Nós Imeachta : 2019/0810(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0008/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0008/2019

Díospóireachtaí :

PV 17/09/2019 - 3
CRE 17/09/2019 - 3

Vótaí :

PV 17/09/2019 - 6.1

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0008

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2019</NoDocSe>
PDF 398kWORD 120k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>

<Titre>maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le ceapadh Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh</Titre>

<DocRef>(N9-0023/2019 - C9‑0048/2019 – 2019/0810(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN 1: CURRICULUM VITAE Christine Lagarde
 IARSCRÍBHINN 2: FREAGRAÍ Christine Lagarde AR AN gCEISTNEOIR
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le ceapadh Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh

(N9-0023/2019 - C9‑0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don mholadh ón gComhairle an 9 Iúil 2019[1],

 ag féachaint d’Airteagal 283(2), an dara fomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle Eorpach i gcomhairle leis an bParlaimint (C9‑2019),

 ag féachaint do Riail 130 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0008/2019),

A. de bhrí go ndeachaigh an Chomhairle Eorpach, i litir an 16 Iúil 2019, i gcomhairle leis an bParlaimint maidir le Christine Lagarde a cheapadh mar Uachtarán ar an mBanc Ceannais Eorpach ar feadh téarma oifige ocht mbliana, le héifeacht ón 1 Samhain 2019;

B. de bhrí go ndearna Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta na Parlaiminte meastóireacht ansin ar dhintiúir an iarrthóra, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 283(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i bhfianaise an ghá le haghaidh neamhspleáchas iomlán BCE de bhun Airteagal 130 den Chonradh sin; de bhrí go bhfuair an coiste, agus an mheastóireacht sin á déanamh aige, curriculum vitae ón iarrthóir chomh maith lena freagraí ar an gceistneoir i scríbhinn a bhí curtha chuici;

C. de bhrí go raibh éisteacht ar feadh dhá uair go leith leis an iarrthóir ina dhiaidh sin an 4 Meán Fómhair 2019, éisteacht ina ndearna sí ráiteas tosaigh agus inar fhreagair sí ceisteanna ó chomhaltaí an choiste ina dhiaidh sin;

1. Ag tabhairt tuairim fhabhrach maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le Christine Lagarde a cheapadh ina hUachtarán ar an mBanc Ceannais Eorpach;

2. Á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle agus chuig rialtais na mBallstát.

 


 

IARSCRÍBHINN 1: CURRICULUM VITAE Christine Lagarde

Sonraí Pearsanta    Dáta breithe: 1 Eanáir, 1956

Áit bhreithe: Páras

Náisiúntacht: Francach

 

Gairmréim

 

Institiúid airgeadais idirnáisiúnta

 

Iúil 2011 go dtí anois Stiúrthóir Bainistíochta an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, Washington, D.C.

 

Téarma iomlán amháin ó mhí Iúil 2011 go dtí mí Iúil 2016, téarma páirteach amháin ó mhí Iúil 2016 go dtí mí Mheán Fómhair 2019

 

Earnáil Phoiblí Intíre

 

Meith. 2007 go dtí Iúil 2011  Aire Geilleagair agus Airgeadais na Fraince

Uachtaránacht na Fraince ar an Aontas Eorpach le linn an dara seimeastar de 2008

Uachtaránacht Ecofin

Uachtaránacht na Fraince ar G20 in 2011

Uachtaránacht ar Airgeadas G20

 

Bealtaine 2007 go dtí   Aire Talmhaíochta agus Iascaigh na Fraince

Meith. 2007 

 

Bealtaine 2005 go dtí   Aire Trádála na Fraince

Bealtaine 2007 

 

 

An Earnáil Phríobháideach

 

 

D. Fómhair 1999 go dtí  Cathaoirleach Domhanda an dlíghnólachta idirnáisiúnta

Bealtaine 2005    Baker McKenzie, Chicago, Stáit Aontaithe Mheiriceá

 

D. Fómhair 1995 go dtí   Comhalta den Choiste Feidhmiúcháin Domhanda agus

D. Fómhair 1999    Comhpháirtí Bainistíochta, oifig Pháras Baker McKenzie.

 

Bealtaine 1981 go dtí 1999  Aturnae ag cleachtadh go príomha sna réimsí seo: dlí trachtála, cumaisc agus éadálacha, dlí in aghaidh trustaí, dlí saothair agus eadráin do chliaint chorparáideacha idirnáisiúnta.

 

M. Fómhair 1980 go dtí  Léachtóir le dlí na gconarthaí i Scoil Dlí Paris X

M. Fómhair 1982 

 

 

Oideachas

 

Máistreacht sa Dlí Tráchtala, DESS sa Dlí Tráchtála agus Saothair

Scoil Dlí Paris X, 1980

 

Máistreacht ina raibh Eacnamaíocht agus Airgeadais mar phríomhábhar, tráchtas ar ghluaiseacht tomhaltóirí na Stat Aontaithe, Ralph Nadar, Saoránach Poiblí.

Sciences Po Aix en Provence, 1977

 

Máistreacht sa Litríocht Mheiriceánach

Coláiste Ealaíne Avignon, 1977

 

Teideal: Dlíodóir le Barra Pháras

 

Aitheantas Acadúil Idirnáisiúnta

 

Louvain La Neuve—Doctor honoris Causae

Ollscoil Montréal—Dochtúireacht Oinigh

Universidad del Pacifico—Céim Chomhalta Oinigh

Washington Collegee—Céim Oinigh

Claremont McKenna College—Céim Oinigh

Robinson College—Comhaltacht Oinigh Cambridge

 

 

 

Dámhachtainí agus Poist

 

 

2011 Rannpháirtíocht ar Bhord Stiúrthóirí Sciences Po

2011 Dámhachtain um Shaoránacht Dhomhanda 2011 Chomhairle an Atlantaigh

2011 Rannpháirtíocht ar Bhord Stiúrthóirí an Fhóraim Eacnamaíoch Dhomhanda

2011 Dámhachtain na hInstitiúide Eorpaí um Cheannaireacht Thrasatlantach

2012 Dámhachtain ‘Hipólito Unanue al Mérito Económico – Financiero’ ó Pheiriú

2012 Oifigeach in Ord Náisiúnta Legion d’onore

2012 Dámhachtain mar Dhomhandaí na Bliana ó Chomhairle Idirnáisiúnta Cheanada

2012 Céim Oinigh ó Ollscoil Lováin

2012 Dámhachtain Cheannaireachta 2012 ó Aontas na mBanc Arabacha

2013 Ard-Oifigeach an Ordaithe Náisiúnta Phoblacht an Chósta Eabhair

2013 Rannpháirtíocht ar Bhord Iontaobhaithe Holton-Arms School

2014 Dámhachtain Sárshaothair Tionscnaimh Dhomhanda ón Global Foundation

2014 Dochtúireacht Oinigh ó Ollscoil Montréal

2014 Rannpháirtíocht ar Bhord Gobharnóirí Chomhdháil Montréal

2014 Dámhachtain mar Thaidhleoir na Bliana 2014 ó Foreign Policy Magazine

2015 Onóir ó Baker and McKenzie

2015 Cathaoirleach Oinigh ar Fheachtas Tiomsaithe Airgid, Holton-Arms School

2015 Chathaoirleach ar Choiste Oinigh le haghaidh Chamchuairt Orchestre National de France ar na Stáit Aontaithe agus Ceanada

2016 Rannpháirtíocht ar Phainéal Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe le haghaidh Chumhachtú Eacnamaíoch na mBan

2016 Dámhachtain um Cheannaireacht Dhomhanda ó Scoil na nGnóthaí Poiblí Idirnáisiúnta, Columbia University

2016 Bonn Oinigh Mohamed Bin Rashid le haghaidh na mBan

2016 Dámhachtain ‘Bean na Bliana’ agus le Dámhachtain Sárshaothair Saoil ó Glamour Magazine

2016 Céim Chomhalta Oinigh ó Universidad del Pacifico

2017 Dámhachtain um Cheannaireacht Dhomhanda na mBan ó Choiste Pleanála Idirnáisiúnta Chruinniú Mullaigh Domhanda na mBan

2017 Céim Oinigh ó Washington College

2018 Rannpháirtíocht ar Chomhairle Chomhairleach G7 um Chomhionannas Inscne

2018 Ceannasaí in Órd Náisiúnta Onóra, Meitheamh 27,  Djibouti

2018 Céim Oinigh ó Claremont McKenna College

2018 Comhaltacht ón Institiúid Bhaincéireachta

2018 Dámhachtain Cheannaireachta Appeal of Conscience ó Fhondúireacht Appeal of Conscience

2019 Dámhachtain um Chéimí Oirirc ó Holton-Arms School

2019 Dámhachtain um Cheannaireacht Idirnáisiúnta Oirirc ó Chomhairle an Atlantaigh

2019 Rannpháirtíocht ar International Gender Champions Network agus Comhchathaoirleacht ar a Mhol Airgeadais

2019 Comhaltacht Oinigh ó Robinson College

 

Rogha Foilseachán

Breaking New Grounds in French Labor Law, 1982

Fragmentation Risks - Finance & Development, M. Fomháir 2012

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/straight.htm

Dare the Difference - Finance & Development, June 2013

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/straight.htm

Focus, Flexibility, Service - Finance & Development, September 2014

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/straight.htm

Path to Development -- Finance & Development, June 2015

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/06/straight.htm

The Voice of Youth -- Finance & Development, June 2017

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/06/straight.htm

A Regulatory Approach to Fintech - Finance and Development, Márta 2018

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/how-policymakers-should-regulate- cryptoassets-and-fintech/straight.htm

A Global Imperative to Empower Women – Finance & Development Márta 2019

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/03/empowering-women-critical-for-global- economy-lagarde.htm

 

Príomh-Óráidí

Global Risks Are Rising, But There Is a Path to Recovery, Jackson Hole, Lúnasa 2011

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082711

Global Challenges in 2012 – Beirlín, Eanáir 2012

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp012312

Anchoring Stability to Sustain Higher and Better Growth, Zurich, Bealtaine 2012

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp050712

The Legacy of Charlemagne – Schäuble and European Integration, Aachen, Bealtaine 2012

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp051612

The Global Calculus of Unconventional Monetary Policies, Jackson Hole, Lúnasa 2013

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp082313

The Challenge Facing the Global Economy: New Momentum to Overcome a New Mediocre, Washington, D.C., Deireadh Fómhair 2014

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp100214

Daring the Difference: The 3 L’s of Women’s Empowerment, Washington, D.C., Bealtaine 2014

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp051914

Lifting the Small Boats, An Bhruiséil, Meitheamh 2015

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061715

Not Your Grandmother’s IMF, Cruinnithe Bliantúla, Líoma, Deireadh Fómhair 2015

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp100915

Demographic Changes and the Role of Fiscal Policy, MIT, Márta 2016

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp030416

Addressing Corruption with Clarity, Brookings Institution, Meán Fómhair 2017

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/18/sp091817-addressing-corruption-with- clarity

A Time to Repair the Roof, Harvard University, Deireadh Fómhair 2017

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/04/sp100517-a-time-to-repair-the-roof

Central Banking and Fintech, A Brave New World, Banc Shasana, Meán Fómhair 2017

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a- brave-new-world

A Compass to Prosperity: The Next Steps of Euro Area Economic Integration, Beirlín, Márta 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/26/sp032618-a-compass-to-prosperity-the- next-steps-of-euro-area-economic-integration

Age of Ingenuity: Reimagining 21st Century International Cooperation, Kissinger Lecture, Library of Congress, Nollaig 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/04/sp120418-md-kissinger-speech

Creating a Better Global Trade System, Portland, Bealtaine 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/14/sp-lagarde-creating-a-better-global-trade- system

Steer, Don’t Drift: Managing Risks to Keep the Global Economy on Course, CAI, Deireadh Fómhair 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/27/sp100118-steer-dont-drift

Winds of Change: The Case for New Digital Currency, Singapore Fintech Festival, November 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-currency

Belt and Road Initiative: Strategies to Deliver in the Next Phase, Béising, Aibreán 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/sp041218-belt-and-road-initiative- strategies-to-deliver-in-the-next-phase

Euro 2.0: Past, Present, and Future of Euro Area Integration, The Euro at 20, Comhdháil, Baile Átha Cliath, Meitheamh 2018

https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2018/05/17/~/link.aspx?_id=D56874C433F343C6BE326A611F4D62E9&_z=z

New Economic Landscape, New Multilateralism, Bali Annual Meetings, Deireadh Fómhair 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/11/sp101218-new-economic-landscape-new- multilateralism

The Case for the Sustainable Development Goals, Helen Alexander Lecture, CAI, Meán Fómhair 2018

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/17/sp09172018-the-case-for-the-sustainable- development-goals

The Financial Sector: Redefining a Broader Sense of Purpose, Tacitus Lecture, Londain, Feabhra 2019

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/02/21/sp022819-md-the-financial-sector-redefining-a-broader-sense-of-purpose

The Euro Area: Creating a Stronger Economic Ecosystem, Banque de France, Márta 2019

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/28/sp032819-the-euro-area-creating-a- stronger-economic-ecosystem.

Forging a Stronger Social Contract—the IMF’s Approach to Social Spending, an Ghinéiv, Meitheamh 2019

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/14/sp061419-md-social-spending

 

Postálacha Roghnaithe ó Bhlag CAI

Getting Real on Meeting Paris Climate Change Commitments

https://blogs.imf.org/2019/05/03/getting-real-on-meeting-paris-climate-change-commitments/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Corporate Taxation in the Global Economy

https://blogs.imf.org/2019/03/25/corporate-taxation-in-the-global-economy/

When History Rhymes

https://blogs.imf.org/2018/11/05/when-history-rhymes/

Economic Gains from Gender Inclusion: Even Greater Than You Thought

https://blogs.imf.org/2018/11/28/economic-gains-from-gender-inclusion-even-greater-than-you-thought/

Realizing the Potential of the G20 Compact with Africa

https://blogs.imf.org/2018/10/30/realizing-the-potential-of-the-g20-compact-with-africa/

Ten Years After Lehman—Lessons Learned and Challenges Ahead

https://blogs.imf.org/2018/09/05/ten-years-after-lehman-lessons-learned-and-challenges-ahead/

Addressing the Dark Side of the Crypto World

https://blogs.imf.org/2018/03/13/addressing-the-dark-side-of-the-crypto-world/

A Dream Deferred: Inequality and Poverty Across Generations in Europe

https://blogs.imf.org/2018/01/24/a-dream-deferred-inequality-and-poverty-across-generations-in-europe/

Fintech—Capturing the Benefits, Avoiding the Risks

https://blogs.imf.org/2017/06/20/fintech-capturing-the-benefits-avoiding-the-risks/

Protecting Education and Health Spending in Low-Income Countries

https://blogs.imf.org/2017/06/06/protecting-education-and-health-spending-in-low-income-countries/

To Boost Growth: Employ More Women

https://blogs.imf.org/2016/09/14/to-boost-growth-employ-more-women/

Migration: A Global Issue in Need of a Global Solution

https://blogs.imf.org/2015/11/11/migration-a-global-issue-in-need-of-a-global-solution/

Unlocking Latin America’s Huge Potential

https://blogs.imf.org/2014/12/02/unlocking-latin-americas-huge-potential/

Jobs and Growth: Supporting the European Recovery

https://blogs.imf.org/2014/01/28/jobs-and-growth-supporting-the-european-recovery/

A New Frontier for Kenya and Africa

https://blogs.imf.org/2014/01/08/a-new-frontier-for-kenya-and-africa/

What We Can Do to Improve Women’s Economic Opportunities

https://blogs.imf.org/2013/03/08/what-we-can-do-to-improve-womens-economic-opportunities/

How to Get the Balance Right: Fiscal Policy at a Time of Crisis

https://blogs.imf.org/2012/05/06/how-to-get-the-balance-right-fiscal-policy-at-a-time-of-crisis/

 

 


 

IARSCRÍBHINN 2: FREAGRAÍ Christine Lagarde AR AN gCEISTNEOIR

A. Cúlra pearsanta agus gairmiúil

1.  Déan cur síos, le do thoil, ar phríomhghnéithe do scileanna gairmiúla i gcúrsaí airgeadaíochta, airgeadais agus gnó agus ar phríomhghnéithe do thaithí Eorpaí agus idirnáisiúnta.

Le daichead bliain anuas d’fhorbair mo thaithí ghairmiúil sa mheascán ar leith ssin de thaithí san earnáil phríobháideach (mar aturnae i gcleachtas agus mar fheidhmeannach, ag obair leis an dlíghnólacht Meiriceánach Baker McKenzie ó 1980 go dtí 2005), agus i bpoist cheannaireachta ag plé le beartas poiblí ar bhonn intíre (mar Aire Trádála agus Geilleagair agus Airgeadais ó 2005 go dtí 2011), agus ar bhonn idirnáisiúnta (mar Stiúrthóir Bainistíochta ar an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta ó 2011 go dtí anois). Ar a bharr sin, mar Aire sa Fhrainc agus mar chomhalta de Chomhairle an Aontais Eorpaigh, bhí baint dhíreach agam le cinnteoireacht AE.

Sna poist sin uile fuair mé taithí ar chúrsaí gnó agus airgeadais. B’eintitis chorparáideacha mhóra iad mo chliaint go léir agus mé i m’aturnae. Chomh maith leis sin, bhí a lán teagmhála agam le lucht an phobail airgeadais bíodh sin agus mé i m’Aire Geilleagair agus Airgeadais nó mar Bhainisteoir Stiúrthóireachta CAI. Sna poist sin go léir bhí mé ag feidhmiú i suíomhanna intíre agus idirnáisiúnta, san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí araon; is é an Béarla an phríomhtheanga oibre agam le tuairim is 40 bliain anuas, seachas na sé bliana a chaith mé ag obair i rialtas na Fraince.

Fuair mé taithí ilghnéitheach a chuimsíonn réimsí amhail cáin agus dlí in aghaidh trustaí, cleachtas saothair agus cumaisc agus éadálacha, agus bainistiú géarchéime airgeadais ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta le linn na géarchéime airgeadais domhanda. Misean tríthaobhach a bhí i gceist le mo thaithí ghairmiúil is déanaí mar Stiúrthóir Bainistíochta CAI, eadhon (i) treorú beartais agus faireachán eacnamaíoch, (ii) bainistiú géarchéime agus cláir iasachtaithe, (iii) oiliúint agus fothú acmhainneachta. Sna poist sin uile bhí malartú tuairimí agam go rialta le lucht déanta beartais ar an leibhéal is airde, agus bhí mé in ann leas a bhaint as na caidrimh sin ar mhaithe leis na hinstitiúidí a raibh mé i mo cheannaire orthu i gcaitheamh na mblianta. Chuir an taithí ghairmiúil a ghnóthaigh mé ar an gcaoi sin ar mo chumas tuiscint chuimsitheach a fhorbairt ar gheilleagair Eorpacha agus dhomhanda agus thug sí seasamh idirnáisiúnta dom. Is léiriú í mo thaithí mar cheannaire ar eagraíocht mhór idirnáisiúnta amhail CAI go bhfuil sé d’acmhainn agam éisteacht le foireann agus le geallsealbhóirí, fís chomhchoiteann nua-aimseartha a mhúnlú, feidhmiú de réir cur chuige comhghleacúil agus mo thréandícheall a dhéanamh comhdhearcadh a chothú agus torthaí níos fearr a ghnóthú.

 

2.  An bhfuil aon sealúchais ghnó nó airgeadais agat nó aon ghealltanais eile a d’fhéadfadh a bheith i gcoinbhleacht le do chúraimí ionchasacha, agus an bhfuil aon tosca pearsanta nó tosca ábhartha eile ann a chaithfidh an Pharlaimint a chur i gcuntas agus d’ainmniúchán á bhreithniú?

Nuair a ceapadh mé i m’Aire Trádála in 2005, bhí mé tar éis éirí as aon phost malartach nó aon phost a bhféadfadh coinbhleacht a bheith ag baint leis, amhail comhalta boird ING nó eintitis eile a bhain le Baker McKenzie lena n-áirítear mar chomhalta de bhord an Lárionaid Dlí Eorpaigh a bhí bunaithe agam i 1995.

Ina dhiaidh sin, níor ghlac mé ach le poist oinigh amhail a bheith i mo chomhalta boird de Robinson College in Cambridge, agus i mo chomhalta oinigh ar bhord Holton Arms School in Washington, tar éis cead a fháil roimh ré ó Choiste Eitice Bhord CAI.

Thairis sin, chosain mé cúis na mban ar bhonn leanúnach aon uair a bhí éagóir nó neamhionannas ag tarlú. Tá sé beartaithe agam leanúint dá dhéanamh sin agus beidh mé ag súil leis nach ndéanfaidh sé sin dochar do m’údarás labhairt ar chúrsaí airgeadaíochta ná nach gcuirfidh sé isteach ar chomhlíonadh mo chúraimí a mhéid agus is acmhainn dom. Tá an méid sin fíor freisin i ndáil le saincheisteanna athraithe aeráide agus le cosaint ár gcomhshaoil.

 

3.  Cad iad na treoirchuspóirí a bheidh agat le linn do théarma ocht mbliana mar Uachtarán ar an mBanc Ceannais Eorpach?

Is é príomhchuspóir BCE cobhsaíocht praghsanna a chothabháil, agus beidh air déanamh amhlaidh i dtimpeallacht intíre agus idirnáisiúnta atá athraithe go mór le deich mbliana anuas. Na saintréithe a bhaineann leis an timpeallacht sin, ina comhpháirteanna geilleagair shárfhorbartha, ná fás measartha agus boilsciú íseal. Agus cé go bhfuil an earnáil airgeadais níos sábháilte agus rialáilte níos fearr ná mar a bhí roimh an ngéarchéim airgeadais dhomhanda, beidh fás mall agus boilsciú íseal ina ndúshláin d’idirghabhálaithe airgeadais ar bunaíodh a samhlacha gnó ar fhás dinimiciúil agus ar bhoilsciú ard. Thairis sin, tá teicneolaíochtaí nua agus teicneolaíochtaí ar minic iad a bheith bunathraitheach anois ag athrú na slí ina bhfeidhmíonn an geilleagar. Ceistítear comhar idirnáisiúnta, tá an comhshaol faoi bhagairt ó athrú aeráide agus ó fhorbairtí foircneacha aimsire agus i roinnt mhaith áiteanna ar domhain tá an daonra ag dul in aois go gasta.

Sa chomhthéacs sin, beidh ar BCE leanúint den fhaireachán agus an anailís chúramach ar fhorbairtí eacnamaíochta agus airgeadais san Eoraip agus ar fud an domhain. Má cheaptar mé mar Uachtarán BCE, cothóidh mé airdeall den sórt sin san institiúid i leith na dtreochtaí nua agus spreagfaidh mé anailís chun staidéar a dhéanamh orthu. Féachfaidh mé le comhdhearcadh a fhorbairt ar an gComhairle Rialaithe agus déanfaidh mé mo dhícheall cumarsáid chomh soiléir agus chomh simplí agus is féidir liom a dhéanamh ar idir straitéis agus bheartais BCE i ndomhan casta i bhfianaise gur lucht éisteachta ilchisil ilchultúrtha a mbeimid ag díriú orthu, idir shaoránaigh Eorpacha agus mhargaí airgeadais.

An bhonntuiscint atá agam ná gur chun leas an phobail Eorpaigh é an euro agus gur cheart go leanfadh sé de bheith ag feabhsú a sheasaimh idirnáisiúnta. Maidir leis sin, tá ríthábhacht ag baint le hollstruchtúr láidir institiúideach don Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA) agus le BCE diongbháilte atá spriocdhírithe ar chobhsaíocht praghsanna a bhaint amach ar mhaithe le cách.

 

B.  Beartas airgeadaíochta BCE

4.  Cad é do mheasúnú ar bheartas airgeadaíochta BCE mar a cuireadh chun feidhme é le 8 mbliana anuas? Cad iad na hathruithe, más ann dóibh, a chuirfeá chun cinn ar cheapadh duit mar Uachtarán BCE?

Is é príomhchuspóir BCE ná cobhsaíocht praghsanna a chothabháil sa limistéar euro. Is é sainmhíniú BCE ar chobhsaíocht praghsanna ná ráta bliantúil de bhoilsciú dearfach atá faoi bhun 2%, agus tá sé dearbhaithe ag BCE, agus é ag saothrú cobhsaíocht praghsanna, go spriocdhíreoidh sé ar ráta boilscithe atá faoi bhun 2%, ach gar dó, sa mheántéarma.

Bhí ar BCE aghaidh a thabhairt ar thimpeallacht thar a bheith dúshlánach le 8 mbliana anuas. Mar fhreagairt ar na géarchéimeanna airgeadais agus fiachais cheannasaigh, ghlac BCE roinnt beart a bhí ríthábhachtach ó thaobh choimirciú an tsásra tarchuir beartais airgeadaíochta, ag tacú le geilleagar an limistéir euro agus ar deireadh thiar ag stiúradh an bhoilscithe i dtreo leibhéal atá níos mó i gcomhréir lena aidhm bheartais.

Bhí rath, go háirithe, ar na bearta éascaithe a cuireadh i bhfeidhm ó mhí an Mheithimh 2014 ar aghaidh, lena n-áirítear oibríochtaí spriocdhírithe athmhaoinithe níos fadtéarmachaí, rátaí diúltacha, ceannacháin mhórscála sócmhainní agus réamhthreoir, ó thaobh cosc a chur le baol boilscithe agus le hathainmníocht i gceartlár na géarchéime. I mí an Mheithimh 2014, bhí boilsciú príomha go maith faoi bhun 1% agus é ag titim. Faoi láthair, meastar go mbeidh boilsciú príomha ag 1.3% in 2019, ag 1.4% in 2020 agus ag 1.6% in 2021. Tharla fás eacnamaíoch leanúnach sa limistéar euro le sé bliana anuas, agus thit dífhostaíocht chuig na leibhéil is ísle ó mhí Iúil 2008. Is comhartha é an daingniú atá ag tarlú ar an margadh saothair go gcruthaíonn bearta beartais BCE na dálaí riachtanacha le go leanfaí ag treisiú an bhoilscithe.

Tríd is tríd, tar éis dom breithniú a dhéanamh ar na hocht mbliana atá imithe tharainn, déarfainn go raibh beartas airgeadaíochta BCE ina bheartas éifeachtach agus rathúil. De réir áirimh BCE, thar thréimhse 2016-2020, murach na bearta a ghlac BCE idir lár 2014 agus lár 2018 bheadh fás agus boilsciú tuairim is 1.9 pointe céatadáin níos ísle.  Ag an am céanna, áfach, d’fhan an boilsciú go seasta faoi bhun na leibhéal atá i gcomhréir le haidhm bhoilscithe BCE le roinnt blianta anuas. Mhoilligh leathnú eacnamaíoch an limistéir euro le deanaí freisin, agus tá na rioscaí a bhaineann leis na hionchais fáis ag dul i dtreo an donais. Dá bhrí sin, is léir go gcaithfear an beartas airgeadaíochta a choinneáil réidh go ceann tamaill.

Ag féachaint chun cinn, b’fhiú na ceachtanna atá foghlamtha ón ngéarchéim airgeadais a bhailiú le chéile, ar ceachtanna iad i ndáil leis na hathruithe atá tagtha ar an timpeallacht mhaicreacnamaíoch agus ar an bpróiseas boilscithe. D’fhéadfaí leas a bhaint astusan don bhreithniú a dhéanfar amach anseo ar fheidhmiú agus ar ghnéithe oibríochtúla bheartas airgeadaíochta BCE, agus chun breithniú a dhéanamh ar an mbealach is fearr tacú le beartais ghinearálta an Aontais Eorpaigh, amhail fás inbhuanaithe agus cuimsitheach, gan dochar dá phríomhchuspóir, eadhon cobhsaíocht praghsanna a chothabháil. Chomh maith leis sin, b’fhiú athbhreithniú a dhéanamh ar chreat oibríochtúil an bheartais airgeadaíochta mar gheall ar athruithe ar an timpeallacht rialála agus ar an idirghabháil airgeadais le blianta beaga anuas. I dteannta bainc cheannais eile, rinne BCE a lán coigeartuithe ar an gcaoi a gcuireann sé chun feidhme a bheartas airgeadaíochta mar fhreagairt ar an ngéarchéim airgeadais agus ar chleachtais mhargaidh. Ba cheart aird a thabhairt, dá bhrí sin, ar an gcaoi a gcuirtear beartas airgeadaíochta chun feidhme san fhadtéarma, lena n-áirítear méid agus comhdhéanamh chláir chomhardaithe na mbanc ceannais agus rogha na n-ionstraimí beartais.

 

5.  Cad iad na príomhrioscaí/príomhdheiseanna atá i ndán don euro? Cad iad na rioscaí agus na dúshláin is tábhachtaí a mbeidh ar BCE aghaidh a thabhairt orthu, dar leat?

