13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
СТАНОВИЩЕ
на комисията по конституционни въпроси
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно положението с основните права в Европейския съюз
(2013-2014 г.)
(2014/2254(INI))
Докладчик по становище: Рамон Хауреги Атондо

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 464kWORD 182k
Правна информация