Postupak : 2019/0183(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0020/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0020/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 207kWORD 77k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Odbor za regionalni razvoj</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PISMO Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma

(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0399),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i treći stavak članka 175. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0111/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

 nakon savjetovanja s Odborom regija,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za proračune,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A9-0020/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kako bi se ublažio gospodarski učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma te kako bi se iskazala solidarnost u izvanrednim okolnostima s državama članicama koje su najteže pogođene, trebalo bi izmijeniti Uredbu (EZ) br. 2012/2002 u svrhu potpore za pokrivanje javnih rashoda koji se mogu pripisati povlačenju.

(4) Kako bi se ublažio gospodarski i društveni učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma te kako bi se iskazala solidarnost u izvanrednim okolnostima s državama članicama koje su najteže pogođene, trebalo bi izmijeniti Uredbu (EZ) br. 2012/2002 u svrhu potpore za pokrivanje javnih rashoda koji se mogu pripisati povlačenju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Budući da je riječ o izvanrednoj uporabi Fonda, pomoć iz Fonda namijenjena ublažavanju velikog financijskog opterećenja, koje je za države članice izravna posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma, trebala bi biti prilagođena i vremenski ograničena kako bi se očuvala izvorna namjena Fonda i njegov kapacitet za odgovor na prirodne katastrofe.

(5) Budući da je riječ o izvanrednoj uporabi Fonda, pomoć iz Fonda namijenjena ublažavanju velikog financijskog opterećenja, koje je za države članice nastalo ili koje nastane pri pripremama za povlačenje ili kao izravna posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma, trebala bi biti prilagođena i vremenski ograničena kako bi se očuvala izvorna namjena Fonda i njegov kapacitet za odgovor na prirodne katastrofe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Kako bi Fond i dalje bio dostupan u slučaju prirodnih katastrofa, što mu je izvorna namjena, trebalo bi utvrditi gornju granicu u proračunu u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma.

(8) S obzirom na to da je potrebno predvidjeti razuman proračun kako bi Fond solidarnosti Europske unije i dalje bio dostupan u slučaju prirodnih katastrofa, državama članicama i regijama na raspolaganje treba staviti druga dodatna sredstva kako bi se ograničio utjecaj potencijalnog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma, na primjer s pomoću EGF-a ili drugih ad hoc financijskih instrumenata.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Pomoć iz Fonda namijenjena ublažavanju velikog financijskog opterećenja koje države članice snose zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma trebala bi biti regulirana istim pravilima za provedbu, praćenje, izvješćivanje, nadzor i reviziju kao i sve druge intervencije Fonda. K tomu, s obzirom na širok opseg javnih rashoda koji bi mogli biti prihvatljivi za potporu, važno je osigurati da se poštuju druge odredbe prava EU-a, posebno pravila o državnim potporama.

(9) Pomoć iz Fonda namijenjena ublažavanju velikog financijskog opterećenja koje je za države članice nastalo ili može nastati pri pripremama za povlačenje ili kao posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma trebala bi biti regulirana istim pravilima za provedbu, praćenje, izvješćivanje, nadzor i reviziju kao i sve druge intervencije Fonda. K tomu, s obzirom na širok opseg javnih rashoda koji bi mogli biti prihvatljivi za potporu, važno je osigurati da se poštuju druge odredbe prava EU-a, posebno pravila o državnim potporama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 3.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Raspoloživa odobrena sredstva za ovaj cilj ograničena su na polovinu najvećeg raspoloživog iznosa za intervenciju iz Fonda u godinama 2019. i 2020.

(2) Raspoloživa odobrena sredstva za ovaj cilj ograničena su na 30 % najvećeg raspoloživog iznosa za intervenciju iz Fonda u godinama 2019. i 2020.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 3.a – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Takva pomoć pokriva dio dodatnih javnih rashoda izravno uzrokovanih povlačenjem bez sporazuma, a nastalih isključivo između datuma povlačenja bez sporazuma i 31. prosinca 2020. („financijsko opterećenje”).

(3) Takva pomoć pokriva dio dodatnih javnih rashoda nastalih isključivo između 1. siječnja 2019. i 31. prosinca 2020. pri pripremama za povlačenje ili kao posljedica povlačenja bez sporazuma („financijsko opterećenje”).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 3.a – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Država članica može zatražiti pomoć na temelju ovog članka ako se procijeni da je pretrpjela financijsko opterećenje koje premašuje 1 500 000 000 EUR u cijenama iz 2011. ili više od 0,3 % BND-a.

