Eljárás : 2019/0183(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0020/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0020/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 208kWORD 77k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionális Fejlesztési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A Költségvetési Bizottság LEVELE
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0399),

 tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének harmadik bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0111/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

 a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság levelére,

 tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0020/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Egyesült Királyságnak az Unióból megállapodás nélkül való kilépésével járó gazdasági hatás csökkentése, valamint a rendkívüli körülmények közé kerülő, leginkább érintett tagállamokkal való szolidaritás kifejezése érdekében a 2012/2002/EK rendeletet módosítani kell a kapcsolódó közkiadások támogatása céljából.

(4) Az Egyesült Királyságnak az Unióból megállapodás nélkül való kilépésével járó gazdasági és társadalmi hatás csökkentése, valamint a rendkívüli körülmények közé kerülő, leginkább érintett tagállamokkal való szolidaritás kifejezése érdekében a 2012/2002/EK rendeletet módosítani kell a kapcsolódó közkiadások támogatása céljából.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Mivel ez az alap kivételes felhasználását jelenti, az alapból az azon súlyos pénzügyi terhek enyhítése érdekében történő segítségnyújtást, melyek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépése közvetlen következményeként hárulnak a tagállamokra, célzottan és időben korlátozottan kell alkalmazni az alap eredeti céljának és természeti katasztrófákra való reakcióképességének megőrzése érdekében.

(5) Mivel ez az alap kivételes felhasználását jelenti, az alapból az azon súlyos pénzügyi terhek enyhítése érdekében történő segítségnyújtást, melyek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésének előkészítése keretében vagy megállapodás nélküli kilépése közvetlen következményeként hárulnak vagy fognak majd hárulni a tagállamokra, célzottan és időben korlátozottan kell alkalmazni az alap eredeti céljának és természeti katasztrófákra való reakcióképességének megőrzése érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az alap eredeti célja, a természeti katasztrófák esetére való rendelkezésre állás biztosítása érdekében költségvetési korlátot kell meghatározni az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépéséhez kapcsolódó támogatásra vonatkozóan.

(8) Tekintettel arra, hogy ésszerű költségvetést kell biztosítani annak érdekében, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja természeti katasztrófák esetén továbbra is rendelkezésre álljon, további kiegészítő eszközöket kell a tagállamok és a régiók rendelkezésére bocsátani annak elősegítésére, hogy – például az EGAA vagy más ad hoc pénzügyi eszközök révén – korlátozzák az Egyesült Királyságnak az Unióból való, esetleges megállapodás nélküli kilépésének hatását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az alapból az azon súlyos pénzügyi terhek enyhítése érdekében történő segítségnyújtásra, melyek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépése következményeként hárulnak a tagállamokra, ugyanazon szabályokat kell alkalmazni a végrehajtás, a nyomon követés, a jelentéstétel, valamint az ellenőrzés és az audit tekintetében, mint amelyek az alap bármely más beavatkozására alkalmazandók. Ezen túlmenően, tekintettel a potenciálisan támogatható közkiadások széles körére, fontos annak biztosítása, hogy az uniós jog egyéb rendelkezéseit, különösen az állami támogatásra vonatkozó szabályokat tiszteletben tartsák.

(9) Az alapból az azon súlyos pénzügyi terhek enyhítése érdekében történő segítségnyújtásra, melyek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésének előkészítése keretében vagy megállapodás nélküli kilépése következményeként hárulnak vagy fognak majd hárulni a tagállamokra, ugyanazon szabályokat kell alkalmazni a végrehajtás, a nyomon követés, a jelentéstétel, valamint az ellenőrzés és az audit tekintetében, mint amelyek az alap bármely más beavatkozására alkalmazandók. Ezen túlmenően, tekintettel a potenciálisan támogatható közkiadások széles körére, fontos annak biztosítása, hogy az uniós jog egyéb rendelkezéseit, különösen az állami támogatásra vonatkozó szabályokat tiszteletben tartsák.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>3a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az erre a célra rendelkezésre álló előirányzatokat a 2019-es és a 2020-as évben az alapból történő beavatkozásokra rendelkezésre álló maximális összeg felére kell korlátozni.

