára kedvező körülmények megteremtéséhez az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 25. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztésen keresztül.

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ETHA-támogatás alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. cikkében említett közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a helyi közösségek jobban kiaknázzák és kihasználják a fenntartható kék gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint a javukra fordítsák és erősítsék a környezeti, kulturális, társadalmi és humán erőforrásokat.

(2)  Az ETHA-támogatás alkalmazásában az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 26. cikkében említett közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák biztosítják, hogy a helyi közösségek jobban kiaknázzák és kihasználják az ökológiai korlátokon belüli fenntartható kék gazdaságban rejlő lehetőségeket, valamint a javukra fordítsák és erősítsék a környezeti, kulturális, társadalmi és humán erőforrásokat.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A stratégiáknak összhangban kell állniuk a releváns területen feltárt lehetőségekkel és igényekkel és a 4. cikkben meghatározott uniós prioritásokkal. A stratégiák a halászatra összpontosító stratégiáktól a halászati területek diverzifikációjára irányuló átfogóbb stratégiákig terjedhetnek. A stratégiáknak túl kell mutatniuk a műveletek puszta összegyűjtésén vagy az ágazati intézkedések egyszerű egymás mellé rendelésén.

Indokolás

Különböző stratégiák létezhetnek. A stratégiák szélesebb hatókörrel rendelkeznek, mint a műveletek egyszerű sorozata vagy az ágazati intézkedések kombinációja. E rendelkezés beillesztése adott esetben lehetővé teszi a csak az ETHA által társfinanszírozott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák kialakítását és végrehajtását, a több alapból finanszírozott stratégiákon túl. A 3. prioritás esetében a közös rendelkezésekről szóló rendelettervezetben bevezetett szabályok miatt nem lehet kérdéses a szabályok rugalmassága. E folyamat folytatásaként az ETHA-rendelet lehetővé teszi, hogy a helyes irányba fejlesszék tovább ezt.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az ebben az ágazatban hozott intézkedéseknek összhangban kell lenniük a regionális fejlesztési stratégiákkal, hogy lehetővé tegyék a kék gazdaság növekedését és a part menti területek hozzáadott értékének megteremtését.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A tagállamok együttes gazdálkodási rendszereket vezetnek be annak biztosítása érdekében, hogy megvalósítsák e rendelet célkitűzéseit, figyelembe véve a helyi halászat realitásait.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tengerrel kapcsolatos ismeretek

A tengerrel és az édesvizekkel kapcsolatos ismeretek

Indokolás

Az édesvizekre is ki kell terjeszteni az adatgyűjtést.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ETHA támogatást nyújthat adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához azzal a céllal, hogy bővüljenek a tengeri környezet állapotáról rendelkezésre álló ismeretek az alábbiak érdekében:

Az ETHAA támogatást nyújthat adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, elemzéséhez, feldolgozásához és felhasználásához is azzal a céllal, hogy bővüljenek a tengeri és édesvízi környezet állapotáról, a hobbihorgászatról és a hobbihorgászat ágazatáról rendelkezésre álló ismeretek az alábbiak érdekében:

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a 665/2008/EK bizottsági határozat1a, a 2010/93/EU bizottsági határozat1b, az (EU) 2016/1651 bizottsági végrehajtási határozat1c és az adatgyűjtés keretrendelet szerinti adatgyűjtési követelmények teljesítése;

 

____________________

 

1a A Bizottság 2008. július 14-i 665/2008/EK rendelete a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló 199/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 186., 2008.7.15., 3. o.).

 

1b A Bizottság 2009. december 18-i 2010/93/EU határozata a 2011–2013 közötti időszak vonatkozásában a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló többéves közösségi program elfogadásáról (HL L 41., 2010.2.16., 8. o.).

 

1c A Bizottság (EU) 2016/1251 végrehajtási határozata (2016. július 12.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó, a 2017–2019 közötti időszakra szóló többéves uniós program elfogadásáról (HL L 207., 2016.8.1., 113. o.).

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a KHP-rendelet szerinti adatgyűjtési követelmények teljesítése;

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az adatminőség és -megosztás javítása az európai tengeri megfigyelési és adathálózatban (EMODNET).

c)  az adatminőség és -megosztás javítása az európai tengeri megfigyelési és adathálózatban (EMODNET) és az édesvizekre vonatkozó más adatgyűjtési hálózatokban;

Indokolás

Az édesvizekre is ki kell terjeszteni az adatgyűjtést.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  növelni kell a hobbihorgászat fogásaira vonatkozó megbízható adatokat;

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  beruházások a tengerszennyezés – különösen a műanyagszennyezés – elemzése és megfigyelésébe a helyzetre vonatkozó adatok megsokszorozása érdekében;

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  a tengeri műanyaghulladékkal és annak koncentrációjával kapcsolatos ismeretek fokozása.

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A biztonságos, védett, tiszta és fenntartható gazdálkodás keretében kezelt tengerekre és óceánokra vonatkozó célkitűzéssel összhangban az ETHA hozzájárul az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható fejlesztési menetrendje 14. fenntartható fejlesztési céljának megvalósításához.

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett tevékenységekre vonatkozó támogatás a 19. cikkben meghatározott feltételekkel hozzájárulhat az Unió halászati ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez és végrehajtásához is.

(2)  Az (1) bekezdésben említett tevékenységekre vonatkozó támogatás a 19. cikkben meghatározott feltételekkel hozzájárulhat az Unió halászati ellenőrzési és vizsgálati rendszerének fejlesztéséhez és végrehajtásához is.

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29a. cikk

 

Természet- és fajvédelem

 

Az ETHA támogatást nyújt az ENSZ Természetvédelmi Világchartája, és különösen annak 21., 22., 23. és 24. cikke keretébe illeszkedő természetvédelmi tevékenységek végrehajtásához.

 

Az ETHA támogatást nyújt továbbá a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat, a tengeri fajok orvhalászata és a halállományokra nézve károsnak tartott fajok lemészárlása elleni küzdelmet szolgáló eszközök összevonása érdekében a nemzetközi fórumok, szervezetek, szervek és intézmények közötti és a velük folytatott önkéntes együttműködésre és koordinációra irányuló tevékenységekhez.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

2 cím – 5 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Va. fejezet – A „legkülső régiók”

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

29 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29b. cikk

 

A megosztott irányítás keretébe tartozó költségvetési források

 

(1)  A legkülső régiókban végzett műveletek esetében az V. melléklet1a szerint megállapított uniós támogatásból minden érintett tagállam legalább az alábbi összeget allokálja:

 

a)  114 000 000 EUR 2018-as változatlan árakon (azaz 128 566 000 EUR folyó áron) az Azori-szigetek és Madeira számára;

 

b)  91 700 000 EUR 2018-as változatlan árakon (azaz 103 357 000 EUR folyó áron) a Kanári-szigetek számára,

 

c)  146 500 000 EUR 2018-as változatlan árakon (azaz 165 119 000 EUR folyó áron) Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és Saint-Martin számára.

 

(2)  Minden tagállam meghatározza, hogy az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi keretből mekkora részt különít el a 29d. cikkben említett ellentételezésre.

 

(3)  Az e rendelet 9. cikkének (8) bekezdésétől és az (EU) xxx/xxx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 19. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, valamint a változó feltételek figyelembevétele érdekében a tagállamok évente kiigazíthatják a támogatható halászati termékek jegyzékét és mennyiségeit, valamint a 29d. cikkben említett ellentételezés mértékét, azzal a feltétellel, hogy tiszteletben tartják az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett összegeket. Az ilyen kiigazítások csak olyan mértékben lehetségesek, hogy megfelelő mértékben növeljék vagy csökkentsék ugyanazon tagállam valamely másik régiójának az ellentételezési terveit. A tagállamok előre tájékoztatják a Bizottságot a kiigazításokról.

 

____________________

 

1a  E számokat az 5. cikk (1) bekezdésében szereplő elfogadott számok szerint kell kiigazítani.

(A 6. cikk szövege)

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

29 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29c. cikk

 

Cselekvési terv

 

(1)  Programjuk részeként az érintett tagállamok a 6. cikk (2) bekezdésében említett minden legkülső régió vonatkozásában cselekvési tervet készítenek az alábbi elemekkel:

 

a)  a halászati erőforrások fenntartható kiaknázására és a fenntartható kék gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó stratégia;

 

b)  a tervezett főbb intézkedések és a hozzájuk tartozó pénzeszközök leírása, ideértve az alábbiakat:

 

i.  a halászati és akvakultúra-ágazat II. cím szerinti strukturális támogatása;

 

ii.  a 29d. cikkben említett többletköltségek ellentételezése, ideértve a halászati és akvakultúra-termékek jegyzékét és mennyiségét és a kártérítés szintjét;

 

iii.  egyéb olyan, a fenntartható kék gazdaságba történő beruházások, amelyek szükségesek a partvidék fenntartható fejlődéséhez.

(A 9. cikk szövege)

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

29 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29d. cikk

 

A kis part menti halászflották megújítása és a kapcsolódó intézkedések

 

(1)  A 13. cikk a) és b) pontjának és 16. cikknek a sérelme nélkül az ETHA a legkülső régiókban támogathatja a következőket:

 

a)  a kisüzemi part menti halászatok megújítása, többek között új hajók építése és beszerzése azon kérelmezők számára, akik elsődleges lajstromozási helye a támogatás igénylésének időpontjában abban a legkülső régióban található, ahol az új hajót felveszik a hajólajstromba, és akik összes fogásukat e régiók kikötőiben rakodják ki, az emberi biztonság növelése, az uniós és nemzeti higiéniai előírásoknak, valamint a fedélzeti egészségügyi és munkafeltételeknek való megfelelés, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem és a nagyobb környezeti hatékonyság érdekében. A támogatással beszerzett hajó nyilvántartásba vételét a legkülső régióban fenn kell tartani a támogatás odaítélésétől számítva legalább 15 évig. Ha e feltétel nem teljesül, a támogatást arányosan meg kell téríteni, figyelembe véve a meg nem felelés jellegét, súlyosságát, időtartamát és ismétlődését. A halászati flotta e megújításának a kapacitás engedélyezett felső határértékén belül kell maradnia, és meg kell felelnie a közös halászati politika célkitűzéseinek.

 

b)  fő- vagy segédhajtómű cseréje vagy korszerűsítése. Az új hajtómű vagy a korszerűsített hajtómű teljesítménye meghaladhatja a jelenlegi hajtómű teljesítményét abban az esetben, ha a tengeri biztonság miatt indokoltan szükséges a megnövelt teljesítmény, és az nem jár együtt az érintett hajó felderítő képességének növelésével;

 

c)  halászhajók szerkezeti fa testének részleges felújítása, ha erre a tengeri biztonság miatt objektív hajóépítészeti műszaki kritériumok szerint szükség van;

 

d)  kikötők, kikötői infrastruktúra, kirakodási helyek, aukciós csarnokok, hajógyárak és hajóépítő és -javító műhelyek építése és korszerűsítése, amennyiben ez hozzájárul a fenntartható halászathoz;

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

29 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29f. cikk

 

Állami támogatás

 

(1)  A 8. cikk sérelme nélkül az EUMSZ I. mellékletében felsorolt azon halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 107., 108. és 109. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság az EUMSZ 108. cikkével összhangban működési támogatást engedélyezhet az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiók halászati és akvakultúra-termékeket termelő, feldolgozó és forgalmazó ágazataiban, az ezekben a régiókban jellemző, az elszigeteltséggel, szigetjelleggel és a rendkívül távoli elhelyezkedésből adódó nehézségek enyhítése céljából.

 

(2)  A tagállamok további finanszírozást adhatnak a 29d. cikkben említett ellentételezési terv végrehajtására. Ilyen esetekben az állami támogatást a tagállamok bejelentik a Bizottságnak, melyet az – az említett terv részeként – e rendelettel összhangban jóváhagyhat. Az ekképpen bejelentett állami támogatás az EUMSZ 108. cikke (3) bekezdésének első mondata alapján bejelentett támogatásnak minősül.

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

29 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29g. cikk

 

Felülvizsgálat – POSEI

 

A Bizottság 2023. december 31-ig jelentést nyújt be e fejezet rendelkezéseinek a végrehajtásáról, és szükség esetén megfelelő javaslatokat terjeszt elő. A Bizottság értékeli egy távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási program (POSEI) tengerügy és halászat számára való létrehozásának a lehetőségét.

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

32a. cikk

 

Tengerpolitika és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése

 

Az ETHAA az innovatív projektek finanszírozására szolgáló regionális platformok fejlesztésén keresztül támogatja az integrált tengerpolitika végrehajtását és a fenntartható kék gazdaság növekedését.

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 90. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság egy kifizetési kérelem egészére vagy egy részére megszakíthatja a fizetési határidőt abban az esetben, ha bizonyítéka van arra, hogy a tagállam nem tartotta be a KHP keretében érvényes szabályokat, amennyiben a meg nem felelés befolyásolja a kifizetési kérelemben lévő olyan kiadásokat, amelyekre a kifizetést kérték.

(1)  Az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 90. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság egy kifizetési kérelem egészére vagy egy részére megszakíthatja a fizetési határidőt abban az esetben, ha bizonyítéka van arra, hogy a tagállam nem tartotta be a KHP vagy a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog keretében érvényes szabályokat, amennyiben a meg nem felelés befolyásolja a kifizetési kérelemben lévő olyan kiadásokat, amelyekre a kifizetést kérték.

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 91. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján egészben vagy részben felfüggesztheti a program időközi kifizetéseit abban az esetben, ha a tagállamok súlyosan megsértik a KHP szabályait, és az ebből eredő kötelezettségszegés befolyásolhatja az időközi kifizetés iránti kérelemmel érintett kifizetési kérelemben szereplő kiadásokat.

(1)  Az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 91. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján egészben vagy részben felfüggesztheti a program időközi kifizetéseit abban az esetben, ha a tagállamok súlyosan megsértik a KHP vagy a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog szabályait, és az ebből eredő kötelezettségszegés befolyásolhatja az időközi kifizetés iránti kérelemmel érintett kifizetési kérelemben szereplő kiadásokat.

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a közös halászati politika keretébe tartozó szabályok tagállam általi súlyos megsértésének esetei érintenek egy kifizetési kérelemben szereplő kiadást, és ez a kifizetés a 34. cikk szerinti felfüggesztéséhez vezetett, illetve ha az érintett tagállam továbbra sem bizonyítja, hogy megtette a szükséges korrekciós intézkedéseket az alkalmazandó szabályok jövőbeli betartásának és végrehajtásának biztosítása érdekében.

b)  a közös halászati politika vagy a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog keretébe tartozó szabályok tagállam általi súlyos megsértésének esetei érintenek egy kifizetési kérelemben szereplő kiadást, és ez a kifizetés a 34. cikk szerinti felfüggesztéséhez vezetett, illetve ha az érintett tagállam továbbra sem bizonyítja, hogy megtette a szükséges korrekciós intézkedéseket az alkalmazandó szabályok jövőbeli betartásának és végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a korrekció összegéről való döntésnél figyelembe veszi a közös halászati politika keretébe tartozó szabályok tagállam vagy kedvezményezett általi súlyos megsértésének jellegét, súlyosságát, tartamát és ismétlődő jellegét, illetve azt, hogy az ETHA-ból származó támogatás az érintett kedvezményezett gazdasági tevékenységéhez képest mennyire jelentős.

(2)  A Bizottság a korrekció összegéről való döntésnél figyelembe veszi a közös halászati politika vagy a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog keretébe tartozó szabályok tagállam vagy kedvezményezett általi súlyos megsértésének jellegét, súlyosságát, tartamát és ismétlődő jellegét, illetve azt, hogy az ETHA-ból származó támogatás az érintett kedvezményezett gazdasági tevékenységéhez képest mennyire jelentős.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Abban az esetben, ha nem állapítható meg pontosan a közös halászati politika keretébe tartozó szabályok tagállamok általi megsértésével kapcsolatos kiadás összege, a Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően átalányalapú vagy extrapolált pénzügyi korrekciót alkalmaz.

(3)  Abban az esetben, ha nem állapítható meg pontosan a közös halászati politika vagy a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog keretébe tartozó szabályok tagállamok általi megsértésével kapcsolatos kiadás összege, a Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően átalányalapú vagy extrapolált pénzügyi korrekciót alkalmaz.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Minden egyes tagállam közzéteszi az (1) bekezdésben említett jelentést mind az eredeti nyelven, mind pedig az Európai Bizottság egyik munkanyelvén.

