Eljárás : 2019/0076(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0026/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0026/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2019 - 13.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 192kWORD 63k

<TitreType>AJÁNLÁS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Halászati Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Carmen Avram</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (08974/2019),

 tekintettel az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás tervezetére (08984/2019),

 tekintettel az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (09949/2019),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0106/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

 tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A9-0026/2019),

1. egyetért a megállapodás és a jegyzőkönyv megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Gambiai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

A Gambiai Köztársaság az egyik legkisebb afrikai ország, nyugatról az Atlanti-óceán határolja, területe 11 420 km², lakossága közel 1,36 millió fő. Halászati potenciálja azonban meglehetősen nagy. A mintegy 4 000 km² területű kontinentális talapzatának és a mintegy 10 500 km²-nyi kizárólagos gazdasági övezetének köszönhetően az ország halfajokban gazdag, illetve sokféle halfaj megtalálható, és nemzetközileg méltán híres arról, hogy a világ egyik leggazdagabb halászati övezete, ahol a szakértők elmondása szerint több mint 500 tengeri halfajt vettek nyilvántartásba.

Bár ez az erőforrás nagyszerű lehetőséget kínálhatna Gambia társadalmi-gazdasági fejlődése szempontjából, halászati ágazata csekély részt képvisel gazdaságában. A halászati ágazat két alágazatra oszlik (az egész országban szétszórtan megtalálható és főként külmotorokkal felszerelt csónakokra épülő kisüzemi alágazatra; valamint az ipari alágazatra, amely viszonylag kisszámú, főként külföldi tulajdonban lévő vonóhálós halászhajót foglal magában). Gambia 2012. évi költségvetési becslései szerint a halászati ágazat kis mértékben járult hozzá az államháztartási bevételekhez – a halászati engedélyek és a regisztrációs díjak az összes államháztartási bevételnek csupán a 0,1% -át tették ki, amint az az ENSZ 2014-ben közzétett jelentésében olvasható. A gambiai halászati minisztérium szerint a halászati ágazat a mezőgazdasági és állattenyésztési ágazat után kiemelt helyet foglal el az élelmiszertermelési ágazatban. Így a halászati ágazat rendkívül fontos szerepet játszik a gambiai emberek életében, mivel az a lakosság által fogyasztott állati eredetű fehérje fő forrása.

Ha meg akarjuk érteni, mi okozza e paradoxont, hamar kiderülne, hogy ez a helyzet többek között azért alakult ki, mert nem létezik a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és strukturális támogatás sem, nincsenek naprakész tudományos kutatások, azonban zajlik a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat. Mindezek együttesen ellentétesek a megreformált közös halászati politika elveivel, és hozzájárulnak a gambiai halászati ágazat alulbecsléséhez.

Ezért sürgősen szükség van az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásra annak elősegítése érdekében, hogy az ország lépésről lépésre megszerezze a saját halászati erőforrásai feletti ellenőrzést, valamint hogy a jövőben a fenntarthatóság útjára léphessen.

Az új megállapodás, amelynek tekintetében a Tanács felhatalmazta az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unió nevében tárgyalásokat folytasson Gambiával, hatályon kívül helyezi és felváltja az 1987. június 2-án hatályba lépett, de időközben lejárt jelenlegi megállapodást. Az új jegyzőkönyv időbeli hatálya az ideiglenes alkalmazásának időpontjától számított hatéves időszakra terjed ki, és hallgatólagosan megújítható. Az új megállapodás fő célja egy naprakész – azaz a megreformált közös halászati politikának és külső dimenziójának prioritásait figyelembe vevő – keret biztosítása, hogy az uniós hajóknak a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények figyelembevétele mellett halászati lehetőségeket biztosítson a gambiai vizeken, továbbá hogy lehetővé váljon a fenntartható halászati politika fejlesztése és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázása, ami mindkét fél érdekét szolgálja.

A halászati lehetőségek az uniós hajók számára egyrészt a nagy távolságra vándorló halfajok – fagyasztóval felszerelt 28 kerítőhálós tonhalhalászhajó és 10 horgászbotos hajó –, másrészt pedig a tengerfenéken élő halfajok –3 vonóhálós halászhajó – esetében biztosítottak.

Az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv által előírt szigorú intézkedések értelmében a hatéves időszak során az Unió által fizetett teljes pénzügyi hozzájárulást 3 300 000 EUR-ban, azaz évi 550 000 EUR-ban állapították meg. A gambiai halászati övezet halászati erőforrásaihoz való hozzáférés tekintetében az Európai Unió évi 275 000 EUR-t fog fizetni, amely a nagy távolságra vándorló fajok esetében évi 3 300 tonnás referenciamennyiségnek felel meg. Az éves hozzájárulás másik felét a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megerősítése és a gambiai halászati ágazat fejlesztése céljából strukturális támogatásként használják fel, ami megfelel a Gambia által a belvízi és tengeri halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás területén kitűzött nemzeti politikai célkitűzéseknek.

Az egyezmény elsősorban a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén kifejtett együttműködésre, valamint a kék gazdaság, és benne az akvakultúra támogatására terjed ki. A napjainkban nehéz időket élő kisüzemi halászati ágazat külön támogatásban részesül.