(2) Az erre a célra rendelkezésre álló előirányzatokat a 2019-es és a 2020-as évben az alapból történő beavatkozásokra rendelkezésre álló maximális összeg 30%-ára kell korlátozni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>3a cikk – 3 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) E támogatásnak azon kiegészítő közkiadások egy részét kell fedeznie, melyek a megállapodás nélküli kilépés közvetlen következményei, és amelyek a megállapodási nélküli kilépés időpontja és 2020. december 31-e között merülnek fel (a továbbiakban: pénzügyi teher).

(3) E támogatásnak azon kiegészítő közkiadások egy részét kell fedeznie, melyek a megállapodás nélküli kilépés előkészítése keretében vagy a megállapodási nélküli kilépés következményeként, kizárólag 2019. január 1. és 2020.december 31. között merülnek fel (a továbbiakban: pénzügyi teher).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>3a cikk – 4 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Azon tagállamok jogosultak az e cikk szerinti támogatás kérelmezésére, amelyekben a pénzügyi teher becsült értéke 2011. évi árakon számolva meghaladja az 1 500 000 000 EUR-t, vagy több mint az adott állam GNI-jének 0,3 %-a.

(4) Azon tagállamok jogosultak az e cikk szerinti támogatás kérelmezésére, amelyekben a pénzügyi teher becsült értéke 2011. évi árakon számolva meghaladja az 750 000 000 EUR-t, vagy több mint az adott állam GNI-jének 0,15%-a.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>3 b cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 3a. cikk alapján nyújtott támogatás csak azt a pénzügyi terhet fedezheti, melyet egy tagállam annak következtében visel, hogy az Uniós és az Egyesült Királyság között nem jött létre megállapodás. A támogatást többek között a megállapodás nélküli kilépés által érintett vállalkozások támogatására (például az ilyen vállalkozásokat megcélzó állami támogatási intézkedésekre és kapcsolódó beavatkozásokra), a meglévő foglalkoztatási szint fenntartására, valamint a határ-, vámügyi, egészségügyi és növényegészségügyi ellenőrzések biztosítására (például kiegészítő személyzetre és infrastruktúrára) lehet felhasználni.

(1) A 3a. cikk alapján nyújtott támogatás csak azt a pénzügyi terhet fedezheti, melyet egy tagállam annak következtében visel, hogy az Uniós és az Egyesült Királyság között nem jött létre megállapodás. A támogatást többek között a megállapodás nélküli kilépés által érintett vállalkozások és munkavállalók támogatására (például az ilyen vállalkozásokat megcélzó állami támogatási intézkedésekre és kapcsolódó beavatkozásokra), a meglévő foglalkoztatási szint fenntartására, valamint a határ-, vámügyi, egészségügyi és növényegészségügyi ellenőrzések biztosítására (például kiegészítő személyzetre és infrastruktúrára) lehet felhasználni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>3 b cikk – 6 a bekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6 a) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap keretében finanszírozható kiadások nem finanszírozhatók e rendelet alapján.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>4 a cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok illetékes nemzeti hatóságai az alapból nyújtandó, a 3a. cikk szerinti pénzügyi hozzájárulást egy alkalommal kérelmezhetik a Bizottságtól, legkésőbb 2020. április 30-ig.  A kérelemben legalább az adott tagállam pénzügyi terheire vonatkozó valamennyi lényeges információt meg kell adni. A kérelemben be kell mutatni a megállapodás nélküli kilépésre válaszul adott állami intézkedéseket, meghatározva azok 2020. december 31-ig felmerülő nettó költségeit és azokat az okokat, amelyek miatt felkészülési intézkedésekkel sem lehetett volna elkerülni őket. A kérelemnek a megállapodás nélküli kilépéssel való közvetlen ok-okozati viszonyt alátámasztó indokolást is tartalmaznia kell.

