13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri constituționale
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014)
(2014/2254(INI))
Raportor pentru aviz: Ramón Jáuregui Atondo

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 294kWORD 186k
Notă juridică