Másodsorban az előadó figyelembe veszi, hogy Gambia elkötelezte magát amellett, hogy az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) tagjává váljon. Ezért a felelősségteljes halászat érdekében az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság között tudományos együttműködésre van szükség, amelynek középpontjában a felderítő halászat, az új halászati lehetőségek, továbbá a gazdasági szereplők közötti jó együttműködés és az olyannyira szükséges elektronikus adatcsere áll annak érdekében, hogy a halászat terén Gambia döntő lépéseket tegyen a fenntartható megközelítés felé. Ez a halászati politika fontos eleme, és a Gambiai Köztársaság az évek során nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi, és elsősorban az Európai Unióval folytatott együttműködésre. Gambiának nem állnak rendelkezésére megfelelő pénzügyi, emberi és műszaki erőforrások ahhoz, hogy egymaga tudományos felméréseket végezzen, így a nemzetközi intézmények és szervezetek segítségére szorul.

Végül az előadó úgy véli, hogy a gambiai halászati ágazat tekintetében a strukturális támogatás segítségével az ország le tudja küzdeni az olyan korlátokat, mint a raktározási létesítmények hiánya, a magas energiaköltség és a gyenge irányítás, amelyek a közelmúltban néhány halfeldolgozó üzem csődjéhez vezettek. Az Unió hisz a befogadásban és olyan egyezmények megkötésében, amelyek elősegítik, hogy a harmadik országbeli partnerek kapcsolódjanak a mi normáinkhoz és közös érdekű célkitűzések valósuljanak meg.

A fent említett okokat figyelembe véve az előadó javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötését, tekintettel arra, hogy az nagy jelentőségű mind a Gambiai Köztársaság, mind pedig a gambiai vizeken már halászó uniós flották számára.


 

 

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság RÉSZÉRŐL (6.11.2019)

<CommissionInt>a Halászati Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság az Európai Unió nevében tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság által kötendő új fenntartható halászati partnerségi megállapodásra, valamint a partnerségi megállapodáshoz csatolt új végrehajtási jegyzőkönyvre vonatkozóan. A szóban forgó tárgyalások 2018. október 19-én a partnerségi megállapodás és a jegyzőkönyv parafálásával zárultak. A partnerségi megállapodás hatályon kívül helyezi a Gambiai Köztársaság kormánya és az Európai Gazdasági Közösség között megkötött, a Gambia partjainál folytatott halászatról szóló, 1987. június 2-án hatályba lépett korábbi megállapodást.

Az új megállapodás fő célja egy naprakész – azaz a megreformált közös halászati politikának és külső dimenziójának prioritásait figyelembe vevő – keret biztosítása, amely a halászat területén lehetővé teszi az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti stratégiai partnerség kialakítását.

A jegyzőkönyv célja lehetővé tenni, hogy az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság szorosabban együttműködhessen a fenntartható halászati politikának és a gambiai vizek halászati erőforrásai felelősségteljes kiaknázásának előmozdítása érdekében. A jegyzőkönyv célja továbbá, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló, elsősorban a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottságtól (CECAF) származó tudományos értékelések figyelembevétele, valamint a legmérvadóbb tudományos szakvéleményeknek és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásainak a tiszteletben tartása mellett – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül halászati lehetőségeket biztosítson a gambiai vizeken. A jegyzőkönyv az alábbi halászati kategóriákban ír elő halászati lehetőségeket: 28 kerítőhálós tonhalhalászhajó; 10 horgászbotos halászhajó, 3 vonóhálós halászhajó (amelyek a mélyvízi tengerfenéken élő fekete tőkehalat halásszák).

Az 550 000 EUR-t kitevő éves pénzügyi hozzájárulás a következőkből tevődik össze:

– a gambiai halászati övezet halászati erőforrásaihoz való hozzáférés tekintetében évi 275 000 EUR, amely a nagy távolságra vándorló fajok esetében évi 3 300 tonnás referenciamennyiségnek felel meg;

– a gambiai halászati ágazati politika fejlesztéséhez nyújtott, évi 275 000 EUR összegű támogatás. Ez a támogatás megfelel a Gambia által a belvízi és tengeri halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás területén kitűzött nemzeti politikai célkitűzéseknek.

A Gambiával kötött új halászati partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások az Európai Uniónak az AKCS-országokkal összefüggésben folytatott külső tevékenységének részét képezi, és figyelembe veszi különösen a demokratikus alapelvek és az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló uniós célkitűzéseket. Az új megállapodás és az új jegyzőkönyv időbeli hatálya az ideiglenes alkalmazásának időpontjától számított hatéves időszakra terjed ki.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a jegyzőkönyvnek a partnerségi megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság által elfogadandó módosításait.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezet jóváhagyására.


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv

Hivatkozások

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

16.9.2019

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Olivier Chastel

23.7.2019

Vizsgálat a bizottságban

14.10.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.11.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

1

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG
NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 


 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Gambiai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv

Hivatkozások

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

26.8.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

16.9.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

12.11.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Benyújtás dátuma

14.11.2019

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2019. december 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat