Postupak : 2018/0356(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0003/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0003/2020

Rasprave :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0026

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2020</NoDocSe>
PDF 214kWORD 67k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o Nacrtu odluke Vijeća o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Odbor za međunarodnu trgovinu</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (06051/2019),

 uzimajući u obzir Nacrt sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama (06051/2019),

 uzimajući u obzir zahtjev za suglasnost koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 91. stavkom 1., člankom 100. stavkom 2., člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom, člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9‑0023/2019),

 uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od ...[1] o Nacrtu odluke,

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za ribarstvo,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0003/2020),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Socijalističke Republike Vijetnama.

 


OBRAZLOŽENJE

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama najopsežniji je i najambiciozniji sporazum te vrste dosad sklopljen između EU-a i neke zemlje u razvoju. Predstavlja ambiciozan model za trgovinsku politiku EU-a s gospodarstvima u usponu. To je model u okviru kojeg pregovaramo kao ravnopravni partneri te dijelimo iste planove i vrijednosti, a to su poticanje rasta i zapošljavanja, jačanje konkurentnosti, borba protiv siromaštva i konsolidacija strukturnih reformi. To je model u okviru kojeg nastojimo postići uzajamno korisno partnerstvo.

EU i Vijetnam sklopili su trgovinski sporazum i sporazum o ulaganju u prosincu 2015., nakon više od tri godine pregovora. Pravna provjera Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama nakon toga je trajala duge dvije i pol godine. Dvije strane dogovorile su konačni tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama u lipnju 2018. Komisija je 17. listopada 2018. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama poslala Vijeću ministara na odobrenje i na ratifikaciju Europskog parlamenta[2]. Sporazum je potpisan 30. lipnja 2019. u Hanoiju, a zahtjev Vijeća za suglasnost objavljen je na plenarnoj sjednici Parlamenta 15. srpnja 2019.

Dogovorena je podjela Sporazuma na dva dijela, odnosno na trgovinski dio i dio o ulaganjima, kako bi se poštovala nova struktura EU-ovih sporazuma o slobodnoj trgovini na temelju mišljenja Suda EU-a 2/15 od 16. svibnja 2017. o sporazumu sa Singapurom.

Vijetnam je rastuće, konkurentno i povezano gospodarstvo s gotovo 100 milijuna stanovnika, rastućom srednjom klasom te mladom i dinamičnom radnom snagom. Vijetnam je i jedna od najbrže rastućih zemalja ASEAN-a, uz prosječnu stopu rasta BDP-a od otprilike 6,51 % između 2000. i 2018. Također je jedno od najotvorenijih gospodarstava u regiji te se ubraja u gospodarstva u kojima se najviše zagovara slobodna trgovina.

Sporazumom o slobodnoj trgovini stvorit će se nove prilike za rast i razvoj na objema stranama, primjerice, znatnim smanjenjem carina na proizvode EU-a, uključujući automobile, automobilske dijelove, strojeve i perad, uz istodobnu zaštitu posebno osjetljivih sektora.

EU je trenutačno najveći trgovinski partner Vijetnama nakon Kine i drugo najveće izvozno tržište nakon SAD-a. Izvoz iz EU-a u tu zemlju u posljednjih deset godina godišnje raste prosječno od 5 % do 7 %. Međutim, trgovinski deficit Unije s Vijetnamom relativno je visok te je 2018. iznosio 27 milijardi EUR.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama uključuje obveze zaštite osnovnih prava ljudi na radnom mjestu, njihovih ljudskih prava općenito te okoliša. Osmišljen je kao instrument razvoja i socijalnog napretka u Vijetnamu, kojim se toj zemlji pruža potpora u naporima koje ulaže u rast i razvoj gospodarstva u korist svih svojih stanovnika.

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama uključuje sveobuhvatno i obvezujuće poglavlje o trgovini i održivom razvoju, koje se bavi pitanjima rada i okoliša. Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama ta se zemlja obvezuje na provedbu temeljnih ratificiranih konvencija Međunarodne organizacije rada i na ulaganje stalnih napora u ratifikaciju preostalih konvencija, odnosno konvencija br. 105. i 87., za čiju je ratifikaciju Vijetnam 14. lipnja 2019. najavio ciljne datume.

