Procedure : 2019/0005(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0188/2019

Ingediende teksten :

A8-0188/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0413

AANBEVELING     ***
PDF 155kWORD 48k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

over het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Christian Ehler

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07683/2019),

–  gezien de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie(1),

–  gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini namens de EU over de Autonome Republiek Krim en de stad Sebastopol van 20 maart 2019,

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0153/2019),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8‑0188/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Rusland.

(1)

PB L 299 van 28.11.2000, blz. 15.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie

Document‑ en procedurenummers

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

1.4.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

2.4.2019

Behandeling in de commissie

2.4.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

2.4.2019

 

 

 

Datum indiening

5.4.2019

Laatst bijgewerkt op: 10 april 2019Juridische mededeling