(1) A tagállamok illetékes nemzeti hatóságai az alapból nyújtandó, a 3a. cikk szerinti pénzügyi hozzájárulást egy alkalommal kérelmezhetik a Bizottságtól, legkésőbb 2020. június 30-ig. A kérelemben legalább az adott tagállam pénzügyi terheire vonatkozó valamennyi lényeges információt meg kell adni. A kérelemben be kell mutatni a megállapodás nélküli kilépés előkészítése keretében és/vagy a kilépésre válaszul adott állami intézkedéseket, meghatározva azok 2020. december 31-ig felmerülő nettó költségeit. A kérelemnek a megállapodás nélküli kilépéssel való közvetlen ok-okozati viszonyt alátámasztó indokolást is tartalmaznia kell.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>4 a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság iránymutatást készít az alaphoz való hatékony hozzáférésről és az alap hatékony végrehajtásáról. Az iránymutatásnak részletes információkat kell tartalmaznia a kérelem összeállításáról és a Bizottságnak benyújtandó információkról, beleértve a pénzügyi teherrel kapcsolatban benyújtandó bizonyítékokat is. Az iránymutatást a Bizottság érintett főigazgatóságainak weboldalán közzé kell tenni, és a Bizottság biztosítja annak a tagállamok körében történő, szélesebb körű terjesztését.

(2) A Bizottság legkésőbb 2019. december 31-ig iránymutatást készít az alaphoz való hatékony hozzáférésről és az alap hatékony végrehajtásáról. Az iránymutatásnak részletes információkat kell tartalmaznia a kérelem összeállításáról és a Bizottságnak benyújtandó információkról, beleértve a pénzügyi teherrel kapcsolatban benyújtandó bizonyítékokat is. Az iránymutatást a Bizottság érintett főigazgatóságainak weboldalán közzé kell tenni, és a Bizottság biztosítja annak a tagállamok körében történő, szélesebb körű terjesztését.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>4 a cikk – 3 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2020. április 30-a után az (1) és a (2) bekezdésben említett információk alapján a Bizottság minden beérkezett kérelem tekintetében elbírálja, hogy teljesülnek-e az alap igénybevételének feltételei az egyes esetekben, és a rendelkezésre álló pénzügyi források keretei között meghatározza az alapból nyújtandó lehetséges pénzügyi hozzájárulás mértékét.

(3) 2020. június 30-a után az (1) és a (2) bekezdésben említett információk alapján a Bizottság minden beérkezett kérelem tekintetében elbírálja, hogy teljesülnek-e az alap igénybevételének feltételei az egyes esetekben, és a rendelkezésre álló pénzügyi források keretei között meghatározza az alapból nyújtandó lehetséges pénzügyi hozzájárulás mértékét.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>4a cikk – 4 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az alapból a támogathatósági kritériumoknak megfelelő tagállamokat kell támogatni, figyelembe véve a 3a. cikk (4) bekezdésében meghatározott küszöbértékeket, a tagállamokra háruló pénzügyi teher legfeljebb 5 %-áig és a rendelkezésre álló költségvetés keretein belül. Amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési források nem bizonyulnak elegendőnek, a támogatási mértéket arányosan csökkenteni kell.

(4) Az alapból a támogathatósági kritériumoknak megfelelő tagállamokat kell támogatni, figyelembe véve a 3a. cikk (4) bekezdésében meghatározott küszöbértékeket, a tagállamokra háruló pénzügyi teher legfeljebb 10%-áig és a rendelkezésre álló költségvetés keretein belül. Amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési források nem bizonyulnak elegendőnek, a támogatási mértéket arányosan csökkenteni kell.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>2012/2002/EK rendelet</DocAmend2>

<Article2>4a cikk – 6 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6) Az alap igénybevételére vonatkozó döntést az Európai Parlament és a Tanács együttesen hozza meg, a lehető legrövidebb időn belül azt követően, hogy a Bizottság benyújtotta a javaslatot. Mind a Bizottság, mind az Európai Parlament és a Tanács arra törekszik, hogy a lehető legrövidebbre csökkentse az alap igénybevételéhez szükséges időt.