Is dúshlán mór gearrthéarmach do BCE í an timpeallacht mhaicreacnamaíoch agus idirnáisiúnta. Tá moilliú tagtha ar bhorradh an fháis agus tá cothromaíocht na rioscaí maidir leis an ionchas fáis ag dul i dtreo an donais. Tá an boilsciú fanta marbhánta. Dá bhrí sin, is léir go gcaithfear an beartas airgeadaíochta a choinneáil réidh go ceann tamaill. Tá foireann mhór uirlisí ar fáil do BCE agus caithfidh sé a bheith réidh le gníomhú. Beidh meascán sonrach na n-ionstraimí a úsáidfear ag brath ar chineál na dturraingí a dhéanann difear don ionchas boilscithe agus beidh sé ag brath freisin ar dhálaí an mhargaidh airgeadais. Cé nach dóigh loim go bhfuil BCE tar éis an íosteorainn éifeachtach a shroicheadh do rátaí beartais, is léir go bhfuil impleachtaí ag rátaí ísle don earnáil baincéireachta agus do chobhsaíocht airgeadais i gcoitinne. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí dlúthfhaireachán ar cibé an bhféadfaidh iarmhairtí díobhálacha teacht chun cinn amach anseo, dá fhad a fhanann rátaí ísle úis i bhfeidhm.

Thairis sin, is gá do BCE aghaidh a thabhairt ar dhúshláin struchtúracha atá ag dul i méid agus beidh air bainistiú a dhéanamh ar ionchais maidir leis an méid is féidir agus nach féidir leis a dhéanamh chun an mhuinín i mbeartais a chothabháil. Cé gurb uirlis éifeachtach é an beartas airgeadaíochta chun an timthriall eacnamaíoch a chobhsú, ní féidir leis acmhainneacht fáis tíortha a fheabhsú san fhadtéarma. I réimsí eile agus i gcás ina dtagann dúshláin nua chun cinn – ó dhigitú agus criptea-airgeadraí, cibearshlándáil agus frithsciúradh airgid go hathrú aeráide – beidh air a shoiléiriú cén chaoi a dtéann siadsan i bhfeidhm ar a oibríochtaí agus conas is féidir leis rannchuidiú ina leith.

I ndáil leis an euro, níor críochnaíodh fós an t-ollstruchtúr institiúideach ar tosaíodh ar é a chur ar bun le linn na géarchéime – go háirithe an t-aontas baincéireachta, an creat bainistíochta géarchéime Eorpach agus aontas na margaí caipitil (CMU). Tá ionstraim lárnach fhioscach don chobhsaíocht mhaicreacnamaíoch fós in easnamh ar ollstruchtúr an limistéir euro. Ní hamháin go ndéanfaidh dul chun cinn sna réimsí sin an limistéar euro níos láidre, ach tacóidh sé freisin le héifeachtacht an bheartais airgeadaíochta agus le ról idirnáisiúnta an euro. Ceann de na ceachtanna tábhachtacha atá foghlamtha le linn fhiche bliain an euro ná go bhfuil gá, agus deiseanna á dtapú a chuireann an t-airgeadra aonair ar fáil, le beartais náisiúnta eacnamaíochta agus fhioscacha atá stuama, ar mhaithe leis na Ballstáit lena mbaineann agus leis an limistéar euro ina iomláine araon.

 

6.  D’fhógair an Cúlchiste Feidearálach agus Banc Cheanada le deanaí go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh acu ar a gcreat beartais airgeadaíochta. Fiche bliain tar éis thabhairt isteach an euro, an dóigh leat go bhfuil sé in am athbhreithniú den chineál céanna a dhéanamh sa Bhanc Ceannais Eorpach?

Go hiondúil, ba cheart don straitéis beartais airgeadaíochta teacht chun cinn ar an gcaoi is fearr a fhreastalaíonn ar shainordú BCE. Ós rud é go bhfuil roinnt mhaith ama imithe tharainn ó tharla an t-athbhreithniú deireanach straitéise in 2003, b’fhiú ceachtanna a bhailiú atá foghlamtha ón ngéarchéim airgeadais i ndáil leis na hathruithe atá tagtha ar an timpeallacht mhaicreacnamaíoch agus ar an bpróiseas boilscithe. D’fhéadfadh sé freisin breithniú a dhéanamh ar cén chaoi is fearr a bhféadfadh beartas airgeadaíochta BCE tacú le beartais ghinearálta an Aontais Eorpaigh, amhail fás inbhuanaithe agus cuimsitheach, gan dochar dá phríomhchuspóir, eadhon cobhsaíocht praghsanna a chothabháil.

Maidir le cur chun feidhme an bheartais airgeadaíochta nó an creat oibríochtúil, tá a lán coigeartuithe déanta ag bainc cheannais ar an gcaoi a gcuireann siad chun feidhme a mbeartas airgeadaíochta mar fhreagairt ar an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch dhomhanda, go háirithe trí bhearta neamhghnácha a thabhairt isteach. Ach, tá athruithe móra tagtha ar mhargaí airgeadais freisin, mar thoradh ar fhorbairtí sa timpeallacht rialála, ar bhonneagair mhargaidh agus ar idirghabháil airgeadais. Sa chomhthéacs sin, beidh sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar conas beartas airgeadaíochta a oibriú agus a chur chun feidhme, go háirithe chun breithniú a dhéanamh ar cad iad na gnéithe is ceart a choinneáil san fhadtéarma. I bhfianaise go bhfuil athrú tagtha ar idirghabháil sna margaí airgeadais agus sa suíomh rialála, is é is dóichí go mbeidh cuma éagsúil ar chreata oibríochtúla ná mar a bhí orthu roimh an ngéarchéim, lena n-áirítear méid agus struchtúr na gclár comhardaithe agus na hionstraimí le haghaidh chur chun feidhme an tseasaimh bheartais airgeadaíochta.

 

7.  Conas ba cheart do BCE a bheartas airgeadaíochta a fheidhmiú sna dálaí reatha maicreacnamaíocha? Conas mar a sheasfaidh feidhmíocht BCE, dar leat, i ndáil le gnóthú a phríomhchuspóra, eadhon cobhsaíocht praghsanna a chothabháil? Cad is dóigh leat faoi na moltaí a rinneadh le déanaí maidir leis an sprioc 2% don bhoilsciú a léirmhíniú mar sprioc shiméadrach? Cad is dóigh leat faoi na hiarrataí go mbeadh cobhsaíocht bhreise airgeadais ann nó boilsciú ar phraghsanna sócmhainní mar dhara cuspóir ag beartas airgeadaíochta BCE?

Bhí freagairt bheartais BCE an-fhórsúil ó thaobh dul i ngleic le rioscaí díbhoilscithe a thosaigh ag teacht chun cinn in 2014. Nuair a sheol BCE a phacáiste cuimsitheach beartais, i mí an Mheithimh 2014, bhí an boilsciú príomha go maith faoi bhun 1% agus é ag titim. Faoi láthair, tá an boilsciú príomha ag tuairim is 1% agus de réir réamh-mheastacháin an Eorachórais i mí an Mheithimh beidh sé ag 1.3% in 2019, ag 1.4% in 2020 agus ag 1.6% in

2021. Tá an dóchúlacht a shamhlaíonn na margaí airgeadais leis an díbhoilsciú tar éis titim freisin le hais na mbuaicleibhéal, agus tá dífhostaíocht tite go dtí na leibhéil is ísle ó mhí Iúil 2008. Is comhartha é an daingniú céimneach ar an margadh saothair go gcruthaíonn bearta beartais BCE na dálaí riachtanacha le go leanfaí ag neartú na mbrúnna praghsanna.

Mar sin féin, níl na leibhéil reatha bhoilscithe agus an t-ionchas maidir le boilsciú mar a bhí sonraithe sna réamh-mheatacháin foirne Eorachórais is déanaí i gcomhréir

le haidhm bhoilscithe BCE, eadhon ‘gar do, ach gan a bheith faoi bhun,

2%”. Dá bhrí sin – agus i ndiaidh na ndúshlán domhanda a raibh tionchar acu ar ionchas eacnamaíoch an limistéir euro – is iomchuí é fós do BCE freastal maith a dhéanamh ar bheartas airgeadaíochta chun tacú le leathnú an gheilleagair agus le coineasú an bhoilscithe i gcomhréir lena aidhm ar bhealach marthanach. Maidir leis sin, tá an soiléiriú a rinneadh le déanaí, go bhfuil aidhm bhoilscithe BCE ina haidhm shiméadrach, ina shoiléiriú tábhachtach. Tugann sé le fios go bhfuil BCE chomh tiomanta céanna comhrac in aghaidh an bhoilscithe os cionn a aidhme boilscithe is atá sé comhrac in aghaidh an bhoilscithe faoi bhun a aidhme boilscithe. Déanta na fírinne, féadfaidh sé a aidhm a mhaolú sa dá threo, a fhad is a choineasaíonn an chonair arís i dtreo na haidhme ‘faoi bhun 2%, ach gar dó’ i meántéarma an bheartais. Is léiriú é, dá bhrí sin, ar dhiongbháilteacht BCE a aidhm bhoilscithe a shaothrú sa mheántéarma.

Ag an am céanna, cé gur cheart do BCE seasamh réidh a ghlacadh, ní mór do réimsí eile beartais rannchuidiú ar bhonn níos cinntithí chun na tairbhí is fearr is féidir a bhaint as bearta beartais airgeadaíochta.

Maidir le tabhairt isteach cuspóirí breise, bunaíonn an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh go soiléir an chobhsaíocht praghsanna mar phríomhchuspóir BCE. Cé go bhfuil dlúthnasc idir cobhsaíocht praghsanna agus cobhsaíocht airgeadais agus gur gnách dóibh neartú a dhéanamh ar a chéile, is fiú dhá ionstraim éagsúla a úsáid le haghaidh dhá chuspóir éagsúla. Is é cuspóir an bheartais airgeadaíochta fós coimirciú a dhéanamh ar chobhsaíocht praghsanna sa mheántéarma. Is é príomhthasc an bheartais macrastuamachta dul i ngleic le rioscaí don chobhsaíocht airgeadais chun cur le láidreacht an chórais i gcoinne turraingí agus ar deireadh thiar chun srian a chur leis an timthriall airgeadais, ionas go laghdófar an baol go dtarlóidh géarchéimeanna airgeadais agus go maolófar na fíoréifeachtaí eacnamaíochta a ghabhann le géarchéimeanna airgeadais.

Go ginearálta, idirghníomhaíonn an dá réimse beartais, agus is gá aird a thabhairt ar na héifeachtaí a bhíonn acu ar a chéile. Bíonn tionchar ag beartas macrastuamacha ar dhálaí creidmheasa, agus ar an gcaoi sin bíonn tionchar aige ar an ngeilleagar ina iomláine agus, dá bhrí sin, ar an ionchas le haghaidh cobhsaíocht praghsanna. Féadfaidh beartas airgeadaíochta, agus cobhsaíocht praghsanna á saothrú, tionchar a bheith aige ar riosca airgeadais trí roinnt bealaí éagsúla tarchuir.  Dá bhrí sin, tá sineirgí dearfacha ag baint le go mbeadh beartas airgeadaíochta agus beartas maicreacnamaíoch ann laistigh d’institiúid amháin.

 

8.  Cén dearcadh atá agat i leith na gcinntí is deanaí a ghlac Comhairle Rialaithe BCE, go háirithe maidir le réamhthreoir i ndáil le heochair-rátaí úis a mheastar a fhanfaidh ag an leibhéal reatha go dtí an chéad leath de 2020 ar a laghad?

Bhí an fás sa limistéar euro ina fhás measartha cé go bhfuil éiginnteachtaí fós ann – go príomha i ndáil le tosca geopholaitiúla, an bhagairt atá ag teacht chun cinn ón gcaomhnaitheacht agus leochaileachtaí i margaí atá ag teacht chun cinn – a raibh tionchar acu ar an meon eacnamaíoch. Dá bharr sin, d’fhan brúnna boilscithe maothaithe agus d’fhan rátaí boilscithe, idir réadaithe agus réamh-mheasta, go leanúnach faoi bhun na leibhéal a measann an Chomhairle Rialaithe iad a bheith i gcomhréir lena haidhm.

Sa chomhthéacs sin, i mo thuairimse tá na cinntí is déanaí a ghlac Comhairle Rialaithe BCE, amhail réamhthreoir maidir le rátaí úis, dírithe mar is ceart ar dhálaí maoiniúcháin atá an-réidh a chaomhnú le haghaidh gnólachtaí agus teaghlach a bhfuil gá leo chun tacú le fás eacnamaíoch agus ar deireadh thiar, chun boilsciú a bhrú in airde.

Go háirithe, cuireann an cinneadh chun coigeartú a dhéanamh ar an réamhthreoir maidir le heochair-rátaí úis dálaí réidhe ar fáil mar go ndéantar ionchais mhargaidh a dhaingniú níos fearr, ar ionchais iad a bhaineann leis an gconair mheasta a bheidh ag rátaí úis agus chun éiginnteacht a laghdú. Is gné dhátabhunaithe an ghné seo i gceapadh na tréamhthreorach – go meastar go bhfanfaidh rátaí úis ag a leibhéal reatha nó ag leibhéil níos ísle ‘go dtí an chéad leath de 2020 ar a laghad’, rud a áirithíonn nach lagaíonn rannpháirtithe sa mhargadh na dálaí réidhe mar go gcreideann siad go bhféadfadh rátaí úis ardú roimh an dáta sin. Ach tá gné státbhunaithe i gceist leis chomh maith – go bhfanfaidh rátaí ag na leibhéil reatha nó ag leibhéil níos ísle ‘pé scéal é chomh fada agus is gá chun a áirithiú go dtarlóidh cóineasú leanúnach ar bhoilsciú i gcomhréir leis an aidhm sa mheántéarma’. Ciallaíonn sé sin go bhfuil beartas airgeadaíochta BCE sonraí-spleách agus go dtiocfaidh sé chun cinn i gcomhréir leis an ionchas don bhoilsciú.

Mar a chuir BCE i dtreis, leis an réamhthreoir maidir le rátaí úis beartais, chomh maith leis na hathinfheistíochtaí ar mhéideanna móra de shócmhainní ceannaithe agus sraith oibríochtaí spriocdhírithe athmhaoiniúcháin fadtéarmacha, soláthraítear spreagadh suntasach don bheartas airgeadaíochta, a bhfuil gá leis mar bhonn agus taca ionas go mbeidh boilsciú an limistéir euro i gcomhréir le haidhm BCE. I bhfianaise an ionchais reatha don bhoilsciú, is é is dóichí go mbeidh gá fós le seasamh réidh i leith an bheartais airgeadaíochta go ceann tamall maith.

 

9.  Cad a déarfá faoin gcáineadh atá ar siúl faoi láthair ar rátaí úis ísle agus faoi na héifeachtaí atá ag rátaí úis ísle? Cad é do dhearcadh maidir leis an gcothromaíocht idir na héifeachtaí neamhbheartaithe atá ag beartas ráta úis BCE agus an coineasú i dtreo an ráta boilscithe atá beartaithe sa mheántéarma?

Is é príomhchuspóir BCE ná cobhsaíocht praghsanna a chothabháil. Tugadh isteach na bearta beartais airgeadaíochta reatha mar fhreagairt ar dhálaí iar-ghéarchéime chun boilsciú a ghnóthú.

A bhuíochas le rátaí úis ísle – in éineacht le bearta beartais airgeadaíochta eile a glacadh – rannchuidíodh le deireadh a chur le rioscaí díbhoilscithe agus tacaíocht a thabhairt  d’fhás eacnamaíochta agus cruthú fostaíochta.

Mar sin féin, is léir go bhfuil sé tábhachtach leanúint leis an bhfaireachán ar na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag na dálaí airgeadaíochta réidhe ní hamháin i ndáil le tarchur an bheartais airgeadaíochta ach i ndáil le cobhsaíocht airgeadais freisin.

Chun tuiscint a fháil ar thionchar na rátaí úis diúltacha ar shaoránaigh an limistéir euro, tá sé tábhachtach cur chuige cuimsitheach a ghlacadh agus amharc ar na sásraí go léir atá i gceist. Ar thaobh amháin de, féadfaidh bainc a chinneadh an ráta diúltach taiscí a chur ar aghaidh chuig taisceoirí, ag ísliú rátaí úis a fhaigheann na taisceoirí ar a gcoigiltis. Ar an taobh eile de, is tomhaltóirí, oibrithe agus iasachtaithe iad na taisceoirí céanna sin. Dá bhrí sin, baineann siadsan tairbhe as an bhfuinneamh láidir eacnamaíoch, as dífhostaíocht níos ísle agus as costais iasachtaithe níos ísle. Má chuirtear gach rud san áireamh, murach an beartas neamhghnách airgeadaíochta a ghlac BCE – lena n-áirítear rátaí úis diúltacha a thabhairt isteach – bheadh saoránaigh an limistéir euro níos measa as, tríd is tríd.

Maidir leis an tionchar ag rátaí diúltacha ar bhrabúsacht na mbanc, tugann anailís eimpíreach le fios go bhfuil aon éifeachtaí diúltacha ar ghlanioncam úis na mbanc fritháirithe, go nuige seo, ag na tairbhí do na bainc a bhaineann le níos mó iasachtaithe bainc agus ag costais níos ísle le haghaidh forálacha agus laguithe mar thoradh ar an timpeallacht mhaicreacnamaíoch níos fearr, atá ann a bheag nó a mhór mar thoradh ar an mbeartas réidh airgeadaíochta. Bíodh sin mar atá, tá sé tábhachtach faireachán a dhéanamh ar cibé an bhféadfadh iarmhairtí diúltacha teacht chun cinn amach anseo, dá fhad agus atá rátaí úis ísle i bhfeidhm agus úsáid a bhaint as na huirlisí beartais mhicreastuamachta agus mhacrastuamachta de réir mar is gá.

Ar an iomlán, is gá tuiscint a fháil ar an timpeallacht íseal-toraidh i gcomhthéacs an mheatha fhadtéarmaigh ar fhíorthorthaí ó na 1980í ar aghaidh. Ní bhaineann sé leis an limistéar euro amháin. Is léiriú é, a bheag nó a mhór, ar ghnéithe níos struchtúrtha amhail moilliú ar fhás táirgiúlachta, coigiltis ag dul i méid chun a bheith ullamh do thréimhsí níos faide ar scor, agus ganntanas sócmhainní sábháilte.

 

10. Cad é do dhearcadh i leith ilchineálacht na ndálaí airgeadaíochta agus an rochtain ar chreidmheas ar fud an limistéir euro agus a thionchar ar bheartas airgeadaíochta aonadach BCE?

Is fíor go raibh na dálaí iasacthaithe ar fud na dtíortha sa limistéar euro an-ilchineálach ar fad le linn na ngéarchéimeanna airgeadais agus fiachais cheannasaigh, agus go raibh impleachtaí tromchúiseacha aige sin do tharchur bheartas airgeadaíochta BCE. Sin an chúis ar sheol BCE an pacáiste de bhearta beartais airgeadaíochta um ‘éascú creidmheasa’ mar a tugadh air, i lár 2014. Tar éis thabhairt isteach na mbeart sin, tá laghdú suntasach tagtha ar rátaí iasachtaithe na mbanc: de réir mheastacháin BCE, mar thoradh ar an gclár ceannaithe sócmhainní (CCS) agus ar chiorruithe ar an ráta saoráide taisce, tharla laghdú de isteach is amach le 50 bonnphointe ar rátaí iasachtaithe bainc le cuideachtaí ó mhí an Mheithimh 2014 i leith. Thairis sin, tá an cur ar aghaidh ó rátaí margaidh go dtí rátaí iasacthaithe bainc éirithe i bhfad níos aonchineálaí ar fud na mballstát sa limistéar euro. I ngach tír, tá rátaí iasachtaithe bainc do ghnólachtaí agus do theaghlaigh ag leibhéil nach raibh riamh chomh híseal, nó tuairim is ag na leibhéil sin. Chomh maith leis sin, tá dálaí iasachtaithe bainc (mar a léirigh an suirbhé maidir le hiasachtú bainc sa limistéar euro) fós fabhrach agus tacúil d’fhás iasachtaí.

Thacaigh na dálaí fabhracha iasachtaithe sin, ar rannchuidigh bearta beartais airgeadaíochta BCE leo, go mór le téarnamh an fháis ar iasachtaí bainc. Ó lár 2015 ar aghaidh, thosaigh líon na n-iasachtaí le cuideachtaí ag fás arís le rátaí dearfacha agus an chonclúid a bhain anailísí BCE uaidh sin ná go bhfuil beagnach leath den fhás bliantúil ar an líon sin i dtríú ráithe 2018 bainteach leis na tairbhí a bhaineann le CCS. Fós féin, cé go bhfuil dálaí iasachtaithe fabhrach i ngach tír a úsáideann an euro, tá fás iasachtaí bainc fós fanta ilchineálach ar fud na dtíortha. Baineann sé sin go páirteach le go bhfuil tíortha ag céimeanna éagsúla den timthriall gnó agus toisc úsáid dhifreáilte a bheith á baint ag gnólachtaí as ionstraimí maoiniúcháin malartacha, amhail eisiúint urrús fiachais.

Seachas an t-iasachtú bainc, tá maoiniú fiachais ghnólachtaí an limistéir euro fanta measartha. D’aineoinn rátaí iasachtaithe thar a bheith íseal, tá an chuma air nár thosaigh gnólachtaí ag athghiaráil arís tar éis dhíghiaráil riachtanach na hearnála corparáidí i ndiaidh na géarchéime.

Ar an iomlán, cé go bhfuil dálaí airgeadaíochta agus rochtain ar chreidmheas fabhrach ar fud thíortha an limistéir euro, tá roinnt difríochtaí ann san fhás creidmheasa mar thoradh ar ghnéithe éagsúla, amhail éileamh éagsúil ar chreidmheas, éiginnteacht ghinearálta, agus difríochtaí sna brúnna iomaíocha nó gnéithe institiúideacha (amhail córais dlí éagsúla), a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar dhálaí iarbhír creidmheasa ar fud na n-iasachtaithe, na n-earnálacha agus na dtíortha. Mar sin féin, in aontas airgeadaíochta is iomchuí fós é go mbeadh dálaí iasachtaithe ina léiriú ar shaintréithe na n-iasachtaithe agus tá siadsan éagsúil ó thír go tír. Ní gá gur fadhb é sin don bheartas airgeadaíochta agus tá sé le sonrú freisin i réimsí eile airgeadra.

 

11. Tá ardú tagtha ar na héagothromaíochtaí san fheidhmíocht eacnamaíoch laistigh den Aontas Eacnamaíoch Airgeadaíochta (AEA) le deich mbliana anuas.

Ag féachaint chun cinn, tá roinnt de Bhallstáit AE ag ullmhú chun bheith páirteach sa limistéar euro. Conas is féidir éagothromaíochtaí breise a sheachaint idir Ballstáit an limistéir euro sna deich mbliana seo chugainn i bhfianaise dhálaí eacnamaíocha na stát is iarrthóirí, dar leat? Cad é an cás eacnamaíoch is fearr do mhéadú an limistéir euro?

Tá teacht chun cinn na n-éagothromaíochtaí eacnamaíocha san AEA le deich mbliana anuas ina theacht chun cinn caolchúiseach, ag brath ar an méadracht a úsáidtear agus an difríocht ó thír go tír.

Ó thaobh an bheartais airgeadaíochta de, an rud is tábhachtaí i limistéar comhchoiteann airgeadra ná sioncronú timthriallach. Leis an sioncronú timthriallach, is féidir beartas airgeadaíochta aonair a oibriú go héifeachtach agus a fheidhm chobhsaíochta a chomhlíonadh ar fud na mballstát. Agus déanta na fírinne, tá laghdú tagtha ar scaipeadh timthriallach i measc na ngeilleagar i limistéar an euro le caitheamh ama, a mhéid sin go bhfuil leibhéal ard sioncronaithe ann anois i mballstáit an limistéir euro ina dtimthrialla gnó agus airgeadais. Ag an am céanna, má bhreathnaítear ar fhíorchoineasú – i.e. cá mhéad atá ballstáit ísealioncaim limistéar an euro ag breith suas le ballstáit ardioncaim i dtéarmaí per capita – tá sé an-mheasctha mar thoradh. Cé gur laghdaigh éagothromaíochtaí ioncaim sna tíortha is déanaí a ghlac an euro, go háirithe na tíortha Baltacha, vis-à-vis a bpiaraí ardioncaim, ní raibh aon choineasú, nó is beag an coineasú a tharla, i measc na mballstát a chéadghlac an euro, ach amháin Éire. Cé gur féidir leis an mbeartas airgeadaíochta feidhmiú go héifeachtach ar fud na n-éagsúlachtaí ioncaim, ó dhearcadh na saoránach, ar deireadh thiar thall is é an fás eacnamaíoch agus feabhsuithe ar an gcaighdeán maireachtála na rudaí is tábhachtaí.

Dé réir na fianaise, den chuid is mó is féidir na héagothromaíochtaí eacnamaíocha san Eoraip a chur i leith turraingí teicneolaíochtaí agus domhandaithe, i leith thionchar na géarchéime airgeadais domhanda agus i leith laigí atá tírshonrach.

Is é an euro an comhartha is inbhraite den lánpháirtiú Eorpach. Faoi láthair is é an euro airgeadra 19 mBallstát AE agus táim ag súil go fonnmhar go mbeartóidh na Ballstáit eile san Aontas Eorpach atá fós lasmuigh den airgeadra aonair an t-airgeadra a ghlacadh amach anseo.  Mar a bhunaítear leis an gConradh, maidir le gach tír nach bhfuil an rogha ach fanacht lasmuigh den limistéar euro – go háirithe seacht dtír i sa limistéar lasmuigh de limistéar an euro ach amháin an Danmhairg, agus an Ríocht Aontaithe, gan amhras, – meastar go nglacfaidh siad an euro luath nó mall.

I mo thuairim, ba cheart go gcuirfí na hathchóirithe eacnamaíochta is gá do mhéadú an limistéir euro in oiriúint do gach Ballstát indibhidiúil. Maidir le gach tír ar mhaith leo a bheith sa limistéar euro, ba cheart dóibh na bearta agus na hathchóirithe riachtanacha a thabhairt isteach chomh maith lena conair, cur chuige agus sceideal féin. Beidh an sceideal ag brath ar thrí phríomhghné: toil pholaitiúil mar a bheidh léirithe freisin i straitéisí náisiúnta glactha euro; úinéireacht an phobail ar an tionscadal; ullmhacht eacnamaíoch.

Tá diminsean nua ann anois maidir le tabhairt isteach an euro is gá dúinn a chur san áireamh – eadhon go bhfuil an impleacht ann le glacadh an euro go mbeidh an tír go huathoibríoch san aontas baincéireachta. Dá bhrí sin, tacaím leis an mbeartas nuabhunaithe gur cheart do na Ballstáit atá chun páirt a ghlacadh i Sásra Ráta Malairte (ERM II) dul isteach i ndlúthchomhar freisin le maoirseacht bhaincéireachta BCE.


 

12. Cad é do mheas faoi sheiceamhú/uainiú phróiseas normálaithe beartais airgeadaíochta BCE, agus an comhthéacs idirnáisiúnta á chur san áireamh, go háirithe na leibhéil rátaí úis sna Stáit Aontaithe ag imeacht go suntasach ó rátaí Eorpacha? Cén éifeacht is dóigh leat a bheidh ag straitéis athinfheistíochta an Chláir Ceannaithe Sócmhainní (CCS) ar na margaí? Conas a rachaidh sé sin i bhfeidhm ar an tsraith ionstraimí airgeadaíochta i gcás ina dtagann meath ar na dálaí foriomlána?

Chuir BCE réamhthreoir ar fáil don mhargadh maidir le rátaí beartais agus athinfheistíocht na bpríomhíocaíochtaí ó urrúis arna gceannach faoin CCS. Leagtar amach sa réamhthreoir reatha an seiceamhú atá le déanamh ar na dá ionstraim bheartais airgeadaíochta sin.  Go sonrach, leanfaidh an athinfheistíocht ar feadh tréimhse fhadaithe ama i ndiaidh an dáta a thosóidh BCE ag ardú a eochair-rátaí úis.

Agus na cinntí airgeadaíochta á nglacadh, is gá anailís chríochnúil a dhéanamh ar shonraí eacnamaíochta agus airgeadaíochta, idir intíre agus idirnáisiúnta. Ba cheart go bhfanfadh an beartas airgeadaíochta spleách ar shonraí agus ba cheart dó a bheith treoraithe ag an ionchas boilscithe atá ann don limistéar euro. I láthair na huaire, tá sé róluath ‘normalú beartais’ a dhéanamh. Faoi láthair, mar thoradh ar éiginnteachtaí a bhaineann le tosca geopholaitiúla, le brúnna caomhnaitheachta agus leochaileachtaí i margaí atá ag teacht chun cinn tá na rioscaí don ionchas claonta anuas agus tá na brúnna boilscithe fós fanta maothaithe. Beidh gá le dálaí réidhe suntasacha airgeadaíochta ar feadh tréimhse fhadaithe. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach gach uirlis bheartais a choinneáil ar fáil chun freagairt go hiomchuí agus go comhréireach i gcás nach sroicheann an t-ionchas boilscithe meántéarmach aidhm BCE ar bhonn leanúnach.

