Postupak : 2019/0804(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0189/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0189/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0414

IZVJEŠĆE     *
PDF 163kWORD 55k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog o izmjeni Statuta Europske investicijske banke koji je Europska investicijska banka uputila Vijeću (07651/2019),

–  uzimajući u obzir članak 308. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0149/2019),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenje Odbora za proračune (A8-0189/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj investicijskoj banci i nacionalnim parlamentima.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (2.4.2019)

upućeno Odboru za ustavna pitanja

o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Statuta Europske investicijske banke – zahtjev za pokretanje postupka iz članka 308.

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eider Gardiazabal Rubial

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavci 1. i 3. Poslovnika)

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Dana 11. ožujka 2019. Europska investicijska banka podnijela je zahtjev Vijeću za izmjenu članka 4. stavka 1. i članka 9. stavka 2. njezina Statuta.

Pritom se vodila postupkom utvrđenim u članku 308. UFEU-a u skladu s kojim „Vijeće može, odlučujući jednoglasno, u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, na zahtjev Europske investicijske banke i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Komisijom, […] izmijeniti Statut Banke.”

Cilj izmjena koje je predložio EIB prilagodba je Statuta Banke kako bi se u obzir uzelo povećanje udjela Poljske i Rumunjske u upisanom kapitalu EIB-a.

Odbor za proračune napominje da se tim povećanjem kapitala samo neznatno nadoknađuje smanjenje kapitala EIB-a zbog izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Odbor za proračune naglašava da je potrebno u potpunosti nadoknaditi iznos spomenutog manjka kapitala kako bi se očuvala sposobnost EIB-a da ostvari svoje ciljeve politike.

******

Odbor za proračune poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor predloži prihvaćanje Nacrta Vijeća.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog izmjene Statuta EIB-a – zahtjev za pokretanje postupka iz članka 308.

Referentni dokumenti

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

28.3.2019

Izvjestiteljica

       Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Pojednostavljeni postupak – datum odluke

2.4.2019

Datum usvajanja

2.4.2019

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog izmjene Statuta EIB-a – zahtjev za pokretanje postupka iz članka 308.

Referentni dokumenti

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

26.3.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

2.4.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak – datum odluke

2.4.2019

Datum usvajanja

2.4.2019

 

 

 

Datum podnošenja

8.4.2019

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2019.Pravna napomena