(4) Država članica može zatražiti pomoć na temelju ovog članka ako se procijeni da je pretrpjela financijsko opterećenje koje premašuje 750 000 000 EUR u cijenama iz 2011. ili više od 0,15 % BND-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 3.b – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Pomoć koja se pruža prema članku 3.a pokriva samo financijsko opterećenje koje država članica ne bi snosila da je sklopljen sporazum između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Takva pomoć može se upotrebljavati, primjerice, za potporu poduzećima pogođenima povlačenjem bez sporazuma, uključujući potporu programima državnih potpora za ta poduzeća i povezane intervencije, mjere za očuvanje postojećih radnih mjesta i za osiguranje funkcioniranja graničnih, carinskih, sanitarnih i fitosanitarnih kontrola, uključujući dodatno osoblje i infrastrukturu.

(1) Pomoć koja se pruža prema članku 3.a pokriva samo financijsko opterećenje koje država članica ne bi snosila da je sklopljen sporazum između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Takva pomoć može se upotrebljavati, primjerice, za potporu poduzećima i radnicima pogođenima povlačenjem bez sporazuma, uključujući potporu programima državnih potpora za ta poduzeća i povezane intervencije, mjere za očuvanje postojećih radnih mjesta i za osiguranje funkcioniranja graničnih, carinskih, sanitarnih i fitosanitarnih kontrola, uključujući dodatno osoblje i infrastrukturu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 3.b – stavak 6.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 a) Rashodi prihvatljivi za financiranje u okviru Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji ne financiraju se na temelju ove Uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 4.a – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Nadležna nacionalna tijela države članice mogu podnijeti Komisiji jednokratni zahtjev za financijski doprinos iz Fonda u skladu s člankom 3.a najkasnije do 30. travnja 2020. Zahtjev sadržava barem sve relevantne informacije o financijskom opterećenju koje država članica snosi. Opisuje javne mjere poduzete kao odgovor na povlačenje bez sporazuma i navodi njihov neto trošak do 31. prosinca 2020. te razloge zbog kojih se taj trošak nije mogao izbjeći mjerama pripravnosti. Zahtjev bi trebao sadržavati i obrazloženje izravnog učinka povlačenja bez sporazuma.

(1) Nadležna nacionalna tijela države članice mogu podnijeti Komisiji jednokratni zahtjev za financijski doprinos iz Fonda u skladu s člankom 3.a najkasnije do 30. lipnja 2020. Zahtjev sadržava barem sve relevantne informacije o financijskom opterećenju koje država članica snosi. Opisuje javne mjere poduzete pri pripremama i/ili kao odgovor na povlačenje bez sporazuma i navodi njihov neto trošak do 31. prosinca 2020. Zahtjev bi trebao sadržavati i obrazloženje izravnog učinka povlačenja bez sporazuma.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 4.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Komisija priprema smjernice o tome kako učinkovito urediti pristup Fondu i upravljanje sredstvima Fonda. Smjernice sadržavaju detaljne informacije o pripremi zahtjeva i o tome koje informacije treba podnijeti Komisiji, uključujući informacije o dokazima financijskog opterećenja koje treba priložiti. Smjernice se objavljuju na internetskim stranicama relevantnih glavnih uprava Komisije, a Komisija osigurava njihovu daljnju distribuciju državama članicama.

(2) Komisija do 31. prosinca 2019. priprema smjernice o tome kako učinkovito urediti pristup Fondu i upravljanje sredstvima Fonda. Smjernice sadržavaju detaljne informacije o pripremi zahtjeva i o tome koje informacije treba podnijeti Komisiji, uključujući informacije o dokazima financijskog opterećenja koje treba priložiti. Smjernice se objavljuju na internetskim stranicama relevantnih glavnih uprava Komisije, a Komisija osigurava njihovu daljnju distribuciju državama članicama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 4.a – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Komisija nakon 30. travnja 2020. za svaki pojedinačni primljeni zahtjev procjenjuje, na temelju informacija navedenih u stavcima 1. i 2., jesu li ispunjeni uvjeti za mobilizaciju Fonda i utvrđuje iznose mogućih financijskih doprinosa iz Fonda u granicama raspoloživih financijskih sredstava.

