Procedură : 2019/0056(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0177/2019

Texte depuse :

A8-0177/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0337

RAPORT     *
PDF 154kWORD 51k
20.3.2019
PE 636.394v02-00 A8-0177/2019

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Miroslavs Mitrofanovs

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

ROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

(COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2019)0151),

–  având în vedere articolul 148 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0131/2019),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0177/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Referințe

COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE)

Data sesizării

13.3.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

14.3.2019

 

 

 

Raportori

Data numirii

Miroslavs Mitrofanovs

8.3.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

18.3.2019

Examinare în comisie

18.3.2019

 

 

 

Data adoptării

18.3.2019

 

 

 

Data depunerii

20.3.2019

Ultima actualizare: 2 aprilie 2019Notă juridică