Indokolás

A tagállamok által a 2020 utáni időszakra vonatkozó ETHA-rendelet végrehajtásáról készített éves teljesítményjelentéseket rendszeresen közzé kell tenni az Európai Bizottság weboldalán, összhangban az Aarhusi Egyezményben az átláthatóság és a civil társadalom döntéshozatali eljárásokban való részvétele tekintetében előírt kötelezettségekkel.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az (1) bekezdésben említett jelentést rendszeresen közzé kell tenni az Európai Bizottság weboldalán.

Indokolás

A 2020 utáni időszakra szóló ETHA-rendelet arra kötelezi a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy gyűjtsék össze a finanszírozott műveletek bevált gyakorlatainak példáit, és tegyék ezeket közzé a saját weboldalaikon, elősegítve és ösztönözve ezzel a további bevált gyakorlatokat.

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Minden tagállam és a Bizottság közzéteszi a bevált gyakorlatokról szóló jelentéseket a saját weboldalán.

Indokolás

A 2020 utáni időszakra szóló ETHA-rendelet arra kötelezi a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy gyűjtsék össze a finanszírozott műveletek bevált gyakorlatainak példáit, és tegyék ezeket közzé a saját weboldalaikon, elősegítve és ösztönözve ezzel a további bevált gyakorlatokat.

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság közzéteszi a (7) bekezdésben említett végrehajtási aktusok elfogadásához kapcsolódó összes releváns dokumentumot.

Indokolás

A 2020 utáni időszakra szóló ETHA-rendelet az átláthatóság miatt előírja, hogy a végrehajtásával kapcsolatos minden releváns dokumentumot közzé kell tennie az Európai Bizottság weboldalán.

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a Horizont Európa kutatás-fejlesztési program forrásainak lehető legnagyobb mértékű bevonása, hogy támogassák és ösztönözzék a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket a halászati és akvakultúra-ágazatban;

Indokolás

Van egy súlyos hiányosság a jogalkotási javaslatban, mégpedig az,hogy nem növeli az akvakultúra-ágazat részarányát az uniós kutatás-fejlesztési forrásokban. Ezen változtatni kell. Valóban rá kell mutatni arra, hogy a jövőbeli Horizont Európa kutatás-fejlesztési program forrásait a lehető legnagyobb mértékben a halászok és az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

3 cím – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén

2. prioritás: Hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható halászat, akvakultúra és piacok révén

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. cikkének megfelelően támogatja a piacra vonatkozó ismeretek Bizottság által történő kidolgozását és terjesztését a halászati és akvakultúra-termékek vonatkozásában.

Az ETHA az 1379/2013/EU rendelet 42. cikkének megfelelően támogatja a piacra vonatkozó ismeretek Bizottság által történő kidolgozását és terjesztését a halászati és akvakultúra-termékek vonatkozásában, mégpedig egy akvakultúrával foglalkozó statisztikai információs hálózat (ASIN-RISA) létrehozásával.

Indokolás

Az akvakultúrával foglalkozó statisztikai információs hálózat létrehozása nagyon fontos.

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

3 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása

3. prioritás: A fenntartható kék gazdaság megfelelő feltételeinek és a virágzó part menti közösségek érdekében az egészséges tengeri környezet támogatása

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tengerpolitika és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése

Tengerpolitika és a tengereken és édesvízben ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdaság fejlesztése;

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ETHA az alábbi eszközökkel segíti a tengerpolitika végrehajtását:

Az ETHAA az alábbi eszközökkel segíti a tengerpolitika végrehajtását és a fenntartható kék gazdaság fejlesztését:

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens kék gazdaság előmozdítása;

a)  a tengereken és édesvízben ökológiai korlátokon belül fejlődő fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens kék gazdaság előmozdítása, amely biztosítja az emberi jólétet és a jó környezeti állapotot;

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a tengeri rendszerek diverzitásának, termelékenységének, ellenálló képességének és a belső értékének helyreállítása, védelme és fenntartása;

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tengerpolitika integrált irányításának és kezelésének előmozdítása, ideértve a tengeri területrendezést, a tengermedence-stratégiákat és a regionális tengeri együttműködést;

b)  a tengerpolitika integrált irányításának és kezelésének előmozdítása, ideértve a tengeri területrendezést, a tengermedence-stratégiákat, a regionális tengeri együttműködést, az EU makroregionális stratégiáit és a határokon átnyúló együttműködést;

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a felelős termelés és fogyasztás, a tiszta technológiák, a megújuló energia és a körforgásos anyagáramlás előmozdítása;

Indokolás

A fenntartható kék gazdaság azt jelenti, hogy minden gazdasági, társadalmi és környezeti tevékenység a tengeri ökoszisztéma szerves részét képezi, és ezért fenn kell tartani az egyensúlyt a helyi part menti közösségek életkörülményeinek és jólétének javítása és a tengeri ökoszisztémák védelme között. A fenntartható kék gazdaság csak akkor teremt gazdasági értéket a tengeri környezetből, ha azt olyan módon hajtják végre, amely megőrzi és védi a tengeri erőforrásokat és ökoszisztémákat.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kutatás, az innováció és a technológia transzferének és elterjedésének fokozása a fenntartható kék gazdaságban, ideértve az európai tengeri megfigyelési és adathálózatot (EMODNET);

c)  a kutatás, az innováció és a technológia transzferének és elterjedésének fokozása a fenntartható kék gazdaságban, ideértve az európai tengeri megfigyelési és adathálózatot (EMODNET), valamint az édesvizekre vonatkozó más adatgyűjtési hálózatokban, annak biztosítása érdekében, hogy a technológia és a hatékonyság terén jelentkező nyereséget ne írja felül a növekedés, hogy a hangsúly a jelen és a jövő nemzedékeinek szükségleteit kielégítő fenntartható gazdasági tevékenységeken maradjon, és hogy a körforgásos gazdaságon belül a műanyagokra irányuló európai stratégiával összhangban kidolgozzák a körforgásos gazdaságra való áttéréshez szükséges eszközöket és kapacitásokat;

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a tengerészeti készségek, az óceánokkal kapcsolatos ismeretek javítása, és a fenntartható kék gazdaságra vonatkozó társadalmi-gazdasági adatok megosztása;

d)  a tengerészeti készségek, az óceánokkal és édesvizekkel kapcsolatos ismeretek javítása, és a fenntartható kék gazdaságra vonatkozó társadalmi-gazdasági és környezeti adatok megosztása;

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a tengeri és part menti biológiai sokféleség védelmére és helyreállítására irányuló intézkedések, valamint az ökoszisztémák védelmét szolgáló intézkedések támogatása, amelyek ellentételezéseket nyújtanak azon halászok számára, akik az elvesztett halászeszközök és a tengeri hulladék tengerből történő begyűjtésében szerepet vállalnak.

Indokolás

Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

43a. cikk:

 

Befektetési döntések a kék gazdaságban

 

A fenntartható kék gazdaság keretében hozott befektetési döntéseket a legjobb elérhető tudományos tanácsadásnak kell alátámasztania, hogy elkerüljék a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek veszélyeztethetik a hosszú távú fenntarthatóságot. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő tudás vagy információ, az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni mind a közszférában, mind pedig a magánszektorban, mivel potenciálisan káros hatású intézkedéseket hozhatnak meg.

Indokolás

Az elővigyázatosság elve a Szerződés, a Riói Nyilatkozat és a tengeri környezet védelmére vonatkozó egyéb nemzetközi megállapodások és egyezmények egyik sarokköve.

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a vonatkozó nemzetközi megállapodások, intézkedések és eszközök megvalósítása a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében;

e)  a vonatkozó nemzetközi megállapodások, intézkedések és eszközök megvalósítása a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében, valamint intézkedések és eszközök bevezetése a tengeri környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében, különös tekintettel a tengeri madarak, tengeri emlősök és tengeri teknősök járulékos fogásaira;

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

45 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

45a. cikk

 

Az óceánok megtisztítása

 

Az ETHA támogatást nyújt olyan tevékenységek végrehajtásához, amelyek lehetővé teszik a tengerek és óceánok mindenfajta szennyeződéstől, és elsősorban a műanyagoktól, a műanyag-szigetektől, valamint a veszélyes vagy radioaktív hulladékoktól való megtisztítását.

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 a)  Az e rendelethez kapcsolódó kifizetési eljárásokat fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy csökkenjen a halászokra nehezedő gazdasági teher. A Bizottság értékeli a jelenlegi teljesítményt a kifizetési folyamat javítása és felgyorsítása érdekében.

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ETHA keretében a vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) xx/xx rendelettel [InvestEU rendelet] és az (EU) xx/xx rendelet [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] X. címével összhangban kell végrehajtani.

Az ETHA keretében a vegyesfinanszírozási műveleteket az (EU) xx/xx rendelettel [InvestEU rendelet] és az (EU) xx/xx rendelet [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] X. címével összhangban kell végrehajtani. E rendeletnek a Hivatalos Lapban történő közzétételét követő négy hónapban a Bizottság részletes iránymutatásokat mutat be a tagállamoknak a vegyesfinanszírozási műveletek nemzeti operatív programokban történő, az ETHA-nak megfelelő végrehajtásáról, miközben különös figyelmet fordít a helyi szereplők által a helyi fejlesztésben végrehajtott vegyesfinanszírozási műveletekre.

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A III. cím keretében nyújtott támogatás időközi értékelését a támogatás végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a támogatás végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

(2)  A III. cím keretében nyújtott támogatás időközi értékelését a támogatás végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a támogatás végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Ezt az értékelést egy európai bizottsági jelentés formájában végzik el, és az részletesen felméri a végrehajtás minden sajátos szempontját.

Indokolás

Ahogy azt az Elnökök Értekezlete is hangsúlyozta, nem csak a véglegesen értékelésnek, hanem az időközi értékelésnek is egy kellően részletes jelentésen kell alapulnia, hogy lehetővé tegyék az alap teljesítményének megfelelő értékelését.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(4)  A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben említett értékelő jelentéseket közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

Indokolás

Ahogy azt az Elnökök Értekezlete is hangsúlyozta, nem csak a véglegesen értékelésnek, hanem az időközi értékelésnek is egy kellően részletes jelentésen kell alapulnia, hogy lehetővé tegyék az alap teljesítményének megfelelő értékelését.

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság adott esetben a (2) bekezdésben említett jelentés alapján módosításokat javasolhat ehhez a rendelethez.

Indokolás

Ahogy azt az Elnökök Értekezlete is hangsúlyozta, nem csak a véglegesen értékelésnek, hanem az időközi értékelésnek is egy kellően részletes jelentésen kell alapulnia, hogy lehetővé tegyék az alap teljesítményének megfelelő értékelését.

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egy tagállamban vagy a munkaprogramban felsorolt valamely harmadik országban letelepedett jogalanyok a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételek szerint;

a)  egy tagállamban, egy tengerentúli országban, vagy területen vagy a munkaprogramban felsorolt valamely harmadik országban letelepedett jogalanyok a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételek szerint;

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bármely nemzetközi szervezet vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany.

b)  bármely nemzetközi szervezet, beleértve a szakmai szervezeteket is, vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.

Indokolás

A Bizottság végrehajtási hatásköreibe tartozó ügyek, mint például a tagállamok teljesítményértékeléseinek formai követelményei és tartalmi előírásai olyan jelentőségűek, hogy a tagállamok észszerű beavatkozását vonják maguk után. A tanácsadó-bizottsági eljárás nem biztosítja ezt, hanem az irányítóbizottsági eljárást kell előírni.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 oszlop – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén

Hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható halászat, akvakultúra és piacok révén

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 oszlop – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása

A fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti és szigeti közösségek támogatása

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 oszlop – 3 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós halászflotta nyereségességének alakulása

Az uniós halászflotta nyereségességének és a foglalkoztatásnak az alakulása

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 oszlop – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A védelmi, fenntartási és helyreállítási intézkedések hatálya alá tartozó Natura 2000 területek és más, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv szerinti védett tengeri területek kiterjedése (ha)

A tengeri környezetre vonatkozó cselekvési tervben megjelölt környezeti célkitűzések teljesítésének mértéke a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvnek megfelelően, vagy – annak hiányában – a védelmi, fenntartási és helyreállítási intézkedések hatálya alá tartozó Natura 2000 területek és más, a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv szerinti védett tengeri területek jelentős pozitív eredményei

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 oszlop – 6 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az uniós halászflották nyereségességének és a foglalkoztatásnak az alakulása

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 sor – 4 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

75%

85%

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 11 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

2

23 cikk

2,1

75%

 

Akvakultúra

 

 

Módosítás

2

23 cikk

2,1

85%

 

Akvakultúra

 

 

 

Halászat

2,1

75%

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 11 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

 

Módosítás

2

23a. cikk

X

75%

 

Az akvakultúrával foglalkozó statisztikai információs hálózat

 

 

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 12 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

2

24 cikk

2,1

75%

 

Halászati és akvakultúra-termékek forgalmazása

 

 

Módosítás

3

24 cikk

3,1

75%

 

Halászati és akvakultúra-termékek forgalmazása

 

 

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 13 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

2

25. cikk

2,1

75%

 

Halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása

 

 

Módosítás

3

25. cikk

3,1

75%

 

Halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása

 

 

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 sor– 3 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

30%

55%

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 6 sor– 2 oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

A távoli görög szigeteken, valamint a horvátországi Dugi Otok, Vis, Mljet és Lastovo szigeteken végrehajtott műveletek

 

Módosítás

 

A távoli ír szigeteken és görög szigeteken, valamint a horvátországi Dugi Otok, Vis, Mljet és Lastovo szigeteken végrehajtott műveletek

 

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 17 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

16a.

A közösségi projektek kedvezményezettjei által végrehajtott műveletek

60%

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 17 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

16b.

Szakmaközi szervezet, termelői szervezet vagy termelői szervezetek társulása által végrehajtott műveletek

75%

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 9 sor – 4 oszlop

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

40%

50%

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 11 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

 

Módosítás

22a. cikk Tudományos kutatás és adatgyűjtés a vándormadarak akvakultúrára gyakorolt hatásáról

2,1

0%

100%

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 13 sor – 4 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

40%

75%

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 14 sor – 4 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

0%

20%

(1)

HL C …………. ..... o.

(2)

HL C 361., 2018.10.5., 9. o.


INDOKOLÁS

A BIZOTTSÁGI JAVASLAT HÁTTERE

A bizottsági javaslat célja az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) létrehozása a 2021–2027 közötti időszakra. Az Alap célja, hogy az uniós költségvetésből célzottan támogassa a közös halászati politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját és az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásait az óceánpolitikai irányítás területén, különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel összefüggésben.

Ez a finanszírozás alapvető feltétele a fenntartható halászatnak és a tengeri biológiai erőforrások megőrzésének, a tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való ellátás révén biztosított élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék gazdaság növekedésének, valamint az egészséges, biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengereknek és óceánoknak.

Tekintettel arra, hogy az óceánok hasznosításában globális tényezőnek számít, valamint a tengeri eredetű élelmiszerek ötödik legnagyobb előállítója, az Unió komoly felelősséggel bír az óceánok és erőforrásaik megóvása, megőrzése és fenntartható hasznosítása terén. A tengerek és óceánok megőrzése valóban elengedhetetlen a világ gyorsan növekvő népessége számára. Ez az Unió számára egyúttal társadalmi-gazdasági érdek is: a fenntartható kék gazdaság ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a munkahelyek létrejöttét és a növekedést, előmozdítja a kutatást és az innovációt, valamint az óceánenergia révén hozzájárul az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a biztonságos és védett tengerek és óceánok a hatékony határellenőrzés és a tengeri vonatkozású bűncselekmények elleni globális küzdelem szempontjából is létfontosságúak, mivel ily módon kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai. Ezekhez a prioritásokhoz az ETHA-n keresztül biztosított uniós pénzügyi támogatásra van szükség.

AZ ELŐADÓ ÁLLÁSPONTJA

Egy költségvetés, amely megfelel az ágazat igényeinek

Az új halászati alap a 2021–2027-es költségvetési időszakot fogja fedni, és a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó európai bizottsági javaslat szerint 6,14 milliárd eurós pénzügyi kerettel rendelkezik majd. Ez az ETHA jelenlegi költségvetéséhez képest 5%-os csökkenést jelent. A Bizottság ugyanakkor javasolja a megosztott irányítás keretében felhasználható források csökkentését, hogy több forrást irányozhasson elő a közvetlen és közvetett irányítás számára.