 

13. Conas a áiritheoidh tú trédhearcacht i ndáil le cur chun feidhme CCS? An aontaíonn tú go bhféadfaí a bheith níos trédhearcaí i ndáil leis an gClár um Urrúis Shócmhainn-Bhunaithe (ABSPP) agus i ndáil leis an tríú Clár Ceannaithe Bannaí faoi Chumhdach (CBPP3)?

Tá trédhearcacht ríthábhachtach don dea-rialachas agus ionas go mbeidh tuiscint mhaith ag an bpobal ar bheartas airgeadaíochta BCE. Ag an am céanna, is gá do bhainc cheannais a bheith cúramach nach ndéanfadh an fhaisnéis a chuireann siad ar fáil an bonn a bhaint ó éifeachtacht a mbeartas.

Níl aon cheist ach go raibh gá le mó níos trédhearcachta, mar thoradh ar bheartais airgeadaíochta neamhghnácha agus go háirithe CCS. D’fhreagair BCE go dearfach dó sin (e.g. ón tús ar fad ag foilsiú faisnéise faoina sealúchais ar bhonn seachtainiúil agus míosúil) agus, de réir mar a thuigim, le roinnt blianta anuas tá an trédhearcacht imithe i méid freisin a bhuíochas leis an aiseolas a fuarthas ó Pharlaimint na hEorpa.

Thairis sin, tá níos mó trédhearcachta ag BCE i gcomparáid le roinnt banc ceannais eile. Mar shampla, foilsíonn sé (agus déanann sé nuashonrú gach seachtain) ar fhaisnéis an-sonrach - na huimhreacha aitheantais urrús idirnáisiúnta mar a thugtar orthu, ISINanna - maidir leis na bannaí indibhidiúla atá i seilbh an Eorachórais i roinnt de na punanna.

Agus bearta breise á bplé chun feabhas a chur ar thrédhearcacht, tá sé thar a bheith tábhachtach na tairbhí a ualú, ar tairbhí iad a bhaineann le faisnéis níos mionsonraí a fhoilsiú, i gcoinne thionchar éifeachtacht bheartas airgeadaíochta BCE. D’fhéadfadh an tionchar a bheith éagsúil ag brath ar an gcaoi ar leith a n-oibríonn coda de mhargaí airgeadais agus dá bhrí sin d’fhéadfadh cur chuige difreáilte eascairt as, ag brath ar an gclár ceannacháin.

 

14. Cad iad na coinníollacha is gá a chomhlíonadh chun bainistiú a dhéanamh ar ardú ráta úis gan cur isteach ar cheannasacht agus ar mhargaí? Céard is gá a dhéanamh más rud é go dtagann sé sin faoi shainchúram BCE agus cad é freagracht na mBallstát agus na rannpháirtithe sa mhargadh, dar leat?

Tá BCE tar éis a chur in iúl go bhfanfaidh a bheartas ina bheartas reidh trí réamhthreoir a thabhairt maidir le rátaí beartais agus maidir le hathinfheistíochtaí. Tá sé mar aidhm leis an réamhthreoir sin a áirithiú go mbeidh tuiscint mhaith ag na rannpháirtithe sa mhargadh ar na rátaí beartais gearrthéarmacha arna rialú ag BCE agus níor cheart go mbeadh éifeacht shuaiteach acu. Cuireann sé feidhm shoiléir frithghníomhaithe BCE ar fáil do na margaí. Go háirithe, áirithíonn sé go mbeadh an t-ionchas lagaithe léirithe i rátaí úis atá níos tacúla do réamhrátaí úis agus, dá bhrí sin, le sonrú i gcoinníollacha níos éasca maoiniúcháin.

I gcás na mBallstát, tá beartais fhioscacha náisiúnta fhónta ar an mbealach is fearr chun cosaint i gcoinne ardú féideartha ar chostais iasachtaithe. Go deimhin féin, bhain a lán tíortha sa limistéar euro tairbhe as tréimhse de dhálaí fabhracha eacnamaíocha agus airgeadais chun seasaimh bhuiséadacha fholuiteacha láidre a atógáil, a éascaíonn beartas fioscach atá frith-thimthirallach. Is cinnte go bhfuil gach Ballstát tar éis a dtiomantas a léiriú i leith beartais inbhuanaithe mar aitheantas ar chreat fioscach AE. Thairis sin, is gá go gcoinneofaí mar thosaíocht é an tAontas Eorpach Airgeadaíochta a chur i gcrích.

 

15. Conas is féidir le BCE rannchuidiú le fás eacnamaíoch, le haistriú éiceolaíoch agus le lánfhostaíocht, agus a phríomhchuspóir á chomhlíonadh aige, eadhon cobhsaíocht praghsanna a choinneáil, dar leat? Cad é do thuairim faoi shainordú BCE a athrú ionas go mbeadh sí níos mó i gcomhréir le critéir FED? I do thuairim, an bhfuil bearta beartais airgeadaíochta breise féideartha ann a chuirfeadh feabhas ar éifeachtaí dearfacha an bheartais airgeadaíochta ar an bhfíorgheilleagar? Cén ról atá ag athchóirithe struchtúrtha sna Ballstáit ar éifeachtacht na mbeartas airgeadaíochta agus a mhalairt?

Tá sainordú BCE cumhdaithe in Airteagal 127(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Dé réir na forála sin, is é príomhchuspóir BCE agus an bheartais airgeadaíochta aonair ná cobhsaíocht praghsanna a choinneáil. Gan dochar dá phríomhchuspóir, tacaíonn BCE le beartais eacnamaíochta an Aontais d’fhonn rannchuidiú le cuspóirí an Aontais. Ós rud é go bhfuil sainordú BCE sainmhínithe ag dlí príomha an Aontais, ní fhéadfaidh na Ballstáit é a athrú ach amháin trí Chonradh a leasú.

Tá sé sonraithe go soiléir i straitéis bheartais airgeadaíochta BCE go gcaithfear cobhsaíocht praghsanna a choinneáil sa mheántéarma. Leis an gcur chuige meántéarmach is féidir luaineachtaí a íoslaghdú i ngníomhaíocht an fhíorgheilleagair i gcásanna ina mbeadh gá fritháireamh a dhéanamh ar bheartas airgeadaíochta, amhail freagairt do thurraing i bpraghsanna ola a ardaíonn an boilsciú go sealadach agus an fás eacnamaíoch ag meath. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé gur lú iad na difríochtaí le sainordú FED i gcleachtas.

Tá sé ríthábhachtach freisin cobhsaíocht praghsanna a choinneáil sa mheántéarma mar réamhchoinníoll chun timpeallacht fhabhrach eacnamaíoch agus leibhéal ard fostaíochta a ghnóthú.

San fhadtéarma, áfach, tá fás ag brath ar ghnéithe eile seachas beartas airgeadaíochta, amhail táirgiúlacht, agus tá sé tacaithe ag beartais a spreagann nuálaíocht agus infheistíocht. Tá athchóirithe struchtúracha i dtíortha an limistéir euro ina n-athchóirithe tábhachtacha chun táirgiúlacht an limistéir euro agus acmhainneacht fáis a spreagadh, chun dífhostaíocht struchtúrach a laghdú agus chun cur le seasmhacht. Dá bhrí sin, is féidir le hathchóirithe struchtúracha an beartas airgeadaíochta a chumhachtú sa todhchaí, fad is a laghdaíonn an seasamh réidh atá ard faoi láthair an t-ualach a bhaineann le hathchóirithe den sórt sin a thabhairt isteach.

I ndáil leis an aistriú éiceolaíoch, is ag céim luath atá an plé faoi cibé an rannchuidíonn bainc cheannais agus maoirseoirí baincéireachta le maolú an athraithe aeráide agus má dhéanann, conas a rannchuidíonn siad leis, ach ba cheart go dtabharfaí tús áite don phlé sin. Tá BCE i mbun an phlé sin cheana féin, mar shampla mar chomhalta den Líonra um Ghlasú an Chórais Airgeadais (NGFS). An tuiscint atá agamsa air, anuas air sin, ná go bhfuil BCE dírithe ar thacú le rannpháirtithe sa mhargadh, le reachtóirí agus le comhlachtaí socraithe caighdeán agus iad ag sainaithint na rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide atá ag tarlú agus creat soiléir a sholáthar chun sreafaí airgeadais a athdhíriú agus chun na rioscaí sin a laghdú.

 

16. Cad iad do thuairimí faoin tionchar diúltach atá ag beartas BCE ar athrú aeráide? Cad a d’fhéadfaí a fheabhsú chun a áirithiú nach mbeidh beartas airgeadaíochta fabhrach i leith gnólachtaí a chruthaíonn truailliú?

Is é príomhchuspóir CCS an boilsciú a thabhairt ar ais i gcomhréir le cuspóir cobhsaíochta praghsanna BCE. Chun comhthiomsú leathan urrús incheannaithe a sholáthar, tá gá le critéir leathana incháilitheachta le haghaidh CCS.  Tá sé sin tacaithe ag éifeachtacht an chláir agus ag an am céanna seachnaíonn sé saobhadh ar choda sonracha den mhargadh.

Chun CCS a chur chun feidhme, bhí BCE ag brath ar phrionsabal neodracht an mhargaidh, gan aon idirdhealú dearfach nó diúltach a dhéanamh i bhfabhar sócmhainní sonraí, nó chun pionós a ghearradh ina leith, ar bhonn comhshaoil nó ar bhonn critéir eile. Le haghaidh Chlár Ceannaigh na hEarnála Corparáidí (CCEC), léirigh ceannach urrús arna n-eisiúint ag corparáidí neamhbhainc go comhréireach an luach margaidh a bhí ag baint le gach banna incháilithe i dtéarmaí earnálacha de ghníomhaíocht eacnamaíoch agus grúpaí rátála. Tuigim nach raibh sé indéanta go nuige tús áite a thabhairt do shócmhainní sonracha nó pionós a ghearradh ina leith ar bhonn critéir chomhshaoil mar nár sainíodh fós critéir oibiachtúla.  Mar sin féin, mar thoradh ar thionscnaimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hairgeadas inbhuanaithe chun sainiú comhchuibhithe a chruthú ar shócmhainní glasa, i.e. tacsanamaíocht mar a thugtar air, a bhfuil BCE ag tacú go gníomhach léi, de réir mar a thuigim, cuirfear feabhas ar thrédhearcacht agus éascófar sainaithint níos oibiachtúla ar cad is ioncaim airgeadais ghlas ann. A luaithe is a bheith an tacsanamaíocht sin comhaontaithe, beidh ar BCE measúnú a dheanamh ar cibé acu an féidir leis CCS a chur i bhfeidhm nó nach féidir, agus conas é a chur i bhfeidhm.

Maidir le bannaí glasa, faoi na coinníollacha reatha agus leis na dálaí margaidh mar atá faoi láthair, tá ar a laghad dhá ghné a chuireann srian le cumas BCE bannaí den sórt sin a cheannach go príomha mar chuid dá CCS. Ar an gcéad dul síos, tá an sciar glas ina sciar sách beag fós de dhomhan na sócmhainní airgeadais, d’ainneoin an fháis ghasta le roinnt blianta anuas. Dá bhrí sin, má cheannaítear líon mór de na sócmhainní sin féadfar saobhadh a dhéanamh ar an gcuid áirithe sin den mhargadh. Ar an dara dul síos, níltear ach ag tosú ar aicmiú a dhéanamh ar cad is sócmhainn ghlas ann, agus, dá bhrí sin, tá sé deacair a shainaithint cad iad na sócmhainní glasa is ceart a cheannach.

D’ainneoin na srianta reatha agus toisc nach bhfuil sprioc shainráite chomhshaoil ann le aghaidh CCS, cheannaigh BCE bannaí glasa faoi CSPP agus PSPP araon. Cé go bhfuil an líon bannaí glasa atá i seilbh BCE sách beag fós, tugann an fhianaise le fios gur rannchuidigh ceannacháin BCE le laghdú a dhéanamh ar thorthaí bannaí glasa, ag tacú le heisiúint na mbannaí sin ag corparáidí neamhairgeadais.

 

17. Cén dearcadh atá agat i leith na rioscaí a bhaineann le Clár Ceannaigh na hEarnála Corparáidí (CSPP)? Cad iad na héifeachtaí suaiteacha atá aige ar iomaíocht sa Mhargadh Inmheánach, dar leat? Conas is féidir íoslaghdú a dhéanamh ar éifeachtaí suaiteacha CSPP, dar leat?

Faoi CSPP, ceannaíonn an tEorachóras urrúis  chorparáidí neamhbhainc chun éascú a dhéanamh ar chur ar aghaidh a cheannacháin sócmhainní chuig an bhfíorgheilleagar. Tá CSPP ina chuid dhílis de CCS an Eorachórais a rannchuidigh go hábharach le leathnú eacnamaíoch an limistéir euro, ag cuidiú leis a áirithiú go mbeadh boilsciú ag teacht lena aidhm.

Ní féidir na rioscaí a bhaineann le meath cháilíocht chreidmheasa na n-eisitheoirí incháilithe a chur as an áireamh ar fad ó CSPP. Mar sin féin, tugtar le fios le leibhéal ard éagsúlaithe CSPP go bhfuil caillteanais den sórt sin teoranta trí dhearadh, cé go bhféadfadh íosghráduithe agus caillteanais tarlú ar ainmneacha indibhidiúla ó am go chéile. Thairis sin, de réir mar a thuigim é, tá creat bainistithe mór-riosca i bhfeidhm ag an Eurachóras chun dlúthfhaireachán a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le CSPP.  Tá clár comhardaithe an Eorachórais cosanta go bunúsach gan gnóthú spriocanna beartais CSPP a chur i mbaol.

Agus a phríomhchuspóir á shaothrú aige, eadhon cobhsaíocht praghsanna a choinneáil, tá sé mar shainordú ag an Eorachóras feidhmiú i gcomhréir le prionsabal an gheilleagair margaidh oscailte le saor-iomaíocht, agus tús áite á thabhairt do leithdháileadh éifeachtúil acmhainní. Tá an raon leathan de bhannaí atá incháilithe chun tacaí CSPP a fháil ag tacú le héifeachtacht CSPP mar uirlis bheartais airgeadaíochta, fad is a choinníonn sé cothrom iomaíochta do gach rannpháirtí sa mhargadh agus a sheachnaíonn sé saobhadh nach gá ar an margadh.  Chomh maith leis sin, chuir BCE i bhfios go ndéantar maolú breise ar aon éifeachtaí suaiteacha féideartha ar iomaíocht sa mhargadh aonair a bhuíochas le ceannacháin CSPP, a léiríonn go comhréireach méid ainmniúil na mbannaí incháilithe gan íoc.

Agus CSPP á chur chun feidhme, dar liom, tá argóintí maithe ann leanúint den chur chuige sin, a cheadaíonn íoslaghdú ar thionchar na bpraghsanna coibhneasta laistigh den tacar incháilithe bannaí agus ar thionchar na n-iarmhairtí ar fheidhmiú an mhargaidh.

 

18. An dóigh leat gur cheart do Chlár Ceannaigh na hEarnála Corparáidí (CCEC) comhaontú Pháras agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) a chomhtháthú? An dóigh leat gur cheart do BCE a chuid ceannachán sócmhainne a thabhairt i gcomhréir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus le Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide? An measann tú go bhféadfadh BCE an t-aistriú i dtreo geilleagar ísealcharbóin, atá ina phríomhaidhm beartais den Aontas Eorpach, a chomhtháthú mar chuspóir táinisteach den bheartas airgeadais?

Faoi na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, cumhdaítear raon leathan ábhar a bhfuil sé d’aidhm acu dálaí maireachtála a fheabhsú ar fud an domhain. Is rud fíor-riachtanach do gach tír é oibriú chun na spriocanna sin a bhaint amach. Faoi chúram a sainorduithe, áfach, seans nach bhféadfadh bainc cheannais dul i ngleic ach le fothacar teoranta de na spriocanna sin.

Tá a fhios agam go ndeachaidh BCE isteach sa Líonra um Ghlasú an Chórais Airgeadais (NGFS) agus is ball é freisin de Shainghrúpa Teicniúil an Choimisiúin Eorpaigh um an Athrú Aeráide. Taispeánann an méid sin go n-aithníonn BCE an dúshlán atá ann maidir leis an athrú aeráide agus go dtacaíonn sé le rannpháirtithe sa mhargadh agus le comhlachtaí a dhéanann caighdeáin a shocrú chun dul i ngleic le rioscaí a bhaineann leis an aeráid.

Maidir lena bhuaicfheidhmiú coigeartaithe (APP), ba é an Eurochóras ba chúis le tuairim is €2.5 trilliún d’urrúis, a fhormhór díobh arna n-éisiúint ag rialtais. Tá sciar CCEC de cheannacháin fhoriomlána APP sách beag i gcomparáid leis sin. Is minic a luaigh BCE go mbíonn ceannacháin á dtreorú ag prionsabal na neodrachta margaidh chun saobhadh an mhargaidh a sheachaint. Mar a luadh roimhe, áfach, ní chuireann an méid sin cosc ar BCE tacsanomaíocht - atá á forbairt ag an Coimisiún Eorpach i láthair na huaire - a chur i bhfeidhm amach anseo maidir le céard is ann do shócmhainní glasa.

É sin ráite, tá roinnt ‘bannaí glasa’ a cheannach cheana féin ag BCE faoi chlár ceannaithe sócmhainní na hearnála poiblí (PPSP) agus CCEC, agus ba cheart dó leanúint dá gceannach i bhfianaise a gcomhlíonadh le critéir incháilitheachta na gclár.

Taispeánadh in anailís de chuid BCE i gceann amháin dá Fheasacháin Eacnamaíocha ní hamháin gur rannchuidigh CCEC le táirgeacht ‘bannaí glasa’ a laghdú ach, lena chois sin, gur thacaigh sé lena n-éisiúint ag corparáidí neamhairgeadais. Ós rud é go bhfuil réimse na mbannaí a bhaineann leis an aeráid ag fás, ach é sách beag go fóill, dá ndéanfaí ceannacháin a theorannú chuig na bannaí sin amháin imreodh sé sin tionchar ar an éifeachtúlacht chun cuspóir BCE a bhaint amach. Chuige sin, féadfaidh reachtóirí ról a imirt i bhforbairt réimse na mbannaí a bhaineann leis an aeráid mar chuid de thionscnaimh bheartais a d’fhéadfadh an Coimisiún a thionscnamh sa téarma reachtach reatha.

 

19. Faoi do cheannaireacht, cén ról a bheadh ag BCE sa Líonra um Ghlasú an Chórais Airgeadais? Ar bhfuil sé ar intinn agat in aon chor gníomhú ar mholtaí an Líonra um Ghlasú an Chórais Airgeadais a bhí ina chéad tuarascáil chuimsitheach?

Tá an t-athrú aeráide ar cheann de na dúshláin dhomhanda is mó atá os chomhar na sochaí inniu. I mo thuairimse, ba cheart do gach institiúid phoiblí agus phríobháideach gníomhú, laistigh dá sainorduithe, chun é a chomhrac. Faoi mo cheannaireacht, tá tús curtha ag CAI ar iniúchadh a dhéanamh ar conas is féidir leis cuidiú leis an athrú aeráide a chomhrac, mar shampla trí imscrúdú a dhéanamh ar an mbealach a bhféadfaí beartais fhioscacha a úsáid chun rannchuidiú le cuspóirí Chomhaontú Pháras a bhaint amach.

Is díol sásaimh dom é go ndéanann BCE comhoibriú le bainc cheannais eile agus le maoirseoirí ar fud an domhain sa Líonra um Ghlasú an Chórais Airgeadais (NGFS). Féadfaidh bainc cheannais agus maoirseoirí stuamachta rannchuidiú le dul i ngleic leis na dúshláin atá ann maidir leis an athrú aeráide agus, mar a léirítear sa chéad tuarascáil, tá obair NGFS bunriachtanach chun tuiscint a fháil ar an mbealach is fearr leis an méid sin a dhéanamh. I mo thuairimse, ba cheart do BCE rannchuidiú go substainteach leis an iarracht sin agus acmhainní nach beag a dhíriú ar an bpróiseas sin. San áireamh leis sin, is gá suntas a chur i moltaí an ghrúpa agus gníomhú ina leith i ngach cás inar féidir gan an bonn a bhaint de shainordú chobhsaíocht praghsanna agus cuspóirí eile BCE.

 

20. Céard é do thuairim maidir leis na céimeanna is gá a thógáil chun an Comhshocrú Glas don Eoraip a mhaoiniú? Céard é ról na hearnála poiblí?

Níl amhras ann ach gurb é ceann de bhagairtí eiseacha ár linne é an t-athrú aeráide. Is dúshlán é a bhfuil gá le comhar Eorpach agus idirnáisiúnta ina leith mar nach féidir le tír ar bith é a shárú ina haonar. Beidh gá le mórthionscnaimh bheartais chun an t-athrú aeráide a chomhrac, a thacóidh le beartais mhaolúcháin agus oiriúnúcháin i leith an athraithe aeráide.

Sa mhéid sin, trí fhoráil beartais laghdaithe agus mhaolaithe – ar rud é a d’aithin CAI i mí na Bealtaine i mbliana – tugtar le fios go bhfuil gá le caiteachas poiblí breise nó caiteachas infheistíochta poiblí eile a phlódú. Ar an leibhéal Eorpach, tá na chéad chéimeanna tógtha de bharr na tacaíochta a cuireadh ar fáil ó bhuiséad an Aontais agus ón mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI). Leis an togra ón gCoimisiún i mí na Bealtaine 2018 le haghaidh méadú a dhéanamh sa chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile ar sciar bhuiséad an Aontais a dhírítear chun tacú le beartais maidir leis an athrú aeráide agus leis an iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa dul níos faide ná sin fiú, cabhrófar le tuilleadh acmhainn airgeadais a chur in úsáid chun spriocanna aeráide an Aontais a chur i gcleachtas. Tá fíorshúil agamsa go mbeidh sé d’acmhainn ag an ‘gComhshocrú Glas don Eoraip’, a d’fhógair Uachtarán toghaí an Choimisiúin os chomhar Pharlaimint na hEorpa, an-difear ar fad a dhéanamh maidir le ról an Aontais a uasghrádú i dtaobh tionscadail inbhuanaithe a mhaoiniú agus infheistíocht phoiblí a athdhíriú i dtreo réitigh ísealcharbóin.

Mar aon le níos mó cistí poiblí a dhíriú i dtreo infheistíocht san aeráid, bheadh sé bunriachtanach go seolfadh lucht ceaptha beartas tionscnaimh nua chun tuilleadh infheistíochta príobháidí a mhealladh. Tá sé doshéanta go bhfuil méid mór caipitil phríobháidigh de dhíth chun tacú leis an aistriú eacnamaíoch atá riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an aistrithe chuig geilleagar níos glaise. Dá bhrí sin, i mbeartais phoiblí ba cheart go ndíreofaí ar acmhainní príobháideacha a phlódú isteach, ar thacú le nuálaíocht teicneolaíoch i bhfuinneamh nua agus i dteicneolaíochtaí éifeachtúla agus ar aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le seachtrachtaí comhshaoil a inmhéanú i gcinntí na hearnála príobháidí.

I bhfianaise an tionchair mhóir a d’fhéadfadh an t-athrú aeráide a imirt ar ár sochaithe, caithfidh bainc cheannais agus maoirseoirí stuamachta an t-athrú aeráide a thabhairt san áireamh freisin agus machnamh a dhéanamh ar an bhfreagairt iomchuí air. Go deimhin, is ball gníomhach BCE i NGFS agus, mar aon leis na bainc cheannais náisiúnta eile san Eurochóras, tacaíonn sé go gníomhach le clár oibre um maoiniú inbhuanaithe an Choimisiúin Eorpaigh. I ndeireadh na dála, d’fhéadfadh clár oibre den sórt sin feabhas a chur ar phraghsáil an athraithe aeráide agus ar rioscaí an aistrithe agus athdhíriú sreafaí airgeadais i dtreo táirgí infheistíochta inbhuanaithe a chur chun cinn. Ag féachaint chun cinn, is dóigh liom go leanfaidh BCE den obair sin, laistigh dá shainordú féin, ag rannchuidiú le baint amach na gcuspóirí a leagtar amach i gComhaontú Pháras.

Ag an am céanna, ba cheart dúinn a bheith réalaíoch. An chéad fhreagairt bheartais agus na tionscnaimh is iomchuí agus is fearr, tagann siad go príomha laistigh de raon feidhme bheartais na mbanc ceannais. Cé go rannchuidíonn BCE le cuspóirí inbhuanaitheachta laistigh dá shainordú, is faoi chúram na n-údarás polaitiúil beartais iomchuí rialaitheacha agus fhioscacha a shainmhíniú agus a chinneadh chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin.

 

21. An gcuirfeá cosc ar chláir cheannaithe sócmhainní BCE gníomhaíochtaí a cheannach atá díobhálach ó thaobh an chomhshaoil agus na sochaí de, de réir mar a shainmhínítear i gcreat tacsanomaíochta an Aontais?

Tá BCE, laistigh dá shainordú, ag tacú le tionscnaimh éagsúla chun an t-athrú aeráide a chomhrac ar leibhéal AE agus ar an leibhéal domhanda araon. Cé go bhfuil sócmhainní glasa ag forbairt go pras, is cineál sócmhainní iad atá réasúnta teoranta go fóill agus tá tacsanomaíocht i dtaobh céard is sócmhainn ghlas ann fós ina tús. Tacaíonn BCE le forbairt na tacsanomaíochta sin agus a luaithe a bheidh aontú ann ina leith, i mo thuairimse, éascófar ionchorprú cúrsaí comhshaoil i bpunann na mbanc ceannais.

Tá roinnt ‘bannaí glasa’ ceannaithe cheana féin ag BCE faoi PPSP agus CCEC, agus leanfaidh sé dá gceannach – i bhfianaise a gcomhlíonadh le critéir incháilitheachta na gclár – agus dá bharr sin, leanfaidh sé den chostas mhaoinithe ar chuideachtaí a bhfuil tionscadail ghlasa acu a laghdú.

 

22. Cad é do thuairim ar chur chun feidhme an Chúnamh Leachtachta Éigeandála (ELA)?

Cad a d’fhéadfaí a fheabhsú sa phróiseas cinnteoireachta maidir le deonú ELA?

Bhí ról criticiúil ag an gCúnamh Leachtachta Éigeandála (ELA) i gcobhsaíocht airgeadais a chothabháil le linn na géarchéime airgeadais trí aghaidh a thabhairt ar ghanntanais leachtachta ag institiúidí sócmhainneacha aonair.

Faoi láthair, ar an leibhéal náisiúnta, tagann foráil ELA go príomha faoi chúram na mbanc ceannais náisiúnta lena mbaineann. Is cosúil gur éirigh go hiontaofa leis an gcur chuige sin go dtí seo. Mar sin féin, i gcomhthéacs an dul chun cinn i dtreo an aontais bhaincéireachta, ag leanúint den chomhtháthú airgeadais agus den ról a bheith ag BCE mar an údarás inniúil maidir le maoirseoireacht a dhéanamh ar na bainc (shuntasacha) uile sa limistéar euro, d’fhéadfaí a thuar – ar an mbealach céanna leis an mbeartas airgeadaíochta – go ndéanfaí cinntí ELA go lárnach, ach go reáchtálfaí an soláthar leachtachta iarbhír trí na bainc cheannais náisiúnta. Bhí an ghné sin ardaithe freisin ag CAI ina chlár measúnaithe faoi earnáil airgeadais an limistéir euro. Ag deireadh an lae, dár ndóigh, is ceist é sin a bheidh le plé ag Comhairle Rialaithe BCE.

 

23. Cad iad na rioscaí do chobhsaíocht airgeadais a bhaineann le hairgeadraí fíorúla amhail Bitcoin a fhorbairt? Cén ról is dóigh leat ba cheart do BCE imirt agus aghaidh á tabhairt aige ar airgeadraí fíorúla? Cad iad do thuairimí maidir le pleananna Facebook don airgeadra digiteach nua, Libra? Cad is creat rialála cuí ann le haghaidh airgeadraí fíorúla, dar leat?