U slučaju nepoštovanja odredbi o trgovini i održivom razvoju u Sporazumu je predviđen mehanizam za rješavanje sporova koji obuhvaća vlade, neovisni panel stručnjaka i skupine civilnog društva. Civilno društvo ima ključnu ulogu u praćenju provedbe odredbi o trgovini i održivom razvoju. Sporazumom se posebno predviđa osnivanje unutarnjih savjetodavnih skupina sastavljenih od sindikata, tijela za zaštitu okoliša i poslovnih udruženja, koje mogu strankama dostaviti preporuke o provedbi tih odredbi. Te savjetodavne skupine osnovat će se ubrzo nakon stupanja Sporazuma na snagu.

Sporazumom se obje stranke obvezuju i na provedbu međunarodnih sporazuma o okolišu, kao što je Pariški sporazum, na postupanje u skladu s očuvanjem i održivim upravljanjem divljim vrstama, biološkom raznolikošću, šumama i ribarstvom te na uključivanje civilnog društva u praćenje provedbe tih obveza na objema stranama.

Glavni elementi Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama su sljedeći:

 Od prvog dana nakon stupanja na snagu, na 65 % EU-ova izvoza u Vijetnam neće se plaćati carina, a ostatak će se liberalizirati nakon deset godina, uz nekoliko iznimaka. EU će liberalizirati 71 % uvoza kada sporazum stupi na snagu, a na 99 % uvoza neće se plaćati carina nakon sedam godina. Carine će se postupno ukidati tijekom prijelaznih razdoblja, čime će se proizvođačima omogućiti prilagodba.

 Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama zabranjuje se diskriminacija između uvezene i domaće proizvedene robe kao i donošenje bilo kakve zabrane ili ograničenja uvoza bilo koje robe, u skladu s pravilima WTO-a.

 Dopuštaju se državna trgovinska poduzeća, ali moraju poslovati u skladu s pravilima WTO-a.

 Obnovljeni proizvodi imat će jednak tretman kao i novi proizvodi.

 Zabranit će se uvođenje i zadržavanje subvencija za izvoz poljoprivrednih proizvoda koje su liberalizirale stranke uvoznice.

 Vijetnam prihvaća oznaku podrijetla „Made in EU” za nepoljoprivredne proizvode (uz iznimku farmaceutskih proizvoda). I dalje će se prihvaćati oznake podrijetla koje upućuju na države članice EU-a.

 Pravila o podrijetlu uključena u Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama slijede pristup EU-a, a njihova glavna obilježja jednaka su obilježjima pravila o podrijetlu iz EU-ova Općeg sustava povlastica, no sadržavaju niz ograničenja s obzirom na specifičnu situaciju obiju stranaka.

 Odredbe koje se odnose na trgovinske prepreke nadilaze obveze u okviru WTO-a.

 Vijetnam se obvezuje da će primjenjivati jednake uvjete za sigurnost hrane na slične proizvode koji dolaze iz svih država članica EU-a. Praksa stranaka u pogledu posebnog priznavanja službenog zdravstvenog statusa koji je prihvaćen od strane međunarodnih organizacija kao što je Svjetska organizacija za zdravlje životinja kada je riječ o određenim životinjskim bolestima inovativna je i pridonijet će tome da se u Vijetnamu uklone prepreke povezane s goveđom spongiformnom encefalopatijom (BSE).

 Pravo intelektualnog vlasništva: Vijetnam će pristupiti „Internetskim ugovorima” WIPO-a (pristup kreativnim djelima putem interneta ili drugih digitalnih mreža ili njihova uporaba). Autori, radijske i televizijske kuće, izvođači i proizvođači stječu dodatna prava kao što je pravo reproduciranja, distribucije ili priopćavanja javnosti. Vijetnam će preporuku WIPO-a primijeniti na zaštitu dobro poznatih žigova. Vijetnam se obvezao da će trajanje zaštite dizajna produljiti na 15 godina. Zaštita podataka o farmaceutskim proizvodima (uključujući biološke lijekove) i agrokemijskim proizvodima utvrđena je na pet godina. Stranke će štititi oplemenjivačka prava na biljnu sortu.