Az előadó hangsúlyozza az európai tengeri, halászati és akvakultúra-ágazat fontosságát, amely több mint 85 000 hajót működtet, a teljes láncban több mint 340 000 főt foglalkoztat, és több mint 6 000 000 tonna jó minőségű és tápanyagokban gazdag halat és tengeri eredetű élelmiszert állít elő a halászat és az akvakultúra révén. Az ágazat óriási társadalmi-gazdasági hatást fejt ki számos tengerparti régióban, amelyek nagymértékben függenek ettől az ágazattól, amelyhez kulturális és néprajzi hagyományok révén is kötődnek.

A KHP végrehajtása azonban számos problémával járhat, amilyen például a visszadobások megszüntetése vagy a maximális fenntartható hozamnak (MFH) az elérése, túl a brexit által előidézett problémákon, illetve azokon az új kihívásokon, melyek nap mint nap felmerülnek a piacon és a tengeri eredetű fehérje globális termelésével összefüggésben.

Ezért fontos, hogy rendelkezésre álljon egy konkrét, jelentős, mindenki számára hozzáférhető külön halászati alap. Ugyancsak fontos az e tengeri és halászati ágazatot érintő problémák és kihívások kezeléséhez szükséges költségvetés védelme, figyelembe véve, hogy az uniós költségvetés már eleve nagyon kevés forrást irányoz elő e szakpolitikára.

A jelenlegi ETHA az Unió 2014–2020-as időszakra szóló általános költségvetésének mindössze 0,6%-a. A halászatra szánt források csökkentése szinte semmilyen hatást nem gyakorol az uniós költségvetésre, a halászok és a part menti régiók számára azonban jelentős következményekkel járhat.

A brexitet nem szabad ürügyként felhasználni a halászati finanszírozásának csökkentésére, tekintve a környezetvédelem, a termelés és a kereskedelem terén e folyamat miatt felmerülő fontos kihívásokat.

A támogatható intézkedések rugalmassága és egyszerűsítése

Általában véve helyes irányba tart a Bizottságnak az a megközelítése, amelynek keretében olyan elemeket vezet be, mint a rugalmasság a nemzeti programok kidolgozása terén és az adminisztratív egyszerűsítés. Jómagam különösen örvendetesnek tartom azt a lehetőséget, hogy az uniós régiók különböző sajátosságaihoz és kihívásaihoz igazodó megoldások kínálhatók fel, elkerülve az univerzális megközelítést. E megközelítés végső eredményeit illetően azonban továbbra is felmerülnek kétségek.

A javaslat láthatóan azon az elven alapul, hogy minden intézkedés megengedett, amely kifejezetten nem tiltott, noha ez az elv kifejezetten nem szerepel a rendelet szövegében, ami zavart idézhet elő.

Még rosszabb, és a szöveg értelmezését még inkább megnehezíti, hogy a Bizottság számos olyan intézkedés finanszírozását javasolja, amelyet a szöveg nem határoz meg, azzal a feltétellel, hogy az a jövőbeli rendeletben az egyes „prioritások” keretében azonosított „támogatási területekbe” besorolható ((11) preambulumbekezdés). Az 1. prioritás – „fenntartható halászat” – alatt azonban például mindössze a következő „támogatási területek” szerepelnek: a halászat és a halászflották irányítása (a végleges beszüntetés előtérbe helyezésével); a halászati tevékenységek rendkívüli szüneteltetése; ellenőrzés és végrehajtás; adatgyűjtés; ellentételezési rendszer a legkülső régiókban; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása. A kérdés ezután úgy szól, hogy e „támogatási területeken” belül kérhető-e például finanszírozás a jelenlegi ETHA keretében finanszírozott bizonyos intézkedésekre, így például a következőkre: innováció; tanácsadási szolgáltatások; halászok és tudósok közötti partnerség; a humán tőke előmozdítása; diverzifikáció; fiatal halászok; egészségvédelem; kedvezőtlen időjárási jelenségek; és egy sor egyéb.

Továbbá, a jövőbeli alap rugalmassága attól is függ, hogy a tagállamok hogyan készítik el programjaikat. Mindegyik tagállam stratégiai prioritásokat és célkitűzéseket fog meghatározni a fenntartható halászati gazdálkodás tekintetében, menetrend mellett, amely lehetővé teszi számára, hogy megtervezze az általa megfelelőnek tartott intézkedéseket, de – ha uniós finanszírozásban kíván részesülni – azzal a kötelezettséggel, hogy el kell érnie a várt eredményeket. A Bizottság éves teljesítményértékelést fog végrehajtani, amely potenciális javító intézkedésekhez vezethet.

Jóllehet ez logikusnak tűnhet a közpénzek helyes elköltése szempontjából, az ETHA-ra és a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslat egyaránt drákói feltételeket szab meg, a szabályok pedig messze túlzottan nagy követelményeket támasztanak a közigazgatásokkal szemben. Ez nemcsak minden bizonnyal visszatartja majd a gazdasági szereplőket attól, hogy forrásokat igényeljenek, de a közigazgatásokat is elrettentheti attól, hogy nagyratörő programokat dolgozzanak ki.

Megjegyzendő, hogy a Halászati Bizottságnak nincs beleszólása a közös rendelkezésekről szóló rendelet végleges szövegébe.

Ezért fennáll annak a kockázata, hogy a jelenlegi pénzügyi időszakhoz hasonlóan ismét jelentkezik majd a források fel nem használásának problémája. A mai napig, a jelenlegi ETHA elfogadása után több mint négy évvel, a tagállamok csak az alap 11%-át költötték el, főként az összetett eljárások és a Bizottság gyenge együttműködése miatt. A halászokat, különösen a kisüzemi halászokat frusztrálják és elbátortalanítják a finanszírozás megszerzéséhez szükséges követelmények.

Következésképpen nagyobb világosságra és jogbiztonságra van szükség a gazdasági szereplők és az igazgatások számára.

Konkrét támogatási területek

Az új ETHA finanszírozni fogja az ágazat által kért ideiglenes szüneteltetési és végleges beszüntetési (leselejtezési) intézkedéseket. A javaslat azonban a feltételeket illetően rendkívül nagy igényeket támaszt.

A jövőbeli alapnak segítenie kell a halászati ágazatot abban, hogy végrehajtsa a szerkezetátalakítási folyamatot, amelyet különféle okok miatt vált szükségessé, és e folyamat olyan intézkedéseket is magában foglalhat, mint a szennyező hajtóművek cseréje és a nem biztonságos hajók korszerűsítése.

Noha az EU part menti régióiban folytatott halászati tevékenység és a part menti kisüzemi és hagyományos halászat társadalmi-gazdasági jelentőségére tekintettel az ETHA-nak külön hangsúlyt kell helyeznie e tevékenységekre, a szerkezetátalakítási folyamathoz nyújtott finanszírozásnak az egész flotta számára elérhetőnek kell lennie.

Az előadó nem ért egyet az olyan intervenciós mechanizmusok tiltásával, mint a tárolási támogatás, ami a piaci egyensúlyhiány jellemezte szélsőséges esetekben megszüntetné a reagálás lehetőségét.

Az előadó ugyancsak problematikusnak tartja, hogy az akvakultúrába való összes termelő beruházást és a feldolgozásba való összes beruházást csak pénzügyi eszközökkel finanszíroznák, amelyek ráadásul a közös rendelkezésekről szóló új rendelet hatálya alá tartoznak majd. Jóllehet rendelkezésre állnának testre szabott pénzügyi eszközök a kék gazdaságra irányuló termelő beruházásokhoz, lehetőséget kell adni arra is, hogy bizonyos intézkedések esetében közvetlen támogatást vegyenek igénybe.

A legkülső régiók sajátos esete

Az Európai Bizottság új pénzügyi kereteket javasol a legkülső régiók számára, amelyek azt a minimális összeget határozzák meg, amelyet az érintett tagállamoknak számukra elő kell irányozniuk. E kereteken belül a többletköltségek ellentételezésére szánt összeg felső határát az egyes keretek legfeljebb 50%-ában határoznák meg. Ez a jelenlegi ETHA-rendeletben az ellentételezésre a Kanári-szigeteknek juttatott források 32,7%-os és a Franciaországnak juttatott források 24,2%-os csökkenését eredményezi.

Az előadó nem érti, hogy a Bizottság milyen kritérium alapján javasolta e felső határt. Ez egy nagyon merev feltétel. A legkülső régióknak mérlegelési jogkört és megfelelő rugalmasságot kell kapniuk, hogy szükségleteiknek megfelelően oszthassák el a forrásokat. Megjegyzendő, hogy a többletköltségek ellentételezése ösztönzi a gazdasági szereplőket, hogy azon régiókban állítsanak elő és hozzanak forgalomba halászati és akvakultúrás termékeket, ahol a piacaikat alacsony költségű és alacsony minőségű termékek árasztják el. A bizottsági javaslat emiatt szembemegy az önellátás biztosítását célzó erőfeszítésekkel. Megjegyzendő, hogy az ezen intézkedésre előirányzott források felhasználása általában 100%-os.

A Bizottság javaslata nem teszi lehetővé a legkülső régiókban a kisüzemi és hagyományos flották megújítását. Az előadónak az a véleménye, hogy amennyiben a források ezt lehetővé teszik, erre lehetőséget kell adni. Nem tisztességes, hogy az EU ugyanabban a tengermedencében, ahol bizonyos legkülső régiók is találhatók, védi a fejlődő országok és a kis szigetek flottáik megújításához való jogát, ugyanakkor viszont saját területeitől megtagadja ezt a jogot.

Megjegyzendő, hogy egyes legkülső régiókban a flotta jelenleg motor nélküli fa kenukból áll, és a parttól távolabbi bőséges (többnyire nyílt vízi) halászati erőforrások kihasználatlanok maradnak. Ami azt illeti, a legkülső régiókat akkor kezdték bevonni a KHP-ba, amikor az 1990-es években bevezették a halászati erőkifejtés korlátozását, és e régiók nem pályáztak elég korán flottáik megújítására. Időközben pedig e lehetőség megszűnt.

A legkülső régiókat érintő másik fontos elem, hogy hosszú távon létre kell hozni egy eszközt, amely célzottan a halászat e régiókban való támogatására szolgál, a mezőgazdaságnak szóló POSEI-program (a távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő támogatási program) mintájára. Megjegyzendő, hogy az 1989-es tanácsi határozat, amely e programok létrehozásáról rendelkezett, valamennyi gazdasági ágazatra alkalmazandó.

A bizottsági javaslat egyik új eleme, hogy mindegyik legkülső régiónak részletes stratégiai cselekvési tervet kell előterjesztenie, aminek természetesen van értelme, de másrészről szükségtelen teherhez is vezethet, és a Bizottság elutasíthatja, hogy pénzt utaljon ki, ha nem teljesülnek a megszabott szigorú feltételek. A cselekvési tervek ugyan lehetőséget rejtenek magukban, ám végső soron korláttá is válhatnak.

Ezenkívül az állami működési támogatás legkülső régióknak való nyújtására szolgáló egyszerűsített eljárásra vonatkozó eltérés is hiányzik, amely a jelenlegi ETHA-rendeletben szerepel, és a mezőgazdaságban alkalmazott POSEI-modellt követi.

Végezetül az előadó tisztázni kívánja, hogy ahogyan a jelenlegi ETHA keretében is lehetséges volt, továbbra is lehetséges marad a lehorgonyzott FAD-ok (a halak csoportosulását előidéző eszközök) finanszírozása, mivel azt kifejezetten nem tiltják; ezek azok az – egyébként maradéktalanul fenntartható – eszközök, amelyek körül a kisüzemi és hagyományos halászok horgásznak.

Akvakultúra, feldolgozás és piacok

Az ETHA-nak fel kell lendítenie az akvakultúra előmozdítását és fenntartható fejlesztését. Egyes tagállamokban továbbra is nehéz a területhez való hozzáférés, és nehézkes engedélyezési eljárások vannak érvényben. Ez megnehezíti az ágazat számára a tenyésztett termékek megítélésének és versenyképességének javítását. Lehetővé kell tenni, hogy a termelő beruházásokat, az innovációt, a szakmai készségek elsajátítását, a munkakörülmények javítását, valamint a kritikus terület- és természetgazdálkodási szolgáltatásokat biztosító kompenzációs intézkedéseket vissza nem térítendő támogatásokkal lehessen támogatni, annak lehetősége mellett, hogy a termelő beruházások esetében a pénzügyi eszközök is megengedettek lehetnek.

A feldolgozóiparnak és az értékesítési ágazatnak továbbra is támogatást kell kapnia, hogy növelhesse a versenyképességét.

Következtetések

A 2021–2027-es időszakra szóló új ETHA tekintetében javasolt elvek és célkitűzések dicséretesek. Kétségek merülnek azonban fel az érzékelhető rugalmassággal, valamint a költségvetési allokációval kapcsolatban. Azok a kihívások, amelyekkel az EU a halászat és a tengeri ügyek területén igyekszik globálisan megbirkózni, nem oldhatók meg kisebb költségvetésből.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (23.11.2018)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai Parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0390 – C8‑0270/2018 – 2018/0210(COD))

A vélemény előadója: Eider Gardiazabal Rubial

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) általános célkitűzése, hogy támogassa a közös halászati politika célkitűzéseit – egy olyan politikáét, amelyre az EU kizárólagos hatáskörrel rendelkezik –, továbbfejlessze az EU integrált tengerpolitikáját és támogassa az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásait az óceánpolitikai irányítás terén, a kohéziós politikával, a közös halászati politikával és más uniós szakpolitikákkal kölcsönösen kiegészítve egymást.

Az ETHA nélkülözhetetlen a 2021–2027-as időszakban, és alapvetően fontos a halászati ágazat jelentős megerősítése, pénzügyi keretösszegét tekintve is.

Az ETHA által javasolt felső határ millió euróban kifejezve

 

az EU 27 tagállamának 2014–2020 közötti többéves pénzügyi kerete 2018-as állandó árakon

a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret 2018-as állandó árakon

Európai Tengerügyi és Halászati Alap

6,243

6,866

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a)  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament 2018. március 14-én és 2018. május 30-án a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretről két állásfoglalást fogadott el;

Módosítás    2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b)  kiemeli annak jelentőségét, hogy a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretnek és az összes kapcsolódó uniós politikának a horizontális elveken kell nyugodnia; a Parlament ezzel összefüggésben megerősítette azon álláspontját, amely szerint az Uniónak teljesítenie kell kötelezettségvállalását, és vezető szerepet kell játszania az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításában, valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló javaslatok e tekintetben nem tartalmaznak egyértelmű és kézzelfogható kötelezettségvállalást;

Módosítás    3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1c)  hangsúlyozza azon álláspontját is, amely szerint a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest jelentősen növelni kellene a Párizsi Megállapodást követően az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos horizontális kiadásokat, és azoknak mielőbb, és legkésőbb 2027-ig el kellene érniük a 30%-ot;

Módosítás    4

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 d bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1d)  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalásában hangsúlyozta a halászati szektor, a tengeri környezet és a „kék gazdaság” társadalmi-gazdasági és ökológiai jelentőségét, valamint az EU fenntartható élelmezési autonómiájához való hozzájárulását az európai akvakultúra és halászat fenntarthatóságának biztosítása és a környezeti hatás enyhítése szempontjából; az Európai Parlament továbbá kérte, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret alapján a halászati ágazathoz rendelt pénzügyi keretösszeg szintjét legalább tartsák fenn, új szükségletek felmerülése esetén pedig növeljék a tengerügyek pénzügyi keretösszegét;

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  2018. március 14-én és május 30-án az Európai Parlament a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről szóló állásfoglalásában hangsúlyozta azon horizontális elvek fontosságát, amelyeknek a 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret és az összes kapcsolódó uniós szakpolitika alapjául kellene szolgálniuk. A Parlament ezzel összefüggésben megerősítette azon álláspontját, amely szerint az Uniónak teljesítenie kell kötelezettségvállalását, és vezető szerepet kell játszania az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításában, valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló javaslatok e tekintetben nem tartalmaznak egyértelmű és kézzelfogható kötelezettségvállalást; ezért a Parlament kérte a fenntartható fejlesztési célok beépítését a következő többéves pénzügyi keret valamennyi uniós szakpolitikájába és kezdeményezésébe; megismétli továbbá, hogy csak úgy lehet megvalósítani egy erősebb és nagyratörőbb Uniót, ha további pénzügyi eszközök állnak a rendelkezésére; kéri ezért a meglévő politikák, különösen a Szerződésekben rögzített régóta fennálló uniós politikák, nevezetesen a közös agrár- , halászati és kohéziós politika folyamatos támogatását, mivel ezek kézzelfogható előnyökkel járnak az uniós polgárok számára.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az Európai Parlament a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretről szóló 2018. március 14-i és május 30-i állásfoglalásaiban hangsúlyozta, hogy a megkülönböztetés felszámolása a befogadó Európa megvalósítása érdekében tett uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez létfontosságú. Ezért felszólított a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére és a nemek közötti egyenlőség terén tett kötelezettségvállalásra a következő többéves pénzügyi keret valamennyi uniós szakpolitikájában és kezdeményezésében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Továbbá az Európai Parlament a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. március 14-i és május 30-i állásfoglalásaiban hangsúlyozta, hogy a Párizsi Megállapodást követően a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest jelentősen növelni kell az éghajlatváltozással kapcsolatos horizontális kiadásokat, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2027-ig el kell érni a 30%-os célt.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A finanszírozás típusait és az e rendelet szerinti végrehajtási módszereket az alapján kell kiválasztani, hogy mennyire képesek elérni az intézkedésekre meghatározott prioritásokat, illetve eredményeket, különös tekintettel az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre, valamint a meg nem felelés várható kockázatára. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalánydíj és az egységköltség-alapú térítés alkalmazását csakúgy, mint az (EU) xx/xx rendelet [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] 125. cikkének (1) bekezdésében említett költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás igénybevételét.

