13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
LAUSUNTO
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2013-2014)
(2014/2254(INI))
Valmistelija: Ramón Jáuregui Atondo

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 140kWORD 170k
Oikeudellinen huomautus