Menetlus : 2019/0005(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0188/2019

Esitatud tekstid :

A8-0188/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0413

SOOVITUS     ***
PDF 143kWORD 54k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Christian Ehler

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07683/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelist teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingut(1),

–  võttes arvesse avaldust, mille liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini tegi 20. märtsil 2019 ELi nimel Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna kohta,

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 186 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0153/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0188/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu pikendamiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Venemaa valitsusele ja parlamendile.

(1)

EÜT L 299, 28.11.2000, lk 15.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping

Viited

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

1.4.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

väliskomisjon

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

väliskomisjon

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

2.4.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.4.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.4.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

5.4.2019

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2019Õigusalane teave