(7)  A finanszírozás típusait és az e rendelet szerinti végrehajtási módszereket az alapján kell kiválasztani, hogy mennyire képesek elérni az intézkedésekre meghatározott prioritásokat, illetve eredményeket, különös tekintettel az ellenőrzések költségeire, az adminisztratív terhekre, valamint a meg nem felelés kockázatára. Ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalánydíj és az egységköltség-alapú térítés alkalmazását csakúgy, mint az (EU) xx/xx rendelet [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] 125. cikkének (1) bekezdésében említett költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás igénybevételét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az (EU) xx/xx rendeletben6 meghatározott többéves pénzügyi keretről szóló javaslat előírja, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a halászati és tengerpolitikát. Az ETHA költségvetésének folyó áron 6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az ETHA forrásait meg kell osztani a megosztott, a közvetlen és közvetett irányítás között. A megosztott irányítás keretében nyújtott támogatásra 5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell előirányozni. A stabilitás biztosítása érdekében, különös tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 közötti programozási időszak megosztott irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai meghatározásának az ETHA 2014–2020 közötti megosztásán kell alapulnia. Meghatározott összegeket kell elkülöníteni a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a halászati gazdálkodással összefüggő és tudományos célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a halászati tevékenységek végleges beszüntetésének és rendkívüli szüneteltetésének támogatására szolgáló összegek esetében felső határt kell meghatározni.

(8)  Az (EU) xx/xx rendeletben6 meghatározott többéves pénzügyi keretről szóló javaslat előírja, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a halászati és tengerpolitikát. Az ETHA költségvetésének folyó áron 6 866943 600 EUR-nak kell 2018-as állandó árakon lennie (azaz 7 739 176 524 EUR-nak folyó árakon). Az ETHA forrásait meg kell osztani a megosztott, a közvetlen és közvetett irányítás között. A megosztott irányítás keretében nyújtott támogatásra 5 939 794 375 EUR-t 2018-as állandó árakon (azaz 6 694 261 648 EUR-t folyó árakon), a közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatásra pedig 927 149 225 EUR-t 2018-as állandó árakon (azaz 1 044 914 876 EUR-t folyó árakon) kell előirányozni. A stabilitás biztosítása érdekében, különös tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 közötti programozási időszak megosztott irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai meghatározásának az ETHA 2014–2020 közötti megosztásán kell alapulnia. Meghatározott összegeket kell elkülöníteni a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a halászati gazdálkodással összefüggő és tudományos célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a halászati tevékenységek végleges beszüntetésének és rendkívüli szüneteltetésének támogatására szolgáló összegek esetében felső határt kell meghatározni.

__________________

__________________

6 HL C […], […], […]. o.

6 HL C […], […], […]. o.

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az ETHA a következő négy prioritáson alapul: a fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása; hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén; a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása; a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat megosztott, közvetlen és közvetett irányítás révén kell megvalósítani.

(10)  Az ETHA a következő négy prioritáson alapul: a fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása; hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható halászat, akvakultúra és piacok révén; a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása, beleértve a szigeteket és a legkülső régiókat is; a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat megosztott, közvetlen és közvetett irányítás révén kell megvalósítani.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, ennek a rendeletnek hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési kiadások 25%-át éghajlat-politikai célok támogatására fordítsák. A rendelet keretében végrehajtott intézkedések nyomán várhatóan az ETHA teljes pénzügyi keretösszegének 30%-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A releváns fellépések meghatározására az ETHA kidolgozása és végrehajtása folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében újra kell értékelni.

(13)  Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, és ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy a többéves pénzügyi keret 2021 és 2027 közötti időszakában az uniós költségvetési kiadások legalább 25%-a és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-a éghajlat-politikai célokat támogasson. A rendelet keretében végrehajtott intézkedések nyomán várhatóan az ETHA teljes pénzügyi keretösszegének 35%-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A releváns fellépések meghatározására az ETHA kidolgozása és végrehajtása folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében újra kell értékelni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós környezetvédelmi mutatók segítségével kell nyomon követni, és arról rendszeresen be kell számolni az értékelések és az éves teljesítményjelentések keretében.

(14)  Az ETHA-nak a társadalmi kohézió megfelelő figyelembe vételével hozzá kell járulnia az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós környezetvédelmi mutatók segítségével kell nyomon követni, és arról rendszeresen be kell számolni az értékelések és az éves teljesítményjelentések keretében.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A halászat alapvető fontosságú az Unió számos part menti közösségének megélhetése és kulturális öröksége szempontjából, különösen ott, ahol a kisüzemi part menti halászat fontos szerepet tölt be. Tekintve, hogy az átlagéletkor sok halászközösségben meghaladja az 50 évet, a generációs megújulás és a tevékenységek diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18)  A halászat alapvető fontosságú az Unió számos part menti közösségének, szigetének és legkülső régióinak megélhetése és kulturális öröksége szempontjából, különösen ott, ahol a kisüzemi part menti halászat fontos szerepet tölt be. Tekintve, hogy az átlagéletkor sok halászközösségben meghaladja az 50 évet, a generációs megújulás és a tevékenységek diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A halászat és az akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati termékeinek több mint 60%-át importálja, ezért nagy mértékben függ harmadik országoktól. Fontos kihívás az Unióban előállított, jó minőségű halprotein fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy az ilyen termékek elérhető áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31)  Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendje az éhínség felszámolását, az élelmezésbiztonság megvalósítását és a táplálkozás javítását a 17 fenntartható fejlesztési cél egyikeként (SDG 2) határozta meg. Az Unió teljes mértékben elkötelezett e cél és annak végrehajtása mellett. Ebben az összefüggésben a halászat és az akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati termékeinek több mint 60%-át importálja, ezért nagy mértékben függ harmadik országoktól. Fontos kihívás az Unióban előállított, jó minőségű halprotein fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy az ilyen termékek elérhető áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa az akvakultúra előmozdítását és fenntartható fejlesztését, beleértve az édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és növények élelmiszer és egyéb nyersanyagok előállítása céljából történő tenyésztése, illetve termesztése érdekében. Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult adminisztratív eljárások, például a területhez való nehéz hozzáférés és nehézkes engedélyezési eljárások vannak érvényben, amelyek megnehezítik az ágazat számára a tenyésztett termékek megítélésének és versenyképességének javítását. A támogatásnak összhangban kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott többéves nemzeti stratégiai tervekkel. Különösen a környezeti fenntarthatóság, a termelő beruházások, az innováció, a szakmai készségek elsajátítása, a munkakörülmények javítása, valamint a kritikus terület- és természetgazdálkodási szolgáltatásokat biztosító kompenzációs intézkedéseknek kell támogathatónak lenniük. A közegészségügyi intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt állományokra vonatkozó biztosítási rendszereket és az állategészségügyi és állatjóléti intézkedéseket is indokolt támogathatóvá tenni. A termelő beruházások esetében azonban a támogatás nyújtására csak pénzügyi eszközök és az InvestEU révén kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az ágazat finanszírozási kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

(32)  Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa az akvakultúra előmozdítását és fenntartható fejlesztését, beleértve az édesvízi akvakultúrát és a zárt tartási rendszereket is, a vízi állatok és növények élelmiszer és egyéb nyersanyagok előállítása céljából történő tenyésztése, illetve termesztése érdekében. Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult adminisztratív eljárások, például a területhez való nehéz hozzáférés és nehézkes engedélyezési eljárások vannak érvényben, amelyek megnehezítik az ágazat számára a tenyésztett termékek megítélésének és versenyképességének javítását. A támogatásnak összhangban kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott többéves nemzeti stratégiai tervekkel. Különösen a környezeti fenntarthatóság, a termelő beruházások, az innováció, a szakmai készségek elsajátítása, a munkakörülmények javítása, valamint a kritikus terület- és természetgazdálkodási szolgáltatásokat biztosító kompenzációs intézkedéseknek kell támogathatónak lenniük. A közegészségügyi intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt állományokra vonatkozó biztosítási rendszereket és az állategészségügyi és állatjóléti intézkedéseket is indokolt támogathatóvá tenni. A termelő beruházások esetében azonban a támogatás nyújtására csak pénzügyi eszközök és az InvestEU révén kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az ágazat finanszírozási kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A part menti régiókban a munkahelyteremtés a fenntartható kék gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, amely felfrissíti e régiók társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok és szolgáltatások teljesítménye várhatóan felül fogja múlni a globális gazdaság növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá fog járulni a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A kék növekedés fenntarthatósága az új tengeri vállalkozások és a biogazdaságot célzó innováción és beruházásokon múlik, ideértve a fenntartható idegenforgalmi modelleket, az óceánalapú megújuló energiát, az innovatív, csúcstechnológiát képviselő hajógyártást, valamint az új kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek munkahelyeket létrehozni, miközben a helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. Miközben a fenntartható kék gazdaságba irányuló közberuházásokat az uniós költségvetés egészében érvényesíteni kell, az ETHA-nak különös figyelmet kell fordítania a fenntartható kék gazdaság fejlődését elősegítő feltételek megteremtésére és a szűk keresztmetszetek megszüntetésére a beruházások elősegítése és az új piacok, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében. A fenntartható kék gazdaság támogatását megosztott, közvetlen és közvetett irányítással kell megvalósítani.

(35)  A part menti régiókban a munkahelyteremtés a fenntartható kék gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, amely felfrissíti e régiók, köztük a szigetek és a legkülső régiók társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok és szolgáltatások teljesítménye várhatóan felül fogja múlni a globális gazdaság növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá fog járulni a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A kék növekedés fenntarthatósága az új tengeri vállalkozások és a biogazdaságot célzó innováción és beruházásokon múlik, ideértve a fenntartható idegenforgalmi modelleket, az óceánalapú megújuló energiát, az innovatív, csúcstechnológiát képviselő hajógyártást, valamint az új kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek munkahelyeket létrehozni, miközben a helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. Miközben a fenntartható kék gazdaságba irányuló közberuházásokat az uniós költségvetés egészében érvényesíteni kell, az ETHA-nak különös figyelmet kell fordítania a fenntartható kék gazdaság fejlődését elősegítő feltételek megteremtésére és a szűk keresztmetszetek megszüntetésére a beruházások elősegítése és az új piacok, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében. A fenntartható kék gazdaság támogatását megosztott, közvetlen és közvetett irányítással kell megvalósítani.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A fenntartható kék gazdaság fejlődése nagymértékben támaszkodik a helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, amelyek hozzájárulnak a part menti és a szárazföldi közösségek és gazdaságok életképességéhez. Az ETHA-nak eszközöket kell biztosítania e partnerségek előmozdításához. Ehhez megosztott irányítás keretében támogatást kell biztosítani a közösségvezérelt helyi fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part menti és belvízi halászat, az akvakultúra és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése révén helyi szinten növeli a gazdasági diverzifikációt. A közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiáknak biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek jobban kiaknázzák és hasznosítsák a fenntartható kék gazdaság által kínált lehetőségeket, a környezeti, kulturális, társadalmi és emberi erőforrásokra építve és megerősítve azokat. Valamennyi helyi partnerségnek ezért tükröznie kell stratégiájának központi elemét azáltal, hogy biztosítja a fenntartható helyi kék gazdaságban érdekelt valamennyi fél kiegyensúlyozott részvételét és képviseletét.

(36)  A fenntartható kék gazdaság fejlődése nagymértékben támaszkodik a helyi érdekelt felek közötti partnerségekre, amelyek hozzájárulnak a part menti, a szigeteken élő és a szárazföldi közösségek és gazdaságok életképességéhez és a lakosság fenntarthatóságához. Az ETHA-nak eszközöket kell biztosítania e partnerségek előmozdításához. Ehhez megosztott irányítás keretében támogatást kell biztosítani a közösségvezérelt helyi fejlesztésekhez. Ez a megközelítés a part menti és belvízi halászat, az akvakultúra és a fenntartható kék gazdaság fejlesztése révén helyi szinten növeli a gazdasági diverzifikációt. A közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiáknak biztosítaniuk kell, hogy a helyi közösségek jobban kiaknázzák és hasznosítsák a fenntartható kék gazdaság által kínált lehetőségeket, a környezeti, kulturális, társadalmi és emberi erőforrásokra építve és megerősítve azokat. Valamennyi helyi partnerségnek ezért tükröznie kell stratégiájának központi elemét azáltal, hogy biztosítja a fenntartható helyi kék gazdaságban érdekelt valamennyi fél kiegyensúlyozott részvételét és képviseletét.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Közvetlen és közvetett irányítás keretében az ETHA-nak a fenntartható kék gazdaságot előmozdító feltételekre kell összpontosítania a tengerpolitika integrált igazgatásának és irányításának előmozdítása, a kutatásnak, az innovációnak és a technológiának a fenntartható kék gazdaságban megvalósuló transzfere és elterjedése, a tengerészeti készségek és az óceánokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék gazdasággal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok megosztása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens fenntartható kék gazdaság elősegítése, valamint a projekttervezetek és innovatív finanszírozási eszközök kidolgozása révén. A fent említett területekkel összefüggésben kellő figyelmet kell fordítani a legkülső régiók sajátos helyzetére.

(38)  Közvetlen és közvetett irányítás keretében az ETHA-nak a fenntartható kék gazdaságot előmozdító feltételekre kell összpontosítania a tengerpolitika integrált igazgatásának és irányításának előmozdítása, a kutatásnak, az innovációnak és a technológiának a fenntartható kék gazdaságban megvalósuló transzfere és elterjedése, a tengerészeti készségek és az óceánokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése, a fenntartható kék gazdasággal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok megosztása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens fenntartható kék gazdaság elősegítése, valamint a projekttervezetek és innovatív finanszírozási eszközök kidolgozása révén. A fent említett területekkel összefüggésben kellő figyelmet kell fordítani az EUMSZ 174. cikke alá tartozó legkülső régiók és szigetek sajátos helyzetére.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(42a)  Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendje a nemek közti egyenlőség megvalósítását és minden nő és lány társadalmi szerepének megerősítését a 17 fenntartható fejlesztési cél egyikeként (SDG 5) határozta meg. Az Unió teljes mértékben elkötelezett e cél és annak végrehajtása mellett. Ebben az összefüggésben a befogadó Európa megvalósítása érdekében tett uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez alapvető fontosságú a megkülönböztetés felszámolása. Ezért a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kötelezettségvállalásoknak minden uniós szakpolitikában, így ebben a rendeletben is szerepelniük kell.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A megosztott irányítás keretében minden tagállam egyetlen programot dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell jóváhagynia. A regionalizációval összefüggésben, illetve abból a célból, hogy a tagállamokat a programok előkészítése során fokozottan stratégiai megközelítés alkalmazására sarkallja, a Bizottságnak minden tengermedencéről elemzést kell készítenie, amelyben a KHP célkitűzéseinek teljesülése szempontjából meghatározza a közös erősségeket és gyengeségeket. Az elemzésnek iránymutatásul kell szolgálnia mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság számára az egyes programok regionális kihívásokat és igényeket is érintő megtárgyalása során. A programok értékelésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a KHP környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági kihívásait, a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítményét, a tengermedencék szintjén jelentkező kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák megőrzését és helyreállítását, a tengeri hulladék csökkentését, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz történő alkalmazkodást.

