Postup : 2019/0005(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0188/2019

Předložené texty :

A8-0188/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0413

DOPORUČENÍ     ***
PDF 158kWORD 51k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Christian Ehler

Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07683/2019),

–  s ohledem na Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace(1),

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Federiky Mogheriniové jménem EU ze dne 20. března 2019 týkající se Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu,

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0153/2019),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0188/2019),

1.  uděluje souhlas s obnovením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ruska.

(1)

Úř. věst. L 299, 28.11.2000, s. 15.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace

Referenční údaje

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

1.4.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

2.4.2019

Projednání ve výboru

2.4.2019

 

 

 

Datum přijetí

2.4.2019

 

 

 

Datum předložení

5.4.2019

Poslední aktualizace: 12. dubna 2019Právní upozornění