Eljárás : 2019/0903(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0007/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0007/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/09/2019 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0009

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0007/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 46k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról</Titre>

<DocRef>(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról

(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló, 2019. április 9-i európai központi banki javaslatra (C9-0028/2019),

 tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet[1] 26. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az Európai Központi Bankra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól szóló, az Európai Parlament és az Európai Központi Bank között létrejött intézményközi megállapodásra[2],

 tekintettel az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalására[3],

 tekintettel eljárási szabályzata 131. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0007/2019),

A. mivel az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdése értelmében az Európai Központi Banknak (EKB) felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére vonatkozó javaslatát a Parlamentnek kell jóváhagyásra benyújtania, illetve az alelnököt az EKB igazgatósági tagjai közül kell kiválasztani;

B. mivel az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a felügyeleti testületbe az említett rendelettel összhangban történő kinevezések során tiszteletben kell tartani a nemek egyensúlyára, a tapasztalatra és a képzettségre vonatkozó alapelveket;

C. mivel 2012. november 22-én az Európai Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2012. december 15-i hatállyal nyolc évre az EKB igazgatósági tagjává nevezte ki Yves Merschet;

D. mivel 2019. április 9-i levelében az EKB javaslatot nyújtott be a Parlamentnek Yves Merschnek az EKB felügyeleti testületének alelnökévé történő kinevezésére igazgatósági tagságának fennmaradó idejére, azaz 2020. december 14-ig;

E. mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága – különösen az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt követelmények szempontjából – megvizsgálta a javasolt jelölt képesítéseit;

F. mivel a bizottság 2019. szeptember 4-én meghallgatta a javasolt jelöltet, aki a meghallgatáson nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1. egyetért Yves Merschnek az Európai Központi Bank felügyeleti testületének alelnökévé történő kinevezésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, valamint a tagállamok kormányainak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezése

Hivatkozások

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

2.7.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.7.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.9.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.9.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

14

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Alice Kuhnke

Benyújtás dátuma

9.9.2019

 

 

[1] HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

[2] HL L 320., 2013.11.30., 1. o.

[3] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0211.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 12.Jogi nyilatkozat