 Na vijetnamskom tržištu priznat će se i zaštititi 169 oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a na razini sličnoj onoj u okviru zakonodavstva EU-a. U EU-u će se također priznati i zaštititi 39 vijetnamskih oznaka zemljopisnog podrijetla.

 Trgovina uslugama: uslužni sektor čini 40 % BDP-a u Vijetnamu. Vijetnam ovim sporazumom ispunjava i više od obveza u okviru WTO-a te osigurava bolji pristup brojnim poslovnim podsektorima (npr. arhitektonske usluge i usluge urbanističkog planiranja) i nudi novi tržišni pristup sektorima kao što su čišćenje zgrada, pakiranje, sajmovi i drugo. Vijetnam je prvi put počeo pružati prekogranične usluge visokoškolskog obrazovanja. Što se tiče financijskih usluga, u području vrijednosnih papira Vijetnam se obvezao na pristup tržištu i nacionalni tretman. Vijetnam je otvorio kurirske i poštanske usluge, osim onih koje podliježu univerzalnim odnosno rezerviranim uslugama.

 Sporazumom o slobodnoj trgovini promiče se nekoliko pravila o elektroničkoj trgovini, kao što je zabrana carine na elektroničke prijenose.

 Vijetnam i EU dogovorili su se o pravilima u skladu s odredbama Sporazuma o javnoj nabavi (GPA) WTO-a. To ima posebnu važnost jer Vijetnam još nije član GPA-a. Poglavljem o javnoj nabavi Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama postiže se određeni stupanj transparentnosti i pravičnosti postupka usporediv s drugim sporazumima o slobodnoj trgovini koje je EU sklopio s razvijenim zemljama i naprednijim zemljama u razvoju.

Zaključak

Ovaj je sporazum važan korak prema konačnom cilju EU-a – uspostavi međuregionalnog područja slobodne trgovine s državama ASEAN-a. Uz slične sporazume sa Singapurom i Japanom, ovim se sporazumom jačaju odnosi EU-a s Azijom u vrijeme kad se multilateralna trgovina temeljena na pravilima dovodi u pitanje. On predstavlja snažnu protutežu protekcionističkim nastojanjima.

 

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Vijetnama ukinut će se više od 99 % svih carina. Njime će se potaknuti prisutnost većeg broja europskih poduzeća u Vijetnamu i promicati bolji pristup vijetnamskih poduzeća tržištu EU-a.

 

Sporazum je visokokvalitetan i temelji se na vrijednostima. S obzirom na to da uključuje poglavlje o trgovini i razvoju, ovaj je trgovinski sporazum također važan alat za poboljšanje lokalnog poslovnog okruženja te socijalnih i ekoloških uvjeta. Uz sve obveze i konkretne korake koje vijetnamske vlasti poduzimaju, ovaj trgovinski sporazum već djeluje kao alat za podizanje vijetnamskih standarda na međunarodnu i europsku razinu zaštite rada i okoliša. Kada Sporazum stupi na snagu, EU će moći vršiti veći pritisak na Vijetnam u pogledu ljudskih prava i pitanja zaštite okoliša.

 

Izvjestitelj stoga preporučuje da se dâ suglasnost za sklapanje Sporazuma.

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

EU i države članice desetljećima doprinose razvoju Vijetnama u mnogim njegovim sektorima i različitim regijama i provincijama. Tijekom godina ta je zemlja zabilježila jednu od najvećih stopa rasta među zemljama ASEAN-a (Udruženje zemalja jugoistočne Azije) te tako postala sve atraktivniji partner za Europu i druge regije svijeta. Prema podacima Komisije, Vijetnam je između 2000. i 2014. imao prosječnu stopu rasta BDP-a od oko 6 %.

