Postupak : 2019/0187(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0014/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0014/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 22/10/2019 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 163kWORD 54k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>Odbor za ribarstvo</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Chris Davies</Depute>

(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 1. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0398),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0110/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0014/2019),

1. usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Od datuma povlačenja Ujedinjena Kraljevina bit će treća zemlja te njezine teritorijalne vode i vode isključivog gospodarskog pojasa više neće biti dio voda Unije.

Bez sporazuma o povlačenju (i u očekivanju mogućeg budućeg sporazuma o ribarstvu između Unije i Ujedinjene Kraljevine), ribarska plovila Unije izgubit će prava na pristup ribolovnim resursima u vodama pod suverenitetom ili jurisdikcijom Ujedinjene Kraljevine. Isto tako, od prvog dana Brexita bez dogovora britanska ribarska plovila više neće imati pristup vodama EU-a.

Nepostojanje dogovora samo po sebi ne sprečava Ujedinjenu Kraljevinu i Uniju da odobre pojedinačan pristup vodama druge strane i u tu svrhu izdaju odobrenja za ribolov plovilima druge strane. Unatoč tome što će sva plovila EU-a morati dobiti odobrenje za ribolov od Ujedinjene Kraljevine, koja će postati treća zemlja, istodobno će morati dobiti odobrenje od nadležnih tijela svoje države članice zastave, u skladu s uvjetima i postupcima iz Uredbe (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama. EU može na temelju reciprociteta pojedinačnim stranim plovilima odobriti ribolov u vodama EU-a pod uvjetima također utvrđenima u toj Uredbi.

Kao dio izvanrednih mjera za pripremu Brexita bez dogovora Europski parlament i Vijeće usvojili su u ožujku 2019. Uredbu (EU) 2019/498 o izmjeni Uredbe (EU) o vanjskim ribarskim flotama. Cilj tih izmjena je prije svega uspostaviti pojednostavljene postupke i omogućiti brže upravljanje kad je riječ o odobrenjima za plovila EU-a koja ulaze u vode Ujedinjene Kraljevine i plovila Ujedinjene Kraljevine koja žele ribariti u vodama EU-a pod uvjetom da se potvrde prava uzajamnog pristupa vodama. Njima se predviđa mogućnost nastavka prakse razmjene kvota s Ujedinjenom Kraljevinom, kao što je to sada slučaj, sve dok je Ujedinjena Kraljevina članica Unije. Te će izvanredne mjere predviđene u Uredbi (EU) 2019/498 iz ožujka 2019. prestati važiti 31. prosinca 2019.

Cilj zakonodavnog prijedloga

Cilj Nacrta uredbe (COM(2019/398) koji je Komisija predložila 4. rujna 2019. je da se primjena izvanrednih mjera u vezi s Uredbom o vanjskim ribarskim flotama koje su donesene u ožujku 2019. u sklopu Uredbe (EU) 2019/498 produlji i na 2020. godinu. Da bi se dalo pravo na recipročni pristup, ribolovne aktivnosti moraju biti održive u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

Stajalište Odbora za ribarstvo koje je predstavio predsjednik

S obzirom na stalnu nesigurnost u pogledu urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, i za 2020. potreban je privremeni okvir kakav je uspostavljen za 2019. godinu.

Nakon prve rasprave o tom zakonodavnom prijedlogu 24. rujna u Odboru za ribarstvo, Odbor se 2. listopada složio (uz prigovor dvaju članova) da se taj prijedlog odobri bez izmjena prema pojednostavljenom postupku iz članka 52. stavka 1. Poslovnika.

Izvjestitelj u svojstvu predsjednika Odbora za ribarstvo stoga Parlamentu preporučuje da taj prijedlog odobri bez izmjena.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Odobrenja za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

Referentni dokumenti

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Datum podnošenja EP-u

5.9.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

16.9.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

2.10.2019

Razmatranje u odboru

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Datum usvajanja

2.10.2019

 

 

 

Datum podnošenja

4.10.2019

 

 

Posljednje ažuriranje: 16. listopada 2019.Pravna napomena