(43)  A megosztott irányítás keretében minden tagállam egyetlen programot dolgoz ki, amelyet a Bizottságnak kell jóváhagynia. A regionalizációval összefüggésben, illetve abból a célból, hogy a tagállamokat a programok előkészítése során fokozottan stratégiai megközelítés alkalmazására sarkallja, a Bizottságnak minden tengermedencéről elemzést kell készítenie, amelyben a KHP célkitűzéseinek teljesülése szempontjából meghatározza a közös erősségeket és gyengeségeket. Az elemzésnek iránymutatásul kell szolgálnia mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság számára az egyes programok regionális kihívásokat és igényeket is érintő megtárgyalása során. A programok értékelésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a KHP környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági kihívásait, a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítményét, különös tekintettel a part menti kisüzemi halászatok esetében, a tengermedencék szintjén jelentkező kihívásokat, a tengeri ökoszisztémák megőrzését és helyreállítását, a tengeri hulladék csökkentését, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz történő alkalmazkodást.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 6 140 000 000 EUR.

(1)  Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018-as változatlan árakon 6 866 943 600 EUR (7 739 176 524 EUR folyó áron).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megosztott irányítás keretébe tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. címben meghatározott része – az V. melléklet szerinti éves bontásnak megfelelően – folyó áron 5 311 000 000 EUR.

(1)  A megosztott irányítás keretébe tartozó pénzügyi keretösszegnek a II. címben meghatározott része – az V. melléklet szerinti éves bontásnak megfelelően – változatlan árakon 5 939 794 375 EUR (azaz folyó áron 6 694 261 648 EUR).

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  102 000 000 EUR az Azori-szigetek és Madeira számára;

a)  114 076 262 EUR 2018-as állandó árakon (azaz 128 566 125 EUR folyó árakon) az Azori-szigetek és Madeira számára;

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  82 000 000 EUR a Kanári-szigetek számára,

b)  91 708 367 EUR 2018-as változatlan árakon (azaz 103 357 081 EUR folyó áron) a Kanári-szigetek számára,

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  131 000 000 EUR Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és Saint-Martin számára.

c)  146 509 709 EUR 2018-as változatlan árakon (azaz 165 119 239 EUR folyó áron) Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion és Saint-Martin számára.

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A pénzügyi keretösszeg közvetlen és közvetett irányítás keretébe tartozó része a III. címben leírtak szerint folyó áron 829 000 000 EUR.

(1)  A pénzügyi keretösszeg közvetlen és közvetett irányítás keretébe tartozó része a III. címben leírtak szerint 2018-as változatlan árakon 927 149 225 EUR (azaz 1 044 914 876 EUR folyó áron).

Indokolás

A program pénzügyi keretösszegén belüli, a Költségvetési Bizottság által javasolt bontás csak a program általános keretének módosításából származó indikatív matematikai számítás, és nem befolyásolja a felelős bizottság által meghatározott bontást.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban

Halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban és az EUMSZ 174. cikke hatálya alá tartozó szigeteken található kisüzemi part menti halászatoknál

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a 6. cikk (2) bekezdése szerinti legkülső régiókból származó bizonyos halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása során a kedvezményezetteknél felmerülő többletköltségekhez.

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a 6. cikk (2) bekezdése szerinti legkülső régiókból származó bizonyos halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és forgalmazása során és az EUMSZ 174. cikke hatálya alá tartozó szigeteken található kisüzemi part menti halászatoknak a kedvezményezetteknél felmerülő többletköltségekhez.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a tengeri és tengerparti biológiai sokféleség és ökoszisztémák – többek között a belvizek – védelmét és helyreállítását célzó intézkedésekhez.

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat a tengeri és tengerparti biológiai sokféleség és ökoszisztémák – többek között a belvizek – védelmét és helyreállítását célzó intézkedésekhez. E célból ösztönözni kell az Európai Űrügynökséggel és az európai műholdas programokkal való együttműködést, hogy több adatot gyűjtsenek a tengeri környezetszennyezés és különösen a vízben jelenlévő műanyaghulladék helyzetéről.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  beruházások a tengerszennyezés – különösen a műanyagszennyezés – elemzése és megfigyelésébe a helyzetre vonatkozó adatok megsokszorozása érdekében;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) a tengeri műanyaghulladékkal és annak koncentrációjával kapcsolatos ismeretek fokozása.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  nemzetközi együttműködés az óceánkutatásban és az óceánokra vonatkozó adatok kezelésében, valamint e területek fejlesztése.

f)  nemzetközi együttműködés az óceánkutatásban és az óceánokra – különösen a tengeri műanyaghulladékra – vonatkozó adatok kezelésében, amelyekre műholdon elhelyezett megfelelő érzékelőkön keresztül tesznek szert, nevezetesen az EU űrprogramjának Kopernikusz komponenséből és olyan autonóm légi járművekből és lokális megfigyelőrendszerekből, amelyek a nagyobb mennyiségű úszó hulladék, valamint a kisebb darabok koncentrációjának ellenőrzésére képesek valamint e területek fejlesztése.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Tengerügyi és Halászati Alap

Hivatkozások

COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

Költségvetési Bizottság

2.7.2018

Előadó

       A kijelölés dátuma

Eider Gardiazabal Rubial

16.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (22.11.2018)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai Parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

A vélemény előadója: Francesc Gambús

RÖVID INDOKOLÁS

2012 . június 12-én a Bizottság ismertette a 2021–2027 közötti időszakot lefedő Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó új jogalkotási javaslatát. Az Alap célja, hogy az uniós költségvetésből célzottan támogassa a közös halászati politikát, az Unió tengerpolitikáját és az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásait az óceánpolitikai irányítás területén, különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel összefüggésben.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményt készítő előadójaként örömmel fogadom a Bizottság közleményét, mivel az jó kiindulópontot jelent ahhoz, hogy a társjogalkotók optimális módon dolgozhassanak és megállapodásra jussanak. Külön köszönet illeti a Bizottságot az Alap környezetvédelmi aspektusának megerősítéséért, azért, hogy hangsúlyt helyezett a tengeri ökoszisztémák védelmére és hogy a vonatkozó költségvetés 30%-át elvárás szerint – a Párizsi Megállapodás keretében vállalt kötelezettségekkel összhangban – az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz való alkalmazkodásra szánja.

Továbbá véleményem szerint az új alap hatékonyabb és hatásosabb lesz, köszönhetően az egyszerűsítésnek, a szubszidiaritásnak, a többi alappal való összehangolásnak és annak, hogy immár célzottabban támogatja a közös halászati politika végrehajtását.

A halászat és az akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió jelenleg a halászati termékek több mint 60%-át importálja, ami igencsak függő helyzetbe hozza harmadik országoktól. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy magas minőségi előírások és megfizethető árak biztosításával ösztönözzük az Unión belülről származó halak fogyasztását. Ennek megfelelően az akvakultúrának erősítenie kell pozícióját az ágazatban, és el kell érnie a kritikus tömeget: a tenyészetből származó hal jelenleg az uniós piacon forgalmazott haltermékek összmennyiségének csupán 20%-át teszi ki.

Mindezek ellenére úgy láttam, hogy a jelentést fontos kiegészíteni egy sor olyan módosítással, amelyek eredményeképpen alkalmasabbá és rugalmasabbá tehető annak elkerülése érdekében, hogy a halászflottának – annak Unión belüli sokfélesége folytán – felesleges károkat okozzunk.

Fontosnak tartottam, hogy bekerüljön az együttes irányítás eleme, amely a kereskedelmi célú halászati tevékenységek, a szabadidős horgászat és az akvakultúra olyan irányítási mechanizmusa, melyben a kormányok hatáskörüket megosztják a felhasználók helyi közösségeivel, és amelyben azok mindegyike meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel bír a tevékenység irányításáról való tájékoztatás és az arra vonatkozó döntések meghozatala során. Nem szabad elfelejteni, hogy a halászati övezetek és a halállományok garantálásában első fokon érdekelt felek maguk a halászok, hiszen hal nélkül nincs halászat, halászat nélkül pedig nincs munkalehetőség sem. Ezért a benyújtott módosításokban igyekeztem a lehetőségekhez képest megőrizni a környezeti, gazdasági és szociális fenntarthatóság közti egyensúlyt.

Végezetül úgy vélem, hogy az egyszerűsítés és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap égisze alatt kidolgozható tevékenységek egyértelműsítése a tagállamok számára megkönnyíti az irányítást, csökkenti az adminisztratív terheket és nagyban segíti a tengeri halászati ágazatot, egyidejűleg előmozdítva a fenntartható fejlődési célok elérését.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Létre kell hozni az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 2021–2027 közötti időszakra. Az alap célja, hogy az uniós költségvetésből célzottan támogassa a közös halászati politikát (KHP), az Unió tengerpolitikáját és az Unió által az óceánpolitikai irányítás területén tett nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Ez a finanszírozás alapvető feltétele a fenntartható halászatnak és a tengeri biológiai erőforrások megőrzésének, a tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való ellátás révén biztosított élelmezésbiztonságnak, a fenntartható kék gazdaság növekedésének, valamint az egészséges, biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengereknek és óceánoknak.

(1)  Létre kell hozni az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) a 2021–2027 közötti időszakra. Az alap célja, hogy az uniós költségvetésből célzottan támogassa a közös halászati politika (KHP), a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, az uniós tengerpolitika és az Unió által az óceánpolitikai irányítás területén tett nemzetközi kötelezettségvállalások teljes körű és időben történő végrehajtását. Ez a finanszírozás a felelős halászati politikák mellett az egyik alapvető feltétele a fenntartható halászatnak és a tengeri biológiai erőforrások megőrzésének, a tengeri eredetű élelmiszertermékekkel való ellátás révén biztosított élelmezésbiztonságnak, a fenntartható, ökológiai korlátokon belül fejlődő kék gazdaság növekedésének, valamint az egészséges, biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengereknek és óceánoknak.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Tekintettel arra, hogy az óceánok hasznosításában globális tényezőnek számít, valamint a tengeri eredetű élelmiszerek ötödik legnagyobb előállítója, az Unió komoly felelősséggel bír az óceánok és erőforrásaik megóvása, megőrzése és fenntartható hasznosítása terén. A tengerek és óceánok megőrzése valóban elengedhetetlen a világ gyorsan növekvő népessége számára. Ez az Unió számára egyúttal társadalmi-gazdasági érdek is: a fenntartható kék gazdaság ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a munkahelyek létrejöttét és a növekedést, előmozdítja a kutatást és az innovációt, valamint az óceánenergia révén hozzájárul az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a biztonságos és védett tengerek és óceánok a hatékony határellenőrzés és a tengeri vonatkozású bűncselekmények elleni globális küzdelem szempontjából is létfontosságúak, mivel ily módon kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai.

(2)  Tekintettel arra, hogy az óceánok hasznosításában globális tényezőnek számít, valamint a tengeri eredetű élelmiszerek ötödik legnagyobb előállítója, az Unió komoly felelősséggel bír az óceánok és erőforrásaik megóvása, megőrzése és fenntartható hasznosítása terén. A tengerek és óceánok megőrzése valóban elengedhetetlen a világ gyorsan növekvő népessége számára. Ez az Unió számára egyúttal társadalmi-gazdasági érdek is: az ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdaság ösztönzi a beruházásokat, elősegíti a munkahelyek létrejöttét és a növekedést, előmozdítja a kutatást és az innovációt, valamint az óceánenergia révén hozzájárul az energiabiztonsághoz. Ezenkívül a biztonságos és védett tengerek és óceánok a hatékony határellenőrzés és a tengeri vonatkozású bűncselekmények elleni globális küzdelem szempontjából is létfontosságúak, mivel ily módon kezelhetők a polgárok biztonsági aggályai.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az (EU) xx/xx rendeletben6 meghatározott többéves pénzügyi keretről szóló javaslat előírja, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a halászati és tengerpolitikát. Az ETHA költségvetésének folyó áron 6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az ETHA forrásait meg kell osztani a megosztott, a közvetlen és közvetett irányítás között. A megosztott irányítás keretében nyújtott támogatásra 5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell előirányozni. A stabilitás biztosítása érdekében, különös tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 közötti programozási időszak megosztott irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai meghatározásának az ETHA 2014–2020 közötti megosztásán kell alapulnia. Meghatározott összegeket kell elkülöníteni a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a halászati gazdálkodással összefüggő és tudományos célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a halászati tevékenységek végleges beszüntetésének és rendkívüli szüneteltetésének támogatására szolgáló összegek esetében felső határt kell meghatározni.

(8)  Az (EU) xx/xx rendeletben6 meghatározott többéves pénzügyi keretről szóló javaslat előírja, hogy az uniós költségvetésnek továbbra is támogatnia kell a halászati és tengerpolitikát. Az ETHA többéves költségvetésének folyó áron 6 140 000 000 EUR-nak kell lennie. Az ETHA forrásait meg kell osztani a megosztott, a közvetlen és közvetett irányítás között. A megosztott irányítás keretében nyújtott támogatásra 5 311 000 000 EUR-t, a közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatásra pedig 829 000 000 EUR-t kell előirányozni. A stabilitás biztosítása érdekében, különös tekintettel a KHP célkitűzéseinek elérésére, a 2021–2027 közötti programozási időszak megosztott irányítás alá tartozó nemzeti juttatásai meghatározásának az ETHA 2014–2020 közötti megosztásán kell alapulnia. Meghatározott összegeket kell elkülöníteni a legkülső régiók számára, az ellenőrzésre és végrehajtásra, valamint a halászati gazdálkodással összefüggő és tudományos célú adatgyűjtésre és -kezelésre, míg a halászati tevékenységek végleges beszüntetésének és rendkívüli szüneteltetésének támogatására szolgáló összegek esetében felső határt kell meghatározni.

_________________

_________________

6 HL C […], […], […]. o.

6 HL C […], […], […]. o.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Európa tengerhasznosító ágazata több mint 5 millió embert foglalkoztat, évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, és kellő mértékű munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik. A globális óceángazdaság teljesítménye ma 1,3 billió EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig több mint megduplázódhat. A szén-dioxid-kibocsátási célértékek teljesítésének szükségessége, az erőforrás-hatékonyság növelése és a kék gazdaság környezeti lábnyomának csökkentése máig jelentős innovációs hajtóerő más ágazatokban, így például a tengerészeti felszerelések előállításában, a hajógyártásban, az óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a partvédelem és a tengeri építés területén. A tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat az uniós strukturális alapok biztosították, elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az ágazat növekedési potenciáljának kibontakoztatásához új beruházási eszközöket kell alkalmazni, például az InvestEU-t.

(9)  Európa tengerhasznosító ágazata több mint 5 millió embert foglalkoztat, évente csaknem 500 milliárd EUR-t termel, és kellő mértékű munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik, bár a halfajok állományait továbbra is figyelemmel kell kísérni, és a túlhalászást megfelelő intézkedésekkel kell kivédeni. A globális óceángazdaság teljesítménye ma 1,3 billió EUR-ra becsülhető, ami 2030-ig több mint megduplázódhat. A szén-dioxid-kibocsátási célértékek teljesítésének szükségessége, az erőforrás-hatékonyság növelése és a kék gazdaság környezeti lábnyomának csökkentése máig jelentős innovációs hajtóerő más ágazatokban, így például a tengerészeti felszerelések előállításában, a hajógyártásban, az óceánmegfigyelésben, valamint a kotrás, a partvédelem és a tengeri építés területén. A tengeri gazdaságba irányuló beruházásokat az uniós strukturális alapok biztosították, elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az ETHA. Az ágazat növekedési potenciáljának kibontakoztatásához új beruházási eszközöket kell alkalmazni, például az InvestEU-t.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az ETHA a következő négy prioritáson alapul: a fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása; hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén; a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása; a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat megosztott, közvetlen és közvetett irányítás révén kell megvalósítani.

(10)  Az ETHA a következő négy prioritáson alapul, amelyek teljes mértékben összhangban vannak a KHP célkitűzéseivel: a fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása; hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén; a fenntartható kék gazdaság elősegítése, amely az ökológiai korlátokon belül fejlődik és támogatja a virágzó part menti közösségeket; a nemzetközi óceánpolitikai irányítás erősítése, valamint biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok biztosítása. Ezeket a prioritásokat megosztott, közvetlen és közvetett irányítás révén kell megvalósítani.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A 2020 utáni ETHA-nak egyszerűsített rendszeren kell alapulnia, előre meghatározott intézkedések, illetve uniós szintű, túlságosan előíró jellegű támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett általános támogatási területeket kell meghatározni az egyes prioritásokhoz. A tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk saját programjukat, amelyben feltüntetik a prioritások elérésének legmegfelelőbb eszközeit. A programjukban meghatározott különféle intézkedések támogathatók az e rendeletben és az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] megállapított szabályok értelmében, feltéve, hogy az intézkedések besorolhatók az e rendeletben meghatározott támogatási területekbe. Mindazonáltal össze kell állítani a támogatásra nem jogosult műveletek listáját, hogy elkerülhetőek legyenek a halászati állományvédelem szempontjából káros következmények; ilyen lehet például a halászati kapacitás növelését célzó beruházások általános tilalma. Ezenkívül a halászflottákkal kapcsolatos beruházásokat és ellentételezéseket szigorúan ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy azok összhangban legyenek a KHP állományvédelmi célkitűzéseivel.

