13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
NUOMONĖ
Konstitucinių reikalų komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2013-2014 m.
(2014/2254(INI))
Nuomonės referentas: Ramón Jáuregui Atondo

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 368kWORD 178k
Teisinis pranešimas