Meastar, go dtí seo, i dtaobh beartas airgeadaíochta agus cobhsaíocht airgeadais, nach raibh aon impleachtaí inláimhsithe ag na hairgeadraí fíorúla atá ann cheana amhail Bitcoin, dá ngairtear criptea-shócmhainní anseo feasta. Leis an measúnú sin, léirítear méid beag na margaí criptea-shócmhainní le hais an chórais airgeadais agus a n-idircheangailteacht theoranta leis an earnáil airgeadais rialaithe agus leis an ngeilleagar. I dtéarma coibhneasta, is ionann caipitliú margaidh iomlán de chriptea-shócmhainní ar an leibhéal domhanda agus thart ar 7 % de chaipitliú margaidh “FAANG” (Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google), mar a ghairtear air, nó 2 % de OTI an limistéir euro agus 3 % / 2 % de M1 / M3 faoi seach. Féadfaidh athrú teacht air sin de réir mar a fhorbraíonn an margadh agus de réir mar a fhorbraíonn na criptea-shócmhainní iad féin. Tá sé soiléir gur cheart do BCE agus do na bainc cheannais go ginearálta monatóireacht agus measúnú géar a dhéanamh ar na forbairtí agus rannchuidiú leis an obair idirnáisiúnta atá ar siúl maidir le freagairtí beartais.

Iarracht ón earnáil phríobháideach atá sna tionscadail ‘stablecoin’ atá ag teacht chun cinn, arb é Libra ó Facebook sampla amháin díobh, chun feabhas a chur ar sheirbhísí airgeadais atá ann cheana agus d’fhéadfaidís leasanna a thabhairt maidir le héifeachtúlacht íocaíochtaí trasteorann agus le haghaidh cuimsiú airgeadais. Tionscadail den sórt sin, agus go háirithe a dteicneolaíocht fholuiteach bhlocshlabhra nó mórleabhar dáilte, féadfaidh siad áisiúlacht a thabhairt do na húsáideoirí agus do dheiseanna ó thaobh éifeachtúlachta agus sábháilteachta de, go háirithe i dtíortha nach bhfuil seirbhísí bonneagair i bhfeidhm acu ar an margadh. Cé go bhféadfadh criptea-shócmhainní amhail ‘stablecoin’ agus an teicneolaíocht bhlocshlabhra ar a bhfuil siad bunaithe cabhrú le deiseanna a thapú go háirithe i réimse na n-íocaíochtaí trasteorann, caithfear a thabhairt san áireamh maidir lena n-úsáid fhorleathan, go bhféadfadh riosca a bheith ag baint leo do bheartas airgeadaíochta, do chobhsaíocht airgeadais agus dea-fheidhmiú an chórais íocaíochta dhomhanda agus do mhuinín poiblí sa chóras sin. Tá mé ag tnúth leis an tuarascáil chríochnaitheach faoi ‘stablecoin’ ó ghrúpa oibre na nAirí agus Gobharnóirí G7, lena bhfuil CAI, ina cháil mar bhall, ag rannchuidiú. Déanfaidh siad anailís ar thairbhí agus rioscaí ‘stablecoin’ i gcomhordú le Bord um Chobhsaíocht Airgeadais an G20 agus le comhlachtaí eile ábhartha a shocraíonn caighdeáin.

Maidir leis an gcreat rialála, is léir gur gá cothromaíocht a fháil idir a chinntiú nach n-eascróidh rioscaí ar chobhsaíocht airgeadais as na gníomhaíochtaí sin ach nuálaíocht airgeadais a cheadú san am céanna. I measc ceachtanna ón rialáil atá ann cheana: más rud é gurb ionann iontu féin an ghníomhaíocht agus an riosca, gur cheart don rialáil a bheith mar a chéile freisin. Leis sin, laghdófaí riosca arbatráiste rialála i gcás nach n-eascróidh cineálacha nua seirbhísí as an nuálaíocht, ach nach ndéanfar leis an nuálaíocht ach iarracht teacht timpeall ar rialáil.. Nuair a mheastar cur chuige rialála i leith tionscnaimh chasta ‘stablecoin’, tá sé ríthábhachtach breathnú ar níos mó ná na comhpháirteanna aonair agus measúnú a dhéanamh ar an socrú iomlán, ar a ngairfeadh daoine áirithe an ‘éiceachóras’.

 

24. Conas a dhéanann tú measúnú ar na hidirghníomhaíochtaí idir córais íocaíochta agus beartas airgeadaíochta? Cén ról ba cheart a bheith ag BCE, mar an banc ceannais eisiúna, i dtaobh Tithe Imréitigh na Lár-Chontrapháirte (CPLanna)?

Tá córais íocaíochta dea-fheidhmiúla ríthábhachtach do chobhsaíocht agus éifeachtúlacht na hearnála airgeadais agus don gheilleagar ar fad mar aon leis an mbeartas airgeadaíochta, atá ag brath go géar ar shreafaí íocaíochta ardluacha a shocrú go réidh san fhíor-am. Is é sin an chúis go mbíonn bainc cheannais timpeall an domhain ag déanamh maoirseoireachta ar chórais íocaíochta chun sábháilteacht agus éifeachtacht na gcóras íocaíochta a chinntiú agus is é sin an chúis gurb é ceann de bhunchúraimí an Eurochórais dea-oibriú na gcóras íocaíochta a chur chun cinn.

Bíonn baint ag na bainc cheannais eisiúna, amhail BCE don euro, le sábháilteacht agus éifeachtacht na gcontrapháirtithe lárnacha (CPLanna) chomh maith céanna. D’fhéadfadh fadhbanna leachtachta CPLanna difear a dhéanamh do dhea-oibriú na gcóras íocaíochta ardluacha agus margaí athcheannach, le rioscaí a d’fhéadfadh a bheith tromchúiseach do chur chun feidhme beartais airgeadaíochta. Sa bhreis air sin, d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar bhainc cheannais iasachtú éigeandála a sholáthar do CPLanna agus/nó do chomhaltaí imréitigh CPLanna, a d’fhéadfadh a bheith ina n-institiúidí creidmheasa agus, dá bhrí, sin ina gcomhpháirtithe beartais airgeadaíochta. D’fhéadfadh iarmhairt a bheith aige ar chuspóirí beartais airgeadaíochta a ghnóthú. Tá na buarthaí sin tar éis éirí níos géire leis an méadú suntasach ar an scála, ar an tábhacht chórasacha agus ar nádúr trasteorann CPLanna le blianta beaga anuas, agus is ábhartha iad freisin i gcomhthéacs an imeachta ón Aontas Eorpach atá beartaithe ag an Ríocht Aontaithe.

Ina fhianaise sin, chuaigh institiúidí an Aontais i mbun athchóiriú ar an gcreat rialála do CPLanna (EMIR2), d’fhonn an creat aitheanta do thríú tíortha agus an creat maoirseoireachta do CPLanna de chuid AE a neartú. Laistigh dá shainordú, tá BCE réidh chun rannchuidiú leis an gcreat athbhreithnithe rialála a chur chun feidhme, lena n-áirítear trí chomhairliúcháin agus comhoibriú leis na bainc cheannais eisiúna dá bhforáiltear sa chreat sin. Go deimhin, ba cheart é a bheith ina bhuntosaíocht i gcónaí bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí atá ann ó CPLanna do bhunchúraimí BCE. D’fhéadfadh athbhreathnú ar shaincheist rannpháirtíocht rialála na mbanc ceannais a bheith san áireamh ann freisin.

 

25. Cad iad na rioscaí maidir le cobhsaíocht airgeadais a bhaineann le Brexit agus conas is ceart do BCE ullmhú do na rioscaí sin?

Cé go mbeadh próiseas eagraithe níos fearr don Aontas Eorpach agus don Ríocht Aontaithe araon, tá an seans ann i gcónaí go dtarlóidh Brexit gan mhargadh an 1 Samhain. Tá muinín agam go bhfuil údaráis an Aontais Eorpaigh, BCE ina measc, ullamh don chás sin. Léirigh CAI sa tuarascáil is déanaí uaidh (Márta 2019) maidir le Chobhsaíocht Airgeadais Dhomhanda go bhfuil céimeanna tábhachtach glactha ag na húdaráis chun na margaí a chur ar a suaimhneas agus chun rioscaí a laghdú.

 

Ar bhonn níos sonraí, i réimse an imréitigh lárnaigh, tá maolú déanta ar na rioscaí a bhaineann leis an imeacht gan mhargadh trí chinneadh coibhéise sealadach ó údaráis AE do CPLanna na Ríochta Aontaithe. Ghlac údaráis an Aontais cinneadh coibhéise a bhfuil teorainn ama leis freisin do thaisclanna lárnacha urrús na Ríochta Aontaithe. Ar an mbealach céanna, chuir údaráis na Ríochta Aontaithe córas sealadach ceadanna i bhfeidhm a ligfidh do ghnólachtaí ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch leanúint ar aghaidh ag oibriú mar a bhí cheana go ceann trí bliana tar éis imeacht na Ríochta Aontaithe.

Thairis sin, rinne Banc Shasana agus BCE a gcomhaontú babhtálacha airgeadra a ghníomhachtú. Cuireann sé sin ar chumas Bhanc Shasana leachtacht euro a thairiscint do bhainc na Ríochta Aontaithe ar bhonn seachtainiúil. Léirigh an Eurochóras, ar bhonn an chomhaontaithe chéanna, go mbeadh sé réidh steirling a iasachtú le bainc sa limistéar euro, más gá sin amach anseo.

Mar sin féin, cé go bhfuil iarrachtaí nach beag déanta ag údaráis ullmhúcháin a dhéanamh, d’fhéadfadh earr-rioscaí teacht chun cinn i gcás Brexit gan mhargadh, agus d’fhéadfaidís sin idirghníomhú le rioscaí eile atá ann cheana. Gach seans dá dtarlódh droch-chás den chineál sin, go dtarlódh sé go tobann agus d’fhéadfadh luaineacht shuntasach ar an margadh airgeadais agus méadaithe i bpréimheanna riosca eascairt as sin. D’fhéadfadh tionchar a bheith aige sin ar dhálaí airgeadais sa limistéar euro. Ar bhonn níos forleithne, d’fhéadfadh rioscaí méadaithe maicreacnamaíocha teacht chun cinn de bharr Brexit gan mhargadh dá dtarlódh an idirghníomhaíocht le turraingí eile domhanda, amhail teannais trádála ag dul i méid. D’fhéadfadh an tionchar ó thoradh mar sin a bheith dírithe ar thíortha ar leith a bhfuil ceangal láidir acu leis an Ríocht Aontaithe, agus d’fhéadfaí go mbeadh an tionchar sin treisithe de bharr easpa ullmhúcháin i measc gníomhaithe san earnáil airgeadais agus i bpríomhearnálacha ar leith den fhíorgheilleagar. Sa chomhthéacs sin, ba cheart a chur san áireamh go bhfuil sé ráite ag BCE arís agus arís eile gur cheart do na bainc pleanáil a dhéanamh do gach teagmhas féideartha, lena n-áirítear cás Brexit gan mhargadh as a dtiocfadh Brexit crua gan aon idirthréimhse. Caithfidh na bainc a bheith réidh ó thaobh oibriúcháin de agus caithfidh siad a chuimhneamh nach bhfuil aon ráthaíocht ann maidir le hidirthréimhse.

Ar an iomlán, tá muinín agam, leis na bearta a glacadh go dtí seo, go bhfuil teorannú déanta ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag imeacht na Ríochta Aontaithe ó AE ar rochtain ar sheirbhísí airgeadais sa limistéar euro. Tá dul chun cinn déanta ag an earnáil phríobháideach i réimse áirithe chun na rioscaí a ghabhann le Brexit a mhaolú. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí airgeadais agus neamhairgeadais araon, an t-am breise roimh an 1 Samhain a úsáid chun leanúint leis an ullmhúchán do gach toradh féideartha. Ba cheart do na húdarás Eorpacha, lena n-áirítear BCE, leanúint le faireachán géar a dhéanamh ar fhorbairtí sa tréimhse roimh an 1 Samhain, agus gníomhú más gá.

 

26. Cad é ról BCE, dar leat, i gcomhthéacs moilliú féideartha ar fhás eacnamaíoch sna ráithí atá romhainn?

Tá geilleagar an limistéir euro ag streachailt beagáinín agus tá impleachtaí aige sin ar an ionchas fáis. Tá moilliú tagtha ar neart an fháis sa limistéar euro agus tá cothromaíocht na rioscaí maidir leis an ionchas fáis ag dul i dtreo an donais. Tá an boilsciú fanta marbhánta. Sa timpeallacht sin, tá sé ríthábhachtach go mbeadh beartas airgeadaíochta faoi stiúir ag ionchas an bhoilscithe.

Go sonrach, bhí BCE soiléir faoin ngá atá le seasamh an-chuidiúil ó thaobh beartas airgeadaíochta de ar feadh tréimhse fhada, toisc go raibh rátaí boilscithe, idir rátaí réadaithe agus réamh-mheasta, faoina chuspóir ar bhonn seasta. Dá réir sin, thug an Chomhairle Rialaithe le fios go raibh sí ullamh leis an seasamh beartais a choigeartú chun a áirithiú go mbogfadh an boilsciú i dtreo a chuspóra i mbealach leanúnach más rud é go dteipfidh go leanúnach ar an ionchas meántéarmach boilscithe cuspóir BCE a bhaint amach. Aontaím go hiomlán leis an seasamh sin. Tá foireann mhór uirlisí ar fáil ag BCE agus caithfidh sé a bheith réidh le gníomhú, más gá, chun a shainordú i leith cobhsaíocht praghsanna a shaothrú.

 

27. An dóigh leat ‘nach mbeidh armlón fágtha’ ag BCE dá mbeadh meathlú eacnamaíoch suntasach eile ann? An mbeadh BCE in ann ionstraimí beartais airgeadaíochta a bheadh nua agus neamhghnách a dhearadh? An dóigh leat go bhféadaimis filleadh ar ghnáthbheartas airgeadaíochta gan spriocanna fáis agus boilscithe a chur i gcontúirt nó an measann tú an bhfuil meascán de bheartais ag teastáil?

Tá foireann chuimsitheach uirlisí ag BCE agus tá sé lán-ábalta freagairt go solúbtha do theagmhais a dhéanann difear d’ionchas na cobhsaíochta praghsanna. Tá bearta neamhchaighdeánacha bheartas airgeadaíochta BCE tar éis tacaíocht mhór a thabhairt do gheilleagar an limistéir euro. Is léir go dtí seo go bhfuil na bearta sin cumhachtach, agus go bhféadfaí iad a leathnú agus a choigeartú de réir riachtanas.

Ag féachaint chun cinn, tá BCE in ann gnáthbheartas airgeadaíochta a chomhlánú le bearta neamhchaighdeánacha eile chun cobhsaíocht praghsanna a shaothrú. Dá bhrí sin, beidh meascán sonrach na n-ionstraimí a úsáidfear ag brath ar chineál na dturraingí a dhéanfaidh difear don ionchas boilscithe agus beidh sé ag brath freisin ar dhálaí sa mhargadh airgeadais.

 

28. Le moilliú sa gheilleagar domhanda, brúitear i dtreo beartas airgeadaíochta a éascú.

Féadfaidh éascú cainníochtúil a bheith ina uirlis úsáideach ach níl mórán saoirse ná solúbthachta leis. Go deimhin, de bharr chreat teoranta an chláir, bheadh deacrachtaí ag roinnt banc ceannais náisiúnta, e.g. Bundesbank, bannaí a cheannach i gcomhréir leis na rialacha aontaithe comhraic atá beartaithe faoin gclár. An dóigh leat, chuige sin, go gcabhródh sé dá gcuirfí deireadh leis an riail faoi scála caipitil?

Maidir le bearta beartais airgeadaíochta amach anseo, tá sé ráite go soiléir i réamhthreoir BCE go mbraitheann beartas airgeadaíochta ar an ionchas boilscithe. I dtaca leis sin, déanfar leibhéal an chuidithe a chinneadh bunaithe ar a bhfuil de dhíth chun a áirithiú go ndéanfar an boilsciú a chóineasú ar leibhéil atá faoi bhun 2 %, ach gar do, thar an meántéarma.

Roimhe seo, tá léirithe ag BCE nach bhfuil ganntanas ann maidir leis na huirlisí atá ar fáil dó. Uirlis éifeachtach a bhí i APP chun an riosca de thréimhse leanúnach brú díbhoilscithí a mhaolú, agus rinne réamhthreoir BCE na margaí a chinntiú go rathúil faoin a bhfuil beartaithe ag BCE maidir le rátaí úis a choinneál ag na leibhéil reatha nó níos ísle, mar a theastaíonn de réir forbairtí san ionchas boilscithe. Tá gach gníomhaíocht teoranta ag sainordú bheartais airgeadaíochta Eurochóras, agus beidh sé ina threoir freisin le haghaidh na roghanna maidir le glancheannacháin sócmhainní a bhfuil sé d’acmhainn a atosú.

Ba cheart bearta BCE a bheith comhréireach chun sainordú BCE a chomhlíonadh agus a chuspóirí a bhaint amach. Dheimhnigh an Chúirt Bhreithiúnais le déanaí solúbthacht na n-ionstraimí atá leabaithe i sainordú BCE. Léirítear leis sin discréid leathan maidir le huirlisí a oiriúnú chun go gcoinneofar le cóineasú leanúnach boilscithe ar leibhéil atá comhréireach le cobhsaíocht praghsanna.

 

29. Cad é do thuairim maidir leis an teoiric go bhféadfadh Bainc Cheannais soláthair airgid gan teorainn a chur ar fáil chun fás a mhaoiniú?

Faoi dhálaí reatha, ba cheart do BCE neart cuidithe i dtaobh beartas airgeadaíocht a chur ar fáil – agus déanann sé é sin – chun tacú le boilsciú a leathnú agus a chóineasú i dtreo na sprice atá ‘faoi bhun 2 %, ach gar do’. É sin ráite, tá an measúnú sin ag brath ar dhálaí eacnamaíocha reatha agus ní chiallaíonn sé gur cheart do BCE soláthar airgid gan teorainn a chur ar fáil go ginearálta chun fás a mhaoiniú.

Os a choinne sin, rachadh sé sin i gcoinne an choincheapa maidir le neamhspleáchas an bhainc cheannais agus bheadh sé míréireach le sainordú BCE chun cobhsaíocht praghsanna a chothabháil.

 

30. Cad é an difríocht mar a fheiceann tú í idir beartas fioscach agus airgeadaíochta agus ról Bainc Cheannais sa chomhthéacs sin?

Go ginearálta, is uirlis chobhsaithe é beartas airgeadaíochta a bhfuil sé mar aidhm leis luaineachtaí timthriallacha gearrthearmacha san ionchas eacnamaíoch agus boilscithe a íoslaghdú. Bíonn sé sonraíbhunaithe den chuid is mó de. Murab ionann agus beartas fioscach, ní fhéadfadh sé tionchar a imirt ar acmhainneacht níos fadtéarmaí an gheilleagair. I gcomparáid leis sin, cé gur uirlis chobhsaithe úsáideach é freisin, go hiondúil, tógann sé níos mó ama beartas fioscach a chur chun feidhme agus impleacht a bheith aige ar an bhfíorgheilleagar. Féadfaidh sé tionchar claochlaitheach a imirt ar an ngeilleagar áfach, go háirithe trí infheistíocht phoiblí.

Aithnítear in ollstruchtúr institiúideach AEA go mbíonn cuspóirí éagsúla á saothrú ag beartais airgeadaíochta agus fhioscacha, agus gur lucht déanta beartais éagsúil a chuireann i bhfeidhm iad laistigh dá sainorduithe faoi seach. Cé gurb é príomhchuspóir na mbeart beartais airgeadaíochta de chuid BCE cobhsaíocht praghsanna a áirithiú, is faoi chúram rialtais na mBallstát iad cuspóirí fioscacha, lena n-áirítear cobhsaíocht fiachais rialtais, mar a aithnítear freisin i gcreat fioscach an Aontais Eorpaigh.

 

31. Cad é do mheas ar an gcreat rialachais eacnamaíoch atá ann faoi láthair, a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú? Cén cineálacha athchóirithe a mheasann tú a bheith riachtanach don chreat sin? An dóigh leat go spreagann an creat atá ann faoi láthair beartais fhioscacha atá comhthimthriallach? An leagann sé síos na dreasachtaí cearta le haghaidh infheistíocht phoiblí? Cad a theastódh chun EAE a dhoimhniú?

Tá sé d’aidhm ag an gcomhchreat maidir le rialachas eacnamaíoch agus fioscach a áirithiú go bhfuil beartais fhioscacha agus struchtúracha fabhrach do dhea-fheidhmiú AEA. Tá gá le rialacha fioscacha a chomhlíonadh chun airgeadas poiblí inbhuanaithe ar leibhéal an Bhallstáit a áirithiú, ar réamhchoinníoll é le haghaidh dhea-fheidhmiú AEA. Thairis sin, ba cheart, trí chloí leis an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis, go dtacófaí le forbairt spáis fhioscaigh i dtréimhsí maithe eacnamaíocha ar féidir iad a úsáid ansin chun cobhsú a sholáthar sna drochthréimhsí. Tá cur chun feidhme Moltaí Tírshonracha a bhaineann leis an Infheistíocht agus cloí leis an Nós Imeachta um Míchothromaíochtaí Maicreacnamaíocha tábhachtach don ardfhás agus chun éagothroime agus athléimneacht na mBallstát agus an limistéir euro ina iomláine a chosc agus a cheartú.

É sin ráite, creidim freisin gur féidir feabhas a chur ar an gcreat fioscach Eorpach, ó thaobh a dhearaidh agus a chur chun feidhme de. I ndeireadh na dála, ba cheart é a bheith mar aidhm le hathruithe úinéireacht náisiúnta a mhéadú agus, ag an am céanna, intuarthacht an chreata a mhéadú le himeacht ama agus ó thír go tír.

San am roimhe seo, bhí claonadh ann i dtreo beartais fhioscacha chomhthimthriallacha sa limistéar euro sna tréimhsí maithe eacnamaíocha agus sna drochthréimhse araon. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh sé d’aidhm ag athchóiriú na rialacha fioscacha dreasachtaí a neartú chun maoláin fhioscacha a fhorbairt i dtréimhse maithe eacnamaíocha chun go mbeadh spás fioscach ar fáil le haghaidh cobhsú maicreacnamaíoch le linn cúlaithe eacnamaíocha.  Agus ba cheart don chreat athbhreithnithe a bheith simplí go leor chun a bheith trédhearcach, inchreidte agus infhorfheidhmithe. Chuige sin, féadfaidh fócas níos láidre ar rialacha caiteachasbhunaithe atá nasctha le hancaire fiachais a bheith mar bhealach le hathchóiriú a dhéanamh. Trí airgeadas poiblí fónta a shaothrú agus beartais fhioscacha chomhthimthriallacha a sheachaint sna tréimhsí maithe eacnamaíocha, bíonn spás buiséadach ar fáil chun infheistíochtaí poiblí a chosaint sna drochthréimhsí. Deis a bheidh ann in athbhreithnithe an ‘dé-phaca’ agus ‘sé-phaca’ atá romhainn measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht an chreata fhioscacigh reatha agus roghanna athchóirithe a phlé.

Ní leor creat fioscach feabhsaithe leis féin, áfach, chun feidhmiú rianúil AEA a áirithiú. Gné thábhachtach den chlár oibre um athchóiriú EAE is ea láracmhainn fhioscach do chobhsaíocht mhaicreacnamaíoch don limistéar euro. Ba cheart an ionstraim a bheith in ann tacaíocht a sholáthar ar bhealach tráthúil agus leordhóthanach i gcás turraingí eacnamaíocha ó thaobh an bhainc cheannais de, rud a bhfuil gá ar leith leis i gcás cúlú eacnamaíoch tromchúiseach ar fud an limistéir. Mar aon le comhordú níos éifeachtaí ar bheartais fhioscach náisiúnta, féadfaidh láracmhainn fhioscach mar sin cabhrú le seasamh an bheartais fhioscacigh go comhiomlán sa limistéar euro a stiúradh agus le meascán de bheartais mhaicreacnamaíocha níos iomchuí a áirithiú.

Maidir le hathchóirithe struchtúracha, in ainneoin céimeanna áirithe chun an creat a neartú, d’fhéadfadh sé fós éascú níos fearr a dhéanamh ar chur chun feidhme na mbeart beartais tábhachtach ar an leibhéal náisiúnta. Athchóirithe eacnamaíocha a chuireann le hiomaíochas agus a thacaíonn le hinfheistíochta, mar shampla trí dhigitiú agus fiontraíocht a chothú, tá siad riachtanach chun fás féideartha a ardú. Trí thacú le hathchóirithe den sórt sin, d’fhéadfaí amharc ar ionstraim bhuiséadach bheartaithe an limistéir euro um chóineasú agus iomaíochas mar chéim sa treo ceart.

 

32. An dóigh leat go dteastaíonn Sócmhainn Shábháilte Eorpach ón limistéar euro, ní hamháin chun cabhrú leis na margaí airgeadais a chobhsú agus chun ligean do bhainc a neamhchosaint ar fhiachas náisiúnta a laghdú, ach chomh maith leis sin, mar bhealach le traschur ceart an bheartais airgeadais a éascú? Conas is féidir an méid sin a bhaint amach?

Sócmhainní a bhfuil rioscaí an-íseal ag gabháil leo, ar minic a ghlaoitear ‘sócmhainní sábháilte’ orthu, is sócmhainní iad atá ríthábhachtach d’fheidhiú an chórais airgeadais agus d’éifeachtúlacht idirghabhála bainc.

I gcás ina ndéantar dearadh maith air, ba thairbhe a bheadh i sócmhainn shábháilte chomhcheannasach toisc go d’fhéadfadh sí rannchuidiú le cobhsaíocht airgeadais mar aon le comhtháthú airgeadais. D’fhéadfadh sócmhainn shábháilte nach bhfuil leochaileach i leith riosca neamhghnách ceannasach agus a luachmhéadaíonn le linn géarchéime cabhrú le maolú a dhéanamh ar na lúbanna aiseolais dhiúltaigh idir stáit agus bainc náisiúnta – mar aon le teitheadh chun sabháilteachta – a tugadh faoi deara le linn na géarchéime deireanaí. Le sócmhainn shábháilte chomhcheannasach de thoirt leordhóthanach, éascófar freisin leithdháileadh éifeachtúil caipitil laistigh den aontas airgeadaíochta agus éascófar comhtháthú airgeadais.

D’fhéadfadh sócmhainn shábháilte chomhcheannasach freisin rannchuidiú tuilleadh leis an mbeartas airgeadaíochta a chur chun feidhme ar bhonn níos éifeachtúla. Dhéanfadh sócmhainn mar sin ilroinnt a sheachaint agus ar an gcaoi sin rannchuideoidh sí le dea-tharchur an bheartais airgeadaíochta aonair. Chomh maith leis sin, rannchuideodh sócmhainn shábháilte chomhcheannasach go hindíreach le ról idirnáisiúnta an euro a neartú.

In ainneoin a buntáistí féideartha ar fad, caithfear a aithint, de dheasca impleachtaí a bheadh aici ar rioscaí ceannasacha agus ar dhreasachtaí fioscacha, gur ábhar íogair í ó thaobh na polaitíochta de an tsócmhainn shábháilte chomhchoitinn. Ní fíor-riachtanach í ach an oiread chun tuilleadh céimeanna tábhachtacha a ghlacadh chun EAE a dhoimhniú.

 

33. Cad é do dhearcadh maidir leis an díospóireacht leanúnach faoi ardleibhéil dhianseasmhacha an fhiachais phoiblí agus phríobháidigh sa limistéar euro? Cad é do thuairim faoin Státchiste don limistéar euro atá beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach chun rochtain a fháil ar mhargaí airgeadais ar son a mball chun cuid dá riachtanais rialta athmhaoinithe a chistiú?

Tá meath suntasach tagtha ar an leibhéal comhiomláin le blianta beaga anuas ar fhéichiúnas poiblí agus príobháideach an limistéir euro. Thacaigh dálaí maithe eacnamaíocha agus maoinithe leis sin, ach i gcásanna áirithe, chabhraigh beartas fioscach stuama agus dul chun cinn athchóirithe chun fás acmhainneach a mhéadú. Tá éagsúlachtaí agus leochaileachtaí tábhachtacha trastíre fós ann, áfach.

Ó thaobh na bhfigiúirí de, tá cóimheas an fhiachais phoiblí le OTI don limistéar euro íslithe ó bhuaicleibhéal 94.4 % in 2014 go thart ar 87 % de OTI in 2018. Cé nach mór an leibhéal sin i gcomparáid leis na Stáit Aontaithe nó leis an Seapáin, bíonn éagsúlachtaí tábhachtacha trastíre faoi cheilt sa phictiúr comhiomlán sin, agus cóimheasa fiachais-OTI ar nó os cionn 100 % taifeadta ag roinnt Ballstát anuraidh. Ba cheart é a bheith ina phríomhthosaíocht cóimheasa fiachais a laghdú ó na hardleibhéil sin, i gcomhréir leis an gceart fioscach Eorpach, ní hamháin toisc go ndéanann ardfhiachas dochar don fhás fadtéarmach agus go gcuireann sé ualach ar ghlúnta amach anseo, ach toisc nach bhfágann sé mórán spáis fhioscaigh chun cosaint a thabhairt i gcás cúlaithe.