6) Az alap igénybevételére vonatkozó döntést az Európai Parlament és a Tanács együttesen hozza meg, a lehető legrövidebb időn belül azt követően, hogy a Bizottság benyújtotta a javaslatot. Mind a Bizottság, mind az Európai Parlament és a Tanács arra törekszik, hogy a lehető legrövidebbre csökkentse az alap igénybevételéhez szükséges időt, és kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül egy a vészhelyzet kezelésére szolgáló céleszközre tesz javaslatot.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

INDOKOLÁS

 

A szöveg megírásakor fennálló helyzet szerint az Egyesült Királyság 2019. október 31-én kilép az Európai Unióból, bár e kilépés pontos feltételei még nem világosak.

 

A kilépésre vonatkozó megállapodás hiányában az Egyesült Királyság már nem lesz része vagy társult országa az egységes piacnak vagy a vámuniónak. A brexit ezért jelentős gazdasági nehézségekkel fog járni nem csak az Egyesült Királyságban, hanem a bennmaradó tagállamok azon részeiben is, amelyek gazdasága nagymértékben támaszkodik az Egyesült Királysággal való kapcsolatokra.

 

A Bizottság ezért javaslatot tett az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról szóló rendelet módosítására.

 

A javaslat először is a felvenné a brexitet azon körülmények közé, amelyekre tekintettel az alapból kifizetés tehető (az alap jelenleg csak a természeti katasztrófákra terjed ki). A Bizottság elképzelése szerint a tagállamok 2019. november 1-jétől kezdve kérhetnék az EUSZA ezen új ágának felhasználását a 2019. és a 2020. pénzügyi évre. A brexittel kapcsolatos kompenzációs kifizetésekre csak 2020 végéig lenne lehetőség, és legfeljebb az alap költségvetésének 50%-áig, a fennmaradó részt továbbra is természeti katasztrófák esetére tartanák fenn.

 

A javaslat másodsorban arra törekszik, hogy az alapból származó előlegfizetések összegét 10%-ról 25%-ra emelje fel. Ez a változás a brexittől független, a Bizottság azért javasolja, mert véleménye szerint az előlegek jelenlegi összege túl alacsony, ami hátráltatja a természeti katasztrófákat követő helyszíni erőfeszítéseket.

 

A Költségvetési Bizottság kedvező véleményt nyilvánított e változásokról, a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjainak többsége pedig egyetért azzal, hogy lépéseket kell tenni az érintett tagállamok pénzügyi támogatásának lehetővé tétele érdekében.


 

 

 

A Költségvetési Bizottság LEVELE

Younous Omarjee,

elnök

Regionális Fejlesztési Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: <Titre>Vélemény az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatásról </Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Tisztelt Elnök Úr!

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) módosításáról szóló bizottsági javaslatot véleményezésre a Költségvetési Bizottság elé terjesztették. Tudomásom szerint a Regionális Fejlesztési Bizottság az egyszerűsített eljárás keretében 2019. október 2-án szándékozik jelentést elfogadni e tárgyban.

A javaslat célja az EUSZA alkalmazási körének kiterjesztése annak érdekében, hogy európai szintű szolidaritást tanúsítva az alap támogatást nyújtson a leginkább érintett tagállamoknak azon pénzügyi terhek viseléséhez, melyek az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépése miatt hárulnak az említett tagállamokra. A szubszidiaritás elvével összhangban a javaslat egyértelműen meghatározza azokat a támogathatósági kritériumokat, melyek fennállása esetén az EUSZA igénybe vehető. Az ezen eszköz alapján nyújtott támogatás ezért az adott tagállam gazdasági és pénzügyi helyzetére nézve komoly következményekkel járó költségekre korlátozódik.