 

Sporazum s Vijetnamom najambiciozniji je i najsveobuhvatniji sporazum o slobodnoj trgovini koji je EU ikad sklopio s nekom zemljom sa srednje visokim dohotkom. Stoga se njime postavljaju nova mjerila za suradnju Europe s gospodarstvima u usponu. Njime se neće samo ukinuti preko 99 % carina na robu, već i otvoriti vijetnamska tržišta usluga poduzećima iz EU-a. Prema podacima Europske komisije, Sporazum bi rastućem vijetnamskom gospodarstvu mogao dati poticaj od čak 15 % BDP-a, a vijetnamski izvoz u Europu mogao bi porasti za više od trećine.

 

Glavni je cilj u jugoistočnoj Aziji sklapanje međuregionalnih sporazuma o slobodnoj trgovini sa svih deset zemalja ASEAN-a, a sporazum s Vijetnamom (drugim najvećim trgovinskim partnerom EU-a u toj regiji) bio bi važan korak u tom smjeru.

 

Sporazumom se nastoji promicati održivi razvoj na objema stranama. Uključuje obveze zaštite osnovnih prava ljudi na radnom mjestu, njihovih ljudskih prava u širem smislu i okoliša. Njime se također želi pružiti podrška Vijetnamu u naporima koje ulaže u rast i razvoj gospodarstva na dobrobit cijelog naroda.

 

Kao odgovor na zabrinutost oko prava radnika i okolišnih pitanja u Vijetnamu, Sporazum o slobodnoj trgovini uključuje obveze u pogledu provedbe temeljnih normi Međunarodne organizacije rada (primjerice, slobode pridruživanja neovisnim sindikatima i zabrane dječjeg rada) i konvencija UN-a (primjerice, o borbi protiv promjene klime i zaštiti biološke raznolikosti).

 

Usprkos gospodarskim koristima sporazuma o slobodnoj trgovini s Vijetnamom, mnogi dionici izrazili su zadršku zbog zabrinutosti u pogledu ljudskih prava. Političke promjene u Vijetnamu ne idu ukorak s gospodarskim razvojem. I dalje je riječ o jednostranačkoj državi u kojoj se ne tolerira nikakvo neslaganje. Sloboda medija među najslabijima je u svijetu – prema indeksu slobode medija Reportera bez granica iz 2018. Vijetnam se nalazi na 175. mjestu od 180 država.

 

Usprkos navedenoj zabrinutosti u pogledu ljudskih prava, izvjestitelj smatra da će sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini biti u interesu i EU-a i Vijetnama. Imajući to na umu, izvjestitelj stoga preporučuje da se dâ suglasnost za sklapanje Sporazuma.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor preporuči da Parlament da suglasnost za prijedlog za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama; (2018/0356(NLE)).


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

Referentni dokumenti

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

15.7.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Tomas Tobé

4.9.2019

Razmatranje u odboru

8.10.2019

 

 

 

Datum usvajanja

3.12.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

11

7

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO (3.12.2019)

<CommissionInt>upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 

 

 


 

PA_Leg_Consent

 


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Vijeće je 2007. ovlastilo Komisiju da započne pregovore o međuregionalnom sporazumu o slobodnoj trgovini s državama ASEAN-a.  Na temelju pregovaračkih smjernica koje je Vijeće donijelo 2007. i dopunilo u listopadu 2013. tako da obuhvaćaju i zaštitu ulaganja, Komisija je u pregovorima s Vijetnamom dogovorila ambiciozan i sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini i sporazum o zaštiti ulaganja radi stvaranja novih mogućnosti i uspostavljanja pravne sigurnosti za razvoj trgovine i ulaganja među partnerima.

U članku 13.9. Sporazuma o slobodnoj trgovini, pod naslovom „Trgovina i održivo upravljanje živim morskim resursima i proizvodima akvakulture”, stranke prepoznaju važnost osiguravanja očuvanja živih morskih resursa i morskih ekosustava i održivog upravljanja njima te promicanja odgovorne i održive akvakulture.