Maidir le fiachas príobháideach, bhí méid agus nádúr na díghiarála ilchineálach ar fud na dtíortha. Cé gur tháinig laghdú ar chóimheas an fhiachais phoiblí le OTI don limistéar euro ón bhuaicleibhéal de

147% in 2015, go thart ar 137% OTI in 2019-R1, tá ardleibhéil fhiachais fós á dtaifead i dtíortha áirithe (amhail Lucsamburg, an Chipir agus Éire). I dtíortha áirithe, is cosúil nach bhfuil struchtúir eacnamaíocha agus socruithe institiúideacha éifeachtúil go leor chun dul i ngleic leis an ró-ualach fiachais atá fós ann, rud a dhéanann dochar don fhás acmhainneach agus don athléimneacht eacnamaíoch. Leis sin, leagtar béim ar thábhacht na mbeart ar féidir leo díghiaráil eagraithe a dhéanamh ar an earnáil phríobháideach, go háirithe trí aghaidh a thabhairt ar na constaicí atá fós ann sa chreat dlíthiúil agus ar shrianta acmhainneachta sna cúirteanna, mar aon le dreasachtaí a chur ar fáil do bhainc chun gníomhú go cinntitheach le hoibriú amach sócmhainní bearnaithe.

Is gné thábhacht de chlár oibre níos fadtéarmaí AEA é státchiste don limistéar euro a chruthú. Cuireadh roinnt cúraimí maidir le státchistiú mar sin ar aghaidh i ndíospóireacht an athchóirithe, lena n-áirítear faireachas fioscach agus eacnamaíoch, bainistiú géarchéime, agus an fhreagracht maidir le láracmhainn fhioscach do chobhsaíocht mhaicreacnamaíoch, rud atá in easnamh fós i limistéar an euro.

Cé gur ceisteanna polaitiúla iad sin iontu féin, i mo tuairimse, is gá d’ollstruchtúr institiúideach an limistéir euro gluaisteach i dtreo cinnteoireacht níos chomhpháirtí agus comhordú níos fearr ar bheartais eacnamaíocha agus fhioscacha. Tríd an méid sin a dhéanamh, go cinnte, bheadh státchiste don limistéar euro ag comhlánadh cinnteoireacht náisiúnta seachas teacht ina hionad.

 

34. Cad is do thuairim maidir leis an gcáineadh nach bhfuil creat comhthaobhachta BCE céimnitheach go leor agus go mbraitheann sé an iomarca ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa seachtracha (CRAnna)?

Tá oibleagáid reachtach ag an Eurochóras a oibríochtaí creidmheasa a reáchtáil i gcoinne comhthaobhacht leormhaith agus i gcoinne an mhéid sin amháin. Bunaithe ar sin, tá creat cuimsitheach bainistíochta riosca bunaithe ag an Eurochóras, lena gcuimsítear an creat comhthaobhachta mar aon leis an gcreat rátála creidmheasa. Faoin gcreat comhthaobhachta, glacann an Eurochóras le raon leathan sócmhainní mar chomhthaobhacht a bhfuil sé d’aidhm acu maolú a dhéanamh ar na rioscaí airgeadais a bhfuil an Eurochóras neamhchosanta orthu. Mar bheart rianaithe riosca breise, gabhann difreálacha le caolchorrlaigh thar ghnéithe éagsúla, lena n-áirítear cineálacha sócmhainní, a gcáilíocht chreidmheasa, a n-aibíocht, a n-indíoltacht agus a struchtúir chúpóin. Sa bhreis air sin, tá breiseáin chaolchorrlacha a théann i ngleic le rioscaí níos sonraí. Dá bhrí sin, tá an creat comhthaobhachta sách céimnitheach cheana féin.

Is é mo thuiscint é nach mbraitheann an Eurochóras go heisiach ar ghníomhaíochtaí rátála creidmheasa ach ar chórais rátála creidmheasa inmheánacha na mbanc ceannais náisiúnta freisin agus ar chórais inmheánacha rátáilbhunaithe a chontrapháirtithe. Le déanaí, chinn sé freisin úsáid uirlisí rátála a chéimniú amach, agus, ar an gcaoi sin, laghdú a dhéanamh ar líon na bhfoinsí rátála seachtracha a ghlactar. Ar bhonn níos ginearálta, chuir BCE in iúl, arís agus arís eile, go bhfuil sé tiomanta don phrionsabal a mhol an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais gur cheart do bhainc cheannais a spleáchas meicníoch ar rátálacha seachtracha a laghdú, trí uirlisí a úsáid amhail faireachán feidhmíochta bliantúil agus measúnaíochtaí leanúnacha maidir le dícheall cuí do ghníomhaíochtaí rátála creidmheasa a bhfuil glactha leo. Tá ceanglais fheabhsaithe maidir le nochtadh tugtha isteach ag an Eurochóras freisin do rátálacha áirithe lena bhféadfaidh úsáideoirí rátála tuiscint níos doimhne a fháil agus a dtuairimí féin a cheapadh ar an rátáil a thugtar.

 

35. Cad é do thuairim faoin éabhlóid a tháinig le déanaí ar ráta malairte USD/EUR? An ceart do BCE a bheith buartha faoin riosca cogaidh ionchasaigh airgeadra leis na Stáit Aontaithe? An ceart do BCE breithniú a dhéanamh ar bheartas cumarsáide níos sainráite a ghlacadh maidir le beartas ráta malairte an euro? Cad iad do thuairimí faoin seasamh a chuir Uachtarán Trump in iúl le déanaí maidir le beartas airgeadaíochta BCE agus a éifeacht ar thrádáil AE-SA? Cé chomh mór ba cheart do chúrsaí trádála ról a imirt ar stiúradh beartais airgeadaíochta?

Ní sprioc beartais é an ráta malairte do BCE, agus, dá bhrí sin, bheadh sé míchuí agamsa i mo cháil mar iarrthóir ar Uachtaránacht BCE tuairim a nochtadh ar leibhéal ráta malairte an euro nó ar nithe gaolmhara a tharla le gairid.

I gcoitinne, ó thaobh beartais airgeadaíochta de, is cinnte go bhfuil sé tábhachtach faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí rátaí malairte maidir lena n-impleachtaí féideartha ar an ionchas boilscithe. Ar an gcaoi chéanna, tá tábhacht ag baint le forbairtí trádála domhanda do bhanc ceannais toisc go gcinntíonn siad an éileamh eachtrach ar earraí agus seirbhísí an limistéir euro, agus, dá bharr sin, déanann siad difear d’ionchas eacnamaíoch an limistéir euro agus i ndeireadh thiar thall don ionchas boilscithe.

Maidir le ‘cogaí airgeadra’, aontaím le comhdhearcach tréan an chomhphobail idirnáisiúnta maidir le staonadh ó dhíluachálacha iomaíocha agus gan díriú ar rátaí malairte chun críocha iomaíocha. Tá an comhdhearcadh sin athráite ag Áirí agus Gobharnóirí G7 agus G20. Tá bearta bheartais airgeadaíochta BCE spriocdhírithe ar chóineasú leanúnach ar bhoilsciú go leibhéil atá faoi bhun 2 %, ach gar do, thar an meántéarma a áirithiú, agus ar an sprioc sin amháin, agus ba cheart go leanfaí leis an sprioc sin amháin.

 

36. Cad a mheasann tú faoina bhfuil bainte amach ag G20? Cad iad do thuairimí faoin leibhéal comhordúcháin reatha idir na príomhbhainc cheannais?

Bhí ról lárnach ag G20 i ndiaidh na géarchéime airgeadais domhanda maidir leis na margaí airgeadais domhanda a chobhsú, agus maidir le freagairtí comhordaithe a thabhairt i ndáil le beartas fioscach agus airgeadaíochta. Sa chiall sin, bhí toradh dearfach ar G20 maidir le cúlú eacnamaíoch domhanda a sheachaint. Bhí baint agam le roinnt mhaith pléití ag G20 i mo cháil mar Aire Airgeadais na Fraince. Nuair a bhí Uachtaránacht G20 ag an bhFrainc don bhliain 2011, bhí mé i mo chathaoirleach ar chruinniú G20 na nAirí Airgeadais agus Gobharnóirí Bhainc Cheannais agus chuir mé tús le clár oibre leathan maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar an gcóras airgeadaíochta idirnáisiúnta. Chomh maith leis sin, formáid cheannairí G20, a bhfuil sé mar phribhléid agam a bheith rannpháirteach i mo cháil roimhe seo mar Stiúrthóir Bainistíochta CAI, tá léirithe go bhfuil an fhormáid sin éifeachtach chun freagairtí domhanda a chomhordú i dtréimhsí éiginnteachta eacnamaíche agus geopholaitiúla.

É sin ráite, tá gá le G20 atá láidir agus spriocdhírithe inniu os chomhar dhúshláin an lae inniu. Níl críoch iomlán go fóill lenár gclár oibre chun an earnáil airgeadais a athchóiriú, tá an timthriall eacnamaíoch domhanda ag dul in aibíocht agus gníomhaíonn go leor banc ceannais ag cuimse íochtair nialais agus tá an t-airgeadas poiblí i go leor tíortha níos measa ná mar a bhí sé 10 mbliana ó shin. Thairis sin, tagann dúshláin nua chun cinn amhail cripteashócmhainní/teicneolaíocht an airgeadais agus impleachtaí an digitithe, i measc cinn eile. Tá sé tábhachtach i gcónaí gur féidir linn teacht ar réitigh dhomhanda ar na dúshláin sin agus is é G20 an formáid idirnáisiúnta is fearr faoi láthair chun comhar agus comhoibriú eacnamaíoch i dtréimhsí géarchéime agus neamhghéarchéime a phlé.

Bíonn bainc cheannais ag idirghníomhaíocht in G20 agus bíonn rannpháirtíocht acu i roinnt grúpaí oibre G20, agus bíonn siad ag comhoibriú freisin in G7. Sa bhreis air sin, tá fóraim eile ann i gcomhthéacs an Bhainc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta (BIS), atá chomh tábhachtach céanna agus a bhfuil ballraíocht acu atá níos fairsinge ná tíortha G7 agus G20. Toisc go bhfuil formhór na bpríomhbhanc ceannais neamhspleách agus go leanann siad a sainorduithe féin, is annamh a bhíonn comhordú ina measc, agus is réamhchoinníoll é leibhéal leanúnach idirghníomhaíochta le haghaidh gníomhaíocht comhordaithe má cheaptar é a bheith úsáideach faoi chúinsí sonracha.

 

37. Ar cheart do BCE céimeanna nithiúla a ghlacadh chun borradh a chur faoin euro mar airgeadra idirnáisiúnta? Más ea, cé na céimeanna sin? Cé chomh réadúil a cheapann tú atá sé go seasfaidh JPY nó CNY i gcoinne an euro le bheith ar an dara hairgeadra is tábhachtaí go hidirnáisiúnta? Cé na himpleachtaí a bheadh ann dá dtarlódh a leithéid?

Dar leis an litríocht, cé gurb iad forbairtí stairiúla go príomha a chinneann ábharthacht idirnáisiúnta airgeadraí agus go bhfuil siad an-spleách ar chonair na héabhlóide, tá roinnt tosca eile i gceist léi amhail méid agus cobhsaíocht an gheilleagair intíre, an ról atá aige i dtrádáil agus maoiniú idirnáisiúnta, mar aon le cúrsaí geopholaitiúla. Mar sin, tá sé tábhachtach oibriú ar na tosca sin chun a chinntiú go leanfar de sheasamh idirnáisiúnta an euro a fheabhsú.

I dtaca leis sin, tá roinnt sócmhainní ag limistéar an euro ar a bhféadfar forbairt. Mar a taifeadadh i dtuarascáil dheireanach BCE, le bliain anuas tá sciar an euro i gcúlchistí malairte eachtraí an domhain méadaithe faoi 1.2 % pointe go 20.7 %. Tá méadú dearfach taifeadta freisin má bhreathnaítear ar an sciar san eisiúint fiachais idirnáisiúnta agus sna taiscí idirnáisiúnta, mar aon leis an sciar i méideanna na n-íocaíochtaí idirnáisiúnta gan íoc.

Is díol sásaimh dom tionscnamh an Choimisiúin a seoladh an bhliain seo caite chun ról idirnáisiúnta an euro a neartú. Tá ról le himirt ag an euro, dar liom, ó thaobh cobhsaíocht eacnamaíoch agus airgeadais de trína shainordú i leith cobhsaíocht praghsanna a shaothrú. Mar thoradh air sin, beidh tairbhe ar úsáid an euro mar stór luacha taobh amuigh de theorainneacha an limistéir euro. Ar leibhéal níos leithne, tá tábhacht le beartais eacnamaíocha fhóntacha chun airgeadraí a dhéanamh níos mealltaí ar fud an domhain.

Thar aon ní eile, féadfar tuilleadh tacaíochta a thabhairt do ról idirnáisiúnta an euro trí AEA níos doimhne agus níos iomlána. Féadfaidh iomlánú an aontais bhaincéireachta agus cur chun cinn aontas na margaí caipitil margaí airgeadais an limistéir euro a dhéanamh níos láidre agus, dá bhrí sin, an euro a dhéanamh níos mealltaí i súile infheisteoirí idirnáisiúnta. Chuige sin, féadfaidh tionscnaimh BCE maidir le bonneagar agus íocaíochtaí margaidh, lena gcabhraítear le héifeachtúlacht a mhéadú agus comhtháthú margaidh airgeadais níos fearr a chothú sa limistéar euro, rannchuidiú le mealltacht idirnáisiúnta an euro a neartú.

 

38. Cad iad, dar leat, na príomhdhúshláin agus príomhdheiseanna do chumarsáid na mbac ceannais san am atá romhainn? An gceapann tú gur cheart do BCE níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic le hargóintí i gcoinne an euro?

Tá an chumarsáid anois ag croílár bheartais na mbanc ceannais: tá sí bunriachtanach don éifeachtúlacht beartais airgeadaíochta maidir le hionchais a stiúradh; cabhraíonn sí freisin le creidiúnacht a fheabhsú agus cuntasacht a áirithiú. Chomh maith leis sin, tá sí ríthábhachtach chun muinín an phobail sna bainc cheannais agus tacaíocht dá spleáchas agus dá ndlisteanacht a chothabháil.

Is díol misnigh é a fheiceáil go bhfuil dul chun cinn mór déanta ag bainc cheannais timpeall an domhain – BCE ina measc – chun bheith níos oscailte agus níos trédhearcaí agus cumarsáid a dhéanamh taobh amuigh dá spriocphobail traidisiúnta shainiúla. Is é sin go díreach an cineál oibre ceannródaíche a shamhlaím maidir le cumarsáid banc ceannais: an pobal i gcoitinne. Caithfidh go bhfuil tuiscint ag an bpobal ar na bainc cheannais, pobal a bhfuil na bainc sin ag freastal air ag deireadh an lae. Tá sé sin lárnach chun muinín a atógáil.

Creidim gur féidir le BCE a chumarsáid a fheabhsú tuilleadh, chun go mbeidh tuiscint níos fearr air agus ar an mbealadh a ndéanann a chuid gníomhaíochtaí difear do dhaoine agus dá saol. B’fhiú freisin iarrachtaí níos fearr a dhéanamh teagmháil a dhéanamh le grúpaí sa tsochaí nach raibh cumarsáid BCE ag díriú orthu go traidisiúnta, amhail daoine óga nó eagraíochtaí na sochaí sibhialta, agus a bheith ag éisteacht níos fearr lena gcuid buarthaí. Tá acmhainneacht mhór ann maidir le BCE a nascadh le hábhair a bhaineann go sonrach leis na grúpaí daoine sin, amhail neamhchomhionannas, airgeadraí digiteacha nó an t-athrú aeráide – agus le freagraí níos soiléire a sholáthar ar an éifeacht atá acu ar BCE agus ar an mbealach, laistigh dá shainordú, ar féidir le BCE rannchuidiú sna réimsí sin.

Ar an ábhar céanna, d’fhéadfadh BCE ról níos réamhghníomhaí a ghlacadh agus a thaispeáint conas is féidir leis an euro, airgeadra de chuid 340 milliún saoránach, agus le gníomhaíochtaí BCE, difear a dhéanamh do leas daoine Eorpacha agus don rathúnas, sábháilteacht agus comhtháthú laistigh de AE. Is sólás é an ardleibhéal tacaíocht gan chuimse atá ag an bpobal don euro ó 76 % d’Eorpaigh sna suirbhéanna deireanacha; toisc nach bhfuil an téarnamh ag teacht ach go mall ar an leibhéal muiníne i BCE, áfach, léirítear go bhfuil iarrachtaí marthanacha agus feabhsaithe de dhíth i réimse na cumarsáide.

 

39. I do thuairimse féin, ar cheart do BCE níos mó bannaí BEI a cheannach chun cabhrú le hinfheistíochtaí Eorpacha a mhaoiniú i gcomhréir le cuspóirí príomha agus tánaisteacha BCE?

Tá bannaí fornáisiúnta AE, lena n-áirítear bannaí BEI ach gan a bheith teoranta dóibh, tábhachtach chun cabhrú le hinfheistíochtaí Eorpacha a mhaoiniú. Mar chuid de APP, cheannaigh an Eurochóras méid mór bannaí fornáisiúnta AE, le gabháltas reatha ag tuairim is €230 billiún.

Tá an tsuim gan íoc de bhannaí fornáisiúnta AE róbheag, áfach, chun go mbeadh na bannaí sin ina bpríomhchuspir do cheannacháin an Eurochórais, agus dá bhrí sin ní fhéadfaidís ach a bheith ina sciar de na ceannacháin fhoriomlána a theastaíonn chun cuspóir bheartas airgeadaíochta an chláir a bhaint amach.

Mar aon le hurrúis eile na hearnála poiblí, tá bannaí a eisítear ag BEI faoi réir srianta ceannacháin. Go sonrach, tá cosc ar an Eurochóras, faoi Airteagal 123 den Chonradh, bannaí BEI a cheannach sa phríomh-mhargadh; tá siad faoi réir na gcritéar incháilitheachta is infheidhme; agus ní mór do ghabháltais chomhdhlúite na teorainneacha eisithe agus eisitheora a chomhlíonadh, lena méadaíodh bannaí fornáisiúnta AE ó 33 % go 50 % in 2016.

 

40. An dóigh leat gur cheart do Bhallstáit nach bhfuil sa limistéar euro coinníollacha breise a chomhlíonadh sula n-éireodh leo ballraíocht den limistéar euro a bhaint amach agus, ar an gcaoi sin, a bheith ina mball den Aontas Baincéireachta, coinníollacha amhail rialú éifeachtach a dhéanamh ar rioscaí maidir le sciúradh airgid, margaí maoine atá sách cobhsaí a léiriú agus éilliú a rialú go héifeachtach?

Ní hamháin go bhfuil dea-rialachas agus institiúidí éifeachtacha bunriachtanach don táirgiúlacht agus don infheistíocht, ach, chomh maith leis sin, chun fás inbhuanaithe a áirithiú. Chuige sin, measaim go bhfuil sé tábhachtach, mar chuid dá measúnuithe rialta ar an dul chun cinn atá déanta ag gach Ballstát nach bhfuil sa limistéar euro i gcomhlíonadh a n-oibleagáidí maidir leis an gconair i dtreo AEA faoi chritéir Maastricht, go dtabharfaidh BCE agus an Coimisiún aird ar leith ar cháilíocht agus rialachas institiúidí agus ar fhaireachas míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha.

I ndiaidh bhunú an aontais bhaincéireachta, aon tír a ghlacfaidh an euro, rachaidh sí isteach san aontas baincéireachta ag an am céanna. Ar an gcúis sin, is cinnte gur cheart go mbeadh Ballstáit atá réidh dul isteach sa limistéar euro a bheith réidh freisin rannpháirt a ghlacadh sa tSásra Maoirseachta Aonair (SSM) agus sa tSásra Réitigh Aonair (SRM). Chuige sin, tá an cur chuige a tugadh isteach don Bhulgáir in 2018 agus a dearbhaíodh don Chróit in 2019 an-phragmatach agus ciallmhar, dar liom, eadhon go dtéann na tíortha i ndlúthchomhar maoirseoireachta le BCE faoi Rialachán SSM ag an am céanna agus a théann siad isteach i ERM II. Mar chuid de sin tá measúnú cuimsitheach ar earnálacha baincéireacht an dá thír, cosúil leis an gceann a chuir BCE ar bun do Bhallstáit an limistéir euro. Is díol sásaimh dom freisin go measfar go leanfar le cur chuige comhchosúil do Bhallstát ar mian leo teacht isteach i ERM II amach anseo, i gcomhréir le prionsabal na córa comhionainne, mar a leagtar amach é i ráitis an Ghrúpa Euro maidir le conair na Bulgáire agus na Cróite i dtreo rannpháirtíocht ERM II.

Is deas liom freisin go bhfuil gealltanas tugtha ag údaráis na Bulgáire agus na Cróite maidir le roinnt beart tírshonrach atá le chomhlíonadh sula rachaidh siad isteach i ERM II. Ní bhaineann na gealltanais sin le maoirseacht baincéireachta amháin, ach le beartais macrastuamachta agus struchtúracha freisin, amhail maidir le creata frithsciúradh airgid (AML). Mar a bhí i gceist ag comhpháirtithe ERM II, ba cheart go n-áiritheofar léi, sula nglacfaidh tíortha ballraíochta an euro, go gceadófaí ina mbeartais náisiúnta dea-rannpháirteachas i ERM II.

 

41. Cén chaoi a ndéanfá measúnú ar thábhacht ghaolmhar iarmhairtí beartais airgeadaíochta, go háirithe ó na Stáit Aontaithe, le haghaidh stiúradh beartais airgeadaíochta sa limistéar euro?

Is atoradh iad iarmhairtí den domhandú agus tá an chosúlacht ann go deimhin go ndéanann beartas airgeadaíochta na Stát Aontaithe difear i margaí airgeadais áirithe sa limistéar euro, agus, dá réir sin, d’fhéadfadh go ndéanfaí difear do na bunphrionsabail i sainchúram shainordú BCE. Ba cheart do BCE faireachán géar a dhéanamh ar fhorbairtí domhanda beartais airgeadaíochta sa mhéid go bhféadfaidís difear a dhéanamh don ionchas fáis agus dá shainordú i leith cobhsaíocht praghsanna. Fiú amháin i ngeilleagar domhanda ard-idirnasctha, tá BCE in ann coinníollacha maoinithe intíre a chosaint ó iarmhairtí den chineál sin go pointe áirithe trí bhearta beartais, amhail réamhthreoir rátaí. Tá a bheartas airgeadaíochta fós éifeachtach mar sin ó thaobh a shainordú i leith cobhsaíocht praghsanna intíre a bhaint amach fiú i gcás iarmhairtí.

 

42. Cén ról a d’fhéadfadh a bheith ann, dar leat, d’idirbhearta atá bunaithe ar airgead tirim i gcomparáid le hidirbhearta digiteacha amach anseo?

Is é airgead tirim an modh íocaíochta is minice a úsáidtear ag díolphointí sa limistéar euro ó thaobh líon na n-idirbheart agus luacha de. Bheifí ag súil leis go bhfanfaidh sé ina mhodh tábhachtach íocaíochta ag díolphointí i bhformhór na dtíortha sa limistéar euro sna blianta beaga atá amach romhainn. Mar sin féin, leis an méadú mór atá tagtha ar chártaí gan tadhall agus íocaíochtaí soghluaiste, an méadú ar shiopadóireacht ar líne agus forbairt íocaíochtaí láithreacha (agus na réitigh nua íocaíochtaí don mhiondíoltóir a d’fhéadfadh teacht as sin), measfar go mbeadh tionchar mór acu ar úsáid airgead tirim chun críocha idirbhirt. Cé go bhfuil sé deacair luas an mheatha ar airgead tirim chun críocha idirbhirt a réamh-mheas, is léir go dtarlóidh sé.

Ach níl in úsáid an airgid tirim, áfach, ach siocair amháin maidir le héileamh nótaí bainc. Thart ar 75 % de nótaí bainc euro atá i gcúrsaíocht, úsáidtear iad mar stór luacha sa limistéar euro nó thar lear. Bhí tionchair ag tosca breise eile ar éileamh ar nótaí bainc, amhail géarchéimeanna an fhiachais cheannasaigh agus airgeadais, neamhchinnteachtaí geopholaitiúla, forbairtí rátaí malairte agus cinntí beartais. Le blianta beaga anuas, léiríonn cúrsaíocht nótaí bainc euro fás measartha láidir thar fhás OTI.

 

43. D’iarr Parlaimint na hEorpa ar BCE le déanaí amchlár a tharraingt suas chun an cumas chun nótaí bainc 500 EUR a chéimniú amach. Cad é do bharúil maidir le nótaí ardainmníochta a theorannú? An bhfuil gá le tuilleadh gníomhaíochta?

In earrach na bliana seo chuir na bainc cheannais náisiúnta ar fad sa limistéar euro deireadh le nótaí bainc €500 a éisiúint. I bhfianaise ról idirnáisiúnta an euro agus an muinín forleathan ina chuid nótaí bainc, a úsáidtear go minic mar stór luacha anseo agus thar lear, tá soiléiriú déanta ag BCE gur nóta dlíthairgthe a bheidh sa nóta

€500 go fóill, mar aon le gach ainmníocht eile den chéad sraith de nótaí bainc euro. Bunaithe air sin, is féidir laghdú eagraithe a dhéanamh de réir a chéile ar líon na nótaí bainc €500 atá i gcúrsaíocht. Tá an méid sin i gcomhréir le cleachtais banc ceannais eile atá i bhfeidhm le fada an lá, go háirithe an Banc Cúlchiste Feidearálach, lena gceadaítear do nótaí bainc USD a stádas dlíthairisceana a choinneáil. Dá ndéanfaí stádas dlíthairisceana an nóta €500 a aistarraingt, d’fhéadfadh sé sin tionchar diúltach a imirt ar mhuinín an euro agus a chuid nótaí bainc agus is fearr mar sin é a sheachaint.

 

C. Cobhsaíocht agus maoirseacht airgeadais

44. Conas is féidir linn dul i ngleic le hardleibhéal stoc iasachtaí neamhthuillmheacha, mar aon leis na rioscaí i sreabhadh na n-iasachtaí neamhthuillmheacha sin? Cad é do mheas d’fhadhb na n-iasachtaí neamhthuillmheacha i gclár comhardaithe institiúidí creidmheasa beaga agus meánmhéide? Céard iad na bearta is ceart do BCE/Sásra Maoirseachta Aonair (SSM) a thógáil chun a áirithiú go ndéanfaidh na bainc uile sa limistéar euro, agus ní hamháin na bainc is mó, foráil mar is iomchuí do dhrochiasachtaí?

Trí chumas tuillimh na mbanc a bhagairt agus úsáid chaipitil le haghaidh iasachtú nua agus níos táirgiúla a chosc, bíonn tionchar diúltach ag iasachtaí neamhthuillmheacha ar iasachtú bainc, coinníonn siad gníomhaíocht eacnamaíoch siar agus, más ag leibhéil ar-ard atá siad, d’fhéadfaidís cobhsaíocht airgeadais a chur i mbaol. Chun dul i ngleic le líon ard na n-iasachtaí neamhthuillmheacha agus chun a bhforbairt sa todhchaí a chosc, tá roinnt tionscnamh glactha ag institiúid an Aontais laistigh den chreat arna cheapadh ag reachtóir an Aontais.

Ina cháil mar mhaoirseoir baincéireachta an limistéir euro, tá cur chuige dian glactha ag SSM óna thús in 2014 chun dul i ngleic le hiasachtaí neamhthuillmheacha, ó athbhreithniú suntasacha ar cháilíocht sócmhainní ag an tús, a dhéanann, i measc nithe eile, leibhéal forála na mbanc is mó sa limistéar euro a mheas i gcoinne risíocht neamhthuillmheach. Tá obair leantach déanta aige ó shin, le treoir do bhainc, lenar tugadh achoimre ar bhearta, próisis agus dea-chleachtais do bhainc, agus iad a dul i ngleic le líon ard iasachtaí neamhthuillmheacha, agus le hionchais shainfhoirmle i leith bainc a bhfuil líon ard iasachtaí neamhthuillmheacha acu chun a gcuid straitéis féin a fhorbairt chun dul i ngleic le stoic iasachtaí neamhthuillmheacha mar aon le bearta níos nithiúla i bhfoirm ionchais mhaoirseoireachta chun foráil stuamach a dhéanamh d’iasachtaí neamhthuillmheacha nua agus, ar an gcaoi sin, chun foráil a dhéanamh do stoc risíochta neamhthuillmhí.

D’éirigh go maith leis na hiarrachtaí sin. Dar le sonraí BCE le déanaí, shroich an cóimheas iasachta neamhthuillmhí do bhainc faoi mhaoirseoireacht dhíreach BCE .367 % i Ráithe 1, 2019 ó

7.96 % roimhe sin i Ráithe 4, 2014. I ndearbhuimhreacha, laghdaíodh líon iomlán na n-iasachtaí neamhthuillmheacha go €587 mbilliún i Ráithe 1, 2019, síos ó €958 mbilliún i Ráithe 4, 2014.

