Postupak : 2019/0186(APP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0018/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0018/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 22/10/2019 - 8.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0036

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0018/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 55k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije</Titre>

<DocRef>(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))</DocRef>


<Commission>Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Johan Van Overtveldt</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Posebni zakonodavni postupak – suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt uredbe Vijeća (12412/2019),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 203. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C9-0139/2019),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za proračune (A9-0018/2019),

1. daje suglasnost za Nacrt uredbe Vijeća;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 


 

OBRAZLOŽENJE

 

Iako je općeprihvaćeno da je uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije na temelju Sporazuma o povlačenju najbolji ishod, EU se i dalje priprema za sve moguće ishode, uključujući povlačenje bez sporazuma. U slučaju povlačenja bez sporazuma, proračunski odnosi između Unije i Ujedinjene Kraljevine ostali bi bez dogovorenih pravnih aranžmana. To bi dovelo do znatnih nesigurnosti i poteškoća u izvršenju proračuna Unije za 2019. i 2020. za sve korisnike u Ujedinjenoj Kraljevini, a u nekim slučajevima i za korisnike iz drugih država članica.

Svrha je ovog prijedloga da se okvir za izvanredne situacije produlji do 2020. u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2019/1197, koju je Europski parlament odobrio 17. travnja 2019. Cilj je što više smanjiti najznačajnije poremećaje za korisnike programa potrošnje EU-a i drugih djelovanja u trenutku povlačenja i do kraja 2020. Time bi se omogućilo uredno proračunsko izvršenje pravnih obveza povezanih s Ujedinjenom Kraljevinom i subjektima iz Ujedinjene Kraljevine koje su potpisane ili prihvaćene prije datuma povlačenja ili u razdoblju od datuma povlačenja do kraja 2019., u okviru primjene Uredbe (EU, Euratom) 2019/1197.

Predložena odredba kojom se Ujedinjenoj Kraljevini i subjektima iz Ujedinjene Kraljevine omogućuje da se i dalje koriste sredstvima EU-a tijekom 2020. ovisi o tome hoće li se Ujedinjena Kraljevina pismeno obvezati na doprinos financiranju proračuna za 2020. u skladu s uvjetima iz ovog prijedloga. Osim toga, Ujedinjena Kraljevina trebala bi se pismeno obvezati da će prihvatiti kontrole i revizije kojima je obuhvaćeno cijelo razdoblje provedbe programâ ili djelovanja.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Mjere koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Referentni dokumenti

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

14.10.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

 

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

1.10.2019

 

 

 

Datum usvajanja

14.10.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Datum podnošenja

15.10.2019

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne-Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 18. listopada 2019.Pravna napomena