Procedură : 2018/2277(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0178/2019

Texte depuse :

A8-0178/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0221

RAPORT     
PDF 149kWORD 48k
21.3.2019
PE 632.848v02-00 A8-0178/2019

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann

(2018/2277(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Evelyn Regner

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann

(2018/2277(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann, formulată de ministrul Justiției din Danemarca, transmisă la 6 noiembrie 2018 de către reprezentantul permanent al Danemarcei la UE și anunțată în plen la 28 noiembrie 2018, în legătură cu urmărirea penală în temeiul articolului 260 alineatul (1) punctul (1), al articolului 291 alineatul (1) și al articolului 293 alineatul (1), coroborat cu articolul 21 din Codul penal al Danemarcei,

–  în urma audierii lui Jørn Dohrmann, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 57 din Legea constituțională a Danemarcei,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0178/2019),

A.  întrucât Procurorul de Stat din Viborg a depus o cerere de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann, deputat în Parlamentul European ales pentru Danemarca, în legătură cu infracțiuni prevăzute la articolul 260 alineatul (1) punctul (1), articolul 291 alineatul (1) și articolul 293 alineatul (1), coroborate cu articolul 21 din Codul penal al Danemarcei; întrucât, în special, procedurile se referă la presupusă constrângere ilegală, provocare de daune cu rea voință și tentativă ilegală de utilizare a unui obiect aparținând altei persoane;

B.  întrucât, la 26 aprilie 2017, în afara domiciliului său privat din Vamdrup, Jørn Dohrmann a înșfăcat o cameră de filmat de la un cameraman care filma casa sa de la o distanță de aproximativ 195 de metri în vederea utilizării înregistrărilor obținute într-un documentar la TV despre anumiți deputați danezi în Parlamentul European; întrucât Jørn Dohrmann a amenințat că distruge camera de filmat; întrucât acesta a deteriorat camera menționată, inclusiv microfonul, ecranul și cablul; întrucât el a intrat în posesia camerei de filmat și a cardului de memorie cu intenția de a le utiliza în mod neautorizat, vizualizând înregistrările realizate, dar, în cele din urmă, a fost împiedicat să facă acest lucru, întrucât poliția a venit la adresa respectivă, a recuperat camera de filmat și cardul de memorie pe care el le înlăturase din aparat;

C.  întrucât cameramanul a fost mai întâi pus sub acuzare pentru o infracțiune prevăzută la articolul 264a din Codul penal danez pentru faptul că a fotografiat ilegal persoane aflate pe o proprietate privată; întrucât procurorul a recomandat să fie retrase acuzațiile, având în vedere absența elementului de intenție necesar pentru condamnarea unei persoane pentru o infracțiune prevăzută la articolul 264a din Codul penal danez;

D.  întrucât poliția din Iutlanda de Sud-Est a subliniat că întreprinderea care îl angajase pe ziarist, și care era proprietarul camerei de filmat, a solicitat despăgubiri în valoare de 14 724,71 DKK în legătură cu cauza și că cauzele care implică provocare de daune cu rea voință, furt, luare ilegală a unui obiect și altele infracțiuni similare, în cazul în care sancțiunea solicitată este o amendă, trebuie soluționate în cadrul unei acțiuni în instanță în cazul în care persoana vătămată pretinde daune-interese;

E.  întrucât, inițial, parchetul recomandase stabilirea unei amenzi în valoare de 20 000 DKK în acțiunea intentată lui Jørn Dohrmann, în locul unei pedepse cu închisoarea, fără ca acesta să fie pus sub acuzare în mod oficial;

F.  întrucât Jørn Dohrmann a respins acuzațiile ce i se aduc; întrucât, potrivit Directorul Parchetului General, în acest caz nu ar fi consecvent să se recurgă la o procedură extrajudiciară prin intermediul unui aviz de sancțiune fixă;

G.  întrucât pentru introducerea unei acțiuni penale împotriva lui Jørn Dohrmann, autoritatea competentă a depus o cerere pentru ridicarea imunității sale;

H.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul statului lor de proveniență, de aceleași imunități ca cele recunoscute deputaților în parlamentul țării respective;

I.  întrucât articolul 57 alineatul (1) din Legea constituțională daneză stipulează că, fără consimțământul din partea Folketingului, niciun deputat în Folketing nu poate fi pus sub acuzare sau condamnat la închisoare, cu excepția cazului în care acesta este surprins în flagrant delict de comitere a unei infracțiuni; întrucât această dispoziție oferă protecție împotriva urmăririlor penale publice, dar nu și a urmăririlor private în materie penală; în cazul în care o cauză poate fi soluționată în afara instanței prin intermediul unui aviz de sancțiune fixă, nu este necesară aprobarea din partea Parlamentului danez.

J.  întrucât sfera imunității acordate deputaților în Folketing corespunde, de fapt, domeniului de aplicare a imunității acordate deputaților în Parlamentul European în temeiul articolului 8 din Protocolul nr 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene; întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă;

K.  întrucât acțiunile presupuse nu au legătură cu opiniile sau voturile exprimate de deputatul în Parlamentul European în exercițiul funcțiilor sale, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și reținând, de asemenea, că faptele care i se impută nu au o legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către Jørn Dohrmann a îndatoririlor sale în calitate de deputat în Parlamentul European;

L.  întrucât nu există nicio dovadă și niciun motiv pentru a suspecta existența unei situații de fumus persecutionis;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Jørn Dohrmann;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, Ministerului Justiției al Danemarcei și lui Jørn Dohrmann.

(1)

hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

18.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

11

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Marie Cavada, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Virginie Rozière

Ultima actualizare: 25 martie 2019Notă juridică