Thairis sin, leasaíodh reachtaíocht Eorpach le déanaí chun rialacha maidir le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh iasachtaí neamhthuillmheacha a chur san áireamh. Leis na rialacha sin, ceanglaítear ar na bainc ar fad, idir institiúidí móra agus beaga, cumhdach caillteanais leordhóthanach a bheith acu le haghaidh iasachtaí neamhthuillmheacha nua a eascraíonn as iasachtaí nuathionscanta.

Le glacadh an rialacháin nua, tuigim, agus is díol sásaimh dom é, go bhfuil BCE ag déanamh roinnt coigeartuithe dá ionchais mhaoirseoireachta maidir le cumhach iasachtaí neamhthuillmheacha chun feabhas a chur ar an gcomhsheasmhacht agus ar éascaíocht an chur chuige ginearálta.

Thairis sin, le Treoracha an Údaráis Bhaincéireachta Eorpaigh (EBA) maidir le risíochtaí neamhthuillmheacha agus staonta, a raibh BCE rannpháirteach ina bhforbairt, tá siad dírithe ar na hinstitiúidí creidmheasa uile (lena n-áirítear institiúidí beaga agus meánmhéide) agus tá sé d’aidhm acu a áirithiú go mbeidh uirlisí stuamacha leormhaithe i bhfeidhm chun a risíochtaí neamhthuillmheacha a bhainistiú agus chun laghdú inbhuanaithe a bhaint amach ar a gcláir chomhardaithe. Cuireann na Treoracha sin gnéithe comhréireachta san áireamh ina gcur chun feidhme, agus samplaí nithiúla á dtabhairt iontu.

 

45. Cad a mheasann tú faoin ardleibhéal sócmhainní ar leibhéal 2 agus ar leibhéal 3 atá ar chláir chomhardaithe de chuid roinnt mhaith banc?

An bhfuil na sócmhainní sin á gcur san áireamh go cuí ag an gcreat maoirseachta atá ann faoi láthair?

Sna creata rialaitheacha agus cuntasaíochta, tugtar riosca luachála san áireamh ar bhealaí éagsúla. Ceanglaítear ar bhainc faoi chaighdeáin chuntasaíochta cúlchistiú i gcoinne gnóthachan luachála múnlaithe i gcásanna áirithe nuair nach bhfuil fianaise ó shonraí margaidh inbhraite ann i leith na ngnóthachan sin. Faoin gcreat rialála, tá gá le tuilleadh coigeartuithe luachála chun luachanna stuamacha a chinntiú lena ngnóthófar leibhéal iomchuí cinnteachta.

Agus go deimhin, bhí cleachtais luachála ina bhfócas ag Maoireoireacht Bhaincéireachta BCE ó bunaíodh é. Sa bhreis air sin, tuigim gur sainaithníodh riosca trádála agus luachálacha sócmhainní mar thosaíocht mhaoirseoireachta in 2019. Áirithítear leis sin líon áirithe misin ar an láthair le díriú ar ghnéithe trádála agus riosca sa mhargadh.

 

46. Cad iad do thuairimí maidir le heintitis scáthbhaincéireachta a rialáil? An dóigh leat go bhfuil bealaí éalaithe rialaitheacha agus maoirseoireachta ann ar ceart do reachtóirí aghaidh a thabhairt orthu sa ghearrthéarma? Ar cheart sainordú a bheith ag SSM chun maoirseoireacht a dhéanamh ar scáthbhaincéireacht? Cén ról ba cheart a bheith ag SSM i dtaobh teicneolaíocht airgeadais?

Tá clár oibre athchóirithe i ndiaidh na géarchéime tar éis cabhrú le rioscaí sa chóras airgeadais a laghdú ó gach taobh, lena n-áirítear ó neamhbhainc. Rinneadh ceanglais rialála, tuairisciú agus maoirseacht sonraí ar leibhéal AE agus ar an leibhéal domhanda a neartú. Mar shampla, a bhuí le hathchóirithe, tá cistí margaidh airgid agus gníomhaíochtaí urrúsaithe níos sábháilteachta agus tá níos mó trédhearcachta cruthaithe i ndíorthaigh agus in urrúis a mhaoiníonn na margaí.

É sin ráite, ní mór dúinn a bheith airdeallach. Ní mór dúinn iarrachtaí níos fearr a dhéanamh chun tuiscint níos fearr a fháil agus faireachán a dhéanamh ar rioscaí ó thionscal bainistíochta sócmhainní atá ag fás go mear, mar a cuireadh in iúl in Athbhreithniú Cobhsaíochta Airgeadais Domhanda de chuid CAI. In AE, déantar na gníomhaíochtaí sin a rialú agus a mhaoirsiú, ach is féidir leo cur le turraingí fós trí bheartais fhioscacha chomhthimthriallacha, neamhréireachtaí leachtachta, giaráil nó idircheangailteacht. Is gá faireachán géar a dhéanamh ar na rioscaí sin agus ba cheart dúinn athmheasúnú a dhéanamh ar an leor an creat rialála reatha chun aghaidh a thabhairt ar na buarthaí sin ó dhearcadh macrastuamachta agus córasach de. Ar bhonn níos ginearálta, níl sraith bearta macrastuamachta againn do mhaoiniú neamhbhainc. Is bearna é sin is gá aghaidh a thabhairt uirthi.

 

Maidir le sainorduithe maoirseoireachta, is é mo thuairim i dtosach báire gur gá teacht ar chomhaontú go bhfuil creat daingean maoirseoireachta don earnáil airgeadais neamhbhainc riachtanach ar an leibhéal Eorpach. Le níos mó maoirseachta comhtháite ar an leibhéal Eorpach, cuideofar le hiarmhairtí trasteorann a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint, agus tacófar le cothroime iomaíochta agus le tionscadal aontas na margaí caipitil araon. Nuair a bheidh comhaontú ann ar an gcéad chéim sin, beidh na Ballstáit in ann teacht ar chomhaontú ar cé ar ceart dóibh maoirseoireacht a dhéanamh.

Go ginearálta, measaim gur cheart dúinn a bheith comhsheasmhach – más cosúil le banc atá sé agus má tá rioscaí aige mar a bheadh ag banc, is ceart maoirseoireacht a dhéanamh air ar an gcaoi chéanna le banc. Seasann sé sin do ghnóthlachtaí infheistíochta freisin agus do chuideachtaí teicneolaíochta airgeadais – na rialacha céanna do na rioscaí céanna.

Féadfaidh teicneolaíocht airgeadais a lán tairbhí a thabhairt don earnáil airgeadais, lena n-áirítear éifeachtúlachtaí costais, táirgí agus seirbhísí níos fearr agus eispéireas feabhsaithe don chustaiméir ar deireadh. I measc na nuálaíochta sin, ní mór do Mhaoirseoireacht Bhaincéireachta BCE coinneáil cothrom le dáta agus a chinntiú go dtuigeann na bainc féin na rioscaí a thagann as teicneolaíochtaí agus réitigh nua a chur chun feidhme, agus go ndéanann siad na rioscaí sin a mhaolú.

Is díol sásaimh dom freisin go bhfuil BCE rannpháirteach i bhfóraim idirnáisiúnta chun a áirithiú go bhfuil comhthuiscint agus cur chuige chomhchoiteann ann i leith saincheisteanna na teicneolaíochta airgeadais.

 

47. Cad iad na tuairimí atá agat maidir leis na céimeanna ionsar chomhlánú an Aontais Baincéireachta lena ngabhfaidh Scéim Eorpach Ráthaithe Taiscí agus cúlstop fioscach, lena n-áirítear cur chun feidhme riachtanach reachtaíocht sin an Aontais Baincéireachta atá ann cheana?

Ba chéim thábhachtach i ndáil le lánpháirtiú na hEorpa é bunú an aontais baincéireachta. Is sábháilte agus is sláine an córas baincéireachta agus is buanseasmhaí ar an mórgóir é AEA de thairbhe a bhunaithe. Ach tá an t-aontas baincéireachta fós le comhlánú agus tá sé leochaileach i leith suaití dá bharr sin.

Ar an gcéad dul síos, is den riachtanas é cúltaca coiteann don Chiste Réitigh Aonair (SRF) a thabhairt isteach chun taca a chur faoi dhea-fheidhmiú agus faoi inchreidteacht an dara colún den aontas baincéireachta. Trí acmhainní breise a sholáthar chun dul i ngleic le géarchéimeanna baincéireachta trí chaipiteal agus tacaíocht leachtachta araon a sholáthar, beidh an cúlstop coiteann ina shiocair lena chinntiú gur féidir géarchéimeanna baincéireachta a réiteach gan iarmhairtí sistéamacha a bheith ann agus gan ualach a chur ar cháiníocóirí – rud atá ar cheann de na mórchuspóirí atá leis na hathchóirithe iar-ghéarchéime. Cé gur díol sásaimh dom é an dul chun cinn a rinneadh ag cruinniú Mullaigh Euro an Mheithimh, tá sé thar a bheith tábhachtach go dtiocfaí ar chomhaontú go luath maidir le hoibríochtú an chúlstop. Anuas ar an gcúlstop coiteann, ba cheart socruithe leormhaithe le haghaidh leachtacht a sholáthar sa réiteach a ghlacadh freisin.

Ar an dara dul síos, is é Scéim Eorpach Árachais Taiscí an colún atá ar dhíth in ollstruchtúr an aontais baincéireachta. Bheadh sí ina cuidiú le muinín taisceoirí a ailíniú ar fud an aontais airgeadaíochta, rud a mhéadódh cobhsaíocht airgeadais agus a d’éascódh comhtháthú airgeadais. Thairis sin, is forás é limistéar airgeadra aonair ar an tuairim gur éadáil d’airgead – agus tá taiscí ar an bhfoinse airgid is tábhachtaí do ghnáthshaoránaigh – ardleibhéal comhchoiteann iontaofachta agus muiníne, gan beann ar cá háit a gcoimeádtar an t-airgead sin sa limistéar airgeadra aonair.

 

48. Cé na rioscaí a bhaineann le hiasachtaí giaráilte a d’fhéadfadh a bheith ann, dar leat, don chobhsaíocht airgeadais agus conas ba cheart aghaidh a thabhairt orthu?

An t-iasachtú giaráilte – arb é an sainmhíniú leathan air ná iasachtaí/creidmheas a leathnú chuig iasachtaithe a bhfuil fiacha troma orthu – is mór an aird atá á tabhairt air ag údaráis SAM, ag údaráis AE agus ag údaráis idirnáisiúnta.

Le deich mbliana anuas, is fíormhór an fás atá faoi mhargaí iasachtaí giaráilte. Ar aon uain leis sin, tá an cháilíocht chreidmheasa fholuiteach ag meath mar gheall ar ghiaráil iasachtaithe corparáideacha a bheith ag dul i méid agus ar an laghdú gan fasach atá ag teacht ar chaighdeáin iasachtaí. Mar shampla, bunaithe ar shonraí poiblí de chuid BCE, d’eisigh AE iasachtaí giaráilte de luach tuairim is €300 billiún in 2017.  Agus faoin gceathrú ráithe de 2018, bhí 18 mbanc ann, agus gan dul tharastu, a raibh a neamhchosaint iomlán ar earnáil na n-iasachtaí giaráilte méadaithe go suas le €321 billiún acu.

Ar an mórgóir, tá ábhair imní stuamachta ann mar gheall ar an aistriú struchtúrach san earnáil chorparáideach neamhairgeadais go fiachas ísealcháilíochta. Ar an gcéad dul síos, is saintréith de thrádáil corparáidí níos giaráilte iad raonta creidmheasa níos airde agus léirítear luaineacht níos airde fiachais agus praghais cothromais a bheith ag roinnt leo. D’fhéadfadh sé sin a bheith ina chúis le luaineacht níos mó a bheith sa mhargadh le linn cúluithe eacnamaíochta, ar féidir léi an luaineacht i margaí eile a leathnú nó a mhéadú. Ar an dara dul síos, le linn cúluithe eacnamaíochta, is dóchúla corparáidí níos giaráilte a gcuid infheistíochtaí a laghdú ná corparáidí nach bhfuil chomh giaráilte céanna, rud a d’fheadfadh a bheith ina chúis leis na cúluithe eacnamaíochta sin a bheith ag dul in olcas. Agus, ar an tríú dul síos, más amhlaidh eintitis mórbhanc agus neamhbhanc ar ris an iomarca ar iasachtaí giaráilte, d’fhéadfadh sé gur fairsinge a scaipfeadh an strus ar leibhéal an eintitis. Mar gheall ar ghiaráil chorparáideach atá ag dul i méid, ar chaighdeáin iasachtaí atá ag dul i léig agus ar chosaint lag d’iasachtaithe, d’fhéadfadh sé gur dóchúla mainneachtain in iasachtaí giaráilte agus rátaí aisghabhála níos ísle a bheith orthu.

Tá roinnt nithe tábhachtacha eile ann nach fios, lena n-áirítear cé hiad na hinfheisteoirí neamhbhainc deiridh in iasachtaí giaráilte agus in oibleagáidí iasachta atá comhthaobhaithe. Feidhmíocht iasachtaí giaráilte faoi strus, go háirithe ós rud é gur dócha go mbeidh mar thoradh ar an aistriú forleathan sna margaí i dtreo cosaint níos ísle d’infheisteoirí i ndoiciméadacht iasachtaí ná aisghabhálacha is ísle ná na haisghabhálacha a bhí riamh anall ann.

Tá mórchuid oibre á déanamh cheana ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon. An Bord um Chobhsaíocht Airgeadais, mar shampla, tá dlúthfhaireachán á dhéanamh aige ar na margaí sin agus déanfaidh comhaltaí faisnéis faoi phátrún na neamhchosaintí ar na sócmhainní sin a scrúdú tuilleadh sna míonna amach romhainn chun gur cuimsithí a anailís ar leochaileachtaí a d’fhéadfadh bheith ann. I bhfianaise margaí iasachtaí giaráilte a bheith ina margaí domhanda agus rannpháirtithe sna margaí sin a bheith ina rannpháirtithe domhanda, tá gá le comhordú láidir a bheith ann idir údaráis rialála agus údaráis mhaoirseachta. Ba cheart go gcuimseofaí bainc agus neamhbhainc leis sin d’fhonn dea-chaighdeáin a chothú i ndáil le tionscnamh iasachtaí.

Sa bhreis air sin, tá mórchuid oibre déanta ag údaráis mhaoirseachta chun a chinntiú go bhfuil aghaidh á tabhairt go stuama, le creataí comhchoiteanna bainistíochta riosca banc, ar na rioscaí sin agus go bhfuil siad á mbainistiú go stuama leo. Tugaim do m’aire gur fhoilsigh an Mhaoirseoireacht ar Bhaincéireacht de chuid BCE, i mí na Bealtaine 2017, Treoir maidir le hIdirbhearta Giaráilte chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh a sainaithníodh i gcreataí bainistithe riosca agus maoirseachta banc.

 

49. Céard iad na dúshláin, dar leat, a bheadh le sárú ag BCE dá ndéanfaí an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) a thiontú ina Chiste Airgeadaíochta Eorpach (CAE)?

Is díol sásaimh dom an comhaontú ginearálta ar thángthas air i gCruinniú Mullaigh Euro an Mheithimh 2018 maidir leis na príomhghnéithe d’athchóiriú an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh (SCE). Tá sé tábhachtach go ndéanfaí an cinneadh deiridh i mí na Nollag 2019 óir is féidir, mar thoradh ar an athchóiriú sin, gur daingne struchtúr an limistéir euro agus gur treise inniúlacht an limistéir euro chun dul i ngleic le géarchéimeanna eacnamaíocha agus airgeadais amach anseo.

Foráiltear le Conradh athbhreithnithe SCE gur cheart do SCE athchóirithe, agus a oibríochtaí á ndéanamh aige, na cumhachtaí a thugtar le dlí AE d’institiúidí agus do chomhlachtaí an Aontais a urramú. Ciallaíonn sé sin nach gcuireann na róil nua arna sannadh do SCE as d’inniúlachtaí BCE ná d’inniúlachtaí an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach (BERS), lena n-áirítear i réimsí an bheartais airgeadaíochta, na maoirseachta micreastuamachta agus na maoirseachta macrastuamachta.

A mhéid a bhaineann leis an moladh sonrach go n-athrófaí ainm SCE, tagaim le tuairim BCE go mbeadh an t-ainm ‘Ciste Airgeadaíochta Eorpach’ míthreorach. Ní de chineál ‘airgeadaíochta’ iad cuspóirí agus cúraimí SCE, ná maoiniú SCE. Meabhraím gur CAI an t-ainm a cuireadh ar an gCiste toisc gur cuireadh ar bun é chun socruithe eagraithe i dtaobh malairte a chaomhnú i measc comhaltaí – arbh é ab éigean a dhéanamh ina leith sin ar dtús ná faireachán a dhéanamh ar ghéilleadh comhaltaí do chóras rátaí malairte  ‘Bretton Woods’ – agus leanann sé de chomhar airgeadaíochta idirnáisiúnta agus de chobhsaíocht malairte a chur chun cinn mar chuid dá shainordú.

Ar deireadh, bheadh sé tábhachtach SCE a chomhtháthú i ndlíchóras an Aontais, rud a d’fhágfadh go mbeadh sé freagrach do Pharlaimint na hEorpa.

 

50. Cad é do mheas ar rannpháirtíocht BCE i gcomhthéacs cláir chúnaimh airgeadais? An dtionscnóidh tú meastóireacht ar ról agus ar ghníomhaíochtaí BCE i ndáil le cláir chúnaimh airgeadais? Cén forás, dar leat, a thiocfaidh amach anseo ar an bpáirt a d’fhéadfadh BCE glacadh i gcláir chúnaimh airgeadais agus i bhfaireachas iarchláir?

Ghlac BCE páirt i gcláir choigeartaithe arna iarraidh sin ag na Ballstáit, chun cur le saineolas an Choimisiúin agus CAI. Mar chuid de chláir chúnaimh airgeadais, rinne na Ballstáit athchóirithe móra lena ndearnadh an bealach a réiteach i riocht is go bhféadfaí an fás inbhuanaithe a chothú athuair.

Aontaím leis an gcinneadh a ghlac an Chomhairle Rialaithe le deireanas chun rannpháirtíocht BCE a dhíriú ar réimsí atá ábhartha go huile agus go hiomlán ó thaobh an bheartais airgeadaíochta agus na cobhsaíochta airgeadais de. Cé go bhfuil an-tábhacht i gcónaí leis an gceapadh beartais i réimsí amhail athchóirithe ar mhargadh an tsaothair agus ar mhargadh na dtáirgí nó a bpríobháidiú siúd, is dóigh liom gur fearr a d’fhéadfadh na comhpháirtithe eile dul ina chúram sin.

A mhéid a bhaineann le saincheist na meastóireachta, táimse i bhfách le cultúr aiseolais agus tacaím go hiomlán le meastóireachtaí ex-post. Is den riachtanas go deimhin é go bhfoghlaimeofaí ónar tharla san am a chuaigh thart chun go bhféadfaí feabhas a chur ar an bhfeidhmíocht amach anseo. Le linn dom a bheith i mo Stiúrthóir Bainistíochta ar an gCiste, bhí foireann CAI ag obair ar mheastóireachtaí ex-post ar na cláir d’Éirinn (2015), don Phortaingéil (2016) agus ar an gcéad chlár (2013) don Ghréig ar an dara clár (2017) di. Cuireadh na tuarascálacha go léir ar fáil don phobal chun críocha cuntasachta.

 

51. Cad iad na tuairimí atá agat maidir leis an ngá atá ann le deighilt dhocht idir beartas airgeadaíochta agus maoirseacht bhaincéireachta a áirithiú agus cad iad na hathchóirithe, dar leat, lena gcuirfí feabhas ar an deighilt sin agus lena ndéanfaí í a éascú?

Le bunú SMA, cuireadh coimircí ar bun lena n-áirithítear go ndéantar cúraimí maoirseachta agus cúraimí beartais airgeadaíochta ar leithligh óna chéile chun aon choinbhleacht leasa a mheastar a bheith ann idir an dá fheidhm, nó aon choinbhleacht leasa atá eatarthu, a dhíothú.  Mar shampla, déanann Bord Maoirseachta BCE cinntí maoirseachta a phlé agus a ullmhú agus is trí nós imeachta neamhagóide, agus tríd sin amháin, a bhíonn an Chomhairle Rialaithe rannpháirteach ina leith.

De mo dhóigh, tá cothromaíocht mhaith le Rialachán SMA bainte amach ag an reachtóir. Ar láimh amháin, is é BCE a dhéanann, go dian ar leithligh, cúraimí beartais airgeadaíochta agus cúraimí maoirseachta. Ar an láimh eile, is féidir sineirgí riaracháin idir an dá fheidhm a úsáid i gcónaí, trí chomhchórais TF agus roinn chomhpháirteach staidrimh a bheith ann, mar shampla. Lena chois sin, faoi réir rialacha diana, is féidir faisnéis a mhalartú idir na réimsí gnó éagsúla chun a chinntiú go ndéantar, i ngéarchéim, mar shampla, an fhaisnéis ábhartha uile a chur san áireamh. Sa chomhthéacs sin, tacaím le prionsabal na deighilte, ar maith ann é, dar liom, a chur chun feidhme go críochnúil. D’fhéadfadh sé, mar gheall ar shrianta breise a chur i bhfeidhm, go mbeadh cost-éifeachtúlacht níos ísle ann nó go mbeadh breis bacainní ann ar fhaisnéis a chomhroinnt, rud a d’fhéadfadh a bheith ina bhac ar na cinntí cearta a dhéanamh, i ngéarchéimeanna, mar shampla.

 

52. Cad iad na tuairimí atá agat maidir leis an gcomhbhabhtáil a d’fhéadfadh a bheith ann idir cobhsaíocht airgeadais agus iomaíocht?

Conas is féidir réiteach a dhéanamh eatarthu?

Mar gheall ar leibhéal sláintiúil iomaíochta a bheith ann, ba cheart, de ghnáth, gurbh fhearr na torthaí do chustaiméirí agus don gheilleagar ina iomláine. Go háirithe, is margadh fo-optamach é margadh a bhfuil líon na soláthraithe seirbhísí airgeadais ann róghann toisc, ar láimh amháin, go bhféadfadh sé go mbeadh custaiméirí i ngleic le rátaí iasachta atá ró-ard, rud a laghdódh leas tomhaltóirí agus a bheadh ina chúis, sa deireadh thiar, le hinfheistíocht agus fás níos ísle, agus, ar an láimh eile, gur mó is dóichí an líon beag soláthraithe seirbhísí airgeadais a bheith ina ngníomhaithe móra a bhfuil tábhacht shistéamach ag roinnt leo, arb iad seachtrachtaí ‘rómhór le cliseadh’ a n-iarmhairt sin.

Thairis sin, i ngeall ar iomaíocht shláintiúil a bheith ann, ba cheart go bhféadfaí ró-acmhainneacht i seirbhisí airgeadais, a d’fhéadfadh a bheith ina cúis le cúngach corrlach iasachta agus le rioscaí iomarcacha a ghlacadh ag a mbeadh impleachtaí díobhálacha don chobhsaíocht airgeadais, a sheachaint. I mbeagán focal, mar thoradh ar leibhéal tairbheach iomaíochta a bheith ann, ba cheart go mbeadh an líon ceart seirbhísí airgeadais ann sa gheilleagar ar phraghsanna lena gcumhdófaí na costais agus na rioscaí dúchasacha uile, agus cosaint á thabhairt, ag an am céanna, ar mhonaplachtaí logánta agus ar fhadhbanna maidir le ‘rómhór le cliseadh’. I dtaca leis sin, leis an gcreat Eorpach rialála, táthar ag rannchuidiú le feabhas a chur ar na huirlisí atá ar fáil chun dul i ngleic le bainc atá rómhór le cliseadh tráth ratha agus tráth réitigh freisin.

 

53. Conas a d’fhéadfadh SSM agus an Bord Réitigh Aonair (BRA) an comhar eatarthu a fheabhsú?

De réir mar a thuigim, is ann do chomhar gníomhach cheana ar an uile leibhéal eatarthu dís, lena n-áirítear idir na boird agus ar an leibhéal teicniúil. Tá Meabhrán Tuisceana tugtha i gcrích ag an dá údarás, lena gcumhdaítear roinnt réimsí comhair agus malartú faisnéise ar bhonn rialta agus ar bhonn ad hoc i gcás gníomhaíochtaí ó lá go lá agus i gcás cásanna bainistithe géarchéime. Ba cheart go leanfaí d’athbhreithniú a dhéanamh ar an Meabhrán Tuisceana sin ar bhonn leanúnach agus is áirithe liom gur láidre fós a bheidh an comhar, agus na forbairtí reachtacha is déanaí, amhail cur chun feidhme TLAC, á gcur san áireamh freisin.

 

54. A bhuí leis an bPacáiste Laghdaithe Riosca, tá deis ag BCE neamhaird a thabhairt ar neamhchosaintí laistigh de AE, agus ríomh á dhéanamh aige ar scór G-SII bainc atá faoina shainchúram. Tá an Chomhairle den bharúil go bhfuil bonn cirt leis sin i bhfianaise bhunú an tSásra Réitigh Aonair. An dóigh leat go bhfuil bonn cirt lena leithéid de laghdú ar cheanglais um chaipiteal crua i gcás na mbanc is mó san Eoraip?

A bhuí le bunú SSM agus le bunú SRM le SRF, ní bheadh sé chomh deacair céanna in aon chor dul i ngleic le gníomhaíocht thrasdlínseach arna déanamh ag banc atá ag cliseadh nó ag banc anásta laistigh den aontas baincéireachta i gcomórtas leis an gcreat réamhghéarchéime. Dá bhrí sin, ní tomhas maith ionadach ar chastacht réitigh atá a thuilleadh in neamhchosaintí trasteorann laistigh den aontas baincéireachta.

Dá chomhartha sin, an leasú a rinneadh ar mhodh ríofa na n-institiúidí airgeadais domhanda a bhfuil tábhachtach sistéamach leo lena gcuirtear ar chumas údarás é sin a chur san áireamh. Cuirtear cosc, dá réir sin, ar thionchar neamhriachtanach ar bith ar ghníomhaíochta trasteorann, ar chomhtháthú trasteorann airgeadais nó ar éagsúlú laistigh den aontas baincéireachta.

Ar ndóigh, caithfidh na bainc leibhéil leormhaithe caipitil a choinneáil atá i gcomhréir leis na rioscaí i dtreis.

 

55. Cad é do mheas de chur chun feidhme an tsásra um réiteach bainc in AE? An dóigh leat go bhféadfadh sé go mbeadh uirlisí nua ag teastáil? Más ea, cé na huirlisí sin?

Mar gheall ar an dara colún den aontas baincéireachta a chruthú, i dteannta le Rialachán SRA agus le glacadh na Treorach maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc, is láidre go mór an creat Eorpach bainistithe géarchéime le deich mbliana anuas. Rinneadh uirlisí réitigh, eadhon an uirlis fortharrthála, a thabhairt isteach leo go háirithe, a bhféadfaidh údaráis feidhm a bhaint astu chun banc a réiteach ar bhealach ordúil, gan airgead cáiníocóirí a úsáid chuige sin. Rinneadh an creat réitigh a thástáil den chéad uair le réiteach Banco Popular in 2017, tráth a chinn an Bord Réitigh Aonair (BRA) bearta réitigh a chur i bhfeidhm, agus b’éifeachtach é ina leith sin.

 

Ar bhonn níos ginearálta, tá cur chun feidhme an chreata réitigh Eorpach fós ag céim na hidirthréimhse, toisc gnéithe tábhachtachta, amhail acmhainn iniomparthachta caillteanas banc Eorpach a threisiú, a bheith fós ag dul ar aghaidh. Mar sin féin, tá gnéithe ann is féidir a fheabhsú agus a chomhtháthú tuilleadh. Áirítear orthu sin an creat luath-idirghabhála a fheabhsú trí dheireadh a chur leis an bhforluí idir bearta maoirseachta agus bearta luath-idirghabhála, creat a chur ar bun le haghaidh leachtacht a sholáthar do bhainc atá ag teacht as réiteach, cur chuige coiteann a bheith ann i leith dócmhainneacht banc – trí uirlis leachtaithe riaracháin chomhtháite a chur ar bun –, bealaí a aimsiú chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le saincheisteanna baile-óstacha agus tosaíocht ghinearálta do thaisceoirí a thabhairt isteach. Ar deireadh, faoi chuimsiú an chreata um réiteach banc freisin, tá gá le cur chuige cothrom i leith leasanna baile-óstacha a áirithiú ar bhealach lena rannchuidítear leis an aontas baincéireachta a chomhtháthú tuilleadh.

