13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
OPINIA
Komisji Spraw Konstytucyjnych
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie przestrzegania praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014)
(2014/2254(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ramón Jáuregui Atondo

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 373kWORD 180k
Informacja prawna