(11)  A 2020 utáni ETHA-nak egyszerűsített rendszeren kell alapulnia, előre meghatározott intézkedések, illetve uniós szintű, túlságosan előíró jellegű támogathatósági szabályok nélkül. Ehelyett általános támogatási területeket kell meghatározni az egyes prioritásokhoz. A tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk saját programjukat, amelyben feltüntetik a prioritások elérésének legmegfelelőbb eszközeit. A programjukban meghatározott különféle intézkedések támogathatók az e rendeletben és az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] megállapított szabályok értelmében, feltéve, hogy az intézkedések besorolhatók az e rendeletben meghatározott támogatási területekbe. Mindazonáltal össze kell állítani a támogatásra nem jogosult műveletek listáját, hogy elkerülhetőek legyenek a halászati állományvédelem és az ökoszisztémák állapotromlása szempontjából káros következmények; ilyen lehet például a halászati kapacitás növelését célzó beruházások általános tilalma. Ezenkívül a halászflottákkal kapcsolatos beruházásokat és ellentételezéseket szigorúan ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy azok összhangban legyenek a KHP állományvédelmi célkitűzéseivel.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési kiadások 25%-a éghajlat-politikai célokat támogasson. A rendelet keretében végrehajtott intézkedések nyomán várhatóan az ETHA teljes pénzügyi keretösszegének 30%-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A releváns fellépések meghatározására az ETHA kidolgozása és végrehajtása folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében újra kell értékelni.

(13)  Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, e rendeletnek hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési kiadások 25%-a éghajlat-politikai célokat támogasson. A rendelet keretében végrehajtott intézkedések nyomán várhatóan az ETHA teljes pénzügyi keretösszegének 30%-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A releváns fellépések, köztük a legfőbb szénelnyelőnek minősülő tengeri fűágyak és part menti vizes élőhelyek védelmét és helyreállítását célzó projektek meghatározására az ETHA kidolgozása és végrehajtása folyamán kerül sor, majd e fellépéseket a kapcsolódó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében újra kell értékelni.

Indokolás

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület legutóbbi jelentése hangsúlyozza, hogy nemcsak a CO2-kibocsátás csökkentését, hanem a CO2 légkörből való eltávolítását is figyelembe kell venni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós környezetvédelmi mutatók segítségével kell nyomon követni, és arról rendszeresen be kell számolni az értékelések és az éves teljesítményjelentések keretében.

(14)  Az ETHA-nak a KHP és a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a keretén belül hozzá kell járulnia az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. Ezt a hozzájárulást az uniós környezetvédelmi mutatók segítségével kell nyomon követni, és arról rendszeresen be kell számolni az értékelések és az éves teljesítményjelentések keretében.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.);

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió által az ETHA keretében biztosított pénzügyi támogatás feltétele a KHP szabályainak betartása. A KHP vonatkozó szabályainak eleget nem tévő kedvezményezettek kérelmei nem fogadhatók be.

(15)  Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a „KHP-rendelet”)7 42. cikke értelmében az Unió által az ETHA keretében biztosított pénzügyi támogatás feltétele a KHP szabályainak és a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak a teljes mértékű betartása. Uniós pénzügyi támogatás csak azoknak a gazdasági szereplőknek és tagállamoknak nyújtható, amelyek teljes mértékben eleget tesznek a vonatkozó jogi kötelezettségeiknek. A KHP vonatkozó szabályainak eleget nem tévő kedvezményezettek kérelmei nem fogadhatók be.

_________________

_________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az 1380/2013/EU rendeletben említett, a KHP-vel összefüggő sajátos feltételek kezelése, valamint a KHP szabályainak való megfeleléshez való hozzájárulás érdekében az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] a megszakításra, a felfüggesztésre és pénzügyi korrekcióra vonatkozóan meghatározott szabályokon túlmenően további rendelkezéseket kell megállapítani. Amennyiben egy tagállam vagy egy kedvezményezett nem teljesítette a KHP szerinti kötelezettségeit, vagy ha a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a Bizottság számára óvintézkedésként lehetővé kell tenni a kifizetések határidejének a megszakítását. A kifizetések határidejének megszakítására vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a nem támogatható kiadások kifizetése nyilvánvaló kockázatának elkerülése érdekében a KHP-szabályok valamely tagállam általi súlyos megsértése esetén a Bizottság számára lehetővé kell tenni a kifizetések felfüggesztését és pénzügyi korrekciók alkalmazását.

(16)  Az 1380/2013/EU rendeletben említett, a KHP-vel összefüggő sajátos feltételek kezelése, valamint a KHP szabályainak való teljes megfeleléshez való hozzájárulás érdekében az (EU) xx/xx rendeletben [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] a megszakításra, a felfüggesztésre és pénzügyi korrekcióra vonatkozóan meghatározott szabályokon túlmenően további rendelkezéseket kell megállapítani. Amennyiben egy tagállam vagy egy kedvezményezett nem teljesítette a KHP szerinti kötelezettségeit, vagy ha a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok ilyen kötelezettségszegésre utalnak, a Bizottság számára óvintézkedésként lehetővé kell tenni a kifizetések határidejének a megszakítását. A kifizetések határidejének megszakítására vonatkozó lehetőségen kívül, valamint a nem támogatható kiadások kifizetése nyilvánvaló kockázatának elkerülése érdekében a KHP-szabályok valamely tagállam általi súlyos megsértése esetén a Bizottság számára lehetővé kell tenni a kifizetések felfüggesztését és pénzügyi korrekciók alkalmazását.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A KHP az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a halállományok egészséges szintjének visszaállítása, az uniós halászati ágazat nyereségességének növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma megőrzése terén. A KHP társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése érdekében azonban még jelentős kihívásokkal kell szembenézni. Ehhez a támogatások 2020 utáni folytatása szükséges, különösen azokban a tengermedencékben, ahol szerényebb eredményeket sikerült elérni.

(17)  A KHP az elmúlt években lépéseket tett a halállományok egészséges szintjének visszaállítása, az uniós halászati ágazat nyereségességének növelése, valamint a tengeri ökoszisztéma megőrzése terén. A KHP társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi célkitűzéseinek teljes elérése érdekében azonban még jelentős kihívásokkal kell szembenézni, ideértve az arra vonatkozó jogi kötelezettséget, hogy valamennyi halállományt helyre kell állítani és a biomasszaszintet meghaladó olyan szinten kell tartani, amely maximális fenntartható hozamot képes biztosítani. Ehhez a támogatások 2020 utáni folytatása szükséges, különösen azokban a tengermedencékben, ahol szerényebb eredményeket sikerült elérni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A halászat alapvető fontosságú az Unió számos part menti közösségének megélhetése és kulturális öröksége szempontjából, különösen ott, ahol a kisüzemi part menti halászat fontos szerepet tölt be. Tekintve, hogy az átlagéletkor sok halászközösségben meghaladja az 50 évet, a generációs megújulás és a tevékenységek diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

(18)  A halászat alapvető fontosságú az Unió számos part menti és szigeti közösségének megélhetése és kulturális öröksége szempontjából, különösen ott, ahol a kisüzemi part menti halászat fontos szerepet tölt be. Tekintve, hogy az átlagéletkor sok halászközösségben meghaladja az 50 évet, a generációs megújulás és a tevékenységek diverzifikálása továbbra is kihívást jelent.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A közös irányítási mechanizmusok végrehajtása a hivatásszerű halászati és a szabadidős horgászati tevékenységekben és akvakultúrában, az érdekelt felek, mint például a közigazgatás, a halászati és akvakultúra ágazat, a tudományos közösség és a civil társadalom közvetlen részvételével, amelyek működését a döntéshozatal során a felelősségi körök igazságos elosztása, valamint az ismeretek, információk és közvetlenség alapján történő adaptív gazdálkodás biztosítja, elősegíti a közös halászati politika célkitűzéseinek elérését. Az ETHA-nak támogatnia kell e mechanizmusok helyi szintű végrehajtását.

Indokolás

A közös irányítási modell az ökoszisztémát és az elővigyázatossági megközelítéseket tiszteletben tartó biogazdasági irányítás keretében éri el maximális potenciálját. E modellnek olyan eszközöket kell biztosítania, amelyek valós idejű választ adnak az adaptív gazdálkodás során figyelembe vett változó körülményekre.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az ETHA-nak a KHP az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésére kell törekednie. Ennek a támogatásnak biztosítania kell, hogy a halászati tevékenységek környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, és hogy kezelésük összhangban legyen a gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló célkitűzésekkel, valamint hogy hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás biztosításához.

(19)  Az ETHA-nak hozzá kell járulnia a KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási célkitűzéseinek eléréséhez. Ennek a támogatásnak biztosítania kell, hogy a halászati tevékenységek környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, és hogy kezelésük összhangban legyen az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célkitűzésekkel, amelyeknek hozzá kell járulniuk a gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási előnyök eléréséhez, valamint az élelmiszer-ellátás biztosítására irányuló célkitűzésekkel.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az ETHA-ból nyújtott támogatás célja a fenntartható, a maximális fenntartható hozamon (MFH) alapuló halászat megvalósítása és fenntartása, valamint a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémára gyakorolt negatív hatásainak minimalizálása. A támogatásnak emellett ki kell terjednie az innovációra és az alacsony környezeti hatású, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-kibocsátású halászati gyakorlatokba és technikákba történő beruházásokra.

(20)  Az ETHA-ból nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia az arra vonatkozó jogi kötelezettség időben történő teljesítéséhez, hogy valamennyi halállományt helyre kell állítani és a biomasszaszintet meghaladó olyan szinten kell tartani, amely maximális fenntartható hozamot képes biztosítani, valamint – amennyiben lehetséges – ki kell küszöbölni a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémára gyakorolt negatív hatásait. A támogatásnak emellett ki kell terjednie az innovációra és az alacsony környezeti hatású, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és alacsony szén-dioxid-kibocsátású halászati gyakorlatokba és technikákba történő beruházásokra, és ki kell zárnia az elektromos halászati módszerekbe történő beruházásokat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A kirakodási kötelezettség egyike a KHP előtt álló legfőbb kihívásoknak. Jelentős változásokat idézett elő az ágazat halászati gyakorlataiban, esetenként jelentős pénzügyi költségekkel. Ezért lehetővé kell tenni, hogy az ETHA az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitással támogassa az olyan innovációkat és beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a kirakodási kötelezettség végrehajtásához, például a szelektív halászeszközökbe, a kikötői infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem szándékos fogások értékesítésébe történő beruházásokat. Emellett 100%-os maximális támogatási intenzitást kell nyújtania a tagállamok közötti halászati lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek tervezésére, fejlesztésére, nyomon követésére, értékelésére és kezelésére a kirakodási kötelezettség által okozott „blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-hatás mérséklése érdekében.

(21)  A kirakodási kötelezettség jogi kötelezettség és egyike a KHP legfőbb célkitűzéseinek. A tengerbe ürítés környezeti szempontból elfogadhatatlan gyakorlatának felszámolását eredményezte, valamint fontos változásokat idézett elő az ágazat halászati gyakorlataiban, esetenként jelentős pénzügyi költségekkel. A tagállamoknak ezért arra kell felhasználniuk az ETHA-t, hogy az egyéb műveletekre vonatkozónál lényegesen nagyobb támogatási intenzitással a lehető legnagyobb mértékben támogassák az olyan innovációkat és beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a kirakodási kötelezettség teljes körű és kellő időben történő végrehajtásához, például a szelektív halászeszközökbe, időbeli és térbeli szelekciós eljárásokba, a kikötői infrastruktúra fejlesztésébe, valamint a nem szándékos fogások értékesítésébe történő beruházásokat. Emellett 100%-os maximális támogatási intenzitást kell nyújtania a tagállamok közötti halászati lehetőségek cseréjére (a továbbiakban: kvótacserék) szolgáló átlátható rendszerek tervezésére, fejlesztésére, nyomon követésére, értékelésére és kezelésére a kirakodási kötelezettség által okozott „blokkoló kvóta hatálya alá tartozó faj”-hatás mérséklése érdekében.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A kirakodási kötelezettséget az Unió valamennyi tagállamában egyformán nyomon kell követni a kisüzemi halászhajóktól a nagyüzemi halászhajókig terjedő teljes spektrumon keresztül.

Indokolás

Az Írországban és máshol tevékenykedő kisüzemi halászok állandóan és következetesen arra panaszkodnak, hogy az ellenőrzésnek és a büntetésnek, amelyre a legtöbb esetben a part menti területeken kerül sor, ők a legkönnyebb célpontjai, míg a nagyobb hajókhoz nehezebb hozzáférni, így azokat nehezebb ellenőrizni.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények, az energiahatékonyság, valamint a fogások minőségének javítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászhajók fedélzetét érintő innovációt és beruházásokat. Ezek a támogatások azonban nem eredményezhetik a halászati kapacitás vagy a halfelderítési képesség növekedését, és nem nyújtható támogatás pusztán az uniós vagy a nemzeti jog értelmében kötelező követelményeknek való megfelelés céljára. Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó rendszer keretében a tagállamok feladata meghatározni e beruházások pontos támogathatósági szabályait. A halászhajók fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények tekintetében lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitást.

(22)  Az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények, az energiahatékonyság, valamint a fogások minőségének javítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászhajók fedélzetét érintő innovációt és beruházásokat, valamint meghatározott egészségügyi kérdéseket. Ezek a támogatások azonban nem eredményezhetik a halászati kapacitás vagy a halfelderítési képesség növekedését, és nem nyújtható támogatás pusztán az uniós vagy a nemzeti jog értelmében kötelező követelményeknek való megfelelés céljára. Az előíró intézkedéseket nem tartalmazó rendszer keretében a tagállamok feladata meghatározni az e beruházásokra és támogatásokra vonatkozó pontos támogathatósági szabályokat. A halászhajók fedélzetét érintő egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények tekintetében lehetővé kell tenni az egyéb műveletekre vonatkozónál nagyobb támogatási intenzitást.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Kisüzemi part menti halászati tevékenységet a 12 méternél kisebb, vontatott halászeszközt igénybe nem vevő halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az Unióban lajstromozott összes halászhajó közel 75%-át és a halászati ágazat által létrehozott összes álláshely csaknem felét képviseli. A kisüzemi part menti halászatot folytató szereplők fő bevételi forrása nagy mértékben függ az egészséges halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos tevékenységek esetében is – 100%-os támogatási intenzitás biztosításával kedvezményes elbánásban kell részesítenie a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy ösztönözze őket a fenntartható halászati gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül bizonyos támogatási területeket a kisüzemi halászat céljára kell fenntartani azokban a flottaszegmensekben, ahol a halászati kapacitás egyensúlyban van a rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; ilyen lehet például a használt hajók beszerzésének és a hajtómű cseréjének vagy korszerűsítésének támogatása. A tagállamok programjainak ezenkívül szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part menti halászatra irányuló cselekvési tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell nyomon követni, amelyekre vonatkozóan mérföldköveket és célokat szükséges meghatározni.