 

56. Cad é do bharúil de leagan amach idirinstitiúideach reatha BERS faoi scáth BCE i dtaca lena bhfuil bainte amach go hiarbhír aige maidir le maoirseacht macrastuamachta? An dóigh leat go bhfuil coinbhleachtaí ann idir an beartas airgeadaíochta, an beartas macrastuamachta agus an ról atá ag BCE i ndáil le maoirsiú?

Cruthaíodh BERS mar fhreagairt ar cheann de na príomhcheachtanna a foghlaimíodh le linn na géarchéime airgeadais maidir leis an ngá atá le maoirseacht fheabhsaithe macrastuamachta ar an gcóras airgeadais a bheith ina feidhm nua beartais. Ó cruthaíodh in 2010 é, tá BERS go gníomhach i dtaobh múnlú a dhéanamh ar an mbeartas macrastuamachta in AE trí iliomad moltaí, rabhadh, tuairimí agus foilseachán eile a eisiúint maidir le hábhair éagsúla i dtaca le cobhsaíocht airgeadais, a bhaineann leis an earnáil baincéireachta agus an earnáil neamhbhaincéireachta araon in AE.

Gabhann sineirgí dearfacha le BERS a chur faoi scáth BCE, i bhfianaise shaineolas BCE agus na n-údarás náisiúnta i ndáil le maoirseacht macrastuamachta agus maoirseacht mhicreastuamachta agus i bhfianaise na bhfreagrachtaí atá orthu faoi láthair ina thaobh sin. Dar ndóigh, tá sé tábhachtach ag an am céanna go mbeadh na struchtúir neamhspleách ó thaobh cinnteoireachta de. De réir mar a thuigim, déanann Bord Ginearálta BERS agus Comhairle Rialaithe BCE a gcuid cinntí go neamhspleách ar a chéile, mar a áirithítear le próisis agus comhlachtaí neamhspleácha cinnteoireachta mar a leagtar amach le dlí AE.

 

57. Ós rud é go ndearnadh an Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc (BRRD) agus an Rialachán maidir leis an Sásra Réitigh Aonair (SRMR) a leasú chun Acmhainn Iniomparthachta Caillteanas Iomlán (TLAC) a chuimsiú, céard iad na tuairimí atá agat maidir le hinstitiúidí atá ‘rómhór nó ró-idirnasctha le cliseadh’, maidir le bainc taisce, agus maidir leis an tsaincheist ghinearálta i dtaobh bhrabúsacht na hearnála baincéireachta in AE, agus cad é do bharúil den bhealach chun tosaigh/nó dá struchtúr chun riachtanais an fhíorgheilleagair agus an mhaoinithe fhadtéarmaigh a chomhlíonadh?

Gné bhunriachtanach de na hathchóirithe iar-ghéarchéime ba ea a áirithiú nach mbeadh banc ar bith ann, gan beann ar a mhéid ná ar a idirnascacht, a bheadh róthábhachtach le cliseadh, agus rinneadh iarrachtaí nach beag i dtaobh bearta beartais chun dul i ngleic leis sin. Is den riachtanas é gurb indéanta agus gurb inchreidte réiteach bainc, gan iarmhairtí sistéamacha a bheith ann agus gan ualach a chur ar cháiníocóirí. Áirítear TLAC ar na bearta, ach níl siad teoranta dó – tá ról ag réiteach, maoirseacht, agus caipiteal ina thaobh sin.

Rannchuidíonn ceanglas TLAC leis sin trí acmhainn leordhóthanach ionsúcháin caillteanais agus athchaipitliúcháin a chruthú chun réiteach ordúil a chur chun feidhme, agus na bainc ina mbainc inréitithe dá bharr. Tá bainc sin an limistéir euro a bhfuil tábhacht shistéamach dhomhanda leo (G-SIBanna) i gcomhréir le ceanglais thrasnáisiúnta TLAC atá bunaithe ar riosca agus atá bunaithe ar ghiaráil agus is gearr go mbeidh siad i gcomhréir le ceanglais lánluchtaithe. Cheana, bhí TLAC ina údar le méadú suntasach ar acmhainn ionsúcháin caillteanais G-SIBanna, agus is é a bheidh mar thoradh ar é a chur chun feidhme san Eoraip tríd an íoscheanglas le haghaidh cistí dílse agus dliteanais incháilithe (ICI) ná go bhfeabhsófar an acmhainn sin tuilleadh, agus déanfar amhlaidh freisin i gcás bainc nach G-SIBanna iad.

Is dócha go laghdófar aon fhóirdheontas intuigthe do bhainc de bharr TLAC, agus, ar bhonn níos ginearálta, de bharr athchóirithe maidir le ‘rómhór le cliseadh’, agus is éifeacht dhearfach é sin. Ar bhonn níos ginearálta, is gá aon chostas arb iad na rialacháin sin faoina dheara a mheas i bhfianaise a thábhachtaí is atá sé deireadh a chur le ‘rómhór le cliseadh,’ rud a d’fhágfadh cobhsaíocht airgeadais níos mó a bheith ann agus a d’fhágfadh gur lú an dóchúlacht go mbeadh géarchéimeanna ann agus gur lú a dtionchar. Rachaidh córas baincéireachta níos sábháilte agus níos cobhsaí chun sochair do mhaoiniú foistine agus don fhíorgheilleagar.

Níos luaithe i mbliana, sheol an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais meastóireacht chuimsitheach ar athchóirithe iar-ghéarchéime a tugadh isteach chun dul i ngleic leis an bhfadhb maidir le ‘rómhór le cliseadh’. Déanfar measúnú inti ar cé acu a bhí nó nach raibh an toradh a rabhthas ag súil leis ar na hathchóirithe a rinneadh, agus ar cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh an baol morálta agus an riosca sistéamach a bhaineann le bainc a bhfuil tábhacht shistéamach leo a laghdú dá mbarr. Déanfar na héifeachtaí leathana ar an gcóras airgeadais a chur san áireamh sa mheastóireacht freisin.

 

58. Conas a d’fhéadfaí aghaidh a thabhairt, ar bhealach níos éifeachtaí, ar sciúradh airgid, ar sheachaint cánach agus ar mhaoiniú sceimhlitheoireachta ar fud an Aontais Baincéireachta? Cén ról ba cheart a bheith ag BCE/SMA ina leith sin? Conas a d’fhéadfaí cúraimí a chomhroinnt idir BCE agus ÚBE agus comhlachtaí náisiúnta maoirseachta na mBallstát ar an mbealach is éifeachtúla i dtaca le maoirsiú agus forfheidhmiú an Chreata maidir le Frithsciúradh Airgid (AML)?

Is gá aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le maoiniú sceimhlitheoireachta, trí chomhar a bheith ann, inter alia, idir údaráis éagsúla, agus a sainorduithe faoi seach á bhfeidhmiú acu. Ba léir ó na cásanna sciúrtha airgid a bhí ann le deireanas in earnáil baincéireachta na hEorpa agus ón tuarascáil post mortem ar na cásanna sin, a ndearna an Coimisiún í a fhoilsiú le déanaí, gur ghá déanamh amhlaidh.  Chuige sin, is díol sásaimh iad na hathruithe reachtacha a rinneadh le déanaí ar an Treoir um Cheanglais Chaipitil, ar an gCúigiú Treoir maidir le Sciúradh Airgid agus ar Rialachán ÚBE chun feabhas a chur ar an gcomhar idir údaráis éagsúla.

Is maoirseoir micreastuamachta é SMA; níl sé freagrach as an gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta (AML/CFT). Is iad maoirseoirí náisiúnta atá freagrach as sin. Táthar ag súil leis, áfach, go ndéanfadh BCE rioscaí maidir le frithsciúradh airgid/maoiniú sceimhlitheoireachta a chur san áireamh sa Phróiseas Athbhreithnithe agus Meastóireachta Maoirseachta, mar shampla, nó agus measúnú á dhéanamh acu ar oiriúnacht comhaltaí boird óir d’fhéadfadh iarmhairtí suntasacha stuamachta a bheith ag saincheisteanna AML/CFT.

 

Tugadh ról feabhsaithe do ÚBE le déanaí i ndáil le cúnamh a thabhairt i dtaobh cuir chuige mhaoirseachta a chomhordú agus a chomhchuibhiú i dtaca le AML/CFT agus is díol sásaimh é an forás sin chun comhsheasmhacht mhaoirseacht AML/CFT a áirithiú ar fud AE. Cé go bhfuil sainorduithe éagsúla ag BCE, ag maoirseoirí stuamachta náisiúnta agus maoirseoirí AML/CFT agus ag ÚBE, tá sé tábhachtach go mbeadh an maoirsiú a dhéanfaidh na húdarais ábhartha uile éifeachtach ó thaobh na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid a mhaolú agus ó thaobh na díobhála is féidir leis a dhéanamh d’inmharthanacht bainc, don chóras airgeadais agus don gheilleagar ar fad a chosc.

 

59. I gcás a bhí ann le deireanas maidir le Banc Pilatus i Málta, bhí bacainní dlíthiúla le sárú ag BCE chun ceadúnas an iasachtóra a chúlghairm tar éis dá chathaoirleach a bheith gafa i mí an Mhárta sna Stáit Aontaithe i ngeall ar sciúradh airgid agus calaois bhaincéireachta líomhnaithe. Líomhnaítear gurbh iad rialacha neamhshoiléire agus cumhachtaí iomarcacha lánroghnacha maoirseoirí náisiúnta ba shiocair leis an moill sin. Cad é do mheas d’inniúlacht dhlíthiúil BCE ach, chomh maith leis sin, dá inniúlacht dhlíthiúil, sciúradh airgid a chosc agus gníomhú go héifeachtach i gcásanna den chineál sin amach anseo bunaithe ar na cumhachtaí stuamachta atá aige faoi láthair?

Faoi chreat SMA, déanann an t-údarás inniúil náisiúnta maoirsiú stuamachta díreach ar institiúidí ar lú tábhacht iad, amhail Banc Pilatus. Is é BCE, áfach, atá freagrach as údaruithe a eisiúint, as údaruithe a tharraingt siar agus as measúnú a dhéanamh ar fháil sealúchas cáilitheach i gcás institiúidí creidmheasa SMA, go príomha ar bhonn tograí ó údaráis inniúla náisiúnta. Cé gur faoi na húdaráis ábhartha náisiúnta atá sé faireachán a dhéanamh ar bhainc as ceanglais AML/CFT a bheith á gcomhlíonadh acu, agus gurb iad údaráis náisiúnta forfheidhmithe dlí atá freagrach as coireanna sciúrtha airgid a imscrúdú, déanann BCE faisnéis agus measúnuithe ábhartha maidir le AML arna bhfáil ó údaráis inniúla náisiúnta a chur san áireamh ina mheasúnuithe stuamachta, lena n-áirítear tarraingt siar ceadúnas, i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil is infheidhme. I dtaca leis sin, tá brath BCE ar údaráis náisiúnta AML/CFT ábhartha, agus oibríonn sé i ndlúthchomhar leo.

Mar fhreagairt ar na cásanna sciúrtha airgid a bhí ann le deireanas, rinneadh roinnt tionscnaimh dhlíthiúla agus oibríochtúla in AE chun an ról atá ag maoirseoirí stuamachta, lena n-áirítear BCE, a fheabhsú, chun ábhair imní faoi sciúradh airgid a chur san áireamh, agus maoirseacht stuamachta á déanamh, agus chun comhar idir maoirseoirí stuamachta agus maoirseoirí AML/CFT a neartú. Áirítear ar na tionscnaimh sin bearta chun feabhas a chur ar an gcomhroinnt fainséise idir na húdaráis agus comhordú agus comhsheasmhacht maoirseachta stuamachta, agus aghaidh á tabhairt ar shaincheisteanna AML/CFT.

 

60. I bhfianaise na scanall a thit amach in AE le deireanas, conas a chuirfear rioscaí maidir le sciúradh airgid san áireamh, dar leat, nuair a dhéanfaidh BCE measúnú ar chobhsaíocht airgeadais banc? An gá, dar leat, an mhaoirseacht a dhéantar ar fhrithsciúradh airgid in AE a lárú i ngníomhaireacht nó sásra aonair agus cead a thabhairt d’údaráis inniúla, idir an dá linn, sonraí cánachais a úsáid chun críocha frithsciúradh airgid?

Bhí na tuairiscí a bhí ann le déanaí ar an sciúradh airgid a líomhnaítear a rinneadh in earnáil baincéireachta na hEorpa ina léiriú ar an ngá atá le feabhsuithe breise a chur ar an gcreat do AML/CFT. Chun an margadh aonair a chosaint, d’fhéadfadh sé gur ghá breithniú a dhéanamh i dtaobh cur chuige níos uile-Eorpaí a ghlacadh, ós rud é go bhfuil éifeachtacht an chreata reatha taobh lena éifeachtaí is atá an cur chun feidhme náisiúnta is laige. I ndáil le maoirseacht AML/CFT a lárú, tugaim do m’aire go raibh roinnt roghanna sa Teachtaireacht ó Choimisiún AE i leith AML/CFT AE a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr, ar cheart breithniú a dhéanamh ina dtaobh, lena n-áirítear:  (i) an Treoir maidir le Frithsciúradh Airgid a thiontú ina Rialachán AE chun leabhar rialacha AML/CFT a chomhtháthú tuilleadh, (ii) cúraimí maoirseachta sonracha AML a chur ar chomhlacht de chuid an Aontais chun maoirseacht AML ardcháilíochta agus comhsheasmhach ar an earnáil airgeadais a áirithiú; agus (iii) sásra comhordúcháin níos láidre a bheith ann chun tacú le comhar trasteorann arna dhéanamh ag Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais.

Ar deireadh, cé gurb iad údaráis náisiúnta AML/CFT a dhéanann maoirsiú faoi láthair, ar leibhéal na mBallstát, ar cheanglais AML/CFT a bheith á gcomhlíonadh ag bainc, ba cheart, mar sin féin, go dtabharfadh BCE an-aird ar na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid agus le maoiniú sceimhlitheoireachta laistigh de chomhthéacs agus de shainchúram a shainordaithe maoirseachta. I dtaca leis sin, is féidir le malartuithe eolais le maoirseoirí stuamachta agus le maoirseoirí AML/CFT a bheith ina siocair le cuidiú a thabhairt do BCE rioscaí maidir le sciúradh airgid a chur san áireamh ina mheasúnuithe um maoirseacht stuamachta.

 

61. I gcomórtas leis an limistéar euro, is earnáil airgeadais níos comhtháite í earnáil airgeadais SAM, atá ina siocair le héifeachtaí suaití díobhálacha (athléimneacht) a mhaolú. Bíodh sin mar atá, bhí an ghéarchéim dhomhanda airgeadais ina léiriú ar a athléimní, ach ar a leochailí ina dhiaidh sin féin, is atá líonraí airgeadais: féadfaidh na gnéithe céanna is siocair leis an gcóras a bheith níos athléimní i ndálaí áirithe a bheith ina n-údar suntasach le riosca sistéamach agus le héagobhsaíocht shistéamach i ndálaí eile. An mbíonn comhtháthú airgeadais níos doimhne comhsheasmhach i gcónaí le cuspóir na cobhsaíochta airgeadais? Céard iad na spriocanna ba cheart a bheith ag Aontas na Margaí Caipitil (CMU)?

Le linn na géarchéime domhanda airgeadais, tarraingíodh aird ar chomhbhabhtáil is cosúil atá ann idir comhtháthú airgeadais agus cobhsaíocht airgeadais. Ar láimh amháin, le comhtháthú margaidh airgeadais, laghdaítear rioscaí neamhghnácha arna n-eascairt as leochaileachtaí a bhaineann go sonrach le tíortha agus le hearnálacha trí fheabhas a chur ar éagsúlú foinsí cistiúcháin don fhíorgheilleagar agus trí rioscaí a chomhroinnt i measc tíortha. Ar an láimh eile, is féidir freisin gur mó é baol na tógálachta ó struis logánaithe de dheasca idircheangailteacht níos doimhne, agus d’fhéadfadh suaití beaga cur as do ghnáthfheidhmiú margaí airgeadais. Bhí an ghéarchéim ina léiriú ar an ngá atá le rialáil agus le maoirseacht chun an chomhbhabhtáil sin a chomhardú.

I dteannta na n-athchóirithe rialála, maoirseachta agus bainistithe géarchéime a rinneadh ó tháinig deireadh leis an ngéarchéim, lena n-áirítear go háirithe aontas baincéireachta a chruthú agus creat macrastuamachta AE a fhorbairt, tá súil in airde ag CMU leis na gnóthachain ar an gcomhtháthú a mhéadú gan an chobhsaíocht airgeadais a chur i mbaol. Is féidir fíorthábhachtach a bheith le clár oibre CMU freisin i ndáil leis an mbail atá ar AE ó thaobh airgeadais de agus struchtúr maoirseachta AE a athrú ó bhun i bhfianaise na ndúshlán atá ann de dheasca Brexit. Ar na príomhchuspóirí atá leis, áirítear foinsí cistiúcháin corparáidí neamhairgeadais Eorpacha a éagsúlú tuilleadh agus an ghné thrasteorann d’infheistíochta laistigh den Aontas a neartú. D’fhágfadh sé sin gur fearr a bheadh an córas airgeadais in ann rioscaí a bhaineann go sonrach le tíortha agus le hearnálacha a sheasamh, go ndéanfaí, trí rioscaí a chomhroinnt idir tíortha, sochair a chruthú a d’fhéadfadh bheith ina sochair leasa agus go bhfeabhsófaí, dá réir sin, tarchur rianúil an bheartais airgeadaíochta. Tá sé mar aidhm ag CMU freisin maoiniú trasteorann cothromais agus trasúinéireacht sócmhainní a mhéadú laistigh den limistéar euro/den Aontas, rud a d’fhágfadh gur dhoimhne sásraí comhroinnte rioscaí príobháideacha ó thír go tír agus go n-éascófaí fás tomhaltais.  Ar deireadh, i ngeall ar CMU, is féidir gur ann d’fhoirmeacha athléimneacha de chomhtháthú trasteorann trí bhíthin infheistíocht dhíreach choigríche, cothromas coigríoch agus eisiúintí fiachais ar sia an aibíocht atá ag gabháil leo.

Is díol sásaimh dom an dul chun cinn atá déanta go dtí seo i ndáil le feabhas a chur ar mhargaí caipitil na hEorpa. Níl an lá linn go fóill, áfach. Ba cheart go gcuimseofaí leis an mbreis dul chun cinn i dtreo níos mó margaí caipitil comhtháthaithe a bheith ann in AE rialáil iomchuí agus cur chuige macrastuamachta i gcás earnáil airgeadais na neamhbhanc chun cobhsaíocht airgeadais a áirithiú.  Ar deireadh thiar, ba cheart go mbeadh creat aonair maoirseachta ag gabháil freisin le CMU atá go hiomlán comhtháite.

 

62. Cad iad na tuairimí atá agat maidir le tuarascáil 2012 CAI dar teideal ‘Athspléachadh ar Phlean Chicago’ le J. Benes agus M. Kumhof agus maidir leis na bunsmaointe a bhí ina mbunús léi? An dóigh leat go mbeadh na hathchóirithe baincéireachta a mholtar inti ina gcúis le leochaileachtaí corásacha a laghdú?

I bpáipéar oibre sin CAI dá dtagraíonn tú, scrúdaítear ‘Plean Chicago’, mar a thugtar air, arbh é an tOllamh Henry Simons ó Ollscoil Chicago a mhol a chéaduair é tar éis an Spealta Mhóir. Tá dhá aidhm leis na príomhghnéithe den phlean sin, ar a dtugtar ‘baincéireacht chaol’ freisin, eadhon: ar an gcéad dul síos, gur cheart go mbeadh sé de cheangal ar bhainc 100% dá dtaiscí a ráthú le hurrúis arna n-eisiúint ag an rialtas; ar an dara dul síos, gur cheart go mbeadh bainc in ann iasachtaí nua a mhaoiniú trí thuilleamh a choinneáil, nó trí iasacht a fháil go díreach ón rialtas, agus tríd na bealaí sin amháin.

Iad siúd atá i bhfách le baincéireacht chaol, maíonn siad go gcuirfeadh sí deireadh le bagairt na scaoll banc; go n-áiritheodh sí go mbeadh smacht ag an rialtas ar an timthriall creidmheasa trí chosc a chur ar bhainc phríobháideacha smacht a bheith acu ar sholáthar an airgid ‘leathain’;  agus go laghdódh sí fiachas rialtais agus fiachas príobháideach. De mo thairbhe féin de, tá drochamhras agam faoin bplean a bheith de dhíth nó gá a bheith leis. Nílim suite de gur maith an cuimhneamh é deireadh a chur leis an ról atá ag bainc phríobháideacha i ndáil le hairgead ‘leathan’ a sholáthar, óir níl aon chinnteacht ann gur fearr an lámh a dhéanfadh an rialtas, tríd is tríd, ar mhaoiniú a sholáthar don fhíorgheilleagar. Ina theannta sin, má bhíonn srianta chomh dian sin leis an gcumas atá ag bainc iasachtaí a thabhairt, is féidir a bheith ag dréim leis gur gearr go mbeadh creidmheas príobháideach i gcodanna neamhrialáilte den chóras airgeadais, agus ní fios cé na hiarmhairtí a bheadh aige sin.

Agus deich mbliana ann ó thit an ghéarchéim airgeadais amach, tá na bainc i bhfad níos sábháilte ar an iomlán ná mar a bhídís. Ar na saolta seo, is gá go mbeadh breis caipitil ardcháilíochta agus caipiteal ardcháilíochta níos airde ag bainc le hais a raibh acu roimh an ngéarchéim. Táthar ag súil leis freisin go mbeadh maoláin shubstaintiúla de shócmhainní leachtachta ardcháilíochta ina seilbh acu ionas gur féidir leo a ndliteanais a chomhlíonadh fiú nuair nach mbíonn na margaí ag feidhmiú. Tá an-dul chun cinn déanta againn i leith deireadh a chur leis an bhfadhb ‘rómhór le cliseadh’, go háirithe trína chur de cheangal ar bhainc fiachas a eisiúint ar féidir leis caillteanais a sheasamh agus a chomhshó ina chothromas i gcás iad a chliseadh, agus na rioscaí do cháiníocóirí a laghdú ar an dóigh sin. Ina theannta sin, trí fheidhm a bhaint as uirlisí macrastuamachta, is féidir linn athléimneacht an chórais airgeadais a neartú tuilleadh, agus, ar an dóigh sin, ceanglais a chur in oiriúint d’iomlaoidí timthriallacha i ndálaí airgeadais agus aghaidh a thabhairt ar rioscaí sistéamacha struchtúracha i margaí ar leith nó i suíomhanna geografacha ar leith.

San am i láthair, ba cheart díriú ar athchóirithe airgeadais iar-ghéarchéime a chur chun feidhme go hiomlán, go tráthúil agus go comhsheasmhach. Agus sula dtabharfaimid faoi bhreis athruithe móra, ba cheart dúinn meastóireachtaí críochnúla a dhéanamh ar na hathchóirithe sin chun a áirithiú gurbh é an toradh a rabhthas ag súil leis an toradh a bhí orthu.

 

63. Saintréithe de roinnt bannaí suntasacha de chuid na hearnála príobháidí agus de chuid na hearnála poiblí san Eoraip is ea torthaí diúltacha. An bhfuil impleachtaí aige sin i dtaca le cobhsaíocht airgeadais de agus, más ea, conas ba cheart aghaidh a thabhairt orthu?

Go deimhin, tá sciar an-mhór de bhannaí rialtais ag a bhfuil ardrátáil mar aon le sciar nach beag de bhannaí corparáide neamhairgeadais a bhfuil torthaí diúltacha ar a dtrádáil. Is amhlaidh an cás, fiú, maidir le bannaí ag a bhfuil aibíochtaí fada. Siúd is gur féidir le coinníollacha maoiniúcháin níos éasca a bheith ina gcabhair le tacaíocht a thabhairt don timpeallacht mhaicreacnamaíoch agus dul chun sochair don chobhsaíocht airgeadais, gabhann roinnt rioscaí don chobhsaíocht airgeadais leo freisin ar gá dlúthfhaireachán a dhéanamh orthu.

Ar an gcéad dul síos, ós rud é gurb ionann torthaí diúltacha ar bhannaí agus coinníollacha éasca maoiniúcháin i gcás eisitheoir na mbannaí sin, b’fhéidir go mbeadh claonadh sna heisitheoirí sin riosca nó giaráil bhreise a chur ina n-ualach orthu féin a d’fhéadfadh a bheith iomarcach in imthosca éagsúla. Sa mhéid go bhfuil torthaí bannaí rialtais ina dtagarmharc freisin i gcás creidmheas bainc, féadfaidh feidhm a bheith ag na rioscaí sin maidir le díorma leathan iasachtaithe seachas margadh na mbannaí corparáideacha agus margadh na mbannaí flaithiúnais.

Dara héifeacht is ea méadú a bheith ag teacht ar luachanna sócmhainní, amhail praghsanna réadmhaoine cónaithe agus maoine tráchtála, a d’fhéadfadh teacht as torthaí diúltacha ar bhannaí, agus a bpunanna á gcoigeartú ag infheisteoirí mar fhreagairt air sin. I dtimpeallacht ina bhfuil rátaí arda úis, féadfaidh inniúlacht aisíocaíochta agus luachanna comhthaobhachta iasachtaithe a bheith níos ísle. D’fhéadfadh sé sin riosca creidmheasa a mhéadú i bpunanna creidiúnaithe, lena n-áirítear bainc.

Ar deireadh, déanann timpeallacht na dtorthaí diúltacha difear d’infheisteoirí bannaí. Tá ioncam infheistíochta atá go síoraí lag ina dhúshlán don tionscail árachais agus do chistí pinsin ar an ábhar go n-infheistítear go tiubh iad i mbannaí éadromthoraidh agus i sócmhainní eile ioncaim sheasta. Le blianta beaga anuas, tá meántoradh a gcuid punanna ag dul i léig go mór. Is é is dóichí go rachaidh sé i léig tuilleadh de réir mar a rachaidh seanbhannaí tromthoraidh in aibíocht de réir a chéile agus a thiocfaidh cinn nua éadromthoraidh ina n-ionad.  Chun leibhéal áirithe brabúsachta a choinneáil, tá méid an riosca creidmheasa agus méid an riosca ré ina bpunanna á méadú ag roinnt de na hinfheisteoirí sin.

Ba cheart go rachfaí i ngleic leis na rioscaí uile sin trí mheascán de ghníomhaíocht iomchuí mhaoirseachta, lena n-áirítear beartais mhicreastuamachta agus mhacrastuamachta araon, arna gcur in oiriúint go hiomchuí do na rioscaí éagsúla, lena n-áirítear i gcodanna difriúla den chóras airgeadais.

 

64. Céard iad na tuairimí atá agat maidir le cosc coinbhleachtaí leasa in BCE? An bhfuil gá le hathruithe ar bith a dhéanamh chun neamhspleáchas na hearnála airgeadais ar BCE a áirithiú?

Tá sé de chúram ar BCE freastal ar an leas poiblí. Dá bhrí sin, ba cheart go ndéanfadh comhaltaí a chomhlachtaí cinnteoireachta agus foireann BCE na caighdeáin eiticiúla is airde a chomhlíonadh, ní hamháin chun coinbhleachtaí leasa ar bith a chosc ach freisin chun neamhspleáchas, sláine, cuntasacht agus trédhearcacht a áirithiú.

Tá tuaileas agam gur bhunaigh BCE coimircí urrúnta sláine, ag cur san áireamh dó moltaí agus sanais ó Pharlaimint na hEorpa, agus ón Ombudsman Eorpach agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha amhail Trédhearcacht Idirnáisiúnta.  An Cód Iompair aonair, a foilsíodh le deireanas, tá feidhm aige, ní hamháin maidir le hoifigigh ardleibhéil ag a bhfuil conradh fostaíochta le BCE, ach maidir leo siúd freisin a ndearna na Ballstáit iad a cheapadh de réir rialacha náisiúnta. Áirítear ann rialacha sonracha chun coinbhleachtaí leasa maidir le gníomhaíochtaí iarfhostaíochta, idirbhearta príobháideacha airgeadais le grúpaí leasmhara, agus maidir leis an gcaidreamh leo, a bhainistiú agus a chosc, maille le bearta chun cásanna neamhchomhlíonta a fhiosrú agus oibleagáid dearbhuithe leasanna a fhoilsiú. Thairis sin, le Creat Eitice BCE don fhoireann, dírítear ar choinbhleachtaí leasa a bhainistiú.