U listopadu 2017., nakon što je prikupila dokaze o nizu neovlaštenih ulazaka vijetnamskih ribarskih plovila u vode susjednih zemalja, Komisija je obavijestila države članice o tome da Vijetnam ne ispunjava uvjete u pogledu sprečavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova te je za tu zemlju pokrenula postupak prethodnog utvrđivanja („žuti karton”) u okviru Uredbe o NNN-u.

Izaslanstvo ovog odbora posjetilo je Vijetnam (Hanoi i Ninham) u studenome 2018. kako bi ocijenilo mjere koje su vijetnamske vlasti poduzele u cilju suzbijanja nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih (NNN) ribolovnih praksi, među ostalim, akcijski plan za reformu vijetnamskog ribarstvenog sektora.

Izvjestitelj za mišljenje Odbora za ribarstvo ne želi se baviti političkom ocjenom Sporazuma. Za to su odgovorni drugi odbori. Smatra da bi Parlament trebao podržati Sporazum jer bi on pružio stabilan okvir za trgovinu s važnim partnerom EU-a. Međutim, imajući na umu nezakonodavnu rezoluciju koju je sastavio Odbor za međunarodnu trgovinu, drži da se nekim pitanjima u vezi s naporima vijetnamskih vlasti da suzbiju ribolov NNN treba konkretnije pozabaviti,  primjerice, i dalje nedostatnom provedbom novog okvirnog zakona za ribarstveni sektor, kao i koordiniranih struktura za praćenje, kontrolu i provedbu čija je svrha djelotvorno suzbijati ribolov NNN i odvraćati od njega; izazovima s kojima su vijetnamske vlasti i dalje suočene u pogledu prekapacitiranosti svoje iznimno fragmentirane ribarske flote i prekomjernog iskorištavanja resursa potaknutog brzorastućim sektorom prerade ribe i morskih plodova; te potrebom za pomnim praćenjem ribarske flote i provedbom mjera kojima se osigurava potpuna sljedivost proizvoda ribarstva namijenjenih za izvoz na tržište EU-a.

Zbog navedenih razloga izvjestitelj smatra da bi povlaštene carine za proizvode ribarstva i akvakulture trebale biti popraćene kontrolom provedbe vijetnamskog akcijskog plana za suzbijanje ribolova NNN i pregledom obveza koje je Vijetnam preuzeo u poglavlju „Trgovina i održivi razvoj”.  Osim toga, smatra da bi EU trebao u potpunosti iskoristiti alat koji mu je na raspolaganju, kao što je „crveni karton” ako Vijetnam ne ispunjava uvjete za održivo ribarstvo, kako bi se zajamčila sigurnost ribe i morskih plodova uvezenih na tržište EU-a i zaštitili njegovi potrošači.

Naposljetku, podsjeća da bi se obavijest Europske komisije o „žutom kartonu” iz listopada 2017. trebala smatrati poticajem vijetnamskim vlastima da ustrajno rade kako bi osigurale održivost vijetnamskih ribolovnih operacija i da djelotvorno suzbijaju ribolov NNN. Stoga podupire zahtjev Vijetnama da se kao punopravni član pridruži Komisiji za ribarstvo za zapadni i središnji Pacifik (WCPFC), pod čijim bi okriljem EU i Vijetnam mogli nastaviti surađivati i zalagati se za donošenje ambicioznih mjera za smanjenje ribolova NNN na području Konvencije WCPFC-a.

******

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor preporuči da Parlament odobri Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

Referentni dokumenti

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

15.7.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Pietro Bartolo

23.7.2019

Razmatranje u odboru

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Datum usvajanja

3.12.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

6

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani


 

 


 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

Referentni dokumenti

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

1.7.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

15.7.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

AFET

4.12.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Jan Zahradil

Razmatranje u odboru

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Datum usvajanja

21.1.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

6

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Saskia Bricmont

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Nicolas Bay

Datum podnošenja

23.1.2020

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

[1] Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.

[2] Vijetnam će i dalje imati trgovinske povlastice s EU-om na temelju Općeg sustava povlastica tijekom dvije godine od stupanja na snagu Sporazuma ili čak i dulje kad dogovorene stope budu veće od stopa iz Općeg sustava povlastica.

 

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2020.Pravna napomena