13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
ATZINUMS
Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2013.-2014. gadā
(2014/2254(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Ramón Jáuregui Atondo

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 370kWORD 179k
Juridisks paziņojums