(28)  Kisüzemi part menti halászati tevékenységet a 12 méternél kisebb, vontatott halászeszközt igénybe nem vevő halászhajók folytatnak. Ez az ágazat az Unióban lajstromozott összes halászhajó közel 75%-át és a halászati ágazat által létrehozott összes álláshely csaknem felét képviseli. A kisüzemi part menti halászatot folytató szereplők fő bevételi forrása nagy mértékben függ az egészséges halállományoktól. Az ETHA-nak ezért – az ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos tevékenységek esetében is – 100%-os támogatási intenzitás biztosításával kedvezményes elbánásban kell részesítenie a kisüzemi kedvezményezetteket, hogy a KHP célkitűzéseivel összhangban ösztönözze őket a fenntartható halászati gyakorlatok alkalmazására. Ezenfelül bizonyos támogatási területeket a kisüzemi halászat céljára kell fenntartani azokban a flottaszegmensekben, ahol a halászati kapacitás egyensúlyban van a rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel; ilyen lehet például a használt hajók beszerzésének és a hajtómű cseréjének vagy korszerűsítésének, valamint a fiatal halászoknak a támogatása. A tagállamok programjainak ezenkívül szintén tartalmaznia kell egy, a kisüzemi part menti halászatra irányuló cselekvési tervet, amelyet olyan mutatók alapján kell nyomon követni, amelyekre vonatkozóan mérföldköveket és célokat szükséges meghatározni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A halászat és az akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati termékeinek több mint 60%-át importálja, ezért nagy mértékben függ harmadik országoktól. Fontos kihívás az Unióban előállított, jó minőségű halprotein fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy az ilyen termékek elérhető áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

(31)  A halászat és a fenntartható akvakultúra hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz és a táplálkozáshoz. Ugyanakkor az Unió jelenleg halászati termékeinek több mint 60%-át importálja, ezért nagy mértékben függ harmadik országoktól. Fontos kihívás az Unióban előállított, jó minőségű halprotein fogyasztásának ösztönzése, valamint, hogy az ilyen termékek elérhető áron álljanak a fogyasztók rendelkezésére.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa az akvakultúra előmozdítását és fenntartható fejlesztését, beleértve az édesvízi akvakultúrát is, a vízi állatok és növények élelmiszer és egyéb nyersanyagok előállítása céljából történő tenyésztése, illetve termesztése érdekében. Egyes tagállamokban továbbra is bonyolult adminisztratív eljárások, például a területhez való nehéz hozzáférés és nehézkes engedélyezési eljárások vannak érvényben, amelyek megnehezítik az ágazat számára a tenyésztett termékek megítélésének és versenyképességének javítását. A támogatásnak összhangban kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott többéves nemzeti stratégiai tervekkel. Különösen a környezeti fenntarthatóság, a termelő beruházások, az innováció, a szakmai készségek elsajátítása, a munkakörülmények javítása, valamint a kritikus terület- és természetgazdálkodási szolgáltatásokat biztosító kompenzációs intézkedéseknek kell támogathatónak lenniük. A közegészségügyi intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt állományokra vonatkozó biztosítási rendszereket és az állategészségügyi és állatjóléti intézkedéseket is indokolt támogathatóvá tenni. A termelő beruházások esetében azonban a támogatás nyújtására csak pénzügyi eszközök és az InvestEU révén kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az ágazat finanszírozási kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

(32)  Lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa az akvakultúra előmozdítását és fenntartható fejlesztését, beleértve az édesvízi akvakultúrát és az akvakultúrának az invazív fajokkal és betegségekkel szembeni védelmét is, a vízi állatok és növények élelmiszer és egyéb nyersanyagok előállítása céljából történő tenyésztése, illetve termesztése érdekében. Egyes tagállamokban továbbra is túl bonyolult adminisztratív eljárások, például a területhez való nehéz hozzáférés és nehézkes engedélyezési eljárások vannak érvényben, amelyek szükségtelenül megnehezítik az ágazat számára a tenyésztett termékek megítélésének és versenyképességének javítását. A támogatásnak összhangban kell lennie az akvakultúrára irányuló, az 1380/2013/EU rendelet alapján kidolgozott többéves nemzeti stratégiai tervekkel. Különösen a környezeti fenntarthatóságnak, a termelő beruházásoknak, az innovációnak, az akvakultúrának súlyos károkat okozó meghatározott betegségek és invazív fajok ellenőrzésének, a szakmai készségek elsajátításának, a munkakörülmények javításának, valamint a kritikus terület- és természetgazdálkodási szolgáltatásokat biztosító kompenzációs intézkedéseknek kell támogathatónak lenniük. A közegészségügyi intézkedéseket, az akvakultúrában nevelt állományokra vonatkozó biztosítási rendszereket és az állategészségügyi és állatjóléti intézkedéseket is indokolt támogathatóvá tenni. A termelő beruházások esetében azonban a támogatás nyújtására csak pénzügyi eszközök és az InvestEU révén kerül sor, amelyek nagyobb tőkeáttételt kínálnak a piacokon, és ezért nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az ágazat finanszírozási kihívásainak kezeléséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatások.

Indokolás

Összhangban az Európai Parlament 2018. június 12-i állásfoglalása – A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások” (2017/2118(INI)) határozatával.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az élelmezésbiztonság a hatékony és jól szervezett piacon alapul, amely javítja az átláthatóságot, a stabilitást, a minőséget és az ellátási lánc diverzitását, valamint a fogyasztók tájékoztatását. Ebből a célból lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazását, összhangban az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a közös piacszervezésről szóló rendelet)15 célkitűzéseivel. Ezen belül támogatást kell biztosítani mindenekelőtt a termelői szervezetek létrehozásához, a termelési és értékesítési tervek végrehajtáshoz, új kereskedelmi értékesítési lehetőségek előmozdításához, valamint a piacra vonatkozó ismeretek létrehozásához és terjesztéséhez.

(33)  Az élelmezésbiztonság a tengeri környezet védelmén, a halállomány fenntartható kezelésén, a KHP teljes körű végrehajtásán, valamint a hatékony és jól szervezett piacon alapul, amely javítja az átláthatóságot, a stabilitást, a minőséget és az ellátási lánc diverzitását, valamint a fogyasztók tájékoztatását. Ebből a célból lehetővé kell tenni, hogy az ETHA támogassa a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazását, összhangban az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a közös piacszervezésről szóló rendelet)15 célkitűzéseivel. Ezen belül támogatást kell biztosítani mindenekelőtt a termelői szervezetek létrehozásához, a termelési és értékesítési tervek végrehajtáshoz, új kereskedelmi értékesítési lehetőségek előmozdításához, valamint a piacra vonatkozó ismeretek létrehozásához és terjesztéséhez.

_________________

_________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A part menti régiókban a munkahelyteremtés a fenntartható kék gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, amely felfrissíti e régiók társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok és szolgáltatások teljesítménye várhatóan felül fogja múlni a globális gazdaság növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá fog járulni a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A kék növekedés fenntarthatósága az új tengeri vállalkozások és a biogazdaságot célzó innováción és beruházásokon múlik, ideértve a fenntartható idegenforgalmi modelleket, az óceánalapú megújuló energiát, az innovatív, csúcstechnológiát képviselő hajógyártást, valamint az új kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek munkahelyeket létrehozni, miközben a helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. Miközben a fenntartható kék gazdaságba irányuló közberuházásokat az uniós költségvetés egészében érvényesíteni kell, az ETHA-nak különös figyelmet kell fordítania a fenntartható kék gazdaság fejlődését elősegítő feltételek megteremtésére és a szűk keresztmetszetek megszüntetésére a beruházások elősegítése és az új piacok, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében. A fenntartható kék gazdaság támogatását megosztott, közvetlen és közvetett irányítással kell megvalósítani.

(35)  A part menti régiókban és a szigeteken a munkahelyteremtés gyakran a fenntartható kék gazdaság helyileg ösztönzött fejlesztésére támaszkodik, amely felfrissíti e régiók társadalmi szerkezetét. Az óceánhasznosító ágazatok és szolgáltatások teljesítménye várhatóan felül fogja múlni a globális gazdaság növekedését, és 2030-ra jelentősen hozzá fog járulni a foglalkoztatáshoz és a növekedéshez. A kék növekedés fenntarthatósága az új tengeri vállalkozások és a biogazdaságot célzó innováción és beruházásokon múlik, ideértve a fenntartható idegenforgalmi modelleket, az óceánalapú megújuló energiát, az innovatív, csúcstechnológiát képviselő hajógyártást, valamint az új kikötői szolgáltatásokat, amelyek képesek munkahelyeket létrehozni, miközben a helyi fejlődéshez is hozzájárulnak. Miközben a fenntartható kék gazdaságba irányuló közberuházásokat az uniós költségvetés egészében érvényesíteni kell, az ETHA-nak különös figyelmet kell fordítania a fenntartható kék gazdaság fejlődését elősegítő feltételek megteremtésére és a szűk keresztmetszetek megszüntetésére a beruházások elősegítése és az új piacok, technológiák és szolgáltatások fejlesztése érdekében. A fenntartható kék gazdaság támogatását megosztott, közvetlen és közvetett irányítással kell megvalósítani.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Lehetővé kell tenni, hogy megosztott irányítás keretében az ETHA az adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása révén támogassa a fenntartható kék gazdaságot a tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. E támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv követelményeinek teljesítésére és a tengeri területrendezés támogatására kell irányulnia, valamint arra, hogy az európai tengeri megfigyelési és adathálózat segítségével javuljon az adatminőség és intenzívebbé váljon az adatmegosztás.

(37)  Lehetővé kell tenni, hogy megosztott irányítás keretében az ETHA az adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása révén támogassa az ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdaságot a tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. E támogatásnak a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv követelményeinek teljesítésére és a tengeri területrendezés támogatására kell irányulnia, valamint arra, hogy az európai tengeri megfigyelési és adathálózat segítségével javuljon az adatminőség és intenzívebbé váljon az adatmegosztás.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Globális szereplőként az Unió szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, összhangban az „Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend” című, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett 2016. november 10-i közös közleménnyel17 . Az Unió óceánpolitikai irányításra vonatkozó politikája olyan új politika, amely az óceánokat integrált módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai irányítás nem csupán a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és különösen a 14. fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható hasznosítása a fenntartható fejlődés céljait követve”) elérése szempontjából bír központi jelentőséggel, hanem abból a szempontból is, hogy a jövő generációi számára biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok legyenek biztosíthatók. Az Uniónak teljesítenie kell ezeket a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, valamint bilaterális, regionális és multilaterális szinten elő kell mozdítania a jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást, ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzését, megakadályozását és felszámolását, a nemzetközi óceánpolitikai irányítás keretének fejlesztését, az óceánokra és tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, a fenntartható kék gazdaság feltételeinek megteremtését, valamint a nemzetközi óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos adatok megerősítését.

(40)  Globális szereplőként az Unió szilárdan elkötelezte magát a nemzetközi óceánpolitikai irányítás támogatása iránt, összhangban az „Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend” című, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett 2016. november 10-i közös közleménnyel17 . Az Unió óceánpolitikai irányításra vonatkozó politikája olyan új politika, amely az óceánokat integrált módon kezeli. A nemzetközi óceánpolitikai irányítás nem csupán a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és különösen a 14. fenntartható fejlesztési cél („Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható hasznosítása a fenntartható fejlődés céljait követve”) elérése szempontjából bír központi jelentőséggel, hanem abból a szempontból is, hogy a jövő generációi számára biztonságos, védett, tiszta és fenntarthatóan kezelt tengerek és óceánok legyenek biztosíthatók. Az Uniónak teljesítenie kell ezeket a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, valamint bilaterális, regionális és multilaterális szinten elő kell mozdítania a jobb nemzetközi óceánpolitikai irányítást és abban vezető szerepet kell játszania, ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzését, megakadályozását és felszámolását, a nemzetközi óceánpolitikai irányítás keretének fejlesztését, az óceánokra és tengerekre nehezedő terhelés mérséklését, a fenntartható kék gazdaság feltételeinek megteremtését, valamint a nemzetközi óceánkutatás és az óceánokkal kapcsolatos adatok megerősítését.

_________________

_________________

17 JOIN(2016) 49

17 JOIN(2016) 49

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a)  A jelenlegi ETHA keretében működő fizetési eljárás a jelentések szerint nem megfelelő, mivel az alkalmazás négy éve alatt csak annak 11%-át használták fel. Ezt az eljárást javítani kell annak érdekében, hogy a kedvezményezett számára – különösen az egyének vagy családok tekintetében – felgyorsítsák a kifizetéseket.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Az (EU) [...] rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel20, a 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok – köztük a csalás – megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése és végrehajtása során a tagállamoknak az (EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] és az (EU) xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk kell az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

(47)  Az (EU) [...] rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet], a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel20, a 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel21 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok – köztük a csalás – megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – kell végeznie annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendeletnek megfelelően az Európai Ügyészségnek ki kell nyomoznia és büntetőeljárás alá kell vonnia az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más bűncselekményeket. Az (EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. Az ETHA kezelése és végrehajtása során a tagállamoknak az (EU) xx/xx rendelettel [az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló rendelet] és az (EU) xx/xx rendelettel [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] összhangban biztosítaniuk kell az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

_________________

_________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  Az uniós források felhasználása és az e forrásokkal való eredményes pénzgazdálkodás – és különösen a felhasznált pénzösszegek nyilvános ellenőrzésének megerősítése – tekintetében az átláthatóság fokozása érdekében indokolt előírni, hogy bizonyos, az ETHA keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó információkat az (EU) xx/xx rendeletnek [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] megfelelően közzé kell tenni egy tagállami weboldalon. Amennyiben valamely tagállam közzéteszi az ETHA keretében finanszírozott műveletekkel kapcsolatos információkat, be kell tartani a személyes adatok védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben24 meghatározott szabályokat.

(48)  Az uniós források felhasználása és az e forrásokkal való eredményes pénzgazdálkodás – és különösen a felhasznált pénzösszegek nyilvános ellenőrzésének megerősítése – tekintetében az átláthatóság fokozása érdekében indokolt előírni, hogy valamennyi, az ETHA keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó információt az (EU) xx/xx rendeletnek [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] megfelelően közzé kell tenni egy tagállami weboldalon. Amennyiben valamely tagállam közzéteszi az ETHA keretében finanszírozott műveletekkel kapcsolatos információkat, be kell tartani a személyes adatok védelmére vonatkozóan az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben24 meghatározott szabályokat.

_________________

_________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  „produktív akvakultúra-beruházások”: az akvakultúrás termeléshez szükséges létesítmények építésébe, bővítésébe és korszerűsítésébe, vagy az ott használt berendezésekbe történő beruházás;

12.  „produktív akvakultúra-beruházások”: az akvakultúrás termeléshez szükséges létesítmények építésébe, bővítésébe és korszerűsítésébe, az innovációba, vagy az ott használt berendezésekbe történő beruházás;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „fenntartható kék gazdaság”: az egységes piacon végzett minden olyan ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági tevékenység, amely az óceánokkal, tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső régióira és tengeri kijárattal nem rendelkező országaira, magában foglalja a feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat és szolgáltatásokat, és összhangban áll az Unió környezetvédelmi jogszabályaival.

15.  „fenntartható kék gazdaság”: az ökológiai korlátokon belül az egységes piacon végzett minden olyan ágazati és ágazatokon átívelő gazdasági tevékenység, amely az óceánokkal, tengerekkel, partvidékekkel és belvizekkel kapcsolatos, kiterjed az Unió legkülső régióira és tengeri kijárattal nem rendelkező országaira, magában foglalja a feltörekvő ágazatokat és a nem piaci árukat és szolgáltatásokat, és összhangban áll az Unió környezetvédelmi jogszabályaival a tengeri ökoszisztémák helyreállítása és fenntartása, valamint a sérülékeny természeti erőforrások, áruk és szolgáltatások védelme érdekében.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a.  „közös irányítás“: olyan partnerségi megállapodás, amelyben a kormány, az erőforrások helyi felhasználóinak közössége (halászok), külső szereplők (nem kormányzati szervezetek, kutatóintézetek) és időnként más halászatok és a part menti erőforrás-gazdálkodásban érdekelt felek (hajótulajdonosok, halkereskedők, hitelügynökségek vagy hitelezők, turisztikai ágazat stb.) megosztják a halászati gazdálkodás feletti döntéshozatallal kapcsolatos felelősséget és hatáskört.

Indokolás

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) terminológiaportálján (FAO term portal) szereplő fogalommeghatározás. http://www.fao.org/faoterm/en/

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  a fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása;

1.  a fenntartható halászat és a tengeri biológiai erőforrások védelmének előmozdítása a társadalmi-gazdasági vonatkozások figyelembevételével;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  hozzájárulás az uniós élelmiszerbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén;

2.  hozzájárulás az uniós élelmiszer- és élelmezésbiztonsághoz versenyképes és fenntartható akvakultúra és piacok révén;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek támogatása;

3.  a fenntartható kék gazdaság növekedésének elősegítése és a virágzó part menti közösségek és halászterület támogatása;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 6 140 000 000 EUR.