(3) Komisija nakon 30. lipnja 2020. za svaki pojedinačni primljeni zahtjev procjenjuje, na temelju informacija navedenih u stavcima 1. i 2., jesu li ispunjeni uvjeti za mobilizaciju Fonda i utvrđuje iznose mogućih financijskih doprinosa iz Fonda u granicama raspoloživih financijskih sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 4.a – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Pomoć iz Fonda dodjeljuje se državama članicama koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti, uzimajući u obzir pragove navedene u članku 3.a stavku 4., po stopi od najviše 5 % pretrpljenog financijskog opterećenja i u okviru raspoloživog proračuna. Ako se utvrdi da je raspoloživi proračun nedostatan, stopa pomoći proporcionalno se smanjuje.

(4) Pomoć iz Fonda dodjeljuje se državama članicama koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti, uzimajući u obzir pragove navedene u članku 3.a stavku 4., po stopi od najviše 10 % pretrpljenog financijskog opterećenja i u okviru raspoloživog proračuna. Ako se utvrdi da je raspoloživi proračun nedostatan, stopa pomoći proporcionalno se smanjuje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EZ) br. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Članak 4.a – stavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6) Odluku o mobiliziranju Fonda donose Europski parlament i Vijeće što je prije moguće, nakon što Komisija podnese prijedlog. Komisija, s jedne strane, i Europski parlament i Vijeće, s druge strane, nastoje maksimalno skratiti vrijeme potrebno za mobilizaciju Fonda.

6) Odluku o mobiliziranju Fonda donose Europski parlament i Vijeće što je prije moguće, nakon što Komisija podnese prijedlog. Komisija, s jedne strane, i Europski parlament i Vijeće, s druge strane, nastoje maksimalno skratiti vrijeme potrebno za mobilizaciju Fonda te se zalažu za to da se u najkraćem mogućem roku predloži ad hoc instrument za suočavanje s tim hitnim pitanjem.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

OBRAZLOŽENJE

 

U trenutku sastavljanja ovog Izvješća Ujedinjena Kraljevina trebala bi izaći iz Europske unije 31. listopada 2019., iako točni uvjeti tog povlačenja još nisu jasno utvrđeni.

 

Ako sporazum o povlačenju ne bude sklopljen, Ujedinjena Kraljevina više neće biti dio jedinstvenog tržišta ni carinske unije, niti će biti povezana s njima. Brexit će stoga dovesti do znatnih gospodarskih teškoća, ne samo u Ujedinjenoj Kraljevini nego i u onim dijelovima preostalih država članica koji se u velikoj mjeri oslanjaju na gospodarske veze s Ujedinjenom Kraljevinom.

 

Komisija je stoga predložila izmjenu Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

 

Prvo, predlaže se uključivanje Brexita među okolnosti kojima se opravdava dodjela sredstava iz Fonda (Fond trenutačno obuhvaća samo prirodne katastrofe). Komisija predviđa da bi države članice trebale moći zatražiti korištenje te nove kategorije Fonda solidarnosti Europske unije za financijske godine 2019. i 2020. od 1. studenoga 2019. Isplate povezane s naknadama za posljedice Brexita bile bi moguće samo do kraja 2020. i samo do maksimalno 50 % proračuna Fonda, a ostatak bi ostao rezerviran za prirodne katastrofe.

 

Drugo, Prijedlogom se nastoji povećati isplate predujmova iz Fonda s 10 % na 25 %. Ta izmjena ne ovisi o Brexitu i Komisija je predlaže jer smatra da su trenutačne isplate predujmova preniske, što usporava napore na terenu nakon prirodnih katastrofa.

 

Odbor za proračune dao je pozitivno mišljenje o tim izmjenama, a većina članova Odbora za regionalni razvoj slaže se da je potrebno poduzeti korake kako bi se omogućilo pružanje financijske pomoći pogođenim državama članicama.


 

 

 

PISMO Odbora za proračune

g. Younous Omarjee,

predsjednik

Odbor za regionalni razvoj

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Mišljenje o pružanju financijske pomoći državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Poštovani g. predsjedniče,

Odboru za proračune upućen je Prijedlog Komisije o izmjeni Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije radi davanja mišljenja. Prema mojim saznanjima, Odbor za regionalni razvoj namjerava usvojiti izvješće u skladu s pojednostavljenim postupkom 2. listopada 2019.