Szeretném hangsúlyozni, hogy e javaslat egyértelműen megerősíti a Parlament régóta fennálló meggyőződését, miszerint a jelenlegi költségvetési keret nem biztosítja a szükséges rugalmasságot.

A Költségvetési Bizottság fenntartások nélkül üdvözli, hogy az EUSZA-finanszírozást azon tagállamok megsegítésére használják fel, amelyekre a közvetlenül a megállapodás nélküli brexitből eredő pénzügyi terhek hárulnak, ha és amennyiben e válság önálló kezelése meghaladja a tagállamok költségvetési képességét. A bizottság meglátása szerint ez összhangban áll az Alap azon alapelvével, hogy katasztrófahelyzetekben valódi uniós szolidaritást biztosítson. A bizottság ennélfogva egyetért azzal, hogy az EUSZA-forrásokat fel lehet használni például az érintett vállalkozásokra vonatkozó egyedi támogatási programok létrehozásához kapcsolódó költségek és a közigazgatásra háruló, a további infrastrukturális létesítmények kialakításával és a többletszemélyzet felvételével járó költségek fedezésére, a felmerülő pénzügyi teher legfeljebb 5%-a erejéig. A bizottság megjegyzi, hogy a brexittel kapcsolatos kérelmek támogathatósági minimumértékeit javasolja a természeti katasztrófák esetében alkalmazottakhoz képest a felére, a GNI 0,3%-ára, vagy 2011-es árakon 1,5 milliárd euróra csökkenteni. Üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a kifizethető előlegek szintjét a tagállamok kérésére 10%-ról és legfeljebb 30 millió euróról 25%-ra és legfeljebb 100 millió euróra emeljék mind a brexittel kapcsolatos, mind az azzal nem kapcsolatos ügyek esetén. Végezetül megjegyzi, hogy az éves költségvetésben e célra elkülönített teljes keretösszeget évenként 50-ről 100 millió euróra kellene emelni a költségvetési források időben való rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Az utóbbi két javaslat remélhetőleg hozzájárul majd az EUSZA előlegfizetési rendszerének megfelelőbb és gyakoribb használatához.

A bizottság egyik fő fenntartása az, hogy semmilyen, a brexittel kapcsolatos beavatkozás nem történhet az Alap eredeti rendeltetése, azaz a jelentős természeti katasztrófához kapcsolódó kérelmek kárára. A jelek szerint erre vonatkozóan biztosítékot építettek be a javaslatba, a brexittel kapcsolatos kérelmek számára rendelkezésre álló összegeket a 2019. és 2020. évi EUSZA-keret legfeljebb 50%-ára, azaz a két évben folyó árakon összesen legfeljebb 591,65 millió euróra korlátozva. Emellett a legfeljebb 5%-os visszatérítési arány is még kiigazítható lefelé, amennyiben a rendelkezésre álló költségvetés elégtelennek bizonyul. E rendelkezések elvben biztosítják a finanszírozás kiegyensúlyozott elosztását és az igénylési sorrend elvén alapuló forgatókönyv elkerülését.

Míg a Költségvetési Bizottság elégedett a Bizottság által javasolt jogi rendelkezésekkel, 2019 és 2020 során folyamatos tájékoztatást vár el a Bizottságtól a beérkező kérelmekről és az EUSZA keretében rendelkezésre álló forrásokról.

Összegzésképpen: a bizottság koordinátorai megvizsgálták e javaslatot, és felkértek, hogy írásban tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság támogatja az Európai Szolidaritási Alapról szóló rendeletnek a Bizottság által javasoltak szerinti módosítását.

Tisztelettel:

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Egyesült Királyságnak az Unióból való, megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás

Hivatkozások

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

5.9.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

16.9.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.10.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk, (7) bekezdés)

Bill Newton Dunn

A benyújtás dátuma

21.10.2019

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad‑Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2019. október 22.Jogi nyilatkozat