(1)  Az ETHA-nak a 2021–2027 közötti időszakban történő többéves végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 6 140 000 000 EUR.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamonként allokált uniós pénzügyi támogatás legalább 15%-át a 19. és a 20. cikkben említett támogatási területekhez kell hozzárendelni. Az uniós vizekhez hozzáféréssel nem rendelkező tagállamok alacsonyabb százalékot is megállapíthatnak az ellenőrzési és adatgyűjtési feladataik mértéke szerint.

törölve

Indokolás

Az allokációt az egyes tagállamok azonosított igényei szerint kell megállapítani. A túlzott allokáció fel nem használt pénzeszközöket vagy felesleges kiadásokat eredményezne.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Minden forrás, amelyet a 19. és 20. cikk alapján nem használnak fel ellenőrzésre és adatgyűjtésre, átcsoportosítható az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a halászati erőforrások fenntartható kiaknázására és a fenntartható kék gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó stratégia;

a)  a halászati erőforrások fenntartható kiaknázására és az ökológiai korlátokon belül fejlődő, fenntartható kék gazdasági ágazatok fejlesztésére vonatkozó stratégia;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság minden tengermedencéhez elemzést készít, amelyben jelzi az adott tengermedence alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP célkitűzéseinek elérése szempontjából, amint azt a 1380/2013/EU rendelet 2. cikke ismerteti. Az elemzésnek adott esetben figyelembe kell vennie a meglévő tengermedence- és makroregionális stratégiákat.

(5)  A Bizottság a megfelelő Tanácsadó Testületek véleményének megismerését követően minden tengermedencéhez elemzést készít, amelyben jelzi az adott tengermedence alapvető erősségeit és gyengeségeit a KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében ismertetett célkitűzéseinek elérése, valamint a 2008/56/EK irányelvben említett jó környezeti állapot elérése szempontjából. Az elemzésnek adott esetben figyelembe kell vennie a meglévő tengermedence- és makroregionális stratégiákat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  azon invazív idegen fajok célzott ellenőrzése, amelyek jelentősen ronthatják az akvakultúra- és a halászati ágazat termelékenységét;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  az innovatív szelektív halászeszközök kutatásának és az egész Unióban történő használatának a támogatása többek között az 1380/2013/EU rendelet 27. cikkével összhangban;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítményének legújabb bizonyítékai, különösen a halászati és akvakultúra-ágazatban;

e)  a környezetvédelmi prioritások és a fenntartható kék gazdaság társadalmi-gazdasági teljesítménye közötti egyensúly legújabb bizonyítékai, különösen a halászati és akvakultúra-ágazatban;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a program hozzájárulása az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

i)  a program hozzájárulása az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, többek között a CO2-kibocsátások üzemanyag-megtakarítással történő csökkentése révén.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Szerződés 107. 108. és 109. cikke azonban nem vonatkozik a tagállamok által az e rendelet szerint teljesített és a Szerződés 42. cikkének hatálya alá tartozó kifizetésekre.

(2)  A Szerződés 107. 108. és 109. cikke azonban nem vonatkozik a tagállamok által az e rendelet szerint teljesített kifizetésekre.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28 42. cikke vagy az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott egyéb jogszabály szerinti súlyos jogsértést követett el;

a)  az 1005/2008/EK tanácsi rendelet28 42. cikke vagy az ellenőrzési rendelet 90. cikke szerinti, vagy az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott egyéb jogszabály szerinti jogsértést követett el;

_________________

_________________

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

28 A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kedvezményezettnek a támogatási kérelem benyújtását követően, a művelet végrehajtásának teljes időszaka alatt és a számára nyújtott végső kifizetést követő ötéves időszak alatt is meg kell felelnie az (1) bekezdésben említett befogadhatósági feltételeknek.

(2)  A kedvezményezettnek a támogatási kérelem benyújtását követően, a művelet végrehajtásának teljes időszaka alatt és a számára nyújtott végső kifizetést követően is meg kell felelnie az (1) bekezdésben említett befogadhatósági feltételeknek.

Indokolás

Egyetlen gazdasági szereplő vagy kedvezményezett sem követhet el súlyos jogsértéseket, nem vehet részt jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatban, illetve nem követhet el más környezetvédelmi bűncselekményeket.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a befogadhatatlanságot kiváltó küszöb, valamint az (1) és (3) bekezdésben említett befogadhatatlansági időtartam hosszának megállapítása; ezen időtartamnak arányosnak kell lennie a súlyos jogsértés, bűncselekmény vagy csalás jellegével, súlyosságával, időtartamával vagy ismétlődésével, és legalább egy évnek kell lennie;

a)  a befogadhatatlanságot kiváltó küszöb, valamint az (1) és (3) bekezdésben említett befogadhatatlansági időtartam hosszának megállapítása; ezen időtartamnak arányosnak kell lennie a jogsértés, bűncselekmény vagy csalás jellegével, súlyosságával, időtartamával vagy ismétlődésével, és legalább egy évnek kell lennie;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  halászhajók építése és beszerzése vagy importálása, amennyiben az e rendelet másképpen nem rendelkezik;

b)  halászhajók építése, beszerzése vagy korszerűsítése, többek között a hajtómű cseréje révén, vagy halászhajók importálása, amennyiben az e rendelet másképpen nem rendelkezik;

Indokolás

A felszerelések korszerűsítése vagy cseréje gyakran nagyobb hatékonysággal és nagyobb halfogási kapacitással jár. Ilyen formában a hajtómű korszerűsítésére és cseréjére irányuló intézkedések sértenék a 14.6. fenntartható fejlesztési célt (SDG 14.6), amely megtiltja a halászati kapacitás növelésre irányuló támogatásokat. Még akkor is, ha a régi hajtóművek korszerűsítésének vagy cseréjének az a feltétele, hogy azokat hasonlóan vagy kevésbé erőteljessé tegyék, ez nem feltétlenül fogja csökkenteni a hajó halfogási képességét. Az Európai Számvevőszék megállapította, hogy az „üzemanyag-takarékos“ hajtóművel felszerelt hajók számára továbbra is megvan az ösztönző a halászati erőkifejtésük fokozására.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  olyan műveletek, amelyek magukban foglalják az elektromos halászat bármely formáját;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  közvetlen állománypótlás, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti állománypótlás esetén.

g)  közvetlen állománypótlás, kivéve, ha azt valamely uniós jogi aktus állományvédelmi vagy telepítési intézkedésként kifejezetten előírja, illetve kísérleti állománypótlás esetén.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a halászhajók fedélzetén végrehajtott olyan beruházások, amelyek az uniós vagy nemzeti jogban előírt követelmények betartásához szükségesek, ideértve a regionális halászati gazdálkodási szervezetek összefüggésében az Unióra háruló kötelezettségekből eredő követelményeket;

törölve

Indokolás

Nehezen érthető, hogy miért kellene támogathatónak lenniük azoknak a beruházásoknak, amelyek például az új felszereléssel, ellenőrzési rendszerekkel vagy a felszerelés átalakításával kapcsolatos jogi követelmények betartásához szükségesek.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  olyan halászhajók fedélzetén végrehajtott beruházások, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző két naptári év mindegyikében kevesebb mint 60 napot töltöttek a tengeren.

törölve

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés– k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  működési költségek, például a halászhajók biztosítása, általános költségei, üzemanyaga vagy olyan felszerelései, amelyek csak a hajó működőképességét vagy navigálhatóságát biztosítják, például a kötelek, kötelező biztonsági és védelmi követelmények és karbantartási szolgáltatások.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási célkitűzései megvalósításához.

(1)  Az e fejezet alapján nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia a KHP-nak az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási célkitűzései megvalósításához, és elő kell segítenie a felek közötti szociális párbeszédet.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az ágazat értékláncának megerősítése és a marketingstratégiák előmozdítása;

c)  az ágazat értékláncának létrehozása és megerősítése és a marketingstratégiák előmozdítása;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a hitelekhez, biztosítási termékekhez és pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés megkönnyítése;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények javítása a halászhajók fedélzetén;

e)  az egészségügyi, biztonsági és munkakörülmények javítása a halászhajók fedélzetén, ami vonzóbbá teheti azt a fiatalok számára, valamint csökkentheti a tengeren bekövetkező rendkívüli eseményeket kiváltó okokat;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a tevékenységek diverzifikálása a tágabb értelemben vett fenntartható kék gazdaságban;

h)  a tevékenységek diverzifikálása a tágabb értelemben vett fenntartható kék gazdaságban, ami az ökológiai korlátokon belül fejlődik;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  megfelelő környezet létrehozása a közös irányítással megvalósítandó helyi tervek kidolgozásához.

Indokolás

A közös irányítási modell az ökoszisztémát és az elővigyázatossági megközelítéseket tiszteletben tartó biogazdasági irányítás keretében éri el maximális potenciálját. E modellnek olyan eszközöket kell biztosítania, amelyek valós idejű választ adnak az adaptív gazdálkodás során figyelembe vett változó körülményekre.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett támogatást a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséért járó ellentételezés útján adják, teljesülniük kell az alábbi feltételeknek:

(2)  Kivételes esetekben az (1) bekezdésben említett támogatás adható a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséért járó ellentételezés útján, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a beszüntetés az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (4) bekezdésében említett cselekvési terv egyik eszköze;

a)  a beszüntetés az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (4) bekezdésében a flottakapacitás csökkentésére vonatkozóan említett cselekvési terv egyik eszköze;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a beszüntetés a teljes halászati kapacitás csökkenését eredményezi, mivel a kapott pénzt nem fektetik be újra az ágazatba;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az ETHA támogatást nyújthat a halászati és akvakultúra-vállalkozások számára, hogy a következő események közül egynek vagy többnek a bekövetkezése miatti károk fedezése érdekében elősegítse az olyan kockázatkezelési eszközökhöz való hozzáférésüket, mint például a biztosítási kötvényekkel vagy a kölcsönös befektetési alapokkal kapcsolatos ösztönzők:

 

a) természeti katasztrófák;

 

b) kedvezőtlen időjárási jelenségek;

 

c) a vízminőségben és -mennyiségben beállt olyan hirtelen változás, amelyért a gazdasági szereplőt nem terheli felelősség;

 

d) az akvakultúrában előforduló betegségek vagy a termelő létesítmények megrongálódása, amelyért a gazdasági szereplő nem felelős;

 

e) a halászok vagy a halászhajók mentésének költségei, amennyiben a halászat során baleset következik be a tengeren.

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat példáját követve javasolt annak lehetővé tétele, hogy az a)–e) pontban meghatározott káresemények biztosítása érdekében az ETHA-támogatás felhasználható legyen olyan kockázatkezelési eszközökre, mint például a biztosítás kötésével vagy a kölcsönös befektetési alapokhoz való hozzájárulással kapcsolatos ösztönzők.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az érintett hajó kereskedelmi tevékenységét legalább 90 egymást követő napra leállítják; valamint

a)  az érintett hajó kereskedelmi tevékenységét leállítják;

Indokolás

Egyes uniós tengeri medencék esetében az erszényes kerítőhálós és vonóhálós halászflották éves tevékenységbeszüntetési 30–60 napig tartanak, különböző változóktól függően, mint például a halászati szegmens és az adott halászterület. Ezért az időtartamuktól függetlenül kell rendelkezni az ideiglenes leállításokról.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A szüneteltetés időszakában az érintett hajók és halászok által folytatott valamennyi halászati tevékenységet ténylegesen fel kell függeszteni. Az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy a rendkívüli szüneteltetés időszakában az érintett hajó felhagyott minden halászati tevékenységgel, valamint arról, hogy nem került sor a hajó más célokra történő használatából eredő túlkompenzációra.

(5)  A szüneteltetés időszakában az érintett hajók és halászok által folytatott valamennyi halászati tevékenységet ténylegesen fel kell függeszteni. Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a rendkívüli szüneteltetés időszakában az érintett hajó felhagyott minden halászati tevékenységgel, valamint arról, hogy nem került sor a hajó más célokra történő használatából eredő túlkompenzációra.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. cikk

 

A halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése

 

(1) Az ETHA támogatást nyújthat a halászati tevékenység alábbi okokból történő ideiglenes szüneteltetésével kapcsolatos intézkedésekhez:

 

a) biológiai nyugalmi időszakok;

 

b) ha az ideiglenes szüneteltetést az 1967/2006/EK tanácsi rendelet értelmében elfogadott irányítási tervben vagy az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkével összhangban elfogadott többéves tervben írják elő, amennyiben tudományos szakvélemény alapján csökkenteni kell a halászati erőkifejtést az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésében, valamint 2. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett célkitűzések elérése érdekében.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatás hajónként legfeljebb hat hónapra adható a 2021–2027 közötti időszakban.

 

(3) Az (1) bekezdésben említett támogatás csak az alábbi személyeknek nyújtható:

 

a) olyan uniós halászhajók tulajdonosainak vagy üzemeltetőinek, amelyeket aktív hajóként lajstromoztak, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben átlagosan legalább 90 napot töltöttek a tengeren halászati tevékenység végzésével; vagy

 

b) olyan halászoknak, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben átlagosan legalább 90 napot dolgoztak a tengeren az ideiglenes szüneteltetés által érintett uniós halászhajó fedélzetén.

 

(4) Az érintett hajók vagy halászok által folytatott valamennyi halászati tevékenységet ténylegesen fel kell függeszteni. Az illetékes hatóság biztosítja, hogy az ideiglenes szüneteltetés időszakában a szóban forgó hajó teljes mértékben felfüggesztette a halászati tevékenységeket.

Indokolás

A fenti intézkedést vissza kell állítani, mivel kiváló eredményekkel járt minden olyan programozási időszakban, amelyben végrehajtásra került.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat halászati gazdálkodás céljából és tudományos célokból végzett adatgyűjtéshez és -kezeléshez, amint azt az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, az (EU) 2017/1004 rendelet pedig pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. cikkében említett nemzeti munkatervek alapján.

(1)  Az ETHA támogatást nyújthat halászati gazdálkodás céljából és tudományos célokból végzett adatgyűjtéshez, -feldolgozáshoz és -kezeléshez, amint azt az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) és (2) bekezdése és 27. cikke meghatározza, az (EU) 2017/1004 rendelet pedig pontosítja az (EU) 2017/1004 rendelet 6. cikkében említett nemzeti munkatervek alapján.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A jegyzék összeállítása és a (2) bekezdésben említett mennyiségek meghatározása során a tagállamok minden releváns tényezőt figyelembe vesznek, különösen azt, hogy az ellentételezés összhangban álljon a KHP szabályaival.

(3)  A jegyzék összeállítása és a (2) bekezdésben említett mennyiségek meghatározása során a tagállamok minden releváns tényezőt figyelembe vesznek, különösen azt, hogy az ellentételezés megfeleljen a KHP szabályainak.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az elvesztett halászeszközök halászok által történő összegyűjtéséért és a tengeri hulladék begyűjtéséért járó ellentételezés;

a)  az elvesztett halászeszközök halászok által történő összegyűjtéséért és a tengeri hulladék passzív begyűjtéséért járó ellentételezés;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Akvakultúra

Fenntartható akvakultúra

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ETHA a 1380/2013/EU rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint támogatást nyújthat a fenntartható akvakultúra előmozdításához. Az ETHA ezenkívül támogathatja az állategészségügyi és -jóléti szempontok érvényesülését az akvakultúrában, összhangban az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelettel32 és az 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel33.

(1)  Az ETHA a 1380/2013/EU rendelet 34. cikkének (1) bekezdése szerint támogatást nyújthat a fenntartható akvakultúra előmozdításához. Az ETHA ezenkívül támogatást nyújthat az invazív idegen fajok által okozott sajátos ágazati problémák kezeléséhez, valamint az állategészségügy és -jólét előmozdításához az akvakultúrában, összhangban az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelettel32 és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel33.

_________________

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

Indokolás

Összhangban az Európai Parlament 2018. június 12-i állásfoglalása – A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kihívások“ című, 2018. június 12-i, európai parlamenti állásfoglalással (2017/2118 (INI)), többek között az Ocenebra inornata invazív idegen fajokkal és az Ostreid herpeszvírus állatbetegséggel kapcsolatosan.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ETHA támogatást nyújthat az 1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt és az 1379/2013/EU rendeletben részletesebben meghatározott, a halászati és akvakultúra-termékek piacainak közös szervezésével kapcsolatos célkitűzések eléréséhez. Ezenkívül támogathatja a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazását, minőségét és hozzáadott értékét előmozdító intézkedéseket.

Az ETHA támogatást nyújthat az 1380/2013/EU rendelet 35. cikkében előírt és az 1379/2013/EU rendeletben részletesebben meghatározott, a halászati és akvakultúra-termékek piacainak közös szervezésével kapcsolatos célkitűzések eléréséhez. Ezenkívül támogathatja a halászati és a fenntartható akvakultúra-termékek forgalmazását, minőségét és hozzáadott értékét előmozdító intézkedéseket.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E cikk értelmében a támogatások kizárólag az (EU) xx/xx rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkében biztosított pénzügyi eszközökön keresztül, valamint a szóban forgó rendelet 10. cikkének megfelelően az InvestEU-n keresztül nyújthatók.