Prijedlogom se proširuje područje Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) kako bi se iskazala europska solidarnost s najteže pogođenim državama članicama pružanjem pomoći iz Fonda kako bi one lakše podnijele financijsko opterećenje koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma. U skladu s načelom supsidijarnosti, utvrđuju se jasni kriteriji prihvatljivosti za mobilizaciju EUSF-a. Pomoć u okviru ovog instrumenta stoga će se ograničiti na troškove koji ozbiljno utječu na gospodarske i financijske uvjete u određenoj državi članici.

Želim naglasiti da se ovim prijedlogom jasno potvrđuje dugogodišnje stajalište Parlamenta prema kojemu trenutačni proračunski okvir ne pruža potrebnu razinu fleksibilnosti.

Odbor za proračune bezrezervno pozdravlja korištenje sredstava EUSF-a za pružanje pomoći državama članicama u nošenju s financijskim opterećenjem koje je izravna posljedica Brexita bez sporazuma, u svim slučajevima u kojima to opterećenje premaši proračunske sposobnosti države članice da se samostalno nosi s tom krizom. Odbor smatra da je to u skladu s temeljnim načelom Fonda, istinskom solidarnosti EU-a u slučajevima katastrofa. Stoga se slaže da bi se sredstva iz EUSF-a mogla koristiti za pokrivanje, primjerice, troškova uvođenja posebnih programa potpora za pogođena poduzeća ili troškova za javnu upravu povezanih s uspostavom dodatne infrastrukture i zapošljavanjem dodatnog osoblja, po stopi od najviše 5 % pretrpljenog financijskog opterećenja. Odbor primjećuje da je predloženo da se minimalni pragovi prihvatljivosti za zahtjeve povezane s Brexitom prepolove u odnosu na pragove koji se primjenjuju u slučajevima prirodnih katastrofa, na 0,3 % BND-a ili 1,5 milijardi EUR u cijenama iz 2011. Odbor pozdravlja prijedlog Komisije da se razine predujmova koje se mogu isplatiti povise s 10 % na 25 % a maksimalni iznos predujma s 30 na 100 milijuna EUR, i za slučajeve koji su povezani s Brexitom i za one koji to nisu. Naposljetku, Odbor također napominje da bi, kako bi se zajamčila pravodobna dostupnost proračunskih sredstava, ukupnu financijsku omotnicu koja je u tu svrhu predviđena u godišnjem proračunu trebalo povećati s 50 na 100 milijuna EUR godišnje. Dvama zadnje navedenima prijedlozima trebalo bi se omogućiti da sustav isplate predujmova EUSF-a bude bolji i da se češće koristi.

Jedna od glavnih briga Odbora jest da intervencije iz EUSF-a povezane s Brexitom ne budu na štetu zahtjeva koji se odnose na prirodne katastrofe velikih razmjera, što je izvorna svrha Fonda. Čini se da u Prijedlogu postoji zaštitni mehanizam u tom smislu, s obzirom na to da su iznosi za zahtjeve povezane s Brexitom ograničeni na najviše 50 % godišnjeg raspoloživog iznosa EUSF-a u 2019. i 2020., odnosno na najviše 591,65 milijuna EUR u tekućim cijenama tijekom te dvije godine. Također, stopa povrata od najviše 5 % može se smanjiti ako se pokaže da raspoloživa proračunska sredstva nisu dostatna. Tim bi se odredbama trebala zajamčiti uravnotežena raspodjela financijskih sredstava i izbjeći scenarij dodjele sredstava po redoslijedu podnošenja zahtjeva.

Odbor za proračune zadovoljan je pravnim odredbama koje je predložila Komisija, no ipak želi da ga Komisija tijekom 2019. i 2020. pomno obavještava o svim zaprimljenim zahtjevima i o raspoloživosti sredstava u okviru Fonda solidarnosti Europske unije.

Zaključno, koordinatori Odbora razmotrili su Prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da je ovaj Odbor suglasan s izmjenom Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije u skladu s Prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Financijska pomoć državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma

Referentni dokumenti

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Datum podnošenja EP-u

5.9.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

16.9.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Datum usvajanja

21.10.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

0

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Bill Newton Dunn

Datum podnošenja

21.10.2019

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2019.Pravna napomena