13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
ARVAMUS
Esitaja: põhiseaduskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2013-2014)
(2014/2254(INI))
Arvamuse koostaja: Ramón Jáuregui Atondo

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 214kWORD 168k
Õigusalane teave