Tá creataí agus cleachtais shonracha ag BCE freisin chun a neamhspleáchas ar an earnáil airgeadais a áirithiú, i gcás a chuid cruinnithe rialta, struchtúrtha agus i gcás dálaí déthaobhacha. I gcás cruinnithe struchtúrtha rialta leis an earnáil airgeadais (agus an earnáil neamhairgeadais) i gcomhthéacs idirphlé ardleibhéil nó grúpaí teagmhála margaidh, áirítear orthu sin forálacha a bhaineann le trédhearcacht maille le dea-rialachas, iompar eiticiúil agus sláine. Tugaim do m’aire go ndéantar faisnéis maidir le cur ar bun na ngrúpaí, na critéir roghnúcháin i gcomhair comhaltaí agus maidir lena gcruinnithe sin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin BCE. Ar an gcuma chéanna, tá sraith shonrach rialacha freisin ag BCE chun sláine, trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú i gcás cruinnithe déthaobhacha idir oifigigh ardleibhéil de chuid BCE agus ionadaithe ón margadh airgeadais, agus déantar faisnéis maidir leis na cruinnithe sin, mar riail ghinearálta freisin, a áireamh i bhféilirí cruinnithe foilsithe na n-oifigeach.

Dar ndóigh, tá sé tábhachtach nach mbeifí bogásach agus go bhfeicfí i gcónaí lena áirithiú go bhfuil na creataí sin freisin ina léiriú leormhaith ar fhorbairtí úrnua agus ar dhea-chleachtais.

 

D. Feidhmiú BCE agus cuntasacht dhaonlathach agus trédhearcacht dhaonlathach

65. Cad é an cur chuige a ghlacfaidh tú i leith an idirphlé shóisialta in BCE? Céard é do sheasamh i dtaobh nach bhfuil feidhm ag rialacháin foirne AE agus coinníollacha fostaíochta institiúidí AE, ná ag dlí saothair na Gearmáine maidir le foireann BCE mar gheall ar stádas neamhspleáchais ar leith BCE?

Tá creat cuimsitheach comhairliúcháin agus faisnéise i bhfeidhm ag BCE le hionadaithe na foirne (an Coiste Foirne tofa agus an ceardchumann aitheanta, IPSO). Déantar foráil ann maidir le cruinnithe rialta idir an tUachtarán nó a (h)ionadaithe siúd agus a (h)ionadaithe foirne siúd. Thairis sin, tá príomhról ag an Príomhoifigeach Seirbhísí, atá freagrach don Bhord Feidhmiúcháin tríd an Uachtarán, i ndáil leis an idirphlé sóisialta in BCE, agus sa roinn acmhainní daonna in BCE. De mo thairbhe féin de, táim ag tnúth le bualadh le baill foirne uile BCE maille lena n-ionadaithe tofa agus beidh deis agam an uair sin freisin tuilleadh a chloisteáil faoi na hábhair imní atá acu.

Cé go dtuigim nach bhfuil foireann BCE faoi réir rialacháin sheachtracha fostaíochta nó saothair go díreach, sainmhíníonn BCE na coinníollacha fostaíochta dá bhaill foirne bunaithe ar dhlí príomha an Aontais. Tá sé de cheangal ar BCE prionsabail ghinearálta an dlí is coiteann do na Ballstáit, prionsabail ghinearálta Dhlí an Aontais Eorpaigh, maille leis na rialacha atá i Rialacháin agus i dTreoracha sin AE maidir le beartas sóisialta atá dírithe chuig na Ballstáit, a chur i bhfeidhm. Ina theannta sin, tá an Chairt um Chearta Bunúsacha dírithe ar na hinstitiúidí Eorpacha uile.

Ar deireadh, tá coinníollacha fostaíochta BCE, maille lena gcur chun feidhme i gcásanna aonair, faoi réir athbhreithniú breithiúnach ag CBE.

 

66. An dóigh leat go bhfuil gá le foráil a dhéanamh do shásraí chun faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar iompar agus ar chuibheas chomhaltaí Chomhairle Rialaithe BCE ar leibhéal AE?

Ina cháil mar bhanc ceannais agus maoirseoir baincéireachta an limistéir euro, ba cheart go mbeadh BCE ag dréim leis na caighdeáin is airde a bhaint amach ó thaobh dea-iompair agus dea-rialachais de chun a chlú agus a neamhspleáchas a chosaint.

Tuigim go raibh sé mar aidhm leis an gCód Iompair d’Oifigigh ardleibhéil de chuid BCE, a glacadh le deireanas, caighdeáin dhochta a leagan síos i réimsí an dea-iompair agus an dea-rialachais. Leis an gCód, tugadh isteach an oibleagáid go ndéanfadh comhaltaí uile na Comhairle Rialaithe, an Bhoird Feidhmiúcháin agus an Bhoird Maoirseachta dearbhuithe bliantúla maidir le leasanna airgeadais a fhoilsiú, agus iarrataí ó Pharlaimint na hEorpa agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha agus na moltaí ón Ombudsman Eorpach á gcomhlíonadh acu ar an dóigh sin.

 

Gabhann trédhearcacht iomlán maidir le leasanna pearsanta, gairmiúla agus airgeadais leis na dearbhuithe maidir le leasanna airgeadais sin. Níl tairseacha ann ar faoina mbun a dhéanfaí an dearbhú maidir le leasanna airgeadais a tharscaoileadh, agus d’áitigh BCE go gcuireann sé na rialacha is déine faireacháin i bhfeidhm i measc institiúidí uile AE i gcás sealbhaíocht airgeadais agus idirbhearta airgeadais. Is comhlánú ar an trédhearcacht maidir le leasanna oifigeach ardleibhéal é foilsiú a bhféilirí cruinnithe míosúla.

Dá bhrí sin, i dteannta a chéile, airím coimircí substaintiúla chun dea-iompar a áirithiú a bheith ag gabháil leis na rialacha sin.

 

67. Tá ról nach beag ag Parlaimint na hEorpa i ndáil le cuntasacht BCE. Cad é an tátal a bhaineann tú as an gcomparáid le dlínsí eile (e.g. Comhdháil SAM/Cúlchiste Feidearálach SAM vs Parlaimint na hEorpa/BCE vs Parlaimint na Ríochta Aontaithe/Banc Shasana)?

Is an-mhaith mar a chuaigh prionsabal neamhspleáchas an bhainc ceannais chun fónaimh do bhainc ceannais fud fad an domhain – agus do BCE –, rud is léir ón gcaidreamh láidir - a bhfuil bonn daingean turgnamhach faoi - idir neamhspleáchas agus cobhsaíocht praghsanna a choinneáil. Bíodh sin mar atá, níl i neamhspleáchas láidir bainc ceannais ach a leath. Is é a leath eile cuntasacht láidir an bhainc ceannais: neartaíonn sí inchreidteacht an bhainc ceannais tríd an tacaíocht dá bheartais agus an mhuinín as an institiúid a atreisiú.

Dá bhrí sin, dúshlán seasta do bhainc ceannais agus do na parlaimintí faoi seach is ea caidreamh láidir cuntasachta a áirithiú. Le blianta beaga anuas, tá an ceann is fearr á fháil ag BCE agus ag Parlaimint na hEorpa ar an dúshlán sin trí shocruithe cuntasachta a fhorbairt atá inchurtha le socruithe sin príomhbhanc ceannais eile i ngeilleagair fhorásacha. Mar shampla, tagann Cathaoirleach Bhord Gobharnóirí an Chúlchiste Fheidearálaigh os comhair na Comhdhála ceithre huaire (dhá uair os comhair an tSeanaid agus dhá uair os comhair an Tí); Tagann Uachtarán BCE os comhair Pharlaimint na hEorpa cúig huaire sa bhliain (ceithre huaire os comhair Choiste ECON agus uair amháin os comhair shuí iomlánach Pharlaimint na hEorpa).

Bíodh sin mar atá, in áit aithris a dhéanamh ar chleachtais dlínsí eile, is é is mó is ábhartha, de mo dhóigh, go leanfadh socruithe cuntasachta BCE de bheith i gcomhréir lena chúraimí agus lena fhreagrachtaí agus, más gá agus i gcás inar gá, go leanfaidís de bheith ag forbairt, agus creat an Chonartha ina bhonn leis sin agus prionsabal neamhspleachás an bhainc ceannais á urramú go hiomlán le linn a dhéanta, i dteannta leis an institiúid agus le héileamh na saoránach ar chuntasacht. Agus an caidreamh atá ann cheana ina dhúshraith lena dhéanamh, beidh sé tábhachtach a áirithiú – agus chun leasa BCE féin a áirithiú – go leanfar den idirphlé torthúil idir an dá institiúid, rud a fhágfaidh deiseanna a bheith ag BCE a chuid cinntí a mhíniú agus uain ag Parlaimint na hEorpa ar ghrinnscrúdú a dhéanamh ar bheartais BCE. Mar gheall ar an idirphlé éifeachtach sin, cuirtear feabhas breise ar an tuiscint fhorleathan ar bheartais BCE agus is fearr na torthaí eacnamaíocha a bhíonn ann dá thairbhe sin: ba é tátal taighde de chuid CAI ná gurb athléimní geilleagair nuair is iontaofa a mbeartas airgeadaíochta agus nuair is soiléir an chumarsáid a dhéanann a mbainc ceannais neamhspleácha.

 

68. Cad é do bharúil den idirphlé airgeadaíochta idir Parlaimint na hEorpa agus Uachtarán BCE? Céard iad na bearta agus na hathchóirithe a d’fhéadfaí a dhéanamh amach anseo lena ndéanfaí, dar leat, cuntasacht BCE i leith Pharlaimint na hEorpa a threisiú?

Ós rud é go bhfuilim i bhfách le hidirphlé agus le malartú, is díol sásaimh dom é gur fhorbair BCE agus Parlaimint na hEorpa cleachtais chuntasachta i gcaitheamh na mblianta arb amhlaidh nach é amháin gur léiriú iad ar cheanglais an Chonartha ach go gcuimsítear níos mó ná iad leo feasta agus go n-urramaítear go hiomlán leo prionsabal neamhspleáchas an bhainc ceannais a chumhdaítear sa Chonradh freisin.

Mar shampla, ag tarraingt di ar cheanglais an Chonartha maidir le Tuarascáil Bhliantúil BCE a fhoilsiú, glacann Parlaimint na hEorpa rún bliantúil ina thaobh feasta agus, an bhliain dár gcionn, déanann BCE a aiseolas ar an rún a chur ar fáil don phobal, agus cothaítear idirphlé ionraic idir an dá institiúid ar an dóigh sin. Is den tábhacht i gcónaí é an Rún ó Pharlaimint na hEorpa ó thaobh obair BCE de, óir is ann a bhíonn barúlacha ionadaithe mhuintir na hEorpa le fáil de ghníomhaíochtaí agus de bheartais BCE.

Thairis sin, is léir éisteachtaí Uachtarán BCE os comhair Pharlaimint na hEorpa a bheith ina bpríomhfhóram le haghaidh feidhmíocht BCE a phlé, agus deis ag na saoránaigh dá bharr seasamh a ghlacadh ar thoilteanas agus ar chumas an bhainc ceannais a chuspóir a bhaint amach.  Thairis sin, mar gheall ar éisteachtaí ad-hoc, arna n-iarraidh ag Parlaimint na hEorpa, le Comhaltaí de Bhord Feidhmiúcháin BCE, tá an deis ann plé dírithe a dhéanamh ar na príomhshaincheisteanna atá i dtreis. Anuas ar na malartuithe sin, mar gheall ar an ceisteanna i scríbhinn arna gcur ag na Feisirí agus ar na freagraí comhfhreagracha ó Uachtarán BCE, níl an t-idirphlé idir an dá institiúid taobh a thuilleadh le cruinnithe aghaidh ar aghaidh nó le haird a thabhairt ar shaincheisteanna is ábhartha do thoghlaigh áirithe nó ar shaincheisteanna fíorchasta.

Ar deireadh, is é a bhí ag gabháil le cúraimí nua maoirseachta a chur ar BCE in 2014 ná socruithe sonracha cuntasacha i dtaobh na gcúram nua sin. I gcomhréir leis an gConradh agus le Rialachán SMA, sa Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa agus BCE, leagtar amach bealaí cuntasachta fíorshonracha chun a chinntiú gur féidir le parlaiminteoirí grinnscrúdú a dhéanamh ar fheidhm mhaoirseachta BCE agus baineadh úsáid astu siúd i bhfad is i ngearr le cúig bliana anuas.

Is féidir, ag tarraingt ar an bhforás dearfach sin lena dhéanamh, an t-idirphlé idir BCE agus Parlaimint na hEorpa a neartú tuilleadh, agus neamhspleáchas BCE agus ról Pharlaimint na hEorpa á urramú go hiomlán le linn a dhéanta. Agus mé mar Stiúrthóir Bainistíochta ar CAI, threisigh mé cleachtais trédhearcachta na hinstitiúide agus dhaingnigh mé fonnmhaireacht na hinstitiúide teagmháil a dhéanamh lena liacht duine is ab fhéidir. Ag féachaint chun cinn, is féidir le Parlaimint na hEorpa, agus Coiste ECON go háirithe, a bheith ar an bpríomhfhóram le haghaidh trédhearcacht BCE a áirithiú agus le haghaidh idirphlé ionraic fóinteach a chothú le réimse leathan de gheallshealbhóirí, de lucht ceaptha beartas agus de shaoránaigh den Aontas.

 

69. Cad iad na bearta nithiúla a d’fhéadfadh BCE a dhéanamh chun go gcuirfeadh níos mó iarrthóirí baineanna isteach ar na poist is sinsearaí in BCE amach anseo agus chun an éagsúlacht inscne in BCE a fheabhsú ina hiomláine? Cad atá beartaithe agat féin a dhéanamh chun feabhas a chur ar an gcothromaíocht inscne in BCE? Cá huair atá súil agat a bheidh céad torthaí do chuid gníomhaíochtaí le sonrú ina leith sin ?

Le blianta beaga anuas, tá an díospóireacht faoin gcothromaíocht inscne ag dul i dtábhacht ar chlár oibre banc ceannais, agus is tosaíocht í ar chlár oibre straitéiseach CAI agus BCE araon. Tá sé tábhachtach go mbéarfaí ar an bhfaill seo chun tionscnaimh atá ann cheana a fhorbairt agus chun an clár oibre sin a chur chun tosaigh.

Dúshlán casta is ea dúshlán na cothromaíochta inscne agus ní ann do chur chuige a d’fheilfeadh go huilíoch chun an bhearna inscne a iamh. Is feasach dúinn, áfach, go bhfuil uirlisí éagsúla ann a cruthaíodh ina leith ar uirlisí éifeachtacha iad. Áirítear orthu sin bearta spriocdhírithe agus faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn ar feadh thimthriall an bhainistithe éirime – ón earcaíocht go dtí próisis ardaithe céime – chun claontacht a laghdú agus chun cothrom iomaíochta a bhaint amach; úsáid straitéiseach a bhaint as sonraí, lena n-áirítear tagarmharcáil sheachtrach; athchóiriú ó thalamh a dhéanamh ar earnáil na seirbhísí airgeadais chun gur tarraingtí do mhná í; agus comhar a dhéanamh le fir atá go mór i bhfách le mná a bheith ina gceannairí.

Chun torthaí a bhaint amach i dtaca le héagsúlacht agus le cuimsiú, is gá go mbeadh athrú ann ar an uile leibhéal ó thaobh cultúir agus iompair de: go n-athródh foireann uile, bainistíocht agus lucht ceannasaíochta na heagraíochta a mbéasa ina thaobh sin, amhail mar ab éigean domsa dul i ngleic leis in CAI, a mbíodh dúshláin le sárú aige ina leith sin ba chosúil leis na dúshláin roimh BCE. Tá dóigh agam gur féidir le BCE feabhas suntasach breise a chur ar an gcothromaíocht inscne – agus ar éagsúlacht a luchta saothair de réir roinnt méadrachtaí eile.

 

70. Conas a d’fhéadfaí, dar leat, cuntasacht BCE i leith Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) a fheabhsú ó thaobh a éifeachtúlachta oibríochtúla de? Cad is geis, dar leat, a mhéid a bhaineann le sainordú CIE? An dóigh leat gur cheart Sainordú CIE a thuiscint sa chiall is leithne is féidir lena n-áirítear rochtain ar na doiciméid ábhartha uile?

Is gné thábhachtach de leagan amach institiúideach an Aontais í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus is minic an chomhairle sheachtrach uaithi ina cuidiú le hathmhachnamh a dhéanamh ar phróisis sheanbhunaithe agus le leanúint de bheith nuálach. Dá bhrí sin, tacaím go hiomlán le hobair na Cúirte, dá n-éilítear go mbeadh rochtain ann ar na doiciméid uile is ábhartha faoi chuimsiú shainordú CIE.

A mhéid a bhaineann le BCE, faoin dlí príomha, rinneadh sainordú sonrach iniúchóireachta, lena ndírítear ar éifeachtúlacht oibríochtúil bhainistiú BCE, a shainiú do BCE. Is chun leasa BCE é measúnú CIE ar an gcaidreamh is fearr idir na hacmhainní arna n-úsáid agus gnóthú na gcuspóirí. Ar an láimh eile, ní thiocfadh sé faoi chuimsiú shainordú spriocdhírithe CIE, lena gcosnaítear neamhspleáchas CBE, breithniú a dhéanamh ar a bhfuil i gcinntí suntasacha agus ar a iomchuí atá siad.

 

71. An dóigh leat gur cheart do BCE caighdeáin na Treorach nua maidir le cosaint do dhaoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais a chur i bhfeidhm go hinmheánach? Cá huair atá súil agat a bhunódh BCE nósanna imeachta sonracha le haghaidh sceithirí a chosaint?

Cé go dtuigim gur ann do bhealaí inmheánacha agus seachtracha sceithirí in CBE,

tuigim chomh maith céanna go bhféadfaí feabhas a dhéanamh ina thaobh sin.

Deirtear liom go bhfuil sé aitheanta ag Bord Feidhmiúcháin BCE gur ceann dá thosaíochtaí straitéiseacha do na blianta 2018 go 2020 ná a chreat sceithireachta a fheabhsú. Leis sin, beidh deis ag BCE breithniú cúramach a dhéanamh ar na caighdeáin arna leagan síos le gníomhartha dlí ábhartha amhail ‘Treoir’ nua Pharlaimint na hEorpa ‘maidir le Sceithirí’ ó mhí Aibreáin 2019, íoschaighdeáin chomhchoiteanna a mholadh chun sceithirí a chosaint, maille le dea-chleachtais, beartais agus próisis eile institiúidí comparáide agus moltaí ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus ó Pharlaimint na hEorpa.

Is dóigh liom gur bunriachtanach d’institiúid ar bith creat daingean a bheith i bhfeidhm aici lena ngabhann bealaí cuí tuairiscithe agus cosaint cheart do sceithirí. Is chun leasa BCE dáiríre é creat den sórt sin agus próisis den sórt sin a bheith i bhfeidhm aige, – ní hamháin ó thaobh na bainistíochta riosca de ach, chomh maith leis sin, chun cultúr agus timpeallacht oibre a dhreasú agus a chothú inar glan soiléir nach é amháin go moltar go labhrófaí amach ach go mbítear ag súil leis go ndéanfaí amhlaidh ar mhaithe le leas agus sláinte na hinstitiúide agus a foirne sa deireadh thiar.

 

72. Cad é do bharúil faoi go ndearna an Chomhairle uair, san am a chuaigh thart, neamhshuim den tuairim ó Pharlaimint na hEorpa maidir le ceapachán comhalta de Bhord Feidhmiúcháin BCE?

Is luachmhar liom go mór an ról atá ag Parlaimint na hEorpa ina ionadaí díreach di ar shaoránaigh AE, lena n-áirítear i ndáil le grinnfhiosrúchán a dhéanamh ar iarrthóirí ar bheith ina gcomhaltaí de Bhord Feidhmiúcháin BCE mar chuid den tuairim uaithi mar a fhoráiltear di i ndlí príomha AE. Ina dhiaidh sin féin, ní agamsa atá tuairim a thabhairt ar ábhair idirinstitiúideacha idir an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa.

 

73. An nglacfá le do cheapachán mar Uachtarán ar BCE dá mbeadh Parlaimint na hEorpa lena guth a thabhairt ina aghaidh?

Is mór an onóir dom é gur mheas comhaltaí na Comhairle Eorpaí mé a bheith ar an iarrthóir ab iomchuí ar Uachtaránacht BCE agus gur ghlac an Chomhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais rún maidir le mo cheapachán. De mo thairbhe féin de, is dóigh liom gur céim ríthábhachtach i bpróiseas ceapacháin Uachtarán BCE í Tuairim Pharlaimint na hEorpa, lena réitítear an bealach do chaidreamh cuntasachta iontaofa a bheith ann idir BCE agus Parlaimint na hEorpa. Dá bhrí sin, tá fíorshúil agam go dtabharfaidh an Pharlaimint seo tuairim fhabhrach maidir leis an moladh ón gComhairle.

 

74. Maidir leis an ról atá aige mar ionadaí ar an limistéar euro i gcomhlachtaí idirnáisiúnta, céard iad na bearta a d’fhéadfadh BCE a dhéanamh chun feabhas a chur ar a chuntasacht i leith Pharlaimint na hEorpa? Conas is féidir réiteach a bhaint amach idir an gá atá le hinchomparáideacht agus caighdeáin dhomhanda chomhchoiteanna agus an gá atá le haitheantas a thabhairt do shainiúlachtaí patrún cistiúcháin sna bloic éagsúla agus dá riachtanais cistiúcháin ar leith?

Chun leibhéal na hidircheangailteachta eacnamaíochta ar an leibhéal domhanda a bhaint amach, is gá comhar láidir a bheith ann. D’ainneoin réimse fíoréagsúil na dtíortha, na gcultúr agus na gcóras ar an leibhéal domhanda, bhí an ghéarchéim dhomhanda airgeadais ina léiriú ar a bhunriachtanaí is atá comhar idirnáisiúnta beartais chun cobhsaíocht airgeadais agus fás eacnamaíoch inbhuanaithe a chaomhnú. Chun an comhar sin a bhaint amach, tá gá le hinstitiúidí agus le fóraim a bheith ann trínar féidir le tíortha iontaofacht agus urraim chomhpháirteach a chothú trí idirphlé neamhachrannach. Bhí sé d’onóir agam a bheith i gceannas CAI, ag a raibh ról gníomhach i ndáil le hidirphlé agus comhar domhanda a chothú, ag tacú dó, ar an dóigh sin, leis an bhfás eacnamaíoch agus ag cur i gcoinne beartas dó lena ndéanfaí dola don rathúnas.

Institiúid thábhachtach agus iontaofa i ngnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais idirnáisiúnta is ea BCE. Mar gheall ar an gcomhoibriú idir é agus institiúidí idirnáisiúnta agus a rannpháirtíocht i bhfóraim idirnáisiúnta, rannchuidítear le comhar agus ceapadh beartais níos fónta a chur chun cinn ar an leibhéal domhanda. De mo thairbhe féin de, bhí mé riamh feasach ar an mbreisluach a ghabhann le hobair CAI a bhuí le BCE agus lena stádas breathnóra.

Is i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos i Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais (CEBC) agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh (BCE) a bhíonn BCE rannpháirteach in institiúidí idirnáisiúnta agus i bhfóraim idirnáisiúnta. Dá bhrí sin, gabhann bealaí rialta cuntasachta leis na gníomhaíochtaí uile sin. Ina theannta sin, is díol sásaimh dom é go ndearna BCE an liosta de na fóraim idirnáisiúnta ina bhfuil sé rannpháirteach a chur ar fáil don phobal agus gur léirigh sé a fhonnmhaireacht Parlaimint na hEorpa agus ECON a chur ar an eolas faoina seasaimh i bhfóraim idirnáisiúnta.

 

75. San am a chuaigh thart, sheol BCE tionscnaimh amhail AnaCredit agus an Tionscnamh Eorpach um Dháileadh Fiach (EDDI). Cén ról, dar leat, atá ag BCE sna tionscnaimh sin agus cad is geis, dar leat, a mhéid a bhaineann le sainchumais an reachtóra?

Dála aontas airgeadaíochta ar bith, tá an limistéar euro i ngátar bonneagar éifeachtúil margaidh airgeadais. Sin é an fáth ar tugadh sainordú soiléir do BCE agus don Eorachóras sa Chonradh agus i Reacht CEBC a mhéid a bhaineann le bonneagair margaidh airgeadais. Thairis sin, tá mórleas ag BCE teacht ar na sonraí uile is gá chun tacú lena chúraimí mar a sainmhínítear iad sa Chonradh. Dá réir sin, leis an Reacht, ceanglaítear ar BCE, agus cúnamh á fháil ó bhainc cheannais náisiúnta aige lena aghaidh, faisnéis staidrimh a bhailiú is gá chun tabhairt faoi na cúraimí sin. Dá bhrí sin, déantar foráil le sainordú BCE go ráineodh go bhféadfaidh sé tabhairt faoi thionscnaimh rialála i réimsí sonracha, amhail staidreamh agus córais íocaíochta.

I gcás ina dtabharfaidh BCE faoi thionscnaimh den chineál sin, is gá a áirithiú go dtabharfaidh sé lánurraim do shainchumais an reachtóra agus go n-oibreoidh sé i ndlúthchomhar leis an reachtóir. I réimse an staidrimh, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, déantar foráil d’inniúlacht a bheith á roinnt ag BCE, ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle chun bearta a ghlacadh le haghaidh staidreamh a chur ar fáil. Tá Meabhrán Tuisceana i bhfeidhm lena sainmhínítear go soiléir na freagrachtaí atá ar BCE agus ar Eurostat a mhéid a bhaineann le staidreamh eacnamaíochta agus airgeadais a chur ar fáil ar leibhéal AE. I gcásanna eile, bhí tionscnamh de chuid Eurochórais ina bhonn riachtanach ag an reachtóir Eorpach chun ceanglais ábhartha dlí a thabhairt isteach san am a chuaigh thart amhail an Rialachán maidir leis an Limistéar Aonair d'Íocaíochtaí Euro agus an Rialachán maidir le Taisclanna Lárnacha Urrús.

Tá sé tábhachtach go leanfadh BCE den chleachtas atá aige na tionscnaimh sin a fhorbairt go follasach agus le trédhearcacht iomlán trí chluas a thabhairt do gheallsealbhóirí ar dtús mar chuid de chomhairliúcháin phoiblí agus trí ghníomhú ar an mbonn sin, agus ar an mbonn sin amháin. Fágann sé sin gur féidir le saoránaigh den Aontas, le rannpháirtithe margaidh agus le geallsealbhóirí eile a dtuairimí a chur in iúl maidir le rialacháin nua atá á bhforbairt ag BCE. Ní hé amháin go n-áirithítear trédhearcacht a bheith ann ar an gcaoi sin, ach cinntítear freisin go mbainfidh BCE leas as a bhfuil d’eolas agus de léargas ag páirtithe leasmhara, agus, ar an dóigh sin, rannchuidítear le ceapadh beartais níos fearr.

 

76. An dóigh leat gurbh iomchuí duitse nó do bhaill shinsearacha foirne eile de chuid BCE a bheith rannpháirteach sa ‘Ghrúpa Tríocha’ de bhaincéirí ceannais agus de cheannairí sa tionscal airgeadais nó i ngrúpaí nó comhlachais chomhchosúla?

Chun cúraimí a ghabháil de láimh agus a chur i gcrích gan bheith claonta, chun dearcthaí éagsúla a chur san áireamh agus chun foghlaim uathu, níl déanamh d’uireasa an mhalartaithe le réimse leathan gníomhaithe. Is ionann an Grúpa Tríocha agus grúpa de dhaoine oirirce, a fáisceadh as cúlraí éagsúla agus a fuineadh as foirceadail is fada ó chéile, agus is léir dom gur spreagadh agus gur tairbhe do BCE, ó thaobh na heagna de, na malartuithe leo.

De réir mo thuairime, tá sé tábhachtach go mbeadh oifigigh BCE iomlán trédhearcach faoina n-idirghníomhaíochtaí agus go mbeidís faoi threoir ag creat daingean dea-rialachais lena ngabhann coimircí leormhaithe.

Tacaím go hiomlán le cleachtas BCE faisnéis a sholáthar maidir le rannpháirtíocht in imeachtaí arna n-eagrú ag na grúpaí nó na comhlachais sin roimh an imeacht agus ina dhiaidh agus eagraithe na n-imeachtaí a spreagadh le hardleibhéal trédhearcachta a sholáthar maidir leis na rannpháirtithe agus leis na hábhair plé.

Tuigim go bhfuil coimircí diana bunaithe ag BCE le haghaidh idirghníomhaíochtaí le grúpaí leasmhara agus le rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais go háirithe. Is cuid den Chód Iompair Aonair i gcomhair oifigigh ardleibhéil BCE iad, agus tá feidhm acu dá réir maidir le comhaltaí uile na Comhairle Rialaithe, an Bhoird Feidhmiúcháin agus an Bhoird Maoirseachta.

 


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Ceapachán Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Tagairtí

N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

16.7.2019

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

18.7.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Pléite sa choiste

4.9.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

4.9.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

37

11

4

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Alice Kuhnke

Dáta don chur síos

9.9.2019

 

 

[1] IO C 235, 12.7.2019, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 12 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil