13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
STANOVISKO
Výboru pre ústavné veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 - 2014)
(2014/2254INI(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ramón Jáuregui Atondo

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 306kWORD 179k
Právne oznámenie